Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

378                                                  14.11.2017 г.                               гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,               І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осемнадесети октомври                                две хиляди и седемнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА 

                                                                      

НИКОЛАЙ УРУКОВ

ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                   АТАНАС АТАНАСОВ  

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N  1312 по описа за 2017 година.

           

Производството е образувано по въззивната жалба на Л.Д.К., подадена чрез адв. Т.С., против решение № 383 от 02.05.2017г., постановено по гр.дело № 2031/2016 г., по описа на Старозагорски районен съд, с което се осъжда Л.Д.К. да заплати на Д.М.И. сумата от 7000 лв., представляваща обезщетение за причинените му на 15.06.2015г., в гр. Стара Загора, неимуществени вреди – болки и страдания, стрес, емоционален дискомфорт, вследствие на деяния, за които Л.Д.К. е осъден по НОХД № 546/2016г. по описа на Старозагорския районен съд, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 15.06.2015г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 1400 лв., направени по делото разноски, както и да заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт сумата от 280 лв. – държавна такса и в полза на Старозагорския районен съд, сумата от 350 лв. - възнаграждение за вещите лица.

 

Въззивникът е останал недоволен от решението на първоинстанционния съд като счита същото за неправилно. Макар и постановено при правилно прилагане на материалния и процесуалния закон, то било необосновано и явно несправедливо. Излага подробни съображения и счита, че причинените вреди следвало да се оценят на 2000 лв., в която част признавал иска. Моли съдът да отмени отчасти обжалваното решение и вместо него да постанови друго, с което да отхвърли иска на ищеца за сумата над 2000 лева до 7000лева, представляващи неимуществени вреди, пряка и непосредствена последица от деликта осъществен на посочената в исковата молба дата. Претендира за разноски.

 

Въззиваемият Д.М.И., чрез адв. Ж.З. оспорва подадената въззивна жалба като неоснователна и недоказана. Счита, че  обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което моли на основание чл.272 от ГПК да бъде оставено изцяло в сила. Излага подробни съображения. Прави възражение на основание чл. 78, ал.5 от ГПК да бъде намалено претендиралото от ответника адвокатско възнаграждение за двете съдебни инстанции като прекомерно и несъобразено с действителната правна и фактическа сложност на делото. Претендира за разноски.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД.

 

Ищецът Д.М.И. твърди, че на 15.06.2015г. около 20 часа в град Стара Загора, пред и в компютърна зала „Зоната”, находяща се на ул. „Г.С.Раковски” № 59, ответникът се заканил на ищеца с убийство, като насочил нож срещу него и го заплашил с думите „Ще те направя на „касетки“ като в транжорна”, размахал ножа към тялото му, порязал го по втори пръст на лявата ръка и трети пръст на дясната ръка и го заплашил с думите: „Излизай навън, ще те разпоря, ще те заколя!” и това заканване могло да възбуди основателен страх за осъществяването му. Сочи, че пред и в компютърна зала „Зоната”, находяща се на ул. „Г.С.Раковски” № 59, ответникът извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – счупил бирена бутилка в главата на ищеца, псувал го, замерял го със запалени цигари, нанесъл му юмручни удари в главата, размахвал нож към тялото му, порязал го по втори пръст на лявата ръка и трети пръст на дясната ръка и го заплашил с думите: „Излизай навън, ще те разпоря, ще те заколя!”. За извършените деяния срещу ответника било образувано НОХД №546/2016г. на Старозагорския районен съд, завършило със сключено на 09.03.2016г. споразумение, съгласно което ответникът бил признат за виновен за гореописаните престъпления по чл. 144 ал. 3, пр. 1, във вр. с ал. 1 от НК и чл. 325 ал. 1 от НК, като му било наложено едно общо наказание „Пробация” – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година. Твърди, че към момента на инцидента ищецът седял на пейка пред компютърната зала и разговарял със свой познат – А.А.. По същото време пред залата дошъл ответникът и седнал на отсрещната пейка, намесил се грубо в разговора, търсел провокация и поведението му от самото начало било агресивно и насочено към разговарящите. Поискал от ищеца бира и цигари, той го почерпил, след което напълно неочаквано и без да е предизвикан, го ударил по главата с бирена бутилка, на което ищецът не реагирал агресивно, за да избегне по-голям конфликт, не отвърнал на удара и се прибрал в залата. След малко отново излязъл с Ангел и седнали на пейката, ответникът отново се приближил и започнал да се заяжда, псувал ищеца и го замерял със запалени цигари и дори се опитал да загаси една от тях в лицето му. Ищецът станал и отишъл до магазина, но на връщане бил пресрещнат от ответника, който започнал да удря главата му в метален стълб на пътен знак, в близост до пейките и кръстовището на улиците „Раковски” и „Левски”. Съобразявайки неадекватното състояние и превъзбуденост на ответника, ищецът запазил самообладание и помолил приятелите на ответника да го спрат. Ответникът бил спрян от свой приятел. След това двамата се върнали на пейките. Тогава ответникът нанесъл няколко удара с юмрук по лицето на ищеца, но последният отново не реагирал, и накрая ответникът извадил нож, насочил го към ищеца и приятеля му и заплашил, че ще ги направи на „касетки” като в транжорна”. Тези заплахи предизвикали у ищеца страх, поради което той станал от пейката и влязъл в интернет залата, за да се скрие от нападателя, който го последвал, тичайки в залата и започнал да размахва ножа към главата и тялото му в областта на шията. За да се предпази, ищецът вдигнал ръце, при което получил порезни рани по втори пръст на лявата ръка и трети пръст на дясната ръка. След намесата на служителя в интернет залата, ответникът излязъл навън, а ищецът се прибрал вкъщи и сигнализирал за инцидента органите на полицията. Твърди, че по време на инцидента ищецът изпитал силен страх за живота си и бил изненадан от агресивното поведение на ответника, което силно го уплашило. В резултат на нанесените от ответника удари, ищецът получил следните травматични увреждания: оток и кръвонасядане по лявата слепоочна областна главата, порезни рани по втори пръст на лявата ръка и трети пръст на дясната ръка, оток по гръдния кош вляво, като съгласно издаденото съдебномедицинско удостоверение, описаните и установени травматични увреждания можело да бъдат получени по посочения от пострадалия начин и причинили на ищеца временно разстройство на здравето, неопасно за живота. След инцидента ищецът продължил да изпитва силен страх за живота и здравето си, често си спомнял за инцидента и изпитвал тревожност и безпокойство, страхувал се да излиза навън, за да не се повтори конфликтната ситуация, като дълго време след инцидента имал проблеми със съня. Негативните преживявания го принудили да напусне страната и да се установи в Р Гърция, като в резултат на инцидента изживял силен стрес и емоционален дискомфорт, придружени от болки и страдания от получените травматични увреждания. Моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата от 7000 лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, в резултат на непозволено увреждане от 15.06.2015г., ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата. В срока по чл.131 от ГПК, не е постъпил отговор от ответника. В съдебно заседание пълномощникът му адв. Т. С. признава иска до размера 2000 лв. и моли в този  размер искът да бъде уважен.

 

Със споразумение от 09.03.2016г. по НОХД № 546/2016г. на Старозагорския районен съд, влязло в законна сила на същата дата, ответникът е признат за виновен в това, че: на 15.06.2015 г. около 20 часа в гр. Стара Загора пред и в компютърна зала „Зоната”, находяща се на ул. „Г.С.Раковски” № 59, се заканил на ищеца Д.М.И. с убийство/ насочил нож срещу него и го заплашил с думите „Ще те направя на „касетки” като в транжорна”, размахвал ножа към тялото му, порязал го по втори пръст на лявата ръка и трети пръст на дясната ръка и го заплашил с думите „Излизай навън, ще те разпоря, ще те заколя”/ и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, и на основание чл. 144 ал. 3, предложение първо, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б.„б” от НК му е наложено наказание „пробация”, както следва: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година два пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година; на 15.06.2015г. около 20 часа в гр. Стара Загора пред компютърна зала „Зоната”, находяща се на ул. „Г.С.Раковски” № 59, се заканил на А.И.А. с убийство /насочил нож срещу него и го заплашил с думите „Ще те направя на „касетки” като в транжорна”, след което размахал ножа към корема и врата му/ и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, и на основание чл. 144 ал. 3, предложение първо, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б.„б” от НК му е наложено наказание „пробация”, както следва: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година два пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година; на 15.06.2015 г. около 20 часа в гр. Стара Загора пред и в компютърна зала „Зоната”, находяща се на ул. „Г.С.Раковски” № 59, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото /счупил бирена бутилка в главата на ищеца Д.М.И., псувал го, замерял го със запалени цигари, нанесъл му юмручни удари в главата, размахвал нож към тялото му, порязал го по втори пръст на лявата ръка и трети пръст на дясната ръка и го заплашил с думите „Излизай навън, ще те разпоря, ще те заколя”/, и на основание чл. 325 ал. 1, във вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б.„б” от НК му е наложено наказание „пробация”, както следва: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от шест месеца два пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца; като на основание чл. 23 ал. 1 НК така наложените наказания са групирани и е определено едно общо наказание.

 

От заключението на съдебно - медицинската експертиза, назначена по делото се установява, че при инцидента на 15.06.2015г. ищецът е получил: Оток и кръвонасядане по лявата слепоочна област на главата. Порезни рани по втори пръст на лявата ръка и трети пръст на дясната ръка. Оток по гръдния кош в ляво. Тези травматични увреждания са причинили временно разстройство на здравето, неопасно за живота. Установените травматични увреждания добре отговарят да са от действието на твърди тъпи предмети в областта на главата и гръдния кош и предмет с режещ ръб в областта на пръстите на двете ръце и напълно отговарят да са получени по начин и време, както се твърди в исковата молба, а именно: при удари с предмети и юмруци и порязване по пръстите с нож. Оздравителният период и възстановяването на ищеца от получените травматични увреждания е бил в рамките на 10-15 дни.

 

От заключението на съдебно - психологичната експертиза се установява, че извършените от ответника действия са възбудили основателен страх у ищеца, както и висока тревожност, и изразена тежка депресия, за която е наложителна консултация с психиатър и по преценка на последния – медикаментозно лечение. Ищецът е изпитвал и продължава да изпитва страх след инцидента на 15.06.2015г., има завръщащи се спомени, мисли и притеснения, че случката може да се повтори. Изпитва силно безпокойство, породено от постоянното очакване за нови застрашаващи го действия от страна на ответника. Случилото се е повлияло на последващото поведение на ищеца. Променил се е обичайният му начин на живот. Поради това, избягва хора, места и ситуации, свързани с инцидента, променя обичайния си маршрут на движение - в частност и начина си на живот – като цяло.

 

За изясняване на делото от фактическа страна са допуснати гласни доказателства. Свидетелят Тони Мирчев разказва, че в средата на месец юни 2015г. ищецът му се обадил по телефона, гласът му треперел и поискал да се видят. Отишъл в дома на свидетеля и му показал, че двете му ръце били порязани, лявата му страна била синя, свалил си тениската и му показал, от лявата страна – също. Разказал му случая с ответника - че му е вадил нож и го е нападал с нож пред игрална зала „Зоната”. Ищецът бил много уплашен, треперел, казал, че се притеснява да излиза от дома си, да не би ответникът да го чака. Споделил, че го е страх и мисли да отиде при майка си в Гърция и заминал за там. След случая, ищецът бил стресиран и имало промяна във вида му. Преди да замине за Гърция не искал да излиза, стоял постоянно в дома си, казвал, че се страхува, да не го причакат някъде. Понастоящем ищецът не се бил възстановил от това състояние, когато някой си вдигнел ръката, той се пазел. Ищецът избягвал да излиза навън. Излизали заедно със свидетеля, с когото живеели заедно.

 

При така установената фактическа обстановка, въззивната инстанция изцяло споделя мотивите на районния съд, към които препраща на основание чл.272 ГПК.

 

Съгласно чл. 300 от ГПК, влязлата в сила присъда /както и споразумение/ на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието, относно това, дали то е извършено, неговата противоправност и виновността на дееца. В този смисъл, извършването на процесните деяния от ответника на 15.06.2015 г., противоправността им и вината на ответника са установени по безспорен начин. От заключенията на двете съдебни експертизи, които съдът кредитира, се установява, че в пряка причинна връзка с деянията на ответника на ищеца са причинени неимуществени вреди - травматични увреждания – довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, както и психически травми.

 

Обезщетението за причинени неимуществени вреди се определя от съда по справедливост, като се вземат предвид характерът и степента на увреждането, начинът на настъпването, обстоятелствата при които е станало, евентуалното допълнително влошаване състоянието на здравето, причинените морални страдания, възраст на увредения и др. Процесните деяния са извършени от ответника умишлено, изразяват се във физическа и вербална агресия, и са причинили физическо и психическо страдание на ищеца, мъж на 28 години, към момента на увреждането. Физическите увреждания са преминали за 10-15 дни след инцидента, но психическите травми не са отшумели понастоящем. По време на инцидента ищецът е изпитвал страх за живота си и продължава да изпитва страх почти две години по-късно. Живее с очакване за нови застрашаващи го действия от страна на ответника, има завръщащи се спомени за случилото се. Начинът му на живот се е променил, затворил се е, ограничил е социалните си контакти, излизанията от дома, променил е обичайните си маршрути. Предвид  изложеното и обстоятелствата, при които са извършени деянията, без да са провокирани по никакъв начин от пострадалия, унижението, нанесените психически травми, причинения страх и отзвукът им върху живота на ищеца, съдът намира, че размерът от 7000 лв. за обезщетяване на причинените на ищеца неимуществени вреди е справедлив и предявеният иск следва да бъде изцяло уважен, ведно със законната лихва от датата на деликта до окончателното изплащане на сумата.

 

Неоснователно е оплакването на въззивника в жалбата му, че ищецът преживял стрес вследствие на вредоносното деяние, но вече случилото се било угасващ спомен и към настоящия момент ищецът водил пълноценен живот. От събраните по делото доказателства - показанията на свидетеля Мирчев и заключението на съдебно - психологична експертиза се установява категорично, че ищецът е изпитвал и продължава да изпитва страх след инцидента, има завръщащи се спомени, мисли, притеснения, продължава да изпитва безпокойство. Установява се също, че инцидентът е повлиял трайно върху психиката на ищеца и е предизвикал промяна в обичайния му начин на живот. Всички последици от вредоносните действия на ответника следва да бъдат обезщетени и следва да се вземат предвид при определяне размера на обезщетението. С оглед на изложеното, съдът намира, че размерът на обезщетението 7000 лв. правилно е определен за да обхване и обезщети всички причинени на ищеца неимуществени вреди.

 

            С оглед на изложените съображения, въззивната инстация намира, че обжалваното решение е валидно, правилно и законосъобразно, постановено в съответствие със събраните по делото доказателства. Въззивната жалба е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното решение следва да бъде потвърдено.  

 

С оглед на изхода от спора, в полза на въззиваемия следва да се присъдят разноски за адв. защита за въззивната инстанция в размер на 600 лв., съгласно представените доказателства и списък по чл.80 ГПК.

 

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 383 от 02.05.2017г., постановено по гр.дело № 2031/2016 г., по описа на Старозагорски районен съд.

           

            ОСЪЖДА Л.Д.К., ЕГН **********,***., да заплати на Д.М.И., ЕГН **********,*** сумата от 600 /шестстотин/ лв., представляващи направените разноски за въззивната инстанция.

  

            Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.  

 

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: