работно време | контакти | вещи лица | синдици | медиатори

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Стара Загора, и Административния съд - Стара Загора, към Апелативния съд - Пловдив,         за 2014 г.

Издаден от министъра на правосъдието,  обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2014 г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

1. Клас "Криминалистични експертизи"

Ангел Пенчев Иванов, Стара Загора, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Ангел Янков Биков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства.

Антон Нейков Нейков, Раднево, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Борислав Динков Борисов, Стара Загора, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Валентин Димитров Кутев, Казанлък, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Валентина Георгиева Стоянова, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи, съдебна компютърно-техническа експертиза.

Видко Петров Дончев, Чирпан, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Георги Господинов Манов, Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи.

Георги Минчев Танев, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Димитър Николов Чувитев, Казанлък, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Ивайло Георгиев Желязков, Гълъбово, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Иван Ганев Танев, Стара Загора, одорологични експертизи.

Иван Запрянов Иванов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Иван Славов Бинев, Чирпан, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Илиян Йорданов Узунов, Казанлък, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Илиян Стойчев Иванов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Йордан Койчев Йорданов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи, съдебна физико-химична експертиза.

Кольо Гьоков Гьоков, Стара Загора, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Кръстьо Петров Петров, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, ниво на достъп до класифицирана информация "поверително".

Недко Иванов Баджаков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Петко Господинов Петков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, оценка на МПС.

Петко Неделчев Терзиев, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Петко Сидеров Петков, Мусачево, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Петър Захариев Зарков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи, право.

Пламен Димов Георгиев, Харманли, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Пламен Петров Стоянов, Казанлък, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Светлин Георгиев Стефанов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Свилен Христов Якимов, Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Стамен Иванов Стойков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи, съдебно-балистични експертизи.

Стоян Борисов Христов, Стара Загора, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Тодор Дечев Аргиров, Стара Загора, одорологични експертизи.

Тихомир Иванов Иванов, Чирпан, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Тошо Храбъров Баирбаканов, Чирпан, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.

Христо Минчев Златев, Казанлък, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Цветелина Танева Танева, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи, съдебна физико-химична експертиза.

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"

Д-р Атанас Стефанов Атанасов, Стара Загора, УНГ, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Борис Петров Шахов, София, молекулярна биология, съдебно-медицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.

Д-р Григор Колев Гочев, Стара Загора, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Данаил Викторов Даков, Стара Загора, акушерство и гинекология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Даниел Георгиев Вълчев, Стара Загора, хирургия, гръдна хирургия, ендоскопии, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Емил Николов Бъчваров, Стара Загора, съдебна медицина, обучение по защита на класифицираната информация, съдебно-медицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Катя Вълчева Атанасова, Стара Загора, неврология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Лена Николаева Новачкова, Стара Загора, вътрешни болести и професионални заболявания, експертиза на временна и трайна неработоспособност, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Лидия Стефанова Дечева-Попова, Стара Загора, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Мариус Иванов Кирков, с. Кирилово, неврохирургия, здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебно-медицинска експертиза за телесно здраве.

Мая Иванова Кичева, София, биохимик - клиничен химик, съдебномедицинска експертиза на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-биологични експертизи, ДНК (генетичен анализ) със съвременни молекулярнобиологични техники.

Николай Гинчев Тюфекчиев, София, биохимик, микробиолог със специализация "Вирусология", съдебномедицинска експертиза на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-биологични експертизи, ДНК (генетичен анализ) със съвременно молекулярнобиологични техники.

Д-р Петко Петров Мечкаров, Стара Загора, ортопедия и травматология, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Петър Иванов Руев, Стара Загора, УНГ, онкология, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Радостина Митева Димитрова, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Стефан Петров Шишков, Стара Загора, неврохирургия, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Стоян Иванов Лекушев, Стара Загора, невролог, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Теодор Танков Стаматов, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Тодор Георгиев Пасев, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Тодор Георгиев Тодоров, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

3. Клас "Съдебна експертиза на психично състояние"

Д-р Антонина Йорданова Калчева, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Ваня Николова Бухчева, Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, психотерапевт, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Виолета Василева Златанова, Стара Загора, клинична психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Детелина Йорданова Комсийска, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Екатерина Спасова Зафирова, Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, съдебно-психологични експертизи, психологическа помощ за деца, преживели малтретиране, неглижирани или домашно насилие, съдебно психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Екатерина Христова Бирникова-Петкова, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Златка Венциславова Колева, Чирпан, психолог, сертификат "Личностно развитие и умения за заетост на ученици", сертификат "Създаване на позитивна нагласа у родителите от етнически групи към училищната среда", съдебно-психологични експертизи, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Златка Минчева Димитрова, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза

Д-р Иван Георгиев Ников, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Калинка Димова Дребова, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Камелия Филипова Мирчева-Димитрова, Стара Загора, психология, педагог, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Катя Димитрова Янулова, Стара Загора, педагогика и психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, достъп до класифицирана информация до ниво "секретно".

Красимира Райчева Лазарова, Стара Загора, клиничен психолог, детски психолог - училищен и социален психолог, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Маргита Николаева Иванова, Стара Загора, психология, клинична психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Милен Ангелов Минев, Стара Загора, клинична психология, училищна и социална психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Надя Трендафилова Карбанова, Стара Загора, психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Петя Петрова Илиева, Стара Загора, педагогика и социална педагогика, детска и юношеска психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, защита правата на подрастващите.

Д-р Радка Ботева Джелебова-Радева, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Радка Христова Патричева, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

Ангел Тодоров Тодоров, Ямбол, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Анна Димитрова Даданска-Димитрова, Стара Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Анна Николова Джанкова, Чирпан, счетоводство, инженер-технолог - технология на животинските хранителни продукти, на консервирането и общественото хранене, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Боряна Пенкова Запрянова, Чирпан, счетоводство и контрол, икономика на кооперациите, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Бялка Златева Касабова, Стара Загора, икономика, дипл. експерт-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Валентина Миткова Пейкова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Веселка Николова Калайджиева, Стара Загора, икономист-счетоводител, одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Веселин Димитров Димитров, Казанлък, счетоводство и контрол, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, управленски контрол.

Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Веселина Иванова Желева, Казанлък, икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни експертизи.

Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора, икономика на промишлеността, счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Виолета Николаева Наневска, Стара Загора, икономист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация ниво "поверително", съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Гено Русев Йорданов, Стара Загора, икономика, планиране и организация на управлението на народното стопанство, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Геновева Иванова Иванова, Стара Загора, счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Георги Вичев Ангелов, Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Георги Димов Котаров, Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Георги Иванов Иванов, Чирпан, икономика на промишлеността, банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Господин Димчев Господинов, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.

Даниела Вълчева Демирева-Гюрова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Даниела Пенчева Манолова, Казанлък, икономист-статистик, иконометрик, съдебно-счетоводна експертиза.

Детелина Вълева Димитрова, Казанлък, икономист по МТС, експерт по финансово-счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Димитринка Йорданова Пашова, Стара Загора, счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Димитър Димов Червенков, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Димитър Димов Димов, Стара Загора, икономист-финансист, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Динка Стоянова Вълчанова, Стара Загора, счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансовите предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Динко Иванов Динев, Раднево, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Добринка Петрова Ангелова, Стара Загора, счетоводство и контрол, финанси, свидетелство за професионална квалификация: съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза

Донка Иванова Стойчева, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи - оценки и продажби, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Живко Атанасов Тишев, Стара Загора, счетоводна отчетност, икономист, магистър по право, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "строго секретно", съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Иван Петров Антов, Стара Загора, счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Иванка Мънчева Николова,Казанлък, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора, икономика на търговията, оценка на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Иванка Тодорова Бинева, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Илиана Илиева Пенчева, Стара Загора, счетоводство и контрол, право, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Илияна Александрова Асенова, Казанлък, икономист-системорганизатор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Йоана Иванова Цветкова-Комитова, Казанлък, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Йонко Воев Тонев, Стара Загора, икономист-счетоводител, международни счетоводни стандарти, професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Йордан Василев Стоянов, Стара Загора, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Калоян Георгиев Димитров, Стара Загора, счетоводство и контрол, автоексперт-оценител, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебно-стокова експертиза, съдебно-автотехническа експертиза.

Кета Ангелова Дечева, Бургас, стокознание, свидетелство: съдебно-счетоводни експертизи, удостоверение за завършено обучение по защита на класифицирана информация: ниво "строго секретно", съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Кремена Георгиева Тенева, Стара Загора, икономист-счетоводител, банково и бюджетно счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Лидия Желязкова Николова, Стара Загора, финанси и кредит, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Лоти Бохор Андреева, Стара Загора, икономика на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Маргарита Миткова Попова, Стара Загора, финанси и банково дело, застрахователно дело и осигурително дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Мариана Костадинова Янкова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Мариана Колева Манева, Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Марио Владимиров Величков, София, стопанско управление, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Мария Бонева Тонева, Раднево, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Мария Венкова Христова, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Мария Господинова Колева, Стара Загора, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Мария Илиева Пенева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.

Мария Минчева Иванова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, инженер по микроелектроника.

Миглен Харалампиев Гюров, Стара Загора, икономика и управление на промишлеността, медиация, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Милена Стоянова Костадинова, Стара Загора, икономист по счетоводната финансово-контролна дейност, сертификат "Финансов мениджмънт", учителска правоспособност, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Минка Минева Стоянова, Стара Загора, финанси и кредит, международни счетоводни стандарти, курс за подготовка на оценители на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Минка Минчева Тонева, Стара Загора, икономист - управление и планиране, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Михаил Димитров Михов, Стара Загора, социално и застрахователно дело, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Николай Василев Стефанов, Стара Загора, счетоводство и контрол, стопански и финансов контрол, валутен и митнически контрол, съдебно-счетоводна експертиза.

Николай Йорданов Димитров, Казанлък, икономист-контрольор, вътрешен одитор на системи ISO 9001:2000, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза

Пенка Мартинова Колева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Пламена Танева Стоянова, Стара Загора, икономист по индустрията, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Радка Неделчева Манджурова, Стара Загора, икономист - икономика на вътрешната търговия, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Радост Тодорова Василева, Стара Загора, икономика на промишлеността, счетоводство и контрол, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, педагогическа правоспособност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Радостина Иванова Мурджева, Стара Загора, финанси, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Росица Гинчева Четалбашева, Стара Загора, счетоводство и контрол, организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия, съдебно-счетоводни експертизи.

Росица Канева Колева, Гълъбово, регионално планиране и развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Румен Георгиев Мерджанов, Стара Загора, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Руска Нанева Иванова, Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Светла Илиева Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, машинен инженер, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансови и счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза.

Светлана Костадинова Петрова, Казанлък, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Севдалина Стоянова Стоянова-Терзиева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Силвия Владимирова Тонева, Стара Загора, счетоводство и контрол, данъчен контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Славка Динева Иванова, Стара Загора, аграрикономист, вътрешен одитор в публичния сектор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Снежина Славова Манева, Стара Загора, икономическа информатика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Станка Добрева Христова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.

Стоян Иванов Стоянов, Стара Загора, финанси, счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови експертизи.

Стоян Тодоров Динков, Стара Загора, икономика на индустрията, данъчен контрол, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови експертизи.

Стратилина Симанова Пеева, Стара Загора, фирмени финанси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.

Съби Стоянов Стоянов, Стара Загора, счетоводство и контрол, банки и банково дело, вътрешен одит в публичния сектор, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "секретно", съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Събка Димова Стефанова, Стара Загора, планиране, икономист, оценки на земеделски земи, експерт-оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Таня Иванова Желева, Стара Загора, маркетинг и мениджмънт, публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, ниво на класифицирана информация "строго секретно", съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Таня Димитрова Славова, Раднево, маркетинг и планиране, финанси и счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Теодора Иванова Иванова, Чирпан, икономист-счетоводител, банки и банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Харалан Георгиев Василев, Хасково, счетоводство и анализ, маркетинг, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Цвета Петрова Калчева, Стара Загора, екология и опазване на околната среда, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, съдебно-екологични експертизи, оценка на стопанско имущество.

Цветелина Симеонова Мангърова, Стара Загора, макроикономика и финансов мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

5.1. "Съдебна инженерно-техническа експертиза"

Благой Петров Димитров, Стара Загора, машиностроене за хранителната промишленост, технически надзор за съоръжения под налягане, повдигателни съоръжения - кранове, телфери, газови инсталации - метан, газ, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Валери Каменов Христов, Стара Загора, машиностроителна техника и технологии, безопасност на труда, хладилен монтьор, хладилни и климатични инсталации, автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно-автотехническа експертиза.

Васко Иванов Василев, Стара Загора, инженер по механизация на горското стопанство и горската промишленост, патентно дело - представител по индустриална собственост, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Георги Димитров Чакъров, Стара Загора, металургия на черните метали: металургия на чугун и стомана, металургия на феросплавите, леярство на черни метали и сплави, пластична обработка на метали, термична обработка на метали, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Георги Михайлов Шишков, Казанлък, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна компютърно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.

Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора, механизация и електрификация на мините - минен инженер, оценка на машини и съоръжения, строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Димитър Денев Димитров, Стара Загора, електроинженер - ел. снабдяване и обзавеждане, метрология - измерване количества нефтопродукти, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Димитър Станков Александров, Стара Загора, електроинженер - ел. централи, ел. мрежи, ел. подстанции и ел. системи, електротехника, безопасност и охрана на труда, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Димитър Стоянов Димитров, Стара Загора, електроинженер (ел. обзавеждане и автоматизация на промишлени предприятия), инженер по авиационно оборудване, данъчен и митнически контрол, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Желязко Георгиев Черкезов, Стара Загора, електроинженер, метролог, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели предприятия.

Иво Костадинов Иванов, Стара Загора, машинни технологии, електроенергетика, счетоводство и контрол, оценка на машини и съоръжения, вътрешен одитор на интегрирани системи за управление, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, машинен инженер - хидро- и пневмотехника, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Кръстьо Русев Кръстев, Стара Загора, машинен инженер - механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Нено Георгиев Драганов, Казанлък, механична технология на дървесината, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебно-ботаническа експертиза.

Николай Христов Козарев, Габрово, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно-стокова експертиза, съдебно-физическа експертиза, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи.

Росен Любенов Денков, Казанлък, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Светослав Филипов Влахов, Стара Загора, промишлена електроника, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Станислав Генков Станилов, Стара Загора, радиолокационна техника, радиоелектроника, счетоводство, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Стефан Колев Иванов, Казанлък, инженер по горско стопанство, машинен инженер по механизация на горското стопанство и дърводобива, правоспособност за работа със стационарна и преносима земеделска и горска техника, лицензиран лесовъд, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Стефан Русев Велев, Стара Загора, машинен инженер - механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебно-автотехнически експертизи, съдебни инженерно-технически експертизи.

Стоянка Стоянова Иванова, Стара Загора, инженер-технолог - технология на месото, рибата и яйцата, пълна проектантска правоспособност, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели предприятия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна инженерно-строителна експертиза.

Христина Иванова Терзиева, Казанлък, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, автоексперт-оценител, съдебна инженерно-техническа експертиза.

5.2. "Съдебна автотехническа експертиза"

Андрей Тодоров Андреев, Казанлък, машинен инженер - технология и организация на автомобилния транспорт, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебно-автотехническа експертиза.

Валентин Василев Спасов, Казанлък, електроинженер - електроника ППЕ, оценка на държавно и общинско имущество, автотехнически експертизи, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Валентин Иванов Вълчев, Стара Загора, машинен инженер - ДВГ, организация и безопасност на движението, автотехнически експертизи, оценка на машини и съоръжения, първоначално обучение по защита на класифицираната информация.

Васил Тодоров Петров, Стара Загора, машинен инженер - жп транспорт, автомобилен транспорт, съдебна автотехническа експертиза.

Димитър Тодоров Димитров, Раднево, транспорт и енергетика, автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП, ниво на класифицирана информация - "служебна тайна".

Ивайло Русев Иванов, Гълъбово, транспорт и енергетика, автотехнически експертизи, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Иван Дочев Чакъров, Казанлък, машинен инженер, ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.

Ивелин Динев Бонев, Стара Загора, транспортна техника и технологии, оценка на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Ивко Пенков Иванов, Варна, технология на металите, ДВГ, фрактодиагностични автотехнически експертизи; фрактодиагностични пожаротехнически експертизи; фрактодиагностични строително-технически експертизи; фрактодиагностични и метолографически трасологични експертизи, микрографически (графологически) дефектоскопски експертизи.

Лазар Колев Лазаров, Стара Загора, инженер по ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.

Мариана Христова Христова, Стара Загора, икономист - икономика на транспорта, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, автоексперт-оценител, брокер на недвижими имоти, съдебна автотехническа експертиза.

Николай Александров Савов, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство - военен инженер, оценка на МПС, автотехнически експертизи.

Николай Русев Карабойков, Стара Загора, машинен инженер - ДВГ, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи, застрахователно дело на МПС.

Пеньо Петров Пенев, Стара Загора, икономист-застраховател, изготвяне на експертни оценки на товарни автомобили и автобуси, сертификат за експертизи на камиони и автобуси, съдебна автотехническа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Руска Желева Няголова, Чирпан, машинен инженер - транспорт и енергетика, автотехнически експертизи на ПТП, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество.

Слави Николаев Николов, Стара Загора, машинен инженер - автомобилен транспорт, трактори и кари, съдебна автотехническа експертиза.

Проф. Станимир Михайлов Карапетков, Сливен, автотранспорт, автотехнически експертизи, разследване на ПТП, теория на автомобила и МПС, физико-механични експертизи, механика и механични технологии.

Тихомир Александров Александров, Стара Загора, машинен инженер - технология и управление на транспорта, съдебно-технически експертизи, съдебни автотехнически експертизи.

Тодорка Цанева Петкова, с. Богомилово, транспорт и енергетика - ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност, криминалистични аспекти при разкриване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами.

Христо Ганчев Христов, Казанлък, машинен инженер, инженер по експлоатация и ремонт на БТТ, ДВГ, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебно-автотехническа експертиза.

Христо Георгиев Влашков, Стара Загора, технология и управление на транспорта, съдебно-автотехническа експертиза.

5.4. "Съдебна компютърно-техническа експертиза"

Иван Валентинов Вълчев, Стара Загора, комуникационна техника и технологии, компютърна техника, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

5.5. "Съдебна строително-техническа експертиза"

Антон Димитров Тонев, Пловдив, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.

Величка Маринова Монева, Стара Загора, техник по геодезия и картография, съдебни строително-технически експертизи.

Весела Петкова Близнакова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, строително-технически експертизи.

Веска Димова Узунова-Кирова, Стара Загора, строителен инженер, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Георги Илиев Илиев, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, дейности по кадастъра, съдебна строително-техническа експертиза.

Генка Андонова Крушева, Чирпан, техник по геодезия и картография, съдебна строително-техническа експертиза.

Господин Стайков Тотев, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза.

Груда Христова Илиева, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза.

Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза, автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.

Димитринка Трифонова Денева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Димитър Ненов Орозов, Казанлък, геодезия и картография, правоспособност и дейности по кадастър, пълна проектантска правоспособност, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.

Димо Кирев Димов, Стара Загора, хидротехническо строителство, оценка на машини и съоръжения, съдебна строително-техническа експертиза.

Динко Георгиев Господинов, Стара Загора, строителен инженер по ПГС - технология на строителството, съдебна строително-техническа експертиза.

Добромир Недялков Дерменджиев, Стара Загора, строителен инженер по водоснабдяване и канализация, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Донка Пеева Тачева, Стара Загора, строителен техник, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза.

Дончо Милев Дончев, Казанлък, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Евгения Петкова Панова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на цели предприятия, съдебна строително-техническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания.

Живка Колева Кондева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Иван Видев Минчев, Стара Загора, техник по геодезия и картография, съдебна строително-техническа експертиза.

Иван Сотиров Иванов, Стара Загора, строителен инженер по водоснабдяване и канализация, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.

Камен Данчев Йорданов, Стара Загора, техник по геодезия, строителство и картография, съдебна строително-техническа експертиза.

Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза.

Мария Вълева Генова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Мария Михайлова Пашалова, Казанлък, геодезия и картография, оценка на земеделски земи, опазване на околната среда, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.

Милена Стойчева Димитрова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, геодезия и картография, съдебни строително-технически експертизи.

Надка Цанова Пиперова, Стара Загора, геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.

Николай Нанев Николов, Стара Загора, пътно строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, строителен надзор и инвеститорски контрол.

Пенка Пеева Русинова, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, съдебна строително-техническа експертиза.

Арх. Петър Филипов Влахов, Стара Загора, архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строително-техническа експертиза.

Райна Георгиева Русева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Стела Кирилова Бонева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия, икономика на строителството, съдебна строително-техническа експертиза.

Стефан Минчев Костадинов, Стара Загора, техник по строителство и архитектура, съдебна строително-техническа експертиза.

Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора, строителен инженер - технология на строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия, съдебна строително-техническа експертиза.

Стоянка Йорданова Манолчева-Николова, Стара Загора, пътно строителство, оценка на цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания.

Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, дейности по кадастъра, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.

Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

5.6. "Съдебна пожаротехническа експертиза"

Петко Вълков Белчев, Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

Красимир Веселинов Георгиев, Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

Лазарин Недев Ранчев, Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

Огнян Златев Паунов, Казанлък, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"

7.1. "Съдебно-химическа експертиза"

Руен Петров Павлов, Стара Загора, химия, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза.

Христина Минчева Бъчварова-Митева, Стара Загора, инженер-химик, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и технологията на пластмасите, съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

7.2 "Съдебно-физическа експертиза"

Жеко Христов Едрев, Казанлък, физика, екология, съдебно-физическа експертиза, съдебно-екологична експертиза, екологичен контрол в областта на ядрената и атомната физика - радиоактивност, вредни йонизиращи и нейонизиращи лъчения, гама-спектрометрични анализи за съдържание на радиоактивни елементи, шум, екологични оценки, оценки за въздействие върху околната среда, комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, комплексни разрешителни, екологичен риск, изготвяне на екологични оценки и оценки за въздействието върху околната среда.

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

8.1. "Съдебна ветеринарномедицинска експертиза"

Доц. д-р Атанас Тодоров Стоянов, Стара Загора, ветеринарна медицина, кандидат на ветеринарномедицинските науки, ветеринарномедицинско законодателство, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

Георги Димитров Бързев, Стара Загора, зооинженер (оценки на коне и селскостопанско имущество), съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

Димитър Любомиров Костов, Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

Елена Николова Сиракова-Ганчева, Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

Петко Танев Карушков, Стара Загора, зооинженер, планиране и евроинтеграция, оценка на стопанско имущество, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

Росица Колева Раевска, Казанлък, зооинженер, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

8.2. "Съдебна агротехническа експертиза"

Ангел Иванов Пройков, Стара Загора, инженер-агроном, съдебна агротехническа експертиза.

Антонина Иванова Пройкова-Пещерска, Стара Загора, инженер-агроном, полевъдство, оценител на земеделски земи, педагог, регионално планиране, съдебни агротехнически експертизи.

Ст. н. с. к. н. Васил Николов Базитов, Стара Загора, агроном-растениевъд, оценка на частни земи, гори и имущество в България, на земеделски земи и трайни насаждения, съдебна агротехническа експертиза.

Иван Стоилов Митров, Стара Загора, инженер-агроном, еколог, растителна защита, съдебни агротехнически експертизи.

Маргарита Желязкова Тенева, Стара Загора, инженер-агроном, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.

Мариана Атанасова Хаджиева, Казанлък, агроном - лозаро-градинар, съдебна агротехническа експертиза.

Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък, агроном - лозаро-градинарство, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.

Цочо Колев Лалев, Чирпан, агрономство, растениевъдство, фитопатология, съдебна агротехническа експертиза, съдебно-ентомологична експертиза.

10. Други съдебни експертизи

Върбан Желязков Колев, Стара Загора, икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на финансови активи и финансови институции.

Иванка Станева Господинова, Раднево, финанси, експертни оценки за остойностяване на леки автомобили и калкулация на щети, оценка на стопанско имущество.

Любомир Тонев Пировски, Стара Загора, фармация, оценка на оборотни и дълготрайни активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата и билките.

Милена Петкова Андонова, Чирпан, специална педагогика, детска педагогика, мениджмънт на социални и педагогически организации.

Пенка Недева Бойчева, Стара Загора, педагогика и психология, защита правата на подрастващите.

Пепа Желева Пеева, Стара Загора, икономист-застраховател, оценка на стопанско имущество, калкулиране на щети по МПС.

Слав Петков Славов, Стара Загора, експерт по девиантно поведение, работа с криминално проявени деца и младежи, работа с деца и младежи с дезадаптивно поведение, психолог.

Стойка Иванова Стоева-Димова, Стара Загора, инженер-химик, безопасност на труда.

Тихомир Митев Трифонов, Стара Загора, инженерна геоекология, екология, здравословни и безопасни условия на труд, безопасност и охрана на труда в областта на енергетиката и строителството.