Старозагорски окръжен съд                        - 1 -                            н.о.х.д. № 493/2013 г.

 

МОТИВИ:

 

Срещу подсъдимия Ц.Р.В. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.304а, във вр. с чл.304, ал.1 от НК, че на 15.10.2013 г.,  в гр. С.,е  дал подкуп – парична сума от 50 /петдесет/ лева, състояща се от една банкнота с номинал 50 /петдесет/ лева, серия БВ номер 8045682, на полицейски органи – младши автоконтрольор Р.Е.Г. и младши автоконтрольор  Г.ко П.П. от Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВРСтара Загора, за да не извършат действие по служба – издаване на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ и връчване на медицински талон за изследване.

Прокурорът поддържа така повдигнатото обвинение по чл.304а, във вр. с чл.304, ал.1 от НК срещу подсъдимия Ц.Р.В. и счита, че следва да му бъде наложено наказание при превес на смекчаващите вината обстоятелства – лишаване от свобода, чието изпълнение съдът да отложи на основание чл.66, ал.1 от НК, както и глоба в минимален размер. Моли съда да приложи разпоредбата на чл.307а от НК и да отнеме в полза на държавата вещественото доказателство по делото – 1 бр. банкнота, която е предмет на престъплението по чл.304а от НК.

Подсъдимият Ц.Р.В. твърди, че съжалява за стореното. Моли съда за минимално условно наказание и минимална глоба, тъй като е безработен и има намерение да си търси работа в чужбина. Подробни съображения за това развива в пледоарията си служебният му защитник му адв. К.В..

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

Подсъдимият Ц.Р.В. е роден на 15 05.1991 г., в гр. С., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

На 15.10.2013 г. подсъдимият Ц.Р.В. управлявал собствения си лек автомобил марка „Алфа Ромео” с рег. № СТ 70 22 АН. Подсъдимият В. не притежавал свидетелство за управление на МПС. В лекия автомобил, освен подсъдимия, били и четирима негови приятели и брат му /А.А.И. и свидетелите Д.Н.С., Ю.Ю.У., Д.О.Д. и З.Р.В./*** автомобилът бил спрян за проверка от свидетелите Р.Е.Г. и Г.П.П., и двамата на длъжност младши автоконтрольор в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – С.. Причината за проверката била неправилния превоз на  шестима пътници в автомобила.

                                                            - 2 -

  Свидетелите Г. и П. се представили на подсъдимия В. и поискали документите за проверка – свидетелство за управление на МПС, талон за технически преглед и полица за сключена гражданска отговорност. Обяснили му, че документите следва да донесе до патрулния автомобил. Подсъдимият В. след около минута отишъл до автомобила и представил на проверяващите талон за технически преглед и полица за сключена гражданска отговорност, които били на негово име. Докато свидетелят П. проверявал документите, подсъдимият В. заявил, че не притежава свидетелство за управление  на МПС. Тъй като миришел на алкохол,  свидетелят Г. го тествал с дрегер, който отчел наличие на алкохол от 1,17 промила.

Свидетелят П. уведомил подсъдимия, че ще му бъде съставен АУАН,  ще му се връчи талон за медицинско изследване и автомобилът му ще бъде спрян от движение, тъй като е неправоспособен водач, и му върнал представените от него документи. Двамата свидетели младши автоконтрольори започнали да оформят документите по констатираните нарушения, а подсъдимият помолил да отиде до автомобила си, за да  се посъветва с брат си – свидетелят Златомир В.. 

След около минута подсъдимият В. отново се върнал  до патрулния автомобил, подал на свидетеля П. полицата си за гражданска отговорност и му казал да я разгледа отново. П. му заявил, че вече я е видял и следва да си я прибере. Тогава подсъдимият пуснал полицата на стелката пред предната дясна седалка, където бил седнал свидетелят П.. От полицата изпаднала  банкнота от 50 лева. Подсъдимият В. заявил на двамата автоконтрольори да вземат банкнотата и „да не му пишат нищо”. 

Незабавно свидетелите П. и Г. докладвали за случилото се в ОД на МВР – С. запазили местопроизшествието и задържали подсъдимия В. до пристигането на разследващия полицай за извършване на оглед на местопроизшествието.

След извършването на огледа на местопроизшествието банкнотата  с номинал 50 /петдесет/ лева, серия БВ номер 8045682, била иззета /протокол за оглед на местоприезшествие от 15.10.2013 г. – л.2 – л.4 от б.п. № зм-1294/2013 г. поописа на Първо РУП – С. / и в последствие приложена към досъдебното производство като веществено доказателство.

Подсъдимият В. бил откаран в болницата да даде кръв, но отказал. След това бил откаран в Първо РУП – С. за изясняване на случая.

Свидетелите Р.Е.Г. /полицай І ст./ и Г.П.П. /полицай ІІ ст./ били назначени на длъжността „младши автоконтрольор” І ст. в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” в Сектор „Пътна полиция” към Отдел Охранителна полиция” при ОД на МВР – С., видно от писмо № 69198/16.10.2013 г. от ОД на МВР – С. /л.29 от б.п. № зм-1294/2013 г. по описа на Първо РУП – С. /.

Старозагорски окръжен съд                        - 3 -                            н.о.х.д. № 493/2013 г.

 

Приложена и е типова длъжностна характеристика на длъжността „младши автоконтрольор” ІІ-І ст. /л.30 – л.33 от б.п. № зм-1294/2013 г. по описа на Първо РУП – С. /.

От горното се налага изводът, че свидетелите Г. и П. по смисъла на закона са полицейски органи. Подкупът им бил даден от подсъдимия В. по време на изпълнение на служебните им задължения. Тази облага от 50 лв. не се следва на двамата полицейски служители и им е дадена от подсъдимия В. да не извършат действие по служба, което са длъжни да извършат – да работят по предотвратяване и пресичането нарушенията  по пътищата и обществения ред, като съставят АУАН за констатирано от тях административно нарушение и връчване на медицински талон за изследване.

Видно от справка за съдимост № 4186/15.10.2013 г. на Старозагорския районен съд /л.35 от б.п. № зм-1294/2013 г. по описа на Първо РУП – С. /, подсъдимият  В. е неосъждан.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява по безспорен начин от изявлението на подсъдимия В. по чл.371, т.2 от НПК, показанията на свидетелите Г., П., С., У., Д. и З. В. /по реда на чл.373, ал.2, във връзка с чл.372, ал.4 от НПК/, както и от приложените към делото писмени и веществени доказателства.

Въз основа на описаната по-горе безспорна фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият Ц.Р.В. е осъществил от обективна и от субективна страна съставомерните признаци на деянието, визирано в по чл.304а, във вр. с чл.304, ал.1 от НК, че на 15.10.2013 г.,  в гр. С.а,е  дал подкуп – парична сума от 50 /петдесет/ лева, състояща се от  една банкнота с номинал 50 /петдесет/ лева, серия БВ номер 8045682, на полицейски органи – младши автоконтрольор Р.ен Е.Г. и младши автоконтрольор  Г.П.П. от Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВРС., за да не извършат действие по служба – издаване на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ и връчване на медицински талон за изследване.

От субективна страна престъплението по чл.304а, във вр. с чл.304, ал.1 от НК е извършено с пряк умисъл.

С оглед на посочената правна квалификация и след като се съобрази с целта на специалната и генералната превенция, и с обстоятелствата, посочени в чл.54 от НК, както и с разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК, съдът счита, че следва да наложи на подсъдимия  В. наказание лишаване от свобода при превес на смекчаващите вината обстоятелства - признава вината си и искрено съжалява за случилото се, млад човек е и има възможност да се поправи, неосъждан е, има желание да полага обществено-полезен труд.

                                                         - 4 -

Предвиденото в закона наказание за престъплението по чл.304а от НК е лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.

Поради изложените съображения и с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК и чл.58а, ал.1 от НК, съдът следва да определи наказание на подсъдимия В., като се ръководи от разпоредбите на Общата част на НК и намали така определеното наказание лишаване от свобода с една трета.

Съдът счита, че наказание от шест месеца лишаване от свобода е справедливо и отговаря на целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК, тъй като в случая има превес на смекчаващите вината обстоятелства, изложени по-горе. След като наказанието шест месеца лишаване от се намали с една трета /2 месеца/, се получава наказание от четири месеца лишаване от свобода.

Ето защо съдът счита, че най-справедливото и подходящо наказание за подсъдимия  В. е наказание от четири месеца лишаване от свобода

Съдът счита, че така определеното наказание е справедливо и че за постигане на целите му /поправяне на подсъдимия/ не е наложително подсъдимият  В. да изтърпи така наложеното му наказание лишаване от свобода ефективно, поради което и на основание чл.66, ал.1 от НК съдът следва да отложи изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Що се отнася наказанието глоба до петнадесет хиляди лева, с оглед на това, че в случая има превес на смекчаващите вината обстоятелства и подсъдимият В. няма имущество и доходи, съдът счита, че размерът на глобата следва да бъде минимален – 100 лв., с оглед разпоредбата на чл.47, ал.1 от НК.

На основание чл.53, ал.1, б.”б” и чл.307а от НК съдът следва да отнеме в полза на държавата вещественото доказателство по делото – една банкнота с номинал 50 /петдесет/ лева, серия БВ номер 8045682.

По делото няма направени разноски.

Причините за извършване на престъплението от подсъдимия В. са ниско правно съзнание и нежелание да спазва установения в обществото правов ред.

Предвид гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                       

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: