П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

20                                          28.03.2013 година                    град Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми март                                                                  2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: М.К.

С.М.

 

Секретар К.Ц.

Прокурор ВЕРОНИКА ГЬОНЕВА

като разгледа докладваното от съдия К. ДОНЧЕВА

НОХД № 139 по описа за 2013 година

 

П   Р   И   С   Ъ   Д   И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.П.Б. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, ученик в ***, неженен, неосъждан, ЕГН  ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.10.2011 г. в гр.С. като съизвършител, в съучастие с А.Д.Д. ЕГН ********** и Д.И.И. ЕГН **********, отнел чужди движими вещи – 1 бр.черна платнена чанта на стойност 5.00 лева, 1 бр. видеокамера марка”Сони” на стойност 1438.00 лева, 1 бр. фотоапарат марка „Канон” на стойност 545.00 лева, метална сребриста запалка на стойност 5.00 лева, кожен портфейл на стойност 15.00 лева, 3 бр. дебитни карти на банка „Алианс” на обща стойност 15.00 лева, 10 бр.карти за пазаруване от магазини, издавани безплатно без стойност, парична сума от 12 000 евро, представляваща в левова равностойност 23 469.96 лева, парична сума от 34 000 японски йени, представляваща в левова равностойност 624.86 лева, всичко на обща стойност в левова равностойност в размер на 26 125.82 лева, от владението на Т.К. – японски гражданин със статут на постоянно пребиваващ в Р България, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, грабежът е в големи размери и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и могъл да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.199, ал.1, т.1, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.2, т.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.69, ал.1, вр. чл.66, ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила, като го признава за НЕВИНЕН и ГО ОПРАВДАВА по обвинението в това, да е извършил грабеж от владението на Т.К. – японски гражданин и на сумата от 10 600 лева.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.И.И. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, ученик в ***, неженен, неосъждан, ЕГН  ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.10.2011 г. в гр.С. като съизвършител, в съучастие с А.Д.Д. ЕГН ********** и Д.П.Б. ЕГН **********, отнел чужди движими вещи – 1 бр.черна платнена чанта на стойност 5.00 лева, 1 бр. видеокамера марка”Сони” на стойност 1438.00 лева, 1 бр. фотоапарат марка „Канон” на стойност 545.00 лева, метална сребриста запалка на стойност 5.00 лева, кожен портфейл на стойност 15.00 лева, 3 бр. дебитни карти на банка „Алианс” на обща стойност 15.00 лева, 10 бр.карти за пазаруване от магазини, издавани безплатно без стойност, парична сума от 12 000 евро, представляваща в левова равностойност 23 469.96 лева, парична сума от 34 000 японски йени, представляваща в левова равностойност 624.86 лева, всичко на обща стойност в левова равностойност в размер на 26 125.82 лева, от владението на Т.К. – японски гражданин със статут на постоянно пребиваващ в Р България, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, грабежът е в големи размери и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и могъл да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.199 ал.1 т.1 вр. чл.198 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.63 ал.2 т.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.69, ал.1, вр. чл.66, ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила, като го признава за НЕВИНЕН и ГО ОПРАВДАВА по обвинението в това, да е извършил грабеж от владението на Т.К. – японски гражданин и на сумата от 10 600 лева.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Д. *** на 1***г., българин, български гражданин, неженен, ученик в ***, неосъждан, живее в гр.***,  ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.10.2011 г. в гр.С. като съизвършител, в съучастие с Д.И.И. ЕГН ********** и Д.П.Б. ЕГН **********, отнел чужди движими вещи – 1 бр.черна платнена чанта на стойност 5.00 лева, 1 бр. видеокамера марка”Сони” на стойност 1438.00 лева, 1 бр. фотоапарат марка „Канон” на стойност 545.00 лева, метална сребриста запалка на стойност 5.00 лева, кожен портфейл на стойност 15.00 лева, 3 бр. дебитни карти на банка „Алианс” на обща стойност 15.00 лева, 10 бр.карти за пазаруване от магазини, издавани безплатно без стойност, парична сума от 12 000 евро, представляваща в левова равностойност 23 469.96 лева, парична сума от 34 000 японски йени, представляваща в левова равностойност 624.86 лева, всичко на обща стойност в левова равностойност в размер на 26 125.82 лева, от владението на Т.К. – японски гражданин със статут на постоянно пребиваващ в Р България, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, грабежът е в големи размери и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и могъл да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.199 ал.1 т.1 вр. чл.198 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.63 ал.2 т.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.69, ал.1, вр. чл.66, ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила, като го признава за НЕВИНЕН и ГО ОПРАВДАВА по обвинението в това, да е извършил грабеж от владението на Т.К. – японски гражданин и на сумата от 10 600 лева.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Д.Т. ***, на 3***г., българин, български гражданин, неженен, студент в ***, неосъждан, живее в гр.***,  ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.10.2011 г. в гр.С. с цел да набави за себе си имотна облага придобил чужди движими вещи: 1 200 евро (в левова равностойност 2 346.96 лева), за които знаел, че са придобити от другиго – Д.П.Б. ЕГН **********, чрез престъпление – грабеж над японския гражданин Т.К. на същата дата, поради което и на основание чл.215 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото 1бр. светлосива жилетка с тъмносини хоризонтални райета с качулка, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика Д.П.Б., след влизане на присъдата в сила.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото: видеокамера „Сони” – повредена, фотоапарат „Канон” – повреден, карта за магазин Метро на името на Т.К., Компакт диск DVD-R от казино „***”, Компакт диск от казино „***”, Компакт диск от казино „***  ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи с малозначителна стойност, след влизане на присъдата в сила.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото: часовник „CASIO”, плик с документи от закупуването на л.а.”БМВ” на името на Бончо Николаев Бонев и ключ за автомобила, лек автомобил марка „БМВ” - модел 318, без регистрационни табели, черен на цвят, с номер на рама WBACA31020FB64194, закупен на името на Бончо Николаев Бонев, оставени на съхранение в тилова база на ОД на МВР гр.Стара Загора, на основание чл.53, ал.2, б. “б” от НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата, като вещи придобити чрез престъпление, които не подлежат на връщане или възстановяване.

           

ОСЪЖДА подсъдимия Д.П.Б., с п.с.,  да заплати направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 25 /двадесет и пет/ лева в полза на Държавата по бюджетната сметка на ВСС.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Д.И.И., с п.с., да заплати направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 25 /двадесет и пет/ лева в полза на Държавата по бюджетната сметка на ВСС.

 

ОСЪЖДА подсъдимия А.Д.Д., с п.с.,  да заплати направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 25 /двадесет и пет/ лева в полза на Държавата по бюджетната сметка на ВСС.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Т.Д.Т., с п.с.,  да заплати направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 25 /двадесет и пет/ лева в полза на Държавата по бюджетната сметка на ВСС.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд – Пловдив.

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                      2.