О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер………609……23….… август  Година 2013..….…Град Стара Загора

 

Старозагорски окръжен съд……. ………………...…Наказателно отделение

На… двадесет и трети август…….…...…..Година две хиляди и тринадесета

В закрито заседание в следния състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                        

 разгледа докладваното от съдията ТАТЯНА ГЬОНЕВА…… . ………

ЧН дело номер 389…………………….…..……...по описа за 2013година

 

Производството е по реда на чл.244 ал.5 НПК.

 

Обжалвано е Постановление от 06.08.2013г. на ОП Стара Загора, с което е спряно наказателно производство по досъдебно производство №817/2012г. по описа на Първо РУ “Полиция” Стара Загора.

 

Против постановлението в законния срок е подадена частна жалба от пострадалата Ю.М.Д..

 

Съдът намира, че жалбата е подадена в предвидения от закона седмодневен срок от активно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

 

Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител за това, че на 29.05.2012г. в гр. Стара Загора е отнел чужди движими вещи – дамска чанта с описани в същата вещи и парична сума, сред които и мобилен телефон “Самсунг” с тъч скрийн, от владението на Ю.М.Д. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила – престъпление по чл.198 ал.1 НК. Като обвиняем по делото е привлечен Георги Василев Радев, като му е повдигнато обвинение за извършен грабеж в съучастие с неизвестен съизвършител и в условията на опасен рецидив. По-тежката квалификация на деянието е определила и компетентността на ОП Стара Загора. По ДП са извършени множество действия по разследването, като е разпоредено още и извършване на справка от наличните хотели в Сливенски минерални бани и установяване на регистрацията на сочения от обв. Радев съизвършител Николай Гинев Петров в подкрепа на твърденията на последния.

 

С обжалваното постановление наблюдаващият прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, след като е обсъдил събраните по досъдебното производство доказателства, е приел, че следва наказателното производство да бъде спряно до издирването на Розалина Парашкевова Николова – сестра на обвиняемия Радев. Прието е, че показанията на същата са от изключително значение за разкриване на обективната истина по делото, в частност – за доказване на участието на Петров в извършване на деянието. Същевременно като правно основание за постановеното спиране е посочена разпоредбата на чл.244 ал.1 т.3 НПК.

 

Съдът намира за основателни изложените в частната жалба доводи, че в конкретния случай не са налице условията на цитираната правна разпоредба. Същата предвижда възможност за спиране на наказателното производство при невъзможност единствен свидетел очевидец да бъде разпитан. Съдът споделя изложеното в частната жалба, че Розалина Николова не се явява единствен свидетел очевидец по смисъла на чл.244 ал.1 т.3 НПК, а такъв е единствено пострадалата Ю.Д.. Впрочем единствен означава да няма втори такъв. Розалина Николова би могла да бъде разпитана като свидетел, но същата не е и очевидец на извършеното. В  проведената очна ставка между обвиняемия Георги Радев и св. Николай Петров обвиняемият Радев ясно заявява, че двамата с Петров последвали пострадалата, докато сестра му Розалина не отишла с тях, а останала да наглежда малолетните деца – дъщеря си и дъщерята на Николай Петров. Поради горните съображения съдът намира, че липсва посоченото от прокурора законово основание за спиране на наказателното производство, което налага отмяната на обжалваното постановление. 

Вън от изложеното следва да се посочи, че са събрани множество доказателства в подкрепа на заявеното от обв. Г. Радев съучастие на братовчед му Николай Петров. Предстои и установяване на резултата от проучването на регистрацията на двамата на инкриминираната дата и следващата в съответния хотел на територията на Сливенските минерални бани.

Водим от горните мотиви и на основание чл.243 ал.5 т.3 НПК, Окръжният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ Постановление от 06.08.2013г. на ОП Стара Загора, с което е спряно наказателно производство по досъдебно производство №817/2012г. по описа на Първо РУ “Полиция” Стара Загора.

Определението е окончателно.

         

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: