МОТИВИ  към Присъда №5/12.02.2013 г., постановена  по НОХД №641/2012 г. по описа на ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА

 

Подсъдимият Д.С.И. е предаден на съд за престъпление по чл. 304а НК затова, че на 21.11.2012 г., в гр. Стара Загора, предложил подкуп – парична сума от 7,60 лева (седем лева и шестдесет стотинки), съставена от един брой банкнота с номинал  5 лева, с № А4-0808290, седем броя монети от по 20 стотинки всяка и дванадесет броя монети от по 10 стотинки всяка, на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение (полицейски орган) – старши полицай Ж.Г.К., в група „ООР”, сектор „ОП” при Първо РУ „Полиция” Стара Загора, за да не извърши действие по служба – за да не състави акт за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора поддържа така повдигнатото обвинение. Предлага, тъй като производството е проведено при условията на съкратено съдебно следствие, на основание чл.373 ал.2 от НПК да се определи наказание при условията на чл.54 НК  с приложение на чл.58а, ал.1 от НК – към мининума на предвиденото в закона наказание, което да бъде намалено с 1/3.  По отношение на предвиденото наказание „Глоба” предлагада бъде наложено в минимален размер.

Защитникът на подсъдимия Д.С. - адв. Д.А.,  изразява становището си за приложение разпоредбата на чл.58а, ал.1 от НК и приложение на чл.66 от НК. Кумулативно предвиденото наказание „Глоба” предлага да бъде в минимален размер.

По повдигнатото обвинение подсъдимият Д. И. заявява, че изцяло признава фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и изразява съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Подсъдимият в последната си дума заявява, че съжалява за извършеното деяние.

Съдът като прецени събраните в хода на досъдебното производство доказателства, приобщени по реда на  чл.373 ал.1 вр. чл.283 от НПК, които се подкрепят от самопризнанията на подсъдимия, становищата и доводите на страните, намира за установена следната фактическа обстановка:

        Подсъдимият Д.С.И. е  роден на *** ***. с  ЕГН **********.

        На 21.11.2012 г. подсъдимият Д.И., заедно със свидетеля С.Н.С. били на рожден ден на техен приятел в кв. „Лозенец”, гр. Стара Загора. Там подсъдимият И. пил бира. Около 23:30 часа подсъдимият И. казал на св. С., че е възникнал проблем и следва да пътуват. Излезли пред къщата, там бил паркиран лек автомобил марка „Опел Вектра” с ДК № СТ 1398 СР, собственост на брат му. Двамата се качили в автомобила и подсъдимият И. *** в посока запад-изток. От светофара завили по ул. „Св. Патриарх Евтимий”.

        По същото време старши полицаите - свидетелите Ж.Г.К. и З.Р.М. от група „ООР”, сектор „ОП” при Първо РУ „Полиция” Стара Загора, изпълнявали наряд по охрана на обществения ред, като в задълженията им влизало да установяват и административни нарушения по ЗДвП и при констатирани такива  да съставят АУАН.

        Изпълнявайки това свое задължение свидетелите старши полицаи К. и М. около 23:35 часа на 21.11.2012 г.  на бул. „Св. Патриарх Евтимий” до №154, в гр. Стара Загора, спрели за проверка лек автомобил марка „Опел Вектра” с ДК № СТ 1398 СР, управляван от подсъдимия И.. При проверката установили, че подсъдимият Д.И. управлявал процесния автомобил без свидетелство за управление на МПС и нямал сключена застраховка „Гражданска отговорност”. Свидетелите старши полицаи К. и М. обяснили на подсъдимия И., че за тези нарушения ще му съставят АУАН  и свидетелят К. седнал на шофьорското място  в патрулния автомобил и започнал да попълва необходимите документи. Подсъдимият И. излязъл от лекия автомобил „Опел Вектра” и  отишъл до патрулния автомобил. После изведнъж се върнал до автомобила, който управлявал, седнал за малко на шофьорската седалка, след което станал, държейки в ръката си бял лист и се върнал при патрулния автомобил и пуснал в служебния автомобил, на пода, в краката на свидетеля К. намачкана банкнота и стотинки, с думите: „ Ей ти да се почерпите, недей писа нищо, бе”.

        Веднага след като видял какво направил подсъдимият И. и след като чул думите му, свидетелят М., използвал помощни средства и му поставил  белезници.        През цялото това време, спътникът на подсъдимия И. - св. С., стоял в колата и не правел нищо.    Свидетелите К. и М. запазили местопроизшествието и докладвали в ОДЧ на Първо РУ „Полиция” Стара Загора, откъдето изпратили дежурна група, която извършила оглед на местопроизшествието.    От извършения оглед е установено, че сумата, която предложил подсъдимият И. на свидетеля К. като подкуп  била на обща стойност 7,60 лева. Тъй като свидетелите К. и М. имали съмнения, че подсъдимият И. е употребил алкохол, същите извикали екип на „Пътна полиция” Стара Загора. На място  пристигнал патрулен автомобил №384 и подсъдимият И. бил тестван с „Алкотест дрегер”, който отчел наличие на алкохол в кръвта му  - 0.79 промила. Бил извършен оглед на местопроизшествието, като процесната банкнота и монети би иззети. При огледа били направени фотоснимки.

        От приложената по досъдебното производство типова длъжностна характеристика на длъжността „полицай-старши полицай” в група/звено „Охрана на обществения ред”, сектор/група/звено „Охранителна полиция” /РУП, УП/ в ОДМВР е видно, че свидетелите Ж.Г.К. и З.Р.М. заемали следните длъжности:

        Ж.Г.К. – държавен служител с присъдена категория „Е” – полицай първа степен и заемащ длъжността „старши полицай” в група „Охрана на обществения ред” на сектор „Охранителна полиция” при Първо РУ „Полиция” Стара Загора

        З.Р.М. – държавен служител с присъдена категория „Е” – полицай втора степен и заемащ длъжността „полицай” в група „Охрана на обществения ред” на сектор „Охранителна полиция” при Първо РУ „Полиция” Стара Загора.

        С оглед изпълняваните от Ж.Г.К. и З.Р.М. – служители на Първо РУ „Полиция” Ст.Загора, длъжности, към момента на извършване на горното деяние, същите са били длъжностни лица по смисъла на чл.93 т.1 б.”а” от НК.

        Видно от Ежедневна ведомост на личния състав на група „Охрана на обществения ред” за 21.11.2012 г., приложена към материалите по досъдебното производство, свидетелите Ж.Г.К. и З.Р.М. са  били включени в списъка за нарядите за обслужване на постове, маршрути, патрулни участъци и др. за времето от 20,00 часа  на 21.11.2012 г. до 08,00 часа на 22.11.2012 г..

        Типовата длъжностна характеристика на длъжността „полицай-старши полицай” в група „Охрана на обществения ред” на сектор „Охранителна полиция” при Първо РУ „Полиция” Стара Загора  установява основните длъжностни права и задължения: „ работи по осигуряване на обществения ред, предотвратява и оказва съдействие за разкриване на престъпления и нарушения на обслужваната територия”.  В длъжностните  правомощия на Ж.Г.К. и З.Р.М. било включено да установяват и административни нарушения по ЗДвП и при констатирани такива да съставят АУАН.

        С оглед разпоредбата на чл.63 ал.1 т.1 от ЗМВР – „Полицейските органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление”. Задълженията  на свидетелите Ж.Г.К. и З.Р.М. съгласно длъжностните им характеристики са да задържат подсъдимия И. до пристигане на екип от ОДЧ на  Първо „РУ Полиция”- Стара Загора за извършване на оглед на местопроизшествието, както и до пристигане на екип на „Пътна полиция” Стара Загора за извършване на проверка като водач на МПС за употреба на алкохол.

        Гореизложените фактически обстоятелства съдът прие за безспорно установени въз основа на самопризнанието на подсъдимия Д.С.И. по чл.371, т.2 от НПК, което съдът след проверка прецени, че се подкрепя от събраните в хода на наказателното производство доказателства, както следва:    протокол за оглед на местопроизшествие – л. (5-6),ведно с фотоалбум – л.(7-8), показания на  свидетеля З.Р.М. – (л.12), показания на  свидетеля Ж.Г.К. – (л.13) , показания на С.Н.С. – (л.15), справка за съдимост – (л.29), Декларация за СМПИС, типова длъжностна характеристика, ежедневна ведомост на личния състав от група „ООР” за 21.11.212 г..

        При така установеното от фактическа страна, съдът прие следното от ПРАВНА СТРАНА:

С деянието си на 21.11.2012 г. подсъдимият Д.С.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.304а НК.

        От обективна страна подсъдимият Д.И. ***  предложил подкуп – парична сума от 7,60 лева (седем лева и шестдесет стотинки), съставена от един брой банкнота с номинал 5 лева, с № А4-0808290, седем броя монети от по 20 стотинки всяка и дванадесет броя монети от по 10 стотинки всяка, на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение (полицейски орган) – старши полицай Ж.Г.К., в група „ООР”, сектор „ОП” при Първо РУ „Полиция” Стара Загора, за да не извърши действие по служба – за да не състави акт за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата.

        Подсъдимият И. предложил подкуп на полицейския служител Ж.Г.К., за да не извърши посочените по-горе действия по служба – да не състави акт за установяване на административно нарушение по ЗДвП, които са били в кръга на правомощията му. Последното обстоятелство се установява от типова длъжностна характеристика на длъжността „полицай-старши полицай” в група/звено „Охрана на обществения ред”, сектор/група/звено „Охранителна полиция” /РУП, УП/ в ОДМВР, ежедневна ведомост за 21.11.2011 г.

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл. При даване на паричната сума подсъдимият е съзнавал, че предлага пари на полицейски орган, за да не му  бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по ЗДвП, което е в кръга на правомощията му. Т.е. подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието и неговите общественоопасни последици, предвиждал ги е и е искал тяхното настъпване.

 

ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО.

 

За извършеното от подсъдимия престъпление по чл.304а НК законът предвижда наказание „лишаване от свобода” до десет години и „Глоба” до петнадесет хиляди лева.

С оглед на това, че настоящото производство се разви по глава 27 НПК и по–конкретно при хипотезата на чл.371, т.2 НПК,  разпоредбата на чл.373, ал.2 НПК задължава съда да определи наказанието на подсъдимия при условията на чл.58а НК, т.е. да приложи чл. 58а, ал.1 НК, като определи наказанието лишаване от свобода съгласно общите разпоредби на НК, което  редуцира с 1/3 или ако едновременно с това са налице условията на чл.55 НК, да приложи тази разпоредба, явяваща се по-благоприятна за дееца.

В случая съдът намери, че наказанието на подсъдимия И. следва да се определи при условията на чл.54 НК, за което взе предвид следното:

- обществената опасност на личността на дееца съдът намери, че в конкретния случай не е висока с оглед на това, че не са налице данни за други противообществени прояви.

 

- средната степен на обществена опасност на конкретното престъпно деяние, сравнена с тази на престъпления от същия вид – действително този вид престъпления са с изключително висока степен на обществена опасност, както с оглед обществените отношения, които се засягат с тях, така и поради факта на нарастващия им брой и отношението на обществото към тях, но в случая ниската стойност на материалната облага мотивира съда да приеме, че деянието е със средна степен на обществена опасност.

- изразеното съжаление на подсъдимия за извършеното от него, чистото съдебно минало, ниската стойност на предложения подкуп съдът оцени като смекчаващи отговорността обстоятелства.

Преценявайки горепосочените обстоятелства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие, че не са налице условия за приложение на чл.55 НК, тъй като същите не са нито многобройни, нито някое от тях е изключително по смисъла, влаган в разпоредбата. В тази връзка съдът отчете и поведението на подсъдимия И. при даването на подкупа. Отделно от това подсъдимият управлявал процесния автомобил  без свидетелство за правоуправление на МПС, без сключена застраховка „Гражданска отговорост” и след употреба на алкохол. 

        В заключение може да се обобщи, че изразеното съжаление и чистото съдебно минало на подсъдимия, както и ниската стойност на “подкупа” не са нито многобройни обстоятелства, нито някое от тях е изключително такова и  не обуславят приложението на чл. 55 НК, а обосновават определяне на наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства при условията на чл. 58а, ал. 1 вр. чл. 54 НК.

Предвид горното, съдът прие, че следва да определи на подсъдимия наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, т.е. под средния размер на предвидените в чл.304а НК, а именно: наказание „лишаване от свобода” за срок от една година и „Глоба” в размер на 100 лева. При определяне размера на глобата, съдът съобрази също имотното състояние и доходите на подсъдимия (декларация за семейно, материално и имотно състояние).

С оглед изискването на чл.58а, ал. 1 НК съдът намали така определените на подсъдимия наказания с 1/3 и го ОСЪДИ на „лишаване от свобода” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 от НК  съдът отложи изтърпяването на така определеното наказание на подсъдимия „лишаване от свобода” за срок от три години, считано от вризане на присъдата в сила.

         На основание чл.53 от НК съдът отне в полза на държавата предмета на престъплението – един брой банкнота с номинал 5/пет/ лева, с № А4-0808290, седем броя монети от по 20 стотинки всяка и дванадесет броя монети от по 10 стотинки всяка,  които след влизане на присъдата в сила да бъдат предадени на БНБ.

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

                                                                   СЪДИЯ: