МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 31/16.05.2013 г.

по НОХД № 135 по описа за 2013 г. на Окръжен съд –

Стара Загора

 

 

Обвинението против подсъдимия М.С.Н., с ЕГН ********** е в това, че на 15.12.2012 г. в гр. С., без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана /канабис, коноп/ с тегло 1,1888 грама, със съдържание на наркотичен активно действащ компонент тетрахидроканабинол 7,9 % /теглови проценти/ на стойност 7,13 лева /съгласно ПМС № 23/1998 г. приложение 2/ – престъпление по чл.354а, ал.1, предл. първо от НК.

 

Прокурорът в пледоарията си поддържа повдигнатото обвинение и описаната в обвинителния акт фактическа обстановка. Пледира за доказаност на обвинението, така както е повдигнато по несъмнен начин, а именно, че процесното наркотично вещество е държано от подсъдимия Н. с цел разпространение. Предлага на съда да му наложи наказание лишаване от свобода при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, но отчитайки като отегчаващо липсата на критичност у дееца, в размер над минималния предвиден в закона, за срок от две години и шест месеца. Счита, че за постигане целите на наказанието не е наложително подсъдимият Н. да го изтърпи ефективно и пледира за отлагането му на основание чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок определен по преценка на съда. Предлага за налагане и на кумулативното наказание глоба в минималния размер, предвиден в закона.

 

Защитникът на подсъдимия – адв. С.Ч. ***, в хода на съдебните прения оспорва фактическата обстановка, в частта й касаеща разпространението на процесните наркотични вещества от подзащитния му и пледира за оправдаването му по това обвинение. Счита, че е доказано държането им и в тази връзка пледира за признаването на подсъдимия Н. за виновен в извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3 от НК, който с оглед наличието на предпоставките по чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание “глоба”.

Подсъдимият М.С.Н. поддържа пледоарията на защитника си. В лична защита заявява, че не продава марихуана.               

 

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становищата и доводите на страните, намира за установена следната фактическа обстановка:

 

Подсъдимият М.С.Н., с ЕГН ********** е роден на *** ***, живущ ***, етнически турчин, български гражданин, с основно образование, ученик в 12 клас в ***, неженен, неосъждан.

 

Свидетелите Р.Т.Т., Й.М.Д. и Т.К.М. са ученици в различни училища в гр. С., като се познавали от дълго време и излизали заедно. Тримата пушели марихуана, като първите двама започнали да го правят преди около две години, а свидетеля М. – преди около една година. Няколко пъти заедно били пушили марихуана, като обикновено събирали сумата от 10 лева, срещу която си закупували една доза /наричана в нарко-средите “десятка”/, достатъчна за една цигара, която споделяли помежду си.

Свидетелят Р.Т. се запознал с подсъдимия М.Н. преди около пет години и тъй като двамата заедно карали велосипеди из града, често се виждали. На 12.12.2012 г. свидетелят Т. и подсъдимият Н. се срещнали в т.нар. “Кучешката градина” – парк в гр. С., заговорили се и тогава свидетеля Т. разбрал от подсъдимия, че последния продавал марихуана. Подсъдимият Н. заявил, че качеството на марихуаната било хубаво и я продавал по 10 лв. за една доза /”десятка”/, равняващо се на едно топче тревиста маса, достатъчна за свиването на една цигара. Двамата разменили мобилните си номера и се разбрали да се свързват когато свидетеля Т. или негови познати имат нужда от закупуване на марихуана.

На следващия ден, на 13.12.2012 г. свидетелят Р.Т. се срещнал с приятелите си свидетелите Й.Д. и Т.М. и ги уведомил за свой познат на име М., който продавал марихуана. Тримата заедно решили да купят една „доза” от подсъдимия, като за целта събрали сумата от 10 лева. Свидетелят Т. телефонирал на подсъдимия Н. и около 18,00 ч. се срещнали до градинката на бившата баня „***” в гр. С., където свидетелят Т. купил от подсъдимия Н. една доза марихуана, под формата на топче за сумата от 10 лева. В момента на осъществяването на „сделката” свидетелите Д. и М. стояли на една пейка, на около 30 – 40 метра от тях, като впоследствие тримата свидетели заедно след като си натрошавали топчето марихуана, с устройство наречено “гриндер”, си свили цигара от наркотичното вещество в предварително закупена хартия за цигари, която носели със себе си. После изпушили цигарата, като одобрили качеството на марихуаната.

На 14.12.2012 г., около 15,00 – 16,00 ч. следобед, тримата свидетели отново се срещнали в района на бившата баня „***” и решили пак да си купят марихуана, като за целта събрали сумата от 10 лева, която останала у свидетеля Т.. Същият отново се обадил на подсъдимия Н. и му казал, че искат да си купят една доза /в показанията му “десятка”/, като го информирал, че го чакат пак на същото място - до бившата баня “***”. Малко след това подсъдимият пристигнал на мястото и дал на свидетеля Т. исканата „доза” наркотично вещество, като този път Т. не му платил сумата от 10 лева веднага, а задържал парите в себе си, с намерение да му ги даде по-късно. Тримата свидетели свили цигара от закупената от подсъдимия Н. марихуана по гореописания начин и отново я изпушили заедно.

На 15.12.2012 г. преди обяд, свидетелят Й.Д. отишъл в дома на свидетеля Р.Т. и след като се чули по телефона със свидетеля Т.М., отново решили „да си направят партия” за покупката на една доза марихуана. Първите двама отишли пак в градинката до бившата баня „***”, където изчакали да дойде и свидетеля М. и събрали сумата от 10 лева. Около 12,00 ч. свидетеля Т. се обадил на подсъдимия Н. и го уведомил, че го чакат южно от детска градина „Славейче”,  тъй като искат отново да си купят от него една доза марихуана. Последният пристигнал на мястото много бързо и завел свидетелите зад гаражите, до оградата на детската градина. Там подсъдимият започнал да троши /мели/ една топка марихуана с носения в себе си „гриндер” – представляващ устройство от две съединяващи се, разпробити по специфичен начин метални плоскости, служещи за натрошаване /смилане/ на суха тревиста маса, тъй като този път свидетелите не носили в себе си такова устройство и нямало как да си направят цигарата.

В същото време обаче, около 12,20 ч., покрай тях минал свидетеля А.Б.И. – полицай, Началник Група „ТП” при Първо РУ „Полиция” – С., на когото поведението на четиримата се сторило подозрително, тъй като един от тях държал лист хартия, а друг изсипвал нещо на листа. Трето от момчетата режело с ножичка парче картон. Веднага след като го видели, изсипали на земята съдържанието на листа и то се разпиляло в несъбираемо състояние. На въпроса на свидетеля И. към момчетата “Какво е това?”, едно от момчетата отговорило „тютюн”, а подсъдимият отговорил, че това е “чубрица”. Свидетелят И. се легитимирал и поискал документи за самоличност на четиримата, тъй като от действията които извършват и спецификата на хартията предположил, че имат намерение да си свиват цигари с марихуана. Разпоредил им да застанат с гръб към него и с лице към стената, с вдигнати нагоре ръце, подпрени на стената на гараж, на разстояние един от друг на около два метра, като направил проверка на външните джобове на четиримата. Не открил нищо съмнително у свидетелите Д., Т. и М., но в задния десен джоб на дънките на подсъдимия Н., в джоб на якето му и в джоба на левия ръкав на якето констатирал наличието на малки найлонови торбички, съдържащи „топчета” от суха зеленикава тревиста маса, без да ги вади от джобовете на подсъдимия. Свидетелят А.И. незабавно телефонирал на дежурната част на Първо РУ „Полиция” – С. за съдействие, като тримата свидетели и подсъдимият останали на местата си по описания начин. До пристигането на колегите си свидетеля И. стоял зад подсъдимия М.Н.. Малко след това – към 12,30 ч. на мястото пристигнали две патрулни коли с два екипа полицаи от Първо РУ „Полиция” – С.. В едната от полицейските коли бил екип в състав свидетеля Д.И.И. и свидетеля М.К.Т. – и двамата полицаи в група „ООР” при Първо РУ „Полиция” – С.. При пристигането си на мястото, двамата патрулни полицаи заварили четирите момчета застанали по начина, по който им бил разпоредил да застанат свидетеля А.И. и контролирани от него. Той уведомил колегите си, че едното от лицата – подсъдимият М.Н., държи в себе си вещество, което най-вероятно е наркотик и следва да бъде откарано в полицейското управление за извършване на обиск по надлежния ред. Свидетелят Д.И. поставил белезници на ръцете на подсъдимия Н. и го качил в служебния автомобил заедно с един от другите трима задържани свидетели, а останалите двама били качени в пристигналия втори патрулен автомобил, и така четиримата задържани били откарани в Първо РУ „Полиция” – С., където на подсъдимият М.С.Н. по надлежния ред бил извършен обиск.

Видно от съставения и приложен по делото Протокол за обиск и изземване от 15.12.2012 г. /л.15 от ДП/, при обиска на подсъдимия М.С.Н. са намерени, описани и иззети както следва:

-       един брой найлонова торбичка, съдържаща суха зелена тревиста маса, намерена в левия джоб на якето му;

-       един брой найлонова торбичка, съдържащи две по-малки найлонови торбички, също съдържащи суха зелена тревиста маса, намерени в джоба на левия ръкав на якето му;

-       един брой найлонова торбичка, съдържаща суха зелена тревиста маса, намерена в задния десен джоб на панталона му;

-       метално устройство от две части /”гриндер”/, намерено в преден ляв джоб на панталона му.

При тестване с полеви наркотест, сухата зелена тревиста маса е реагирала на марихуана /канабис /.

Видно от заключението на назначената и изготвена  в хода на ДП физикохимическа експертиза, която съдът прочете без да провежда разпит на вещото лице със съгласието на страните и приема като компетентно изготвено и обосновано, сухата зелена тревиста маса, иззета при обиска на подсъдимия М.С.Н., е високорисково наркотично вещество - марихуана /канабис, коноп/ със съдържание на наркотичен активно действащ компонент тетрахидроканабинол 7,9% /тегловни проценти/ и нетно тегло преди изследването 1,1888 грама. Същото вещество /безспорно/ е снето и от повърхността на иззетото от обвиняемия метално устройство от две части, макар и в следови количества, недостатъчни за определяне на нетно тегло и процентно съдържание на активен компонент.

Видно от съставения и приложен по делото Протокол за претърсване и изземване от 15.12.2012 г. в дома на подсъдимия Н. *** намерени и иззети 6 броя растителни семена с неправилна елипсовидна форма с размер 3-4 мм, които при направения полеви наркотест реагират на марихуана. Видно от заключението на физикохимическата експертиза иззети 6 броя растителни семена са от конопено семе, с тегло 0,1385 гр. и не съдържат тетрахидроканабинол.

Амфетаминът и марихуаната се намират в Приложение 1, на чл.3, т.1 на ЗКНВП, включващо “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.” Марихуаната /канабис, коноп/ е наркотично средство, няма легална употреба, пазар и производство и е под контрол съгласно Единната конвенция на ООН за психотропните вещества, ратифицирана от Р България, както и съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /обн. ДВ бр. 87/27.10.2011 г./.

 

Съдът намира, че гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от показанията на свидетеля Р.Т.Т., дадени по реда на чл.223 от НПК пред съдия от ОС – С. /Протокол от 03.01.2013 г. по ЧНД № 1/2013 г./ на л.46-47 от ДП, показанията на свидетеля Й.М.Д., дадени по реда на чл.223 от НПК пред съдия от ОС – С. /Протокол от 03.01.2013 г. по ЧНД № 2/2013 г./ на л.48-49 от ДП; показанията на свидетеля Т.К.М., дадени по реда на чл.223 от НПК пред съдия от ОС – С. /Протокол от 03.01.2013 г. по ЧНД № 3/2013 г./ на л.50-51 от ДП, всички прочетени в хода на съдебното следствие на основание чл.281, ал.1, т.1 и т.2, предл. ІІ от НПК, които се поддържат от далите ги свидетели; показанията на свидетелите А.Б.И. и Д.И.И., дадени в хода на съдебното следствие и от показанията на свидетеля М.К.Т., дадени пред орган на досъдебното производство /л.42 от ДП/ и прочетени в хода на съдебното следствие на основание чл.281, ал.4, вр. с ал.1, т.2, предл. ІІ от НПК; частично от обясненията на подсъдимия Н.; от проведените очни ставки между всеки от свидетелите Р.Т. и Й.Д. с подсъдимия Н. за отстраняване на съществени противоречия между показания и обяснения, в хода на които подсъдимият направи самопризнания, че по време и на трите срещи е продал по една доза марихуана на свидетеля Т.;  от Заключението на Физико-химическа експертиза – Протокол № 516 от 17.12.2012 г., изготвено от вещото лице Й.К.Й. /л.64 – 66 от ДП/; от Протокол за обиск и изземване от 15.12.2012 г. /л.15 от ДП/; Протокол за претърсване и изземване от 15.12.2012 г. и изготвения към него фотоалбум /л.20-29 от ДП/; протоколи за очни ставки /л.53-62 от ДП/; справка за съдимост на подсъдимия М.С.Н. /л.69 от ДП/; Писмо от «Космо България Мобайл» ЕАД с приложение разпечатка /л.78-83 от ДП/; Писмо от «Виваком» ЕАД с приложение разпечатка /л.84-92 от ДП/; Писмо от «Космо България Мобайл» ЕАД с приложение разпечатка /л.93-96 от ДП/, както и останалите писмени доказателства, приложени по досъдебното производство, прочетени по реда на чл. 283 от НПК и от веществените доказателства, предявени на страните и на свидетелите /без наркотичните вещества, които са на съхранение в РУП – С. /.

На отделно обсъждане следва да бъдат подложени обясненията на подсъдимия Н., които са в противоречие с показанията на свидетелите Т., Д. и М. в частта им относно датите на провежданите помежду им срещи, повода за провеждането им, както и продавани ли са от подсъдимия на свидетеля Т. наркотични вещества – марихуана. В обясненията си подсъдимият признава, че на датата по обвинението – 15.12.2012 г. е държал в себе си марихуана, която е разкрита от полицейския служител - свидетеля А.И., и впоследствие иззета при проведените обиск и изземване в сградата на Първо РУП – С., по надлежния процесуален ред и приобщена като веществено доказателство по делото. Твърди, че тази марихуана, както и разсипаната по земята в присъствието на свидетеля И. била предназначена за лична и съвместна употреба със свидетелите Т., Д. и М., а не за продажба. Поради същественото противоречие на тези обяснения и показанията на тримата свидетели, които непротиворечиво заявяват, че са провеждани срещи с подсъдимия М.Н. на 13.12.2012 г., 14.12.2012 г. и 15.12.2012 г. все с цел да им продаде по една доза /”десятка”/ марихуана, достатъчна за свиването на една цигара срещу сумата от десет лева, съдът постави в очна ставка подсъдимия Н. с всеки от свидетелите Т. и Д. за отстраняването им. При провеждане на очните ставки подсъдимият направи признания, че по време и на трите срещи е продал по една доза марихуана на свидетеля Т.. От своя страна свидетелят Т. и свидетелят Д. при провеждане на очните ставки потвърдиха показанията си, че целта и на трите срещи е била доставка от подсъдимия Н. на една доза марихуана срещу сумата от 10 лева, която на 15.12.2012 г. е била събрана, но не му е била предадена поради залавянето им от свидетеля И..

Съдът кредитира с доверие показанията на свидетелите Т., Д. и М., като непротиворечиви, последователни и взаимно допълващи се и кореспондиращи с показанията на другите свидетели по делото – полицейски служители. Обясненията на подсъдимия, които даде в хода на съдебното следствие и тези при проведените очни ставки са противоречиви и непоследователни, като съдът възприема за достоверни тези от очните ставки, в които направи частични признания по обвинението. Именно тези му обяснения са в съответствие с показанията на свидетеля Т., че подсъдимият Н. е лицето, доставяло му марихуана за по една цигара, която Т. да изпуши заедно със свидетелите Д. и М., както на датата по обвинението – 15.12.2012 г., така и в предходните два дни срещу уговорените 10 лв. за топче. Обясненията на подсъдимият Н. при проведената очна ставка със свидетеля Д. съвпадат с показанията на последния, че подсъдимия М., който им е доставял марихуаната на датата по обвинението е бил същото лице, доставило им срещу 10 лв. една доза марихуана и на предния ден – 14.12.2012 г., като е бил облечен с едни и същи дрехи и двата дни – със зелено яке и червена шапка. Другите обяснения на подсъдимия съдът намира за недостоверни, тъй като от една страна са в противоречие с гореописаните му обяснения, както и с показанията на свидетелите Т., Д. и М. и ги приема като израз на неговата защитна позиция. Подсъдимият за разлика от свидетелите, не дава обяснения под страх от наказателна отговорност и чрез тях упражнявайки правото си на защита, може да дава обяснения, каквито намери за нужно.

Показанията на свидетелите А.И., Д.И. и М.Т., полицейски служители, съдът изцяло възприема за достоверни поради липсата на данни за каквато й да било заинтересованост.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО

 

С оглед на приетата за установена фактическа обстановка, съдът намери за безспорно установено по делото, че по описания начин с деянието си подсъдимия М.С.Н. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.354а, ал.1, предл.І от НК, като на 15.12.2012 г. в гр. Стара Загора, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана /канабис, коноп/ с тегло 1,1888 грама, със съдържание на наркотичен активно действащ компонент тетрахидроканабинол 7,9 % /теглови проценти/ на стойност 7,13 лева, иззети на 15.12.2012 г. с Протокол за обиск и изземване от подсъдимия М.С.Н..

От субективна страна, деянието е извършено виновно от подсъдимият Н., под формата на пряк умисъл, като същият е съзнавал обществено опасния характер на деянието и е предвиждал и искал настъпването на обществено опасните последици от извършеното.

 

Съдът намира направеното от защитата оспорване на правната квалификация на деянието, а именно, че държането на процесното количество наркотично вещество не е било с цел разпространение и осъществява състава на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК, за неоснователно. Изводи за наличието на специална цел у подсъдимия Н. за разпространение на процесното наркотично вещество съдът извежда въз основа на това, че подсъдимият е бил разкрит от полицейски служител в момента на продажба на една доза марихуана на свидетелите Т., Д. и М.; от откритото при обиска у подсъдимия високорисково наркотично вещество – марихуана, което е било разделено на четири готови за продажба дози, а така също и иззетия от него гриндер – служещ за натрошаване на марихуаната преди продажбата й на трети лица; от установеното по несъмнен начин, че на дните 13 и 14.12.2012 г., непосредствено предшестващи инкриминираната дата, подсъдимият Н. е продал по една доза марихуана на същите три лица чрез свидетеля Т..

С оглед на това, че съдът намери за неоснователно възражението на защитата, че деянието осъществява състава на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК и приетото за безспорно установено, че подсъдимият Н. с деянието си е извършил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.354а, ал.1, предл.І от НК, в случая е неприложима превилегированата разпоредба на ал.5 от същия текст, регламентираща маловажен случай само за деяния по ал.3 и ал.4 на чл.354а от НК, но не и по ал.1.

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЯТА

 

При определяне вида и размера на наказанието съдът се съобрази с принципите на законоустановеност и индивидуализация на наказанието.

Съгласно първия принцип в специалната част на закона за извършеното престъпление по чл.354а, ал.1, предл.І от НК е предвидено наказание лишаване от свобода от две до осем години и глоба от пет до двадесет хиляди лева.

Съгласно вторият принцип съдът се съобрази с обществената опасност на деянието и дееца, и обсъди всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете младата възраст на подсъдимия Н., чистото му съдебно минало, липсата на други образувани срещу него досъдебни производства, обстоятелството, че е ангажиран с обучение / ученик  в 12 клас/. Съдът не отчете наличието на отегчаващи отговорността обстоятелства.

При индивидуализацията на наказанието съдът обсъди ниската степен на обществена опасност на деянието поради незначителното количество на процесното наркотично вещество и ниската му стойност. Отчете се и ниската степен на обществена опасност на подсъдимия като деец.

Предвид приетите смекчаващи отговорността обстоятелства и липсата на отегчаващо такова, съдът прие, че в случая са налице многобройни смекчаващи отговорността на подсъдимия Н. обстоятелства, с оглед на които и най-лекото предвидено в закона наказание «лишаване от свобода» се оказва несъразмерно тежко и са налице материално правните предпоставки за приложение на чл.55 от НК.

С оглед на това и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК определи и наложи на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца.

Тъй като подсъдимият е ученик, не работи и няма собствени доходи, съдът прие, че на основание чл.55, ал.3 от НК не следва да му налага кумулативно предвиденото по-леко наказание глоба, като целите по чл.36 от НК могат да се постигнат и само с наложеното наказание «лишаване от свобода».

Съдът намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на подсъдимия М.Н., който е млад човек, все още ангажиран със средното си образование, в началото на житейския си път определеното наказание «лишаване от свобода» не е наложително да бъде изтърпяно ефективно. С оглед на това и при наличието на материалноправните предпоставки по чл.66, ал.1 от НК, съдът отложи изпълнението на наказанието за изпитателен срок от три години.

 

ОТНОСНО ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО

 

              Съдът на основание чл.354а, ал.6 от НК постанови да бъде отнета в полза на държавата като предмет на престъплението – марихуаната /канабис, коноп/ със съдържание на наркотичен активно действащ компонент тетрахидроканабинол 7,9 % /теглови проценти/ с общо нетно тегло след физико-химичния анализ 1,0881 г, на съхранение в Първо РУ «Полиция» - С., която да бъде унищожена след влизане на присъдата в сила.

             

Веществените доказателства по делото - 1 бр. цилиндрична пластмасова кутийка, зелена на цвят, 1 бр. двойна метална кутийка – устройство /гриндер/, шест броя семена от конопено семе, които не съдържат тетрахидроканабинол и 1 бр. хартиена тест-проба, като вещи с незначителна стойност, след влизане на присъдата в сила следва да се унищожат.

 

На основание чл.189, ал.1 и ал.3 НПК, съдът възложи в тежест на подсъдимият Н. направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер 95,72 лева, които да заплати в полза на държавата по бюджетната сметка на ВСС.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: