Р Е Ш Е Н И Е

 

42                                             13.03.2013 г.                            град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                   ІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На тринадесети февруари                                                                   Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

                                                                                      КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

Секретар Н.К.

Прокурор МИТКО ИГНАТОВ

като разгледа докладваното от съдията-докладчик КР. ДОНЧЕВА

ВАНД № 1356 по описа за 2012 година на Старозагорски окръжен съд и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.378, ал.5 във връзка с глава ХХІ от НПК.

Обжалвано е Решение № 369 от 01.10.2012 г., постановено по АНД № 191/2012 г. по описа на Районен съд – К., с което:

Обвиняемият Б.А.Д., ЕГН ********** е признат за виновен в това, че на 08.05.2009 г., движейки се по ПП-1 – 5 км 211+060, в отсечката между ЖП надлез на с. Т. и с. Я., общ. М., в посока север - юг, при управление на МПС „Мазда 6", с рег. № СА 7802 НК, е нарушил правилата за движение: чл.6, т.1, чл.21, ал.2, вр. ал.1, чл.42, ал.1, т.2, чл.42, ал.2, т.1, чл.123, ал.1, т.1, чл.123, ал.1, т.2, б."а" и б."б" от ЗДвП, като с деянието по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на повече от едно лице, а именно на Н.В.П. от гр.Г., изразяваща се в сътресение и контузия на мозъка с изпадане в коматозно състояние, като кръвоизливът и свободният въздух в гръдната кухина /хемопневмоторакс/ и травматичния шок, всяко по отделно, са причинили разстройство на здравето временно опасно за живота, счупване на черепа в съчетание с разкъсно-контузна рана в същата област причинило нараняване, което прониква в черепната кухина, счупване на скулната кост вляво, причинило трайно затруднение на дъвченето и говоренето, счупване на пет ребра в дясно, причинило трайно затруднение на движението на снагата за повече от тридесет дни и средна телесна повреда на В.И.В. от гр.К., изразяваща се в сътресение и контузия на мозъка с изпадане в състояние на пълна загуба на съзнание до степен на кома, както и установения кръвоизлив под меките мозъчни обвивки, както в съвкупност, така и всяко по-отделно, са причинили разстройство на здравето временно опасно за живота, разкъсно-контузна рана на дясната челна област с подлежащи счупвания на дясната челна и скулна кост - наранявания, които проникват  в черепната кухина,  наличие  на свободен  въздух  в  гръдната кухина и наличие на свободна кръв в дясната гръдна половина, причинили разстройство на здравето, временно опасно за живота, счупване на дясна раменна кост на десен горен крайник, представляващо трайно затруднение в движението му за срок по-дълъг от тридесет дни, счупване на таза, причинило трайно затруднение в движението на долните крайници за срок по-дълъг от тридесет дни, като деецът е избягал от местопроизшествието - престъпление по чл.343, ал.3, пр.четири и пр.шест, б."а", пр.второ, вр. чл.343, ал.1, б."б", вр. чл.342, ал.1, вр.. чл.129, ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК, е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно  наказание “Глоба” в размер на 2000 лв..

 На основание чл.78а, ал.4 от НК, вр. чл.343г, вр. чл. 343, ал.3, пр.четири и пр.шест, б."а", пр.второ, вр. чл.343, ал.1, б."б", вр. чл.342, ал.1, вр чл.129, ал.1 от НК на обвиняемия Б.А.Д. е наложено административно наказание “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от една година.

 

Със същото решение обвиняемият И.Р.В., ЕГН ********** е признат за виновен в това, че на 08.05.2009г., движейки се по ПП-1-5км.211+060 в отсечката на ЖП надлез на с. Т. и с. Я., общ. М., в посока север - юг, при управление на МПС „Опел Омега" с рег. № СТ 7610 СН е нарушил правилата за движение: чл.6, т.1, чл.21,
ал.2, вр. ал.1, чл.23, ал.1 от ЗДвП, като с деянието по непредпазливост е
причинил средна телесна повреда на повече от едно лице, а именно на Н.В.П. от гр.Г., изразяваща се в сътресение и
контузия на мозъка с изпадане в коматозно състояние, като кръвоизливът и
свободният въздух в гръдната кухина /хемопневмоторакс/ и травматичния
шок, всяко по отделно са причинили разстройство на здравето временно
опасно за живота, счупване на черепа в съчетание с разкъсно-контузна рана в същата област причинило нараняване, което прониква в черепната кухина, счупване на скулната кост вляво, причинило трайно затруднение на дъвченето и говоренето, счупване на пет ребра в дясно, причинило трайно затруднение на движението на снагата за повече от тридесет дни и средна телесна повреда на В.И.В. от гр.К., изразяваща се в сътресение и контузия на мозъка с изпадане в състояние на пълна загуба на съзнание до степен на кома, както и установения кръвоизлив под меките мозъчни обвивки, както в съвкупност, така и всяко по-отделно са причинили разстройство на здравето временно опасно за живота, разкъсно-контузна рана на дясната челна област с подлежащи счупвания на дясната челна и скулна кост - наранявания, които проникват в черепната кухина, наличие на свободен въздух в гръдната кухина и наличие на свободна кръв в дясната гръдна половина, причинили разстройство на здравето, временно опасно за живота, счупване на дясна раменна кост на десен горен крайник, представляващо трайно затруднение  в движението  му за срок  по-дълъг от тридесет дни, счупване на таза, причинило трайно затруднение в движението на долните крайници за срок по-дълъг от тридесет дни, като деецът е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалите - престъпление по чл. 343а, ал.1,б."а", пр.второ, вр. чл.343, ал.3, пр.4, б."а", пр.второ, вр. чл.343, ал.1, б."б", пр.второ, вр. чл.342, ал.1, вр. чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл. чл.78а, ал.1 от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 1500 лв.

На основание чл.78а, ал.4 от НК, вр. чл.343г, вр. 343а, ал.1, б."а", пр.второ, вр. чл.343, ал.3, пр.4, б."а",пр.второ, вр. чл.343, ал.1, б."б", пр.второ, вр. чл.342, ал.1, вр. чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК на обвиняемия И.Р.В. е наложено административно наказание “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от една година.

Обвиняемите Б.А.Д. и И.Р.В. са осъдени за заплатят съразмерно направените по делото съдебни разноски общо в размер на 6586 лв. по сметка на Районен съд – Казанлък.

 

В срока по чл. 319 от НПК  горепосоченото решение е обжалвано от обвиняемия И.Р.В. чрез защитника му адв. Л.Д. и от Б.А.Д. чрез защитника му адв. Н.Д..

Във въззивната жалба на обвиняемия И.Р.В. чрез защитника му адв. Л.Д. се навеждат доводи за незаконосъобразност на решението, поради постановяването му при съществени процесуални нарушения и в противоречие с материалния закон, както и за необоснованост. Постъпили са допълнителни писмени изложения за допълване на доводите във въззивната жалба.

Искането в жалбата е обжалваното решение да бъде отменено и делото върнато в досъдебната му фаза за отстраняване на допуснато съществено процесуално нарушение. Алтернативно се иска постановяването на ново решение, с което обвиняемия В. да бъде признат за невинен и оправдан по повдигнатото му обвинение.

 

 Във въззивната жалба на обвиняемия Б.А.Д. чрез адвокат Н.Д. се навеждат доводи за необоснованост на решението, поради постановяването му в противоречие със събраните по делото доказателства и за неговата незаконосъобразност, поради постановяването му при съществени процесуални нарушения. Постъпили са допълнителни писмени изложения за допълване на доводите във въззивната жалба.

Искането в жалбата е обжалваното решение да бъде отменено и делото върнато в досъдебната му фаза за отстраняване на допуснато съществено процесуално нарушение. Алтернативно се иска постановяването на ново решение, с което обвиняемия Д. да бъде признат за невинен и оправдан по повдигнатото му обвинение.

 

Представителят на Окръжна прокуратура - Стара Загора изразява становище, че жалбите са неоснователни, като счита обжалваното решение за правилно и законосъобразно и моли да бъде потвърдено.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните и провери изцяло правилността на обжалваното решение, намери за установено следното:

 

Производството пред Районен съд – Казанлък е образувано по внесено постановление по чл.375 от НПК, с което е направено предложение от Районна прокуратура – Казанлък за освобождаване на обвиняемия Б.А.Д., ЕГН ********** от наказателна отговорност за престъпление по чл.343, ал.3, пр.четири и пр.шест, б."а", пр.второ, вр. чл.343, ал.1, б."б", вр. чл.342, ал.1, вр.. чл.129, ал.1 от НК затова, че на 08.05.2009 г., движейки се по ПП-1 – 5 км 211+060, в отсечката между ЖП надлез на с. Т. и с. Я., общ. М., в посока север - юг, при управление на МПС „Мазда 6", с рег. № СА 7802 НК като е нарушил правилата за движение: чл.6, т.1, чл.21, ал.2, вр. ал.1, чл.42, ал.1, т.2, чл.42, ал.2, т.1, чл.123, ал.1, т.1, чл.123, ал.1, т.2, б."а" и б."б" от ЗДвП, с деянието по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на повече от едно лице, изразяващи се в разстройство на здравето временно опасно за живота - на Н.В.П. от гр.Г. и на В.И.В. от гр.К., като деецът е избягал от местопроизшествието;

както и за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия И.Р.В., ЕГН ********** за престъпление по чл.343а, ал.1, б."а", пр. второ, вр. чл.343, ал.3, пр.4, б."а", пр. второ, вр. чл.343, ал.1, б."б", пр. второ, вр. чл.342, ал.1, вр. чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК затова, че на 08.05.2009г., движейки се по ПП-1-5 км.211+060 в отсечката на ЖП надлез на с. Т. и с. Я., общ. М., в посока север - юг, при управление на МПС „Опел Омега" с рег. № СТ 7610 СН е нарушил правилата за движение: чл.6, т.1, чл.21, ал.2, вр. ал.1, чл.23, ал.1 от ЗДвП, като с деянието по непредпазливост е
причинил средна телесна повреда на повече от едно лице, изразяващи се в разстройство на здравето временно опасно за живота на Н.В.П. от гр. Г. и на В.И.В. от гр. К., като деецът е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалите.

 

Настоящият състав на Окръжен съд – Стара Загора по повдигнатото оплакване от адвокат Н.Д. в допълнителните писмени изложения към въззивната жалба и въз основа на извършената служебна проверка на цитираното постановление по чл.375 от НПК констатира, че при изготвянето му са допуснати съществени процесуални нарушения довели до ограничаване правото на защита на обвиняемите Д. и В., изразяващи се в следното:

Съгласно чл.375 от НПК, когато прокурорът установи, че са налице основанията на чл.78а от НК, той внася делото в съответния първоинстанционен съд с мотивирано постановление, с което прави предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Именно с това постановление прокурорът се произнася по съществото на делото и в случая то изпълнява ролята на обвинителен акт.  Мотивите на постановлението по чл.375 от НПК следва да съдържат, наред с правната квалификация на деянието, всички фактически обстоятелства, индивидуализиращи конкретното престъпление, за което се прави предложение по чл.78а от НК, защото те определят предмета на доказване. От своя страна, съдът,  съгласно чл.378, ал.3 от НПК,  разглежда делото в рамките на фактическите положения, посочени в постановлението.

Предвид бланкетния характер на нормите уреждащи престъпленията по транспорта, в извършване на каквото престъпление се обвинява всеки от обвиняемите Д. и В., съдържанието им се запълва със съответни норми от ЗДП и/или ППЗДП, като в обстоятелствената част на постановлението следва да намерят място фактите и обстоятелствата, както и правната квалификация на всяко от вменяваните нарушения на правилата за движение, които са в пряка причинна връзка с настъпилия вредоносен съставомерен резултат – в случая причинените средни телесни повреди на пострадалите Н.П. и В.В.. Във внесеното за разглеждане постановление прокурора в обстоятелствената част нито от фактическа, нито от правна страна е посочил допуснатите от обвиняемите, като водачи на МПС нарушения на правилата за движение по пътищата и не е обосновал наличието на причинно следствена връзка с вредоносния резултат. Едва в диспозитива са изредени текстове от ЗДП, без същите да са свързани с конкретни нарушения, допуснати от всеки от обвиняемите Д. и В..

 Така например, в диспозитива на постановлението се сочи за нарушен и от двамата обвиняеми чл.21, ал.2, вр. с ал.1 от ЗДП / без текстово описание на нарушенията/ - регламентиращ забрана за движение със скорост, различна от посочената в ал.1, сигнализирана с пътен знак. В обстоятелствената част на постановлението не се сочи с каква скорост всеки от участниците в ПТП е управлявал автомобила, а тъй като са налице различни стойности за това, установени от изготвените по досъдебното производство четири автотехнически експертизи, следва да бъде посочено и на коя от тях се позовава обвинението и съображенията за това. Във фактическото обвинение не е изложено и какво е било ограничението за скоростта на движение в пътния участък, където е възникнало произшествието и с какъв знак е въведено. Описано е съдържанието на справка от Областно пътно управление – Стара Загора за наличното знаково стопанство на път ПП-І-5 от км 209-800 до км 212-500, без в мотивите на постановлението да е посочено точно мястото, на което е възникнало ПТП / сочи се само път ПП-І-5/, както и какво е знаковото стопанство в този участък от пътя към момента на произшествието.

Не се съдържат обстоятелства и относно мястото на първия удар между л.а. “Мазда 6”, управлявана от обвиняемия Б.Д. и л.а. “Опел Омега”, управляван от обвиняемия И.В., както и за мястото на втория удар между л.а. “Опел Омега”, управляван от обвиняемия И.В. и л.а. Шкода Октавия”, управляван от свидетеля Е.П., както и описание на доказателствата, които ги установяват.

      С оглед на изложените непълноти във фактическото обвинение  и в диспозитива на постановлението въззивният съд намира, че същото не е мотивирано така, както изисква чл.375 от НПК и не е в състояние да очертае предмета на доказване по начин, гарантиращ правото на защита на обвиняемите. С така изготвеното постановление, страдащо от посочените пороци е нарушено правото на защита на обвиняемите, упражняването на което в съдебната фаза на процеса изисква развита в пълнота, конкретна и непротиворечива обвинителна теза в акта, с който се предават на съд – в случая постановление по чл.375 от НПК. Посочените непълноти водят до ограничаване правото на защита на обвиняемите, които са лишени от възможността да научат пълният обхват и предмет на обвинението, срещу което следва да се защитават.

Първоинстанционният съд е постановил обжалваното решение при съществено нарушение на процесуалните правила, без съдията – докладчик след образуване на делото реално да изпълни задълженията си по чл.248, ал.2 от НПК. Районният съд, при тази проверка е следвало да констатира съществуващите в постановлението непълноти касаещи съставомерни факти и обстоятелства, довели до ограничаване правото на защита на обвиняемите и да прекрати съдебното производство по делото, като го върне на прокурора за отстраняването на допуснатите съществени процесуални нарушения. 

 

Тъй като горепосочените отстраними съществени нарушения на процесуалните правила по смисъла на чл.348, ал.3, т.1 от НПК са допуснати в хода на досъдебното производство, на основание чл.334, т.1, предл.І, във вр. с чл.335, ал.1, т.1 от НПК обжалваното решение следва да бъде отменено, без да се обсъждат доводите на страните по същество и делото следва да бъде върнато на Районна прокуратура – Казанлък за отстраняването им чрез изготвяне на ново мотивирано постановление.

 

Водим от гореизложеното, Окръжен съд – Стара Загора

 

 

                                            Р      Е      Ш      И :

 

 

      ОТМЕНЯ решение № 369 от 01.10.2012 г., постановено по АНД № 191/2012 г. по описа на Районен съд – Казанлък и ВРЪЩА делото за ново разглеждане на Районна прокуратура – Казанлък.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                       2.