Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 485                                             09.12.2015 г.                         град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,

На първи декември                                                                               2015 година

в открито заседание, в следния състав:         

                                                                      

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                          

Секретар: Н. Караджунова,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 29 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

        

 

Производството е по реда на чл. 226, ал. 1 от КЗ.

 

Постъпила е искова молба от М.Х.О., чрез адв. Ж.З. против “Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ, гр. София с която моли съда да постанови решение с което да осъди ответника да заплати на ищцата сумата в размер на 35 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, болки  страдания в резултат на претърпяно от нея ПТП на 21.09.2014 г., ведно със законната лихва върху сумите, считано от дата на увреждането 21.09.2014 г., до окончателното изплащане на сумите и направените по делото разноски.

 

Ответникът  “ЗК Олимпик Клон България” КЧТ гр. София, представлявано от В.М. – Управител, чрез юрисконсулт С.Б. счита, че предявените искове са изцяло неоснователни, като ги оспорва по основание и размер. Твърди, че е налице съпричиняване от страна на пострадалата.

 

            Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

 

От приложеното към настоящето дело ДП № 303/2014 г. по описа на РУ Чирпан се установява, че произшествието е настъпило по вина на водача на лекия автомобил Алфа Ромео – Т.Н.Т. ЕГН **********, който движейки се с автомобила собственост на майка му М.Д.Т. е нарушил правилата за движение по пътищата – движил се с несъобразена скорост, загубил е контрол над управлявания от него автомобил в следствие на което напуснал пътното платно в дясно и се удря странично в отводнителна канавка. В резултат на това е причинена средна телесна повреда на пътуващата в автомобила М.О. изразяваща се в счупване на левия крак. С постановление вх.№ 838/2014г., ДП № 303/2014 г. по описа на РУ Чирпан е прекратено, съгласно чл. 343, ал.2 от НК.

 

Видно от представената разпечатка от Интернет сайта на „Гаранционен фонд" е видно, че за процесния автомобил Автомобил „Алфа Ромео 156" , ДК № СТ 2419 АН е имало валидно сключен застрахователен договор за застраховка „Гражданска отговорност" с ответника.

 

По делото бяха представени и приети писмени документи, Епикриза към ИЗ № 20595, издадена от Клиника по УНГ към МБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович”;  Епикриза към ИЗ № 21006, издадена от Клиника по УНГ към МБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович”, Амбулаторен лист № 2108/26.11.2015г., удостоверяващи проведеното от ищцата лечение.

 

От събраните по делото гласни доказателства се установява следното: в резултат на ПТП ищцата е постъпила в болница с много наранявания и силни болки. След инцидента ищцата била на легло, не можела да се справя с ежедневните си нужди, не е можела сама да се обслужва, като през този период за нея грижи полагала майка й и сестра й. Свидетелите заявяват, че дълго време след ПТП ищцата изпитвала болки в кръста. От показанията на свидетелите се установява също, че произшествието се е отразило на психиката на ищцата и на нормалния й ритъм на живот.

 

Видно от заключението на съдебномедицинската експертиза се установява, че при ПТП от 29.09.2014 г. ищцата М.О. е получила: счупване на 1 поясен прешлен, счупване на V ходилна кост вляво, счупване на костите на носа, затруднено носно дишане, загуба на обоняние. Вещото лице сочи, че описаните травматични увреждания са причинени от удар с или върху твърди тъпи предмети, условие за каквото има в купето на лек автомобил при ПТП. Съгласно експертното становище счупването на I поясен прешлен е причинило трайно затруднение на движението на снагата за повече от 30 дни. Възстановяването трае около 12 месеца. Счупването на костите на носа и счупването на V метатарзална кост на лявото стъпало причиняват временно разстройство на здравето, не опасно за живота. Ако към момента съществува затруднение на носното дишане, като последица от претърпяната травма на носа със счупване на носни кости, независимо че е проведена операция, и загуба на обоняние може да се обсъжда друг медико-биологичен признак - постоянно разстройство на здравето, не опасно за живота. Ако счупването на V метатарзална кост вляво засяга ставна повърхност може да се обсъжда трайно затруднение на движението на левия крак.

 

От заключението на комбинираната съдебно автотехническа и съдебномедицинска експертиза се установява, че съгласно техническата спецификация на съответната марка и модел МПС от модификацията на л. Автомобил „Алфа Ромео 156" , ДК№ СТ2419 АН процесния лек автомобил е оборудван серийно с обезопасителни колани за всички места в купето на автомобила. М.О. е получила счупване на носните кости, счупване на V метатарзална кост на левия крак и компресионно счупване на тялото на 1 поясен прешлен. Според характеристиката на уврежданията не е възможно да се посочи дали е бил поставен предпазен колан. Възпиращото действие на триточковия обезопасителен колан с който е оборудвано мястото на пътника в дясно от водача на автомобила се изразява във фиксиране тялото на пътника към седалката на автомобила и възпиращо действие на движението на тялото му в посока, напред и нагоре. По отношение на движението на тялото на ляво и на дясно обезопасителния колан има ограничително действие-тялото има възможност да се отклони на ляво и на дясно особено в частта си от кръста на горе. Действащата сила е с посока отпред-назад и отдолу-нагоре, преценено според посоката на движение на автомобила. По такъв механизъм прешлените са подложени на натоварване независимо дали е поставен предпазен колан или не. На 21.09.2014 г около 6,00 ч на автомагистрала „Тракия" в района на км 165 в посока към гр. Стара Загора настъпва ПТП с участници : Лек автомобил „Алфа Ромео 156" с рег.№ СТ2419АН с водач Т.Н.Т. при движението си по автомагистрала „Тракия" в посока от Пловдив към Стара Загора лекия автомобил се отклонява в дясно по посока на движението си, напуска пътното платно и след като се удря в странично в отводнителна канавка се връща отново на пътното платно, като застава с предна част насочена на югозапад. В резултат на ПТП е пострадала М.Х.О. получила средна телесна повреда. Лекия автомобил е получил деформации и щети. Мащабната скица е изготвена съгласно огледния протокол на местопроизшествието и начертаната ръчна скица към него. Експертизата с оглед на конкретните обстоятелства и материали по делото счита, че техническа причина за настъпването на процесното ПТП няма. Причината е от субективен характер изразяващ се в моментното заспиване от страна на водача на автомобила Т.Н.Т., който е престанал да контролира движението на процесния лек автомобил „Алфа Ромео 156" и същия плавно се е отклонил в дясно по посока на движението си като е напуснал лептата си за движение, аварийната лента и се е удари странично в отводнителната канавка. Съществувала е възможност водача на автомобила Т.Н.Т. да предотврати настъпването на ПТП, като спре автомобила да се движи па някоя отбивка по магистралата и направи почивка изразяваща се поспиване минимум 20-30 минути преди да продължи да шофира, още повече ,че същия е усетил, че му се доспива - от показанията му на досъдебната фаза от ДП 303 /2014 на РУП Чирпан. Няма сведения за нарушения в поведението на водача на лекия автомобил спрямо пътна обстановка, разрешена скорост за движение и правилата за движение по пътищата. В конкретния случай има наличие на субективни фактори касаещи психо- физическото състояние на водача на лекия автомобил - безсъние, умора, монотонност на шумовете в купето на лекия автомобил от движението по автомагистралата /двамата возещи се пътници са заспали/ и наличие на признаци на задрямваме на самия водач - той е имал намерение да отбие и спре за да подремне. Вещите лица сочат, че и ако е била с предпазен колан, ищцата пак би получила подобни увреждания.  

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

При така приетата фактическа обстановка, установена от събрания по делото доказателствен материал, съдът намира, че са налице условията за ангажиране отговорността на ответното дружество по предявения срещу него иск с правно основание  чл. 226, ал.1 КЗ, с която норма е регламентирано правото на увреденото лице, спрямо което застрахованият по разглеждания риск - собственикът на МПС и всеки ползващ го на законно основание водач /чл. 257, ал.2 КЗ/, е отговорен по правилата на чл. 45 и сл. от ЗЗД, да предяви пряк иск срещу застрахователя за заплащане на дължимото му се обезщетение в границите на застрахователната сума, определена в договора за застраховка "Гражданска отговорност".

 

 От назначената по делото комбинирана съдебно медицинска и автотехническа експертиза се установява механизма на процедсното ПТП: На 21.09.2014 г около 6,00 ч на автомагистрала „Тракия" в района на км 165 в посока към гр. Стара Загора настъпва ПТП с участници: Лек автомобил „Алфа Ромео 156" с рег. № СТ2419 АН с водач Т.Н.Т. при движението си по автомагистрала „Тракия" в посока от Пловдив към Стара Загора лекия автомобил се отклонява в дясно по посока на движението си, напуска пътното платно и след като се удря в странично в отводнителна канавка се връща отново на пътното платно, като застава с предна част насочена на югозапад. Причините са физическото състояние на водача на лекия автомобил - безсъние, умора и наличие на признаци на задрямваме на самия водач. В резултат на ПТП е пострадала М.Х.О. която получила средна телесна повреда. При процесното ПТП, осъществено по вина на виновния водач и при наличието на валидна застраховка ГО за процесното МПС, са налице всички посочени по - горе елементи от фактическия състав на непозволеното увреждане, поради което застрахователят - ответник дължи на основание чл. 226, ал. 1 от КЗ вр. с чл. 45 от ЗЗД репариране на действително причинените вреди, които са пряка и непосредствена последица от ПТП.

 

Претърпените неимуществени вреди от процесния деликт се изразяват в изпитаните болки и страдания от получените травматични увреждания от ПТП от ищцата. При определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди съдът се ръководи от принципите на справедливостта и от своето вътрешно убеждение. Безспорно ищцата е преживял болки и страдания от настъпилото ПТП. От заключението на съдебномедицинската експертиза се установява, че при процесното ПТП ищцата е получила: счупване на 1 поясен прешлен, счупване на V ходилна кост вляво, счупване на костите на носа, затруднено носно дишане, загуба на обоняние. Вещото лице дава заключение, че счупването на I поясен прешлен е причинило трайно затруднение на движението на снагата за повече от 30 дни. Възстановяването трае около 12 месеца. Счупването на костите на носа и счупването на V метатарзална кост на лявото стъпало причиняват временно разстройство на здравето, не опасно за живота. За определяне на размера на обезщетението съдът взе под внимание свидетелските показанията, които установяват, че резултат на ПТП ищцата е постъпила в болница с много наранявания и силни болки. След инцидента ищцата била на легло, не можела да се справя с ежедневните си нужди, не е можела сама да се обслужва, като през този период за нея грижи полагала майка й и сестра й. Свидетелите заявяват, че дълго време след ПТП ищцата изпитвала болки в кръста. От показанията на свидетелите се установява също, че произшествието се е отразило на психиката на ищцата и на нормалния й ритъм на живот.

 

Съдът кредитира тези свидетелски показания, тъй като са непосредствени и непротиворечиви помежду им и кореспондират с останалите писмени доказателства по делото. Ето защо съдът намира за справедливо обезщетение в размер на 35 000 лева за ищцата, които ответникът следва да бъде осъден да заплати.

 

Съдът намира, че следва да вземе становище по направеното възражение от проц. представител на ответника, че ищцата е допринесла за вредоносния резултат, тъй като е пътувала без предпазен колан. За да бъде намалено обезщетението за вреди съгласно чл. 51, ал. 2 ЗЗД, увреденият трябва да е допринесъл за тяхното настъпване, като от значение е наличието на причинна връзка между поведението на пострадалия и настъпилия вредоносен резултат, без да е необходимо пострадалият да има вина. Необходимо е приносът на увреденото лице да е конкретен, т. е. да се изразява в извършването на определени действия или въздържането от такива действия от страна на увреденото лице. Принос по смисъла на посочения законов текст е налице винаги, когато пострадалият с поведението си е създал предпоставки за осъществяване на деликта и за възникване на вредите или е улеснил механизма на увреждането, предизвиквайки по този начин и самите вреди. Следователно съпричиняване на вредоносния резултат ще е налице, ако поведението на увредения е станало причина или е повлияло по някакъв начин върху действията на причинителя на вредата.

 

В конкретния случай такъв принос ответникът не доказа по никакъв начин. Вещите лица по комбинираната съдебно автотехническа и съдебномедицинска експертиза сочат, че при такъв механизъм на ПТП, прешлените са подложени на натоварване независимо дали е поставен предпазен колан или не. Следователно съдът приема, че ищцата по никакъв начин не е допринесла за увреждането, предизвиквайки по този начин и самите вреди.    

 

Предвид разпоредбата на чл. 84 ал. 3 от ЗЗД, при задължение от непозволено увреждане длъжникът се смята в забава и без покана. В този смисъл длъжникът изпада в забава с факта на увреждането. Ето защо и доколкото отговорността на ответника замества деликтното обезщетение, лихвата за забава следва да се дължи от деня на увреждането - 21.09.2014 г., до окончателното им изплащане. 

 

По отношение на възражението за прекомерност направено от проц. представител на ответника на адвокатското възнаграждение на ищцата, съдът намира следното: Размерът на адвокатския хонорар е съобразен с чл. 7, ал. 2, т.4 от Наредбата за минималните размера на адвокатските възнаграждения, поради което възражението за прекомерност направено от ответника е неоснователно и следва да се остави без уважение.

 

С оглед изхода на делото, на ищцата следва да бъдат присъдени направените разноски в размер на 3405 лв., съгласно представения по делото списък за разноските по чл. 80 от ГПК.

 

Водим от горните мотиви Старозагорският окръжен съд,

 

                                                     Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА “ЗК ОЛИМПИК КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ, със седалище и адрес на управление гр. София - 1000, район "Триадица", ул. “Гоце Делчев” № 142-142а, ЕИК 200737120, на основание чл.226, ал.1, да заплати на М.Х.О., ЕГН **********,***, сумата от 35 000 лева /тридесет и пет хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, в резултат на ПТП, станало на 21.09.2014 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на увреждането - 21.09.2014 г. до окончателното и заплащане.

 

ОСЪЖДА “ЗК ОЛИМПИК КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ, със седалище и адрес на управление гр. София - 1000, район "Триадица", ул. “Гоце Делчев” № 142-142а, ЕИК 200737120, да заплати на М.Х.О., ЕГН **********,***, сумата 3 405 лв. разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението, чрез ОС Стара Загора пред Пловдивския апелативен съд.

 

           

 

                                                                                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………