МОТИВИ към ПРИСЪДА №44/23.07.2013 г., постановена по нохд №315/2013 г. по описа на ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА

 

Обвинението е против подсъдимите:

 

І. П.Н.П., с  ЕГН **********, в това, че  на 21.02.2012 г., на главен път ІІІ -554, в района на км 33+250 в Общ.Раднево,  Обл. Стара Загора, при управление на моторно превозно средство  - товарен автомобил от влекач с марка „ ДАФ ТЕ 95 ХF ”, peг. № СТ 9037АМ  и прикачено към него полуремарке с рег. № СТ 9259ЕХ, нарушил правилата за движение, предвидени в Закона за движението по пътищата и Правилника за неговото прилагане, а именно:

чл. 5 ал.1 т.1 - ”Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди” от ЗДвП ;

    чл. 6 т.1  -Участниците в движението:

         1. съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировкаот ЗДвП - тъй като водачът П.П. управлявал влекача със скорост от порядъка на 88 км/час , въпреки  въведената със знаци – „В 26” и „А 12” забрана за движение със скорост по висока от 60 км/час в участък с неравности по пътното платно; и тъй като влекачът управляван от П. навлязъл на 2,5 метра в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили,  въпреки въведената забрана да застъпва и пресича надлъжната маркировка на пътя -  „Единичната  непрекъсната линия „ М1”, с която е очертана пътната му лента за движение по платното;

     чл. 16. ал.І т.1 ”На пътно платно с двупосочно движение на водача, на пътно превозно средство е забранено:

 1. когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикалянеот ЗДвП – тъй като влекачът, управляван от П. навлязъл на 2,5 метра  в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили;

        чл. 63. (1) Надлъжната пътна маркировка се използва за очертаване на пътните ленти, на които е разделено платното за движение, и за очертаване на неговата граница.

 (2)Надлъжната пътна маркировка има следните, наименования и значения:

"Единична непрекъсната линия"– М1. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат.   от ППЗДвП  - тъй като влекачът, управляван от П. навлязъл на 2,5 метра  в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили,  въпреки въведената забрана да застъпва и пресича надлъжната маркировка на пътя -  „Единичната  непрекъсната линия” - М1, с която е очертана пътната му лента за движение по платното;

        чл. 20 ал.2Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.от ЗДвП  - тъй като водачът П. П.  при избиране на скоростта от 88 км/час за управление на влекача не се е съобразил :

 -с атмосферните условия  към 18.00 часа на 21.02.2012 г. , небе покрито с облаци и настъпваща нощна тъмнина ;

 -с релефа на местността, в участъка на пътя към  км. 32+500, преминаването през  поредица от завои, с растителност встрани от пътното платно ограничаваща видимостта  към пътя, в  и след завоите; 

      предстоящите неравностите по пътното платно, сигнализирани  с предупредителен знак за опасност А12;

       -с превозното средство - възможността му, при необходимост, с посочената скорост  при ограничената видимост под  101 метра, каквато е  опасната му  зона за спиране с посочената скорост,  в условията на завои, околна растителност, настъпваща тъмнина, при възникнала опасност за движението да спре , без да напуска  пътната си  лента;

                                                                       

              чл.21.  ал.1  „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч:

           категории  B+E, C+E, D+E  - 70 км в  извън населено място.” от ЗДвП - тъй като водачът П.П. управлявал влекача със скорост от порядъка на 88 км/час   и  в резултат на което по непредпазливост,  в условията на независимо съпричинителство с подсъдимия З.К.К., причинил смъртта на повече от едно лице, а именно на: К. Й. П. с ЕГН**********, Д. Г. П. ЕГН**********, Р.Й.К. ЕГН**********,  М. Й.К. ЕГН**********,   както и   множествена телесна повреда на   И.Й. Г. ЕГН**********, изразяваща се в тежко телесно увреждане - загуба на слезката  и 3-три средни  телесни увреждания  - многофрагменно счупване на ребра, двустранно с оформен гръден капак, довело до трайно /повече от 30 дни  затруднение движението на снагата; счупване лява ключица довело до трайно/ повече от 30 дни  затруднение движението на лява ръка, както и разстройство на здравето, временно опасно за живота от контузията на белия дроб, кръвоизлива  и наличието на свободен въздух в гръдната кухина – престъпление по чл. 343 ал.3 буква „б” предложение 1-во, вр. ал.1 б.”в”, вр. ал.4,  вр. чл.342 ал.1 от НК.

 

        ІІ. З.К.К.,  с ЕГН*********, в това, че на                       21.02.2012 г. на главен път ІІІ-554, в района на км. 33+250  общ.Раднево,  област Стара Загора,  при управление на моторно превозно средство  - лек автомобил „Опел Вектра ” с peг. № Х 95 44 АВ, нарушил правилата за движение, предвидени в Закона за движението по пътищата и Правилника за неговото прилагане, а именно:

чл. 5 ал.1, т.1 ”Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди” от ЗДвП;

       чл. 6 т.1 Участниците в движението:

       1.съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка от ЗДвП - тъй като водачът З.К., въпреки въведените забрани да застъпва и пресича надлъжната маркировка на пътя -  „Единичната  непрекъсната линия”-  М1, с която е очертана пътната му лента за движение по платното и забрана да изпреварва със знак „В 24”, предприел изпреварване , като навлязъл  в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили;

   чл. 63. (1) Надлъжната пътна маркировка се използва за очертаване на пътните ленти, на които е разделено платното за движение, и за очертаване на неговата граница;

    (2)Надлъжната пътна маркировка има следните, наименования и значения:

       "Единична непрекъсната линия" – М1. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат.  от ППЗДвП  - тъй като автомобилът, управляван от З.К., предприел изпреварване, като навлязъл  в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили,  въпреки въведената забрана да застъпва и пресича надлъжната маркировка на пътя -  „Единичната  непрекъсната линия„ - М1, с която е очертана пътната му лента за движение по платното.

         Чл. 42. ал.І т.2 и ал. ІІ  т.2 (1).Водач, който ще предприеме изпреварване, е длъжен:

         1…

        2. след като е подал сигнал, да се убеди, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване, и че може да заеме място в пътната лента пред изпреварваното пътно превозно средство, без да го принуждава да намалява скоростта или да изменя посоката на движение.

      (2) Водач, който изпреварва, е длъжен:

       1…

       2. когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея.от ЗДвП – тъй като водачът З.К., при видимост ограничена от околна растителност, настъпваща тъмнина  и предстояща поредица от остри завои, предприел изпреварване, като  навлязъл  в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили,  без да се убеди, че има свободен път на разстояние достатъчно за изпреварване, както и че с навлизането в съседната лента  няма да създаде опасност    или пречки за движещите се по нея превозни средства,  в резултат на което по непредпазливост, в условията на независимо съпричинителство с подсъдимия П.Н.П.,  причинил смъртта на повече от едно лице, а именно  на:  К. Й. П. с ЕГН**********, Д. Г. П. ЕГН**********, Р.Й.К. ЕГН**********,  М. Й.К. ЕГН**********, както и   телесна повреда на повече от едно лице, а именно на:  И.Й. Г. ЕГН**********, множествена  телесна повреда, изразяваща се в тежко телесно увреждане - загуба на слезката  и 3-три средни  телесни увреждания - многофрагментно счупване на ребра, двустранно с оформен гръден капак, довело до трайно /повече от 30 дни/ затруднение движението на снагата; счупване лява ключица довело до трайно /повече от 30 дни/  затруднение движението на лява ръка; както и разстройство на здравето, временно опасно за живота от контузията на белия дроб, кръвоизлива  и наличието на свободен въздух в гръдната кухина  на П.Н.П. ЕГН********** средно телесно увреждане – увреда (лезия) на латералния (страничен) менискус на дясна колянна става с изкълчване, навяхване и разтягане на ставните връзки, което е довело  до трайно/повече от 30 дни/ затруднение в движението  на долния десен крайник – престъпление по чл. 343 ал.3 буква „б”, предложение 1-во вр. ал.1 б.”В”, вр. ал.4  вр. чл.342 ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора поддържа така повдигнатите обвинения по отношение и на двамата подсъдими. Изразява становище, че подсъдимият З.К.К. следва да бъде признат за виновен по повдигнатото обвинение. Тъй като производството е проведено при условията на съкратено съдебно следствие, предлага съдът да му наложи наказание „лишаване от свобода” при баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, около средния размер, предвиден от закона, което да бъде намалено с 1/3 и ако наказанието е „лишаване от свобода” над три години, следва да бъде изтърпяно ефективно, ако е под три години, не следва да се прилага разпоредбата на чл.66 от НК.  Пледира да се наложи и „лишаване от право да управлява МПС” за срок, какъвто е срокът на лишаването от свобода. По отношение на подсъдимия П.П. счита, че също следва да бъде признат за виновен по повдигнатото обвинение. Тъй като производството е проведено при условията на съкратено съдебно следствие, предлага съдът да му наложи наказание при наличие само на смекчаващи отговорността обстоятелства, под средния размер, предвиден от закона, което да бъде намалено с 1/3 и ако наказанието е „лишаване от свобода” над три години, следва да бъде ефективно, ако е под три години, следва да се приложи разпоредбата на чл.66 от НК.  Пледира да се наложи на подсъдимия П. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок, какъвто е срокът на лишаване от свобода.

        Повереникът на частните обвинители Й.К.Й., Р.К.Й., К.К.Й., Г.К.Й., И.К.Й. и Й.В.К. - адв.Ч., взема становище, че приема фактическата обстановка за изяснена. По отношение на наказанията, счита, че подсъдимият З.К. има по-голяма част от вината за настъпване на трагичния инцидент – смърт на четири лица и тежка телесна повреда на едно лице, следва наказанието да бъде при превес на отегчаващи вината обстоятелства, а именно осем години „лишаване от свобода” и десет години „лишаване от правоуправление”. По отношение на подсъдимия П.П. предлага наказание шест години „лишаване от свобода” и „лишаване от правоуправление” за десет години. По отношение и на двамата подсъдими тези наказания да бъдат наложени, след редукция, с оглед реда, по който се провежда производството.

Защитникът на подсъдимия З.К. - адв. П., пледира за оправдателна присъда по отношение на подзащитния му, тъй като счита, че основната причина за настъпване на ПТП е в поведението на водача на товарния автомобил, а именно подсъдимия П.. Алтернативно прави искане за преквалифициране на деянието на К. по чл.343а НК и за налагане наказание в рамките на три години „лишаване от свобода”, което да се отложи на осн. чл.66 НК.

По повдигнатото обвинение подсъдимият З.К. изцяло се признава за виновен,  като дава обяснения и категорично заявява, че желае съдебната фаза на процеса да протече по реда на съкратеното съдебно следствие, при хипотезата на чл.371 т.2 НПК. В последната си дума изразява съжаление за случилото се и критично отношение спрямо извършеното деяние, като моли съда за условно наказание.

 

Защитникът на подсъдимия П.П. - адв. Г.Б., предвид характера на проведеното производството  по реда  на съкратено съдебно следствие, пледира на подзащитния му П. да се наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от три години, което след редукция  с 1/3, да бъде отложено на осн. чл.66 от НК. Счита, че задължително следва да се приложи разпоредбата на чл.343г НК, като размера на „лишаването от правоуправление” не следва да бъде по-малко от размера на наказанието „лишаване от свобода”. Моли разноските по делото да бъдат присъдени и заплатени от двамата подсъдими съразмерно.

Съдът, като прецени събраните в хода на досъдебното производство доказателства, приобщени по реда на чл.283 НПК, които се подкрепят от самопризнанията на подсъдимите, становищата и доводите на страните, намира за установена следната фактическа обстановка:

       Подсъдимият  П.Н.П. *** и е правоспособен водач на МПС категория „В, С, Д, Е”. Притежава свидетелство за управление с №281048602, издадено на 14.07.2011 г. (виж л.98,п. І-ва). От 27 години подсъдимият П. работи като професионален шофьор, последните 16 от които, като водач на автомобил с полуремарке  при ЕТ” Цитадела –ММ- Милан Миланов” Ст.Загора.

        В началото на 2012 г.  подсъдимият П. извършвал превоз на варовик за ТЕЦ-3 от кариера в близост до гр. Димитровград. На 21.02.2012 г. до към 17.30 след обяд, подсъдимият П. с товарен автомобил „ДАФ” рег. № СТ 9037 АМ и ремарке тип „Гондола” –рег. № СТ 9259 ЕХ, извършил два курса по горепосочения маршрут, след което поел за гр.Стара Загора през гр.Раднево, движейки се по Главен път ІІІ-554, в  посока от юг на север. С подсъдимия П. бил и друг автомобил, управляван от негов колега – св. Г. Й. (виж показания л.116,п.ІІ). Двата автомобила се движели един зад друг, като първи бил този управляван от подсъдимия П.. В участъка на пътя между км33 и км34 подсъдимият П. трябвало да премине през поредица от  завои. В посочения участък пътното платно било  с обща  ширина от 8 метра,  предназначено за двупосочно движение, с по една лента за движение за всяка от посоките, разделено с непрекъсната бяла осева  линия. Автомобилът, управляван от подсъдимия П., се движел в източната лента. Видимостта  била  недобра, тъй като освен ограничението от поредицата предстоящи завои и растителността встрани на пътя, същата намалявала  от облачността и настъпващата нощна тъмнина, тъй като минавало  18.00 часа. В посочения участък от пътя подсъдимият П.  управлявал товарния автомобил със скорост от порядъка на 88 км/час. С посочената скорост навлязъл в участък от пътя, сигнализиран с  предупредителен знак - А12,  указващ за  предстоящи неравности по пътното платно, съчетан със знак „В26”, въвеждащ забрана за движение със скорост, по висока от 60 км/час.          Подсъдимият З.К. *** и е правоспособен водач на МПС, категория „В, М”. Притежава свидетелство за управление  №233616044, издадено на 20.02.2009 г. Подсъдимият З.К. живеел на съпружески начала със свидетелката А. Л.. Двамата отглеждали пет деца. На 20.02.2012 г., подсъдимият З.К. със своите близки посетил  с. Бели бряг, обл. Стара Загора, където по родов обичай „вземали булка” за братовчеда му. Близките на подсъдимия З.К. пътували с три автомобила. В л.а. „Опел Вектра” рег. № Х 9544 АВ, пътували подсъдимият З.К., свидетелката А. Л.  и четири от децата, които гледали – К. А. К. на 35 дни, В. А. К. на 9 години, К. А. К. на 11 години и Й. А. К. на 1 година и 7 месеца. С тях пътувал и  свидетелят К.К.Й. - братовчед на подсъдимия З.К. и собственик на посочения л.автомобил. Тъй като свидетелят К.К.Й. в този период бил лишен от право да управлява МПС, същият предоставил управлението на  автомобила на братовчеда си – подсъдимия  З.К..

        С втори автомобил „Опел Вектра” рег.№Х 0069 АХ пътували пострадалият К. Й. П., неговата съпруга – пострадалата Д.П., свидетелят И.  Г. (брат на пострадалия К. Й. П.) и малолетните Р. и М. К..

       С трети автомобил – микробус „Мерцедес Вито” пътувал свидетелят Й.К.Й., брата на свидетеля  Кр. Й. и останалите роднини.

       След срещата с бъдещите сватове,  на 21.02.2012 г. след обяд всички си тръгнали от с. Бели бряг. Пръв потеглил и се движел л.а. „Опел Вектра” с рег. №Х 0069 АХ, управляван от бащата на свидетеля К.Й. – пострадалия К. Й. П. на 55 години. В тази кола пътували на предна дясна седалка пострадалият свидетел И.Й. Г., а  на задна седалка  били пострадалата Д. Г. П. на 53 години с малолетните пострадали Р.  Й.К. на 11 години и М. Й.К. на 9 години. 

        След тях, като втора кола се движел микробусът „Мерцедес Вито” с другите роднини - свидетелят И.К.Й., свидетелят Г.К.Й., техните съпруги и деца, управляван от свидетеля Й.К.Й..

       Трета кола бил  л.а. „Опел Вектра” с рег. № Х 9544 АВ,  управляван от подсъдимия З.К., в който пътували свидетелката А Л.  и четирите децата, които отглеждали– К. А. К. на 35 дни, В. А. К. на 9 години, К. А. К. на 11 години и Й. А. К. на 1 година и 7 месеца, както и  свидетелят К.К.Й.-братовчед на подсъдимия З.К. и собственик на посочения л.автомобил. Свидетелят К. К. Й. бил на предна  дясна седалка, а отзад свидетелката А. Л. с децата.

      Около 18.00 часа, в горния ред, автомобилите се движели по Главен път ІІІ-554, като следвали посока от север на юг, на дистанция около 50 метра един от друг, със скорост от порядъка на 80 км/час. Пътят бил сух, с асфалтово покритие. Пътното платно с обща ширина от 8 метра било разделено на две ленти, предназначени за двупосочно движение, на север и  на юг. В района на пътя между км 33 и км 34, на прав участък, подсъдимият З.К. подал ляв мигач, преминал в съседната лента за насрещно движещите се автомобили  и изпреварил микробуса „Мерцедес-Вито”, управляван от свидетеля Й.Й.. Щом го подминал, подсъдимият З.К. не се прибрал обратно в своята лента за движение, а  решил да продължи и предприеме изпреварване и на следващия автомобил, управляван от  пострадалия К. Й. П.. За целта продължил да увеличава скоростта. Свидетелят К.Й. познавал  пътя и го предупредил, че скоро следва завой и може да се появи насрещно движещ се автомобил. Подсъдимият  З.К. решил, че ще успее да изпревари и първия автомобил, без да се убеди, че  има свободен път на разстояние достатъчно за изпреварване до предстоящия за посоката му на движение, остър ляв  завой (указан с предупредителен знак А4). Подсъдимият К. продължил изпреварването, като управлявал по разделителната линия при настъпваща тъмнина и ограничена от предстоящите завои и  околната растителност видимост за насрещно движещите се автомобили. Подсъдимият К. пренебрегнал забраната за изпреварване в този участък, въведена за него като водач със поставен знак „В24”, както  и единичната непрекъсната осева линия, разделяща двупосочния път на две ленти, всяка от които с широчина от порядъка на 4 метра. Така застигнал първия автомобил, управляван от пострадалия К. Й. П., който се движел със скорост от порядъка на 86 км/час и започнал изпреварването му. Когато управляваният от подсъдимия З.К. лек автомобил с предницата си, стигнал до половината на изпреварвания  от него автомобил, от предстоящия за него ляв  завой се появил товарен автомобил. Това бил товарен автомобил с полуремарке, управляван от  подсъдимия П.П., който излизал от десния за неговата посока завой  със скорост от порядъка на 88 км/час.

          Подсъдимият З.К. го видял и първоначално задействал леко спирачките, за да убие скоростта, което дало повод  на пътуващия до него свидетел Кр. Й. да помисли, че ще се откаже от изпреварването и ще се прибере в дясната лента, но подсъдимият З.К. не преустановил изпреварването. Решил, че ще успее да приключи изпреварването, като ускори  още повече скоростта си, която достигнала от порядъка на 106 км/час. Подсъдимият З.К. решил, че високата скоростта  ще  му позволи да успее да се прибере в своята лента и да се  размине с насрещно движещия се товарен автомобил (заключение на автотехническа експертиза л.180,т.ІІ).

         При излизането от завоя подсъдимият П.П. също видял в своята лента лекия автомобил, управляван от подсъдимия З.К. да се движи срещу него. Преценил, че опасността от сблъсък за двата автомобила е реална и предприел незабавно спиране със задействане на спирачки, при което колелата на влекача блокирали.  Едновременно с това отклонил товарния автомобил към десния банкет. Преди товарният автомобил да напусне дясната пътна лента подсъдимият П. завъртял волана наляво, за да запази праволинейното движение на автомобила. Завъртането на волана вляво при така блокиралите колела на влекача, в резултат на  предприетото спиране, довело до  неуспоредност  на надлъжните оси на влекача и прикаченото към него  полуремарке. Страничната устойчивост на влекача се нарушила до степен на загуба, при което влекачът започнал да се завърта в посока обратна на часовниковата стрелка. При завъртането, влекачът пресякъл  осевата разделителна линия и навлязъл в насрещната за него лента  на движение.       Въпреки случващото се пред него с товарния автомобил, подсъдимият З.К. решил да поддържа високата скорост от 106 км/час и непосредствено пред товарния автомобил да се прибере в своята лента за движение и да завърши изпреварването. Това прибиране станало на 16 метра пред товарния автомобил, когато влекачът пресякъл осевата линия  и все още се движел със скорост от порядъка на 54 км/час. Тогава на 1,9 метра, западно от разделителната/осевата/  линия на пътя  настъпил удар  между челна лява част на влекача с водач – подсъдимият П.  и страничната лява част на лекия автомобил, управляван от подсъдимия К., движещ се с непроменена  скорост от 106 км/час.  От последвалия удар,  лекият автомобил на подсъдимия З.К.  продължил движението си напред и надясно спрямо собствената си посока и след странично плъзгане напуснал  платното за движение, като се обърнал  в тревните площи, встрани от пътя. Композицията на товарния автомобил продължила по направление на първоначалното си движение, като на 5 метра след  мястото на първия удар,  при скорост на движение вече от порядъка  на 45 км/час, на 2,5 метра, западно от разделителната/осевата/  линия,  настъпил втори удар  между дясната му странична  част и челната част на л.а. „Опел Вектра” с рег. № Х 0069 АХ,   управляван от пострадалия Кольо Й. Петров, който се движел  със скорост от 86 км/час. От този удар лекият автомобил се върнал назад и надясно, спрямо собствената си посока на движение, а товарният автомобил продължил по направлението на първоначалното си движение и скоро спрял.

      В резултат на така възникналото и протекло произшествие, освен констатираните при огледа на местопроизшествието деформации по трите моторни превозни средства, били причинени и следните телесни увреждания на пътуващите в тях лица:

     1. Пътуващите в лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № Х 0069 АХ:

      Водачът К. Й. П., на 55 годишна възраст, от  ударите  в изпъкналите части на купето претърпял  тежка черепно- мозъчна травма, изразяващи се в  охлузване на челната област на главата,кръвоизлив под меки мозъчни обвивки на малкия мозък, кръв в мозъчните стомахчета, гръдна травма – хемоторакс (свободен излив на кръв в гръдната кухина) – 1000 мл, контузия на бели дробове; многофрагментно счупване на гръдна кост и ребра вляво и дясна гръдна половина с кръвонасядане на меки тъкани около него, счупване в гръдния отдел на гръбначния стълб с прекъсване и контузия на гръбначния мозък, коремна травма – кръв в коремна кухина - 150 мл, пропуквания капсулата на слезката и черния дроб, охлузване брадичката на лицето вляво, разкъсноконтузни рани и охлузвания по двете колена, счупване лява бедрена кост.

      В резултат на гореописаните телесни увреждания, представляващи съчетана тежка  черепно-мозъчна, гръдна и коремни травми, настъпила смъртта на К. Й. П. при самото ПТП на 21.02.2012 г. (СМЕ л.129-132 ,п.ІІ)

     Пътуващата на задна седалка Д. Г. П. на 53 години - съпруга на  водача К. Й. П. от  ударите  в изпъкналите части на купето претърпяла гръдна травма – счупване ребра  по дясна гръдна половина  с кръвонасядане на меките тъкани около счупванията, контузия на белия дроб, счупване в областта на седмия гръден прешлен с контузия и кръвонасядане на гръбначния мозък, разкъсване на гръдната аорта, хемоторакс – 1800 мл свободно излята кръв  в гръдната кухина, разкъсноконтузна рана по дясната вежда, кръвонасядания, охлузвания и оток по лицето, счупване дясна бедрена кост в долната трета с кръвонасядане, охлузване по лявото рамо, порезни рани по левия горен крайник, разкъсноконтузна рана по ляво коляно, анемия на вътрешни органи.

    В резултат на гореописаната тежка  гръдна травма настъпила смъртта на Д. Г. П. при самото ПТП на 21.02.2012 г. (СМЕ л.135-138 ,п.ІІ)

   Пътуващата на задна седалка Р.Й.К., на 11 години, от  ударите  в изпъкналите части на купето претърпяла черепномозъчна травма - кръвоизлив под меките мозъчни обвивки на лява голямомозъчна хемисфера, контузия на мозъка, кръв в мозъчните стомахчета, кръвонасядане по меките черепни обвивки, гръдна травма–счупване на две на брой ребра в лява гръдна половина, контузия на бял дроб, коремна травма - кръв в коремната кухина 900 мл, разкъсвания на слезката, оток на мозъка, анемия на вътрешни органи, кръвонасядане около лява очница, оток на устните с кръвонасядания и охлузвания по лицето, кръвонасядания  по гръдния кош, кръвонасядане и охлузване по лява подбедрица.

   В резултат на гореописаните  тежки коремна, черепномозъчна и гръдна  травми настъпила смъртта на малолетната Р.Й.К. в автомобила на ЦСМП по пътя за болницата на 21.02.2012 г.  /съдебномедицинска експертиза л.141-143, т.ІІ/.

  Пътуващата на задна седалка М. Й.К., на 9 години, от  ударите  в изпъкналите части на купето претърпяла: черепно-мозъчна травма - кръвоизлив под твърдата и меките мозъчни обвивки на лява голямомозъчна хемисфера, контузия на мозъка, кръв в мозъчните  стомахчета, кръвонасядане по меките черепни обвивки, разкъсноконтузна рана, охлузване и кръвонасядане по челото, оток на мозъка, кръвен застой на вътрешните органи, кръвонасядане  около двете очница с оток, оток и охлузвания по лицето, счупване на лява бедрена кост с размачкване и кръвопропиване на тъканите около него.

   В резултат на гореописаната   тежка черепно мозъчна травма  и развилата се мастна емболия настъпила смъртта на малолетната М. Й.К. в ОАРИЛ на МБАЛ ”проф.Киркович” АД  -Ст.Загора на 25.02.2012 г. (съдебномедицинска експертиза на л.146-148, т.ІІ).

  Пътуващият на предна дясна седалка И.Й. Г., на 53 години, брат на  водача К. Й. П.., от  ударите  в изпъкналите части на купето претърпял: множествена травма-контузия на гръдния кош  и корема, многофрагментно счупване на множество ребра двустранно с оформен гръден капак, счупване на лявата ключица, счупване на гръдната кост, кръвоизлив и свободен въздух в гръдната кухина, контузия на белия дроб, разкъсване на слезката с оперативното и отстраняване.

 Многофрагментното счупване на множество ребра двустранно с оформен гръден капак и счупването на гръдната кост са причинили трайно затруднение движението на снагата на Георгиев за повече от 30 дни.

 Счупването на лявата ключица е причинило трайно затруднение движението на лявата ръка на пострадалия Георгиев за повече от 30 дни.

Кръвоизливът в гръдната кухина и наличието на свободен въздух в нея, както и  контузията на белия дроб са причинили разстройство на здравето, временно опасно за живота на пострадалия Г. .

Разкъсването на  слезката съгласно експертното заключение по делото е лекувано по единствено възможния начин - с оперативното й отстраняване, което съставлява  загуба на слезка. (съдебномедицинска експертиза на л.151-152, т.ІІ)

2. Пътуващият в „ДАФ” рег. номер СТ 9037 АМ подсъдим П.Н.П. от  ударите  в изпъкналите части на купето,  претърпял: изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на коляното, увреда /лезия/ на латералния страничен менискус на дясна колянна става. Тези увреждания са причинили трайно затруднение в движението на долния крайник на подсъдимия П. за срок по дълъг от 30 дни(л.156, т. ІІ).

         3. Пътуващите в лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № Х 9544 АН, управляван от подсъдимия З.К. не са претърпели телесни увреждания.

Гореизложените обстоятелства се доказват от събраните по ДП зм-67/2012 по описа на РУП – Раднево, доказателства :

 Папка – том І-ви: л.4-28 протокол за оглед от 21.02.2012 г.  на местопроизшествие с фотоалбум; л.29-34 протокол за оглед от 23.02.2012 г.  на местопроизшествието с фотоалбум; л.36-41 протокол за оглед от 22.02.2012 г.  на л.а. „Опел Вектра” с рег. № Х 0069 АХ; л.43-48 протокол за оглед от 23.02.2012 г.  на л.а. „Опел Вектра” с рег. № Х 95 44 АВ; л.50-60 протокол за оглед от 24.02.2012 г.  на т.а. ДАФ с рег. № СТ 9037 АМ; л.61-72 протокол за оглед от 28.02.2012 г.  на спирачна система на т.а.”ДАФ” с рег. № СТ 9037 АМ; л.77 протокол от хим. изследване на взета кръвна проба от подсъдимия П. за алкохол.; л.84 протокол за предаване на 17.12.2012 г. на предна лява гума с метална джанта принадлежаща на т.а.”ДАФ” с рег. № СТ 9037 АМ; л.93 справка от Районна пътна служба за маркировка и сигнализация по път ІІІ-554 в участък км.32–км.34.; л.95 климатична справка от НИМХ – обсерватория Ст.Загора ; л.98 справка от ПП-ОД МВР Ст.Загора относно подсъдимия П.П.; л.102 справка от ПП-ОД МВР Ст.Загора относно подсъдимия З.К.; л.103 и 104 справка за собственост на л.а. „Опел Вектра” с рег.номер Х  9544 АВ и рег.номер Х 00 69 АХ; л. 106 -119  писмо от М. М. като ЕТ ”Цитадела ММ”, с което предава копия от  документи, касаещи  т.а. „ДАФ” с рег.номер СТ 9037М (рег.талон, талон технически преглед, протокол за технически преглед, застраховка гражданска отговорност, протокол за тахограф, застраховка – каско)  и копия от документи, касаещи полуремаркето № СТ 92 59 ЕХ (рег.талон, талон технически преглед, протокол към технически преглед, застраховка гражданска отговорност и каско.) копие от товарителница; л.144 пълномощно на М. М.; л.145 пълномощно, с което подсъдимият П. е упълномощил адв. Г.Б..; л.146-148 пълномощни за адв.Ст.Китова.

Папка – том ІІ-ри: л.2-92  изпратени от МБАЛ ”Д-р Киркович” АД-Ст.Загора медицински документи, касаещи пострадалия И. Георгиев; л.93 – 102 - Протокол с предадени  документи на 25.04.2012 г. от адв.Б. медицински документи, касаещи подсъдимия П.П.; л.103 - Пълномощно, с което подсъдимият З.К. упълномощава адв. Б. В.; л.104 -106 и 252-254 - Постановления за привличане и разпити на подсъдимия З.К.; л.107 – Свидетелство за съдимост на подсъдимия З.К.; л.108 -Декларация за СМПИС на подсъдимия З.К.; л.109 -111 и 255-257 - Постановления за привличане  и разпити на подсъдимия П.; л.112 – Свидетелство за съдимост на подсъдимия П.; л.113 - Декларация за СМПИС на подсъдимия П.; Показания на свидетели: л.114 – св.П., л.115 – св.А. Л., л.116 – св. Г.Й.; л.118 - св.Кр.Й., л.120 –св. Й.К.Й., л.121 – св. Ив. Й., л.122 –св. Г.Й., л.123 – св. Ив.Г., л.125 – св. Х. Т., л.258 – св. Ж. С., л.259 - св. А. К.Л.; л.129-132 – СМЕ, касаеща К. Й.П. ; л.135-138 СМЕ, касаеща Д. Г.П. ; л.141-143 СМЕ, касаеща Р.К.; л.146-148 СМЕ, касаеща М. К.; л.151-152 СМЕ, касаеща Ив.Г.; л.155-156 СМЕ, касаеща подсъдимия П.П.; л.159 – 164 трасологическа експертиза; л.168-186 тройна автотехническа експертиза, Удостоверение за наследници на К. Й. П. л.192 ; Удостоверение за наследници на Д. Г. П. л.193 ; Удостоверение за наследници на М. Й.К. л.194; Удостоверение за наследници на Р.Й.К. л.195; л.201, Акт за раждане на В. А. К.; л.203 Акт за раждане на К. А. К.; л.205 Акт за раждане на Й.  А. К. ; л.207 Акт за раждане на К. А. К.; л.211 и 219 Писма от ЦСМП-Ст.Загора; л.226 – писмо от д-р Г. И. - личен лекар на А. Л., В.К., К.А.К., К.А.К., Й.А.К. за това, че при ПТП от 21.02.2012 г. нямат телесни повреди; л.228 - Писмо №168/13.02.2013 на ОПУ-Ст.Загора относно маркировката на пътя в района на ПТП; л.240 Пълномощно от Й.Й. и Й.К. - наследници на починалите Р. и М. К., за адв.Ч.; л.265 – Характеристика, касаеща подсъдимия П..

Папка – том ІІІ-ти: л.15-21 - допълнително заключение на автотехническа експертиза.

В хода на досъдебното производство за изясняване от техническа гледна точка обстоятелствата, при които е възникнало и протекло произшествието, е  изготвена  автотехническа експертиза с допълнително заключение (л.168-186  в п.ІІ  и л.15-21 в п.ІІІ  ).

От изготвените експертни заключения се установява, че участващите в ПТП три автомобила са били управлявани преди и по време на описаното пътнотранспортно произшествие със следните скорости:

- подсъдимият З.К. управлявал л.а. „Опел Вектра” с рег. № Х 9544 АН със скорост от порядъка на 106 км/час, при която опасната му зона за спиране  е  била 94 метра;

- пострадалият Кольо Петров е управлявал вторият л.а. „Опел Вектра” с рег. № Х 00 69 АХ със скорост от порядъка на 86 км/час, при която  опасната му зона за спиране е била 66 метра;

- подсъдимият П.П. е управлявал влекача с прикаченото към него  полуремарке  със скорост от порядъка на 88 км/час, при която опасната му зона за спиране  е била 101 метра.

Експертите са посочили, че мястото на първия  сблъсък между  л. а. "Опел Вектра " с  peг. № Х 9544 АН, управляван от подсъдимия К. и товарния автомобил, управляван от подсъдимия П., е на 1,9 метра  в западната лента спрямо разделителната/осева/ линия на пътя, т.е. в лентата, предназначена за движение на лекия автомобил. Мястото на втория сблъсък  между  л. а. "Опел Вектра " с peг. № Х 0069 АХ, управляван от пострадалия Кольо Петров и товарния автомобил, управляван от подсъдимия П. е на 2,5 метра  в западната лента спрямо разделителната/осева/ линия на пътя, т.е. в лентата, предназначена за движение на лекия автомобил. 

 От заключението на експертите се установява, че основна причина, довела до възникване на пътнотранспортното произшествие  е предприетото от водача – подсъдимия З.К.  изпреварване на л.а. "Опел Вектра" с peг. № Х 0069 АХ, управляван от пострадалия К. П..  Изпреварването, предприето от подсъдимия  З.К., било неправилно и в нарушение на задълженията му като водач на МПС, съгласно чл.5 ал.І т.1, чл.6, т.1  от ЗДвП и  чл. 63 ал.І, ал.ІІ и чл.42 ал.І, т.2 и ал.ІІ, т.2 от ППЗДвП , а именно : 

      Подсъдимият З.К. не се е съобразил с пътния знак - „В 24” - забранено изпреварването на автомобили и пътната маркировка -  „Единичната  непрекъсната линия „ М1 ,  в участъка на км.33 +250 от Главен път ІІІ-554, обл. Ст. Загора, с които за него била въведена забрана да застъпва и пресича надлъжната маркировка на пътя, като навлиза  в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили и да предприема изпреварване; на следващо място, подсъдимият З.К., предвид конкретните обстоятелства - при видимост ограничена от околна растителност, предстояща поредица от остри завои и настъпваща тъмнина,  предприел изпреварването, като навлязъл в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили,  без да се убеди, че има свободен път на разстояние, достатъчно за приключване на изпреварването, както и че с навлизането в съседната лента  създава опасност   за движещите се по нея превозни средства, които излизат от завоя.

С това изпреварване подсъдимият З.К. създал опасност за движението и  поставил в опасност живота и здравето на хората, които пътували в управлявания от него л.а. „Опел Вектра" с peг. № Х 9544 АВ,  на пътуващите в изпреварвания от него автомобил - л. а. "Опел Вектра " с peг. № Х 0069 АХ, управляван от пострадалия К. П., както и на подсъдимия П.  - водач на насрещно движещия се товарен автомобил.

От експертните заключения се установява, че подсъдимият П. при конкретните условия на пътя, управлявайки товарния автомобил с посочената скорост от 88 км/час, не е имал техническа възможност с извършеното от него аварийно спиране  да предотврати настъпилото произшествие, тъй като е бил в невъзможност  своевременно да възприеме ( т.е. на повече от 101 метра, съобразно опасната му зона за спиране), създадената от подсъдимия З.К. опасност за движението.

 От експертното заключение се установява, че същият е възприел  опасността - насрещно движещият се, управляван от подсъдимия З.К.,  в неговата лента изпреварващ автомобил при излизането от завоя, когато автомобилът на подсъдимия З.К., е попадал  вече  в опасната му зона.

Подсъдимият П.П., управлявайки товарен автомобил с полуремарке, с посочената скорост от 88 км/час, сам се е поставил,  развивайки тази скорост, в невъзможност да спре и избегне сблъсъка с двата насрещно движещи се леки автомобила.

Съгласно експертното заключение, скоростта от 88 км/час е несъобразена с конкретните пътни условия, а именно: с атмосферните условия  към 18.00 часа на 21.02.2012 г. - небе покрито с облаци и настъпваща нощна тъмнина; с релефа на местността в участъка на пътя към  км. 32+500, преминаването през  поредица от завои, с растителност встрани от пътното платно, ограничаваща видимостта  към пътя, в и след завоите под 101 метра; с предстоящите неравностите по пътното платно, сигнализирани  с предупредителен знак за опасност А12, поставен заедно със знак ”В26” – налагащ забрана за движение със скорост над 60 км/час ; и не на последно място  с превозното средство -  техническата му възможност, при необходимост, с посочената скорост  при ограничената видимост под  101 метра, каквато е  опасната му  зона за спиране с посочената скорост,  в условията на завои, околна растителност, настъпваща тъмнина, при възникнала опасност за движението да спре,  без да напуска  пътната си лента.

 Освен несъобразена, скоростта от 88 км/час е била неразрешена, тъй като с нея подсъдимият П. нарушил въведената със знаци – „В26” и „А12” забрана за движение със скорост по-висока от 60 км/час в участък с неравности по пътното платно в участъка непосредствено преди  км.33 +250 от Главен път ІІІ-554, обл.Ст.Загора, на който е възникнало ПТП. Тази скорост е била и в нарушение на въведената обща забрана от  разпоредбата на  чл.21 от ЗДвП  за  подсъдимия П., като водач на МПС, притежаващ  категории  B+E, C+E, D+E,  да не  превишава скорост от  70 км/час  в  извън населено място, какъвто е бил участъка от пътя, където е протекло ПТП.

   С това свое поведение подсъдимият П.П. също е създал опасност за движението и  поставил в опасност живота и здравето на хората, които пътували в двата леки автомобила л.а. „Опел Вектра" с peг. № Х 0069 АХ, управляван от пострадалия К. П. и  л.а. "Опел Вектра" с peг. № Х 95 44 АВ,  управляван от подсъдимия З.К..

 

                   ПРАВНА  КВАЛИФИКАЦИЯ:

 

Съдът приема, че по описания  начин безспорно се установява, че подсъдимият П.Н.П., с  ЕГН **********, на 21.02.2012 г., на главен път ІІІ -554, в района на км. 33+250 в общ.Раднево,  обл. Стара Загора, при управление на моторно превозно средство  - товарен автомобил от влекач с марка „ ДАФ ТЕ 95 ХF ”, peг. № СТ 9037АМ  и прикачено към него полуремарке с рег. № СТ 9259ЕХ, нарушил правилата за движение, предвидени в Закона за движението по пътищата и Правилника за неговото прилагане , а именно:

чл. 5 ал.1, т.1 ”Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди” от ЗДвП;

        чл. 6 т.1 Участниците в движението:

         1. съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка; от ЗДвП- тъй като водачът П.П. управлявал влекача със скорост от порядъка на 88 км/час, въпреки  въведената със знаци – „В26” и „А12” забрана за движение със скорост по висока от 60 км/час в участък с неравности по пътното платно; и тъй като влекачът управляван от П. навлязъл на 2,5 метра в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили,  въпреки въведената забрана да застъпва и пресича надлъжната маркировка на пътя -  „Единичната  непрекъсната линия„ - М1, с която е очертана пътната му лента за движение по платното.

        чл. 16. ал.І т.1 На пътно платно с двупосочно движение на водача  на пътно превозно средство е забранено:

 1. когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне; от ЗДвП – тъй като влекачът управляван от П. навлязъл на 2,5 метра  в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили;

        чл. 63. (1) Надлъжната пътна маркировка се използва за очертаване на пътните ленти, на които е разделено платното за движение, и за очертаване на неговата граница.

 (2)Надлъжната пътна маркировка има следните, наименования и значения:

"Единична непрекъсната линия" –М1. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат.   от ППЗДвП  - тъй като влекачът управляван от П. навлязъл на 2,5 метра  в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили,  въпреки въведената забрана да застъпва и пресича надлъжната маркировка на пътя -  „Единичната  непрекъсната линия” М1, с която е очертана пътната му лента за движение по платното.

        чл. 20 ал.2Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.от ЗДвП  - тъй като водачът П.П.  при избиране на скоростта от 88 км/час за управление на влекачът не се съобразил :

 -с атмосферните условия  към 18.00 часа на 21.02.2012 г , небе покрито с облаци и настъпваща нощна тъмнина ;

 -с релефа на местността, в участъка на пътя към  км. 32+500, преминаването през  поредица от завои, с растителност встрани от пътното платно ограничаваща видимостта   към пътя, в  и след завоите; 

      предстоящите неравностите по пътното платно, сигнализирани  с предупредителен знак за опасност А12;

       -с превозното средство - възможността му, при необходимост, с посочената скорост  при ограничената видимост под  101 метра, каквато е  опасната му  зона за спиране с посочената скорост,  в условията на завои, околна растителност, настъпваща тъмнина, при възникнала опасност за движението да спре, без да напуска  пътната си  лента. 

              чл. 21.  ал.1  „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч:

           категории  B+E, C+E, D+E  - 70 км  извън населено място” от ЗДвП, тъй като водачът П. управлявал влекача със скорост от порядъка на 88 км/час,  в резултат на което по непредпазливост,  в условията на независимо съпричинителство с подсъдимия З.К.К., причинил смъртта на повече от едно лице, а именно на: К. Й. П. с ЕГН**********, Д. Г. П. ЕГН**********, Р.Й.К. ЕГН**********,  М. Й.К. ЕГН**********,   както и   множествена телесна повреда на   И.Й. Г. ЕГН**********, изразяваща се в тежко телесно увреждане - загуба на слезката  и 3-три средни  телесни увреждания  - многофрагменно счупване на ребра, двустранно с оформен гръден капак, довело до трайно /повече от 30 дни/  затруднение движението на снагата; счупване лява ключица, довело до трайно /повече от 30 дни/  затруднение движението на лява ръка, както и разстройство на здравето, временно опасно за живота от контузията на белия дроб, кръвоизлива  и наличието на свободен въздух в гръдната кухина – престъпление по чл.343 ал.3 буква „б” предложение 1-во, вр. ал.1 б.”В”, вр. ал.4,  вр. чл.342 ал.1 от НК.

            Престъплението е извършено при  обикновена  непредпазливост, тъй като подс. П. не е предвиждал  настъпването на обществено опасните последици, но е  бил длъжен и е  могъл да ги предвиди.

            Действията на подс. П., ведно с тези на подс. К. са в причинна връзка и имат принос за създадената в конкретния случай опасност за движението, която се е реализирала с настъпилия сблъсък на автомобилите. Настъпилите последици са резултат от посоченото по-горе поведение на всеки един от двамата подсъдими в качеството им на водачи на МПС, поради което и двамата следва да носят отговорност при условията на независимо съпричиняване.

        Съдът приема, че по описания  начин безспорно се установява, че подсъдимият З.К., с ЕГН*********, на                       21.02.2012 г. на главен път ІІІ - 554, в района на км. 33+250  общ.Раднево,  област Стара Загора  при управление на моторно превозно средство  - лек автомобил „Опел Вектра ” с peг. № Х 95 44 АВ, нарушил правилата за движение, предвидени в Закона за движението по пътищата и Правилника за неговото прилагане, а именно:

чл. 5 ал.1, т.1 ”Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди” от ЗДвП.

       чл. 6 т.1 Участниците в движението:

       1.съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка; от ЗДвП - тъй като водачът З.К., въпреки въведените забрани да застъпва и пресича надлъжната маркировка на пътя -  „Единичната  непрекъсната линия„ -М1, с която е очертана пътната му лента за движение по платното, и забрана да изпреварва със знак „В 24” предприел изпреварване, като навлязъл  в съседната пътна лента , предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили.

   чл. 63. (1)Надлъжната пътна маркировка се използва за очертаване на пътните ленти, на които е разделено платното за движение  и за очертаване на неговата граница

    (2)Надлъжната пътна маркировка има следните, наименования и значения:

       "Единична непрекъсната линия" - М1. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат от ППЗДвП  - тъй като автомобилът, управляван от З.К., предприел изпреварване като  навлязъл  в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили,  въпреки въведената забрана да застъпва и пресича надлъжната маркировка на пътя -  „Единичната  непрекъсната линия„- М1, с която е очертана пътната му лента за движение по платното.

         Чл. 42. ал.І т.2 и ал. ІІ  т.2 (1).Водач, който ще предприеме изпреварване, е длъжен:

         1…

         2. след като е подал сигнал, да се убеди, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване, и че може да заеме място в пътната лента пред изпреварваното пътно превозно средство, без да го принуждава да намалява скоростта или да изменя посоката на движение.

      (2) Водач, който изпреварва, е длъжен:

       1…

       2. когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея; от ЗДвП – тъй като водачът З.К., при видимост ограничена от околна растителност, настъпваща тъмнина  и предстояща поредица от остри завои, предприел изпреварване, като  навлязъл  в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили,  без да се убеди, че има свободен път на разстояние достатъчно за изпреварване, както и че с навлизането в съседната лента  няма да създаде опасност  или пречки за движещите се по нея превозни средства,  в резултат на което по непредпазливост, в условията на независимо съпричинителство с подсъдимия П.Н.П.,  причинил смъртта на повече от едно лице, а именно  на: К. Й. П. с ЕГН**********, Д. Г. П. ЕГН**********, Р.Й.К. ЕГН**********,  М. Й.К. ЕГН**********, както и   телесна повреда на повече от едно лице, а именно на: И.Й. Г. ЕГН**********, множествена  телесна повреда, изразяваща се в тежко телесно увреждане - загуба на слезката  и 3 - три средни  телесни увреждания - многофрагментно счупване на ребра, двустранно с оформен гръден капак, довело до трайно /повече от 30 дни/ затруднение движението на снагата; счупване лява ключица, довело до трайно /повече от 30 дни/  затруднение движението на лява ръка; както и разстройство на здравето, временно опасно за живота от контузията на белия дроб, кръвоизлива  и наличието на свободен въздух в гръдната кухина  на П.Н.П. ЕГН********** средно телесно увреждане – увреда (лезия) на латералния (страничен) менискус на дясна колянна става с изкълчване, навяхване и разтягане на ставните връзки, което е довело  до трайно/ повече от 30 дни/ затруднение в движението  на долния десен крайник.

 По този начин с деянието си подсъдимият К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 ал.3 б.„б”, предложение 1-во вр. ал.1 б.”в”, вр. ал.4  вр. чл.342 ал.1 от НК.

        Престъплението е извършено по непредпазливост, под формата на самонадеяност, тъй като при изпреварването подсъдимият К. е предвиждал настъпването на последиците (неизбежния сблъсък с товарния автомобил, ако продължи движението по насрещната лента и произтичащите от това последици за живота и здравето на пътуващите хора в автомобилите ), но е бил уверен (т.е  мислил е да ги предотврати), като избегне сблъсъка, тъй като ще  приключи изпреварването с максималната скорост, която  в този момент е постигнал - 106 км/час .

        Действията на подсъдимия К., ведно с тези на подсъдимия П. са в причинна връзка и имат принос за създадената в конкретния случай опасност за движението, която се е реализирала с настъпилия сблъсък на автомобилите. Настъпилите последици са резултат от посоченото по-горе поведение на всеки един от двамата подсъдими в качеството им на водачи на МПС, поради което и двамата следва да носят отговорност при условията на независимо съпричиняване.

   Въпреки тежките вредни последици, деянията на нито един от двамата подсъдими  не покриват изцяло  посочените в чл. 93, т. 8 НК признаци, за да е налице "особено тежък случай". В тази насока следва да се отчита, че за настъпването на  ПТП и  вредни последици  (причинени телесни повреди и  смърт на повече от едно лице)  принос имат и двамата подсъдими, като по-съществен е този на подсъдимия З.К., както и че за никой от подсъдимите събраните доказателства не го разкриват като деец с изключително висока степен на обществена опасност.

 

            НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ:

 

        Подсъдимият П.Н.П. е осъществил състава на престъплението по чл.343 ал.3 б.„б” предложение 1-во, вр. ал.1 б.”в”, вр. ал.4,  вр. чл.342 ал.1 от НК, който предвижда наказание „лишаване от свобода” от три до десет години.

С оглед на това, че настоящото производство се разви по Глава ХХVІІ НПК и по–конкретно при хипотезата на чл.371, т.2 НПК,  разпоредбата на чл.373 ал.2 НПК задължава съда да определи наказанието на подсъдимия при условията на чл.58а НК, т.е. да приложи чл.58а, ал.1 НК, като определи наказанието лишаване от свобода съгласно общите разпоредби на НК, което  редуцира с 1/3 или ако едновременно с това са налице условията на чл.55 НК, да приложи тази разпоредба, явяваща се по-благоприятна за дееца.

В случая съдът намери, че наказанието на подсъдимия П.П. следва да се определи при условията на чл.54 НК, за което взе предвид следното:

         Като смекчаващи вината обстоятелства по отношение на подсъдимия П.П. съдът отчете чистото му съдебно минало /реабилитиран по право на 08.07.2002 г./, добрите характеристични данни, трудовата му ангажираност и фактът, че не е допускал до настоящия момент нарушения на правилата за движение по пътищата.        При определяне наказанието на подс. П. съдът отчете, че е налице съпричиняване на вредоносния резултат в значителна степен от страна на другия подсъдим - З.К..

        Наличие на отегчаващи вината обстоятелства  съдът не отчете.

Обществената опасност на конкретното престъпно деяние, сравнена с тази на престъпления от същия вид е изключително висока, както поради факта на нарастващия им брой, но в случая и с оглед тежестта на настъпилия вредоносен резултат.

 Преценявайки горепосочените смекчаващи обстоятелства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие, че не са налице условия за приложение на чл.55 НК, тъй като същите не са нито многобройни, нито някое от тях е изключително по смисъла, влаган в разпоредбата.

        Изложеното по-горе обосновава определяне  наказанието на подс. П. при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства при условията на чл. 58а, ал. 1 вр. чл. 54 НК.

        Предвид горното, съдът прие, че следва да определи на подсъдимия П. наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, т.е. под средния размер на предвиденото в чл.343, ал.3, б.”б” НК, а именно: наказание „лишаване от свобода” за срок от четири години. 

С оглед изискването на чл.58а, ал. 1 НК съдът намали така определените на подсъдимия наказания с 1/3 и го ОСЪДИ на „лишаване от свобода” за срок от две години и осем месеца.

Имайки предвид наличието на предпоставките на чл.66, ал.1 НК, съдът постанови така наложеното наказание на подсъдимия „лишаване от свобода” за срок от две години и осем месеца да бъде отложено за срок от пет години, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.343г от НК съдът лиши подсъдимия П.Н.П. от право да управлява МПС за срок от четири години.

  Подсъдимият З.К.К. е осъществил състава на престъпление по  чл. 343 ал.3 б.„б”, предложение 1-во вр. ал.1 б.”в”, вр. ал.4  вр. чл.342 ал.1 от НК, който предвижда наказание „лишаване от свобода” от три до десет години.

 С оглед на това, че настоящото производство се разви по глава ХХVІІ НПК и по–конкретно при хипотезата на чл.371, т.2 НПК,  разпоредбата на чл.373 ал.2 НПК задължава съда да определи наказанието на подсъдимия при условията на чл.58а НК, т.е. да приложи чл. 58а, ал.1 НК, като определи наказанието лишаване от свобода съгласно общите разпоредби на НК, което  редуцира с 1/3 или ако едновременно с това са налице условията на чл.55 НК, да приложи тази разпоредба, явяваща се по-благоприятна за дееца.

В случая съдът намери, че наказанието на подсъдимия З.К. следва да се определи при условията на чл.54 НК, за което взе предвид следното:

         Като смекчаващи вината обстоятелства по отношение на подсъдимия З.К. съдът отчете факта, че същият не е осъждан, добрите характеристични данни, изразеното съжаление за извършеното, оказаната от него помощ на пострадалите.        

        Отегчаващо отговорността обстоятелство е формата на вина – самонадеяност, при която е извършено деянието на подс. З.К..

        При определяне наказанието на подс. З.К. съдът отчете че е налице съпричиняване в значителна степен от негова страна на  вредоносния резултат.

                Обществената опасност на конкретното престъпно деяние, сравнена с тази на престъпления от същия вид, е изключително висока, както поради факта на нарастващия им брой, но в случая и с оглед тежестта на настъпилия вредоносен резултат.

 Преценявайки горепосочените смекчаващи и отегчаващи обстоятелства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие, че не са налице условия за приложение на чл.55 НК, тъй като  не са налице многобройни смекчаващи обстоятелства, нито някое от тях е изключително по смисъла, влаган в разпоредбата.

        Изложеното по-горе обосновава определяне  наказанието на подс. П. при баланс на смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства при условията на чл.58а, ал. 1 вр. чл. 54 НК.

        Предвид горното, съдът прие, че следва да определи на подсъдимия П. наказание при баланс на смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства, т.е. около средния размер на предвиденото в чл.343, ал.3, б.”б” НК, а именно: наказание „лишаване от свобода” за срок от седем години. 

С оглед изискването на чл.58а, ал. 1 НК съдът намали така определеното на подсъдимия наказания с 1/3 и го ОСЪДИ на „лишаване от свобода” за срок от четири години и  осем месеца.

С оглед липсата на кумулативно предвидените предпоставки на чл.66, ал.1 НК, съдът постанови така наложеното наказание на подсъдимия К. „лишаване от свобода” за срок от четири години и осем месеца да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип, при първоначален “общ” режим.

 На основание чл.343г от НК съдът лиши подсъдимия З.К. от право да управлява МПС за срок от седем години.

        Съдът осъди подсъдимите З.К.К. и П.Н.П., с посочени данни, да заплатят в полза на Държавния бюджет по сметка на РУ „Полиция” Раднево направените по делото разноски  в размер на  3 270 лева /три хиляди двеста и седемдесет лева/.                                                

Причини и условия за извършване на престъплението - неспазване изискванията на ЗДвП и ППЗДвП.

         Мотивиран от горните съображения, съдът постанови присъдата.

 

 

 

  СЪДИЯ: