РЕШЕНИЕ

 

  178                               11.10.2013 година         град Стара Загора

 

   В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                ІІ наказателен състав

на втори октомври                                                                2013 година

В публично съдебно заседание в следния състав:                

               

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

           

                                           ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

                                                       АСЕН ЦВЕТАНОВ

 

СЕКРЕТАР : М.Д.

ПРОКУРОР: ХРИСТО МИШОВ

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

ВНОХД № 1193 по описа за 2013 година

За да се произнесе взе в предвид следното:

        

    Производството е по глава ХХІ на НПК.

 

    С Присъда № 93 от 27.05.2013г., постановена по НОХД № 364/2013г. по описа на Старозагорски районен съд, подсъдимият  Д.М.В., ЕГН **********, Е ПРИЗНАТ за ВИНОВЕН в това, че в периода 07.04.2012г. – 03.05.2012г. на територията на *****, в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с подсъдимия С.Н.С., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на МПС и техническо средство, е отнел чужди движими вещи на стойност 1046 лева от владението на И. И. И.;  чужди движими вещи на стойност 1747 лева, от владението на МОЛ Д. Р. Р., собственост на ****; чужди движими вещи на стойност 1780 лева от владението на П. Д. Х. и чужди движими вещи на стойност 857.90 лева от владението на МОЛ В. С. В., собственост на ****, всичко вещи на обща стойност 5430.90 лева от владението на другиго И. И. И., Д. Р. Р., П. Д. Х. и В. С. В., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и деянието е извършено в условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3,4 и 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК  е ОСЪДЕН на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване.

 

С Присъда № 93 от 27.05.2013г., постановена по НОХД № 364/2013г. по описа на Старозагорски районен съд, подсъдимият  С.Н.С., ЕГН **********, Е ПРИЗНАТ за ВИНОВЕН в това, че в периода 07.04.2012г. – 03.05.2012г. на територията на ***********в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с подсъдимия Д.М.В., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на МПС и техническо средство, е отнел чужди движими вещи на стойност 1046 лева от владението на И. И. И.;  чужди движими вещи на стойност 1747 лева, от владението на МОЛ Д. Р. Р., собственост на ****** и чужди движими вещи на стойност 1780 лева от владението на П. Д. Х., всичко вещи на обща стойност 4573 лева от владението на другиго И. И. И., Д. Р. Р. и П. Д. Х., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и деянието е извършено в условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3,4 и 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а”и б. “б” във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК  е ОСЪДЕН на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване.

 

С Присъда № 93 от 27.05.2013г., постановена по НОХД № 364/2013г. по описа на Старозагорски районен съд, подсъдимият  Д.И.Д., ЕГН **********, Е ПРИЗНАТ за НЕВИНОВЕН в това, че в периода 07.04.2012г. – 03.05.2012г. на територията на ***** в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с подсъдимия С.Н.С., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на МПС и техническо средство, е отнел чужди движими вещи на стойност 1046 лева от владението на И. И. И.;  чужди движими вещи на стойност 1747 лева, от владението на МОЛ Д. Р. Р., собственост на *****; чужди движими вещи на стойност 1780 лева от владението на П. Д. Х. и чужди движими вещи на стойност 857.90 лева от владението на МОЛ В. С. В., собственост на ********, всичко вещи на обща стойност 5430.90 лева от владението на другиго – И. И. И., Д. Р. Р., П. Д. Х. и В. С. В., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и Е ОПРАВДАН по обвинението по чл. 195, ал. 1, т. 3,4 и 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

 

    Със същата присъда, подсъдимият Д.М.В. Е ОСЪДЕН да заплати на *******, представлявана от В.С.В. сумата от 593.90 лева обезщетение за причинени имуществени вреди и е ОТХВЪРЛЕН предявения иск против подсъдимия Д.И.Д. като неоснователен и недоказан.

 

     С горепосочената присъда СА ОСЪДЕНИ подсъдимите Д.М.В. и С.Н.С. ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на *****, представлявана от Д. Р. Р., сумата от 1747 лева обезщетение за причинени имуществени вреди и е ОТХВЪРЛЕН предявения иск против подсъдимия Д.И.Д. като неоснователен и недоказан.

 

     Против горепосочената присъда в срока по чл. 319, ал. 1 от НПК, са постъпили жалби от подсъдимите С.Н.С. и Д.М.В..

 

     В жалбите се навеждат доводи за необоснованост и незаконосъобразност  на постановената присъда. Прави се искане  за нейната отмяна, алтернативно се иска изменение на присъдата, като се намали размера на наложеното наказание.

        

         Становището на Окръжна прокуратура-Стара Загора е, че тъй като не са налице основания за изменяване или отменяване на обжалваната присъда, същата следва да бъде потвърдена.

 

         Окръжният съд след като извърши цялостна служебна проверка на присъдата и взе в предвид основанията изтъкнати в жалбите на двата подсъдими, прие за установено следното:

 

            Производството пред първата инстанция е протекло по реда на съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 1 от НПК.

 

            За да постанови обжалваната присъда, първоинстанционният съд е приел за безспорно установена следната фактическа обстановка:

 

           Подсъдимите Д.В. и С.С. ***, където заедно изтърпявали наказание “Лишаване от свобода”. В края на месец март 2012г., подс. В.  се срещнал случайно с подс. С.С. и по предложение на последния двамата се уговорили да извършат кражби от селата с цел да си набавят парични средства.

            

           В изпълнение на замисленото на 06.04.2012г., около 18.00 часа, подс. С.С.  се обадил по мобилния  си телефон на подс. В. и му казал да отиде да го вземат с автомобил от гр. ******, където живеел. Подсъдимият В. взел за ползване от подс. Д. лек автомобил марка „Мерцедес”, с рег.№ РВ 8262 МТ /собственост на последния/ и тръгнал за гр. *****. След като пристигнал в гр. *******, в автомобила се качил подс. С., който  носел метална щанга със себе си, за  да я използва за извършването на плануваните кражби. Около 00.30 часа на 07.04.2012г. подсъдимите С. и В. пристигнали в  с. *******. Подсъдимият В. спрял автомобила в центъра на селото, непосредствено до хранителния магазин на св. И. И. И., находящ се в  с. ******. Подс. С. слязъл  от колата и отишъл  да огледа района около магазина, за да прецени откъде най-лесно би могъл да проникне в помещението. След като извършил тези действия, С. взел металната  щанга, която носел със себе си от гр. ****** и започнал да натиска с посоченото техническо средство в областта на бравата на входната врата на магазина, която била заключена от св. И. По гореописаният начин, подс. С. деформирал бравата на входната врата и проникнал в магазина с намерение противозаконно да присвои вещите, които намери там и които му се сторят подходящи. Подс. С.  носел със себе си  голяма празна  касетка за хляб, която използвал, за да натовари  движимите вещи от магазина в нея и по този начин същите да бъдат пренесени по-лесно  до автомобила. Той намерил в помещението кутии с цигари, собственост на св.И. и ги сложил в касетката за хляб. Докато С. извършвал гореописаните действия, подс. В. стоял пред магазина, оглеждал района около хранителния магазин  и внимавал да не дойде някой, докато извършвали кражбата, за което да сигнализира на подс. С.. След като разбрал, че  подс. С. е готов, подс. В. влязъл в магазина и помогнал на С. да пренесе касетката, която била пълна със стоки от магазина до автомобила. След като поставили откраднатите движими вещи в багажника на автомобила, подс. В. запалил колата и двамата потеглили в посока с. *****. Около 02.40 часа на 07.04.2012г. св. И. отишла до собствения си хранителен магазин, където установила липсата на 25 кутии цигари, марка бяло „****” на стойност 115.00 лв.., 10  кутии цигари, марка *****", на стойност 46.00 лв., 20 кутии цигари, марка "******”, на стойност 88.00 лв., 6 кутии цигари, марка „*****”, на стойност 28.20 лв., 8 кутии цигари, марка „*****", на стойност 35.20 лв., 20 кутии цигари, марка "******”, на стойност 84.00 лв., 10 кутии цигари, марка "*****”, на стойност 43.00 лв., 30 кутии цигари „****г”, на стойност 66.00 лв., 3 кутии цигари, марка "*****”, на стойност 15.60 лв., 5 кутии цигари марка "*****”, на стойност 25.00 лв., както и  парична сума в размер на 500.00 лева.

            Видно от експертното заключение на оценъчната експертиза, общата стойност на предмета на престъплението е 1046.00 лева.

 

            Подсъдимите С. и В. пристигнали в с. ***** в ранните часове на 07.04.2012г. Спрели автомобила до  хранителен магазин, собственост на  ****** с председател и материално отговорно лице- св. Д. Р. Върху входната врата на хранителния магазин, св. Р. бил поставил метална щора. Подс. С. вдигнал догоре посочената метална щора. След като извършил тези действия, С. взел металната щанга, която носил със себе си от гр. ***** и започнал да натиска с посоченото техническо средство в областта на бравата на входната врата на магазина, която била заключена. По гореописаният начин деформирал бравата на входната врата и проникнал в магазина с намерение противозаконно да присвои вещите, които намери там и които му се сторят подходящи за целта. Подс. С.  носил със себе си  голямата празна касетка за хляб, която подсъдимите използвали за извършването на кражбата  в с. *****, за да пренесат движимите вещи от магазина до автомобила Подс. С. намерил в помещението кутии с цигари и пакети с кафе, които сложил в касетката за хляб. Докато С. извършвал гореописаните действия, подс. В. стоял в близост до магазина, оглеждал района около хранителния магазин и внимавал да не дойде някой, докато извършвали кражбата, за което да сигнализира на С.. По сигнал на С., подс. В. влязъл в магазина, откъдето двамата изнесли инкриминираните движими вещи и ги  поставили в багажника на автомобила, след което потеглили в посока гр. *****. При задействане на алармата на магазина на ******”, служители от „*****”, охраняващи магазина, пристигнали на мястото, като уведомили за извършеното престъпление ****** - св. Р. При направената ревизия се установило, че от магазина са били откраднати: 1 кутия цигари, марка „****” на стойност 6.00 лв.,12 /дванадесет/ кутии цигари, марка „*****", на стойност 54.00 лв.,17 /седемнадесет/ кутии цигари, марка „****" на стойност 74.80 лв., 7 /седем/ кутии цигари, марка „*****", на стойност 31.50 лв.,11 /единадесет/ кутии цигари марка „*****", на стойност 46.20 лв., 4 /четири/ кутии цигари марка „*****", на стойност 24.00 лв., 22 /двадесет и две/ кутии цигари, марка „*****", на стойност 99.00 лв.,10 /десет/ кутии цигари, марка „*****", на стойност 44.00 лв., 5/пет/ кутии цигари, марка „*****", на стойност 11.50 лв, 9 /девет/ кутии цигари, марка „*****", на стойност 40.50 лв., 2 /две/ кутии цигари, марка „*******", на стойност 8.60 лв., 6 /шест/ кутии цигари марка „******", на стойност 25.80 лв., 17 /седемнадесет/ кутии цигари, марка „*******", на стойност 81.60 лв., 5 /пет/ кутии цигари, марка „*****", на стойност 25.00 лв. ,11 /единадесет/ кутии цигари марка „*****", на стойност 47.30 лв., 7 /седем/ кутии цигари марка „*****", на стойност 36.40 лв., 5 /пет/ кутии цигари марка „******", на стойност 23.00 лв., 35 /тридесет и пет/ кутии цигари, марка „*****", на стойност 161.00 лв., 20 /двадесет/ кутии цигари марка „*****", на стойност 84.00 лв., 3 /три/ кутии цигари, марка „******", на стойност 14.10 лв.,12 /дванадесет/ кутии цигари марка „*****", на стойност 49.20 лв.,15 /петнадесет/ кутии цигари, марка „*****", на стойност 69.00 лв.,13 /тринадесет/ кутии цигари, марка „*****" на стойност 67.60 лв., 3 /три/ кутии цигари марка „Малборо червено", на стойност 15.00 лв., 9 /девет/ кутии цигари марка „Ел ди блу слимс", на стойност 37.80 лв.,10 /десет/ кутии цигари, марка „******, на стойност 23.00 лв.,10 /десет/ кутии цигари, марка „******", на стойност 43.00 лв.,23 /двадесет и три кутии/ цигари, марка „*****", на стойност 98.90 лв, 8 /осем/ кутии цигари марка „*****", на стойност 37.60 лв., 9 /девет/ кутии цигари, марка „******", на стойност 45.00 лв., 5 /пет/ кутии цигари, марка „*****" на стойност 21.00 лв., 29 /двадесет и девет/ кутии цигари, марка „*****», на стойност 136.30 лв.,10 /десет/ кутии цигари, марка „*****", на стойност 44.00 лв., 11 /единадесет/ кутии цигари марка „******", на стойност 48.40 лв., 2 /две/ кутии цигари марка „*****", на стойност 4.40 лв.,11 /единадесет/ кутии цигари марка „*****", на стойност 51.70 лв.,1 /един /брой кафе „****" 100 гр., на стойност 1.40 лв., 4    /четири/ броя кафе «*****" 100 гр., на стойност 5.60 лв., 4 /четири/ броя кафе «*****" 200 гр.,   на стойност 9.80 лв.

 

          Видно от експертното заключение на оценъчната експертиза, общата стойност на предмета на престъплението е 1747.00 лв.

 

    Отнетите вещи подсъдимите оставили в дома на подс. С., който ги продал и след няколко дни заедно с подс. В. си поделили получените парични средства.

 

           В ранните часове на 30.04.2012г. подсъдимите В. и С. със същия автомобил отишли в с. *****. Спрели до хранителния магазин на св. П. Х.. Подс. С. взел металната  щанга, която носел със себе си и започнал да натиска с посоченото техническо средство в областта на бравата на входната врата на магазина, която била заключена от св. Х.. По гореописаният начин, подс. С. деформирал бравата на входната врата и проникнал в магазина с намерение противозаконно да присвои вещите, които намери там и които му се сторят подходящи за целта. Подс. В. също влязъл в хранителния магазин, за да помогне на подс. С. да пренесе вещите до автомобила. След като влезли в магазина на св. Х., подсъдимите взели и пренесли до автомобила следните движими вещи: 10 бр. кутии цигари марка  “**** ", на стойност 52.00 лв.,70 бр. кутии цигари марка „*******", на стойност 322.00 лв., 50 бр. кутии цигари, марка „******", на стойност 230.00 лв., 40 бр. кутии цигари марка „*****", на стойност 188.00 лв., 40 бр. кутии цигари марка „*****", на стойност 176.00 лв., 20 бр. кутии цигари марка „******", на стойност 90.00 лв., 30 бр. кутии цигари марка „****", на стойност 120.00 лв., 50 бр. кутии цигари, марка „*****", на стойност 215.00 лв., 20 бр. кутии цигари марка „*****", на стойност от 100.00 лв, както и парична сума в размер на 287.00лв. След като поставили посочените вещи в багажника на автомобила, подсъдимите потеглили.

 

          Видно от експертното заключение на оценъчната експертиза, общата стойност на вещите предмет на престъплението е 1780.00 лева.

 

         В 06.15 часа на 30.04.2012г. св. Х. бил уведомен, че от магазина му е била извършена кражба. Х. пристигнал незабавно при магазина си и видял, че металната щора на входната му врата е била  вдигната, а входната алуминиева врата била повредена в областта на бравата. От магазина на Х. липсвали вещи отнети от подсъдимите.

 

         В началото на месец май,2012г., подс.В. се срещнал случайно в гр. ****  с подс. С.. В проведения помежду им разговор подс. В. споделил на С., че имал нужда от пари. Тогава подс.С. предложил на В. *** да „ударят някой хранителен магазин”. С. казал на В.  да осигури автомобил за целта, защото „Мерцедеса” на Д. бил развален.Тогава подс. В. се обадил на друг свой приятел - св. Д. Б. от гр. ****, който притежавал „Фолксваген Голф 3" с рег.№ А 3790 КМ и поискал да му услужи с автомобила си. Б. предоставил автомобила си на подс. В. за временно ползване, без да  го  попита за какво му е и къде ще ходи с автомобила му. Следобяд на 02.05.2012г., подс.В. се обадил на подс. С. и му казал, че е намерил кола, с която да извършат кражбата. Около 22 часа на 02.05.2012г.  подс. В. пристигнал с управлявания от него автомобил, марка „Фолксваген Голф 3" с рег.№ А 3790 КМ в гр. гр. ******, за да се срещне с подс. С.. Преди да тръгне, подс. В. взел различни инструменти, които да им помогнат в извършването на престъплението. Сред тях имало и една   метална ножица за рязане на арматура. Като пристигнал в гр. ******, подс. В. се обадил на подс. С., но последният не вдигнал телефона си. При тази ситуация, подс. В. решил да извърши  намислената кражба без участието на подс. С.. Докато се придвижвал към **** подс. В. се сетил, че когато извършвали предишната кражба в селата в ******, минали през с. *****. Тогава не могли да извършат кражба там, защото хранителният    магазин    имал    метална    решетка, а те нямали  метална ножица, с която да срежат тази решетка. Той решил да разбият и откраднат намиращите се в хранителния магазин в с. ***** движими вещи.

Пристигнал в с. ******* Загора около 01.00 часа на 03.05.2012г. Подс. В.  спрял автомобила непосредствено до хранителния магазин, собственост на ******, с материално отговорно лице - св. В. В., находящ се в с.*****. В.  взел металната ножица за рязане на арматура, която носел със себе си и срязъл с посоченото техническо средство част от входната метална решетъчна врата на магазина, която била заключена от св. В.. След като извършил това, подс. В. достигнал до предверието на магазина, където имало още една заключена врата, която била алуминиева. С помощта на отвертка деформирал бравата на алуминиевата врата и проникнал в магазина с намерение противозаконно да присвои вещите, които намери. Подс. В. носел със себе си  голямата празна касетка за хляб, която използвали при извършването на предишните престъпления, за да пренесе движимите вещи от магазина до автомобила и по този начин да ги отнеме. Подсъдимият успял да отнеме намерените в помощението следните вещи: 2 бр.кутии шоколадови бонбони „*****", на стойност 4.80 лв.,10 бр. кутии „****", на стойност 17.20 лв.,1 кутия вафли „*****", на стойност 8.25 лв.,10 бр. кафе „*****., вакумирано, на стойност 9.50 лв.,3 бр. кафе „******" опаковка от 200 гр,  на стойност 5.55 лв.,10 бр. шоколад „****" от 25 гр, на стойност 2.70 лв.,10 бр. шоколад „*****" от 90 гр, на стойност 8.90 лв.,10 бр. шоколад „******" от 90 гр, на стойност  6.70 лв.,3 бр. шоколад „******" на стойност 4.02 лв., 24 кутии бр. суха паста „******", на стойност 8.16 лв.,1 кутия суха паста „*****", на стойност 6.96 лв., 40 бр. суха паста „*****", на стойност 8.80 лв., 40 бр. *****, на стойност 12.00 лв.,10 кутии цигари „*****”, на стойност 41.80 лв.,10 кутии цигари „******", на стойност 40.80 лв.,10 кутии цигари „****", на стойност 38.90 лв.,10 кутии цигари „*****, на стойност  42.70 лв.,10 кутии цигари „*****», на стойност  41.60 лв.,10 кутии цигари „*****”, на стойност 43.70 лв.,10 кутии цигари „******" на стойност  41.80 лв.,12 кутии цигари „******”, на стойност 48.48 лв., 8 бр. цигари „*****», на стойност 31.60 лв.,10 кутии цигари „*****, на стойност 20.70 лв., 12 кутии цигари „*****на стойност 21.60 лв., 6 бр. кутии цигари „*****”, на стойност 22.56 лв., 5 бр.кутии цигари „******", на стойност 20.00 лв, 3 бр. кутии цигари „*****, на стойност 12.12 лв., електронната везна, марка „*****» с фабричен номер - ***и дата на производство ***г., на стойност   264.00 лв, както и парична сума в размер на  22.00 лв. Подс. В. сложил посочените вещи  в касетката за хляб и по този начин ги пренесъл до автомобила, след което потеглил.

 

         Видно от експертното заключение на оценъчната експертиза, общата стойност на вещите предмет на престъплението е 857.90 лева.

 

         Видно от заключенията на съдебно-икономическата експертиза общата стойност на вещите предмет на престъплението е 5430,90 лева към момента на деянието.

 

          За да приеме за безспорно установена гореизложената фактическа обстановка, първоинстанционният съд е подложил всички събрани доказателства по делото на задълбочен и прецизен анализ. Ясно е посочено кои доказателства са кредитирани с доверие и кои не.

 

         Законосъобразно е прието от решаващия съд, че гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен и безспорен начин от обясненията на подсъдимите Д.В. и С.С. /същите по същество не оспорват фактите и признават вина в обясненията си на досъдебното производство и пред първоинстанционния съд/,  показанията на свидетелите И. И., В. В., С. Н., П. Х., С.Д., Д. Б., С. М., дадени на досъдебното производство, показанията на свидетеля Д. дадени в с.з., експертните заключения – експертно заключение на трасологична експертиза на л.36 до л.39, експертно заключение на трасологична експертиза на л.55-59,  експертно заключение за изготвяне на фотоалбум протокол №366 от 15.06.2012г., експертно заключение на съдебно-икономическа експертиза, удостоверение от „Мерцедес Бенц” от 19.03.2013г., 3 бр. свидетелства за съдимост, 3 бр. декларации за СИС; том І: протокол за оглед на местопроизшествие от 7.04.2012г. л.39, протокол за оглед на местопроизшествие от 7.04.2012г. л.44, протокол за оглед на местопроизшествие от 30.04.2012г. л.48, протокол за оглед на местопроизшествие от 03.05.2012г. л.57; Том ІІ: приемо- предавателен протокол от 08.02.2012г. л.2, протокол за доброволно предаване л.3, протокол за оглед на веществени доказателства от 11.06.2012г. л.4, приемо- предавателен протокол от 22.06.2012г. л.8, приемо-предавателен протокол от 22.06.2012г. л.10, протокол за доброволно предаване от 22.05.2012г. л.11, протокол за оглед на веществени доказателства от 25.06.2012г. л.13, протокол за доброволно предаване от 14.05.2012г. л.26, приемо-предавателен от 12.07.2012г. л.28, протокол за оглед на веществени доказателства от 10.08.2012г. л.29, приемо-предавателен протокол л.34 от 23.08.2012г., справка за регистрация на лек автомобил, трудов договор, опис от ревизия на супермаркет, извлечение от Търговски регистър, заповед №7 от 3.05.2012г. протокол за извършена инвентаризация за липси на стоки от 3.05.2012г., нотариален Акт №1 том І, нот.д.№12/2000г., извлечение от Търговски Регистър, фактури ведно с касови бележки- копия, Том ІІІ: справка със съдържание за трафични данни от «***» изпратена с писмо изх.№12157 от 12.07.2012г., справка от «****» изпратена с писмо изх.№11603 от 28.05.2012г., справка от «*****» изпратена с писмо изх.№11059/04.05.2012г., справка на «*****»  за трафични данни изпратена с писмо изх.№12318 от 14.06.2012г., справка от «****» №14560 от 12.07.2012г., справка на «*****» с трафични данни изпратена с писмо №15912/13.08.2012г., справка от «*****» изпратена с писмо №15425/11.07.2012г., справка от «*****» №14709/16.07.2012г., справка от «*****» №17530 от 31.08.2012г., справка от «****» №13486 от 11.07.2012г. и фотоснимки, приложени във фотоалбум.

 

         В тази връзка въззивният съд не намира за необходимо да коментира всяко едно от доказателствата поотделно. Районен съд Стара Загора, както вече бе посочено, логично и ясно е съпоставил доказателствата и е посочил конкретно въз основа на кои доказателства възприема гореизложената фактическа обстановка, защо ги кредитира с доверие и в частност защо не кредитира с доверие обясненията на подсъдимия относно конкретни факти. Следва да се отбележи, че пред настоящата инстанция  подсъдимите В. и С. по същество изразяват недоволство единствено от размера на наложеното им наказание “Лишаване от свобода”.

 

    Както вече бе посочено, производството пред първата инстанция е проведено по реда на съкратеното съдебно следствие, като на основание чл. 371, т. 1 от НПК, подсъдимите и техните защитници са дали съгласие да не се провежда разпит на всички свидетели и вещи лица, а при постановяване на присъдата непосредствено да се ползва съдържанието на съответните протоколи и експертни заключения от досъдебното производство, като с нарочно определение по смисъла на чл. 372, ал. 3 от НПК, съдът е одобрил изразеното съгласие. Въззивният съд споделя становището на първоинстанционния съд, че всички действия по разследването на досъдебното производство са извършени при условията и по реда, предвиден в НПК. Районният съд задълбочено е коментирал всяко едно от доказателствата и е стигнал до извода, че същите са събрани по реда, предвиден в НПК. В тази връзка довода за неяснота на заключението на съдебно-икономическата експертиза, е неоснователен.

 

   При така установените факти, първоинстанционният съд обосновано е приел, че подсъдимия С.Н.С. от обективна и субективна страна е осъществил престъпния състав на чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3,4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” вр. чл. 26, ал. 1 от НК, а подсъдимия Д.М. Велков – престъпния състав на чл. 96, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3,4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

 

           В случая, Окръжният съд намира за неоснователни доводите на подсъдимите и техните защитници за явна несправедливост на наложените наказания. Първоинстанционният съд при определяне вида и размера на наказанието се е съобразил с двата основни принципа, залегнали в разпоредбата на чл. 54 от НК за законоустановеност и индивидуализация на наказанието, като подробно е посочил кои обстоятелства приема като смекчаващи отговорността и кои като отегчаващи.

 

          За подсъдимия В. законосъобразно са отчетени като смекчаващи вината обстоятелства –критичното отношение към извършеното деяние и оказаното съдействие за разкриване на обективната истина, семейното положение, а като отегчаващи –многобройните осъждания извън необходимите за приложение на чл. 29 НК / чл. 56 НК/, изключително високата степен на обществено опасния характер на деянието в сравнение с други подобни случаи / престъпления от съответния вид са изключително широко разпространени в страната и съдебния район, условията на време, място и обстановка, начина на извършване на престъплението и наличието на няколко квалифициращи признака, високата стойност на предмета на престъплението.

      

          При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимия С., районният съд обосновано е приел като смекчаващи вината обстоятелства – критичното отношение към извършеното деяние и оказаното съдействие за разкриване на обективната истина, семейното положение, а като отегчаващи –многобройните осъждания извън необходимите за приложение на чл. 29 НК /чл. 56 НК/, изключително високата степен на обществено опасния характер на деянието в сравнение с други подобни случаи / престъпления от съответния вид са изключително широко разпространени в страната и съдебния район, условията на време, място и обстановка, начина на извършване на престъплението и наличието на няколко квалифициращи признака, високата стойност на предмета на престъплението.

 

При така възприетите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, първоинстанционният съд е проявил снизходителност, като е определил на подсъдимите наказания от по ТРИ ГОДИНИ “Лишаване от свобода” при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затворническо заведение от ЗАКРИТ тип, т.е. в минималния размер, предвиден в закона. По делото липсва протест, с който да е атакувана присъдата в тази част.

 

          В тази връзка, Окръжният съд намира, че всяка по-следваща проява на снизходителност при определяне размера на наказанията на двамата подсъдими би била в разрез с изискванията на закона.

 

          Водим от гореизложеното, Окръжен съд Стара Загора намира, че обжалваната присъда е правилна, обоснована и наложените наказания на подсъдимите са явно справедливи, поради което на основание чл.334, т.6 от НПК, същата следва да бъде потвърдена.

        Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 93/27.05.2013г., постановена по НОХД № 364/2013 г. по описа на Районен съд гр. Стара Загора.

 

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                       2.