Постановени съдебни актове

 

По вид дело, година, месец на постановяване:

 

Граждански дела

2018г.

януари февруари  март  април май   юни  юли  август септември  октомври  ноември  декември

2019г.

януари февруари  март  април  май   юни  юли  август септември  октомври  ноември  декември

 

 

Наказателни дела

2018г.

януари  февруари  март  април  май   юни  юли  август септември  октомври  ноември  декември

2019г.

януари февруари  март  април  май   юни  юли  август септември  октомври  ноември  декември

 

 

Търговски дела

2018г.

януари  февруари  март  април  май   юни  юли  август септември  октомври  ноември  декември

2019г.
януари февруари  март  април  май   юни  юли  август септември  октомври  ноември  декември