П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

№ ...                                           23.04.2013 година                    град Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети април                                                                         2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Т.С.

Д.Г.

Секретар К.Ц.

Прокурор ПЕТКО ГЕОРГИЕВ

като разгледа докладваното от съдия К. ДОНЧЕВА

НОХД № 154 по описа за 2013 година

 

П   Р   И   С   Ъ   Д   И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата С.Д.П. - родена на *** г. в гр. Д., постоянен адрес ***, българка, българска гражданка, разведена, с висше образование, не работи, понастоящем в Затвора - Сливен, осъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че през периода 01.04.2007 г. – 14.01.2009 г., в гр. С., в условията на продължавано престъпление, като представляваща ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалища и адрес ***, по силата на нотариално заверено пълномощно с № 6185/26.09.2006 г., е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения на *** по ЗДДС в особено големи размери – общо 116 184,60 лева /сто и шестнадасет хиляди сто осемдесет и четири лева и шестдесет стотинки/, като потвърдила неистина в подадени справки декларации по ЗДДС и прилежащите им дневници за покупки на ***, представляващи документи с невярно съдържание, които използвала при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП гр. С., както следва:

1.3а данъчен период 01.04.2007 г. - 30.04.2007 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24000921365/14.05.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предмет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-15

04/2007

123104546

***

2/30.04.07

услуга

10100,00

2020,00

12120,00

 

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 2020,00 лева;

 

2.3а данъчен период 01.05.2007 г. - 31.05.2007 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24000926974/14.06.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предмет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-17

05/2007

123104546

***

3/31.05.07

приходи

17500,00

3500,00

21000,00

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 3500,00 лева;

 

3. 3а данъчен период 01.06.2007 г. - 30.06.2007 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24000932712/16.07.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предмет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-20

06/2007

123104546

***

7/30.06.07

приходи

4400,00

880,00

5280,00

5-20

06/2007

123104546

***

8/30.06.07

приходи

4920,00

984,00

5904,00

5-20

06/2007

123104546

***

9/30.06.07

приходи

4360,00

872,00

5232,00

5-20

06/2007

123104546

***

10/30.06.07

приходи

4150,00

830,00

4980,00

5-20

06/2007

123104546

***

11/30.06.07

приходи

4050,00

810,00

4860,00

5-20

06/2007

123104546

***

12/30.06.07

приходи

4726,00

945,00

5671,20

 

 

 

ОБЩО:

 

 

26606,00

5321,20

31927,20

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 5321,20 лева;

 

4. 3а данъчен период 01.07.2007 г. - 31.07.2007 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24000938530/14.08.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предзет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-23

07/2007

123104546

***

15/30.07.07

приходи

4890,00

978,00

5868,00

5-23

07/2007

123104546

***

16/30.07.07

приходи

7269,00

1453,80

8722,80

5-23

07/2007

123104546

***

17/30.07.07

приходи

5923,00

1184,60

7107,60

5-23

07/2007

123104546

***

18/30.07.07

приходи

8597,00

1719,40

10316,40

5-23

07/2007

123104546

***

19/30.07.07

приходи

3956,00

791,20

4747,20

 

 

 

ОБЩО:

 

 

30635,00

6127,00

36762,00

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 6127,00 лева;

 

5. 3а данъчен период 01.08.2007 г. - 31.08.2007 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24000944414/14.09.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предзет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-25

08/2007

123104546

ЕТ “Ямий”

5/31.08.07

услуга

32500,00

6500,00

39000,00

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за ЕТ «Лавстайл – Мирослав Писешки» - Стара Загора от недействителни сделки в размер на 6500,00 лева;

 

6. 3а данъчен период 01.09.2007 г. - 30.09.2007 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24000950366/15.10.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предзет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-27

09/2007

111111111

Населението

92/30.09.07

приходи

47320,00

9464,00

56784,00

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за ЕТ *** от недействителни сделки в размер на 9464,00 лева;

 

7. 3а данъчен период 01.10.2007 г. - 31.10.2007 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24000956462/14.11.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предзет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-29

10/2007

111111111

Населението

110/30.10.07

приходи

8900,00

1780,00

10,680

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 1780,00 лева;

 

8. 3а данъчен период 01.11.2007 г. - 30.11.2007 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24000962643/14.12.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предзет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-31

11/2007

111111111

Населението

121/30.11.07

покупка

15102,00

3020,40

18122,40

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 3020,40 лева;

 

9. 3а данъчен период 01.12.2007 г. - 31.12.2007 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24000968892/14.01.2008 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предзет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-33

12/2007

123538967

***

110/31.12.07

покупка

35860,00

7172,00

43032,00

5-33

12/2007

123538967

***

111/31.12.07

покупка

42550,00

8510,00

51060,00

 

 

 

ОБЩО:

 

 

78410,00

15682,00

94092,00

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 15682,00 лева;

 

10. 3а данъчен период 01.01.2008 г. - 31.01.2008 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24000975084/14.02.2008 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предзет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-35

01/2008

123636713

***

65/31.01.08

покупка

17250,00

3450,00

20700,00

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 3450,00 лева;

 

11. 3а данъчен период 01.05.2008 г. - 31.05.2008 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24001000686/16.06.2008 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предзет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-46

05/2008

123760440

***

101/14.05.08

услуга

32761,00

6552,20

39313,20

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 6552,20 лева;

 

12. 3а данъчен период 01.06.2008 г. - 30.06.2008 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24001007160/14.07.2008 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предзет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-51

06/2008

200008604

***

15/30.06.08

покупка

22620,00

4524,00

27144,00

5-51

06/2008

200008604

***

16/30.06.08

покупка

20060,00

4012,00

24072,00

5-51

06/2008

200008604

***

17/30.06.08

покупка

25250,00

5050,00

30300,00

 

 

 

ОБЩО:

 

 

67930,00

13586,00

81516,00

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 13586,00 лева;

 

13. 3а данъчен период 01.07.2008 г. - 31.07.2008 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24001013956/14.08.2008 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предзет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-54

07/2008

200008604

***

40/31.07.08

материали

47500,00

9500,00

57000,00

5-53

07/2008

123636713

***

77/11.07.08

покупка

20000,00

4000,00

24000,00

 

 

 

ОБЩО:

 

 

67500,00

13500,00

81000,00

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 13500,00 лева;

 

14. 3а данъчен период 01.08.2008 г. - 31.08.2008 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24001020708/15.09.2008 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предзет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-58

08/2008

200008604

***

58/31.08.08

приходи

21000,00

4200,00

25200,00

5-58

08/2008

200008604

***

59/31.08.08

приходи

32000,00

6400,00

38400,00

 

 

 

ОБЩО:

 

 

53000,0

10600,00

63600,00

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 10600,00 лева;

 

15. 3а данъчен период 01.10.2008 г. - 31.10.2008 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24001034529/14.11.2008 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предзет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-64

10/2008

200008604

***

70/31.10.08

приходи

2950,00

590,00

3540,00

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 590,00 лева;

 

16. 3а данъчен период 01.11.2008 г. - 30.11.2008 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24001041569/15.12.2008 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предзет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-67

11/2008

175368017

***

60/30.11.08

покупка

10000,00

2000,00

12000,00

5-67

11/2008

175434264

***

53/30.11.08

покупка

8350,00

1670,00

10020,00

5-67

11/2008

175434264

***

51/26.11.08

покупка

10150,00

2030,00

12180,00

5-67

11/2008

175434264

***

52/28.11.08

покупка

15620,00

3124,00

18744,00

5-67

11/2008

175434296

***

26/19.11.08

покупка

18839,00

3767,80

22606,80

5-67

11/2008

175434296

***

25/30.11.08

покупка

1800,00

360,00

2160,00

 

 

 

ОБЩО:

 

 

64759,00

12951,80

77710,80

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 12951,80 лева;

17. 3а данъчен период 01.12.2008 г. - 31.12.2008 г. съставила и използвала СД по ЗДДС с вх. 24001048661/14.01.2009 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том, стр.

Данъчен период

Булстат

Фирма доставчик

Фактура/Дата

Предзет на сделката

Данъчна основа

ДДС

Обща сума

5-71

12/2008

175434264

***

75/31.12.08

услуга

3790,00

758,00

4548,00

5-71

12/2008

175434264

***

76/31.12.08

услуга

3910,00

782,00

4692,00

 

 

 

ОБЩО:

 

 

7700,00

1540,00

9240,00

 

в резултат на което приспаднала неследващ се данъчен кредит за *** от недействителни сделки в размер на 1540,00 лева,

 

поради което и на основание чл.255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, предл.1, т.6 и т.7, вр. с чл.26, ал.1 от НК и чл.58а /ред. ДВ, бр.27/2009г./, вр. с чл.2, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл.60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален СТРОГ режим.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – 3 броя кашони, съдържащи: Кашон № 1 – обект № 1 с 6 бр. класьори, съдържащи документи касаещи дейността на ***, обект № 2 – 5 бр. класьори, съдържащи документи, касаещи дейността на ***; Кашон № 2 – обект № 3 с 6 бр. класьори, съдържащи документация на *** и обект № 4, съдържащ 4 бр. класьори с документация на фирмите, както следва:  класьор 1/04 - документация на  ***, класьор 2/04 – документация на ***,  класьор 3/04 – документация на ***, класьор 4/04 – документация на *** и Кашон № 3 – обект № 5, съдържащ: 1 бр. класьор, с документи на *** за 2008 г.; кочани с фактури, от които 9 бр. на ***, 3 бр. на *** и 2 бр. на *** и документи на *** приложени в 5 прозрачни джоба и 1 бр. жълта папка, малък кашон с отделени материали с постановление на ОП – Стара Загора от ДП № 255/2010 г. и присъбрани към ДП № 136/2011 г., съдържащ 2 бр. класьори и един бр. книжна папка с документи на *** на основание чл.112, ал.4 от НПК ДА СЕ ОСТАВЯТ към делото.

 

                   ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото - 5 броя  печати на фирмите ***, ***, ***, *** и “***, находящи се в Кашон № 3 на основание чл.53, ал.1 , б. «а» от НК, като вещи послужили за извършване на престъплението ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и УНИЩОЖАТ след влизане в сила на присъдата. 

 

ОСЪЖДА подсъдимата С.Д.П., с посочена самоличност, да заплати направените по делото разноски в размер на 1090,00 /хиляда и деветдесет/ лева в полза на държавата по бюджетната сметка на ВСС.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд – Пловдив.

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                      2.