Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 114                                            10.07.2013 г.                  град Стара Загора

                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд                                                                   ІІ Наказателен състав

На 12.06.                                                                            Година 2013

В публично заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                                   КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Секретар  Р.Р.                    

Прокурор  АЛЕКСЕЙ А.

като разгледа докладваното от  съдия ИВА СТЕФАНОВА

ВНОХ дело номер 1143  по описа за 2013 година,

за да се произнесе, намери за установено следното:

 

Производството е по реда на гл.ХХІ от НПК.

С присъда № 6 от 23.03.2013 г., постановена по н.о.х.д. № 104/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд, подсъдимият П.А.Д. е признат за виновен в това, че на 28.01.2006 г. в с. З., обл. Стара Загора,  след като се сговорил предварително с Р.Г.Р., в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи: 6 броя бутилки уиски „Савой клуб” по 0,700 л. на стойност 44,34 лв., 6 броя бутилки ракия „Пещера” по 0,700 л. на стойност 32,58 лв., 6 броя бутилки водка „Савой клуб” по 0,700 л. на стойност 42,24 лв., 6 броя бутилки уиски „Бляк Рам” по 0,700 л. на стойност 44,34 лв., 6 броя бутилки водка „Флирт” по 0,700л. на стойност 42,24 лв., 6 броя бутилки бира „Ариана” по 2 л. на стойност 10,80 лв., 6 броя бутилки лимонада „Фреш” по 2 л. на стойност 3,60 лв., 6 броя бутилки червено вино „София” по 0,700 л. на стойност 13,80 лв., 1 брой бутилка коняк „Слънчев бряг” 0,5 л. на стойност 6,00 лв., 2 броя бутилки мастика „Пещера” 0,700 л. на стойност 10,08 лв., 2 бр. бутилки мента „Пещера” 0.700 л. на стойност 6,78 лв., един кашон - пакет „Нескафе” „3 в 1” на стойност 33,60 лв., цигари „Виктори” пакет - 2 стека на стойност 46.00 лв., 29 броя кутии цигари „Виктори” бяло на стойност 75,40 лв., 27 броя кутии цигари „Виктори” синьо на стойност 70,20 лв., 2 стека цигари „Невада” синя на стойност 46 лв., 2 стека цигари „Невада” дълга на стойност 42.00 лв., 2 стека цигари „Нова линия” на стойност 26.00 лв., 4 броя кутии цигари „ММ” късо на стойност 9,20 лв., 4 броя кутии цигари „Средец” на стойност 9,20 лв., 8 броя кутии цигари „Арда” обикновена на стойност 14,80 лв., 7 броя кутии цигари „ММ” тънко на стойност 14,00 лв. – всичко вещи на обща стойност 643,20 лв. от владението на В.И.И., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и т.5, във вр. с чл.194, ал. 1 и чл.58а, ал.1 от НК го е осъден на една година и два месеца лишаване от свобода.

                                                    - 2 -

На основание чл. 66 ал. 1 от НК съдът е отложил изтърпяването на така наложеното на подсъдимия П.А.Д. наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Съдът е възложил възпитателната работа с подсъдимия Д. ***, отговарящ за квартала, в който живее Д..

На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК съдът е допуснал кумулация на наказанието, наложено на подсъдимия П.А.Д. по н.о.х.д. № 104/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд, с наказанията, наложени му по н.о.х.д. № 268/2006 г. и по № н.о.х.д. 266/2006 г., и двете по описа на Чирпанския районен съд, както и с наказанието по н.о.х.д. № 250/2007 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, като е определил едно общо най-тежко наказание в размер на три години лишаване от свобода, което наказание, съгласно чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, да изтърпи при първоначален строг режим, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.25, ал.2 от НК съдът е приспаднал изцяло от така определеното на подсъдимия П.А.Д. общо най-тежко наказание три години лишаване от свобода изтърпяното от него изцяло като общо наказание по н.о.х.д. № 250/2007 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, и по н.о.х.д. № 268/2006 г. и № н.о.х.д. 266/2006 г., и двете по описа на Чирпанския районен съд.

Със същата присъда подсъдимият Р.Г.Р. е признат за виновен в това, че на 28.01.2006 г. в с. З., обл. Стара Загора,  след като се сговорил предварително с П.А.Д., в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи: 6 броя бутилки уиски „Савой клуб” по 0,700 л. на стойност 44,34 лв., 6 броя бутилки ракия „Пещера” по 0,700 л. на стойност 32,58 лв., 6 броя бутилки водка „Савой клуб” по 0,700 л. на стойност 42,24 лв., 6 броя бутилки уиски „Бляк Рам” по 0,700 л. на стойност 44,34 лв., 6 броя бутилки водка „Флирт” по 0,700л. на стойност 42,24 лв., 6 броя бутилки бира „Ариана” по 2 л. на стойност 10,80 лв., 6 броя бутилки лимонада „Фреш” по 2 л. на стойност 3,60 лв., 6 броя бутилки червено вино „София” по 0,700 л. на стойност 13,80 лв., 1 брой бутилка коняк „Слънчев бряг” 0,5 л. на стойност 6,00 лв., 2 броя бутилки мастика „Пещера” 0,700 л. на стойност 10,08 лв., 2 бр. бутилки мента „Пещера” 0.700 л. на стойност 6,78 лв., един кашон - пакет „Нескафе” „3 в 1” на стойност 33,60 лв., цигари „Виктори” пакет - 2 стека на стойност 46.00 лв., 29 броя кутии цигари „Виктори” бяло на стойност 75,40 лв., 27 броя кутии цигари „Виктори” синьо на стойност 70,20 лв., 2 стека цигари „Невада” синя на стойност 46 лв., 2 стека цигари „Невада” дълга на стойност 42.00 лв., 2 стека цигари „Нова линия” на стойност 26.00 лв., 4 броя кутии цигари „ММ” късо на стойност 9,20 лв., 4 броя кутии цигари „Средец” на стойност 9,20 лв., 8 броя кутии цигари „Арда” обикновена на стойност 14,80 лв., 7 броя кутии цигари „ММ” тънко на стойност 14,00 лв. – всичко вещи на обща стойност 643,20 лв. от владението на В.И.И., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и т.5, във вр. с чл.194, ал. 1 и чл.58а, ал.1 от НК го е осъден на една година лишаване от свобода.

Старозагорски  окръжен   съд                      - 3 -                       в.н.о.х.д. № 1143/2013 г.

 

На основание чл. 66 ал. 1 от НК съдът е отложил изтърпяването на така наложеното на подсъдимия Р.Г.Р. наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Съдът е възложил възпитателната работа с подсъдимия Р. ***, отговарящ за квартала, в който живее Р..

На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК съдът е допуснал кумулация на наказанието, наложено на подсъдимия Р.Г.Р. по н.о.х.д. № 104/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд, с наказанието, наложено му по н.о.х.д. № 795/2006 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, като е определил едно общо най-тежко наказание в размер на една година и шест месеца лишаване от свобода, което наказание, съгласно чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, да изтърпи при първоначален строг режим, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.25, ал.2 от НК съдът е приспаднал изцяло от така определеното на подсъдимия Р.Г.Р. общо най-тежко наказание една година и шест месеца лишаване от свобода изтърпяното от него изцяло наказание по н.о.х.д. № 795/2006 г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

Със същата присъда подсъдимите Д. и Р. са осъдени да заплатят на ЕТ „В.И. ***, представлявано от В.И.И., сумата в размер на 643, 20 лв., представляваща обезщетение за претърпени от гражданския ищец имуществени вреди от престъплението.

Недоволен от така постановената присъда, в частта й, с която на основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК са групирани наказанията му по н.о.х.д. № 268/2006 г. и н.о.х.д. № 266/2006 г., и двете по описа на Чирпанския районен съд, и по н.о.х.д. № 250/2007 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, е  останал подсъдимият П.А.Д.. Той обжалва присъдата в тази й част, като счита, че в тази група следва да бъде включено и наказанието, наложено му по н.о.х.д. № 648/2011 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, което той вече е изтърпял изцяло. Моли въззивния съд да измени обжалваната присъда и да приложи чл.25, ал.1 и ал.2 от НК за наказанието, наложено му по н.о.х.д. № 648/2011 г. по описа на Старозагорския окръжен съд. Съображения за това развива в пледоарията си служебният му защитник адв. Златко Костов.

Към жалбата на подсъдимия П.А.Д. се присъединява и подсъдимият Р.Г.Р.. В писмена молба подсъдимият Р. заявява, че е недоволен от така постановената присъда в частта й, с която на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК са групирани наказанията му по н.о.х.д. № 104/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд и по н.о.х.д. № 795/2006 г. по описа на Старозагорския окръжен съд. Той счита, че в тази група следва да бъдат включени и наказанията, наложени му по н.о.х.д. № 644/1996 г., н.о.х.д. № 1181/2005 г., н.о.х.д. № 1332/2005 г. и н.о.х.д. № 142/2012 г., всички по описа на Старозагорския районен съд, както и наказанието, наложено му по н.о.х.д. № 255/2012 г. по описа на Ямболския районен съд. Съображения за това развива в пледоарията си служебният му защитник адв. Златко Костов.

                                                           - 4 -

Въззиваемият ЕТ „В.И. ***, представляван от В.И.И., не взема становище по жалбите, въпреки дадената му възможност за това.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че жалбите са основателни с следва да се извърши групиране съгласно изискванията на чл.25 от НК.

Окръжният съд, след като се запозна с направените в жалбите оплаквания, събраните доказателства по н.о.х.д. № 104/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд, изразените становища на страните и провери изцяло правилността на обжалваната присъда, намери за установено следното:

Жалбата на П.А.Д. е неоснователна.

Жалбата на Р.Г.Р. е неоснователна.

Първоинстанционният съд при разглеждане на делото и постановяване на присъдата е приложил правилно закона за извършеното деяние, не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, изяснил е обстоятелствата, имащи съществено значение за правилното решаване на делото, и фактическите положения, приети за установени, се подкрепят от доказателствата по делото.

Жалбоподателите П.А.Д. и Р.Г.Р. нямат възражения относно авторството на деянието и размера на наложените им наказания. Но считат, че районният съд е следвало да включи в групирането на наказанията на всеки е един от тях и други наказания, за които твърдят че са останали извън съвкупността по чл.25 от НК.

С оглед събраните по д.п. № 51/2006 г. по описа на РУП – Чирпан и в хода на съдебното производство по н.о.х.д. № 104/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд доказателства, първоинстанционният съд обосновано и правилно е приел за доказано, че подсъдимият Д. е извършил престъплението, в което е обвинен – престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и т.5, във вр. с чл.194, ал. 1 от НК, както и че подсъдимият Р. е извършил престъплението, в което е обвинен – престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и т.5, във вр. с чл.194, ал. 1 от НК.

Първоинстанционният съд е обсъдил всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства относно престъплението по чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и т.5, във вр. с чл.194, ал. 1 от НК, извършено от подсъдимия Д., като се е съобразил и с разпоредбата на чл.373, ал. 2 от НПК. Тъй като съдебното производство пред първата инстанция е преминало по реда на гл. ХХVІІ от НПК – реда на съкратеното съдебно следствие, чл.373, ал. 2 от НПК задължава съда при постановяване на осъдителна присъда да определи наказанието при условията на чл.58а от НК.

Районният съд е направил това и след като се е ръководил от разпоредбите на Общата част на НК, а именно чл.54 от НК, е определил на подсъдимия Д. наказание при превес на смекчаващите вината обстоятелства. Като смекчаващи вината обстоятелства районният съд е приел критичното отношение към стореното, тежкото материално-битово положение на подсъдимия Д. и големият период, изминал от извършване на деянието до реализирането на наказателната отговорност, а като отегчаващи – многобройните му предишни осъждания /извън правната квалификация на деянието/ и лошите

Старозагорски  окръжен   съд                      - 5 -                       в.н.о.х.д. № 1143/2013 г.

 

характеристични данни. Тъй като за престъплението по чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и т.5 от НК законът предвижда наказание от една до десет години лишаване от свобода, районният съд правилно е определил, че на подсъдимия Д. следва да бъде наложено наказание в размер на една година и девет месеца /малко над минималния размер на предвиденото в закона наказание/.

След като наказанието от една година и девет месеца /21 месеца/ се намали с една трета /7 месеца/, се получава наказание от една година и два месеца лишаване от свобода /14 месеца/.

Районният съд е преценил, че има възможност на основание чл. 66 ал. 1 от НК да отложи изтърпяването на така наложеното на подсъдимия Д. наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Настоящият съдебен състав напълно споделя становището на районния съд за размера на наказанието, наложено на подсъдимия Д., и преценката за условното изтърпяване на наказанието по н.о.х.д. № 104/2013 г.

Въззивният съд счита, че не са налице основания за намаляване на наложеното на подсъдимия Д. наказание, тъй като същото е справедливо, законосъобразно и правилно. Още повече, че са спазени разпоредбите на чл.58а, ал.1 от НК и това наказание на подсъдимия Д. е за тежко умишлено престъпление против собствеността, извършено след предварителен сговор, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот. Съдът счита, че с него ще се постигнат целите на наказанието по чл.36, ал.1 от НК.

Видно от справка за съдимост № 1049/06.03.2013 г. и справка за съдимост № 1956/07.05.2013 г., и двете издадени от Старозагорския районен съд, П.А.Д. е осъждан многократно. 

На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК районният съд е допуснал кумулация на наказанието, наложено на подсъдимия Д. по н.о.х.д. № 104/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд, с наказанията, наложени му по н.о.х.д. № 268/2006 г. и по № н.о.х.д. 266/2006 г., и двете по описа на Чирпанския районен съд, както и с наказанието по н.о.х.д. № 250/2007 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, като е определил едно общо най-тежко наказание в размер на три години лишаване от свобода, което наказание, съгласно чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, да изтърпи при първоначален строг режим, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.25, ал.2 от НК районният съд е приспаднал изцяло от така определеното на подсъдимия Д. общо най-тежко наказание три години лишаване от свобода изтърпяното от него изцяло като общо наказание по н.о.х.д. № 250/2007 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, и по н.о.х.д. № 268/2006 г. и № н.о.х.д. 266/2006 г., и двете по описа на Чирпанския районен съд.

Оплакването на жалбоподателя Д. е, че в тази група следва да бъде включено и наказанието, наложено му по н.о.х.д. № 648/2011 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, което той вече е изтърпял изцяло.

                                                         - 6 -

Деянието, предмет на н.о.х.д. № 104/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд, е извършено на 28.01.2006 г.

С присъда от 10.10.2006 г. по н.о.х.д. № 551/2006 г. на Димитровградския районен съд, на основание чл.343б, ал.2 и чл.54 от НК подсъдимият Д. е осъден на глоба в размер на 300 лв. и две години лишаване от свобода, като изпълнението на наказанието му е отложено на основание чл.66 от НК с изпитателен срок от пет години. Няма данни кога е извършено деянието. Присъдата е влязла в сила на 26.10.2006 г.

С присъда от 13.12.2006 г. по н.о.х.д. № 268/2006 г. на Чирпанския районен съд, на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.4, пр.1, вр. с чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1 от НК подсъдимият Д. е осъден на пет месеца лишаване от свобода, като изпълнението на наказанието му е отложено на основание чл.66 от НК с изпитателен срок от три години. Деянието е извършено на 02.06.2006 г. Присъдата е влязла в сила на 28.12.2006 г.

С присъда от 29.01.2007 г. по н.о.х.д. № 266/2006 г. на Чирпанския районен съд, на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.4, пр.1, вр. с чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1 от НК подсъдимият Д. е осъден на шест месеца лишаване от свобода, като изпълнението на наказанието му е отложено на основание чл.66 от НК с изпитателен срок от три години. Деянието е извършено на 02.06.2006 г. Присъдата е влязла в сила на 13.02.2007 г.

С присъда от 22.11.2007 г. по н.о.х.д. № 250/2007 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, на основание чл.115, вр. с чл.18, ал.1, пр.2 и чл.55, ал.1 от НК подсъдимият Д. е осъден на три години лишаване от свобода при първоначален „общ” режим. На основание чл.25, ал.1, вр. с .чл.23, ал.1 от НК съдът е кумулирал горното наказание с наказанията по н.о.х.д. № 268/2006 г. и № н.о.х.д. 266/2006 г., и двете по описа на Чирпанския районен съд, като е определил едно общо наказание  три години лишаване от свобода при първоначален „общ” режим. На основание чл.68, ал.1 от НК съдът е постановил Д. да изтърпи наказанието две години лишаване от свобода, наложено му по н.о.х.д. № 551/2006 г. на Димитровградския районен съд, при първоначален „общ” режим. Деянието е извършено на 03.02.2006 г. Присъдата е влязла в сила на 08.12.2007 г.

Общото наказание по н.о.х.д. № 250/2007 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, и по н.о.х.д. № 268/2006 г. и № н.о.х.д. 266/2006 г., и двете по описа на Чирпанския районен съд, е изтърпяно на 29.03.2011 г.

С присъда от 07.11.2011 г. по н.о.х.д. № 648/2011 г. на Старозагорския окръжен съд, на основание чл.215, ал.2, т.4, пр.2, вр. с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” и чл.54 от НК подсъдимият Д. е осъден на три години лишаване от свобода и глоба в размер на 5 000 лв.. Деянието е извършено на 18.06.2011 г. Присъдата е влязла в сила на 06.07.2012 г.

Направеното от районния съд групиране на наказанията на подсъдимия Д. по н.о.х.д. № 268/2006 г. /пет месеца лишаване от свобода/, по н.о.х.д. 266/2006 г. /шест месеца лишаване от свобода/ и по н.о.х.д. № 104/2013 г. /една година и два месеца лишаване от свобода/, и трите по описа на Чирпанския районен съд, и по н.о.х.д. № 250/2007 г. /три години лишаване от свобода/ по описа

Старозагорски  окръжен   съд                      - 7 -                       в.н.о.х.д. № 1143/2013 г.

 

на Старозагорския окръжен съд, в размер на три години лишаване от свобода е изцяло съобразено с принципа за най-благоприятното за жалбоподателя Д. съчетание на наказанията.

Обосновано и законосъобразно районният съд не е включил в групирането и наказанието по н.о.х.д. № 648/2011 г. на Старозагорския окръжен съд, тъй като за него не са налице основаният за групиране по чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК – деянието е извършено на 18.06.2011 г., а присъдата по посоченото дело е влязла в сила на 06.07.2012 г.

Деянията, включени в посочената по-горе група са извършени в периода 28.01.2006 г. – 03.12.2006 г., а съдебните актове по тези дела са влезли в сила в периода 28.12.2006 г. – 22.11.2007 г. Т.е. – преди 18.06.2011 г., когато е извършено деянието, за което е осъден П.А.Д. по н.о.х.д. № 648/2011 г. на Старозагорския окръжен съд.

На основание чл.25, ал.4 от НК районният съд обосновано и законосъобразно е преценил, че изпълнението на така определеното общо наказание не следва да бъде отлагано по реда на чл.66, ал.1 от НК, тъй като за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения Д. е наложително той да го изтърпи това наказание ефективно – съгласно чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален строг режим, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

Правилно, съобразявайки се с цялостната престъпна дейност на осъдения Д., личността му и целите на чл.36, ал.1 НК /поправително-превъзпитаваща и предупредително-възпираща/, районният съд е приел, че не следва да приложи нормата на чл.24 от НК и не е увеличил размера на определеното общо наказание.

На основание чл.25, ал.2 от НК правилно районният съд е приспаднал изцяло от така определеното на подсъдимия П.А.Д. общо най-тежко наказание три години лишаване от свобода изтърпяното от него изцяло като общо наказание по н.о.х.д. № 250/2007 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, и по н.о.х.д. № 268/2006 г. и № н.о.х.д. 266/2006 г., и двете по описа на Чирпанския районен съд. Видно от писмо № 7705/29.05.2013 г. от ГД „Изпълнение на наказанията”, горното общо наказание е изтърпяно на 29.03.2011 г.

Първоинстанционният съд е обсъдил всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства относно престъплението по чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и т.5, във вр. с чл.194, ал. 1 от НК, извършено от подсъдимия Р., като се е съобразил и с разпоредбата на чл.373, ал. 2 от НПК. Тъй като съдебното производство пред първата инстанция е преминало по реда на гл. ХХVІІ от НПК – реда на съкратеното съдебно следствие, чл.373, ал. 2 от НПК задължава съда при постановяване на осъдителна присъда да определи наказанието при условията на чл.58а от НК.

Районният съд е направил това и след като се е ръководил от разпоредбите на Общата част на НК, а именно чл.54 от НК, е определил на подсъдимия Р. наказание при превес на смекчаващите вината обстоятелства. Като смекчаващи вината обстоятелства районният съд е приел критичното отношение към стореното, тежкото материално-битово положение на подсъдимия

                                                                          - 8 -  

Р. и големият период, изминал от извършване на деянието до реализирането на наказателната отговорност, а като отегчаващи – многобройните му предишни осъждания /извън правната квалификация на деянието/. Тъй като за престъплението по чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и т.5 от НК законът предвижда наказание от една до десет години лишаване от свобода, районният съд правилно е определил, че на подсъдимия Р. следва да бъде наложено наказание в размер на една година и шест месеца /малко над минималния размер на предвиденото в закона наказание/.

След като наказанието от една година и шест месеца /18 месеца/ се намали с една трета /6 месеца/, се получава наказание от една година лишаване от свобода /12 месеца/.

Районният съд е преценил, че има възможност на основание чл. 66 ал. 1 от НК да отложи изтърпяването на така наложеното на подсъдимия Р. наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Настоящият съдебен състав напълно споделя становището на районния съд за размера на наказанието, наложено на подсъдимия Р., и преценката за условното изтърпяване на наказанието по н.о.х.д. № 104/2013 г.

Въззивният съд счита, че не са налице основания за намаляване на наложеното на подсъдимия Р. наказание, тъй като същото е справедливо, законосъобразно и правилно. Още повече, че са спазени разпоредбите на чл.58а, ал.1 от НК и това наказание на подсъдимия Р. е за тежко умишлено престъпление против собствеността, извършено след предварителен сговор, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот. Съдът счита, че с него ще се постигнат целите на наказанието по чл.36, ал.1 от НК.

Видно от справка за съдимост № 162/12.03.2013 г., издадена от Радневския районен съд, Р.Г.Р. е осъждан многократно. 

На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК районният съд е допуснал кумулация на наказанието, наложено на подсъдимия Р. по н.о.х.д. № 104/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд, с наказанието, наложено му по н.о.х.д. № 795/2006 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, като е определил едно общо най-тежко наказание в размер на една година и шест месеца лишаване от свобода, което наказание, съгласно чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, да изтърпи при първоначален строг режим, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.25, ал.2 от НК районният съд е приспаднал изцяло от така определеното на подсъдимия Р. общо най-тежко наказание една година и шест месеца лишаване от свобода изтърпяното от него изцяло наказание по н.о.х.д. № 795/2006 г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

Оплакването на жалбоподателя Р. е, че в тази група следва да бъдат включени и наказанията, наложени му по н.о.х.д. № 644/1996 г., н.о.х.д. № 1181/2005 г., н.о.х.д. № 1332/2005 г. и н.о.х.д. № 1426/2012 г., всички на Старозагорския районен съд, и по н.о.х.д. № 255/2012 г. на Ямболския районен съд.

Старозагорски  окръжен   съд                      - 9 -                       в.н.о.х.д. № 1143/2013 г.

 

Деянието, предмет на н.о.х.д. № 104/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд, е извършено на 28.01.2006 г.

С присъда от 18.01.1997 г. по н.о.х.д. № 644/1996 г. на Старозагорския районен съд, на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.4, вр. с чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимият Р. е осъден на шест месеца лишаване от свобода, като изпълнението на наказанието му е отложено на основание чл.66 от НК с изпитателен срок от три години. Деянието е извършено на 02.01.1994 г. Присъдата е влязла в сила на 11.02.1997 г.

Със споразумение от 22.07.2005 г. по н.о.х.д. № 1181/2005 г. на Старозагорския районен съд, на основание чл.308, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК подсъдимият Р. е осъден на глоба в размер на 1 000 лв. Деянието е извършено в периода м. 06.1997 г. – 24.04.1998 г. Споразумението е влязло в сила на 22.07.2005 г.

Със споразумение от 26.09.2005 г. по н.о.х.д. № 1332/2005 г. на Старозагорския районен съд, на основание чл.227б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК подсъдимият Р. е осъден на глоба в размер на 500 лв. Деянието е извършено на 11.01.2002 г. Споразумението е влязло в сила на 26.09.2005 г.

С присъда от 13.12.2006 г. по н.о.х.д. № 795/2006 г. на Старозагорския окръжен съд, на основание чл.257, ал.1, пр.1, вр. с чл.256 и чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимият Р. е осъден на една година и шест месеца лишаване от свобода при първоначален „общ” режим. Деянието е извършено през периода 01.07.2001 г.  – 31.08.2001 г. Присъдата е влязла в сила на 27.07.2006 г.

На основание чл.59, ал.1 от НК е зачетено времето, през което спрямо подсъдимия Р. е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 14.03.2006 г. до влизане на присъдата в сила.

Видно от писмо № 138/06г. от 21.03.2007 г. на Затвора – Стара Загора, на 21.03.2007 г. подсъдимият Р. е изтърпял наказанието по н.о.х.д. № 795/2006 г. с помощта на 2 месеца и 2 дни от работа в негова полза.

С определение от 20.03.2007 г. по н.ч.д. № 268/2007г. на Старозагорския окръжен съд, влязло в сила на 27.03.2007 г., Р. е условно предсрочно освободен с остатък 3 месеца и 22 дни.

С присъда № 81 от 12.04.2012 г. по н.о.х.д. № 255/2012 г. на Ямболския районен съд, на основание чл.211, вр. с чл.209, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.”а” и чл.58а, ал.1 от НК подсъдимият Р. е осъден на две години и осем месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, в затворническо общежитие от закрит тип. Деянието е извършено на 16.12.2011 г. Присъдата е влязла в сила на 26.06.2012 г.

С присъда № 224 от 17.10.2012 г. по н.о.х.д. № 1426/2012 г. на Старозагорския районен съд, на основание чл.212, ал.4, пр.2, вр. с ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.”а” чл.58а, ал.1 от НК подсъдимият Р. е осъден на три години лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, в затворническо общежитие от закрит тип. Деянието е извършено на 27.11.2010 г. Присъдата е влязла в сила на 02.11.2012 г.

                                                      - 10 -

На основание чл.59 ал.1 от НК е приспаднато времето, през което е Р. е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 27.01.2012 г. до привеждане в сила на присъдата. На основание чл.25, ал.1, вр. с чл.23, ал.1 от НК е допусната кумулация на горното наказание с наложеното наказание по н.о.х.д. № 255/2012 г. на Ямболския районен съд, като е определено едно общо наказание в размер на три години лишаване от свобода, което да се изтърпи в затворническо заведение от закрит тип при първоначален строг режим. На основание чл.25, ал.2 от НК е приспадната изтърпяната част от наказанията, наложени по горепосочените дела.

Т.е. – първите три осъждания на Р. са преди извършване на деянието по настоящото дело, а останалите две – след извършване на деянието. 

Направеното от районния съд групиране на наказанията на подсъдимия Р. по н.о.х.д. № 104/2013 г. /една година лишаване от свобода/ по описа на Чирпанския районен съд и по н.о.х.д. № 795/2006 г. /една година и шест месеца лишаване от свобода/ по описа на Старозагорския окръжен съд, в размер на една година и шест месеца три лишаване от свобода е изцяло съобразено с принципа за най-благоприятното за жалбоподателя Р. съчетание на наказанията.

Обосновано и законосъобразно районният съд не е включил в групирането и наказанието по н.о.х.д. № 644/1996 г., н.о.х.д. № 1181/2005 г., н.о.х.д. № 1332/2005 г. и н.о.х.д. № 1426/2012 г., всички на Старозагорския районен съд, и по н.о.х.д. № 255/2012 г. на Ямболския районен съд, тъй като за тях не са налице основаният за групиране по чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК.

Деянията по н.о.х.д. № 644/1996 г., н.о.х.д. № 1181/2005 г. и н.о.х.д. № 1332/2005 г., всички на Старозагорския районен съд, са извършени в периода 02.01.1994 г. – 11.01.2002 г., а съдебните актове по тези дела са влезли в сила в периода 11.02.1997 г. – 26.09.2005 г. Т.е. – преди 28.01.2006 г. /когато е извършено деянието, предмет на н.о.х.д. № 104/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд/.

А наказанията по н.о.х.д. № 1426/2012 г. на Старозагорския районен съд и по н.о.х.д. № 255/2012 г. на Ямболския районен съд са обособени в отделна група – три години лишаване от свобода, което представлява най-благоприятното за дееца съчетание. За тези две наказания не са налице основаният за групиране по чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК с наказанието, наложено на подсъдимия Р. по н.о.х.д. № 795/2006 г. на Старозагорския окръжен съд /една година и шест месеца лишаване от свобода/, тъй като присъдата по това дело е влязла в сила на 27.07.2006 г.  Т.е. – преди извършване на деянията по н.о.х.д. № 1426/2012 г. на Старозагорския районен съд /27.11.2010 г./ и по н.о.х.д. № 255/2012 г. на Ямболския районен съд /16.12.2011 г./.

На основание чл.25, ал.4 от НК районният съд обосновано и законосъобразно е преценил, че изпълнението на така определеното общо наказание не следва да бъде отлагано по реда на чл.66, ал.1 от НК, тъй като за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения Р. е наложително той да го изтърпи това наказание ефективно – съгласно чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален строг режим, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

Старозагорски  окръжен   съд                      - 11 -                       в.н.о.х.д. № 1143/2013 г.

 

Правилно, съобразявайки се с цялостната престъпна дейност на осъдения Р., личността му и целите на чл.36, ал.1 НК /поправително-превъзпитаваща и предупредително-възпираща/, районният съд е приел, че не следва да приложи нормата на чл.24 от НК и не е увеличил размера на определеното общо наказание.

На основание чл.25, ал.2 от НК правилно районният съд е приспаднал изцяло от така определеното на подсъдимия Р.Г.Р. общо най-тежко наказание една година и шест месеца лишаване от свобода изтърпяното от него изцяло наказание по н.о.х.д. № 795/2006 г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

При извършената цялостна служебна проверка на обжалваната присъда, съобразно чл.314, ал.1 от НПК, съдът не констатира основания за нейната отмяна или изменение.

Поради гореизложените съображения съдът счита, че жалбите на П.А.Д. и Р.Г.Р. са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение, а постановената присъда следва да бъде потвърдена.

Воден от горните мотиви и на основание чл.334, т.6 и чл.338 от НПК, съдът

Р      Е      Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 6 от 23.03.2013 г., постановена по н.о.х.д. № 104/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                               2.