П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 7

 

Година 2013                                                                   Град Стара Загора

Старозагорски окръжен съд                                      Наказателен състав

На трети април                                                                          Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

                           

Секретар Н.К.

Прокурор ВАНЯ МЕРАНЗОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ТОНЬО ТОНЕВ

НОХ дело номер 169 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

 

ПОДСЪДИМИЯТ: С.П.П. – лично и с адв. Г.З. от по - рано.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – прокурор Меранзова.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид становищата на страните и на основание чл. 382, ал. 2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл. 382, ал. 1 от НПК сме внесли споразумение, с което сме постигнали съгласие по всички въпроси визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК, по отношение на подсъдимия  С.П.П.. Моля, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК да приемете същото, впишете и го одобрите, след което на основание чл. 24, ал. 3 от НПК моля да прекратите наказателното производство.

АДВ.З.: Съгласен съм с представеното споразумение и го поддържам. Моля съдът да го одобри и прекрати наказателното производство.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ С.П.П. – роден на *** ***, българин, български гражданин, с висше образование, безработен, съжителстващ на семейни начала, неосъждан, ЕГН: **********

 

Съдът разясни на подсъдимия С.П.П. последиците от споразумението.

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.П.П.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно и съзнателно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът като взе предвид представеното от представителя на обвинението споразумение и процесуалните изявления на подсъдимия С.П.П. в съдебно заседание по чл. 382, ал. 4 от НПК и декларираният отказ от разглеждане на делото по общия ред, съгласно чл. 381, ал. 6 от НПК, прие за установено следното:

 

Обвинението срещу подсъдимия С.П.П. е по чл.199, ал.1, т.3 предл.2 вр.чл.198, ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.чл.129, ал.2 от НК, т. е. престъпление извън случаите посочени в чл. 381, ал. 2 от НПК. Споразумението е представено своевременно – преди приключване на съдебното следствие, съгласно разпоредбата на чл. 384, ал. 1 от НПК. Имуществените вреди са възстановени. Подсъдимият в съдебно заседание направи процесуални изявления, съгласно разпоредбите на чл. 382, ал. 4 и чл. 381, ал. 6 от НПК, поради което съдът приема, че споразумението е допустимо.

 

Съдът намира, че представеното споразумение не противоречи на закона и морала и след подписването му следва да се впише и одобри на основание чл.382, ал. 7 от НПК и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство следва да се прекрати.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 384, във вр. с чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът

                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

ПОДСЪДИМИЯТ С.П.П. - роден на ***, ЕГН: ********** виновен за извършено престъпление по чл.199, ал.1, т.3 предл.2 вр.чл.198, ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.чл.129, ал.2 от НК за това, че на 10.03.2012 год. в землището на с. К., в близост до ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД с. К. общ. Р., в съучастие с Т.Д.М. от гр. Х. като извършител, отнел чужди движими вещи – 2 бр. /чифт/ обеци от благороден метал – злато, с форма на полумесец и декорация на цветя на обща стойност от 356.40 лв. от владението на В.С.И. от гр. Ш., обл. С., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване и като грабежът е придружен с причиняване на средна телесна повреда на В.С.И., изразяваща се в счупване на ладиевната кост на дясната китка, което е довело до трайно затруднение на движенията на дясната ръка.

Деянието е извършено от обвиняемия С.П.П. виновно, при пряк умисъл като форма на вината.

 

Вид и размер на наказанието – 1 /една/ ГОДИНА и 10/десет/ МЕСЕЦА лишаване от свобода, с приложение на чл. 55, ал.1, т.1 от НК.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подсъдимия С.П.П. по-лекото наказание “Конфискация до една втора от имуществото на виновния”, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.

 

Страните се съгласяват, че причинените съставомерни имуществени вреди от деянието на подсъдимия С.П.П., са възстановени по досъдебното производство, чрез връщането на отнетите чужди движими вещи от подсъдимия С.П.П. с протокол за доброволно предаване от 11.03.2012 год.

 

Разноските по делото, направени както следва:

- 15.04 лв. за изготвяне на фотоалбум – разпознаване на лица по ДП.

- 25.04 лв. за изготвяне на фотоалбум – оглед на местопроизшествие по ДП.

- 20.04 лв. за изготвяне на фотоалбум – оглед претърсване и изземване по ДП.

- 15.04 лв. за изготвяне на фотоалбум – оглед на лек автомобил по ДП.

- 38.04 лв. за изготвяне на фотоалбум – допълнителен оглед  на местопроизшествие по ДП.

 - 60.00 лв. възнаграждение на вещо лице по изготвена съдебно-медицинска експертиза на живо лице.  

- 60.00 лв. възнаграждение на вещо лице по изготвена съдебно-медицинска експертиза на живо лице.

- 105.70 лв. за възнаграждение на вещо лице по изготвена техническа експертиза.

- 572.60 лв. за възнаграждение на вещо лице по изготвена техническа експертиза.

- 100.00 лв. възнаграждение на вещо лице по изготвена съдебно-

психологична експертиза.

- 40.00 лв. възнаграждение на вещо лице по изготвена съдебно-оценителна експертиза,

или всичко общо в размер на 1051.50 лева, да се заплатят солидарно и по равно от по 525.75 лв. от страна на двамата обвиняеми по досъдебното производство, като подсъдимият С.П.П., следва да заплати сумата от 525.75 лв. след одобряване на настоящото споразумение от съда.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА намиращи се на съхранение при домакина на РУ ”Полиция” гр.Раднево и при домакина на ОП-Стара Загора:

1. 11 броя парчета с неправилна форма от светлоотразително стъкло, оставени на съхранение в РУП гр. Раднево, да останат за нуждите на разследването по досъдебно производство № 99/2012г. по описа на РУ „Полиция” гр. Раднево, което след одобряване от съда на настоящото споразумение, ще продължи като производство по отношение на другия обвиняем - Т.Д.М..

2. 1 брой плетен терлик на червени райета, оставен на съхранение в РУП гр. Раднево, да остане за нуждите на разследването по досъдебно производство № 99/2012г. по описа на РУ „Полиция” гр. Раднево, което след одобряване от съда на настоящото споразумение, ще продължи като производство по отношение на другия обвиняем - Т.Д.М..

3. 3 броя чували от изкуствена материя, съдържащи метални елементи, различни по форма и вид, със следи от ръжда по тях, оставени на съхранение в РУП гр. Раднево, да останат за нуждите на разследването по досъдебно производство № 99/2012г. по описа на РУ „Полиция” гр. Раднево, което след одобряване от съда на настоящото споразумение, ще продължи като производство по отношение на другия обвиняем - Т.Д.М..

4. 2 броя розови на цвят чехли, оставени на съхранение в РУП гр. Раднево, да останат за нуждите на разследването по досъдебно производство № 99/2012г. по описа на РУ „Полиция” гр. Раднево, което след одобряване от съда на настоящото споразумение, ще продължи като производство по отношение на другия обвиняем - Т.Д.М..

5. 1 брой празна ПВЦ кофа, оставена на съхранение в РУП гр. Раднево, да остане за нуждите на разследването по досъдебно производство № 99/2012г. по описа на РУ „Полиция” гр. Раднево, което след одобряване от съда на настоящото споразумение, ще продължи като производство по отношение на другия обвиняем - Т.Д.М..

6. 1 брой мотика, оставена на съхранение в РУП гр. Раднево, да остане за нуждите на разследването по досъдебно производство № 99/2012г. по описа на РУ „Полиция” гр. Раднево, което след одобряване от Съда на настоящото споразумение, ще продължи като производство по отношение на другия обвиняем - Т.Д.М..

7. 1 брой маска от плат в сив цвят с отвор в предната си част, оставена на съхранение в ОП гр. Стара Загора, да остане за нуждите на разследването по досъдебно производство № 99/2012г. по описа на РУ „Полиция” гр. Раднево, което след одобряване от съда на настоящото споразумение, ще продължи като производство по отношение на другия обвиняем - Т.Д.М..

8. 1 брой черно анцунгово долнище, оставено на съхранение в ОП гр. Стара Загора, да остане за нуждите на разследването по досъдебно производство № 99/2012г. по описа на РУ „Полиция” гр. Раднево, което след одобряване от съда на настоящото споразумение, ще продължи като производство по отношение на другия обвиняем - Т.Д.М..

9. 1 брой камуфлажно горнище от плат, оставено на съхранение в ОП гр. Стара Загора, да остане за нуждите на разследването по досъдебно производство № 99/2012г. по описа на РУ „Полиция” гр. Раднево, което след одобряване от съда на настоящото споразумение, ще продължи като производство по отношение на другия обвиняем - Т.Д.М..

10. 1 брой синьо горнище с качулка и надпис “KVL”, оставено на съхранение в ОП гр. Стара Загора, да остане за нуждите на разследването по досъдебно производство № 99/2012г. по описа на РУ „Полиция” гр. Раднево, което след одобряване от съда на настоящото споразумение, ще продължи като производство по отношение на другия обвиняем - Т.Д.М..

11. 1 брой маска от плат в тъмносин цвят, с отвор в предната си част, оставена на съхранение в ОП гр. Стара Загора, да остане за нуждите на разследването по досъдебно производство № 99/2012г. по описа на РУ „Полиция” гр. Раднево, което след одобряване от съда на настоящото споразумение, ще продължи като производство по отношение на другия обвиняем - Т.Д.М..

12. 2 броя обеци /чифт/ от благороден жълт метал с форма на полумесец и декорация на цветя, оставени на съхранение в ОП гр. Стара Загора, да останат за нуждите на разследването по досъдебно производство № 99/2012г. по описа на РУ „Полиция” гр. Раднево, което след одобряване от съда на настоящото споразумение, ще продължи като производство по отношение на другия обвиняем - Т.Д.М..

13. 1 брой мобилен апарат марка „***” с IMEI: ***, оставен на съхранение в ОП гр. Стара Загора, да остане за нуждите на разследването по досъдебно производство № 99/2012г. по описа на РУ „Полиция” гр. Раднево, което след одобряване от съда на настоящото споразумение, ще продължи като производство по отношение на другия обвиняем - Т.Д.М..

 

На основание чл. 112, ал. 1 от НПК веществените доказателства по делото 1 брой мобилен апарат марка „***” с IMEI: ***, оставен на съхранение в ОП гр. Стара Загора, доброволно предаден с протокол за доброволно предаване от 21.06.2012 г. на С.П.П. с ЕГН: **********, след одобряването на споразумението от съда, да бъде върнат на собственика му С.П.П..

 

 

Адв.Г: З. …………    Подс. С. П.:……………

 

 

Прокурор В.М.: ………………………………..

 

На основание чл. 382, ал. 7 и чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

 

                                О П Р ЕД Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия С.П.П..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело
№ 169/2013 год. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 15.30 часа.

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                 СЕКРЕТАР: