П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 5

 

Година 2013                                                                            град  Стара Загора

Старозагорски окръжен съд                                                наказателен състав

На двадесет и шести март                                                                 година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

                                                                                             

Секретар К.Ц.

Прокурор ВАНЯ МЕРАНЗОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ДОНЧЕВА

НОХД № 160 по описа за 2013 година.

 

………………………………………………………………..

 

Водим от изложените съображения и на основание чл.382, ал.7 във вр. с чл.381 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатото между Ваня Меранзова - прокурор при Окръжна прокуратура - Стара Загора и: обвиняемия Г.В.А. и адвокат С.М. ***, в качеството му на защитник на обвиняемия Г.В.А., споразумение по чл. 381 от НПК за решаване на делото и за прекратяване на производството по същото, по силата на което:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Г.В.А.  - роден на *** ***, живущ ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***3, българин,  български гражданин, средно образование,  неженен, безработен, осъждан, ЕГН  ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.02.2013 г. в гр. С., без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, както следва:

Марихуана /канабис/ с нетно тегло 0,1882 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабиол 7,5% теглови на стойност 1,13 лева;

Марихуана /канабис/ с нетно тегло 0,3267 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабиол 9,1% теглови на стойност 1,96 лева;

Амфетамин с нетно тегло 0,8159 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – амфетамин /база/ 6,9 % теглови на стойност 24,48 лева;

Амфетамин с нетно тегло 0,8263 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – амфетамин /база/ 4,7 % теглови на стойност 24,79 лева;

Метамфетамин с нетно тегло 0,2975 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – метамфетамин /база/ 24,5 % теглови на стойност 7,44 лева;

Метамфетамин с нетно тегло 0,3973 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – метамфетамин /база/ 28 % теглови на стойност 9,93 лева;

Метамфетамин с нетно тегло 0,2890 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – метамфетамин /база/ 25,5 % теглови на стойност 7,23 лева;

Метамфетамин с нетно тегло 3,0382 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – метамфетамин /база/ 25 % теглови на стойност 75,96 лева;

Амфетамин с нетно тегло 0,1204 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – амфетамин /база/ 6,2 % теглови на стойност 3,61 лева;

Смес от амфетамин и метамфетамин с нетно тегло 2,9610 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – амфетамин /база/ 5,5 % теглови и метамфетамин /база/ 0,2 % теглови на стойност 88,83 лева;

Кокаин с нетно тегло 0,2773 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – кокаин 46,0 % теглови на стойност 44,37 лева;

Кокаин с нетно тегло 0,2760 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент – кокаин 43,9 % теглови на стойност 34,50 лева,

 всичко на обща стойност 324,23 лева съгласно  ПМС № 23/1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал.1, предл. първо от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 1 (една) година и 11 (единадесет) месеца при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в затвор/затворническо общежитие от закрит тип.

НА ОСНОВАНИЕ чл.59, ал.1 от НК от наказанието Лишаване от свобода за срок от една година и единадесет месеца ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Г.В.А. е бил с МН “Задържане под стража” по същото ДП, считано от 02.02.2013 г. до влизане в сила на споразумението.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемият Г.В.А. по-лекото наказание „ГЛОБА”.

 

НА ОСНОВАНИЕ с чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - предмет на престъплението - наркотични вещества – 0,1879 грама марихуана със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабиол 7,5% теглови; 0,7953 грама амфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент –амфетамин /база/ 6,9 % теглови; 0,8062 грама амфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент – амфетамин /база/ 4,7 % теглови; 0,2774 грама метамфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент – метамфетамин /база/ 24,5 % теглови; 0,3773 грама метамфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент – метамфетамин /база/ 28 % теглови; 0,2686 грама метамфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент – метамфетамин /база/ 25,5 % теглови; 0,2143 грама кокаин със съдържание на активен наркотично действащ компонент – кокаин 46,0 % теглови; 3,0182 грама, метамфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент – метамфетамин /база/ 25 % теглови; 0,2262 грама марихуана със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабиол 9,1% теглови; 2,9403 грама смес от амфетамин и метамфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент – амфетамин /база/ 5,5 % теглови и метамфетамин /база/ 0,2 % теглови; 0,1870 грама кокаин със съдържание на активен наркотично действащ компонент – кокаин 43,9 % теглови и 0,0796 грама амфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент –амфетамин /база/ 6,2 % теглови, оставени на съхранение в 01 РУ «Полиция» - Стара Загора до предаването им на ГУ «Митници» - София, които на основание чл.53, ал.2, б. «б» от НК ДА БЪДАТ ОТНЕТИ  в полза на държавата и ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ след влизане в сила на споразумението.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото: 1 бр. метална кутия, множество празни полиетиленови пликове с клип система на затваряне и размери 5/4 см, 1 бр. електронна везна с надпис „Amput”, метална кутия с размери 6,5/6,5 см., 1 бр. кибритена кутия, 2 бр.опаковки с намиращи се в тях празни пликове с клип система на затваряне, описани и иззети съгласно протокол за претърсване и изземване от 02.02.2013 г. и оставени на съхранение в 01 РУ “Полиция” – Стара Загора, ДА БЪДАТ ОТНЕТИ в полза на държавата на основание чл.53, ал.1, б. ”а” от НК и УНИЩОЖЕНИ след влизане в сила на споразумението, като вещи с малозначителна стойност.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Г.В.А., с п.с. ДА ЗАПЛАТИ в полза на Минестерство на вътрешните работи по бюджетната сметка сумата от 501,00 /петстотин и един/ лева, представляваща направените по делото съдебни и деловодни разноски.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 160/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

ПРЕПИС от определението да се изпрати на ГУ «Митници» - София за унищожаване на наркотичните вещества и на Първо РУ «Полиция» - Стара Загора за предаването им на ГУ «Митници» - София за унищожаване.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: