ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  26                                         17.01.2013 година             град Стара Загора

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 17 януари                                                  2013 година

В закрито заседание в следния състав:

                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА                                                       

                                                     ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                         КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 Секретар:

 Прокурор:

като разгледа докладваното от СЪДИЯ КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

ВЧН дело 1010 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.6 и ал.7 от НПК.

 

Образувано е по частна жалба на Д.И.И., непълнолетна, действаща лично и със съгласието на майка си З.М.И. против Определение №703 от 10.12.2012г., постановено по ЧНД № 1385/2012 г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено Постановление от 23.11.2012 г. на Районна прокуратура – Казанлък за прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ 1390/2012 г. по описа на РУ ”Полиция” – Казанлък, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.129, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

 

 В жалбата се излагат доводи за необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното определение и на постановлението на РП – Казанлък, както и за постановяването им при непълнота на доказателствата.

Искането до въззивният съд е да бъдат отменени определението и постановлението за прекратяване, като досъдебното производство се върне на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона.

 

Съдът, след като се запозна с оплакването в жалбата и с доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

Жалбата е депозирана в съда в законоустановения седемдневен срок и от активно легитимирано лице, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

 

Досъдебно производство № ЗМ 1390/2012 г. по описа на РУ ”Полиция” – Казанлък е образувано с постановление от 13.09.2012 г. срещу неизвестен извършител за това, че на 11.07.2012 г. в с. Ш., община К. е причинил средна телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота на Д.И.И. – престъпление по чл.129, ал.2, вр. с ал.1 от НК. 

С Постановление от 23.11.2012 г. е било прекратено образуваното наказателно производство поради установеното, че на пострадалата И. е причинена лека телесна повреда - престъпление, за което наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия. Постановлението е обжалвано от пострадалата, действаща със съгласието на своята майка и е било потвърдено с обжалваното определение.

 

От събраните в хода на досъдебното производство гласни доказателства и от заключението на назначената Съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 410/2012 г. се установява следното от фактическа страна:

На 11.07.2012 г. на улица в с. Ш., общ. К., в близост до магазин, между пострадалата Д.И.И. и М.Л.К. възникнал конфликт, тъй като свидетеля К. с подигравателни думи се обръщал към свидетелката И.. Тя му отвърнала с обидни реплики, при което свидетеля К. й нанесъл 2-3 удара с ръка /шамар/ по лицето. Пострадалата И. паднала на земята. Свидетелката А. й помогнала да се изправи от земята. И. за кратко поседнала на пейката, след което се отправила към дома си.

Видно от заключението на СМЕ по писмени данни пострадалата Д.И. при инцидента на 11.07.2012 г. е получила: контузия на главата /кръвонасядане и оток в дясната челно-слепоочна област/ и сътресение на мозъка, които отговарят да са получени по време и начин, отразени в материалите по досъдебното производство. Тези травматични увреждания, включително и претърпяното мозъчно сътресение, което в конкретният случай е било съпроводено с липса на спомен, а не със загуба на съзнание до степен на кома, са причинили на пострадалата временно разстройство на здравето, неопасно за живота.

В случая се касае за причиняване на лека телесна повреда по смисъла на чл.130, ал.1 от НК, наказателното преследване за която по силата на чл.161, ал.1 от НК се възбужда по тъжба на пострадалия.

С оглед на това обосновано и законосъобразно прокурорът е прекратил досъдебното производство, образувано за престъпление от общ характер – за средна телесна повреда, поради установеното в хода на разследването, че се касае за престъпление от частен характер.

Не са допуснати твърдяните в жалбата процесуални нарушения – прекратяване на досъдебното производство при непълнота на доказателствата, тъй като са събрани всички възможни и относими  към случая доказателства. Фактическите и правни изводи на прокурора са правилни и обосновани.

 

С оглед на гореизложеното въззивният съд намира, че постановлението за прекратяване на досъдебното производство на посочените в него основания е законосъобразно и обосновано, и правилно е потвърдено от Районен съд – Казанлък с обжалваното определение, което като законосъобразно следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

 

         Водим от тези мотиви и на основание чл.243, ал.7 от НПК, Старозагорския окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 703 от 10.12.2012г., постановено по ЧНД № 1385/2012 г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено Постановление от 23.11.2012 г. на Районна прокуратура – Казанлък за прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ 1390/2012 г. по описа на РУ ”Полиция” – Казанлък, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.129, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                            2.