МОТИВИ

към присъда № 46/20.09.2013 год. по НОХ дело № 177/2013 год. по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора

 

Обвинението против подсъдимия Б.Д. *** е за това, че в периода месец юни – 18 юли 2011 г. в гр.Стара Загора извършил действия по приготовление към престъпление по чл.354а, ал.1, изр.второ от НК, а именно - придобиване и държане без надлежно разрешително на 10 литра прекурсор – вещество от амфетаминов тип – 1-фенил, 2-пропанон /бензилметилкетон / с цел разпространение като приготовлението се е изразило в намирането на съучастници – Н.Х.К. и неустановено до момента лице от арменски произход, подготвянето на средства – сумата 4800 долара /равностойността на 3500 евро/ за закупуване на въпросното вещество и е създал условия за извършване на намисленото престъпление преди да е започнало неговото изпълнение – даване на подробни указания на Н.К. относно начина на разпознаване и покупка на 10 литра прекурсор /бензилметилкетон/ - престъпление по чл.356а във вр. чл.354а, ал.1, изр. второ, предл. първо, във вр. чл.17, ал.1 от НК.

Подсъдимият Б.Д.Д. е предаден на съд и за това, че в периода месец юни – 18 юли 2011 год. в гр.Стара Загора осъществил приготовление за пренасяне през границата на страната при ГКПП „Капитан Андреево” без надлежно разрешително на 10 литра прекурсор - вещество от амфетаминов тип – 1-фенил, 2-пропанон / бензилметилкетон /, като приготовлението се е изразило в намирането на съучастници – Н.К., подготвянето на средства – сумата 4800 долара /равностойността на 3500 евро/ за закупуване на въпросното вещество и е създал условия за извършване на намисленото престъпление преди да е започнало неговото изпълнение – даване на подробни указания на Н.К. относно начина на разпознаване и покупка на въпросното количество прекурсор – престъпление по чл.242, ал.9, вр. чл.242, ал.3 във вр. чл.17, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – гр. Стара Загора, базирайки се на събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства, поддържа обвиненията така, както са повдигнати против подсъдимия Д., като счита, че на същия следва да се  определи и наложи поотделно наказание за всяко престъпление и при условията на чл.23, ал.1 от НК да наложи общо наказание от четири години лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор, а по отношение на  веществените доказателства да бъдат отнети в полза на държавата.

Защитата на подсъдимия, не прави възражения по фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт и изяснена в хода на съдебното следствие. Искането е, ако съдът признае за виновен подс.Б. Д. при  определяне на  наказанието да прояви снизходителност и да приложи най-лекото наказание от 3 години лишаване  от свобода.

Подсъдимият не се признава за виновен по предявеното му обвинение и моли да бъде оправдан..

От събраните в хода на съдебното следствие доказателства - обяснения на подсъдимия, показанията на свидетелите – И.В.И., Р.К.М., М.П.Е.,  Н.Х.К. (вкл. прочетените показания, дадени в хода на досъдебното производство), Д.К.Ж., И. Д. Л., писмените доказателства:Том І - протокол за претърсване и изземване л.3 – 5 от ДП  одобрени с определения на съдия от Окръжен съд, писмо изх. № 4563/24.02.2012 год. от “Космо България Мобайл” ЕАД л.37 – 43 от ДП, писмо № С-4110/24.02.2012 год. от Директор на дирекция “Сигурност” БТК ЕАД с приложен електронен носител 1 бр. компакт диск – л.53-54, справка за съдимост на подсъдимия л.61, писмо изх. № 1/11.06.2012 год. от Първа инвестиционна банка –изх.№1/И-8089/11.06.2012 год. л.62, писма от следните банки:   Банка ДСК –изх.№06-00-01/6328/28.05.2012 год. л.64, Райфайзенбанк изх.№010 -10782/28.05.2012 год.л.80, които  касаят запитване за получени или наредени преводи в системата за електронни разплащания в системата на Мъниграм,  писмо изх. № 24/1032/05.06.2012 год. на УниКредит Булбанк л.81, писмо № 0403-0333/31.05.2012 год. на Алианц Банк България л.  84 , писмо изх. № 1201/28.05.2012 год. на Пощенска банка – л.85, писмо № ИД -12-9481/29.05.2012 год. на Сибанк ЕАД - л.86, писмо изх. № 69641/23.05.2012 год. на ЦКБ – л.87, писмо № 01-140-2785641/28.05.2012 год. на МКБ Юнионбанк  - л.88, писмо изх. № НК – 9969/21.05.2012 год. на Банка пиреос - л.89, писмо изх. № 24-00-0033-7357/19.05.2012 год. на Община Стара Загора - л.90, протокол за разпит на обвиняем л.113 – 115 на Н.Х.К., нов протокол за разпит на обвиняем пред съдия на Н.К. л.117 – л.119, протокол за разпит на обвиняем л.121, справка за съдимост на Н.Х.К. – л.123, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на Н.Х.К. л.124, протокол за разпит на обвиняем л.128, декларация за семейно и материално положение  и имотно състояние на подсъдимия Б.Д. л.129-130, справка от Служба по вписванията гр. Стара Загора касаещи регистрирани актове свързани с недвижими имоти – л.132 – 133, справка за регистрация на собственост на МПС на л.136 касаещо подсъдимия Б.Д., писмо рег. № 71 582/29.11.2012 год. на ОД на МВР - Ст.Загора касаещо задгранични пътувания на Н.Х.К. л.138-139 от ДП;Том ІІ – определение от 19.07.2011 год. – л.11, протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 год. на л.13 -14, определение от 19.07.2011 год. на Старозагорски районен съд по чнд № 370/2011 год. л. 15, протокол за претърсване и изземване л.17-18,   протокол за разпит пред съдия на свидетел л.20 – 21 касаещ Н.Х.К., протокол № 230/20.07.2011 год. за извършена физико-химическа експертиза л.30-31,  протокол за вземане на представителни проби л.33- л.35, заключение от експертиза по протокол № 397/16.09.2011 год. л.37 - л.39, протокол № 316/29.07.2011 год. на ОД на МВР Стара Загора, БНТЛ  л.42-43 , към тази експертиза е приложен оптичен носител серия  LH3139LK2033374D4, протокол № 11/НАР-727 на НИКК - МВР л.  51-53, както и приетите при разглеждането на делото по съдебното следствие доказателства: справка за съдимост на подсъдимия Б.Д.Д. с приложен към нея бюлетин за съдимост -  л.17-18, писмо рег. № 36383/31.05.2013 год., писмо № 42208/24.06.2013 г. на зам.директор на ОД на МВР Ст.Загора,  писмо № 48631/18.07.2013 год., молба вх. № 9294/26.07.2013 год. от С.Е. в качеството си на управител на “***” ООД с приложени 2 страници от задграничен паспорт на Д.К., писмо изх. № 28957/29.07.2013 год.писмо № 19073/30.07.2013 год. и писмо № И 278/13.08.2013 год.,съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

 

Подсъдимият Б.Д. от дълги години се занимавал с организиране на международен трафик на наркотични вещества и прекурсори. Той  многократно   бил задържан в чужбина  за престъпления свързани с трафика и разпространението на наркотични вещества. Затова и Д. във времето често променял имената си, за да не бъде разпознат от съответните служби при пребиваването си в чужбина във връзка с дейността му на международен трафикант на наркотици, което е видно от приложеното писмо изх.№.24-00-0033-7357/19.05.2012 год. на Служба “ГС” при Община Стара Загора. През 2009 год. същият е бил осъден на 4 години и шест месеца „Лишаване от свобода" с присъда  по НОХД № 413/2007 год. от Хасковския Окръжен съд за извършено от него престъпление по чл.354а, ал.2, вр.ал. 1 от НК за държане на високорискови наркотични вещества в особено големи размери, като бил освободен предсрочно от затвора на 24.02.2010 год. от Окръжен съд Стара Загора с остатък от 10 месеца и 2 дни. Към настоящия момент Д. е обвиняем и по ДП № БОП зм-35/2012 год. по описа на сектор БОП гр.Стара Загора, като му е повдигнато обвинение за подбудителство и помагачество за  престъпление по чл.354а, ал.2, вр.ал. 1 от НК,  касаещо притежание на 8 килограма хероин с цел разпространение и му е наложена   мярка за неотклонение „Задържане под стража".

Въпреки осъждането му и предсрочното му освобождаване Д. не се поправил, а решил в началото на м.юни 2011 год. в гр.Стара Загора да организира нов канал за международен трафик на прекурсори за производство на наркотични вещества:

За целта му трябвало лице, шофьор на камион за международен транспорт на стоки.

 Още през 2008 год. св.Н.К. се запознал чрез свои познати с подсъдимия Б.Д., на когото споделил, че работи като шофьор на камион, осъществяващ международни превози и често пътува в чужбина. При една от срещите през 2011 год.  свидетелят К. му се оплакал, че плаща много големи сметки за мобилен телефон. Подсъдимият Д. му казал, че има свободна СИМ карта, която му дал, като му споменал да я ползва, за да може да се чуват по телефона, когато го потърси. През месец юни 2011 год. подсъдимият Д. се обадил на  св.К. и поискал двамата да се срещнат. Срещнали се на централния пазар в гр.Стара Загора. На срещата подсъдимият попитал  св.К. дали ще пътува скоро някъде в чужбина. Той му отговорил, че ще извършва курс до А., по - конкретно до гр.***. Подсъдимият Д., предвид дългогодишния си опит в търговията с наркотици и установените си контакти в тези среди, бързо успял да намери координатите на лице от Армения, което продава прекурсори. След като си осигурил съучастник от Армения в придобиването на прекурсор, подсъдимият попитал свидетеля К. дали ще може да пренесе нелегално през границата известно количество коняк за него от Армения за България и после да му го предаде на него или на посочено от него лице. Свидетелят К. се съгласил и подсъдимия Д. му дал арменски телефонен номер, като му казал, че това е телефона на човека, който трябва да му предаде коняка и като пристигне в гр. Ереван трябва да му се обади.

След като пристигнал в гр. Ереван, Армения, св. К. се обадил на телефонния номер, който му бил дал предварително подсъдимия Д. и се срещнал с неустановения до постановяване на присъдата арменски гражданин. С него свидетелят К. се срещал няколко пъти като едновременно с това поддържал и комуникация по телефона с подсъдимия Д. в България. Подсъдимият Д. казал на свидетеля К. да попита арменеца дали има от „коняка” и че е готов да купи веднага от 20 до 50 литра в зависимост от цената. Свидетелят К. по телефона отговорил на подсъдимия Д., че арменецът е казал цена от 400 долара за литър и го попитал как се казва „коняка”. Подсъдимият Д. му отговорил, че „коняка” се казва бензилметилкетон и че трябва да има мирис на бор, след което го попитал дали ако му изпрати 5000 щатски долара ще може да му купи 10 литра от него. Свидетелят К. му отговорил утвърдително и Д. му обяснил, че ще му изпрати пари по „Уестърн Юнион” за да закупи въпросното количество от 10 литра   бензилметилкетон. Свидетелят К. му обяснил, че трябва да му изпрати парите по друга система за бързи преводи - „Мъни грам”, тъй като в Армения не работили с „Уестърн Юнион”. Подсъдимият Д. му изпратил сумата от 3500 евро, която сума била получена от  свидетеля К. в Армения и изплатена от местна банка в щатски долари - 4800 долара. Подсъдимият Д. обяснил също така по телефона на свидетеля К. как да разпознае  въпросното вещество - при загряване на котлон, то  не трябва да губи от обема си. Свидетелят К. продължил да се среща с арменския гражданин, който, при една от следващите им срещи, му предал шишенце от 12 милилитра, съдържащо мостра от веществото, което му е било поръчано от подсъдимия Д.. След като се убедил, че това е веществото, поръчано му от подсъдимия Д. и след като парите вече му били изпратени, свидетеля К. поръчал на арменеца 10 литра от същото вещество. При следващата им среща  с неустановения до постановяване на присъдата арменец, преди още веществото да бъде доставено, същият го попитал дали знае какво точно купува. Свидетелят  К. му обяснил, че не знае за какво става въпрос, след което арменецът му обяснил, че от това вещество се правят наркотици. Като разбрал, че се замесва в сериозен международен трафик на прекурсори, свидетелят К., подбуждан  активно дотогава от подсъдимия Д., доброволно се отказал да извърши сделката - да придобие и държи прекурсорите и да осъществи контрабандата им през границите на страната. Той се прибрал в България през ГКПП „Капитан Андреево”,  като  взел със себе си парите, които му бил изпратил подсъдимия Д., както и мострата, която му била дадена от арменеца. След прибирането му в България същият на 18.07.2011 год. бил задържан от органите на полицията като при извършеното претърсване в квартирата му в гр.Стара Загора били намерени и иззети, както сумата от 4795 долара, така и шишенцето с мострата от веществото, която му била дадена от арменеца.

Според заключението на назначените по делото физикохимични експертизи веществото в шишенцето е прекурсор – вещество от   амфетаминов    тип    -    1.фенил,    2.пропанон,    известно    още    като    БМК    /бензилметилкетон/ с тегло 12 мл.

 

В обясненията си подсъдимият оспорва фактическата обстановка в няколко насоки, с което се опитва да изключи своето участие в извършването на престъпленията, за които е предаден на съд. Според подс.Б. Д. още през 2010 год. доброволно е изразил готовност да стане “информатор” на полицията в гр.Стара Загора с цел разкриване и разобличаване на престъпна група от гр.Хасково, занимаваща се с контрабанда на наркотични вещества. За целта е провел среща със св.И. Л./тогава зам. директор на *****/,а в последствие докладвал на полицейските органи за резултатите от дейността си . Св. И.Л. беше призован и разпитан в съдебно заседание. Той не отрече за проведена среща с подсъдимия, но тя е била единствена и оставила впечатления у свидетеля, “че Б. иска да разбере дали имаме някакъв интерес към него или не”/л.138 с. сл./.

Опитвайки се да омаловажи отношенията си със св.Н.К. подсъдимият в своите обяснения и при поставяне в очна ставка със свидетеля твърди, че не е давал телефон на св.Н. К., а това е сторил “турският бизнесмен”, при когото свидетелят ще започва работа. Всъщност и в обвинителния акт, и в показанията на св.Н. К. се посочва, че се касае за СИМ карта, а не за телефонен апарат. И тази СИМ карта е използвана при комуникацията между двамата.

Подсъдимият в своите обяснения твърди, че иззетата от св.Н. К. сума от 4 795 щатски долари е изпратена, за да могат свидетелите Н.К. и Д.Ж. да се приберат от Армения, предвид забавата в разтоварването на товарния автомобил и изчерпването на парите им. Съдът не кредитира и тези обяснения, защото са противоречиви вътрешно, а и с останалия доказателствен материал. Подсъдимият в обясненията си сочи, че  изпратил 3 500 евро/ щатска равностойност 4 800 долара/ “на Д., който е собственик на камиона”, а не на св.Н. К./л.43 с. сл./. В тази насока са показанията на св.М.Е., която посочва, че подсъдимият е разговарял със св.Д. Ж., на когото обещал да изпрати пари “за нафта, за да се върнат”/л.43 с. сл./. Всъщност и свидетелят К. в хода на съдебното следствие поддържа тезата на подсъдимия за поводът за изпращане на паричната сума, със системата за бързи преводи “Мъни грам” от Стара Загора за гр.Ереван, Армения -за храна и гориво. Съдът прие, че тези показания са недостоверни. За да са достоверни показанията следва да съответстват на обективната действителност. Достоверността на показанията на свидетелите се проверява при съпоставка с останалите доказателства. Показанията на св.Н. К. не съответстват на дадените от него показания/обяснения при разпита му пред съдия/ в хода на досъдебното производство, приобщени към доказателствата по реда на чл.281 НПК/, както и от записаните разговори и разменени sms-и между подсъдимия Б. Д. и свидетеля, събрани чрез използване на СРС и от изготвените в тази връзка веществени доказателствени средства. В тях отчеливо става ясно, че паричната сума е изпратена, за да се закупи процесното вещество бензилметилкетон, а не осигуряване извънредния престой, пътуване и храна.

   В показанията си пред съда свидетелят Н. К. подчертава, че при задържането му на 18.07.2011 год. е бил бит, като полицаите   “събориха ме на земята, започнаха да ме ритат и бият”/л.134 с.сл./, а на следващия ден под натиск и “диктовка” на полицейските органи е дал показанията пред съдия в досъдебното производство. В тази част показанията на св.Н. К. са изолирани, защото не се подкрепят от други доказателства. На първо място липсват доказателства за упражнено полицейско насилие при задържането на свидетеля. При надлежно изготвен и оформен протокол за разпит пред съдия, няма как решаващия съд да не го цени като доказателство. В тази връзка и в подкрепа изводите на съда да даде вяра на дадените показания/обяснения в досъдебното производство от св.Н. К., следва да се отчете, че първите показания пред съдия са дадени на 19.07.2011 год./л.20,т.ІІ, ДП/, а вторите/вече в процесуалното положение на обвиняем/ на 20.11.2012 год./л.117,т.І ДП/. Тяхното съдържание в частта, касаеща изпратените от подсъдимия на свидетеля 3 500 евро е идентично. Ако се допуснат за достоверни твърденията на свидетеля за упражнено насилие при първия разпит, то е необяснимо защо след повече от година той дава подробни и съвпадащи обяснения, при това и в качество на обвиняем.  Обяснение съда намира в действително оказан натиск и внушение по отношение на свидетеля, но това влияние не е реализирано от разследващите органи. Изложеното по-горе в никакъв случай не подлага на съмнение показанията на свидетеля Н. К., дадени в досъдебното производство, а напротив,  изложените пред настоящия състав показания,  за съда са недостоверни.

За недобросъвестността на този свидетел/Н. К./ са показателни показанията пред съдебния състав, в частта им, в която при разпита, св.Н. К. посочи, че изпратената от подсъдимия  парична сума е била “на името на Д.”, а той със своя паспорт е получил сумата. Очевидно това е невъзможно и няма как банкова институция да изплати , каквато и да е парична сума на друго лице без правно основание. Позицията на свидетеля пред съда се опровергава и от показанията на св.Д. Ж., според когото, за да се приберат от Армения работодателят му Т. “***” е изпратил 1 000 евро.Това са допълнителни  детайли, който изобличават свидетеля Н.К. в недобросъвестност.

Съдът, оценявайки обясненията на подс.Б. Д. относно придобиването и пренасянето от Армения в България на 10 литра прекурсорбензилметинкетон/БМК/ прие, че същите са недостоверни. Според подсъдимия, след като разбрал, че св.К. се интересува от веществото БМК, проверил в Интернет, разбрал за какво се използва и го предупредил да не се занимава, за да не загуби бъдещата си работа. Обясненията на подсъдимия се подкрепят от св.М. Е., допусната за свидетел по искане на подс.Б. Д. и която е сестра на съпругата на подсъдимия. На л.85 от с. протокол тази свидетелка заявява, че е присъствала на разговор по телефона между подсъдимия и св.Н. К., в който разговор подс.Б. Д., след справка в Интернет, казал на свидетеля, че струва 50 лева и “да не си дава парите”.

При оценката на обясненията  на подсъдимия в тази им част, респ. показанията на св.М. Е. съдът прие, че те не са правдиви/не отговарят на истината/. Абстрахирайки се от родствената връзка между св.М. Е. и подсъдимия, анализирайки съдържанието на изложеното от тях пред съда, видно е противоречието в показанията на свидетелката и обясненията на подсъдимия с обективните данни от изготвеното ВДС от прилаганите СРС. По отношение на относимите към предмета на доказване обстоятелства – вид на веществото, начин на разпознаване, кореспонденцията е изключително чрез sms/л.20/27, л.23/27,л.24/27 ВДС/, а не разговори по мобилен телефон, както твърди св.М. Е.. В този смисъл са и показанията на св.Н. К. дадени пред съдия в досъдебното производство и приобщени към доказателствата по делото. В тази връзка съдът не кредитира и показанията на св.Н. К. дадени в съдебно заседание, че двете бутилки коняк,както и мострата от шишенцето с веществото/БМК са били за бъдещия му работодател-турчин, а мострата от шишенцето с веществото/БМК/ е за приготвяне на коняк. Тези показания се появяват година и половина след първоначалните разпити и ако се проследят засечените разговори между подсъдимия и св.Н. К. неизбежно се налага и извода, че свидетелят се е стремял съзнателно да закупи 10 литра прекурсор/БМК/. От друга страна св.Н. К. не е безразличен към изхода от делото, което се установява от разговорите /ВДС от прилагане на СРС/ между него и подсъдимия, които са показателни и насочващи, относно знанието му за целта на пътуването до Армения.

При цялостната преценка на доказателствата и тяхната оценка съдът не намери основания за съмнение относно добросъвестността и доброволността на показанията на св.Н. К. в хода на досъдебното производство, защото освен, че са в хармония с обективните данни по делото /ВДС от прилагането на СРС, заключенията от технически компютърни експертизи и от физикохимическа експертиза/, те са правдиви и логични. Пълнотата и детайлността в тези показания са резултат на преки възприятия, а не на внушения, заплахи, физическо или психическо насилие. Доказателства в тази насока липсват в досъдебното производство, а такива не се представиха и в съдебното производство /мед. свидетелство, освидетелстване и др./. Не би могло да се приеме, че  обясненията на подсъдимия, с показанията на допуснатите  до разпит свидетели пред съда, представляват стройна система от доказателства, опровергаващи обвинението. По горе се отбелязаха открояващи се вътрешни противоречия в тях, както и противоречие с кредитираните от съда веществени и гласни доказателствени средства.

 

                        ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Предвид горната фактическа обстановка, с деянието си подсъдимия Д. е осъществил престъпния състав на чл.356а, вр.чл.354а, ал.1, изр.второ, предл.първо, вр. чл.17, ал.1 от НК, като в периода месец юни – 18 юли 2011 год. в гр.Стара Загора е извършил действия по  приготовление към престъпление по чл.354а, ал.1, изр.второ от НК, а именно - придобиване и държане без надлежно разрешително на 10 литра прекурсор – вещество от амфетаминов тип – 1-фенил, 2-пропанон / бензилметилкетон / с цел разпространение като приготовлението се е изразило в намирането на съучастници – Н.Х.К. и неустановено до момента лице от арменски произход, подготвянето на средства – сумата 4800 долара за закупуване на въпросното вещество и е създал условия за извършване на намисленото престъпление преди да е започнало неговото изпълнение – даване на подробни указания на свидетеля Н.К. относно начина на разпознаване и покупка на въпросното количество прекурсор.

От обективна страна подсъдимият е осъществил и трите форми на изпълнителното деяние на приготовлението по чл.17, ал.1 от НК, чрез които се е стремял да придобие и държи, без надлежно разрешително 10 литра прекурсорбензилметилкетон/вещество от амфитаминов тип. 

В инкриминираният период е подготвил средства за извършване на престъплението. Средствата за извършване на престъплението са материални  вещи,вкл.пари, които се използват за осъществяване на престъплението. Подсъдимият е  изпратил в Армения на свидетеля Н.К. сумата от 4800 американски долара/доларова равностойност на 3 500 евро/, с които свидетеля К. да закупи и пренесе през границата 10 литра БМК.

 Намирането на съучастници е въвличането в извършването на престъплението на други лица, тяхното склоняване за участие. Начините за склоняване са разнообразни-молба, обещание на изгоди или неприятности, намеци, указания, конклудентни действия и др. В конкретния случай склоняването се изразило в молба/за пренасяне на “коняк”/ и обещание за изгода/от СРС е видно,че  свидетелят е убеждаван, че ще си подобри материалното положение/. И така  в периода м.юни - 18.07.2011 год. в Стара Загора подс.Б. Д. намерил съучастници за намисленото от него престъпление– свидетеля Н.К. и  арменски гражданин с неустановена в хода на разследването самоличност, за придобиването и държането на прекурсори.

Подсъдимият е създал и условия за извършване на намисленото престъпление преди да е започнало изпълнителното деяние. Условията за извършване на престъплението са действия, създаващи възможност за реализация. В случая това са действията на подсъдимия, с които е  дал подробни указания на свидетеля К. как да разпознае прекурсора - да мирише на бор и да не губи от теглото си при загряване, и как и от кого да го купи и после пренесе през границата тези 10 литра БМК.

Бензилметилкетонът е вещество от амфетаминов тип-1-фенил, 2-пропанон,т.е.е прекурсор и е включено в Приложението на Регламент 111/2005 на Съвета и вносът и износът са под контрол.

От материалите на делото е видно, че подсъдимият не притежава надлежно разрешително за придобиване и държане на прекурсор или внос и износ .

От субективна страна престъплението е извършено при умишлена форма на вината, с пряк умисъл. Приготовлението на подсъдимия  за извършването на конкретното престъпление, умишлено създавайки условия за неговото извършване, при безразлично отношение към последствията, е невъзможно.

Подсъдимият е действал и със специална цел-процесното количество прекурсор е било предназначено за разпространение. Този извод се налага от показанията на св.И. Л./л.138 с.сл./, предишното осъждане/по чл.354а,ал.ІІ НК-/, висящото досъдебно производство срещу подс.Б. Д./отново за престъпление по чл.354а НК/, а от провежданите разговори на подсъдимия със св.Ник. К. се потвърждава този извод-свързване в лице от арменски произход, за да се закупи голямо количество прекурсор.

 

Подсъдимият е извършил в съвкупност и престъплението по чл. 242, ал.9, вр. чл.242, ал.3, вр. чл.17, ал.1 от НК, като в периода месец юни – 18 юли 2011 год. в гр.Стара Загора осъществил приготовление към престъпление по чл.242, ал.3 от НК, а именно пренасяне през границата на страната при ГКПП „Капитан Андреево” без надлежно разрешително на 10 литра прекурсор - вещество от амфетаминов тип – 1-фенил, 2-пропанон / бензилметилкетон /, като приготовлението се е изразило в намирането на съучастници – Н.К., подготвянето на средства – сумата 4800 долара за закупуване на въпросното вещество и е създал условия за извършване на намисленото престъпление преди да е започнало неговото изпълнение – даване на подробни указания на Н.К. относно начина на разпознаване и покупка на въпросното количество прекурсор.

 

От обективна страна и тук подготвителните действия се изразяват в създаването на условия за извършване на престъплението-намиране на съучастници-св.Н.К., намиране на средства за закупуване на процесното вещество, както и създаване на условия за извършване на замисленото престъпление-описание и даване указания на св.Н. К. как да разпознае и закупи веществото от амфетаминов тип. От проследената комуникация между подсъдимия и св.Н. К. е видно, че прекурсора е подготвян за пренасяне през границата, в частност през ГКПП Капитан Андреево и то без надлежно разрешително.За да е съставомерно деянието от обективна страна е достатъчно наличието на един обективен признак, а в настоящия случай са налице и трите форми на изпълнителното деяние на приготовлението.

От субективна страна престъплението е извършено виновно с пряк умисъл, като подсъдимият е съзнавал обществената опасност на деянието-че със своите действия създава условия  за извършване на престъпление, искал е създаването на тези условия и е предвиждал възможните общественоопасни последици от това престъпление, което желаел да извърши и се стремял към настъпването на престъпния резултат-пренасяне през границите на страната на вещество от амфетаминов тип-прекурсор-10 литра бензилметилкетон без надлежно разрешително.

 

Първоначално  свидетеля Н.Х.К. е бил привлечен в качеството на обвиняем по настоящото досъдебно производство за извършено от него престъпление по чл.354а, ал.1, изр.второ от НК, касаещо държане на 12 мл прекурсор - 1.фенил, 2. пропанол, известно още като БМК / бензилметилкетон/, с цел разпространение, които са му били предадени от неустановения до момента арменски гражданин по поръчение на подсъдимия Б.Д.. Впоследствие с постановление на ОП - Стара Загора от 14.03.2013 год. наказателното производство спрямо него е било прекратено.

 

 

ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

 

При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимия Б.Д., съдът се съобрази с двата основни принципа на наказателноправната ни система: принципа на законоустановеност на наказанието и принципа на неговата индивидуализация и справедливост.

Съгласно първия принцип (законосъобразност), за престъплението по чл.356а във вр. чл.354а, ал.1, изр. второ, предл. първо, във вр. чл.17, ал.1 от НК е предвидено наказание “лишаване от свобода” от три до осем години.

При индивидуализацията на наказанието, съдът обсъди характерът и степента на обществена опасност на престъплението-касае се за престъпление, застрашаващо общественото здраве-висока степен на обществена опасност. Взе се предвид и обществената опасност на дееца-висока, предвид системата от жизнени ценности на подсъдимия – приел е, че не е нужно с честен труд да заработва материалните блага.

Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете  възрастта на подсъдимия /на 60 год./, наличие на малолетно дете в семейството/л.129-досъдебно производство-ДСМПИС/ и съвместното живеене с него.

Отегчаващи вината обстоятелства е предишно осъждане на подсъдимия с реално изтърпяно наказание за престъпление, свързано с наркотични вещества в големи количества, както и активната му роля в подготовката на замисленото престъпление.

Във връзка с това съдът прие, че наказанието следва да се определи при превес на смекчаващи вината обстоятелства, поради което и осъди подсъдимия Б.Д. на наказание лишаване от свобода за срок от четири години, което да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

За престъплението по чл.242, ал.9, вр. ал.3 във вр. чл.17, ал.1 от НК при условията на чл.54 НК съдът определи наказание лишаване от свобода за срок от две години, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

И по отношение на това престъпление съдът прие, че е налице превес на смекчаващите вината обстоятелства, отчитайки като смекчаващи обстоятелства възрастта на дееца и малолетното дете, за което полага грижи в отглеждането и възпитанието.Отегчаващо вината обстоятелство е предишното осъждане на подсъдимия.

При предвидено в специалната норма наказание лишаване от свобода за срок от пет години и съобразявайки се с приетия превес на смекчаващи вината обстоятелства съдът определи наказание под средния размер, а именно лишаване от свобода за срок от две години, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Тъй като и двете престъпления са извършени при условията на чл.23, ал.1 НК, т.е. преди да има влязла в сила  присъда, за което и да е от тях, съдът определи едно общо наказание, а именно най-тежкото - лишаване от свобода за срок от четири години, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

 

Предмет на престъплението по чл.354а,ал.І,изр.първо от НК са наркотични вещества или техни аналози, а според изр. второ предмет са прекурсори или съоръжения или материали за производство на наркотични вещества или техни аналози. В случая се касае за прекурсор- бензилметилкетон. На общо основание, на основание чл.53, ал.ІІ НК, процесното вещество подлежи на отнемане в полза на държавата.  По отношение на наркотичните вещества и прекурсорите  законодателят е предвидил специална норма - чл.354а, ал.6 НК, която следва да се приложи. С оглед на това и на основание чл. 354а, ал. 6 от НК съдът отне в полза на държавата вещественото доказателство наркотично вещество бензилметилкетон с обем 12,3 мл, оставено на съхранение в сектор БОП гр.Стара Загора, което след влизане на присъдата в законна сила следва да бъдат унищожени.

 На основание чл.  53, ал.І и ал.ІІ, б. “а” от НК  съдът отне в полза на държавата веществените доказателства:

1.Обект № 1 – Преносим компютър с надпис “***”, иззет с протокол за претърсване и изземване от 19.07.2011 г. от жилище на Б.Д.Д. ЕГН ********** ***;

2. Обект № 2 – Мобилен телефон марка „***” със сив панел с изписан сериен номер на панела под батерията *** с поставена СИМ карта на Глобул със сериен номер *** иззет с протокол за претърсване и изземване от 19.07.2011 г. от жилище на Б.Д.Д. ЕГН ********** ***;

3. Обект № 3 – Тефтер с черна подвързия съдържащ саморъчно записани бележки, иззет с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН **********;

*. Обект № 4 - Мобилен телефон марка „***” с бяло-син панел с изписан сериен номер на панела под батерията *** с поставена СИМ карта на „***” със сериен номер ***, иззет с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН **********;

*. Обект № 5 – карта памет с надпис “***” с № ***, иззети с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН **********;

*. Обект № 6 – СИМ карта с надпис „**” с № ***, иззети с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН **********;

*. Обект № 7 – СИМ карта с надпис „***” с № ***, иззети с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН **********;

*. Обект № 8 – СИМ карта с надпис „***” с № ***, иззети с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН **********;

*. Обект № 11 – Квадратен кашон съдържащ ВД, опаковани и върнати от НИКК гр.София съдържащ :

-полиетиленов плик с клип система на затваряне, съдържащ друг полиетиленов плик с малка квадратна картонена кутийка с пратеното за изследване вещество от амфетаминов тип;

 -Полиетиленов плик с клип система на затваряне съдържаш лепенка с надпис „Град/Село СЗ – Стара Загора, възложител 01 РУ ДП № СЗЗМ-1019/2011 г., вх.№ НИКК 2011-02938, пакет № PKG- 004386;

- Хартиени опаковки на една от които има надпис „Изследвано ВД Дело № 1019/2011 г. – I РУП – Стара Загора, един обект № 1 – в-во в стъклено шише с пластмасова капачка, съгласно протокол  и оранжева лепенка в долния десен ъгъл с изображение на череп и преплетени кости и надпис „Токсично”;

- полиетиленов плик с клип система на затваряне, запечатан с червени печати на НИКК-София с надпис на книжната част „Об.№ 1 – БМК към ПР.№ 11/нар-727 течност съдържащ малка квадратна кутийка, които /с изключение на обект № 1/ след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени, като малоценни вещи.

НА ОСНОВАНИЕ чл.53, ал.1 б.”а” от НК съдът отне в полза на държавата иззетите като веществено доказателство банкноти в размер на  сумата от 4795 щатски долара в следните банкноти – една банкнота с номинал 5 щатски долара със сериен номер ***, две банкноти с номинал двадесет щатски долара със серийни номера *** и  ***, една банкнота с номинал петдесет щатски долара със сериен номер ***, 47 банкноти с номинал сто щатски долара със серийни номера както следва – ***, иззети с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН **********.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ доказателства /Обект № 10/ – една банкнота с номинал петдесет евро със сериен номер ***,  една банкнота с номинал двадесет лева със сериен номер ***, една банкнота с номинал пет лева със сериен номер ***, четири банкноти с номинал два лева със серийни номера – ***, иззети с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН ********** съдът постанови да се върнат на собственика им Н.Х.К. след влизане на присъдата в сила.

Веществените доказателствени средства, внесени в ОС-Стара Загора от Окръжна прокуратура - Стара Загора съдържащи класифицирана информация, след влизане на присъдата в сила съдът постанови да се ВЪРНАТ на съответния орган на МВР, за унищожаването им при спазване изискванията на ЗЗКИ и ЗСРС.

Съдът осъди подсъдимия Б.Д.Д., с посочена по-горе самоличност, да заплати  по бюджетната сметка на ОД на МВР гр. Стара Загора сумата от 282,82 лв. /двеста осемдесет и два лева и осемдесет и две стотинки/ – разноски по делото направени в хода на досъдебното производство.

Съдът осъди подсъдимия Б.Д.Д., с посочена по-горе самоличност, да заплати  направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 30 лв. /тридесет лева/ в полза на съдебната власт по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора, Корпоративна търговска банка, клон Стара Загора.

Причини за извършване на престъплението – ниско правно съзнание, стремежът на подсъдимия Б. Д. да се облагодетелства по престъпен начин,  слабите морално волеви задръжки и установените престъпни наклонности на подсъдимия.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: