П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

Номер  23                                    16.04.2013г.                     град СТАРА ЗАГОРА

 

                         В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ОКРЪЖЕН СЪД                                                             НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На шестнадесети април                                                                    Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  МАРИО ЦВЕТКОВ              

                                                                                        ДЕНКА ИЛИЕВА

 

секретар Маргарита Стоянова  

прокурор АЛЕКСЕЙ АНГЕЛОВ

като разгледа докладваното от съдия ДРАГОТИНОВА

НОХД № 219 по описа за 2012 година

 

П   Р   И   С   Ъ   Д   И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Х.Д., роден на ***г. в гр.София, българин, български гражданин, неженен, .., с постоянен адрес:***4, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода 01.07.2004г. - 14.12.2005г., в град Стара Загора, в условията на продължавано престъпление - на дванадесет пъти, като управител и едноличен собственик на капитала на "Водопад" ЕООД гр.Стара Загора, ЕИК по БУЛСТАТ 123645139, с цел да осуети установяването на данъчни задължения на "Водопад" ЕООД, в особено големи размери водил счетоводна отчетност и ползвал пред ТД на НАП Ст.Загора счетоводни документи с невярно съдържание - месечни СД по ЗДДС и съответните дневници за покупки, в които невярно е документирано, че са получени доставки с описаните в тях стоки и услуги и е платен начисления ДДС, както следва:

 

1.3а данъчен период 01.07.2004г.- 31.07.2004г. изготвил СД по ЗДДС вх.№ СД №:20930/ 11.08.2004г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

 

Дан.период

Фирма от която е получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

Данъчна основа

 ДДС

год.

мес.

 

Дата

 

2004

07

СПМ-2000 ЕООД

1092

05.07.2004

Извър.СМР ремонт в-д Оризово

 

15 145.05

3 029.01

 

2004

07

СМП -2000 ЕООД

1094

07.07.2004

Извър.СМР ремонт в-д Ст.бани

 

17 980.90

3596,18

 

 

 

 

 

 

 

ДДС -покупки

 

33 525,95

6625,19

в резултат на което е приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки в размер на 6625,19 лв..

 

2. 3а данъчен период 01.08.2004г.- 31.08.2004г. изготвил СД по ЗДДС вх.№ 25358/14.09.2004г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

Дан.период

Фирма от която е получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

Данъчна основа

ДДС

год.

Мес.

 

Дата

 

 

2004

08

СПМ -2000 ЕООД

1104

12.08.2004

Извър.СМР с. Казанка

 

9 057.30

1 811.46

2004

08

 

ДДС покупки:

 

9 057.30

1 811.46

в резултат на което е приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки в размер на 1811, 46 лв..

 

3. 3а данъчен период 01.10.2004г.- 31.10.2004г. изготвил СД по ЗДДС вх.№ 30202/12.11.2004г.г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

Дан.период

Фирма от която е получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

Данъчна основа

ДДС

год.

мес.

 

 

 

Дата

 

2004

10

Дари ЕООД

261

01.10.2004

СМР поч. от хр.СОЗ Ильов клад.

 

9022.50

1 804.50

в резултат на което е приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки в размер на 1804, 50 лв..

 

 4. За данъчен период 01.11.2004г. - 30.11.2004г. изготвил СД по ЗДДС вх.№ 33459/14.12.2004г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

Дан.период

Фирма от която е

Документ - фактура

Предмет на

Данъчна

Данъчна

ДДС

год.

Мес.

получена доставката

Дата

сделката

основа-БЕЗдк

основа

 

2004

11

Дари ЕООД

477

23.11.2004

услуга поч. от храсти и раст.

 

18 000.00

3 600.00

 в резултат на което е приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки в размер на 3 600 лв..

 

5. За данъчен период 01.01.2005г.- 31.01.2005г. изготвил СД по ЗДДС вх.№ 1297 /11.02.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

Дан.период

Фирма от която е получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

Данъчна основа

ДДС

год.

Мес.

 

Дата

 

 

2005

01

Бобър ЕООД

7

07.01.2005

услуга

 

42 007.72

8 401.54

2005

01

Дари ЕООД

488

03.01.2005

услуга

 

28 355.40

5 671.08

2005

01

Студио С ЕООД

370

04.01.2005

Транспортна услуга

 

3033.60

606.72

2005

01

Дари ЕООД

512

17.01.2005

услуга

 

28 152.00

5 630.40

 

 

 

 

ДДС покупки:

 

 

20 309.74

 

 в резултат на което е приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки в размер на  20 309.74лв.

 

6. За данъчен период 01.03.2005г. - 31.03.2005г. изготвил СД по ЗДДС вх.№10123 /13.04.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Дан. период

Фирма от която е получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

Данъчна основа

ДДС

год.

Мес.

 

Дата

 

2005

03

ВИВА ОЙЛ

216

17.03.2005

гориво

 

9015.15

1 803.03

 

в резултат на което е приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки в размер на  1 803, 03 лв.

 

7. За данъчен период 01.05.2005г.- 31.05.2005г. изготвил СД по ЗДДС вх.№ 2400904990 /10.06.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Дан.период

 

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

 

ДДС

год.

Мес.

Фирма от която е получена доставката

Дата

 

 

Данъчна основа

 

2005

05

ВИВА ОЙЛ

222

17.05.2005

услуга

 

71 481.93

14 296.39

 в резултат на което е приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки в размер на  14 296.39 лв.

 

8.За данъчен период 01.06.2005г. - 30.06.2005г. изготвил СД по ЗДДС вх.№2400909039 /12.07.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

 

Дан.период

Фирма от която е получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

Данъчна основа

ДДС

год.

мес.

 

Дата

 

2005

06

ВИВА ОЙЛ

224

02.06.2005

услуга

 

43 369.54

8 673.91

2005

06

ВИВА ОЙЛ

225

06.06.2005

услуга

 

39 908.30

7 981.66

2005

06

“Валентина

Г.” ЕООД

999

06.06.2005

услуга

 

24 910.46

4 982.09

 

 

ДДС покупки:

 

 

21 637

 в резултат на което е приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки в размер на  21 637лв.

 

9.За данъчен период 01.07.2005г. - 31.07.2005г. изготвил СД по ЗДДС вх.№2400914528 /12.08.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

 

Дан. период

Фирма от която е получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

Данъчна основа

ДДС

 

год.

мес.

 

Дата

 

 

 

2005

07

Валентина Г. ЕООД

1006

01.07.2005

услуга

 

20 361.20

4 072.24

 

2005

07

Валентина

Г. ЕООД

1005

01.07.2005

услуга

 

37 458.10

7 491.62

 

 

ДДС покупки:

 

63 114.05

11 563.86

в резултат на което е приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки в размер 11 563.86 лв.

 

10. За данъчен период 01.08.2005г. - 31.08.2005г. изготвил СД по ЗДДС вх.№2400919045 /13.09.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

 

Дан.период

Фирма от която е

Документ - фактура

Предмет на

Данъчна

Данъчна

ДДС

 

год.

мес.

получена доставката

Дата

сделката

основа-БЕЗ дк

основа

 

2005

08

Валентина Г. ЕООД

1011

23.08.2005

услуга

 

22 450.00

4 490.00

 в резултат на което е приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки в размер на 4 490.00 лв.

 

11. За данъчен период 01.10.2005г. - 31.10.2005г. изготвил СД по ЗДДС вх.№ 2400928809/14.11.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

 

Дан.период

 

Документ

фактура

Предмет на сделката

Данъчна

 

ДДС

год.

мес.

Фирма от която е получена доставката

Дата

 

основа-БЕЗ дк

Данъчна основа

 

2005

10

ЕТ Сагатур С.Д.

0005000009

07.10.2005

услуга

 

28 800.00

5 760.00

в резултат на което е приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки в размер на 5 760.00 лв.

 

12. За данъчен период 01.11.2005г.  - 30.11.2005г. изготвил СД по ЗДДС вх.№ 2400931454/14.12.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

 

Дан.период

 

Документ

фактура

Предмет на сделката

Данъчна

 

ДДС

год.

мес.

Фирма от която е получена доставката

Дата

 

основа-БЕЗдк

Данъчна основа

 

2005

11

"Натекс Ойл" ЕООД

0010000094

03.11.2005

гориво

 

5 000.54

1 000.11

в резултат на което е приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки в размер на 1 000.11 лв.,

 

като с деянията са укрити данъчни задължения на "Водопад"ЕООД по ЗДДС в особено големи размери - общо 96 518.89 лева /деветдесет и шест хиляди петстотин и осемнадесет лева и осемдесет и девет стотинки/, поради което и на основание чл.257 /отм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997 г./, ал.1, предложение първо, във вр. с чл.256 /изм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997 г. /, във вр. чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.2 ал.2, и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” в размер на 2/ДВЕ/ ГОДИНИ.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Х.Д. - роден  на ***г. в гр.София, българин, български гражданин, ………., с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода 24.03.2005г. - 14.03.2006г. в гр.Ст.Загора, в условията на продължавано престъпление на два пъти, като управляващ и представляващ "Водопад" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 123645139, със седалище гр.Ст.Загора е избегнал плащането на данъчни задължения по ЗКПО на "Водопад" ЕООД за периода 01.01.2004г. - 31.12.2005г. в особено големи размери, като потвърдил неистина пред ТД на НАП -Ст.Загора  в подадени декларации - в Годишна данъчна декларация по чл.51 от ЗКПО за финансова 2004г. с вх.№ 24001708/ 24.03.2005г., в която декларирал, че за финансовата 2004г. дължимият корпоративен данък от "Водопад" ЕООД е в размер на 4 616.36 лева, които платил вместо реално дължимия данък в размер на 19 883.01 лева, с което избегнал плащането на данъчни задължения по ЗКПО в размер на 15 266.65 лева, и в Годишна данъчна декларация по чл.51 от ЗКПО за финансова 2005г. с вх.№  24001134 /14.03.2006г., в която декларирал, че за финансовата 2005г. дължимият корпоративен данък от "Водопад"ЕООД е в размер на 2 434.23 лева, като заплатил 3 343,59 лв. вместо реално дължимия данък в размер на 63 079,82 лева, с което избегнал плащането на данъчни задължения по ЗКПО в размер на 59 736,23 лева, като с деянието са укрити данъчни задължения по ЗКПО на "Водопад"ЕООД в особено големи размери            общо 75 002.88 лева /седемдесет и пет хиляди и два лева и осемдесет и осем стотинки/, поради което и на основание чл.257/отм., в ред. му Д.в. бр. 62/ 1997г./, ал.1 пр. първо, във вр. с чл.255 /изм., в ред. му Д.в. бр. 62/ 1997г./, ал.1, във вр. с чл.26 ал.1 от НК, във вр. с чл.2 ал.2 от НК, и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” в размер на 2/ДВЕ/ ГОДИНИ.

 

На основание чл.23, ал.1 от НК КУМУЛИРА така наложените наказания по настоящата присъда на подсъдимия Е.Х.Д. с  ЕГН **********, с посочена по-горе самоличност, като определя едно общо най- тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 2/ДВЕ/ ГОДИНИ.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание на подсъдимия Е.Х.Д. с  ЕГН **********, с посочени по-горе данни от самоличността, за изпитателен срок от 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Е.Х.Д. с посочени по-горе данни от самоличността ДА ЗАПЛАТИ в полза НА ДЪРЖАВАТА по бюджетната сметка на МВР направените по досъдебното производство разноски в размер на сумата от 2 380 /две хиляди триста и осемдесет/ лева, и по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет – гр.София направените при разглеждане на делото пред съда разноски в размер на 428 /четиристотин двадесет и осем/ лева.

 

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес чрез Окръжен съд гр.Стара Загора пред Апелативен съд-гр.Пловдив.

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   1.

 

                                                                 2 .