МОТИВИ

към присъда № 56/14.10.2013 год. по НОХ дело № 166/2013 год. по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора

 

Обвинението против подсъдимия Н.В.Г. е за престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. ”б” вр. чл. 343, ал. 1, б. „в” вр. чл. 342, ал. 1 от НК за това, че  на 23.10.2012 год. в с. *** обл. Стара Загора, управлявал МПС - товарен автомобил м. ”***” мод. ”***” с рег. № *** в нарушение правилата за движение – чл. 20, ал. 1 от ЗДП - водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват, чл. 40, ал. 1 от ЗДП – преди да започне движение назад водачът е длъжен да се убеди, че пътя зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност или затруднения на останалите участници в движението и чл. 40, ал.2 от ЗДП – по време на движение назад водачът е длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство, а когато това е невъзможно, е длъжен да осигури лице, което да му сигнализира за опасности, в резултат на което причинил по непредпазливост смъртта на Н. Г.С. ЕГН ********** *** Загора, като след деянието е направил всичко, зависещо от него за оказване на помощ на пострадалия.

В съдебното заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора, базирайки се на събраните в хода на наказателното производство доказателства и направените от подсъдимия Г. самопризнания по чл. 371, т. 2 от НПК поддържа първоначално повдигнатото обвинение, като доказано по безспорен и категоричен начин. Предлага подсъдимия Г. да бъде признат за виновен по повдигнатото обвинение и наказан, като съда му наложи наказание лишаване от свобода под средния към минималния размер предвиден от закона, което след приложение разпоредбата на чл. 58а от НК да бъде намалено с 1/3.

 

Подсъдимият Н.В.Г. се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение. Признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и изразява пред съда съгласие да не се събират доказателства във връзка с тези факти, както и да се ползват всички доказателства, събрани в хода на досъдебното производство.

Лично и чрез служебния си защитник – адв. С. моли съда, да приложи разпоредбата на чл. 58а от НК, като му наложи наказание около минимума предвиден за този вид престъпления.

От самопризнанието по чл. 371, т. 2 от НПК, направено от подсъдимият Г. и от събраните в хода на наказателното производство доказателства: протокол за оглед на местопроизшествие л. 4 - 5 от ДП, фотоалбум – л.6 – 7, АУАН 723/24.10.2012 год. л. 11, 2 бр. протоколи за разпит на обвиняем л. 16 - 17, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние л.18, справка за съдимост л.19, характеристична справка л.20, съдебно медицинска експертиза на труп № 309-2012 л. 22 - 25, протокол за химическа експертиза № 737/25.10.2013 год. л. 26, заключение на авто-техническа експертиза л.29-36, протокол за химическа експертиза № 735/25.10.2012 год. л. 39, талон за медицинско изследване л. 40, протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество л.41,  протокол за разпит на свидетеля З.И. л. 42, протокол за разпит на свидетеля В.Ж. л. 43, протокол за разпит на свидетелката Ц.Г.Н., протокол за разпит на свидетеля Й.Г.С. л.45, протокол за разпит на свидетеля Д.Г.С. л.46, протокол за разпит на свидетелката Д.К. л.47, удостоверение за наследници л.49, справка за нарушител от региона л.51, свидетелство за регистрация на МПС л.56 и останалите събрани в хода на досъдебното производство и приети по установения ред писмени и гласни доказателства, обсъдени в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Н.В.Г. ***.  Подсъдимият Г. е правоспособен водач на МПС -категории „В”, „С” , „М” и „Т’, като се води на отчет в Сектор КАТ при ОД на МВР - Пловдив.

Подсъдимият Г. работил в „***” ЕООД гр. А.  и във връзка с работата си управлявал като водач на МПС товарен автомобил, зареждайки магазини, вкл. и в района на общини Чирпан и Братя Даскалови обл. Стара Загора.

Поради изпълнение на служебните си задължения, на 23.10.2012 год. подсъдимия Г. пътувал за с.М., общ. Б.Д. обл. Ст. Загора, управлявайки товарен автомобил м. ”***” мод. ”***” с рег. № ***. В автомобила, управляван от подсъдимия като пътник пътувала колега на подсъдимия- св. Д.А.К..

Около 15.30 ч. управлявания от подсъдимия Г. товарен автомобил пристигнал в с. ***, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора. Същият се движел по главната улица на селото, като следвало да зареди със стока магазин, намиращ се на южната страна на ул. „С.”, пресичаща се с главната улица, по която подсъдимия управлявал автомобила. Тъй като местоположението на магазина, чието зареждане предстояло се намирал наблизо до кръстовището между ул. ”С.” и главната улица и за да е по-удобно за разтоварване на стоката, подсъдимия заходил по ул. ”С.” в посока от запад на изток, към магазина при управление назад на товарния автомобил м. ”***”. По този начин управлявания от подсъдимия автомобил започнал движение на заден ход по ул. ”С.” в посока от запад на изток, в южната лента на пътното платно, със скорост от около 12 км/ч.

В същото време пострадалия Н. Г.С. ***, се намирал на северния тротоар на ул. ”С.” – срещу същия магазин, и предприел пресичане на ул. ”С.”, движейки се от север на юг. Пострадалият навлязъл на пътното платно, пресякъл северното полуплатно и навлязъл в южната лента на улицата, по която в посока изток в същото време с около 12 км/ч се движел управлявания от подсъдимия  автомобил. При това движение на автомобила и пешеходеца, между тях настъпил удар, като пострадалия бил ударен със задната част на движещия се назад автомобил. В резултат на удара пострадалия С. паднал на пътното платно - в южната лента за движение, пред задната част на управлявания от подсъдимия  автомобил.

Инцидента бил наблюдаван от стоящия на южния тротоар - до магазина, свидетел З.Й.И.. Свидетелят И. започнал да вика и маха с ръце на водача - подсъдимия Г., който незабавно задействал спирачната система  на автомобила. След това подсъдимият отново привел в движение автомобила, като го преместил с няколко метра в обратна посока - в посока запад, след което слязъл от управлявания автомобил и отишъл при пострадалия. Пострадалият бил в съзнание и комуникативен. Подсъдимият Г. незабавно се обадил тел. 112, като съобщил за случилото се. При пристигане на екип на Спешна помощ, подсъдимият оказал помощ за натоварване на пострадалия в специализирания автомобил за спешна медицинска помощ, след което изчакал на място пристигането на органите на МВР. Пострадалият бил откаран в ЦСМП - Чирпан, но въпреки оказаната медицинска помощ починал.

От заключението на назначената в хода на досъдебното производство съдебно –  медицинска експертиза на труп № 309/2012 год., която съдът възприе като пълна, ясна и обоснована се установява, че в резултат на допуснатото пътно транспортно произшествие от подсъдимия, пострадалият Н. Г.С. на 76 години, е получил следните травматични увреждания: счупване на множество ребра двустранно /ребрата от II до VIII вляво и от II до IX вдясно/ с кръвонасядане на междуребрената мускулатура, контузия на белите дробове, разкъсване на околосърцевата торбичка, кръвонасядане на меките черепни обвивки, охлузвания и кръвонасядания по главата, тялото и крайниците. Видно от заключението като причина за смъртта на пострадалия е настъпилата гръдна травма.

Причина за настъпване на пътно транспортно произшествие е поведението на подсъдимия Г. - за подсъдимият е била налице обективна възможност да възприеме пострадалия и своевременно да спре управляваното моторно превозно средство – товарен автомобил м. ”***” мод. ”***” с рег. № ***. Подсъдимият нарушил правила по Закона за движението по пътищата, като не контролирал непрекъснато управляваното превозно средство и при движение назад – преди и по време на извършване на маневрата,  не се е убедил, че пътя зад превозното средство е свободен и няма да създаде опасност или затруднения за останалите участници в движението, в резултат на които нарушения настъпило пътно -транспортното произшествие, с резултат смъртта на пострадалия С..

След настъпване на произшествието, подсъдимия Г. направил зависещото от него с оглед на обстоятелствата, за оказване помощ на пострадалия - незабавно сигнализирал на тел. 112, оказал помощ на пострадалия изчаквайки екипа на спешна помощ и натоварвайки го в специализиран автомобил на ЦСМП - Чирпан.

Подсъдимият Н.В.Г. е роден на *** ***. Живее в същия град. Със средно образование е. Работи като шофьор в „***” ЕООД гр. А.. Не е женен.  Не е осъждан.

 

Гореописаната фактическа обстановка се установява от самопризнанието на подсъдимия Г. по чл. 371, т. 2 от НПК, както и от многобройните писмени и гласни доказателства, събрани в хода на досъдебното производство и приети от съда по установения ред, от заключението на извършената съдебно медицинска експертиза на труп и от показанията на свидетелите З.Й.И., В.М.Ж., Ц.Г.н., Й.Г.С., Д.Г.С. и Д.А.К..

Съдът кредитира изцяло показанията на горе цитираните свидетели, тъй като същите кореспондират с останалите доказателства, събрани в хода на досъдебното производство, подкрепят направените от подсъдимия Г. самопризнания по чл. 371, т. 2 от НПК и допринасят за изясняване на приетата за установена фактическа обстановка.

 

Правна квалификация

 

Предвид гореизложеното съдът счита, че подсъдимият Н.В.Г.  с деянието си на 23.10.2012 год. от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 343а, ал. 1, б. ”б” вр. чл. 343, ал. 1, б. „в” вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

 

Подсъдимият Г. със своето противоправно поведение е нарушил правилата за движение:

-чл. 20, ал. 1 от ЗДП - водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват,

-чл. 40, ал. 1 от ЗДП – преди да започне движение назад водачът е длъжен да се убеди, че пътя зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност или затруднения на останалите участници в движението 

-чл. 40, ал.2 от ЗДП – по време на движение назад водачът е длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство, а когато това е невъзможно, е длъжен да осигури лице, което да му сигнализира за опасности, в резултат на което причинил по непредпазливост смъртта на Н. Г.С. ЕГН ********** *** Загора,

 

От субективна страна, деянието е извършено от подсъдимия по непредпазливост, като конкретния вид на непредпазливостта е престъпна небрежност /несъзнавана непредпазливост/. Подсъдимият не е предвиждал обществено опасните последици, но в конкретния случай е бил длъжен и е могъл да предвиди, че те ще настъпят, поради което и на основание цитираните по - горе законови текстове, той следва да бъде признат за виновен и наказан.

 

 

Вид и размер на наказанието

 

За извършеното от подсъдимия Г. престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. ”б” вр. чл. 343, ал. 1, б. „в” вр. чл. 342, ал. 1 законът предвижда наказание до 4 години лишаване от свобода.

 

С оглед на това, че настоящото производство се разви по Глава ХХVІІ от НПК и по-конкретно при хипотезата, предвидена в чл. 371, т. 2 от НПК, то в този случай, разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК задължава съда да определи на подсъдимия наказание при условията на чл. 58а от НК, т.е. да приложи чл. 58а, ал. 1 от НК, като редуцира с една трета определеното съгласно Общата част на НК наказание лишаване от свобода или ако едновременно с това са налице условията на чл. 55 от НК, да приложи тази разпоредба, явяваща се по-благоприятна за дееца.

 

Водим от горното и изхождайки от разпоредбата на чл. 54 от НК, съдът взе предвид като смекчаващи отговорността обстоятелства направените самопризнания, изразеното съжаление към случилото се и чистото съдебно минало, а отегчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства високата степен на обществена опасност на този род престъпления.

 

Предвид гореизложеното, съдът прие, че следва да определи на подсъдимия Н.В.Г.  наказание лишаване от свобода в размер на девет месеца, което след като бъде редуцирано с една трета на основание чл. 58а, ал. 1 от НК, се равнява на шест месеца лишаване от свобода.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът отложи изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът лиши подсъдимия Н.В.Г. – със снета по-горе самоличност – от право да управлява моторно превозно средство за срок от шест месеца.

 

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК съдът осъди подсъдимия Н.В.Г., с посочена по-горе самоличност, да заплати по бюджетната сметка на ОД на МВР гр. Стара Загора сумата от 328,57 лв. /триста двадесет и осем лева и петдесет и седем стотинки/ – разноски по делото направени в хода на досъдебното производство.

 

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК съдът осъди подсъдимия Н.В.Г. – с посочена по-горе самоличност - да заплати направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 15 лева /петнадесет лева/ по сметка на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

 

Причини – е несъобразяване с установените правила за движение по пътищата съгласно ЗДвП.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: