работно време | контакти | вещи лица | синдици | медиатори

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Стара Загора за 2016 г.

Издаден от министъра на правосъдието,  обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

1. Клас „Криминалистични експертизи“

Ангел Янков Биков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства.

Георги Господинов Манов, Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи.

Иван Запрянов Иванов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

Кръстьо Петров Петров, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, ниво на достъп до класифицирана информация „Поверително“.

Петко Господинов Петков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, оценка на МПС.

Петър Захариев Зарков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи, право.

Тодор Дечев Аргиров, Стара Загора, одорологични експертизи.

Тошо Храбъров Баирбаканов, Чирпан, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

Д-р Атанас Стефанов Атанасов, Стара Загора, УНГ, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Борис Петров Шахов, София, молекулярна биология, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.

Д-р Григор Колев Гочев, Стара Загора, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Данаил Викторов Даков, Стара Загора, акушерство и гинекология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Даниел Георгиев Вълчев, Стара Загора, хирургия, гръдна хирургия, ендоскопии, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Елена Христова Сурчева, Стара Загора, детски болести, педиатрия, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Емил Николов Бъчваров, Стара Загора, съдебна медицина, обучение по защита на класифицираната информация, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Катя Вълчева Атанасова, Стара Загора, неврология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Лидия Стефанова Дечева-Попова, Стара Загора, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Мариус Иванов Кирков, село Кирилово, неврохирургия, здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Мая Иванова Кичева, София, биохимик – клиничен химик, съдебномедицинска експертиза на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-биологични експертизи, ДНК (генетичен анализ) със съвременно молекулярно-биологични техники.

Д-р Милко Колев Сурчев, Стара Загора, ортопедия и травматология, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Николай Гинчев Тюфекчиев, София, биохимик, микробиолог със специализация „Вирусология“, съдебномедицинска експертиза на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-биологични експертизи, ДНК (генетичен анализ) със съвременни молекулярнобиологични техники.

Д-р Петър Иванов Руев, Стара Загора, УНГ, онкология, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Радостина Митева Димитрова, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Стефан Петров Шишков, Стара Загора, неврохирургия, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Теодор Танков Стаматов, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Тодор Георгиев Пасев, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Тодор Георгиев Тодоров, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

3. Клас „Съдебна експертиза на психично състояние“

Д-р Антонина Йорданова Калчева, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Ваня Николова Бухчева, Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, психотерапевт, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Виолета Василева Златанова, Стара Загора, специалист клиничен психолог, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Детелина Йорданова Комсийска, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Екатерина Спасова Зафирова, Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, съдебно-психологични експертизи, психологическа помощ за деца, преживели малтретиране, домашно насилие или неглижирани, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Златка Минчева Димитрова, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Д-р Иван Георгиев Ников, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Катя Димитрова Янулова, Стара Загора, педагогика и психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“.

Красимира Райчева Лазарова, Стара Загора, клиничен психолог, детски психолог – училищен и социален психолог, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Маргита Николаева Иванова, Стара Загора, психология, клинична психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Милен Ангелов Минев, Стара Загора, клинична психология, училищна и социална психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Минчо Николов Минчев, Стара Загора, социални дейности, психология, съдебно-психологична експертиза.

Д-р Надя Трендафилова Карбанова, Стара Загора, психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Петя Петрова Илиева, Стара Загора, педагогика и социална педагогика, детска и юношеска психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, защита правата на подрастващите.

Д-р Радка Ботева Джелебова-Радева, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Татяна Христова Прахова, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

Албена Иванова Атанасова, Стара Загора, aграрна икономика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Анастасия Христова Гидикова, Стара Загора, икономист, здравен мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Ангел Тодоров Тодоров, Ямбол, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Ангелика Сава Теохариду-Господинова, Стара Загора, счетоводство и контрол, външен одитор за управление на система, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Анна Димитрова Даданска-Димитрова, Стара Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Антоанета Дончева Раднева, Стара Загора, стопанско управление, съдебно-счетоводна експертиза.

Боряна Пенкова Запрянова, Чирпан, счетоводство и контрол, икономика на кооперациите, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Валентина Миткова Пейкова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Веселка Николова Калайджиева, Стара Загора, икономист счетоводител, одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Веселин Димитров Димитров, Казанлък, счетоводство и контрол, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, управленски контрол.

Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Веселина Иванова Желева, Казанлък, икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни експертизи.

Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора, икономика на промишлеността, счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Виолета Николаева Наневска, Стара Загора, икономист-счетоводител, вътрешен одитор в пуб-

личния сектор, достъп до класифицирана информация ниво „Поверително“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Гено Русев Йорданов, Стара Загора, икономика, планиране и организация на управлението на народното стопанство, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Геновева Иванова Иванова, Стара Загора, счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Георги Вичев Ангелов, Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Георги Димов Котаров, Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Георги Иванов Иванов, Чирпан, икономика на промишлеността, банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Господин Димчев Господинов, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.

Даниела Вълчева Демирева-Гюрова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Даниела Янчева Каравичева, Стара Загора, икономист-стоковед, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Десислава Радостинова Ангелова, Стара Загора, счетоводство и контрол, финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Детелина Вълева Димитрова, Казанлък, икономист по МТС, експерт по финансово-счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Диляна Иванова Начкова, Стара Загора, финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Димитринка Йорданова Пашова, Стара Загора, счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Димитър Димов Червенков, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Димитър Димов Димов, Стара Загора, икономист-финансист, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Димитър Карушков Димитров, София, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Динка Динева Генчева, Стара Загора, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.

Динко Иванов Динев, Раднево, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Добринка Петрова Ангелова, Стара Загора, счетоводство и контрол, финанси, свидетелство за професионална квалификация: съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи – оценки и продажби, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Живко Атанасов Тишев, Стара Загора, счетоводна отчетност, икономист, магистър по право, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Иван Ников Иванов, Нова Загора, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Иван Петров Антов, Стара Загора, счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Иванка Мънчева Николова, Казанлък, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора, икономика на търговията, оценка на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Иванка Тодорова Бинева, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Изабела Константинова Николова, Кърджали, технология на металите и металообработващата техника, банки и банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Илиана Илиева Пенчева, Стара Загора, счетоводство и контрол, право, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Илияна Александрова Асенова, Казанлък, икономист – систем-организатор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Йоана Иванова Цветкова-Комитова, Казанлък, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Йонко Воев Тонев, Стара Загора, икономист-счетоводител, международни счетоводни стандарти, професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Йордан Василев Стоянов, Стара Загора, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Калоян Георгиев Димитров, Стара Загора, счетоводство и контрол, автоексперт-оценител, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебно-стокова експертиза, съдебна автотехническа експертиза.

Катя Вълева Котарова, Стара Загора, икономист по промишлеността, управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Кета Ангелова Дечева, Бургас, стокознание, свидетелство: съдебно-счетоводни експертизи, удостоверение за завършено обучение по защита на класифицирана информация ниво „Строго секретно“, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Красимир Иванов Карастоянов, Казанлък, управление на селското стопанство, курс по „Международни счетоводни стандарти“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Кремена Георгиева Тенева, Стара Загора, икономист-счетоводител, банково и бюджетно счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Лидия Желязкова Николова, Стара Загора, финанси и кредит, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Маргарита Миткова Попова, Стара Загора, финанси и банково дело, застрахователно дело и осигурително дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Мариана Димова Ангелова, Димитровград, маркетинг и планиране, икономическа педагогика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на недвижими имоти, експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни, оценка на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, ниво на достъп „Строго секретно“.

Мариана Костадинова Янкова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Мариана Колева Манева, Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Мария Бонева Тонева, Раднево, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Мария Венкова Христова, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Мария Господинова Колева, Стара Загора, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Мария Илиева Пенева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.

Мария Минчева Иванова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, инженер по микроелектроника.

Марияна Христова Попова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Миглен Харалампиев Гюров, Стара Загора, икономика и управление на промишлеността, медиация, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Милена Стоянова Костадинова, Стара Загора, икономист по счетоводна финансово-контролна дейност, сертификат „Финансов мениджмънт“, учителска правоспособност, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Милка Енчева Енева, Пловдив, икономика на вътрешната търговия, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на търговски дружества и вземания, оценка на недвижими имоти и наемни цени на имоти, оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи, оценка на машини и съоръжения и наемни цени на машини, технология, организация и управление на търговията.

Мима Кънчева Енева, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Минка Минева Стоянова, Стара Загора, финанси и кредит, международни счетоводни стандарти, курс за подготовка на оценители на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Минка Минчева Тонева, Стара Загора, икономист – управление и планиране, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Михаил Димитров Михов, Стара Загора, социално и застрахователно дело, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Николай Иванов Йовчев, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, оценка на машини и съоражения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Пенка Мартинова Колева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Пламена Танева Стоянова, Стара Загора, икономист по индустрията, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Радка Неделчева Манджурова, Стара Загора, икономист – икономика на вътрешната търговия, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Росица Гинчева Четалбашева, Стара Загора, счетоводство и контрол, организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия, съдебно-счетоводни експертизи.

Росица Канева Колева, Гълъбово, регионална планиране и развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Румен Георгиев Мерджанов, Стара Загора, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Руска Нанева Иванова, Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Светла Илиева Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, машинен инженер, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансови и счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза.

Светлана Костадинова Петрова, Казанлък, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Севдалина Стоянова Стоянова-Терзиева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Силвия Владимирова Тонева, Стара Загора, счетоводство и контрол, данъчен контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Славка Динева Иванова, Стара Загора, аграрикономист, вътрешен одитор в публичния сектор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Снежина Славова Манева, Стара Загора, икономическа информатика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

Стоян Иванов Стоянов, Стара Загора, финанси, счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови експертизи.

Стоян Тодоров Динков, Стара Загора, икономика на индустрията, данъчен контрол, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови експертизи.

Стратилина Симанова Пеева, Стара Загора, фирмени финанси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.

Съби Стоянов Стоянов, Стара Загора, счетоводство и контрол, банки и банково дело, вътрешен одит в публичния сектор, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Таня Иванова Желева, Стара Загора, маркетинг и мениджмънт, публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, ниво на класифицирана информация „Строго секретно“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Теодора Иванова Иванова, Чирпан, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, банки и банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Тихомир Дянков Тенев, Стара Загора, икономика на търговията, стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Харалан Георгиев Василев, Хасково, счетоводство и анализ, маркетинг, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Цветана Георгиева Дечева, Стара Загора, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Цветелина Симеонова Мангърова, Стара Загора, макроикономика и финансов мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Борис Стоянов Курдов, Стара Загора, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Валери Каменов Христов, Стара Загора, машиностроителна техника и технологии, безопасност на труда, хладилен монтьор, хладилни и климатични инсталации, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна автотехническа експертиза.

Васил Динев Ганев, Гълъбово, минен инженер, технология на минното производство, майстор по ремонта на ръчно огнестрелно оръжие, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Васко Иванов Василев, Стара Загора, инженер по механизация на горското стопанство и горската промишленост, патентно дело – представител по индустриална собственост, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Владимир Димитров Владимиров, Стара Загора, инженер-технолог, технология на полиграфското производство, графично техническо изследване на печатна продукция, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Георги Димитров Чакъров, Стара Загора, металургия на черните метали: металургия на чугун и стомана, металургия на феросплавите, леярство на черни метали и сплави, пластична обработка на метали, термична обработка на метали, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Георги Михайлов Шишков, Казанлък, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна компютърно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.

Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора, механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения, строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Димитър Денев Димитров, Стара Загора, електроинженер – ел. снабдяване и обзавеждане, метрология – измерване количества нефтопродукти, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Димитър Станков Александров, Стара Загора, електроинженер – ел. централи, ел. мрежи, ел. подстанции и ел. системи, електротехника, безопасност и охрана на труда, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Желязко Георгиев Черкезов, Стара Загора, електроинженер, метролог, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели предприятия, безопасност и охрана на труда.

Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, машинен инженер – хидро- и пневмотехника, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Кръстьо Русев Кръстев, Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Нено Георгиев Драганов, Казанлък, механична технология на дървесината, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебно-ботаническа експертиза.

Николай Христов Козарев, Габрово, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно-стокова експертиза, съдебно-физическа експертиза, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи.

Росен Любенов Денков, Казанлък, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Славейка Иванова Гочева, Стара Загора, машинен инженер, санитарно инженерство, пълна проектантска правоспособност, отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, оценка на качество на атмосферния въздух, време и физични фактори, здравна оценка.

Стефан Русев Велев, Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи, съдебни инженерно-технически експертизи.

Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели предприятия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна инженерно-строителна експертиза.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Андрей Тодоров Андреев, Казанлък, машинен инженер – технология и организация на автомобилния транспорт, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза.

Валентин Иванов Вълчев, Стара Загора, машинен инженер – ДВГ, организация и безопасност на движението, автотехнически експертизи, оценка на машини и съоръжения, първоначално обучение по защита на класифицираната информация.

Васил Станимиров Кондов, Стара Загора, транспортна техника и технологии, съдебна автотехническа експертиза.

Васил Тодоров Петров, Стара Загора, машинен инженер – жп транспорт, автомобилен транспорт, съдебна автотехническа експертиза.

Ивайло Русев Иванов, Гълъбово, транспорт и енергетика, автотехнически експертизи, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Иван Дочев Чакъров, Казанлък, машинен инженер, ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.

Ивелин Динев Бонев, Стара Загора, транспортна техника и технологии, оценка на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Лазар Колев Лазаров, Стара Загора, инженер по ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.

Мариана Христова Христова, Стара Загора, икономист – икономика на транспорта, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, автоексперт-оценител, брокер на недвижими имоти, съдебна автотехническа експертиза.

Николай Александров Савов, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – военен инженер, оценка на МПС, автотехнически експертизи.

Николай Минчев Минчев, Стара Загора, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, член на Съюза на независимите автотехнически експерти в България, контрол на автомобилния транспорт, съдебна автотехническа експертиза.

Николай Русев Карабойков, Стара Загора, машинен инженер – ДВГ, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи, застрахователно дело на МПС.

Пеньо Петров Пенев, Стара Загора, икономист-застраховател, изготвяне на експертни оценки на товарни автомобили и автобуси, сертификат за експертизи на камиони и автобуси, съдебна автотехническа експертиза, съдебна стокова експертиза.

Петър Христов Ганчев, гр. Шипка, военен инженер по експлоатация и ремонт на автотранспортна техника, автотехнически експертизи.

Руска Желева Няголова, Чирпан, машинен инженер – транспорт и енергетика, автотехнически експертизи на ПТП, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

Слави Николаев Николов, Стара Загора, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари, съдебна автотехническа експертиза.

Проф. Станимир Михайлов Карапетков, Сливен, автотранспорт, автотехнически експертизи, разследване на ПТП, теория на автомобила и МПС, физико-механични експертизи, механика и механични технологии.

Тодорка Цанева Петкова, с. Богомилово, транспорт и енергетика – ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, криминалистични аспекти при разкриване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами.

Христо Ганчев Христов, Казанлък, машинен инженер, инженер по експлоатация и ремонт на БТТ, ДВГ, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза.

Христо Георгиев Влашков, технология и управление на транспорта, експлоатация и ремонт на електрически локомотиви, експертизи на катастрофи (аварии) в железопътния транспорт, съдебна автотехническа експертиза.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

Валентин Димитров Кутев, електроинженер – изчислителна техника, достъп до класифицирана информация на ниво „Секретно“, съдебна компютърно-техническа експертиза, криминалистични експертизи – всички видове.

Веселин Недялков Вълчев, Стара Загора, инженер по електроника и автоматика – изчислителна техника, съдебна компютърно-техническа експертиза.

Иван Валентинов Вълчев, Стара Загора, комуникационна техника и технологии, компютърна техника, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектанска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.

Величка Маринова Монева, Стара Загора, техник по геодезия и картография, съдебни строително-технически експертизи.

Весела Петкова Близнакова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, строително-технически експертизи.

Георги Илиев Илиев, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, дейности по кадастъра, съдебна строително-техническа експертиза.

Георги Илчев Русев, Стара Загора, геодезия, съдебна строително-техническа експертиза.

Генка Андонова Крушева, техник по геодезия и картография, съдебна строително-техническа експертиза.

Господин Стайков Тотев, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза.

Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.

Димитринка Трифонова Денева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Димо Кирев Димов, Стара Загора, хидротехническо строителство, оценка на машини и съоръжения, съдебна строително-техническа експертиза.

Донка Пеева Тачева, Стара Загора, строителен техник, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза.

Дончо Милев Дончев, Казанлък, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Евгения Петкова Панова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на цели предприятия, съдебна строително-техническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания.

Живка Колева Кондева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Иван Сотиров Иванов, Стара Загора, строителен инженер по водоснабдяване и канализация, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.

Камен Данчев Йорданов, Стара Загора, техник по геодезия, строителство и картография, съдебна строително-техническа експертиза.

Арх. Лиляна Донева Ненова, Казанлък, архитектура и градоустройство, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строително-техническа експертиза.

Маргарита Константинова Топалова-Бинева, Стара Загора, строителен инженер – технология и механизация на строителството, координатор по безопасност и здраве при изпълнение на СМР, съдебна строително-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза.

Мария Вълева Генова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Мария Михайлова Пашалова, Казанлък, геодезия и картография, оценка на земеделски земи, опазване на околната среда, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.

Надка Цанова Пиперова, Стара Загора, геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.

Николай Нанев Николов, Стара Загора, пътно строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, строителен надзор и инвеститорски контрол.

Пенка Пеева Русинова, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектанска правоспособност, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, съдебна строително-техническа експертиза.

Арх. Петър Филипов Влахов, Стара Загора, архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строително-техническа експертиза.

Райна Георгиева Русева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Румяна Методиева Микова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, патентен специалист, съдебна строително-техническа експертиза.

Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

Стела Кирилова Бонева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия, икономика на строителството, съдебна строително-техническа експертиза.

Стефан Минчев Костадинов, Стара Загора, техник по строителство и архитектура, съдебна строително-техническа експертиза.

Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора, строителен инженер – технология на строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия, съдебна строително-техническа експертиза.

Стоянка Йорданова Манолчева-Николова, Стара Загора, пътно строителство, оценка на цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания.

Тихомир Недев Георгиев, Хасково, инженер-геодезист, съдебна строително-техническа експертиза.

Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, дейности по кадастъра, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.

Тотка Илиева Костадинова, Казанлък, архитектура, съдебна строително-техническа експертиза.

Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза

Петко Вълков Белчев, Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

Красимир Веселинов Георгиев, Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

Лазарин Недев Ранчев, Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

Огнян Златев Паунов, Казанлък, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

6.5. Съдебно-екологична експертиза

Цвета Петрова Калчева, Стара Загора, екология и опазване на околната среда, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, съдебно-екологични експертизи, оценка на стопанско имущество.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

Руен Петров Павлов, Стара Загора, химия, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза.

Стойка Иванова Стоева-Димова, Стара Загора, инженер-химик, безопасност на труда.

Христина Минчева Бъчварова-Митева, Стара Загора, инженер-химик, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и технологията на пластмасите, съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимическа експертиза, съдебна инжинерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

Жеко Христов Едрев, Казанлък, физика, екология, съдебно-физическа експертиза, съдебно-екологична експертиза, екологичен контрол в областта на ядрената и атомната физика – радиоактивност, вредни йонизиращи и нейонизиращи лъчения, гама-спектрометрични анализи за съдържание на радиоактивни елементи, шума, екологични оценки, оценки за въздействие върху околната среда, комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, комплексни разрешителни, екологичен риск, изготвяне на екологични оценки и оценки за въздействието върху околната среда.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Георги Димитров Бързев, Стара Загора, зооинженер (оценки на коне и селскостопанско имущество), съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

Димитър Любомиров Костов, Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза

Ангел Иванов Пройков, Стара Загора, инженер-агроном, съдебна агротехническа експертиза.

Антонина Иванова Пройкова-Пещерска, Стара Загора, инженер-агроном, полевъдство, оценител на земеделски земи, педагог, регионално планиране, съдебни агротехнически експертизи.

Бинка Господинова Иванова, Стара Загора, агроном, оценка на стопанско имущество, съдебни агротехнически експертизи.

Ст.н.с.к.н. Васил Николов Базитов, Стара Загора, агроном-растениевъд, оценка на частни земи, гори и имущество в България, на земеделски земи и трайни насаждения, съдебна агротехническа експертиза.

Иван Стоилов Митров, Стара Загора, инженер-агроном, еколог, растителна защита, съдебни агротехнически експертизи.

Мариана Атанасова Хаджиева, Казанлък, агроном – лозаро-градинар, съдебна агротехническа експертиза.

Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив, агроном – лозаро-градинар, съдебни агротехнически експертизи, съдебно-икономическа експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-стокова експертиза в селското стопанство.

Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък, агроном – лозаро-градинарство, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.

Цочо Колев Лалев, Чирпан, агрономство, растениевъдство, фитопатология, съдебна агротехническа експертиза, съдебно-ентомологична експертиза.

10. Клас „Оценителни експертизи“

Върбан Желязков Колев, Стара Загора, икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на финансови активи и финансови институции.

Иван Николов Иванов, София, топлинна и масообменна техника, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, съдебно-маркови експертизи, патентни експертизи, експертизи в областта на промишления дизайн, авторско право, оценка на обекти на интелектуална и индустриална собственост.

Иванка Станева Господинова, Раднево, финанси, експертни оценки за остойностяване на леки автомобили и калкулация на щети, оценка на стопанско имущество.

Пепа Желева Пеева, Стара Загора, икономист- застраховател, оценка на стопанско имущество, калкулиране на щети по МПС.

Клас „Други съдебни експертизи“

Десислава Тотева Изедин, Стара Загора, преводач от арабски език, право.

Ивко Пенков Иванов, Варна, технология на металите, ДВГ, фрактодиагностични автотехнически експертизи; фрактодиагностични пожаротехнически експертизи; фрактодиагностични строително-технически експертизи; фрактодиагностични и метолографически трасологични експертизи, микрографически (графологически) дефектоскопски експертизи.

Любомир Тонев Пировски, Стара Загора, фармация, оценка на оборотни и дълготрайни активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата и билките.

Николина Танева Колева, Стара Загора, преводач-тълковник от и на жестомимичен език.

Слав Петков Славов, Стара Загора, експерт по девиантно поведение, работа с криминално проявени деца и младежи, работа с деца и младежи с дезадаптивно поведение, психолог.