П  Р  О  Т  О  К  О  Л     29

 

04.11.2013 година                                                                 гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН  СЪД, наказателно отделение, в публично заседание на четвърти ноември, две хиляди и тринадесета  година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СОНЯ КАМЕНОВА

       

СЕКРЕТАР:  И.Г.

ПРОКУРОР:  ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

 

сложи за  разглеждане докладваното от съдия КАМЕНОВА НОХД
№ 497  по описа за 2013 година.

         

На именното повикване в  9.30 часа се явиха:

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Стара Загора – явява се прокурор  ВАСИЛЕВ.

 

ПОДСЪДИМ:

Т.К.М. – лично и със защитника си – адв.Н.Г..

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 274  от НПК, а именно правото им на отводи срещу членове от състава на съда, прокурора, защитниците, съдебния секретар.

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК.

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 275 от НПК, а именно правото на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че няма процесуални пречки за даване ход на делото

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Споразумението, въз основа на което е образувано делото по реда на чл.381 и сл. от НПК, сключено между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия Т.К.М. за прекратяване на наказателното производство  по ДП № 52/2013 г. по описа на 01 РУ “Полиция” -  Стара Загора, в частта, в която е водено за престъпление по чл.249, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 от НК се докладва от съдията-докладчик.

 

Провери самоличността на подсъдимия:

Т.К.М., ЕГН **********.

 

На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запита подсъдимия Т.К.М. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.

                           

ПОДСЪДИМИЯТ Т.К.М.: Разбирам обвинението, предявено срещу мен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението и последиците от същото, а именно, че има силата на присъда. Доброволно съм подписал споразумението и декларацията към същото.  

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам направеното предложение от Окръжна прокуратура – Стара Загора за прекратяване чрез споразумение на наказателното производство по ДП № 52/2013 г. по описа на 01 РУ “Полиция “– Стара Загора, в частта, в която е водено срещу подсъдимия Т.К.М. за престъпление по чл.249, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 от НК.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Т.К.М.: Подписал  съм споразумението и го поддържам.

 

АДВ.Г.: Като защитник на подсъдимия Т.К.М.  съм подписал споразумението, което поддържам.

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът вписва в протокола  постигнатото между страните  споразумение, както следва:

 

Подсъдимият Т.К.М., ЕГН ***** се признава за виновен в това, че на 10.01.2013 г., в  град Стара Загора, в периода между 20.45 – 20.47 часа, в условията на продължавано престъпление, от АТМ устройство (банкомат) на банка “***” № ***, находящ се в град Стара Загора, ул. “Августа Траяна” № 22, четири пъти използвал платежен инструмент – дебитна карта № ***, издадена от *** банка, с титуляр К.И.К., без съгласието на титуляра, като деянието не съставлява по-тежко престъпление, поради което и на основание  чл.249, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК се осъжда на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип  и на ГЛОБА в размер на 100 лв. (сто лева).

ПРИСПАДА  на основание чл.59, ал.1 от НК спрямо подсъдимия Т.К.М. – с посочена по-горе самоличност – при изпълнение на наложеното му наказание лишаване от свобода времето, през което е бил задържан с мярка за неотклонение “задържане под стража”,  считано от 31.05.2013 г.

Подсъдимият Т.К.М. – с посочена по-горе самоличност - се осъжда да заплати направените по делото разноски в размер на  267.30 лв. (двеста шестдесет и седем лева и 30 ст. ), платими по бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. шушляково спортно яке, 3 бр. СИМ-карти, 1 брой зарядно устройство за мобилен телефон и 1 чифт мъжки спортни обувки (иззети с протокол за претърсване и изземване от 29.05.2013 г.) –  да се върнат на Окръжна прокуратура – Стара Загора – с оглед продължаващото разследване за престъпление по чл.198, ал.1 от НК.

 

ПРОКУРОР:                           ПОДСЪДИМ:

                /Т.К.М./

 

ЗАЩИТНИК:

/АДВ.Н.Г./

 

След подписване на споразумението от страните, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал.7 от НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА споразумението между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия Т.К.М. и защитникът му адв.Н.Г., както следва:

 

Подсъдимият Т.К.М., ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 10.01.2013 г., в  град Стара Загора, в периода между 20.45 – 20.47 часа, в условията на продължавано престъпление, от АТМ устройство (банкомат) на банка “***” № ***, находящ се в град Стара Загора, ул. “Августа Траяна” № 22, четири пъти използвал платежен инструмент – дебитна карта № ***, издадена от *** банка, с титуляр К.И.К., без съгласието на титуляра, като деянието не съставлява по-тежко престъпление, поради което и на основание  чл.249, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК се осъжда на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ  ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип  и ГЛОБА в размер на 100 лв. (сто лева).

 

ПРИСПАДА  на основание чл.59, ал.1 от НК спрямо подсъдимия Т.К.М. – с посочена по-горе самоличност – при изпълнение на наложеното му наказание лишаване от свобода времето, през което е бил задържан с мярка за неотклонение “задържане под стража”,  считано от 31.05.2013 г.

 

ОСЪЖДА подсъдимият Т.К.М. – с посочена по-горе самоличност - да заплати направените по делото разноски в размер на  267.30 лв. (двеста шестдесет и седем лева и 30 ст. ), платими по бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. шушляково спортно яке, 3 бр. СИМ-карти, 1 брой зарядно устройство за мобилен телефон и 1 чифт мъжки спортни обувки (иззети с протокол за претърсване и изземване от 29.05.2013 г.) –  да се върнат на Окръжна прокуратура – Стара Загора, за продължаване на разследването по чл.198, ал.1 от НК.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД
№ 497/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

Протоколът, изготвен в с.з., което приключи в 10.00 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЕКРЕТАР: