П Р И С Ъ Д А

 

Номер 21/05.04                  година  2013               Град   Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски окръжен  съд                                  наказателен състав

На четвърти и пети април                                                 2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: НЕДЯЛКА ЖЕЛЕВА

ЯНКА ДИМИТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР: Н.К.

ПРОКУРОР: НЕЙКА ТЕНЕВА

като разгледа докладваното от съдия К. РАЧЕВ НОХ дело № 904 по описа за 2007  година.

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Г.Т. ****, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода 15.07.2003 год. - 31.05.2005 год. в гр. Стара Загора, като управител и представител на фирма "***" ООД, с цел да осуети установяването на данъчни задължения в особено големи размери, водил счетоводна отчетност и ползвал счетоводни документи - фактури, справки декларации /СД/ по ЗДДС и дневници за покупки с невярно съдържание:

- ф-ри, издадени от ЕТ "***." гр. ***, включени в дневника за покупки за периода 15.07.2003 год., - 31.07.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ****/14.08.2003 год., както следва: № 537/24.07.2003 год., № 538/25.07.2003 год., № 547/31.07.2003 год. и № 548/31.07.2003 год.

- ф-ри издадени от ЕТ "***." гр. ***, включени в дневника за покупки за периода 01.08.2003 год. - 31.08.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ****/10.09.2003 год., както следва: № 560/23.08.2003 год., № 561/25.08.2003 год., № 562/26.08.2003 год. и № 564/27.08.2003 год.

- ф-ри № 315/25.09.2003 год., № 316/25.09.2003 год., № 317/26.09.2003 год. и № 318/29.09.2003 год., издадени от ЕТ "****." гр. ***, включени в дневника за покупки за 01.09.2003 год. - 30.09.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.10.2003 год.;

- ф-ри 379/15.10.2003 год., № 381/26.10.2003 год., № 384/29.10.2003 год., издадени от ЕТ "****", гр. *** включени в дневника за покупки за периода 01.10.2003 год. - 31.10.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/12.11.2003 год.;

- ф-ри № 435/29.11.2003 год., № 437/24.11.2003 год., № 449/30.11.2003 год., издадени от ЕТ "***"гр. ***, ф-ри 737/26.11.2003 год., № 738/27.11.2003 год., № 740/28.11.2003 год., № 739/28.11.2003 год., № 741/29.11.2003 год., издадени от "***" ЕООД, ф-ра № 8426/24.10.2003 год., издадена от "***" ЕООД гр. София на физическото лице Г.Т.Г., включени в дневника за покупки за периода 01.11.2003 год. - 30.11.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/12.12.2003 год.;

- ф-ри № 829/22.12.2003 год., № 830/28.12.2003 год., № 759/29.12.2003 год., № 831/29.12.2003 год., № 832/29.12.2003 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.12.2003 год. - 31.12.2003 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/13.01.2004 год.;

- ф-ра № 875/30.01.2003 год., издадена от "***" ЕООД, включена в дневника за покупки за периода 01.01.2004 год. - 31.01.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/11.02.2004 год.;

- ф-ра № 430/27.02.2004 год., издадена от "***" ЕООД, включена в дневника за покупки за периода 01.02.2004 год.- 29.02.2004 год., отразена в СД по ЗДДС № ***/10.03.2004 год.;

- ф-ри № 72/28.04.2004 год. и 73/29.04.2004 год., издадени от "***" с.***, ф-ра № 10016/13.03.2004 год. с клиент по фактурата като физическо лице Г. Т., включени в дневника за покупки за периода 01.04.2004 год. - 30.04.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/11.05.2004 год.;

- ф-ри № 1/28.06.2004 год. и 2/29.06.2004 год., издадени от "***" ЕООД гр. Стара Загора, включени в дневника за покупки за периода 01.06.2004 год. - 30.06.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/09.07.2004 год.;

- ф-ри № 12/30.07.2004 год. и № 14/31.07.2004 год., издадени от "***" ЕООД гр. Стара Загора, ф-ра № 11129/31.05.2004 год. за гориво, включени в дневника за покупки за периода 01.07.2004 год. - 31.07.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.08.2004 год.;

- ф-ри № 108/28.08.2004 год., № 109/30.08.2004 год., № 107/30.08.2004 год., № 110/31.08.2004 год., издадени от ''***" ЕООД гр. Стара Загора,  включени в дневника за покупки за периода 01.08.2004 год. - 31.08.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.09.2004 год.;

- ф-ри № 167/23.09.2004 год., № 168/23.09.2004 год., № 169/24.09.2004 год., № 136/30.09.2004 год., № 138/30.09.2004 год., № 171/27.09.2004 год., № 172/28.09.2004 год., № 173/29.09.2004 год., издадени от " ***" ЕООД, включени в дневника за покупки през периода 01.09.2004 год. - 30.09.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/06.10.2004 год.;

- ф-ри № 408/12.10.2004 год., № 410/13.10.2004 год., № 414/14.10.2004 год., № 416/15.10.2004 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.10.2004 год. - 31.10.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/11.11.2004 год.;

- ф-ри № 475/01.11.2004 год., № 476/01,11.2004 год., № 495/09.11.2004 год., № 542/29.11.2004 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.11.2004 год. - 30.11.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.12.2004 год.;

- ф-ри № 174/16.12.2004 год., № 176/17.12.2004 год. и № 178/20.12.2004 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.12.2004 год.- 31.12.2004 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/12.01.2005 год.;

- ф-ра № 328/31.01.2005 год., издадена от “***"  ЕООД, № 638/10.01.2005 год., № 646/20.01.2005 год., № 651/27.01.2005 год., № 657/28.01.2005 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.01.2005 год.- 31.01.2005 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.02.2005 год.;

- ф-ри № 401/25.03.2005 год., № 402/26.03.2005 год., № 403/28.03.2005 год. и № 404/29.03.2005 год., издадени от "***" ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.03.2005 год. - 31.03.2005 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/12.04.2005 год.;

- ф-ри № 155/29.04.2005 год., № 156/29.04.2005 год. и № 162/29.04.2005 год., издадени от "***" ЕТ, включени в дневника за покупки за периода 01.04.2005 год. - 30.04.2005 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/11.05.2005 год.;

- ф-ра № 443/28.05.2004 год., издадени от "***" ЕООД, ф-ри № 199/27.05.2004 год. и № 200/27.05.2004 год., издадени от ЕТ "Й.С." включени в дневника за покупки за периода 01.05.2005 год. - 31.05.2005 год., отразени в СД по ЗДДС № ***/10.06.2005 год.

всичките представляващи счетоводни частни писмени документи с невярно съдържание, в които лъжливо е документирано, че са получени описаните в тях доставки на стоки и услуги и е платен ДДС, като по този начин са укрити данъчни задължения в особено големи размери - ДДС на обща стойност 140 445.83 лв., поради което и на основание чл. 257, ал. 1, предл. първо, във вр. чл. 256  вр. с чл. 2, ал.2  и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и “глоба” в размер на 5000 лв.

 

На основание чл. 66, ал. 1  от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание  лишаване от свобода за срок от ПЕТ ГОДИНИ.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Г.Т. със снета по-горе самоличност ЗА НЕ ВИНОВЕН в това, че през периода 15.07.2003 год. - 31.05.2005 год. в гр. Стара Загора, като управител и представител на фирма "***" ООД, с цел да осуети установяването на данъчни задължения в особено големи размери, водил счетоводна отчетност и ползвал счетоводни документи - фактури, справки декларации /СД/ по ЗДДС и дневници за покупки с невярно съдържание, а именно::

-фактура № 539/29.07.2003 год. издадена от ЕТ “***.” гр. ***, включени в дневника за покупки за данъчен период 15.07.2003 год. – 31.07.2003 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/14.08.2003 год.

-фактури № 377/14.10.2003 год. и № 378/15.10.2003 год. издадени от ЕТ “***” гр. ***, включени в дневника за покупки за данъчен период 01.10.2003 - 31.10.2003 год. отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/12.11.2003 год.

-фактура № 425/10.11.2003 год. от ЕТ “***” гр.*** включени в  дневника за покупки за данъчен период 01.11.2003 - 30.11.2003 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/12.12.2003 год.

-фактура № 752/12.12.2003 год. издадена от “***” ЕООД, включени в дневника за покупки за данъчен период 01.12.2003 - 31.12.2003 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/13.01.2004 год.

-фактури № 833/05.01.2003 год., № 834/06.01.2003 год. и № 835/07.01.2003 год. издадени от “*** “ ЕООД,. включени в дневника за покупки за данъчен период 01.01.2004 - 31.01.2004 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ****/11.02.2004 год.

-фактури № 97/24.03.2004 год., № 32/26.03.2004 год., № 31//26.03.2004 год., № 99/29.03.2004 год., № 98/26.03.2004 год., № 37/31.03.2004 год., издадени от “****” с.*** и фактура № 21/22.03.2004 год. издадена от “***” ЕООД гр. Стара Загора, включени в дневника за покупки за данъчен период 01.03.2004 год. – 31.03.2004 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/09.04.2004 год.

-фактури № 105/22.04.2004 год., № 106/23.04.2004 год., № 104/22.04.2004 год., № 68/20.04.2004 год., № 103/19.04.2004 год. и № 107/24.04.2004 год. издадена от ЕТ “***” и фактура № 22/13.04.2004 год. издадена от “***” ЕООД , гр. Стара Загора, включени в дневника за покупки за данъчен период  01.04.2004 год. – 30.04.2004 год., отразени в справка декларация № ***/11.05.2004 год.

-фактура № 87/18.05.2004 год. издадена от “***” ЕООД, включени в дневника за покупки за данъчен период 01.05.2004 - 31.05.2004 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/11.06.2004 год.

.-фактури № 244/03.06.2004 год., № 242/01.06.2004 год., № 245/03.06.2004год., № 246/04.06.2004 год., № 247/05.06.2004 год., № 248/07.06.2004 год. и № 92/10.06.2004 год. издадени от “****” ЕООД; включени в дневника за покупки за данъчен период 01.06.2004 - 30.06.2004 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/09.07.2004 год.

-фактура № 11/20.07.2004 год. издадена от “***” ЕООД; включена в дневника за покупки за данъчен период 01.07.2004 - 31.07.2004 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/10.08.2004 год.

-фактури № 564/08.12.2004 год., № 567/09.12.2004 год., № 577/13.12.2004 год., № 573/13.12.2004 год. издадени от “****” ЕООД и фактури № 241/29.12.2004 год. и № 243/30.12.2004 год. издадени от “***” ЕООД; включени в дневника за покупки за данъчен период 01.12.2004 – 31.12.2004 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ****/12.01.2005 год.

-фактури № 258/22.02.2004 год., № 259/23.02.2005 год., № 260/24.02.2005 год., издадени от “***” ЕООД, включени в дневника за покупки за периода 01.02.2005 год. – 28.02.2005 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № **** от 10.03.2005 год.

 -фактури № 397/21.03.2005 год., № 398/22.03.2005 год., № 399/23.03.2005 год. и № 400/24.03.2005 год. издадени от “***” ЕООД; включени в дневника за покупки за данъчен период 01.03.2005 – 31.03.2005 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ***/12.04.2005 год.

-фактури  № 417/11.04.2005 год., № 418/12.04.2005 год., 419/13.04.2005 год., № 420/14.04.2005 год., № 421/15.04.2005 год.,  424/20.04.2005 год., №425/21.04.2005 год. издадени от “***” ЕООД, включени в дневника  за покупки за данъчен период 01.04.2005 – 30.04.2005 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ****/11.05.2005 год. и

-фактура № 434/16.05.2004 год. издадена от “***“ ЕООД, включена в дневника за покупки за данъчен период 01.05.2005 - 31.05.2005 год., отразени в справка декларация по ЗДДС № ****/10.06.2005 год.

 

на обща стойност 103 913.90 лв., поради което го ОПРАВДАВА по първоначално предявеното му обвинение в тази част.

 

На основание чл. 112, ал. 1 от НПК ВЪЗСТАНОВЯВА на собственика му Т.Г.Т., в качеството му на управител на “***” ООД гр. Стара Загора 1 бр. касов апарат.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Т.Г.Т. да заплати направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 9 489,17 лева /девет хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки/ по сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                                                                        2.