П  Р  О  Т  О  К  О  Л - № 30

09.12.2013 година, град Стара Загора

ОКРЪЖЕН СЪД,                                                      ГРАД СТАРА ЗАГОРА

На девети декември 2013 год.                             наказателно  отделение

В публично заседание,  в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ 

 

секретар Н.К.

Прокурор ПЕТКО ГЕОРГИЕВ

сложи за разглеждане докладваното от зам. председателя  КР. РАЧЕВ НОХД  № 527 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

………………………………………..

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

Подсъдимият И.А.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование – 7 - ми клас, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** за виновен в извършване на престъпление по чл. 354a, ал. 1, изр. 2 вр. изр. 1, предл. 4,  вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК за това, че на 12.04.2013 год. в град Стара Загора и в село Дълбоки община Стара Загора, в съучастие със С.И.А. с ЕГН: ********** като съизвършител, без надлежно разрешително е държал прекурсор – 54 149.94 грама таблетки “CIRRUS” с активен компонент в тях псевдоефедрин /дериватна форма на ефедрин/ от общо 17 562.59 грама, за производство на амфетаминов тип наркотични вещества, съгласно Регламент /ЕО/ № 273/2004 год. на Европейският парламент и на Съвета от 11.02.2004 год. относно прекурсорите на наркотичните вещества, Приложение 1, Категория 1, с цел разпространение.

 

Вид и размер на наказанието –"ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 7 /седем/ МЕСЕЦА и 27 /двадесет и седем/ ДНИ, което наказание съгласно чл. 59, ал. 1 и чл. 61, т. 3 от ЗИНЗС следва да изтърпи при първоначален “ОБЩ” режим в затворническо общежитие от открит тип, с приложение на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подсъдимия И.А.М. по - лекото наказание “глоба”, предвидено наред с наказанието “лишаване от свобода”.

 

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което подсъдимият И.А.М. е бил с мярка за неотклонение “задържане под стража” по настоящото наказателно производство, считано от 13.04.2013 год. до настоящия момент, както и задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа считано от 12.04.2013  год.

 

Подсъдимият С.И.А. - роден на *** ***  българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН: ********** за виновен в извършване на престъпления:

1. По чл. 354a, ал. 1, изр. 2 вр. изр. 1, предл. 4 вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК за това, че на 12.04.2013 год. в град Стара Загора и в село Дълбоки, община Стара Загора, в съучастие с И.А.М. с ЕГН: ********** като съизвършител, без надлежно разрешително е държал прекурсор – 54 149.94 грама таблетки “CIRRUS” с активен компонент в тях псевдоефедрин /дериватна форма на ефедрин/ от общо 17 562.59 грама, за производство на амфетаминов тип наркотични вещества, съгласно Регламент /ЕО/ № 273/2004 год. на Европейският парламент и на Съвета от 11.02.2004 год. относно прекурсорите на наркотичните вещества, Приложение 1, Категория 1, с цел разпространение.

 

Вид и размер на наказанието – "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ и 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА, с приложение разпоредбата на чл. 55, aл. 1, т. 1 от НК.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подсъдимия С.И.А. по - лекото наказание “глоба”, предвидено наред с наказанието “лишаване от свобода”.

 

2. По чл. 354a, ал. 3, предл. 2, т. 1 от НК за това, че на 12.04.2013 год. в град Стара Загора, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества – 6.4475 грама кокаин, с активен наркотично действащ компонент Кокаин 77 % тегловни процента, на стойност 1482.92 лева /хиляда четиристотин осемдесет и два лева и деветдесет и две стотинки/

 

Вид и размер на наказанието – "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА, с приложение разпоредбата на чл. 55, aл. 1, т. 1 от НК.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подсъдимия С.И.А. по - лекото наказание “глоба”, предвидено наред с наказанието “лишаване от свобода”.

 

На основание чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия С.И.А., със снета по-горе самоличност, едно общо наказание в размера на по-тежкото от тях, а именно ДВЕ  ГОДИНИ И ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ ГОДИНИ.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ доказателства по делото и всичките намиращи се на съхранение в метална каса при разследващия полицай от Първо РУ „Полиция” гр. Стара Загора, на ул. “***” № ***, както следва:

1.Цилиндрична пластмасова кутия черна на цвят, с червена капачка на винт, иззета по надлежния ред с протокол за претърсване и изземване от 12.04.2013 год., от адрес ***.Електронна везна марка – DAHONGYING, със синьо фолио върху теглещата част, иззета по надлежния ред с протокол за претърсване и изземване от 12.04.2013 год., от адрес ***;

3.Електронна везна марка „FIRST”, иззета по надлежния ред с протокол за претърсване и изземване от 12.04.2013 год., от адрес *** А;

4.Електронна везна с надпис „Delimano”, иззета по надлежния ред с протокол за претърсване и изземване от 12.04.2013 год., от адрес ***;

5.Електронна везна с надпис „Tanita”, иззета по надлежния ред с протокол за претърсване и изземване от 12.04.2013 год., от адрес ***;

6.Три броя празни блистера с надпис „CIRRUS”, иззети по надлежния ред с протокол за претърсване и изземване от 12.04.2013 год., от адрес ***;

7.Един брой пластмасова торба пълна с торбички, иззета по надлежния ред с протокол за претърсване и изземване от 12.04.2013 год., от адрес ***;

8.Един брой пластмасово канче, иззетo по надлежния ред с протокол за претърсване и изземване от 12.04.2013 год., от адрес ***,

след одобряването на споразумението от съда да бъдат отнети в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 1, б. ”а” от НК и унищожени.

 

Веществените доказателства по делото и намиращи се на съхранение в Aгенция „Митници”, Централно Митническо Управление гр. София отдел „Борба с наркотрафика” /изпратени с нарочно за целта писмо на разследващия орган под рег. № 35344 от 25.11.2013 год./: 54 149.94 грама таблетки “CIRRUS” с активен компонент в тях псевдоефедрин /дериватна форма на ефедрин/ от общо 17 562.59 грама, за производство на амфетаминов тип наркотични вещества и високорисковото наркотично вещество 6.4475 грама кокаин, с активен наркотично действащ компонент Кокаин 77 % тегловни процента, след одобряването на споразумението от съда, да бъдат отнети в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 1,  б. ”б” от НК и унищожени.

 

Веществените доказателствени средства:

1.Протокол за ВДС рег. № RB 202010-001-05/0313-04-46/24.10.2013 год. по описа на ДАТО-София, “Поверително” екз. 1 и екз.2 – по 18 листа;

2.Материален носител на ВДС – CD - ROM с рег. № RB 202010-001-05/0313-05-307/14.10.2013год. по описа на ДАТО-София, “Поверително”, екз.1 и екз.2 – 2 броя,

внесени в ОС-Стара Загора с постановление на Окръжна прокуратура - Стара Загора от 04.11.2013 год., съдържащи класифицирана информация след одобряване на споразумението от съда да се ВЪРНАТ на съответния орган, за унищожаването им при спазване изискванията на ЗЗКИ и ЗСРС.

 

Разноските по делото, направени както следва:

-68.30 лв. за изготвяне на физико-химична експертиза от 13.04.2013 год. по протокол № 150 на БНТЛ при ОД МВР гр. Стара Загора.

-68.30 лв. за изготвяне на физико-химична експертиза от 13.04.2013 год. по протокол № 151 на БНТЛ при ОД МВР гр. Стара Загора.

-610.70 лв. за изготвяне на физико-химична експертиза от 13.04.2013 год. по протокол № 152 на БНТЛ при ОД МВР гр. Стара Загора.

-175.00 лв. за изготвяне на фармацевтична експертиза от 25.07.2013 год.

-150.00 лв. за изготвяне на допълнителна фармацевтична експертиза от 15.08.2013 год.

-378.00 лв. възнаграждение за извършване на превод на документи от чешки език на български език и касаещи лек автомобил марка „***”, с peг. № *** и идентификационен номер ***.

-425.30 лв. за изготвяне на техническа експертиза от 23.08.2013 год.

-882.10 лв. за изготвяне на техническа експертиза от 27.09.2013 год.

- 150.00 лв. за изготвяне на допълнителна фармацевтична експертиза от  05.11.2013 год.

или общо в размер на 2907.70 лева, да се заплатят, по бюджетната сметка на ОД на МВР гр. Стара Загора, съразмерно и по равно от по 1453.85 лв. от подсъдимите И.А.М. и С.И.А., след одобряване на споразумението от съда.

 

 

 

Подс. И. А.М. : . . . . . .. . . . . .  Подс.: С. И. А.:…………..

 

 

 

Адв. С.Ч.:………..

 

 

 

Прокурор П.Георгиев: . . . . . . . .

 

 

 

На основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Одобрява постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимите И.А.М. и С.И.А..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело
№ 527/2013 год.  по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11.30 часа.

 

 

 

 

                                                            СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР:


Съдът служебно се занима с взетите на подсъдимите И.А.М. и С.И.А. мерки за неотклонение и като взе предвид, вида и размера на определените им наказания счита, че същите следва да се отменят.

 

Водим от горното и на основание чл. 309, ал. 1 НПК, съдът

 

                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ мярка за неотклонение “Задържане под стража“ взета на подсъдимия И.А.М., с ЕГН **********, по ДП № зм-928/2013г. по описа на Първо РУ „Полиция” гр. Стара Загора.

 

ОТМЕНЯ мярка за неотклонение “Задържане под стража“ взета на подсъдимия С.И.А., с ЕГН **********, по ДП № зм-928/2013г. по описа на Първо РУ „Полиция” гр. Стара Загора.

 

Подсъдимите И.А.М. и С.И.А. да бъдат освободени незабавно, ако не се задържат на друго основание.

 

Препис от определението да се изпрати на НАЧАЛНИК “АРЕСТИ” гр. Стара Загора за сведение и изпълнение.

 

Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от днес пред Пловдивски апелативен съд.        

 

 

 

СЪДИЯ: