Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер № 104/25 юни              Година 2013                         Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                           Наказателен състав

На 29 май                                                                          Година 2013

в публично заседание в следния състав:

                                                   

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

                                           Членове:1. СОНЯ КАМЕНОВА

                                                         2. КРАСИМИР Г.

 

Секретар Н.К.

Прокурор РУМЕН АРАБАДЖИКОВ

като разгледа докладваното от съдията - докладчик  ТОНЬО ТОНЕВ

 

ВНОХ дело №1113 по описа за 2013 година

 

 

С Присъда № 41/06.03.2013 г., постановена по НОХД № 9/2013 г. по описа на Районен съд – Гълъбово, подсъдимият Р. Г. Ж., ЕГН ********** е признат за виновен в това, че на 06.10.2012 г., в град Г., в условията на опасен рецидив, след предварителен сговор с А.Г.А., като съизвършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – щанга и гаечен ключ, отнел чужди движими вещи – 16 метра меден проводник тип Н07-К1х50 кв.мм на стойност 163.20 лв. и 2 метра меден проводник тип Н07-К1х150 кв.мм на стойност 54 лв., всичко на обща стойност 217.20 лв., собственост на “***” АД – град П., КЕЦ – Р. от владението на МОЛ при същото дружество – А.С. Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като кражбата не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 във връзка с чл.195, ал.1, т.3, т.4, предложение второ и т.5 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”б” във връзка с чл.54 от НК е осъден на шест години лишаване от свобода при първоначален “строг” режим, в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59, ал.1 от НК е зачетено времето, през което подс. Р. Г. Ж. е бил с МН “Задържане под стража”, считано от 01.11.2012 г.

Със същата присъда подсъдимият А.Г.А., ЕГН ********** е признат за виновен в това, че на 06.10.2012 г., в град Г., след предварителен сговор с Р. Г. Ж., като съизвършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – щанга и гаечен  ключ, отнел чужди движими вещи – 16 метра меден проводник тип Н07-К1х50 кв.мм на стойност 163.20 лв. и 2 метра меден проводник тип Н07-К1х150 кв.мм на стойност 54 лв. – всичко на обща стойност 217.20 лв., собственост на  “***” АД – град Пловдив, КЕЦ – Р., от владението на МОЛ  при същото дружество – А.С. Д., без негово съгласие, с намерение  противозаконно да го присвои, като кражбата не представлява маловажен случай и е извършена повторно, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4, предложение второ, т.5 и т.7 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.28, ал.1 във връзка с чл.54 от НК е осъден на една година и шест месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от четири години.

На основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Р. Г. Ж. е осъден да заплати по сметка на РС – Гълъбово разноски по делото в размер на 15 лв.

На основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият А.Г.А. е осъден да заплати по сметка на РС – Гълъбово разноски по делото в размер на 15 лв.

Постановено е веществените доказателства – 1 бр.метален болт и гайка тип М-8,8 и 1 бр. V-образен скрепителен болт – да бъдат върнати на пострадалото юридическо лице – “***” АД – град П., КЕЦ – Р., след влизане на присъдата в сила.

 

В срока по чл. 319 от НПК  горепосочената присъда е обжалвана от подсъдимия Р. Г. Ж..

В жалбата са повдигнати оплаквания за допуснати в хода на досъдебното производство съществени нарушения на процесуалните правила; за доказателствена необоснованост на  фактическите обстоятелства, възприети от районния съд.

ИСКАНЕТО в жалбата е присъдата да бъде отменена и постановена нова, с която подсъдимият да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение. 

Подсъдимият А.Г.А. не се присъединява към жалбата на подс.Р. Ж..

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора застъпва становище, че присъдата е правилна и законосъобразна.

Защитата на подс.Р. Г. Ж. и самият подсъдим  пледират за отмяна на обжалваната присъда и постановяване на нова, с която подсъдимият бъде признат за невинен и оправдан по обвинението.

Първоинстанционният съд е приел за установена и доказана следната фактическа обстановка:

На 06.10.2012 год. подсъдимите Р. Г. Ж. и А.Г.А. ***, където живеели в съседни жилищни сгради. Решили да извършат кражба на медни кабели от трафопост, собственост на “***” АД, находящ се в кв.”***” гр.Г.

Около обяд двамата пристъпили към реализация на плана си. Отишли до трафопоста пеш, като носили в себе си щанга и гаечни ключове. С помощта на металната щанга подс.Р. Ж. успял да деформира металната врата и проникнал вътре. Вторият подсъдим останал отвън, за да наблюдава и осигурява безопасността на подс.Р. Ж..

Ползвайки гаечния ключ подс.Р. Ж. демонтирал многожилен меден проводник тип Н07-К1х50 кв.мм с дължина 16 метра и меден проводник тип Н07-К1х150 кв. мм с дължина 2 метра. Двамата изнесли металния проводник от трафопоста и го пренесли до жил.блок, в който живеел подс. Р. Ж..

За да продадат медния проводник използвали св.Д.Г.. Последната, заедно със св.В. О., която по това време живеела на съпружески начала с подс.Р. Ж., отишли в пункт за изкупуване на цветни метали в гр.Г., собственост на “****” ЕООД, където продали проводника. От продажбата на медните проводници св.Д. Г. получила сумата от 34,65 лева, която сума подс.Р.Ж. разпределил, като на св.Д. Г. дал 5 лева, на подс. А. 10 лева, а останалите пари задържал за себе си.

Едва на 31.10.2012 год. служители на “***” АД са констатирали извършената кражба. При извършения оглед са иззети и приложените към делото веществени доказателства – метални болтове – 2 броя и гайка.

Според заключението на назначената съдебно-икономическа /стоковооценителна/ експертиза стойността на отнетите вещи е 217,20 лева.

Настоящият състав на въззиваната инстанция споделя изводите на районният съд по отношение на фактическата обстановка.

В хода на въззивното производство бяха допуснати и разпитани в качество на свидетели - З.Н.О., Е.А.Д., Г.С.В., Г. Д.Д., И.А Д. Всички тези свидетели твърдят, че на 06.10.2012 год. в интервала от 10.00 до 13-13.30 часа са били заедно с подсъдимия Р. Ж. в заведението “Стела”, където пили кафе и през цялото време подсъдимият не е напускал заведението.

В своите показания тези свидетели са последователни и единодушни по отношение на тези факти. И тъй като районният съд особено подробно е подложил на анализ събраните в хода на съдебното следствие доказателства, настоящият състав на въззивната инстанция намира, че показанията на новоразпитаните свидетели не следва да бъдат кредитирани, съпоставяйки с обективно установените обстоятелства по делото – веществени  и писмени доказателства. 

Престъпното посегателство е разкрито на 31.10.2012 год., т.е. над три седмици след извършването му. Тогава е образувано досъдебното производство и оттогава са започнали действията по разследването. Показанията на разпитаните пред въззивната инстанция свидетели  за конкретната дата /06.10.2012 год./ и поведението на подс.Р. Ж. в този ден са във вътрешна хармония, но не са логични. Оказва се, че след изтеклия период от над половин година, тези свидетели имат ясен спомен за станалото на тази дата. И нещо повече- всички свидетели си спомнят конкретната дата, свързвайки я с някакво събитие, което е в противоречие с някои общоизвестни факти/напр.панаир в гр.Г., който е в края на м.август/ или установените обективни обстоятелства /дневник за покупките и вноса на отпадъци от черни и цветни метали, покупко-изплащателна сметка-л.28-л.33 от досъдебното производство.

В заключение съдът прие, че свидетелските показания, които са резултат на субективни възприятия не могат да се противопоставят на цитираните обективни обстоятелства. Последните не могат да бъдат манипулирани, докато тъждествеността в показанията на разпитаните пред настоящия състав свидетели, освен че звучат необичайно и донякъде  невероятно, налагат извод за заученост и предварителна подготвеност.

По отношение на правната квалификация и наказателната отговорност съдът се солидаризира с изводите на съда, досежно квалификацията на деянието на подс.Р. Ж. и наличието на превес на смекчаващи вината обстоятелства /макар в мотивите на присъдата да е посочено, че присъдата е постановена “при превес на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства”-л.58/. В тази връзка и отчитайки паричната равностойност на предмета на престъплението-271,20 лева, наказанието следва да претърпи корекция като се намали от лишаване от свобода за срок от шест години, на пет години, при първоначален строг режим на изтърпяване.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.337,ал.1,т.1, във вр. с чл.334, т.3  от НПК, окръжният съд

 

                       Р          Е          Ш         И:

 

ИЗМЕНЯВА присъда №41/06.03.2013  год. по НОХД №9/2013 год. по описа на Гълъбовски районен съд като намаля наказанието на подсъдимия Р. Г. Ж. от шест на пет години лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

 

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

1.

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

2.