П Р И С Ъ Д А

 

Номер  46                               Година 2013                  град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд                                                                 наказателен състав

На двадесети септември                                                            година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:Н.М.

С.П.

 

Секретар Н.К.

Прокурор ПЕТКО Г.

 

като разгледа докладваното от съдията ТОНЬО ТОНЕВ

НОХ дело номер 177 по описа за 2013 година.

 

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Д.Д. -  роден на *** год. в гр.**** българин, български гражданин, средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода месец юни – 18 юли 2011 г. в гр.Стара Загора извършил действия по приготовление към престъпление по чл.354а, ал.1, изр.второ от НК, а именно - придобиване и държане без надлежно разрешително на 10 литра прекурсор – вещество от амфетаминов тип – 1-фенил, 2-пропанон /бензилметилкетон / с цел разпространение като приготовлението се е изразило в намирането на съучастници – Н.Х.К. и неустановено до момента лице от арменски произход, подготвянето на средства – сумата 4800 долара /равностойността на 3500 евро/ за закупуване на въпросното вещество и е създал условия за извършване на намисленото престъпление преди да е започнало неговото изпълнение – даване на подробни указания на Н.К. относно начина на разпознаване и покупка на 10 литра прекурсор /бензилметилкетон/, поради което и на основание чл.356а във вр. чл.354а, ал.1, изр. второ, предл. първо, във вр. чл.17, ал.1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от  ЧЕТИРИ ГОДИНИ, което наказание съгласно чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС следва да изтърпи при първоначален “СТРОГ” режим в затворническо общежитие  от закрит тип.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Д.Д. със снета по-горе самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода месец юни – 18 юли 2011 год. в гр.Стара Загора осъществил приготовление към престъпление по чл.242, ал.3 от НК, а именно пренасяне през границата на страната при ГКПП „Капитан Андреево” без надлежно разрешително на 10 литра прекурсор - вещество от амфетаминов тип – 1-фенил, 2-пропанон / бензилметилкетон /, като приготовлението се е изразило в намирането на съучастници – Н.К., подготвянето на средства – сумата 4800 долара /равностойността на 3500 евро/ за закупуване на въпросното вещество и е създал условия за извършване на намисленото престъпление преди да е започнало неговото изпълнение – даване на подробни указания на Н.К. относно начина на разпознаване и покупка на въпросното количество прекурсор, поради което и на основание чл.242, ал.9, вр. чл.242, ал.3 във вр. чл.17, ал.1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което наказание съгласно чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС следва да изтърпи при първоначален “СТРОГ” режим в затворническо общежитие  от закрит тип.

 

На основание чл. 23, ал. 1 от НК определя на подсъдимия  Б.Д.Д., със снета по-горе самоличност, едно общо наказание в размера на по-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок ЧЕТИРИ ГОДИНИ, което наказание съгласно чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС следва да изтърпи при първоначален “СТРОГ” режим в затворническо общежитие  от закрит тип.

 

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство наркотично вещество  -бензилметилкетон с обем 12,3 мл, оставено на съхранение в сектор БОП гр.Стара Загора.

На основание чл. 53, ал. 1, б. “а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства:

 

1.Обект № 1 – Преносим компютър с надпис “***”, иззет с протокол за претърсване и изземване от 19.07.2011 г. от жилище на Б.Д.Д. ЕГН ********** ***;

 

2. Обект № 2 – Мобилен телефон марка „***” със сив панел с изписан сериен номер на панела под батерията *** с поставена СИМ карта на Глобул със сериен номер *** иззет с протокол за претърсване и изземване от 19.07.2011 г. от жилище на Б.Д.Д. ЕГН ********** ***;

 

3. Обект № 3 – Тефтер с черна подвързия съдържащ саморъчно записани бележки, иззет с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН **********;

 

*. Обект № 4 - Мобилен телефон марка „***” с бяло-син панел с изписан сериен номер на панела под батерията *** с поставена СИМ карта на „Виваком” със сериен номер ***, иззет с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН **********;

 

*. Обект № 5 – карта памет с надпис “***” с № ***, иззети с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН **********;

 

*. Обект № 6 – СИМ карта с надпис „***” с № ***, иззети с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН **********;

 

*. Обект № 7 – СИМ карта с надпис „***” с № ***, иззети с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН **********;

 

*. Обект № 8 – СИМ карта с надпис „***” с № ***, иззети с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН **********;

 

*. Обект № 11 – Квадратен кашон съдържащ ВД, опаковани и върнати от НИКК гр.София съдържащ :

 

-полиетиленов плик с клип система на затваряне, съдържащ друг полиетиленов плик с малка квадратна картонена кутийка с пратеното за изследване вещество от амфетаминов тип;

 

-Полиетиленов плик с клип система на затваряне съдържаш лепенка с надпис „Град/Село СЗ – Стара Загора, възложител 01 РУ ДП № СЗЗМ-1019/2011 г., вх.№ НИКК 2011-02938, пакет № PKG- 004386;

 

- Хартиени опаковки на една от които има надпис „Изследвано ВД Дело № 1019/2011 г. – I РУП – Стара Загора, един обект № 1 – в-во в стъклено шише с пластмасова капачка, съгласно протокол  и оранжева лепенка в долния десен ъгъл с изображение на череп и преплетени кости и надпис „Токсично”;

 

- полиетиленов плик с клип система на затваряне, запечатан с червени печати на НИКК-София с надпис на книжната част „Об.№ 1 – БМК към ПР.№ 11/нар-727 течност съдържащ малка квадратна кутийка, които /с изключение на обект № 1/ след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени, като малоценни вещи.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.53, ал.1 б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата иззетите като веществено доказателство банкноти в размер на  сумата от 4795 щатски долара в следните банкноти – една банкнота с номинал 5 щатски долара със сериен номер ***, две банкноти с номинал двадесет щатски долара със серийни номера ***, една банкнота с номинал петдесет щатски долара със сериен номер ***, 47 банкноти с номинал сто щатски долара със серийни номера
както следва – ***, иззети с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН **********.

 

 ВЕЩЕСТВЕНИТЕ доказателства /Обект № 10/ – една банкнота с номинал петдесет евро със сериен номер ***,  една банкнота с номинал двадесет лева със сериен номер ***, една банкнота с номинал пет лева със сериен номер ***, четири банкноти с номинал два лева със серийни номера – ***, иззети с протокол за претърсване и изземване от 18.07.2011 г. от жилището обитавано от Н.Х.К. ЕГН ********** да се върнат на собственика им Н.Х.К. след влизане на присъдата в сила.

 

Веществените доказателствени средства, внесени в ОС-Стара Загора от Окръжна прокуратура - Стара Загора съдържащи класифицирана информация, след влизане на присъдата в сила да се ВЪРНАТ на съответния орган на МВР, за унищожаването им при спазване изискванията на ЗЗКИ и ЗСРС.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Б.Д.Д., с посочена по-горе самоличност, да заплати  по бюджетната сметка на ОД на МВР гр. Стара Загора сумата от 282,82 лв. /двеста осемдесет и два лева и осемдесет и две стотинки/ – разноски по делото направени в хода на досъдебното производство.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Б.Д.Д., с посочена по-горе самоличност, да заплати  направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 30 лв. /тридесет лева/ в полза на съдебната власт по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора, Корпоративна търговска банка, клон Стара Загора.

 

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес чрез Окръжен съд гр. Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                                                         2.