- .

1.2.2013. 28.2.2013.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 186/2011 .VII. - .255-257 - ...,
...,
...
:
.
27.2.2013.
...
...
...
2 No 279/2012 .IX. . .308-319 - ...,
...
:
.
27.2.2013.
...
...
20.3.2013.

:
05.06.2013
126/2013
10/27.02.2013. 279/12. - .   .   .    
3 No 305/2012 .II. - .115-118 - ... :
.
22.2.2013.
...
28.5.2013.
4 No 641/2012 .VIII. ...... - . 304 - ... :
.
12.2.2013.
...
26.2.2013.
28.2.2013.
5 No 1226/2012 ... - :
.
:
.
15.2.2013.
15.2.2013.
6 No 1287/2012 - ,
.
-1-. - .,
...
:
.
:
.
4.2.2013.
4.2.2013.
7 No 1289/2012 ...,
...,
...
:
.
:
.
1.2.2013.
8 No 1325/2012 ... ...,
-
:
.
6.2.2013.
6.2.2013.
9 No 1328/2012 ... - :
.
:
.
1.2.2013.
10 No 1370/2012 ... :
.
:
13.2.2013.
13.2.2013.
11 No 1371/2012 ... - :
.
:
.
4.2.2013.
4.2.2013.
12 No 1379/2012 ... :
.
11.2.2013.
11.2.2013.
13 No 1389/2012 ... ... :
.
15.2.2013.
15.2.2013.
14 No 1390/2012 ... :
.
:
.
14.2.2013.
14.2.2013.
15 No 1392/2012 ... :
.
15.2.2013.
15.2.2013.
16 No 19/2013 .VIII. ...... - . 304 - ... :
25.2.2013.
...
28.2.2013.
12.3.2013.
17 No 47/2013 .23, 25 27 - ... . :
25.2.2013.
12.3.2013.
18 No 58/2013 .V. - .199 - ... :
.
7.2.2013.
...
7.2.2013.
19 No 75/2013 .II. - .149, .5 - ...,
...
:
.
26.2.2013.
...
...
14.3.2013.
14.3.2013.
20 No 100/2013 .VIII. ...... - . 304 - ... :
.
25.2.2013.
...
26.2.2013.
4.3.2013.
21 No 1012/2013 ... ...,
-
:
.
6.2.2013.
22 No 1021/2013 .,
...,
-
:
.
:
.
7.2.2013.
7.2.2013.
23 No 1044/2013 .243, .6 ... :
.
:
.
19.2.2013.
19.2.2013.
24 No 1064/2013 ... :
.
27.2.2013.