П  Р  И  С  Ъ  Д  А                               

 

 

Номер  44                       23.07.2013 г.                град СТАРА ЗАГОРА

 

                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Окръжен съд                                                НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 22 юли                                                          Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Д.Г.

 

                                                                    2. С.М.

 

Секретар М.Д.

Прокурор ХРИСТО МИШОВ

като разгледа докладваното от съдия  ХРИСТАКИЕВА

нохд  №315  по описа за 2013 година

 

                    П   Р   И   С   Ъ   Д   И :

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия З.К.К.  - роден на ***    ЕГН*********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на  21.02.2012 г. на Главен път ІІІ -554, в района на км. 33+250  общ.Раднево,  област Стара Загора  при управление на моторно превозно средство  - лек автомобил „Опел Вектра ” с peг. № Х 95 44 АВ,   нарушил правилата за движение, предвидени в Закона за движението по пътищата и Правилника за неговото прилагане , а именно:

        чл. 5 ал.1, т.1”” Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вредиот ЗДП .

   чл. 6 т.1”” Участниците в движението:

   1. съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка;” от ЗДП - тъй като водачът З.К.;  въпреки въведените забрани да застъпва и пресича надлъжната маркировка на пътя -  „Единичната  непрекъсната линия „ М1”, с която е очертана пътната му лента за движение по платното, и забрана да изпреварва със знак „В 24” предприел изпреварване , като навлязъл  в съседната пътна лента , предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили.

Чл. 63.(1) Надлъжната пътна маркировка се използва за очертаване на пътните ленти, на които е разделено платното за движение, и за очертаване на неговата граница.

(2)Надлъжната пътна маркировка има следните, наименования и значения:

 "Единична непрекъсната линия" – „М1”. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат.  от ППЗДП  - тъй като автомобилът управляван от Зл. К.К., предприел изпреварване, като навлязъл в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили,  въпреки въведената забрана да застъпва и пресича надлъжната маркировка на пътя -  „Единичната  непрекъсната линия „ М1 с която е очертана пътната му лента за движение по платното.

   Чл. 42 ал.І т.2 и ал. ІІ  т.2 (1).Водач, който ще предприеме изпреварване, е длъжен:

     1……

     2. след като е подал сигнал, да се убеди, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване, и че може да заеме място в пътната лента пред изпреварваното пътно превозно средство, без да го принуждава да намалява скоростта или да изменя посоката на движение.

    (2) Водач, който изпреварва, е длъжен:

    1……

    2. когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея;от ЗДП – тъй като водачът З.К., при видимост ограничена от околна растителност, настъпваща тъмнина  и предстояща поредица от остри завои, предприел изпреварване, като  навлязъл  в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили,  без да се убеди, че има свободен път на разстояние достатъчно за изпреварване, както и че с навлизането в съседната лента  няма да създаде опасност  или пречки за движещите се по нея превозни средства,  в резултат на което по непредпазливост, в условията на независимо съпричинителство с подсъдимия П.Н.П.,  причинил смъртта на повече от едно лице, а именно на: К. Й. П. с ЕГН**********, Д.Г. П. ЕГН**********, Р.Й.К. ЕГН**********,  М. Й.К. ЕГН**********, както и   телесна повреда на повече от едно лице, а именно на:  И.Й. Г. ЕГН**********, множествена  телесна повреда, изразяваща се в тежко телесно увреждане - загуба на слезката  и 3 средни  телесни увреждания   - многофрагменно счупване на ребра, двустранно с оформен гръден капак, довело до трайно /повече от 30 дни/ затруднение движението на снагата; счупване лява ключица довело до трайно /повече от 30 дни/  затруднение движението на лява ръка; както и разстройство на здравето, временно опасно за живота от контузията на белия дроб, кръвоизлива  и наличието на свободен въздух в гръдната кухина  на П.Н.П. ЕГН********** средно телесно увреждане – увреда (лезия) на латералния (страничен) менискус на дясна колянна става с изкълчване, навяхване и разтягане на ставните връзки, което е довело  до трайно/ повече от 30 дни/ затруднение в движението  на долния десен крайник, поради което и на основание чл. 343 ал.3 б. „б”, предложение 1-во вр. ал.1 б.”В”, вр. ал.4  вр. чл.342 ал.1 от НК вр. чл.58а ал.1 вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип, при първоначален “общ” режим.

 

   НА ОСНОВНАИЕ чл.343г от НК съдът ЛИШАВА подсъдимия З.К.К. от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ ГОДИНИ.

 

     ПРИЗНАВА подсъдимия П.Н.П. - роден на *** ***  ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на  21.02.2012 г. на Главен път ІІІ -554, в района на км. 33+250 в общ.Раднево,  област Стара Загора, при управление на моторно превозно средство  - товарен автомобил от влекач с марка „ ДАФ ТЕ 95 ХF ”, peг. № СТ 9037АМ  и прикачено към него полуремарке с рег. № СТ 9259ЕХ, нарушил правилата за движение, предвидени в Закона за движението по пътищата и Правилника за неговото прилагане , а именно:

   чл. 5 ал.1, т.1”” Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вредиот ЗДП

        чл. 6 т.1”” Участниците в движението:

         1. съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка;” от ЗДП- тъй като водачът П.Н.П. управлявал влекача със скорост от порядъка на 88 км/час , въпреки  въведената със знаци – „В 26” и „А 12” забрана за движение със скорост по висока от 60 км/час в участък с неравности по пътното платно; и тъй като влекачът управляван от П. навлязъл на 2,5 метра  в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили,  въпреки въведената забрана да застъпва и пресича надлъжната маркировка на пътя -  „Единичната  непрекъсната линия „ М1 с която е очертана пътната му лента за движение по платното.

        Чл. 16. ал.І т.1” На пътно платно с двупосочно движение на водача, на пътно превозно средство е забранено:

       1. когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне;” от ЗДП – тъй като влекачът управляван от П. навлязъл на 2,5 метра  в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили;

        Чл. 63.(1) Надлъжната пътна маркировка се използва за очертаване на пътните ленти, на които е разделено платното за движение, и за очертаване на неговата граница.

       (2)Надлъжната пътна маркировка има следните, наименования и значения:

     "Единична непрекъсната линия" –„М1”. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат.  от ППЗДП  - тъй като влекачът управляван от П. навлязъл на 2,5 метра  в съседната пътна лента, предназначена за движение на насрещно движещи се автомобили,  въпреки въведената забрана да застъпва и пресича надлъжната маркировка на пътя -  „Единичната  непрекъсната линия „М1”, с която е очертана пътната му лента за движение по платното.

      Чл. 20 ал.2Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.от ЗДП  - тъй като водачът П.Н.П.  при избиране на скоростта от 88 км/час за управление на влекачът не се съобразил :

 - с атмосферните условия  към 18.00 часа на 21.02.2012 г , небе покрито с облаци и настъпваща нощна тъмнина ;

 - с релефа на местността, в участъка на пътя към  км. 32+500, преминаването през  поредица от завои, с растителност встрани от пътното платно ограничаваща видимостта   към пътя, в  и след завоите; 

      - с предстоящите неравностите по пътното платно, сигнализирани  с предупредителен знак за опасност А12;

       - с превозното средство - възможността му, при необходимост, с посочената скорост  при ограничената видимост под  101метра, каквато е  опасната му  зона за спиране с посочената скорост,  в условията на завои, околна растителност  , настъпваща тъмнина, при възникнала опасност за движението да спре , без да напуска  пътната си  лента.

                                                                       

             Чл. 21.  ал.1  При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч:

           категории  B+E, C+E, D+E  - 70 км в  извън населено мястоот ЗДП - тъй като водачът П.Н.П. управлявал влекача със скорост от порядъка на 88 км/час и  в резултат на което по непредпазливост,  в условията на независимо съпричинителство с подсъдимия З.К.К., причинил смъртта на повече от едно лице, а именно на: К. Й. П.  ЕГН**********, Д. Г. П. ЕГН**********, Р.Й.К. ЕГН**********,  М. Й.К. ЕГН**********,   както и множествена телесна повреда на И.Й. Г. ЕГН**********, изразяваща се в тежко телесно увреждане - загуба на слезката  и 3 средни  телесни увреждания  - многофрагменно счупване на ребра, двустранно с оформен гръден капак, довело до трайно /повече от 30 дни/  затруднение движението на снагата; счупване лява ключица довело до трайно /повече от 30 дни/  затруднение движението на лява ръка, както и разстройство на здравето, временно опасно за живота от контузията на белия дроб, кръвоизлива  и наличието на свободен въздух в гръдната кухина, поради което и на основание чл. 343 ал.3 буква „б” предложение 1-во, вр. ал.1 б.”В”, вр. ал.4,   вр. чл.342 ал.1 от НК вр. чл. чл.58а ал.1 вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.66 ал.1 от НК съдът ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

НА ОСНОВНАИЕ чл.343г от НК съдът ЛИШАВА подсъдимия П.Н.П. от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

 

            ОСЪЖДА подсъдимите З.К.К., с посочени данни и П.Н.П., с посочени данни, да ЗАПЛАТЯТ в полза на Държавния бюджет по сметка на РУ „Полиция” Раднево направените по делото разноски  в размер на  в размер на 3 270 лева /три хиляди двеста и седемдесет лева/.

 

         ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и/или протестиране в петнадесетдневен срок, считано от днес, чрез Окръжен съд Стара Загора, пред Апелативен съд Пловдив.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

       2.