Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер №                              26.06.2013 год.                    Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                    Първи наказателен състав

На пети декември                                                                 Година 2012

в публичното заседание в следния състав:

                                                                         

                                                         Председател: ТОНЬО ТОНЕВ

                                                                  Членове:1. КРАСИМИР РАЧЕВ

                                                                                  2.СОНЯ КАМЕНОВА

 

Секретар: Н.К.

Прокурор ВАНЯ МЕРАНЗОВА

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВНОХ дело № 1298 по описа за 2012 година, прие за установено следното:

 

Производството е на основание чл. 318, ал. 1 от НПК.

С Присъда № 183 от 08.08.2012 год., постановена по НОХ дело № 1396/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд е признал подсъдимия И.Б.И. за виновен в това, че на 22/23.03.2012 година в Стара Загора, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот отнел чужди движими вещи - 1 брой електрожен „Кракра", 1 брой ъглошлайф марка „Бош", 1 брой електрическа дрелка марка „ОК" и 10 литра домашна ракия, всичко на обща стойност 465 лева от владението на С.И.С. без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена в условията на опасен рецидив, по смисъла на чл.29, ал.1, буква „а" от НК, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, предложение „първо", във връзка с чл.195, ал.1, т.З, във връзка с чл.194, ал.1, във връзка с чл.29, ал.1, буква „а", във връзка с чл.58а, ал.1, във връзка с чл.54 от НК го осъдил на „лишаване от свобода" за срок от три години и десет месеца, което наказание да  изтърпи в Затворническо заведение от закрит тип при първоначален „строг" режим съгласно разпоредбата на чл.61, т.2, във връзка с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

Със същата присъда на основание чл.59 ал.1 НК съдът е приспаднал времето, през което И.Б.И. е бил задържан с мярка за неотклонение "Задържане под стража", считано от 30.03.2012 година до привеждане в сила на присъдата по делото.

С присъдата съдът е постановил да се отнемат в полза на Държавата веществените доказателства по делото иззети на досъдебната фаза с протокол от 29.03.2012 година, намиращи се на съхранение във Второ РУ „Полиция" гр.Стара Загора, които ако в едногодишен срок от завършване на наказателното производство не бъдат потърсени да бъдат унищожени, след отнемането им, като вещи с малозначителна стойност.

Със същата присъда подсъдимия И.Б.И. е осъден да заплати в полза на държавата по сметка на Старозагорския районен съд сумата от 225,72 лв. представляваща направените поделото съдебни и деловодни разноски.

Недоволен от така постановената присъда е останал подсъдимия И.Б.И., който в законоустановеният срок е обжалвал същата. В жалбата се твърди, че атакуваната присъда е несправедлива.

Моли съда първоинстанционната присъда да бъде изменена, като му бъде наложено значително по-леко наказание.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна. Счита, че съдът правилно предвид високата обществена опасност на деянието е определил размера на наказанието.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция подсъдимият И.Б.И. лично и чрез защитника си – адв. К. поддържа жалбата и моли съда присъдата да бъде изменена като се намали размера на наложеното наказание.

След като взе предвид становищата на страните и цялостна служебна проверка на НОХ дело № 1396/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд, съгласно изискванията на чл. 314, ал. 1 от НПК настоящата инстанция стигна до извода, че жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Стара Загора е образувано въз основа на обвинителен акт срещу подсъдимия И.Б.И., като същият е предаден на съд за това, че на 22/23.03.2012 год. в Стара Загора, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот отнел чужди движими вещи - 1 брой електрожен „Кракра", 1 брой ъглошлайф марка „Вош", 1 брой електрическа дрелка марка „ОК" и 10 литра домашна ракия, всичко на обща стойност 465 лева от владението на С.И.С. без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена в условията на опасен рецидив, по смисъла на чл. 29, ал. 1, буква „а" от НК – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, предложение „първо", във връзка с чл.195, ал.1, т.З, във връзка с чл.194, ал.1, във връзка с чл.29, ал.1, буква „а” от НК.

За да постанови обжалваната присъда спрямо подсъдимия И. по посоченото обвинение, районният съд е приел следната фактическа обстановка:

Подсъдимият И.Б.И. е осъждан с присъда по н.о.х.д. № 180/2009 година на Районен съд - Стара Загора, влязла в сила на 07.03.2009 година за извършено на 19/20.10.2007 година престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във връзка с чл.195, ал.1. т.З и т.4 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, буква „а" във връзка с чл.26, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК, му е наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от две години при първоначален „строг" режим. Освободен на 11.12.2010 година от Затвора - град Стара Загора по изтърпяване.

Настоящото деяние е извършено от подсъдимия през периода 22.03.2012 година - 23.03.2012 година в условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, буква „а" от НК, тъй като към момента на извършването му И. е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е било отложено на основание чл.66 от НК /присъда по н.о.х.д. № 180/2009 година на Районен съд - Стара Загора/ и не са изминали пет години от изтърпяване на наказанието съгласно разпоредбите на чл.30 от НК.

На 22/23.03.2012 година през нощта, подсъдимият И. се разхождал из кв. „***" в град Стара Загора. Пътят му случайно минавал покрай блок *** и подсъдимият решил да извърши кражба от избените помещения. Счупил патрона на входната врата на общото мазе и проникнал вътре. Слязъл по стъпалата, огледал се и избрал избено помещение № **, чиято врата била дървена, но заключена с катинар. Използвайки физическа сила, подсъдимият изкъртил видията, придържаща едната от халките - тази, която била монтирана към касата на вратата. Отворил последната и проникнал в помещението. Там харесал и взел със себе си следните вещи - 1 брой електрожен марка „Кракра", 1 брой ъглошлайф марка „Бош", 1 брой електрическа дрелка марка „ОК" и 10 литра домашна ракия. По обратния път напуснал избеното помещение, като притворил зад себе вратите. После се прибрал в дома си с отнетите вещи.

На следващия ден свидетелят С.И.С., слизайки в избеното си помещение, видял изкъртената врата и установил липсващите вещи. Сигнализирани били служителите на полицията, които извършили оглед на местопроизшествието. В общото мазе била намерена трасологична следа - отслоение от стъпка, ходило на обувки с грайфери от три кръга и прави линии, като следата била надлежно иззета и приложена към делото.

На 28.03.2012 година подсъдимият И. отишъл до дома на свидетеля М.Ц.П., когото бегло познавал, и му предложил електрожена за продажба. Свидетелят веднага се съгласил, след като обвиняемият го уверил, че вещта била негова, още повече, че цената от 90 лева била много изгодна. Свидетелят П. имал в себе си 40 лева. Дал ги на подсъдимия и взел електрожена, а допълнително се договорили в близко време да доизплати останалите 50 лева.

Когато престъплението било разкрито, на 29.03.2012 година свидетелят П. с протокол доброволно предал на служителите на Второ РУ „Полиция" - Стара Загора намиращият се в дома му електрожен „Кракра" 160 А, а с разписка от 09.04.2012 година вещта била върната на собственика й - свидетелят С.С..

След като подсъдимият бил установен, на 29.03.2012 година в апартамента му в град Стара Загора, кв. „****" и в обитаваната от него междуетажна стая в същия блок, били извършени процесуално-следствени действия по оглед и изземване, които действия били одобрени с определения на Районен съд - Стара Загора.

По делото била изготвена трасологическа експертиза, като обекти на изследването били: фиксираните следи от стъпки в протокола за оглед на местопроизшествие от 23.03.2012 година от една страна, а от друга -- иззетите от апартамента на подсъдимия чифт сини кецове /като всеки един от кецовете бил с по 5 броя бели ленти от всяка страна/, марка „Матстар", №45 с изписан размер от вътрешната страна на езика по европейски стандарт 45. Вещото лице заключило, че е налице идентичност по групови и индивидуални признаци между представените за изследване чифт маратонки марка „Матстар", № 45 и намерената следа от стъпка описана в протокола за оглед, при което можело категорично да се приеме, че

изследваната следа от стъпка била оставена от предната част на лявото ходило от чифта маратонки марка „Матстар", № 45.

Видно от заключението на съдебно-оценъчната експертиза и изготвената допълнителна такава, предметът на престъплението са били: 1 електрожен „Кракра" на стойност 200 лева. 1 брой ъглошлайф марка „Бош" на стойност 115 лева, 1 брой електрическа дрелка марка „ОК" на стойност 50 лева, 10 литра домашна ракия на стойност 100 лева, като всички вещи били годни за употреба по предназначение, а общата им стойност възлизала на 465 лева.

Изложената фактическа обстановка се установява от самопризнанията на подсъдимия, свидетелските показания, както и от другите събрани в наказателното производство доказателства, приобщени към доказателствения материал по реда на чл.281 НПК. Не се събраха противоречиви доказателства, което да налага отделното им обсъждане.

В хода на производството първоинстанционния съд е положил всички усилия за събиране на възможните доказателства и след анализът им в тяхната съвкупност и поотделно е стигнал до обоснованият извод, че именно подсъдимия И.Б.И. е извършител на инкриминираното деяние. Още повече, че и самият подсъдим не отрича, описаната в обстоятелствената част на обвинителния акт фактическа обстановка и изцяло признава фактите и обстоятелствата отразени там. Още повече, че по искане на подсъдимия И. производството е протекло по реда на Глава ХХVІІ от НПК.

При определяне размера на наказанието първоинстанционният съд е обсъдил наличните по делото смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства и е определил на подсъдимият И.Б.И. наказание от три години и десет месеца лишаване от свобода, с приложение разпоредбата на чл. 58а, ал. 1 от НК, като е наложил наказание малко по-високо от предвидения в закона минимум, което с оглед на множеството отегчаващи вината обстоятелства се явява дори занижено.

Тъй като присъдата не е протестирана от Районна прокуратура гр. Стара Загора настоящата инстанция не следва да обсъжда въпроса за утежняване положението на подсъдимия чрез определяне на по-тежко наказание. 

С оглед гореизложените съображения и тъй като настоящият съдебен състав не констатира допуснати от районния съд съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, които биха могли да доведат до отмяна или изменение на постановената присъда, то същата следва да бъде потвърдена изцяло.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 183 от 08.08.2012 год., постановена по НОХ дело № 1396/2012 год. по описа на Старозагорския  районен съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

 

                   2/