О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер …                                   18.06.2013 г.                              град Стара Загора

Окръжен съд                                                                  ІІ Наказателен състав

На 18.06.                                                                                                Година 2013

В закрито заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА  ХРИСТАКИЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: ИВА  СТЕФАНОВА

                                                                                   КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Секретар …. ……                   

Прокурор ……….

като разгледа докладваното от  съдия ИВА СТЕФАНОВА

ВЧН дело номер 1170 по описа за 2013 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

С определение № 72 от 14.02.2013 г., постановено по ч.н.д. № 227/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, е потвърдено постановление № 3188/2012 г. от 19.12.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък за прекратяване на наказателното производство по д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък, водено срещу С.В. И. и М.П.М. за престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Недоволен от това определение е останал пострадалият П.И.Б., което го е обжалвал в законния срок. Според жалбоподателя определението е неправилно, поради което не е съгласен с изложените в него правни изводи. Моли въззивния съд да отмени горното определение и да го върне на Районна прокуратура – Казанлък за допълнително разследване. Подробни съображения в този смисъл са развити в жалбата на повереника на пострадалия – адв. Д.Д..

Районна прокуратура – Казанлък е изложила в писмено възражение своите аргументи в подкрепа на обжалваното определение. Моли същото да бъде потвърдено като законосъобразно и правилно.

Окръжният съд, след като се запозна с направените в жалбата оплаквания, събраните доказателства по д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък, с постановление № 3188/2012 г. от 19.12.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък и провери изцяло правилността на обжалваното определение, намери за установено следното:

Жалбата на П.И.Б. е основателна.

От материалите по делото се установява, че първоначално пострадалият Б. е подал тъжба пред Казанлъшки районен съд срещу С.В. И., М.П.М. и П.М.С. за нанесен му побой от тримата 10.08.2008 г. в гр. Казанлък пред хотел „Казанлък”, в който се намирал посетеният от пострадалия и компанията му бар „****”. Б. твърди, че в резултат на побоя е получил множество наранявания в областта на лицето, фрактура на долния орбитален ръб в дясно, фрактура на ІV горен ляв зъб,

                                                  - 2 -

травматичен оток на носа, кръвонасядания в областта на същия с охлузвания по гърба, сътресение на мозъка с изпадане в безсъзнание, както и натъртвания в областта на раменната става и дясното бедро.

Образувано е било н.ч.х.д. № 188/2009 г. по описа на Казанлъшки районен съд. В хода на съдебното следствие са били разпитани множество свидетели и са били назначени и изслушани две съдебномедицински експертизи.

Според съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 360/2009 г. от28.08.2009 г. /л.33 – л.34 от д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък/, пострадалият Б. е получил следните травматични увреждания: охлузване и кръвонасядане по главата, тялото и крайниците, счупване на коронката на 26 зъб, счупване на долния ръб на дясната очница и кръвоизлив в максиларния синус в дясно и в етмоидалните клетки. В това заключение е отразено, че не е обсъдено медицинското изследване от скенера и липсва отговор по поставените задачи досежно счупването на долния ръб на дясната очница.

Ето защо районният съд е назначил допълнителна съдебномедицинска експертиза, в състав д-р Е.Б. /съдебен лекар/ и д-р М.К. /неврохирург/.

Според съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 2010-322 от 06.08.2010 г. /л.82 – л.83 от д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък/, на 10.08.2008 г. пострадалият Б. е получил: счупване на дясната скулна кост с разместване, кръвоизлив в максиларния синус в дясно и в етмоидалните клетки, охлузване и кръвонасядане по главата, тялото и крайниците, счупване на коронката на 26 зъб. Описаните увреждания отговарят да са получени по заявените от пострадалия Б. време и начин – побой с юмруци и ритници, събаряне върху терена. Счупването на дясната скулна кост е в зоната на залавните места на дъвкателни мускули и е с разместване. Според вещите лица, такова счупване е от характер да причини трайно затруднение на дъвченето за повече от 30 дни, а оздравителния период е около два-три месеца. Останалите увреждания са характеризирани като такива, причиняващи разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК.

С оглед горното заключение и на основание чл.287, ал.7 от НПК Казанлъшкият районен съд е прекратил съдебното производство по н.ч.х.д. № 188/2009 г. и е изпратил делото на Районна прокуратура – Казанлък, тъй като са установени данни за извършено престъпление по чл.129, ал.2 от НК, което се преследва по общия ред.

Д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък е образувано срещу неизвестен извършител за това, че на 10.08.2008 г. в гр. Казанлък, е причинил средна телесна повреда на П.Б. ***, изразяваща се в счупване на дясната скулна кост, което е причинило трайно затруднение на дъвченето престъпление по чл.129, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

В хода на досъдебното производство С.В. И. и М.П.М. са привлечена като обвиняеми за престъпление по чл.129, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

По делото са разпитани обвиняемите И. и М., свидетелите

 

Старозагорски окръжен съд                      - 3 -                          в.ч.н.д. № 1170/2013 г.

 

П.И.Б. /пострадал/, К.И.Б. /очевидец/, Я.Ц.А. /очевидец/, Н.Г. Ц. /очевидец/, Г. П. Г. /с впечатления непосредствено след инцидента/, Б.В.Г. /шофьор на таксито, от което е бил измъкнат Б./, И.М. И. /с впечатления непосредствено след инцидента/,  Р.И.И. /с впечатления след инцидента/, П.Д.П., П.М.С. /с впечатления непосредствено след инцидента/, проведени са очни ставки между пострадалия Б., от една страна, и обвиняемите И. и М., от друга страна, назначена е съдебномедицинска експертиза по писмени данни, събрани са писмени доказателства.

Като вещи лица отново са били назначени д-р Е.Б. /съдебен лекар/ и д-р М.К. /неврохирург/.

Видно от заключението на съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 2010-437 от 10.11.2010 г. /л.102 – л.103 от д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък/, на 10.08.2008 г. пострадалият Б. е получил: счупване на дясната скулна кост с разместване, кръвоизлив в максиларния синус в дясно и в етмоидалните клетки, охлузване и кръвонасядане по главата, тялото и крайниците, счупване на коронката на 26 зъб. Описаните увреждания отговарят да са получени по заявените от пострадалия Б. време и начин – побой с юмруци и ритници, събаряне върху терена. Счупването на дясната скулна кост е в зоната на залавните места на дъвкателни мускули и е с разместване. Според вещите лица, такова счупване е от характер да причини трайно затруднение на дъвченето за повече от 30 дни, а оздравителния период е около два-три месеца. Останалите увреждания са характеризирани като такива, причиняващи разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК.

Д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък е приключило с мнение за даване на съд на обвиняемите И. и Минев за престъпление по чл.129, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК – за това, че на 10.08.2008 г. в гр. Казанлък, в съучастие като извършители са причинили на П.И.Б. *** средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на дясната скулна кост, в зоната на залавните места на дъвкателните мускули с разместване – счупване на челюст, причиняващо трайно затруднение на дъвченето.

С постановление от 15.07.2011г. на Районна прокуратура – Казанлък е прекратено наказателното производство срещу обвиняемите И. и М. за престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и е спряно д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК..чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и спиране на дознание № ЗМ-3188/2010г. по описа на РУП гр. Казанлък срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.129, ал.2, вр. с ал.1 от НК. Прокурорът е приел, че не са събрани достатъчно доказателства за авторството на деянието.

                                                  - 4 -

Това постановление е отменено като необосновано и незаконосъобразно с определение № 496/29.07.2011 г., постановено по ч.н.д. № 778/2011 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

Горното определение е потвърдено с определение № 147/27.10.2011 г. по в.ч.н.д. № 1267/2011 г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

След връщането на делото на прокурора и изпълнение на дадените от съда указания, е изготвено заключително мнение от разследващия полицай за предаване на двамата обвиняеми на съд /л.172 от д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък/.

След като е получил делото, прокурорът е преценил, че за пълното му изясняване е необходимо да се назначи допълнителна съдебномедицинска експертиза по писмени данни със задача: какъв е медико-биологичният признак на получените телесни увреждания от П.И.Б. на 10.08.2008 г. около 2 ч. пред хотел „Казанлък” в гр. Казанлък, която да се извърши от същите вещи лица – д-р Б. и д-р К.

В изготвеното от д-р Бъчваров и д-р Кирков допълнение към съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 2010-437 от 15.06.2010 г. /първите два листа след л.172 от д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък/ по-подробно е описано единствено едно от получените от пострадалия Б. телесни увреждания – счупването на дясната скулна кост. В заключението е отразено, че скулната кост не участва в изграждането на горната челюст, а е самостоятелна анатомична единица, функционално свързана с горната челюст. В това заключение се конкретизира, че дъвкателният мускул се залавя в областта на дъгата на тази кост и счупванията с разместване в тази област причиняват затруднение на дъвченето и говоренето по механизма на функционално разстройство, а не по критерия за счупена челюст, тъй като не е счупена. Вещите лица са заявили, че при скенирането на пострадалия Б. не е визуализирано счупване на дъгата, а само на скулната кост, както и че субективните оплаквания на пострадалия са за затруднение на дъвченето непосредствено след получаване на счупването, като според тях такова затруднение категорично е имало за срок до две седмици след инцидента, като е уточнено, че експертизата не разполага с доказателства за персистирането му за срок над тридесет дни. Допълнително е посочено, че ако затруднението на дъвченето е по причина счупване с разместване, следва същото да е налице и към момента на прегледа, ако не е проведено оперативно лечение. Заявените оплаквания на пострадалия за затруднено дъвчене вещите лица сочат, че могат да бъдат обяснени с болка и хематом. Въз основа на изложеното, експертите са заявили, че приемат за осъществен медико-биологичен признак разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 НК.

Предвид горното допълнително заключение, с постановление от 28.06.2012г. Районна прокуратура – Казанлък отново е прекратила наказателното производство по д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък. Прокурорът се е обосновал със заключението и е приел, че се касае за причинено разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 НК, т.е. за лека телесна повреда.

Старозагорски окръжен съд                      - 5 -                          в.ч.н.д. № 1170/2013 г.

 

Изложил е съображения, че съобразно чл.161, ал.1 от НК наказателното преследване следва да се проведе по друг процесуален ред – по тъжба на пострадалия, тъй като не е налице счупване на челюст по смисъла на чл.129 ал.2 НК, нито доказателства, че счупването на дясната скулна кост е причинило и затруднение на дъвченето и говоренето за срок над 30 дни.

С определение № 478/18.07.2012 г., постановено по ч.н.д. № 825/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд, постановление от 28.06.2012 г. на Районна прокуратура – Казанлък е потвърдено.

С определение № 121 от 31.08.2012 г., постановено по в.ч.н.д. № 1285/2012 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, са отменени определение № 478/18.07.2012 г., постановено по ч.н.д. №825/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд и потвърденото с него постановление от 28.06.2012 г. на Районна прокуратура – Казанлък за прекратяване на наказателното производство по д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък. Делото е върнато на Районна прокуратура – Казанлък за допълнително разследване при спазване на дадените в определението указания.

А именно – да бъде назначена повторна тройна съдебномедицинска експертиза по писмени данни, която – при необходимост, да извърши и преглед на пострадалия Б. и след като се запознае с материалите по делото и с предоставеното от пострадалия изследване на скенер, да отговори на въпросите какви травматични увреждания е получил пострадалият Б. при инцидента на 10.08.2008. и какъв е механизмът на причиняването им. Указано е в състава на тази експертиза да не се включват вещите лица д-р Бъчваров и д-р Кирков, депозирали противоречиви експертни заключения по досъдебното производство.

В изпълнение на дадените от въззивния съд указания, прокурорът е назначил повторна тройна съдебномедицинска експертиза по писмени данни.

В състава й са включени д-р Т. Т. /съдебен лекар/, д-р Т.С. /съдебен лекар/ и д-р Д. Ш. /специалист по орална хирургия/.

Видно от заключението на повторната тройна съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 425-А/2012 г. от 10.11.2012 г. /л.181 – л.182, т.ІІ от д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък/, при инцидента на 10.08.2008 г. пострадалият Б. е получил:

-контузия на главата, лекостепенно сътресение на мозъка;

-охлузвания на лицето, кръвонасядане на дясната очница, счупване на долния ръб на дясната  очница, формиран от скулната кост, с незначително разместване на фрагментите;

-счупване на коронката на 6 горен ляв зъб;

-охлузвания на гърба;

-охлузвания на дясната раменна става;

-кръвонасядания на дясното бедро.

Според експертите, описаните увреждания са от действието на твърди тъпи предмети и отговарят да са получени по време и начин, отразени в показанията на пострадалия Б. и останалите очевидци на инцидента.

                                                           - 6 -

Налице е счупване на дясната скулна кост в частта й, изграждаща долния ръб на дясната очница, с незначително разместване. Счупване в тази област на скулната кост би могло да окаже влияние върху зрението на дясното около /за което няма данни да се е случило/ и не може да доведе до затруднение на дъвченето и говоренето, макар и дясната скулна кост да е анатомично и функционално свързана с горната челюст. Поради това експертите приемат, че конкретното счупване на дясната скулна кост е от характер да причини временно разстройство на здравето, неопасно за живота. Срокът за възстановяване се е вместил в рамките на един месец.

На основание чл.235 от НПК е изготвено заключително мнение от разследващия полицай за прекратяване на наказателното производство по д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък, водено срещу С.В. И. и М.П.М. за престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

С постановление № 3188/2012 г. от 19.12.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък е прекратила наказателното производство по д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък, водено срещу С.В. И. и М.П.М. за престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, поради неосъществен състав на престъпление от общ характер.

С определение № 72 от 14.02.2013 г., постановено по ч.н.д. № 227/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, е потвърдено постановление № 3188/2012 г. от 19.12.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък за прекратяване на наказателното производство по д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък, водено срещу С.В. И. и М.П.М. за престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Въззивният съд счита, че изводът на районния съд, изложен в обжалваното определение, че деянието, предмет на д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък, не осъществява признаците на престъпление от общ характер, е неоснователен.

От изложеното до тук подробно проследяване на развитието на наказателното производство по делото е видно, че за вида и характера на телесните повреди, нанесени на пострадалия Б. *** са назначени общо пет съдебномедицински експертизи – единична /изготвена от д-р Б./, три комплексни /изготвени от д-р Б. и д-р К./ и една повторна тройна /изготвена от д-р Т., д-р С. и д-р Ш./, които са дали противоречиви отговори на зададените им въпроси.

В заключението на повторната тройна съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 425-А/2012 г. от 10.11.2012 г. /л.181 – л.182, т.ІІ от д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък/ не е отговорено ясно и категорично на въпрос 3., поставен към експертите. Отговорът на този въпрос, цитиран от съда по-горе, е противоречив и не съдържа исканата от експертизата информация.

Старозагорски окръжен съд                      - 7 -                          в.ч.н.д. № 1170/2013 г.

 

Настоящият въззивен състав счита, че по делото е останал неизяснен въпросът скулната кост участва ли в изграждането на горната челюст или е самостоятелна анатомична единица, макар и функционално свързана с горната челюст. Останал е неизяснен и въпросът причиненото счупване на дясната скулна кост в частта й, изграждаща долния ръб на дясната очница, с незначително разместване, дали представлява счупване на челюст.

Поради това въззивниият съд приема, че заключението на повторната тройна съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 425-А/2012 г. от 10.11.2012 г. не е обосновано и възниква съмнение за неговата правилност, което е основание за назначаване на повторна експертиза по чл.153 от НПК.

Още повече, че с писмо от 09.10.2012 г. /л.186, т.ІІ от д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък/ д-р Р. М. уведомява разследващия полицай, че от приложените материали е видно, че експертизата следва да бъде извършена с участието на специалист неврохирург. В писмото е изложено и това, че в списъка на вещите лица при Старозагорския окръжен съд няма вещо лице със специалност „лицево-челюстна хирургия”, което е компетентно да отговори на третия зададен въпрос в постановлението за назначаване на експертиза.

В обжалваното определение не е обсъдена телесната повреда „счупване на челюст” и съставомерните признаци на това деяние, съгласно задължителните указания, съдържащи се в ППВС-3-79, т.11. А именно,  че под „счупване” трябва да се разбира и пукването на челюстта, водещо до ограничаване на нейните функции, а именно дъвченето или говоренето и счупването или пукването на кост, която функционално е свързана с горната челюст. Това увреждане може да бъде само временно. Увреждането на челюстта обхваща и счупването или пукването на ябълчната кост, която функционално е свързана с горната челюст.

Според „Медицински речник” /arsmedica.bg/, ябълчната кост
е чифтна кост с неправилна четириъгълна форма, разположена в страничната част на лицевия череп. Тя влиза в състава на външната и долната стена на очницата. Свързва се с ябълчните израстъци на горната челюст, челната и слепоочната кост.  

А по делото има безспорни данни, че на 10.08.2008 г. пострадалият Б., освен другите травми, е получил и счупване на долния ръб на дясната очница и кръвоизлив в максиларния синус в дясно и в етмоидалните клетки, което счупване е в зоната на залавните места на дъвкателни мускули и е с разместване.

Основателно е възражението на жалбоподателя Б. /изложено и при предявяване на разследването/, че не е прегледан от експертите, каквито са били и указанията на предходния въззивен състав.

С оглед на това и на изложените по-горе съображения, въззивният съд не приема извода на районния съд, че деянието, предмет на д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък, не осъществява признаците на престъпление от общ характер и следва да се преследва по тъжба на пострадалия по чл.161, ал.1 от НК /в какъвто смисъл е и постановление № 3188/2012 г. от 19.12.2013 г./.

                                                    - 8 -

Въззивният съд счита, че в случая не е налице хипотезата на чл.24, ал.1, т.1 от НПК и е неправилен изводът на районния съд, че наказателното производство срещу обвиняемите И. и М. следва да бъде прекратено, тъй като няма категорични данни да са извършили престъпление от общ характер – както относно характера на престъплението, така и относно авторството на деянието. Последният въпрос вече е обсъждан в определение № 496/29.07.2011 г., постановено по ч.н.д. № 778/2011 г. по описа на Казанлъшкия районен съд и в определение № 147/27.10.2011 г. по в.ч.н.д. № 1267/2011 г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

С оглед неизяснения въпрос дали е налице телесната повреда „счупване на челюст”, посочен по-горе, въззивният съд счита, че  следва да бъде назначена повторна тройна съдебно медицинска експертиза, която да бъде изпълнение от вещи лица от друг съдебен окръг /например от Пловдивския съдебен окръг или съответни специалисти от Медицински университет – Пловдив/, с оглед на многобройните и противоречиви експертизи, изготвено по делото до този момент.

Експертите следва да бъдат трима – специалист по съдебна медицина, специалист по лицево-челюстна хирургия и специалист по неврохирургия.

 Експертите, след като се запознаят с всички доказателства, събрани по делото, и след като прегледат лично пострадалия П.Б. /по преценка на вещите лица и при необходимост – и чрез методите на образната диагностика/, да отговорят на въпросите какви травматични увреждания е получил пострадалият П.Б. при инцидента на 10.08.2008.г, както и какъв е механизмът на причиняването им. Следва да се отговори и на въпроса какъв е медико-биологичният признак на всяка една от причинените на Б. телесни повреди. Ясно и категорично да се вземе становище причиненото счупване на дясната скулна кост в частта й, изграждаща долния ръб на дясната очница, с незначително разместване /ако е налице такова счупване и разместване/, дали представлява счупване на челюст И да се уточни скулната кост участва ли в изграждането на горната челюст или е самостоятелна анатомична единица, макар и функционално свързана с горната челюст.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че са налице основанията по чл.243, ал.7, във връзка с ал.5, т.3 от НПК по отношение на определение № 72 от 14.02.2013 г., постановено по ч.н.д. № 227/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено постановление № 3188/2012 г. от 19.12.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък за прекратяване на наказателното производство по д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък, водено срещу С.В. И. и М.П.М. за престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК. Поради това горното определение следва да бъде отменено като необосновано и незаконосъобразно.

Следва да бъде отменено и постановление № 3188/2012 г. от 19.12.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък за прекратяване на наказателното производство по д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП –

Старозагорски окръжен съд                      - 9 -                          в.ч.н.д. № 1170/2013 г.

 

Казанлък, водено срещу С.В. И. и М.П.М. за престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Делото следва да бъде върнато на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона, а именно – продължаване на наказателното производство за доизясняване на фактическата обстановка и разкриване на обективната истина по делото по реда и със средствата, предвидени в НПК, както беше изложено по-горе.

Воден от горните мотиви и на основание 243, ал.7, във връзка с ал.5, т.3 от НПК, съдът

 

О     П     Р     Е     Д     Е     Л     И  :

 

ОТМЕНЯ определение № 72 от 14.02.2013 г., постановено по ч.н.д. № 227/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено постановление № 3188/2012 г. от 19.12.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък за прекратяване на наказателното производство по д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък, водено срещу С.В. И. и М.П.М. за престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

ОТМЕНЯ постановление № 3188/2012 г. от 19.12.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък за прекратяване на наказателното производство по д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък, водено срещу С.В. И. и М.П.М. за престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

ВРЪЩА на Районна прокуратура – Казанлък д.п. № зм-1654/2010 г. по описа на РУП – Казанлък за продължаване на наказателното производство и разкриване на обективната истина по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

      

                                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                         2.