МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 6/11.01.2011 г. по

НОХД № 653 по описа за 2010 г. на Окръжен съд -

Стара Загора

 

 

Обвинението против подсъдимия М.С.А., с ЕГН ********** е:

- в това, че на 14.08.2010 г. в с. Г., общ. Г. предложил и дал сумата от 20 лева – банкнота от 20 лева със сериен № АР 1312299 на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – полицейски орган - полицай Д.Й.Д., за да не извърши действие по служба, като не състави АУАН, в който да отрази, че М.С.А. управлява МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила, а именно 2,04 промила, установено по надлежен ред с техническо средство Алкомер 931 Ф№ 0249569 –престъпление по чл.304а от НК и

- в това, че на 14.08.2010 г. в с. Г., общ. Г. управлявал лек автомобил марка ”Рено 19”, с рег. № Х 82-31 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,89 промила, установено по надлежен ред с протокол от химическа експертиза № 595 от 16.08.2010г. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Стара Загора – престъпление по чл.343б, ал.1 НК.

В пледоарията си прокурора поддържа повдигнатото обвинение и описаната в обвинителния акт фактическата обстановка. Предлага на съда като приложи императивната разпоредба на чл.373, ал.2 от НПК и чл.58а от НК да наложи на подсъдимия за престъплението по чл.304а от НК наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца, чието изтърпяване да отложи за срок от три години. Пледира за налагане на кумулативното наказание глоба в размер на 1000 – 1500 лв. За второто престъпление по чл.343б, ал.1 НК счита, че следва на подсъдимия следва да бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца и на основание чл.343г от НК да бъде лишен от правото да управлява МПС за срок от една година и шест месеца. Пледира за определяне на основание чл.23, ал.1 от НК на общо наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца, чието изтърпяване да отложи за срок от три години, и за пресъединяване на глобата в определения от съда размер.

Защитникът на подсъдимия – адвокат Г.Х. *** в хода на съдебните прения моли съдът като приложи императивната разпоредба на чл.373, ал.2 от НПК и чл.58а от НК да наложи на подзащитният му А. и за двете престъпления по обвинението наказание лишаване от свобода в законовия минимум. По отношение на кумулативно предвиденото в чл.304а от НК кумулативно наказание глоба моли да бъде определено в минимален размер като се отчетат ниските месечни доходи на подсъдимия.

 

Подсъдимият М.А. поддържа пледоарията на защитника си. В проведеното открито съдебно заседание по искане на подсъдимия за разглеждане на делото по реда на глава 27 от НПК съдът постанови предварително изслушване на страните, при което същият направи изявление, с което призна изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и изрази съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

 

Съдът разгледа и реши делото по реда на глава ХХVІІ от НПК в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК.

 

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становищата и доводите на страните, намира за установена следната фактическа обстановка:

 

Подсъдимият М.С.А. е роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работи, ЕГН **********.

На 14.08.2010 година подсъдимия А. посетил питейно заведение в района  на с. Г., общ. Г.,  където употребил алкохол.

Около 05:30 часа на 14.08.2010г., подсъдимият решил да се прибере в дома си в град Х. и потеглил с  управлявания от него лек автомобил м.” Рено 19” с рег.№ Х 82-31 ВВ в посока с.Г..

 Около 06.00 часа  подсъдимият се движел по пътен участък  в близост до село Г., общ. Г., в месността***” в посока запад – изток. Управляваният от подсъдимия А. *** 82-31 ВВ бил спрян за проверка от полицейски екип към Районно управление ”Полиция” гр. Г. в състав свидетелите Д.Й.Д. мл. автоконтрольор и М.И.К. – полицай. Полицейският екип бил изпратен  в с.Г.  по повод на възникнало ПТП. Свидетелят Д. бил  с патрулен автомобил м.”Опел Астра” с рег. № СТ 47- 08 АК, а свидетеля К. със служебен автомобил марка «ВАЗ».  В непосредствена близост до служебните автомобили  бил спрян лек автомобил марка „Фолксваген голф”,  управляван от свидетеля Т.И.К..

При извършваната проверка свидетеля Д. поискал от подсъдимия А. свидетелство за управление на МПС и регистрационен талон на управлявания от него лек автомобил. Подсъдимият не представил на свидетелите К. и Д. поисканите документи, като обяснил че ги е забравил. Подсъдимият А. миришел силно на алкохол. 

Свидетелите  Д. и К. поканили подсъдимия да ги придружи до служебния автомобил м.”Опел Астра” с рег. № СТ 47- 08 АК, за да бъде изпробван за употреба на алкохол с техническо средство Алкомер 931. Подсъдимият А. отишъл  до автомобила в изпълнение на разпореждането. В  присъствието на свидетелите  М.К. и  Т.К.  подал на свидетеля Д. лична карта под която имало банкнота от 20 лева. Служебният автомобил бил с вдигнат багажник, тъй като техническото средство Алкомер 931 било включено. Свидетелят Д. установил самоличността на подсъдимия, върнал личната му карта и го предупредил да си прибере парите. Въпреки предупрежденията подсъдимия А. оставил банкнотата от 20 лева на задната кора на отворената врата на багажника на служебния автомобил и предложил на свидетеля Д. срещу парите да не го изпробва за употреба на алкохол. Свидетелят Д. заявил, че ще изпълни служебните си задължения и поканил подсъдимия да си пребере парите. Междувременно свидетеля Д. направил справка по телефона в ОДЧ на РУ”Полиция” гр. Г.. От справката се установило, че свидетелството за управление на МПС на обв. А. е отнето по административен ред. Докато свидетелят Д. разговарял по телефона подъсидимия пуснал в левия джоб на панталона му банкнотата от 20 лева, която била навита на фунийка Свидетелят Д. го предупредил, че  ще бъде задържан и отново му върнал парите.   

Подсъдимият бил изпробван за употреба на алкохол с техническо средство Алкомер 931 Ф№ 0249569, което отчело наличие на алкохол в кръвта му 2.04 промила. На подсъдимият А. бил издаден талон за медицинско изследване  № 0275606. Подсъдимият се качил в управлявания от свидетеля Д. *** 47- 08 АК за да бъде транспортиран до ФСМП гр. Гълъбово за даване на кръвна проба. Свидетелят К. трябвало да се движи пред тях с другия служебен автомобил.  Подсъдимият А., който седял на предната дясна седалка на посочения служебен автомобил в момента на потегляне отново оставил банкнотата от 20 лева между седалките до скоростния лост на автомобила и  поискал от  свид. Д. да  го пусне. Свидетелят Д. спрял патрулния автомобил и разпоредил на подсъдимия да слезе от автомобила. В момента на слизане подсъдимия скрил парите в бельото си. Свидетелят Д. поискал от подсъдимия да му предаде парите. Подсъдимият предал на свидетеля Д. банкнотата от 20 лева със сериен № АР 1312299. Свидетелят Д. съставил на подсъдимия А. Акт за установяване на административно нарушение № 1229 от 14.08.2010 година за нарушения по чл.150 и чл.5, ал.2, т.3 от ЗдВП, в който като доказателство била описана дадената от подсъдимия на свидетеля Д. като подкуп банкнота от 20 лева.

Подсъдимият бил задържан и транспортиран до ФСМП гр. Г. за вземане на кръвна проба. Видно то заключението на     химическата експертиза – протокол № 595/16.08.2010г. в кръвта на подсъдимия е установено наличие на  етилов алкохол в количество 1.89 промила.

С протокол за доброволно предаване  от 15.08.2010г. иззетата 1 брой банкнота от 20 лева със сериен № АР 1312299  била предадена от свидетеля Д. ***.

 

Съдът намира, че гореизложената фактическа обстановка се установява по безспорен начин от направените от подсъдимия А. самопризнания на всички факти изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и от доказателства, събрани в хода на досъдебното производство, подкрепящи самопризнанията и приобщени към доказателствата по делото, по реда на чл.283 от НПК и от приетите писмени доказателства по делото – справка за съдимост и справка за нарушител.

 

         ОТНОСНО ПРАВНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО

 

         С оглед на приетата за установена фактическа обстановка, съдът намери за безспорно установено по делото, че по описания начин с деянието си подсъдимия М.С.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.304а от НК, като на 14.08.2010 г. в с. Г., общ. Г. предложил и дал сумата от 20 лева – банкнота от 20 лева със сериен № АР 1312299 на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – полицейски орган - полицай Д.Й.Д., за да не извърши действие по служба, като не състави АУАН, в който да отрази, че М.С.А. управлява МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила, а именно 2,04 промила, установено по надлежен ред с техническо средство Алкомер 931 Ф№ 0249569. От субективна страна деянието е извършено виновно от подсъдимия, под формата на пряк умисъл, като същият е съзнавал обществено опасния характер на деянието – че дава подкуп – пари на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – полицаи за да не извърши действие по служба.

Безспорно е установено, че подсъдимият А. *** като е управлявал лек автомобил марка ”Рено 19”, с рег. № Х 82-31 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,89 промила, установено по надлежен ред с протокол от химическа експертиза № 595 от 16.08.2010г. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Стара Загора от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.343б, ал.1 НК. От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

 

При определяне вида и размера на наказанието съдът се съобрази с принципите на законоустановеност и индивидуализация на наказанието.

Съгласно първия принцип в специалната част на закона за извършеното престъпление по чл.304а от НК е предвидено наказание лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева. За престъплението по чл.343б, ал.1 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода до една години, а в нормата на чл.343г от НК императивно е предвидено налагане на наказание лишаване от право да управлява МПС.

 

При индивидуализация на наказанията съдът обсъди и анализира обществено опасния характер на деянията, личността на подсъдимия, подбудите за извършване на деянията, както и всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

 

С оглед на направените от подсъдимия самопризнания по реда на чл. 371, т.2 от НПК и императивния характер на чл.373, ал.2 от НПК съдът определи наказанията на подсъдимия при условията на чл.58а, ал.1 от НК /в ред. му с ДВ бр.26/2010г./. За престъплението     по чл.304а от НК съдът отчете като смекчаващи отговорността на подсъдимия А. обстоятелства - ниската стойност на предмета на престъплението и изразеното от подсъдимия критично отношение към извършеното, а като отегчаващо отговорността обстоятелство – лошите характеристични данни предвид освобождаването му от наказателна отговорност по реда на гл.28 от НПК за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. Отчитайки превеса на смекчаващите отговорността обстоятелства съдът индивидуализира наказанието лишаване от свобода в размер на девет месеца, което след като на основание чл.58а, ал.1 от НК намали с 1/3 осъди подсъдимия на лишаване от свобода за срок от шест месеца. При индивидуализацията на кумулативно предвиденото за това престъпление наказание глоба съдът отчете превеса на смекчаващите отговорността обстоятелства и затрудненото семейно и материално състояние на подсъдимия – с 300 лв. месечен доход от трудово правоотношение се издържа четири членното му семейство с две малолетни деца, и така определи глобата в размер на 500 лв.

За престъплението по чл.343б, ал.1 от НК съдът отчете като единствено смекчаващо отговорността на подсъдимия А. обстоятелство - критичното му отношение към извършеното, а като отегчаващи отговорността обстоятелства – високата алкохолна концентрация в кръвта на подсъдимия и това, че е системен нарушител на правилата за движение по пътищата. Видно от справката на подсъдимия А. за нарушител от региона на Сектор КАТ – ОДП гр.Хасково и от справката за съдимост същият е допуснал многобройни нарушения на ЗДвП и многократно е наказван по административен ред, а и по съдебен ред, като свидетелството за управление на МПС му е отнето на 17.10.2005г..   Отчитайки превеса на отегчаващите отговорността обстоятелства съдът индивидуализира наказанието лишаване от свобода в размер между средния и максималния, а именно -  девет месеца, което след като на основание чл.58а, ал.1 от НК намали с 1/3 и осъди подсъдимия на лишаване от свобода за срок от шест месеца.

За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК основание чл.343г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК съдът наложи на подсъдимия  наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от една година и четири месеца като се отчетоха горепосоччените смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

Съдът отчете наличието на материално правните предпоставки на чл.23, ал.1 от НК и допуска групиране на наказанията наложени  на подсъдимия М.С.А. за двете отделни престъпления, като му определи и наложи едно общо най-тежко наказание – лишаване от свобода за срок от шест месеца.

Като отчете, че са налице предпоставките визирани в чл.66, ал.1 от НК и, че за постигане целите на наказанието не се налага същото да бъде изтърпяно ефективно съдът отложи изпълнението му за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Съдът на основание чл.23, ал.2 и ал.3 от НК присъедини към определеното на подсъдимия А. общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца наложените му наказания лишаване от право да управлява МПС за срок от една година и четири месеца и глобата в размер на 500 /петстотин/ лева.

 

ПРИЧИНИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА

 

Като такава съдът отчете ниското правно съзнание на подсъдимия.

 

Съдът на основание чл.307а от НК постанови да бъде отнет в полза на Държавата предмета на престъплението - една банкнота с номинал 20 лева със сериен № АР 1312299.

 

В тежест на подсъдимия бяха възложени направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 33,60 лева, които съдът го осъди да заплати в полза на държавата по бюджетната сметка на ВСС.

 

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: