МОТИВИ

към присъда № 21/05.04.2013 год. по НОХ дело № 904/2007 год. по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора

 

Обвинението против подсъдимия Т.Г.Т. е за престъпление по чл. 257, ал.1, предл. първо, във вр. чл. 256  вр. с чл. 2, ал.2 от НК, за това, че през периода 15.07.2003 год. - 31.05.2005 год. в гр. Стара Загора, като управител и представител на фирма "***" ООД, с цел да осуети установяването на данъчни задължения в особено големи размери, водил счетоводна отчетност и ползвал счетоводни документи - фактури, СД по ЗДДС и дневници за покупки с невярно съдържание:

- ф-ри, издадени от ЕТ "***." гр. ***, включени в дневника за покупки за периода 15.07.2003 год., - 31.07.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ****/14.08.2003 год.;

- 4 - ри ф-ри, издадени от ЕТ "***." гр. *** включени в дневника за покупки за периода 01.08.2003 год. - 31.08.2003 год., отразени в СД по ЗДДС ****/10.09.2003 год.;

- ф-ри № 315/25.09.2003 год., 316/25.09.2003 год., 317/26.09.2003 год., 318/29.09.2003 год., издадени от ЕТ "***" *** дневника за покупки за 01.09.2003 год. - 30.09.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.10.2003 год.;

- ф-ри № 377/14.10.2003 год., 378/15.10.2003 год., 379/15.10.2003 год., 381/26.10.2003 год., 384/29.10.2003 год., издадени от ЕТ "***"*** дневника за покупки за периода 01.10.2003 год. - 31.10.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ****/12.11.2003 год.;

- ф-ри № 425/10.11.2003 год., 435/29.11.2003 год., 437/24.11.2003 год., 449/30.11.2003 год., издадени от ЕТ "***."***/26.11.2003 год., 738/27.11.2003 год., 740/28.11.2003 год., 739/28.11.2003 год., 741/29.11.2003 год., издадени от "***" ЕООД, ф-ра № 8426/24.10.2003 год., издадена от "***" ЕООД гр. С. на физическото лице Г.Т.Г., включени в дневника за покупки за периода 01.11.2003 год. - 30.11.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/12.12.2003 год.;

- ф-ри № 752/12.12.2003 год., 829/22.12.2003 год., 830/28.12.2003 год., 759/29.12.2003 год., 831/29.12.2003 год., 832/29.12.2003 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.12.2003 год. - 31.12.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/13.01.2004 год.;

- ф-ри № 833/05.01.2003 год., 834/06.01.2003год., 875/30.01.2003 год., 835/07.01.2003 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.01.2004 год. - 31.01.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ****/11.02.2004 год.;

- ф-ра № 430/27.02.2004 год., издадена от "***" ЕООД, включена в дневника за покупки  за периода 01.02.2004 год. - 29.02.2004 год., отразена в СД по ЗДДС № 6710/10.03.2004 год.;

- ф-ри № 97/24.03.2004 год., 32/26.03.2004 год., 31/26.03.2004 год., 99/29.03.2004 год., 98/26.03.2004 год., 37/31.03.2004 год., издадени от "***"***/22.03.2004 год., издадена от "***" ЕООД гр. ***, включени в дневника за покупки за периода 01.03.2004 год. - 31.03.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/09.04.2004 год.;

- ф-ри № 105/22.04.2004 год., 106/23.04.2004 год.,104/22.04.2004 год., 68/20.04.2004 год., 103/19.04.2004 год., 107/24.04.2004 год., 72/28.04.2004 год., 73/29.04.2004 год., издадени от "***"***, ф-ра 22/13.04.2004 год., издадена от "***" ЕООД гр. ***, ф-ра № 10016/13.03.2004 год. с клиент по фактурата като физическо лице Г. Т., включени в дневника за покупки за периода 01.04.2004 год. - 30.04.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ****/11.05.2004 год.;

- ф-ра № 87/18.05.2004 год., издадена от "***" ЕООД гр. Стара Загора, включена в дневника за покупки за периода 01.05.2004 год. - 31.05.2004 год., отразена в СД по ЗДДС № ****/11.06.2004 год.;

- ф-ри № 244/03.06.2004 год., 242/01.06.2004 год., 245/03.06.2004 год., 246/04.06.2004 год., 247/05.06.2004 год., 248/07.06.2004 год., 92/10.06.2004 год., издадени от "***" ЕООД гр. Стара Загора, ф-ри № 1/28.06.2004 год., 2/29.06.2004 год., издадени от "***" ЕООД гр. Стара Загора, включени в дневника за покупки за периода 01.06.2004 год. - 30.06.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ****/09.07.2004 год.;

- 11/20.07.2004 год., 12/30.07.2004 год., 14/31.07.2004 год., издадени от "***" ЕООД гр. Стара Загора, ф-ра № 11129/31.05.2004 год. за гориво, включени в дневника за покупки за периода 01.07.2004 год. - 31.07.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.08.2004 год.;

- ф-ри № 108/28.08.2004 год., 109/30.08.2004 год., 107/30.08.2004 год., 110/31.08.2004 год., издадени от ''***" ЕООД гр. Стара Загора,  включени в дневника за покупки за периода 01.08.2004 год. - 31.08.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.09.2004 год.;

- ф-ри № 167/23.09.2004 год., 168/23.09.2004 год., 169/24.09.2004 год., 136/30.09.2004 год., 138/30.09.2004 год., 171/27.09.2004 год., 172/28.09.2004 год., 173/29.09.2004 год., издадени от " ***" ЕООД,  включени в дневника за покупки през периода 01.09.2004 год. - 30.09.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/06.10.2004 год.;

- ф-ри № 408/12.10.2004 год., 410/13.10.2004 год., 414/14.10.2004 год., 416/15.10.2004 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.10.2004 год. - 31.10.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/11.11.2004 год.;

- ф-ри № 475/01.11.2004 год., 476/01,11.2004 год., 495/09.11.2004 год., 542/29.11.2004 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.11.2004 год. - 30.11.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.12.2004 год.;

- ф-ри № 564/08.12.2004 год., 567/09.12.2004 год., 577/13.12.2004 год., 573/13.12.2004 год., издадени от "***" ЕООД, № 241/29.12.2004 год., 243/30.12.2004 год., издадени от "***" ЕООД гр. ***, ф-ри № 174/16.12.2004 год., 176/17.12.2004 год., 178/20.12.2004 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.12.2004 год.- 31.12.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/12.01.2005 год.;

- ф-ра № 328/31.01.2005 год., издадена от “***"  ЕООД, 638/10.01.2005 год., 646/20.01.2005 год., 651/27.01.2005 год., 657/28.01.2005 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.01.2005 год.- 31.01.2005 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.02.2005 год.;

- ф-ри № 258/22.02.2004 год., 259/23.02.2005 год., 260/24.02.2005 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.02.2005 год. - 28.02.2005 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.03.2005 год.;

- ф-ри № 397/21.03.2005 год., 398/22.03.2005 год., 399/23.03.2005 год., 400/24.03.2005 год., 401/25.03.2005 год., 402/26.03.2005 год., 403/28.03.2005 год., 404/29.03.2005 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.03.2005 год. - 31.03.2005 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/12.04.2005 год.;

- ф-ри № 417/11.04.2005 год., 418/12.04.2005 год., 419/13.04.2005 год., 420/14.04.2005 год., 421/15.04.2005год., 424/20.04.2005год., 425/21.04.2005 год., издадени от "***" ЕООД, ф-ри № 155/29.04.2005 год., 156/29.04.2005 год., 162/29.04.2005 год., издадени от "***." ЕТ, включени в дневника за покупки за периода 01.04.2005 год. -30.04.2005 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/11.05.2005 год.;

- ф-ри № 434/16.05.2004 год., 443/28.05.2004 год., издадени от "***" ЕООД, ф-ри 199/27.05.2004 год., 200/27.05.2004 год., издадени от ЕТ "***." включени в дневника за покупки за периода 01.05.2005 год. - 31.05.2005 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.06.2005 год.

всичките представляващи счетоводни частни писмени документи с невярно съдържание, в които лъжливо е документирано, че са получени описаните в тях доставки на стоки и услуги и е платен ДДС, като по този начин са укрити данъчни задължения в особено големи размери - ДДС на обща стойност 244 359,73 лева

 

В съдебното заседание представителят на Окръжна прокуратура– Стара Загора, базирайки се на събраните в хода на наказателното производство доказателства поддържа първоначално повдигнатото обвинение, като доказано по безспорен начин и застъпва становище, че подсъдимия Т. следва да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение до размера на неправомерно ползвания данъчен кредит в размер на 140 445,83 лв., който неправомерен данъчен кредит е в резултат на използвани при водене на счетоводната отчетност на документи с невярно съдържание, а за посочения период предвид събраните по делото доказателства счита, че подсъдимия Т. следва да бъде признат за невиновен и оправдан за използването на документи с невярно съдържание до размера на 103 913.90 лв., за който данъчен кредит по делото не са събрани доказателства, че е неправомерно ползван и че документите са с невярно съдържание и му бъде наложено наказание при баланс на смекчаващи и отегчаващите вината обстоятелства около средния размер на предвидения в чл. 257 от НК наказание. Наред с това предлага на съда да му наложи кумулативно предвиденото наказание “глоба” в минимален размер.

 

Подсъдимият Т.Г.Т. не се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение. Дава обяснения в които твърди, че поведението му е било напълно правомерно и направените негативни констатации по делото се дължат на законодателни неуредици.

 

Лично и чрез защитниците си – адв. Ч. и адв. П. моли съда, да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение, тъй като считат, че прокуратурата не е изпълнила своите задължение за да докаже невярното съдържание на документите.

 

От събраните в хода на производството доказателства: събраните в хода на досъдебното производство 43 тома /43 папки/ с документи, свидетелство за съдимост, декларации, Данъчно ревизионен акт № 1489/30.11.2005 год., справки декларации по ЗДДС, дневници за покупки и продажби на фирмите: ЕТ “***”, ЕТ “***”, “***” ЕООД, ЕТ “***.”*** ****” ЕООД, “***” ЕООД, “***” ЕООД, “***” ЕООД, “***” ЕООД, ЕТ “***”, “***”, ЕТ “***”, ЕТ “ ***.”, “***” и др., както и събраните в наказателното производство заверени ксерокопия от: автобиография, писмо до Райфайзен банк гр. Стара Загора писмо до Булбанк АД гр. С., писмо от 11.07.2005 год., 2 бр. писма от 16.09.2005 год., писмо от “***” ЕООД до “***” ООД, предварителен договор № 1002/8/2005 год., пълномощно, предварителен договор № 1003/6/2005 год., писмо от Райфайзен банк № 655/22.08.2005 год., писмо от Държавно предприятие “***” № 752/26.08.2005 год., жалба от Т.Г. до Районна прокуратура № 3567/21.10.2005 год., постановление № 3567/05 от 15.02.2005 год., писмо до ТДД № 26-00-1529/21.10.2005 год., запис на заповед, нотариална покана, констативен протокол, писмо изх. № 70-00-3731/13.10.05 год., писмо № 4578/31.10.2005 год., писмо № 70-00-3728/13.10.2005 год., писмо № 17847/28.10.2005 год., писмо № 70-00-3717/13.10.2005 год., писмо № 2624/17.10.2005 год., пълномощно, писмо № 70-00-3730/13.10.2005 год., писмо № 3311/01.11.2005 год., писмо искане № 70-00-3730/13.10.2005 год., № 70-00-3729/13.10.2005 год., писмо № 26-00-1620/03.11.2005 год., 5 бр. справки за изпратени уведомления по чл.62, ал.4 от КТ, придружителни писма – 27 броя, трудови договори – 3 бр., 2 бр. уведомления до НОИ, 3 бр. договори за банков кредит от 21.03.2005 год., 05.11.2004 год., 10.11.2004 год., нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 34, т.ІV, рег. № 3991, дело № 395 от 2004 год., удостоверение от Първа инвестиционна банка № 0443/28.04.2006 год. и жалба вх. № 26-00-211/05.07.2003 год., писмо № 96-ЖЛ-175/01.08.2003 г., заключение на съдебно счетоводна експертиза, годишен отчет на нефинансовите предприятия за 2004 год. и 2005 год., допълнение към допълнителното заключение на съдебно-счетоводна експертиза,  допълнителни заключения на съдебно-счетоводна експертиза, със съответните приложения към тях, протокол за доброволно предаване, справка за извършени плащания по ДДС сметка на “***” ООД, извлечение от сметка 4531, извлечение от сметка 4532, извлечение от сметка 401, извлечение от сметка 411, допълнително заключение на съдебно счетоводна експертиза, извадка от изготвена от Г. справка, справка за ДДС суми, допълнителни заключения на съдебно-счетоводна експертиза, заключение на тройна съдебно счетоводна експертиза, допълнително заключение на тройна съдебно-счетоводна експертиза и останалите приети по делото доказателства, обсъдени в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

 

Подсъдимият Т.Г.Т. е роден на *** год. в гр. ****

"***" ООД гр. ***, БУЛСТАТ ***, НДР *** със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. "***" № ***, вх. **, ап. ***, регистрирана с Решение № ***/13.05.2003 год. по ф.д. № ***/2003 год. на ОС - Стара Загора на основание чл. 496, ал. 2 от ГПК, във вр. чл. 56 и сл. от ТЗ. Данъчната регистрация на фирмата е от 20.05.2003 год. и регистрация по ЗДДС от 15.07.2003 год. Фирмата е с предмет на дейност ремонт на енергетично оборудване. Няма декларирани в ТД на НАП стопански обекти и места за осъществяване на дейността, както и подадени уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ за наети по трудов договор работници и служители. По данни от подадени декларации за промяна на данните в данъчната регистрация фирмата има регистрирани следните банкови сметки: с/ка - **** в "***" кл. Стара Загора - разплащателна, с/ка *** в "***" кл. Стара Загора - разплащателна, с/ка *** в "***" кл. Стара Загора - ДДС - сметка, с/ка *** в банка "***" кл. Стара Загора - разплащателна в лева и с/ка ********** в “***" кл. Стара Загора - ДДС сметка.

Дружеството се представлява и управлява видно от представените по делото юридически и счетоводни документи от подсъдимия Т.Г., като участието на сина му Г. Т. е снижено до притежаване на дялове в търговското предприятие.

На „***„ ЕООД - *** Загора с управител подсъдимия Т. е извършена данъчна ревизия и е издаден ДРА № ***/30.11.2005 година /том.ІІ, лист 45 и сл. /, с който са установени данъчни задължени по ЗДДС в размер на 248 747 лева и лихва - 22 000,37 лева. През ревизирания период данъчните задължения по ЗДДС произтичат от непризнаване право на данъчен кредит по фактури, издадени от фирмите: ЕТ "***", ЕТ "***", "***" ЕООД, ЕТ "***"*** ЕООД, "***" ЕООД, "***" ЕООД, "***" ЕООД, "***" ЕООД, ЕТ "***.", както следва:

Фактурите, издадени от ЕТ ”***" през периода 01.07.2003-31.08.2003 год. са в размер на 9 900 лева. Фирмата е регистрирана по ДПК /отм./ на 14.02.2002 година в ДП *** с НДР ****, а по ЗДДС на 22.05.2002 година. С решение на СОС № ***/26.03.2003 год. е прехвърлена на лицето М.А.И., с което е променено и наименованието на фирмата на ЕТ "***”. Променено е и седалището на фирмата по местоживеене на новия собственик - с. ***, ул. "***" № ***. Служебно е регистрирана по ДПК и ЗДДС в ДП - Стара Загора на 07.07.2003 год. с НДР ***. Последната данъчна декларация по ЗДДС е подадена за данъчен период 01.03.2003 - 31.03.2003 год., като поради неподавани декларации по ЗДДС на осн. чл. 116, ал. 2, т. 2, б  "г" от ЗДДС е прекратена служебно регистрацията на фирмата по ЗДДС считано от 14.11.2003 год. Извършената насрещна проверка на ЕТ "***." е проведена по реда на чл. 50, ал. 1, т. 1 от ДПК /отм./, като е констатирано, че фактурите, издадени на "***" от тази фирма се явяват документи с невярно съдържание, тъй като са издадени от лице, което не е регистрирано с такъв данъчен номер и БУЛСТАТ към момента на издаването им. Данъчният орган, извършил ревизията е приел, че така издадените фактури не отговарят на изискванията на ЗСч и ЗДДС по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗДДС. Обстоятелството, че дължимият ДДС е приведен по ДДС - сметка не е основание за признаване на възникналия данъчен кредит, тъй като не са спазени изискванията на чл. 65, ал. 8 от ЗДДС, поради което е отказано да се признае данъчен кредит по издадените от ЕТ "***." фактури на "***" ООД за периода 01.07.-31.08.2003 год.

Свидетелят М.И. - управител на ЕТ " ***", закупил фирмата в края на 2002 год. от С.М.. Към момента на закупуването фирмата не е имала данъчни задължения. С управителя на "***" ООД - подсъдимия Т.Г. се запознал в гр. К., като същият му обещал да осигури работа на него и негови работници по ТЕЦ-овете. Достъп до обектите следвало да се осигури от подсъдимия Т., като същият трябвало да плаща на работниците на И., без обаче да се изготвят каквито и да било разходо-оправдаващи документи. Фирмата на И. няма работници, назначени на трудов или граждански договор. Инкриминираните документи данъчни фактури с номера 537/24.07.2003 год., 538/25.07.2003 год., 546/31.07.2003 год., 547/31.07.2003 год., 548/31.07.2003 год., 560/23.08.2003 год., 561/25.08.2003 год., 562/26.08.2003 год. и 564/27.08.2003год. /том XII/ са издавани от М.И., като подсъдимия Т. му е посочвал какво точно да записва в тях. Предмет на сделката са извършване на ремонтни дейности на територията на ТЕЦ "***". Фактурите не са осчетоводявани в счетоводството на ЕТ "***." и по тях не е внасян ДДС от страна на управителя, тъй като по неговите думи подсъдимия Т. не му е дал пари за това. Към фактурите под диктовката на подсъдимия Т. са изготвяни и бланкови приемо-предавателни протоколи и разписки, надлежно подписвани от И.. Същият е подавал и месечни СД по ЗДДС.

От разпита на св. В.М.М. - ръководител отдел " ***" в "***" се установи, че фирмата няма установен пропускателен режим относно достъпът на физически и юридически лица. От направена справка в регистъра на компанията е установено, че такъв достъп и търговски отношения с фирмите ЕТ "***." и "***" ООД компанията не е осъществявал, поради което следва да се заключи, че посочените във фактурите издадени от ЕТ "***." на "***" ООД сделки не са реални по смисъла на чл. 6 от ЗДДС, и документите които ги обективират са с невярно съдържание, поради което не следва да се признае право на приспадане на данъчен кредит по тях. Освен това нито ЕТ "***.", нито "***" ООД видно от приложените справки за сключени трудови и граждански договори, декларирани в НОИ имат нужния квалифициран персонал, които да извърши фактурираните услуги, предвид на спецификата на работа.

По отношение на ЕТ "***" от първоначално повдигнатото обвинение следва да отпадне данъчна фактура с номер 539/29.07.2003 год., с данъчно задължение в размер на 960 лв. тъй като данъчния номер на фактурата не съответствува на търговеца и липсва име на съставител /чл. 94 от ЗДДС/, съгласно Допълнително заключение на тройна съдебно счетоводна експертиза /стр. 1345 от т. III на съдебно производство/.

Причинената щета следва да се приеме за 9 900 лв. съгласно Допълнително заключение на тройна съдебно счетоводна експертиза /стр. 1345 от т. III на съдебно производство/.

 

Фактурите, издадени от ЕТ "***" през периода 01.09.2003 год. - 31.10.2003 год. на "***" ООД са в размер на 12 696 лева. Поради неподаване на декларации по ЗДДС на основание чл. 116, ал. 2, т. 2, б. V от ЗДДС е прекратена служебно регистрацията на фирмата по ЗДДС считано от 30.04.2004 год. Фактурите, издадени на "*** " ООД от тази фирма се явяват документи с невярно съдържание, тъй като са част от тях не са включени в месечните СД по ЗДДС на фирмата - доставчик, а освен това фирмата не разполага с необходимата специализиран кадрови потенциал за извършване на обективираните във фактурите услуги - ремонт на енергетично оборудване. ДДС-то по част от фактурите е внесено, но това не доказва извършването на реална доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС предвид липсата на кадрови и технически потенциал на фирмата да изпълни поетия ангажимент.

Разпитан в хода на разследването св. Х.Г. - управител на ЕТ "***." твърди, че фактурите е издал по нареждане на подсъдимия Т.Г., който му е давал по двеста лева на фактура, без надлежен разходо-оправдателен документ и пари в брой, за да внася симулативно ДДС -то по издадените фактури. Същият му е продал и фирмата "***", която се оказала с данъчни задължения в особено големи размери, като му обещал да му осигури работа по ТЕЦ-овете. Относно инкриминираните документи ф-ри с номера 315/25.09.2003, 316/25.09.2003, 317/26.09.2003, 318/29.09.2003, 377/14.10.2003, 378/15.10.2003, 379/15.10.2003, 381/26.10.2003, 384/29.10.2003, 425/10.11.2003, 435/21.11.2003, 437/24.11.2003, 449/30.11.2003 год. /том XI/ свидетелят твърди, че лично е попълнил тези фактури, както и подписът в графата за изпълнител по приложените към тях приемо-предавателни протоколи. Последните били изготвени от подсъдимия Т. и му били представени, за да ги разпише. Реално обаче сделки не са извършвани, нито фактурите са осчетоводявани в счетоводството на представляваната от него фирма.

От направена справка в регистъра на отдел "***" в "***" е установено, че такъв достъп и търговски отношения с фирмите ЕТ "***" и "***" ООД компанията не е осъществявала, поради което следва да се заключи, че посочените във фактурите издадени от ЕТ "***" на ''***" ООД сделки не са реални по смисъла на чл. 6 от ЗДДС, и документите, които ги обективират са с невярно съдържание, поради което не следва да се признае право на приспадане на данъчен кредит по тях. Освен това нито ЕТ "***", нито "***" ООД видно от приложените справки за сключени трудови и граждански договори, декларирани в НОИ имат нужния квалифициран персонал, които да извърши фактурираните услуги, предвид на спецификата на работа.

Показанията на свидетелката М. се потвърждават и от показанията на св. Д.С. — директор финансово - икономически въпроси във фирма "*** " ЕАД гр. *** относно осигуряван достъп на двете фирми на територията на енергийната компания през периода на издаване на фактурите, по които е посочено като местоизвършване на услугите.

От така посочената щета в размер на 12696 лв. следва да бъде преспадната щетата по ф-ри с номера 377/14.10.2003, 378/15.10.2003 на стойност 3 172 лв., /съгласно Допълнително заключение на тройна съдебно счетоводна експертиза стр. 1345 от т. III на съдебно производство/ или остатъчната стойност на причиневата щета е 9 524 лв.

Фактурите, издадени от "***" ЕООД през периода 01.11.2003 год. - 31.01.2004 год. на "***" ООД са в размер на 26706,00 лева. Фирмата е дерегистрина по ЗДДС служебно на 13.09.2004 год. От приложените по делото фактури с номера 737/26.11.2003, 738/27.11.2003, 740/28.11.2003, 739/28.11.2003, 741/29.11.2003, 752/12.12.2003, 829/22.12.2003, 830/28.12.2003, 759/29.12.2003, 831/29.12.2003, 833/05.01.2003, 875/30.01.2004, 835/07.01.2004, 832/29.12.2003, 834/06.01.2003 /том V/ и приложените към тях приемо-предавателни протоколи се установява, че в тях са фактурирани услуги, изразяващи се в извършване на ремонтни работи на територията на "ТЕЦ ***" и ТЕЦ "***". Фактурите са включени в месечните СД по ЗДДС на фирмата -изпълнител, като видно от разпита на св. В.М. - ръководител "***" в ТЕЦ "***” и приложеното по делото писмо от ТЕЦ" ***" достъп на "***" ЕООД и "***" ООД до обектите на енергийните компании не е разрешавай, поради което фактурираните услуги не отговарят на обективната действителност относно местоизвършването.

Разпитан в хода на разследването св. К.М. твърди, че е управител на фирма "***" ЕООД и не е упълномощавал други лица да управляват и представляват фирмата му. Един единствен път лице на име А. с прякор З. му предложило да прекарат плащането по извършена от неговата фирма услуга в ТЕЦ "***", като за целта той следвало да изготви фактурите. Реално обаче нито той, нито негови работници са извършвали такива дейности на територията на енергийната компания, тъй като фирмата му няма нужните специалисти за тази дейност. ДДС-то е внесено, а фактурите са осчетоводени в счетоводството на фирмата и включени в месечните СД по ЗДДС. Това обаче не доказва реално извършена доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС, тъй като работата не е извършена от фирмата, фактурирана сделките, а в същото време е извършено приспадане на данъчен кредит.

От приетата обща сума на причинената щета следва да бъде приспадната щетата по ф-ри с номера 752/12.12.2003, 833/05.01.2003, 834/06.01.2003 и 835/07.01.2003 год. на стойност 9 124 лв., /съгласно Допълнително заключение на тройна съдебно счетоводна експертиза стр. 1345 от т. III на съдебно производство/ или остатъчната стойност на причинената щета е 17 582 лв.

Фактурата, издадена от "***" ЕООД през периода 01.02.2004 год. - 29.02.2004 год. на "***" ООД в размер на 40 лева. Установено е, че същата е издадена след дерегистрацията на фирмата, а видно от показанията на св. Х.Г. фирмата е закупена от подсъдимия Т.Г..

 

Фактурите, издадени от ЕТ "***" през периода 01.03.2004 год. - 30,04.2004 год., на "***" ООД в размер на
25 102,00 лева. Съгласно Допълнително заключение на тройна съдебно счетоводна експертиза стр. 1345 от т.
III на съдебно производство фактурите издадени между ЕТ "***"  и "***" ООД следва да бъдат признати като реални с изключение на ф-ри  с № 72/28.04.2004 год. и 73/29.04.2004 год., както и ф-ра № 10016/13.03.2004 год. в която като клиент фигурира Г. Т. в качеството му на физическо лице. При тези обстоятелства реално причинената вреда е в размер на 3 218 лв.

Разпитан в хода на разследването св. П.Р. твърди, че не е издавал горепосочените фактури, но е упълномощил лице на име Л. да управлява фирмата му. Същият е присъствал по времето, когато Л. е предал кочани с изписани фактури на жена на име Стефка, в които Л. е полагал подпис и печата на фирмата.

 

Фактурите, издадени от "***" ЕООД на "***" ООД през периода 01.03.2004 год.- 31.07.2004 год. в размер на 62 154,00 лева с предмет на сделките строително - монтажни работи в ТЕЦ "***", ТЕЦ "***", "***", ТЕЦ "***" в размер на 12 696 лева. Фактурите, издадени на "***" от тази фирма са документи с невярно съдържание, тъй като нито на "***" ООД, нито на "***" ЕООД е осигуряван достъп до обектите в които е посочено, че са извършени услугите. Това се потвърждава и при разпитите на служителите на енергийните компании. Освен това фирмите не разполагат с нает персонал и съоръжения за извършване на такива услуги.

Свидетелят С.С. - управител на „***" ЕООД и неговия пълномощник ***. потвърждават, че няма извършвани такива сделки, тъй като свидетелите ***., М.И. и Х.Г. по настояване на подсъдимия Т. са изготвяли въпросните фактури, като по някои от тях симулативно са внасяли ДДС. Реално обаче фактурираните в тях сделки не отговарят на обективната истина, тъй като никои от тях не е ходил във обектите, където е посочено, че са извършвани услугите, нито фирмата разполага с трудов и технически потенциал да изпълни ангажиментите.

По този начин са издадени следните фактури:

-За данъчен период 01.06.2004 - 30.06 2004 год. по фактури 1/28.06.2004 год. и 2/29.06.2004 год. издадени от ЕООД “***” ЕООД и включени в справка декларация по ЗДДС № ***/09.07.2004 год. размера на неправомерно ползвания данъчен кредит е в  размер на 5 020 лв.

-За данъчен кредит 01.07.2004 - 31.07.2004 год. по фактури № 12/30.07.2004 год. и № 14/31.07.2004 год. издадени от “***” ЕООД и включени в справка декларация по ЗДДС № ****/10.08.2004 год. размера на неправомерно ползвания данъчен кредит е в размер на 3 901,83 лева.

-За данъчен период 01.08.2004 - 31.08.2004 год. по фактури с № 108/28.08.2004 год., № 109/30.08.2004 год., №  107/30.08.2004 г. и № 110/31.08.2004 г. издадени от ЕООД “***” ЕООД и включени в справка декларация по ЗДДС № ***/10.09.2004 год., по които размера на неправомерно ползвания данъчен кредит е в размер на 6 370 лв.

Причинената вреда на държавата е в размер на 15 291,83 лв.

 

Фактурите, издадени на "***" ООД - ф-ра № 87/18.05.2004 год., издадена от ”***" ЕООД гр. ***, включена в дневника за покупки за периода 01.05.2004 год.-31.05.2004 год., отразена в СД по ЗДДС № 14227/11.06.2004год. и - ф-ри № 244/03.06.2004 год., 242/01.06.2004 год., 245/03.06.2004 год., 246/04.06.2004 год., 247/05.06.2004 год., 248/07.06.2004 год., 92/10.06.2004 год. и 87/18.05.2004 год., издадени от "***" ЕООД гр. *** са, с управител - ***. съгласно Допълнително заключение на тройна съдебно счетоводна експертиза стр. 1345 от т. III на съдебно производство отразяват реални сделки и чрез тях не е причинена вреда на държавния бюджет.

 

Фактурите издадени на фирма "***" ООД от страна на " ***" ЕООД - За данъчен период 01.09.2004 - 30.09.2004 год. по фактури № 167/23.09.2004 год., № 168/23.09.2004 год.,  № 169/24.09.2004 год., № 136/30.09.2004 год., № 138/30.09.2004 год., № 171/27.09.2004 год., № 172/28.09.2004 год., № 173/29.09.2004 год. включени в справка декларация по ЗДДС № 25896/06.10.2004 год., по които размера на неправомерно ползвания данъчен кредит е в размер на 19 580 лв.

Бившият управител на фирмата П.Е. твърди, че лично Т.Г. му е предложил да му намери работа в ТЕЦ “***”, ако осигури работници. Реално обаче такава не е осигурена, а само са издадени фактури от страна на фирмата, която по думите на свидетеля била извършвана от друга габровска фирма, която Г. ангажирал и която му фактурирала извършената работа само, че на по-ниска стойност. Фирмата е продадена на ***. през 2004 година. Фирмата няма осигурен достъп до обектите на ТЕЦ “***”, видно от представената справка от енергийната компания, нито разполага с нужната работна ръка за изпълнение на фактурираните услуги предвид на спецификата на работата.

 

За данъчен период 01.04.2005 год. – 30.04.2005 год. по фактури № 155/29.04.2005 год., № 156/29.04.2005 год. и № 162/29.04.2005 год. издадени от ЕТ “***. и включени в дневника за покупки и отразени в справка декларация по ЗДДС  № ***/11.05.2005 год. по които неправомерно е ползван данъчен кредит в размер на 7 900 лв.

и за данъчен период 01.05.2005 – 31.05.2005 год. по фактури № 199/27.05.2004 год. и 200/27.05.2004 год. издадени от ЕТ “***” включени в справка декларация с № ***/10.06.2005 год., по които е ползван неправомерно данъчен кредит в размер на 7 700 лв.

Или общата стойност на неправомерно ползвания данъчен кредит е в размер на 15 600 лв.

 

Фактури № 155/29.04.2005 год., 156/29.04.2005 год., 162/29.04.2005 год., издадени от "***." ЕТ, включени в дневника за покупки за периода 01.04.2005 год. - 30.04.2005 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/11.05.2005 год. и ф-ри 199/27.05.2004 год., 200/27.05.2004 год., издадени от ЕТ "***" включени в дневника за покупки за периода 01.05.2005 год. - 31.05.2005год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.06.2005 год. с бивш собственик и управител *** и пълномощник И.С.И. са също документи с невярно съдържание.

 

Липсата на трудов потенциал, технически средства, материална обезпеченост и разрешен достъп за извършване на услуги на територията на енергийните компании се установява и по отношение на фирмите - доставчици на "***" ООД - " ***" ЕООД, " ***" ЕООД и "***" ЕООД, което се потвърждава от показанията на свидетелите - управители и пълномощници на фирмите, констатациите на данъчните органи в издадения акт и показанията на представители на енергийните компании.

При съставянето на РА не са признати и фактури, издадени от "***" ЕООД във връзка със закупуване на лек автомобил, марка "***" и горива, масла, филтри и гуми, свързани с поддръжката на автомобила, поради недоказване на пряка връзка между употребата на този автомобил с дейността на фирма " ***" ООД.

В показанията си при разпита като подсъдимия Т. твърди, че като управител на фирма "***" ООД е извършвал услуги в системата на енергетиката, като пряк изпълнител и подизпълнител на договори. Възложители по тези договори са му били фирмите "***" гр. ***и "***." ЕООД с управител и на двете фирми П.Д.М. и фирмите "***" гр. *** и "***" с управител С.С.. Предметите по тези договори са били ремонтни и строителни работи, както и изработване на заготовки, почистване на промишлена апаратура и други, надлежно обективирани в изготвените договори и приемо-предавателни протоколи относно извършената работа. На основание на тези договори са изготвяни фактури обективиращи дейността. Именно в това си качество същият е организирал изпълнението по поетите ангажименти с наемането на фирми - подизпълнители, с които също е подписвал договори, приемо-предавателни протоколи и фактури, относно извършените ремонтни работи. Разплащането е извършено по банков път, за което са приложени и съответните платежни. Фактурите са включени в месечните СД по ЗДДС и приложените към тях дневници за покупки и продажби, като ДДС-то е внесено или приспаднато, поради което същият счита, че неоснователно са му повдигнати обвинения.

Обясненията на Х.Г. и М.И. същият коментира, че се дължат на лични отношения между тях, основани на неиздължени лични плащания на последните двама, за което прилага и съответните записи на заповеди и изпълнителни листове.

Разпитани в хода на производството свидетелите П.Д.М. и С.С. относно отношенията на представляваните от тях фирми, като възложители и фирма "***" ООД, като изпълнител същите посочват, че са имали търговски отношения с тази фирма, свързани с изработката на топлинни изолации и строително монтажни дейности в обектите на ел. централите "***", като относно ангажимента с осигуряването на квалифицирани работници и достъп до там се е заел изпълнителя “***" ООД. Всичко е фактурирано и осчетоводено в счетоводството на фирмите съгласно изискванията на ЗСч и ЗДДС и правилника по прилагането му. Въпреки това представляваните от тях фирми имат издадени ДРА, по които не е признат данъчен кредит именно по отношение на фактурите издадени от "***" ООД. По този повод са установили, че "***" в лицето на управителя подсъдимия Т. не е изпълнил точно задълженията си, тъй като е пренаемал други фирми - фантоми за извършване на ремонтните дейности, поради което са преустановили търговските си отношения.

От представените документи за фирмите на П.М. и С.С. се установи, че всички те имат търговски контакти с обектите на "*** ", но по договори различни от тези с фирма "***" ООД. Освен това достъп на "***" ООД и фирмите подизпълнители, фактурирали извършените услуги в тези обекти, не е осигуряван нито на самите управители, нито на нает персонал, какъвто същите не притежават видно от справките на НОИ. Спецификата на извършените ремонтни дейности фактурирани в инкриминираните документи - фактури - изисква квалифицирани работници, с познания в областта на механиката и електротехниката, каквито липсват. Липсва също така материална и техническа обезпеченост на извършваните дейности, както и помещения, където да се изработват нужните съоръжения.

В хода на разследването бе назначена съдебно - счетоводна експертиза, която след запознаване с представените от подсъдимия Т.Г. счетоводни документи на фирмата, предадени с протокол за доброволно предаване, констатира следните обстоятелства:

За периода от 15.07.2003 год., 31.05.2005год. /ревизирания период по ДРА № 1489/30.11.2005 год., по който е сезирана ОП - Стара Загора/ фирма " ***" ООД има заведени счетоводни регистри за 2003 год. В част от счетоводните документи основанието за направените счетоводни записвания е дневник за покупки и дневник за продажби, което обаче не отразява фактическите извършени стопански операции. Направените записвания не отговарят на изискването на счетоводния принцип, определен в Закона за счетоводството - предимство на съдържание пред форма. Съставени са счетоводни статии, неотговарящи на метода на счетоводните записвания, като е допуснато едновременно записване по Дебита на две сметки и Кредита на две сметки. Не са налични инвентаризации на разчетите в края на година. За периода 2003-2005 год. фирмата има представени счетоводни регистри, които са непълни и са допуснати нарушения на ЗСч. Липсват ГФО за 2004 – 2005 год. От заведените счетоводни регистри експертизата установява, че записванията в тях са свързани с начисляването на ДДС и информацията не дава отражение за цялостната стопанска дейност на фирмата.

 

В хода на съдебното следствие бе поставена Допълнителна задача на тройната съдебно счетоводна експертиза, която след като обобщи всички съдебно счетоводни експертизи и допълнителните задачи поставени към тях, както и всички доказателства, събрани в хода на досъдебното и съдебно производство даде следното заключение, което бе прието от съда, а именно:

 

“***” ООД гр. Ст. Загора е ползвал данъчен кредит по периоди и фактури. По определени доставки няма реално извършени дейности и неправомерно е приспаднат данъчен кредит. По други доставки е приспаднат данъчен и съгласно предходни допълнителни заключения на съдебно – счетоводни експертизи е признат, както следва:

 

За данъчен период от 15.07.2003 год. до 31.07.2003 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик ЕТ ”***.” е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

Номер фактура 

Дата

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

19341/14.08.2003

537

24.07.2003

Ремонт на охладители и помпи за охлаждане на ГЗ ср/р 3Т в ЕК”***”3АД

6700.00

1340.00

2

 

538

25.07.2003

Проверка на техническо състояние на циркулационна помпа в ЕК”***”3 АД

11300.00

2260.00

3

 

546

31.07.2003

Разкрояване на гъвкава топлинна изолация

4800.00

960.00

4

 

547

31.07.2003

Разкрояване на гъвкава топлинна изолация

4000.00

800.00

5

 

548

31.07.2003

Разкрояване на гъвкава топлинна изолация

3800.00

760.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

43602.00

6120.00

 

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик ЕТ”***.” е:

 

№ по ред 

Справка декларация/дата

Номер фактура 

Дата

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

19341/14.08.2003

539

29.07.2003

Участие в ремонт на секция за ГТЛ в ЕК”***”3АД

4800.00

960.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

4800.00

960.00

 

За данъчен период от 01.08.2003 год. до 31.08.2003 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик ЕТ”***” е:

 

№ по ред 

Справка декларация/дата

номер 

дата

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

21916/10.09.2003

560

23.08.2003

Изв.на ремонт на помпа и вентилатори на трансформатори 3Т и 23Т в ЕК”***”3АД

3400.00

680.00

2

 

561

25.08.2003

Изв.на трасета за ел.инсталация в КЦ на ТЕЦ”***”3 Д.

7500.00

1500.00

3

 

562

26.08.2003

Извършване на ремонтни работи на ротор за помпа тип П7-270

3000.00

600.00

4

 

564

27.08.2003

Консервация на маслоочистваща инсталация

5000.00

1000.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

18900.00 

3780.00

През данъчния период не са извършвани доставки по които данъчния кредит следва да се признае.

 

За данъчен период от 01.09.2003 г. до 30.09.2003 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик ЕТ ”***” е:

 

 по ред

Справка декларация/дата

номер 

дата

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

24196/10.10.2003г

315

25.09.2003

монтаж на каб.трасета в ТЕЦ ***

8400.00

1680.00

2

 

316

25.09.2003

монтаж преобразуватери и фланци-с-ми за изм.на кислород

5750.00

1150.00

3

 

317

26.09.2003

подмяна на лагери на ел.двигатели в ТЕЦ ***

8020.00

1604.00

4

 

318

29.09.2003

ремонт на охладители на генератор на ТЕЦ ***

5450.00

1090.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

27620.00 

5524.00

 

През данъчния период не са извършвани доставки по които данъчния кредит следва да се признае.

 

За данъчен период от 01.10.2003 год. до 31.10.2003 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик ЕТ ”***” е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

27106/12.11.2003

379

15.10.2003

Монтаж на кабелни трасета

8800.00

1760.00

2

 

381

26.10.2003

ремонт на охлаждащи вентилатори ЕК ***  АД

5100.00

1020.00

3

 

384

29.10.2003

подмяна на лагери и механичен ремонт на ел.двигател в ТЕЦ *** ЕАД

6100.00

1220.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 20000.00

4000.00

 

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик ЕТ ”***” е:

 

№ по ред 

Справка декларация/дата

Номер фактура 

Дата

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

27106/12.11.2003

377

14.10.2003

изработване на закладни части по предст.чертежи и мат.Енергийна комп.***

5960.00

1192.00

 

 

378

15.10.2003

Изработвате на заготовки на котел

9900.00

1980.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

15860.00

3172.00

 

За данъчен период от 01.11.2003 год. до 30.11.2003 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик ЕТ ”***” е:

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

 

435

29.11.2003

монтажно комутационни работи по машинни шкафове

11000.00

2200.00

2

 

437

24.11.2003

ПНР на вх.изх.инф.на СОИ, МР по окабеляване 

10200.00

2040.00

3

 

449

30.11.2003

изплащане комисионна за реализация на алуминиеви котли

700.00

140.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 21900.00

4380.00

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД   е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

номер

дата

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

29831/12.12.2003

737

26.11.2003

извършване на разглобяване проверка, консервация, разгл.и пров.на цирк.помпа

11900.00

2380.00

2

 

738

27.11.2003

извършване на разглобяване проверка, консервация, разгл.и пров.на запорна арматура

5900.00

1180.00

3

 

740

28.11.2003

израб.на мет.заготовки по документи предст.от възложителя

6980.00

1396.00

4

 

739

28.11.2003

извършване на разглобяване проверка, консервация, разгл.и пров.на вертик.ел.двиг.

11900.00

2380.00

5

 

741

29.11.2003

израб.и монтаж на кабелни трасета и трас.на осв.инст.

6130.00

1226.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 42810.00

8562.00

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик  Г. Т.Г.  е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

номер

дата

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

29831/12.12.2003

8426

24.10.2003

Няма данни

300.00

60.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

300.00

60.00

 

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик ЕТ ”***” е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

номер

дата

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

29831/12.12.2003

425

10.11.2003

производство на резервни части за котли по зададени чертежи

13300.00

2660.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

13300.00

2660.00

 

За данъчен период от 01.12.2003 год. до 31.12.2003 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД   е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

 

829

22.12.2003

ремонт на котел

5500.00

1100.00

2

 

830

28.12.2003

подр.и пров.на ел.елементи за Микро проц.с-ми

6680.00

1336.00

3

 

759

29.12.2003

ремонт на трансформатор и генератор ***

6700.00

1340.00

4

 

831

29.12.2003

монтаж, изработв.и тестване на устройства ***

11800.00

2360.00

5

 

832

29.12.2003

изв.на маркетингово проучване

4720.00

944.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

35400.00

7080.00

 

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик ЕТ ”***” е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

номер

дата

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

1914/13.01.2004

752

12.12.2003

извършване на монт.комутац.и пусково наладъчни работи-инф.у-ние в ТЕЦ ***

10100.00

2020.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

10100.00

2020.00

 

За данъчен период от 01.01.2004 год. до 31.01.2004 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД   е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

4501/11.02.2004

875

30.01.2004

котелни заготовки по спецификация

9700.00

1940.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

9700.00

1940.00

 

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик  “***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

4501/11.02.2004

833

05.01.2004

извършване на ремонт на ел.двигатели

15000.00

3000.00

2

 

834

06.01.2004

извършване на ремонт на ел.двигател-окнч.плащане

13600.00

2720.00

3

 

835

07.01.2004

изв.на маркетингово проучване

6920.00

1384.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

35520.00

7104.00

 

За данъчен период от 01.02.2004 год. до 29.02.2004 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик “ ***” ЕООД е:

 

           

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

6710/10.03.2004

430

27.02.2004

котелни заготовки по спецификация

200.00

40.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

200.00

40.00

 

За данъчен период от 01.03.2004 год. до 31.03.2004 год.

 

През данъчния период не са извършвани доставки, по които данъчния кредит не следва да се признае.

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик "*** "ЕТ  е:

 

           

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

9035/09.04.2004

97

24.03.2004

израб.на тръбни заготовки по спецификация

9800.00

1960.00

2

 

32

26.03.2004

израб.на тръбни заготовки по спецификация

9820.00

1964.00

3

 

31

26.03.2004

израб.на тръбни заготовки по спецификация

9800.00

1960.00

4

 

99

29.03.2004

израб.на тръбни заготовки по спецификация

9080.00

1816.00

5

 

98

26.03.2004

израб.на тръбни заготовки по спецификация

9900.00

1980.00

6

 

37

31.03.2004

маркетингово проучване

4820.00

964.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 53220.00

10644.00

 

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД  е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

9035/09.04.2004

21

22.03.2004

участие в  ремонт на ел.оборудване в “***” ЕАД и ТЕЦ *** ЕАД

6800.00

1360.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

6800.00

1360.00

 

За данъчен период от 01.04.2004 год. до 30.04.2004 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик ЕТ ”***” е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

12555/11.05.2004

72

28.04.2004

извършване на ремонт на помпа

9870.00

1974.00

2

 

73

29.04.2004

ремонт на осем броя газ охладители

5920.00

1184.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

15790.00

3158.00

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик Г. Т.е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

12555/11.05.2004

10016

13.04.2004

извършване на ремонт на помпа

300.00

60.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

300.00

60.00

 

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик ЕТ ”***” е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

12555/11.05.2004

105

22.04.2004

израб.на заготовки за тръбни снопове

9900.00

1980.00

2

 

106

23.04.2004

израб.на заготовки за тръбни снопове

10000.00

2000.00

3

 

104

22.04.2004

израб.на заготовки за тръбни снопове

10000.00

2000.00

4

 

68

20.04.2004

израб.на заготовки снопове от СТ тръби

9950.00

1990.00

5

 

103

19.04.2004

участие в ремонт на ПКМ-в ЗАГОРКА АД

7900.00

1580.00

6

 

107

24.04.2004

израб.на заготовки за тръбни снопове

8750.00

1750.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 56200.00

11300.00

 

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

12555/11.05.2004

10016

13.03.2004

извършване на ремонт на помпа

3120.00

624.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

3120.00

624.00

 

За данъчен период от 01.05.2004 год. до 31.05.2004 год.

 

През данъчния период не са извършвани доставки по които данъчния кредит не следва да се признае.

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик ”***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

14227/11.06.2004

87

18.05.2004

монтаж на кабелни лавици и тръбни разводки, изтегляне на контролни и силови кабели, монтажни и монтажно-комутационни работи

9400.00

1880.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

9400.00

1880.00

 

За данъчен период от 01.06.2004 год. до 30.06.2004 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик ***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

17135/09.07.2004

1

28.06.2004

участие в монтаж на система за мониторинг на комин 325 в ТЕЦ ***

13500.00

2700.00

2

 

2

29.06.2004

ревизия на арматура ВН-120

11600.00

2320.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 25100.00

5020.00

 

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик ”***” ЕООД е:

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

17135/09.07.2004

244

03.06.2004

израб.на тръбни кубове

12000.00

2400.00

2

 

242

01.06.2004

израб.на тръбни кубове

10000.00

2000.00

3

 

245

03.06.2004

израб.на тръбни кубове

12000.00

2400.00

4

 

246

04.06.2004

израб.на тръбни кубове

12000.00

2400.00

5

 

247

05.06.2004

израб.на тръбни кубове

12000.00

2400.00

6

 

248

07.06.2004

израб.на тръбни кубове

10800.00

2160.00

7

 

92

10.06.2004

ремонт на шнекове и шлако дробилки в ТЕЦ ***

7200.00

1440.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 76000.00

15200.00

 

Размерът на приспаднат данъчен кредит по фактури от доставчик “*** ” ЕООД  от 114.32лв. включващ фактура 7226/18.06.2004г. със стойност 313.34 и ДДС 62.67лв.; фактура 7225/18.06.2004г. стойност 225.00 и ДДС 45.00 лв. и фактура 7198/18.06.2004 стойност 33.25 и ДДС 6.65 лв. не е определен  в заключенията, поради неустановен вид и предназначение на транспортното средство.

Размерът на  приспаднат данъчен кредит за гориво по фактури с № 11016/30.04.2004г. на стойност 480.09лв. и ДДС 96.02лв.; №8119006161/19.06.2004г. стойност 16.68лв. и ДДС 3.34лв.; №8119006203/23.06.2004г. стойност 16.68лв. и ДДС 3.34лв.; №8119006237/25.06.2004 г. стойност 33.34лв. и ДДС 6.67лв. ;№8119006274/29.06.2004г. стойност 25.00лв. и ДДС 5.00 лв. с обща стойност 114.37лв. не е определен в заключенията, поради това,че не може да се определи горивото за  целите на основната дейност ли е.

 

За данъчен период от 01.07.2004 год. до 31.07.2004 год.

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик ***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

20133/10.08.2004

12

30.07.2004

ревизия и ремонт на енергетична апаратера

10000.00

2000.00

2

 

14

31.07.2004

ревизия и ремонт на енергетична апаратера

9150.00

1830.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 19150.00

3830.00

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД е:

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

20133/10.08.2004

11129

31.05.2004

Гориво

359.14

71.83

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

359.14

71.83

 

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик  “***” ЕООД е:

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

20133/10.08.2004

11

20.07.2004

извършен ремонт на ППС на КА -11 ТЕЦ ***

6800.00

1360.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 6800.00

1360.00

 

Размерът на  приспаднат данъчен кредит за гориво по фактури:

-фактура №8119006319/02.07.2004г. на стойност 33.34лв. и ДДС 6.67лв.

-фактура №8119006345/05.07.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119006406/08.07.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119006429/10.07.2004г. на стойност 16.66лв. и ДДС 3.33лв.

-фактура №8119006437/11.07.2004г. на стойност 25.08лв. и ДДС 5.02лв.

-фактура №8119006481/14.07.2004г. на стойност 25.01лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119006504/16.07.2004г. на стойност 16.68лв. и ДДС 3.34лв.

-фактура №8119006517/17.07.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119006532/18.07.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119006562/20.07.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119006607/25.07.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119006643/28.07.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №  102256/28.06.2004г.    на стойност 8.00лв. и ДДС 1.60лв.

-фактура №  10499/01.07.2004г.  на стойност 73.33лв. и ДДС 14.37лв.

-фактура №  102352/14.07.2004г.  на стойност 28.83лв. и ДДС 5.77лв.

издадени от “***” АД  и  “***”АД с обща стойност 80.40лв. не е посочен в заключенията като правомерно или неправомерно приспаднат, поради това,че не може да се определи горивото за  целите на основната дейност ли е или не.

 

За данъчен период от 01.08.2004 год. до 31.08.2004 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

22725/10.09.2004

108

28.08.2004

извършен ремонт на ППС на КА -11 ТЕЦ ***

9400.00

1880.00

2

 

109

30.08.2004

извършване на ремонт на ел. двигател ***

9650.00

1930.00

3

 

107

30.08.2004

участие в ППР блок 1 ФК ***

6600.00

1320.00

4

 

110

31.08.2004

извършен ремонт на охлажд.вентилатори и помпи в ТЕЦ ***

6200.00

1240.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 31850.00

6370.00

 

През данъчния период не са извършвани доставки, по които данъчния кредит следва да се признае.

Размерът на  приспаднат данъчен кредит за гориво по фактури:

-фактура №8119006694/02.08.2004г. на стойност 16.66лв. и ДДС 3.33лв.

-фактура №8119006769/08.08.2004г. на стойност 33.34лв. и ДДС 6.67лв.

-фактура №8119006870/17.08.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119006896/19.08.2004г. на стойност 24.99лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119006970/25.08.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

издадени от “***” АД  с обща стойност 25.00лв. не е посочен в заключенията като правомерно или неправомерно приспаднат, поради това,че не може да се определи горивото за  целите на основната дейност ли е или не.

Размерът на приспаднат данъчен кредит по фактури от доставчик “*** ” ЕООД  от 114.32лв. включващ фактура 8590/19.07.2004г. със стойност 653.41лв. и ДДС 130.68 лв. и фактура 10157/19.08.2004г. със стойност 653.41 и ДДС 130.68 лв. или обща стойност 261.36 лв. не е определен  в заключенията, поради неустановен вид и предназначение на транспортното средство.

 

За данъчен период от 01.09.2004 год. до 30.09.2004 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

25896/06.10.2004

167

23.09.2004

участие в СР на ППС в ТЕЦ ***

7200.00

1440.00

2

 

168

23.09.2004

изв.ремонт на трансформатор в  ТЕЦ ***

11500.00

2300.00

3

 

169

24.09.2004

изв.ремонт на ел.двигател и генератор в ТЕЦ ***

16200.00

3240.00

4

 

136

30.09.2004

изв.ревизия и ремонт на енергетична арматура

12000.00

2400.00

5

 

138

30.09.2004

изв.ревизия и ремонт на енергетична арматура

13000.00

2600.00

6

 

171

27.09.2004

изв.ревизия и ремонт на енергетична арматура

13000.00

2600.00

7

 

172

28.09.2004

изв.ревизия и ремонт на енергетична арматура

12000.00

2400.00

8

 

173

29.09.2004

изв.ревизия и ремонт на енергетична арматура

13000.00

2600.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 97900.00

19580.00

 

През данъчния период не са извършвани доставки, по които данъчния кредит следва да се признае.

Размерът на  приспаднат данъчен кредит за гориво по фактури:

-фактура №8119006695/02.08.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119006789/10.08.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119007050/01.09.2004г. на стойност 16.68лв. и ДДС 3.34лв.

-фактура №8119007099/05.09.2004г. на стойност 24.99лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура № 1111350/31.07.2004г. на стойност515.53лв. и ДДС 103.11лв.

-фактура № 8119007148/09.09.2004г. на стойност 41.67лв. и ДДС 8.33лв.

-фактура №8119007259/16.09.2004г. на стойност 49.99лв. и ДДС 10.00лв.

-фактура №8119007294/19.09.2004г. на стойност 24.99лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119007371/25.09.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119007406/28.09.2004г. на стойност 16.66лв. и ДДС 3.33лв.

издадени от “***” АД и “***” ООД с обща стойност 153.11 лв. не е посочен в заключенията като правомерно или неправомерно приспаднат, поради това, че не може да се определи горивото за  целите на основната дейност ли е или не.

Размерът на приспаднат данъчен кредит  от доставчик “***” ЕООД  по фактура 7224/18.06.2004г. със стойност 2250.00 лв. и ДДС 450.00 лв. не е определен  в заключенията, поради неустановен вид и предназначение на транспортното средство.

 

За данъчен период от 01.10.2004 год. до 31.10.2004 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик ”***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

29481/11.11.2004

408

12.10.2004

Извършен ремонтни работи

12000.00

2400.00

2

 

410

13.10.2004

генератори и ел.двигатели

13800.00

2760.00

3

 

414

14.10.2004

извършвани монтажни работи по КИП в ТЕЦ *** 

13000.00

2600.00

4

 

416

15.10.2004

извършвани монтажни работи по КИП в ТЕЦ ***

9000.00

1800.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 47800.00

9560.00

 

През данъчния период не са извършвани доставки по които данъчния кредит следва да се признае.

Размерът на  приспаднат данъчен кредит за гориво по фактури:

-фактура №8119007454/02.10.2004г. на стойност 16.67лв. и ДДС 3.33лв.

-фактура №8119007471/03.10.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119007532/07.10.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв

-фактура №8119007557/09.10.2004г. на стойност 24.99лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура № 8119007596/13.10.2004г. на стойност 16.67лв. и ДДС 3.33лв.

-фактура №8119007259/16.09.2004г. на стойност 49.99лв. и ДДС 10.00лв.

-фактура №8119007668/18.10.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119007726/21.10.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119007800/28.10.2004г. на стойност 25.00лв. и ДДС 5.00лв.

издадени от “***” АД  с обща стойност 36.66лв. не е посочен в заключенията като правомерно или неправомерно приспаднат, поради това,че не може да се определи горивото за  целите на основната дейност ли е или не.

Размерът на приспаднат данъчен кредит по фактури от доставчик “*** ” ЕООД  включващ фактура 11546/20.09.2004г. със стойност 653,41 и ДДС 130.68 лв. и фактура 12988/19.10.2000 г. със стойност 653.41 и ДДС 130.68 лв. или обща стойност ДДС 261.36 лв.  не е определен  в заключенията, поради неустановен вид и предназначение на транспортното средство.

 

За данъчен период от 01.11.2004 год. до 30.11.2004 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик ”***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

31952/10.12.2004

475

01.11.2004

участие в строителни работи на ППС на КА ТЕЦ *** ЕАД

7400.00

1480.00

2

 

476

01.11.2004

извършени СМР на котелни централи

10000.00

2000.00

3

 

495

09.11.2004

участие в ремонтни работи по изолация на генератор в ТЕЦ *** ЕАД

15000.00

3000.00

4

 

542

29.11.2004

извършени монтажни работи на КиП на СУРМГУ на котли 3 и 4 в ТЕЦ ***

14000.00

2800.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 46400.00

9280.00

 

През данъчния период не са извършвани доставки по които данъчния кредит следва да се признае.

Размерът на  приспаднат данъчен кредит за гориво по фактури:

-фактура №8119007858/01.11.2004г. на стойност 41.67лв. и ДДС 8.33лв.

-фактура №8119007939/06.11.2004г. на стойност 41.67лв. и ДДС 8.33лв.

-фактура №8119008014/11.11.2004г. на стойност 25.01лв. и ДДС 5.00лв.

-фактура №8119008130/19.11.2004г. на стойност 33.33лв. и ДДС 6.67лв.

-фактура №8119008149/20.11.2004г. на стойност 33.33лв. и ДДС 6.67лв.

-фактура №11704/31.10.2004г. на стойност 576.83в. и ДДС 115.37 лв.

издадени от “***” АД  и “ ***” ООД с обща стойност 150.37лв. не е посочен в заключенията като правомерно или неправомерно приспаднат, поради това,че не може да се определи горивото за  целите на основната дейност ли е или не.

Размерът на приспаднат данъчен кредит по фактура  №14714/18.11.2004г. от доставчик “*** ” ЕООД със стойност 653.41 и ДДС 130.68 лв., като данъчният кредит не е определен  в заключенията, поради неустановен вид и предназначение на транспортното средство.

 

За данъчен период от 01.12.2004 год. до 31.12.2004 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

1423/12.01.2005

174

16.12.2004

извършване на ремонтно рехабилитационна работа на роторен багер в РУДНИК ТРОЯНОВО СЕВЕР

9400.00

1880.00

2

 

176

17.12.2004

извършване на СМР по монтаж на помпен агрегат в ТЕЦ ***

14000.00

2800.00

3

 

178

20.12.2004

извършване и ремонт на ревизер на 6бр.кателни попми в ТЕЦ ***

14500.00

2900.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 37900.00

7580.00

 

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик  ”***” ЕООД е:

 

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

1423/12.01.2005

564

08.12.2004

извършване на монтажни работи на система за температурен контрал на генератор на бл.4.5.6 в ТЕЦ ВАРНА

8350.00

1670.00

2

 

567

09.12.2004

извършване на ремонтно рехабилитационни работи на роторен багер 9Rs 2000 р-к ТРОЯНОВО СЕВЕР

7600.00

1520.00

3

 

577

13.12.2004

изработване на два броя колектори

10300.00

2060.00

4

 

573

13.12.2004

извършване на маркетингово проучване за доставка на дизелов агрегат 300kw и изолатори ИПК 20 и ПАК 20

7300.00

1460.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 33550.00

6710.00

 

Размерат на признатия данъчен кредит от доставчик  “***”ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

1423/12.01.2005

241

29.12.2004

БЕНЗИН А 95 Н

5000.00

1000.00

2

 

243

30.12.2004

БЕНЗИН А 95 Н

2000.00

400.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

7000.00

1400.00

 

Размерът на  приспаднат данъчен кредит за закупени резервни части и гориво в размер на 912.30 лв. по фактури:

 -фактура №6257/15.12.2004г. на стойност 500.00 лв. и ДДС 100.00 лв.

-фактура № 3669/31.12.2004г. на стойност 311.32 лв. и ДДС 62.26 лв.

-фактура № 11890/31.12.2004г. на стойност 1385.41 лв. и ДДС 277.08 лв.

-фактура № 11877/31.12.2004г. на стойност 204.21лв. и ДДС 41.44 лв.

-фактура № 1117118938/31.12.2004г. на стойност 24.99лв. и ДДС 5.00 лв.

-фактура № 1117118937/31.12.2004г. на стойност 16.66 лв. и ДДС 3.33 лв.

-фактура № 1117118985/31.12.2004г. на стойност 43.33 лв. и ДДС 8.66 лв.

-фактура № 1117118949/31.12.2004г. на стойност 41.66 лв. и ДДС 8.33 лв.

-фактура № 1117118939/31.12.2004г. на стойност 34.58лв. и ДДС 6.92 лв.

-фактура № 1117118900/30.12.2004г. на стойност 37.49лв. и ДДС 7.50 лв.

-фактура № 1117118914/30.12.2004г. на стойност 33.33 лв. и ДДС 6.67 лв.

-фактура № 1117118920/30.12.2004г. на стойност 41.66 лв. и ДДС 8.33 лв.

-фактура № 1117118922/30.12.2004г. на стойност 29.16 лв. и ДДС 5.83 лв.

-фактура № 8119008842/30.12.2004г. на стойност 33.33 лв. и ДДС 6.67 лв.

-фактура № 8119008554/20.12.2004г. на стойност 33.33 лв. и ДДС 6.67 лв.

-фактура № 8119008456/11.12.2004г. на стойност 33.33 лв. и ДДС 6.67 лв.

-фактура № 8122009139/17.12.2004г. на стойност 33.33 лв. и ДДС 6.67 лв.

-фактура № 8119008348/04.12.2004г. на стойност 25.00 лв. и ДДС 5.00 лв.

-фактура № 8119008914/26.11.2004г. на стойност 33.33 лв. и ДДС 6.67 лв.

-фактура № 11826/30.11.2004г. на стойност 607.76 лв. и ДДС 121.55 лв.

-фактура № 11772/16.12.2004г. на стойност 211.60 лв. и ДДС 42.32 лв.

-фактура № 3665/28.12.2004г. на стойност 843.65 лв. и ДДС 168.73 лв.

 

издадени от “***” АД; “***” ООД; “***”ЕТ, “***” Е; ОМВ България ЕООД не е посочен в заключенията като правомерно или неправомерно приспаднат, поради това, че не може да се определи горивото за  целите на основната дейност ли е или не.

Размерът на приспаднат данъчен кредит по фактура № 16370/20.12.2004г. от доставчик “***” ЕООД със стойност 653.41 и ДДС 130.68 лв., като данъчният кредит не е определен в заключенията, поради неустановен вид на предназначение на транспортното средство.

 

За данъчен период от 01.01.2005 год. до 31.01.2005 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

1087/10.02.2005

328

31.01.2005

Извършване на ремонт на кабелни линии и трасета в *** и  РУДНИК 1

18 000.00

3600.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

18 000.00

3600.00

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик “***” е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

1087/10.02.2005

638

10.01.2005

разработване на проект на гъвкава топлинна изолация в ТЕЦ към *** ООД

12000.00

2400.00

2

 

646

20.01.2005

организирани монтажни работи на оборудване на БЛОК 2 в ТЕЦ *** съгласно работна програма

9500.00

1900.00

3

 

651

27.01.2005

разработване на конструкция и схема за монтаж на гъвкава топлинна изолация в ТЕЦ към ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ АД

12400.00

2480.00

4

 

657

28.01.2005

организиране на монтаж на гъвкава топлинна изолация за пекач за ***ООД

8550.00

1710.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 42450.00

8490.00

През данъчния период не са извършвани доставки по които данъчния кредит следва да се признае.

Размерът на  приспаднат данъчен кредит за  гориво в размер на 20.01лв по фактури:

-фактура №  8119009080/07.01.2005г. на стойност 33.33лв. и ДДС 6.67лв.

-фактура №8119009219/14.01.2005г. на стойност 33.33лв. и ДДС 6.67лв.

-фактура №8119009282/18.01.2005г. на стойност 33.33лв. и ДДС 6.67лв.

издадени от “****” АД не е посочен в заключенията като правомерно или неправомерно приспаднат, поради това,че не може да се определи горивото за  целите на основната дейност ли е или не.

Размерът на приспаднат данъчен кредит по фактура  №17930/20.01.2005 год. от доставчик “*** ” ЕООД със стойност 653.41  и ДДС 130.68 лв., като данъчният кредит не е определен  в заключенията, поради неустановен вид и предназначение на транспортното средство.

 

За данъчен период от 01.02.2005 год. до 28.02.2005 год.

 

През данъчния период не са извършвани доставки по които данъчния кредит не следва да се признае.

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

39943/10.03.2005

258

22.02.2005

изработване на заготовки на економайзер с чертеж № Н.81.05.00.00.

14000.00

2800.00

 

 

259

23.02.2005

изработване на заготовки на економайзер с чертеж № Н.81.05.00.00.

11000.00

2200.00

 

 

260

24.02.2005

ремонтно рехабилитационни работи на роторен багер

9800.00

1960.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 34800.00

6960.00

 

Размерът на  приспаднат данъчен кредит за купено масло и маслен филтър в размер на 10.00 лв. по фактура №10749/01.02.2005г.  от доставчик  “***” АД не е посочен в заключенията като правомерно или неправомерно приспаднат, поради това,че не може да се определи горивото за  целите на основната дейност ли е или не.

Размерът на приспаднат данъчен кредит по фактура  №19459/18.02.2005г. от доставчик “*** ” ЕООД  със стойност 653.41 и ДДС 130.68 лв., като данъчният кредит не е определен  в заключенията, поради неустановен вид и предназначение на транспортното средство.

 

За данъчен период от 01.03.2005 г. до 31.03.2005 г.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

9340/12.04.2005

401

25.03.2005

Извършване на ремонтно рехабилитационни работи на роторен багер в рудник "Трояново-север"

8480.00

1696.00

2

 

402

26.03.2005

Монтаж на кабелни трасета и подвързване на контролни кабели в административен корпус на ***-2

7900.00

1580.00

3

 

403

28.03.2005

Изработка на информ. Система за емисиите на дивни газове в ТЕЦ"***"

8120.00

1624.00

4

 

404

29.03.2005

Пусково-наладъчни работи за управление на ПЕП-4А в ТЕЦ"***"

9300.00

1860.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 82200.00

6760.00

 

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

9340/12.04.2005

397

21.03.2005

Изработване на топлинни тръби ТП-ВП-32/4

12000.00

2400.00

 

 

398

22.03.2005

Изработване на топлинни тръби ТП-ВП-32/5

12000.00

2400.00

 

 

399

23.03.2005

Изработване на топлинни тръби ТП-ВП-32/6

12000.00

2400.00

 

 

400

24.03.2005

Изработване на топлинни тръби ТП-ВП-32/7

12400.00

2480.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

48400.00

9680.00

 

Размерът на приспаднат данъчен кредит за  покупка на гориво, маслен филтър и масло в размер на 91.75 лв. по 13 броя фактури издадени от “***” АД; “***” АД и *** България ЕООД не е посочен в заключенията като правомерно или неправомерно приспаднат, поради това,че не може да се определи горивото за целите на основната дейност ли е или не.

 

Размерът на приспаднат данъчен кредит 177.44лв. по фактури:

 

-фактура 20750/14.03.2005г. със стойност 33.33 лв. и ДДС 6.67 лв.

-фактура 20753/14.03.2005 г. със стойност 171.23 лв. и ДДС 34.25 лв.

-фактура 20754/14.03.2005 г. със стойност 29.17 лв. и ДДС 5.84 лв.

-фактура 21147/19.03.2005 г. със стойност 653.41 лв. и ДДС 130.68 лв.

 

 от доставчик “*** ” ЕООД   не е определен  в заключенията като правомерно или неправомерно приспаднат, поради неустановен вид и предназначение на транспортното средство.

 

За данъчен период от 01.04.2005 год. до 30.04.2005 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕТ е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

900999/11.05.2005

155

29.04.2005

изработване на проект за монтаж на гъвкава топлинна изолация за "***"АД

16200.00

3240.00

2

 

156

29.04.2005

извършено СМР. Извършване на ремонт на обемна част на КА ст.№6 в ТЕЦ *** ЕАДА

9300.00

1860.00

3

 

162

29.04.2005

монтаж по протокол на КИП оборудване на ТЕЦ ***

14000.00

2800.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

39500.00

7900.00

 

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

900999/11.05.2005

417

11.04.2005

изработване на топлинни тръби  ТП-ВП-32/4

12000.00

2400.00

2

 

418

12.04.2005

изръботване на топлинни тръби  ТП-ВП-32/5

12000.00

2400.00

3

 

419

13.04.2005

Изработване на топлинни тръби ТП-ВП-32/6

12000.00

2400.00

4

 

420

14.04.2005

Изработване на топлинни тръби ТП-ВП-32/7

12000.00

2400.00

5

 

421

15.04.2005

Регулиране на нивото на барабана на котел в ТЕЦ ВАРНА и монтажни работи с апаратура за управление в ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК

16800.00

3360.00

6

 

424

20.04.2005

изработване на тръбни заготовки

10000.00

2000.00

7

 

425

21.04.2005

изработване на тръбни заготовки

10200.00

2040.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 85000.00

17000.00

 

Размерът на  приспаднат данъчен кредит за  покупка на резервни части в размер на 6.20 лв. по фактура  №10847/12.04.2005 издадени от *** АД не е посочен в заключенията като правомерно или неправомерно приспаднат, поради това,че не може да се определи горивото за  целите на основната дейност ли е или не.

 

Размерът на приспаднат данъчен кредит по фактури:

-фактура №21196/20.04.2005г. със стойност 653.41лв. и ДДС 130.68лв.

-фактура №23196/20.04.2005 със стойност 653.41лв. и ДДС 130.68 лв.

от доставчик “***” ЕООД  не е определен в заключенията като правомерно или неправомерно приспаднат, поради неустановен вид и предназначение на транспортното средство.

 

За данъчен период от 01.05.2005 год. до 31.05.2005 год.

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

905203/10.06.2005

443

28.05.2005

изработка на тръбни заготовки

10400.00

2080.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

10400.00

2080.00

 

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от доставчик “***” ЕТ е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

905203/10.06.2005

199

27.05.2005

монтаж на гъвкава топлинна изолация и компенсатори за ТЕЦ ***

18800.00

3760.00

 

 

200

27.05.2005

участие в ремонта на КА СТ№8 в ТЕЦ ***

9300.00

1860.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

 28100.00

5620.00

 

Размерът на признатия данъчен кредит от доставчик  “***” ЕООД е:

 

№ по ред

Справка декларация/дата

ФАКТУРА

ДАТА

ОСНОВАНИЕ

Стойност

ДДС

1

905203/10.06.2005

434

16.05.2005

изработка на тръбни заготовки

19400.00

3880.00

 

 

 

ОБЩА СУМА:

 

19400.00

3880.00

 

Размерът на приспаднат данъчен кредит по фактура №25115/20.05.2005 год. със стойност 653.41лв. и ДДС 130.68лв. издадена от “*** ” ЕООД  не е определен  в заключенията като правомерно или неправомерно приспаднат, поради неустановен вид и предназначение на транспортното средство

 

По данъчни периоди “***”ООД, ЕИК по БУЛСТАТ *** в справки-декларации по ЗДДС е посочил  начисления ДДС по доставки с право на пълен данъчен кредит. Установено  е по периоди неправомерно ПРИСС данъчен кредит, признат данъчен кредит, неопределен данъчен кредит и непроверен данъчен кредит (фактури представляващи разходи за канцеларски материали и телефонни разговори), както следва:

 

№ по ред

ДАНЪЧЕН ПЕРИОД

СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ

Начислен ДДС по доставки с право на ДК (лева)

Данъчен кредит с право на приспадане (лева)

Данъчен кредит  без право на приспадане (лева)

Неопределен данъчен кредит  (лева)

Непроверен данъчен кредит  (лева)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

15.07.03-31.07.03

19341/14.08.2003

7108.88

960.00

6120.00

0.00

28.88

2

01.08.03-31.08.03

21916/10.09.2003

3911.06

0.00

3780.00

0.00

131.06

3

01.09.03-30.09.03

24196/10.10.2003

5556.41

0.00

5524.00

0.00

32.41

4

01.10.03-31.10.03

27106/12.11.2003

7226.55

3172.00

4000.00

0.00

54.55

5

01.11.03-30.11.03

29831/12.12.2003

15702.73

2660.00

13002.00

0.00

40.73

6

01.12.03-31.12.03

1914/13.01.2004

9142.43

2020.00

7080.00

0.00

42.43

7

01.01.04-31.01.04

4501/11.02.2004

9082.59

7104.00

1940.00

0.00

38.59

8

01.02.04-28.02.04

6710/.10.03.2004

79.11

0.00

40.00

0.00

39.11

9

01.03.04-31.03.04

9035/09.04.2004

12053.35

12004.00

0.00

0.00

49.35

10

01.04.04-30.04.04

12555/11.05.2004

15205

11924.00

3218.00

0.00

63.00

11

01.05.04-31.05.04

14227/11.06.2004

1905.24

1880.00

0.00

0.00

25.24

12

01.06.04-30.06.04

17135/09.07.2004

20586.52

15200.00

5020.00

228.69

137.83

13

01.07.04-31.07.04

20133/10.08.2004

5385.96

1360.00

3901.83

80.40

43.73

14

01.08.04-31.08.04

22725/10.09.2004

6693.8

0.00

6370.00

286.36

37.44

15

01.09.04-30.09.04

25896/06.10.2004

20203.57

0.00

19580.00

603.11

20.46

16

01.10.04-31.10.04

29481/11.11.2004

9905.91

0.00

9560.00

298.02

47.89

17

01.11.04-30.11.04

31952/10.12.2004

9603.48

0.00

9280.00

281.05

42.43

18

01.12.04-31.12.04

1423/12.01.2005

17368.07

8110.00

7580.00

1042.98

635.09

19

01.01.05-31.01.05

1087/10.02.2005

12286.47

0.00

12090.00

150.69

45.78

20

01.02.05-28.02.05

3943/10.03.2005

7145.52

6960.00

0.00

140.68

44.84

21

01.03.05-31.03.05

9340/12.04.2005

16754.19

9680.00

6760.00

269.19

45.00

22

01.04.05-

30.04-05

900999/11.05.2005

25449.69

17000.00

7900.00

267.56

282.13

23

01.05.05-31.05.05

905203/10.06.2005

11753.79

3880.00

7700.00

130.68

43.11

 

ОБЩА СУМА:

 

250110.32

103914.00

140445.83

3779.41

1971.08

 

В подкрепа на обвинението са събраните в хода на разследването доказателства - Свидетелство за съдимост, Декларации, ДРА № 1489/30.11.2005 год., СД по ЗДДС, Дневници за покупки и продажби на фирмите: " ЕТ" ***", ЕТ" ***", "***" ЕООД, ЕТ "***."*** " ЕООД, "***" ЕООД, "***" ЕООД, "***" ЕООД, "***" ЕООД, ЕТ " ***", "***", ЕТ" ***", ЕТ" ***", "***", които се подкрепят от показанията на свидетелите, допълнително назначените в хода на съдебното производство експертизи и допълнително поставените задачи към тях.

 

Правна квалификация

 

Предвид гореизложеното съдът счита, че подсъдимия Т.Г.Т. от обективна и субективна страна е осъществил престъпния състав на чл. 257, ал. 1, предл. първо, във вр. чл. 256  вр. с чл. 2, ал. 2 от НК за това, че през периода 15.07.2003 год. - 31.05.2005 год. в гр. Стара Загора, като управител и представител на фирма "***" ООД, с цел да осуети установяването на данъчни задължения в особено големи размери, водил счетоводна отчетност и ползвал счетоводни документи - фактури, справки декларации /СД/ по ЗДДС и дневници за покупки с невярно съдържание:

- ф-ри, издадени от ЕТ "***." гр. ***, включени в дневника за покупки за периода 15.07.2003 год., - 31.07.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/14.08.2003 год., както следва: № 537/24.07.2003 год., № 538/25.07.2003 год., № 547/31.07.2003 год. и № 548/31.07.2003 год.

- ф-ри издадени от ЕТ "***" гр. ***, включени в дневника за покупки за периода 01.08.2003 год. - 31.08.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.09.2003 год., както следва: № 560/23.08.2003 год., № 561/25.08.2003 год., № 562/26.08.2003 год. и № 564/27.08.2003 год.

- ф-ри № 315/25.09.2003 год., № 316/25.09.2003 год., № 317/26.09.2003 год. и № 318/29.09.2003 год., издадени от ЕТ "***."*** дневника за покупки за 01.09.2003 год. - 30.09.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.10.2003 год.;

- ф-ри 379/15.10.2003 год., № 381/26.10.2003 год., № 384/29.10.2003 год., издадени от ЕТ "***."*** дневника за покупки за периода 01.10.2003 год. - 31.10.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/12.11.2003 год.;

- ф-ри № 435/29.11.2003 год., № 437/24.11.2003 год., № 449/30.11.2003 год., издадени от ЕТ "***."***/26.11.2003 год., № 738/27.11.2003 год., № 740/28.11.2003 год., № 739/28.11.2003 год., № 741/29.11.2003 год., издадени от "***" ЕООД, ф-ра № 8426/24.10.2003 год., издадена от "***" ЕООД гр. С. на физическото лице Г. Т.Г., включени в дневника за покупки за периода 01.11.2003 год. - 30.11.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/12.12.2003 год.;

- ф-ри № 829/22.12.2003 год., № 830/28.12.2003 год., № 759/29.12.2003 год., № 831/29.12.2003 год., № 832/29.12.2003 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.12.2003 год. - 31.12.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/13.01.2004 год.;

- ф-ра № 875/30.01.2003 год., издадена от "***" ЕООД, включена в дневника за покупки за периода 01.01.2004 год. - 31.01.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/11.02.2004 год.;

- ф-ра № 430/27.02.2004 год., издадена от "***" ЕООД, включена в дневника за покупки за периода 01.02.2004 год.- 29.02.2004 год., отразена в СД по ЗДДС № ***/10.03.2004 год.;

- ф-ри № 72/28.04.2004 год. и 73/29.04.2004 год., издадени от "***."***/13.03.2004 год. с клиент по фактурата като физическо лице Г. Т., включени в дневника за покупки за периода 01.04.2004 год. - 30.04.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ****/11.05.2004 год.;

- ф-ри № 1/28.06.2004 год. и 2/29.06.2004 год., издадени от "***" ЕООД гр. Стара Загора, включени в дневника за покупки за периода 01.06.2004 год. - 30.06.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/09.07.2004 год.;

- ф-ри № 12/30.07.2004 год. и № 14/31.07.2004 год., издадени от "***" ЕООД гр. Стара Загора, ф-ра № 11129/31.05.2004 год. за гориво, включени в дневника за покупки за периода 01.07.2004 год. - 31.07.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.08.2004 год.;

- ф-ри № 108/28.08.2004 год., № 109/30.08.2004 год., № 107/30.08.2004 год., № 110/31.08.2004 год., издадени от ''***" ЕООД гр. Стара Загора,  включени в дневника за покупки за периода 01.08.2004 год. - 31.08.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.09.2004 год.;

- ф-ри № 167/23.09.2004 год., № 168/23.09.2004 год., № 169/24.09.2004 год., № 136/30.09.2004 год., № 138/30.09.2004 год., № 171/27.09.2004 год., № 172/28.09.2004 год., № 173/29.09.2004 год., издадени от " ***" ЕООД, включени в дневника за покупки през периода 01.09.2004 год. - 30.09.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/06.10.2004 год.;

- ф-ри № 408/12.10.2004 год., № 410/13.10.2004 год., № 414/14.10.2004 год., № 416/15.10.2004 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.10.2004 год. - 31.10.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/11.11.2004 год.;

- ф-ри № 475/01.11.2004 год., № 476/01,11.2004 год., № 495/09.11.2004 год., № 542/29.11.2004 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.11.2004 год. - 30.11.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.12.2004 год.;

- ф-ри № 174/16.12.2004 год., № 176/17.12.2004 год. и № 178/20.12.2004 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.12.2004 год.- 31.12.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/12.01.2005 год.;

- ф-ра № 328/31.01.2005 год., издадена от “***"  ЕООД, № 638/10.01.2005 год., № 646/20.01.2005 год., № 651/27.01.2005 год., № 657/28.01.2005 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.01.2005 год.- 31.01.2005 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.02.2005 год.;

- ф-ри № 401/25.03.2005 год., № 402/26.03.2005 год., № 403/28.03.2005 год. и № 404/29.03.2005 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.03.2005 год. - 31.03.2005 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/12.04.2005 год.;

- ф-ри № 155/29.04.2005 год., № 156/29.04.2005 год. и № 162/29.04.2005 год., издадени от "***." ЕТ, включени в дневника за покупки за периода 01.04.2005 год. - 30.04.2005 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/11.05.2005 год.;

- ф-ра № 443/28.05.2004 год., издадени от "***" ЕООД, ф-ри № 199/27.05.2004 год. и № 200/27.05.2004 год., издадени от ЕТ "***." включени в дневника за покупки за периода 01.05.2005 год. - 31.05.2005 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.06.2005 год.

всичките представляващи счетоводни частни писмени документи с невярно съдържание, в които лъжливо е документирано, че са получени описаните в тях доставки на стоки и услуги и е платен ДДС, като по този начин са укрити данъчни задължения в особено големи размери - ДДС на обща стойност 140 445.83 лв.

 

Тъй като съобразно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от НК за всяко извършено престъпление се прилага онзи закон, който е бил в сила по време на извършването му, а в съответствие с ал. 2 от същия текст, ако до влизане в сила последват различни закони, прилага се законът, който е най – благоприятен за дееца.

Престъплението е извършено от подсъдимия Т. виновно, при форма на вината пряк умисъл, тъй като същият е съзнавал обществено опасния му характер, предвиждал е неговите обществено - опасни последици и е искал настъпването на тези последици.

 

Като подсъдимия Т.Г.Т. следва да бъде признат ЗА НЕ ВИНОВЕН в това, че през периода 15.07.2003 год. - 31.05.2005 год. в гр. Стара Загора, като управител и представител на фирма "***" ООД, с цел да осуети установяването на данъчни задължения в особено големи размери, водил счетоводна отчетност и ползвал счетоводни документи - фактури, справки декларации /СД/ по ЗДДС и дневници за покупки с невярно съдържание, а именно:

-фактура № 539/29.07.2003 год. издадена от ЕТ “***.” гр. ***, включени в дневника за покупки за данъчен период 15.07.2003 год. – 31.07.2003 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/14.08.2003 год.

-фактури № 377/14.10.2003 год. и № 378/15.10.2003 год. издадени от ЕТ “***.”*** дневника за покупки за данъчен период 01.10.2003 - 31.10.2003 год. отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/12.11.2003 год.

-фактура № 425/10.11.2003 год. от ЕТ “***.”*** дневника за покупки за данъчен период 01.11.2003 - 30.11.2003 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/12.12.2003 год.

-фактура № 752/12.12.2003 год. издадена от “***” ЕООД, включени в дневника за покупки за данъчен период 01.12.2003 - 31.12.2003 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/13.01.2004 год.

-фактури № 833/05.01.2003 год., № 834/06.01.2003 год. и № 835/07.01.2003 год. издадени от “*** “ ЕООД,. включени в дневника за покупки за данъчен период 01.01.2004 - 31.01.2004 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/11.02.2004 год.

-фактури № 97/24.03.2004 год., № 32/26.03.2004 год., № 31//26.03.2004 год., № 99/29.03.2004 год., № 98/26.03.2004 год., № 37/31.03.2004 год., издадени от “***.”***/22.03.2004 год. издадена от “***” ЕООД гр. Стара Загора, включени в дневника за покупки за данъчен период 01.03.2004 год. – 31.03.2004 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/09.04.2004 год.

-фактури № 105/22.04.2004 год., № 106/23.04.2004 год., № 104/22.04.2004 год., № 68/20.04.2004 год., № 103/19.04.2004 год. и № 107/24.04.2004 год. издадена от ЕТ “***.” и фактура № 22/13.04.2004 год. издадена от “***” ЕООД , гр. Стара Загора, включени в дневника за покупки за данъчен период  01.04.2004 год. – 30.04.2004 год., отразени в справка декларация № ***/11.05.2004 год.

-фактура № 87/18.05.2004 год. издадена от “Бул агро-тат” ЕООД, включени в дневника за покупки за данъчен период 01.05.2004 - 31.05.2004 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/11.06.2004 год.

.-фактури № 244/03.06.2004 год., № 242/01.06.2004 год., № 245/03.06.2004год., № 246/04.06.2004 год., № 247/05.06.2004 год., № 248/07.06.2004 год. и № 92/10.06.2004 год. издадени от “***” ЕООД; включени в дневника за покупки за данъчен период 01.06.2004 - 30.06.2004 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/09.07.2004 год.

-фактура № 11/20.07.2004 год. издадена от “***” ЕООД; включена в дневника за покупки за данъчен период 01.07.2004 - 31.07.2004 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/10.08.2004 год.

-фактури № 564/08.12.2004 год., № 567/09.12.2004 год., № 577/13.12.2004 год., № 573/13.12.2004 год. издадени от “***” ЕООД и фактури № 241/29.12.2004 год. и № 243/30.12.2004 год. издадени от “***” ЕООД; включени в дневника за покупки за данъчен период 01.12.2004 – 31.12.2004 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/12.01.2005 год.

-фактури № 258/22.02.2004 год., № 259/23.02.2005 год., № 260/24.02.2005 год., издадени от “***” ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.02.2005 год. – 28.02.2005 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № *** от 10.03.2005 год.

 -фактури № 397/21.03.2005 год., № 398/22.03.2005 год., № 399/23.03.2005 год. и № 400/24.03.2005 год. издадени от “***” ЕООД; включени в дневника за покупки за данъчен период 01.03.2005 – 31.03.2005 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/12.04.2005 год.

-фактури № 417/11.04.2005 год., № 418/12.04.2005 год., 419/13.04.2005 год., № 420/14.04.2005 год., № 421/15.04.2005 год., 424/20.04.2005 год., №425/21.04.2005 год. издадени от “***” ЕООД, включени в дневника за покупки за данъчен период 01.04.2005 – 30.04.2005 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/11.05.2005 год. и

-фактура № 434/16.05.2004 год. издадена от “***“ ЕООД, включена в дневника за покупки за данъчен период 01.05.2005 - 31.05.2005 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/10.06.2005 год.

 

на обща стойност 103 913.90 лв., поради което той следва да бъде оправдан по първоначално предявеното му обвинение в тази му част.

 

Вид и размер на наказанието

 

При определяне видът и размерът на наказанието на подсъдимия Т., съдът приема като смекчаващи вината обстоятелства: чисто съдебно минало, добрите характеристични данни и изключително тежкото здравословно състояние, а като отегчаващо вината обстоятелство: сравнително високата стойност на причинената вреда.

За извършеното от подсъдимия Т. престъпление по чл. чл. 257, ал. 1, предл. първо, във вр. чл. 256  вр. с чл. 2, ал. 2 от НК законът предвижда наказание от две до десет години лишаване от свобода.

При така изложеното съдът счита, че на подсъдимия Т.Г.Т. за извършеното от него престъпление по чл. 257, ал. 1, предл. първо, във вр. чл. 256  вр. с чл. 2, ал. 2 от НК следва да бъде определено наказание при условията на чл. 54 от НК, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и “глоба” в размер на 5000 лв.

Съдът счита, че целите на чл. 36 от НК биха се постигнали и без ефективното изтърпяване на така определеното наказание, поради което и на основание чл. 66, ал. 1 от НК същото следва да се отложи за срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Като взе предвид имотното и материалното положение на подсъдимия Т. съдът счита, че същото следва да бъде в размер на 5000 лв.