О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер № 814                               02.12.2013 г.                   град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд, наказателно отделение на втори декември 2013  година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията-докладчик Тоньо Тонев чнд №512 по описа за 2013 г.,за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на В.Г.У., ЕГН ********** *** против постановление на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора от 31.10.2013 год. за прекратяване на досъдебно производство №1691/2012 год. по описа на РУ”Полиция” гр.Казанлък  водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.343,ал.І,б.”б” във вр. с чл.342,ал.І НК с пострадал Л.Н.У.

С жалбата се иска да се отмени постановлението за прекратяване на досъдебното производство  и се върне делото за доразследване, защото изводите на наблюдаващия прокурор са направени при неизяснена фактическа обстановка, което го прави неправилно и необосновано. Неизяснеността на фактическата обстановка е последица от неизползване на различни от ползването до момента способи за доказване, а именно нов оглед на местопроизшествието и провеждане на следствен експеримент/наблюдаващия прокурор се е произнесъл с постановление  от 19.09.2013 год. по отношение на искането за извършване на следствен експеримент/.

Окръжният съд, в настоящия състав, след като се запозна с изложеното в жалбата  и материалите на делото намира, че жалбата е подадена в срок, от лице което има право да обжалва прокурорския акт /майка на пострадалия/,но разгледана по същество е неоснователна, поради следните съображения: Досъдебното производство е образувано на 26.09.2012 г. по реда на чл.212 ал.2 и ал.З от НПК, срещу неизвестен извършител за извършено на 26.09.2012 г. в град Казанлък престъпление по чл.343, ал.1, б"б" във връзка с чл.342, ал.1 от НК, с пострадал ЛНУ.

Производството е наблюдавано първоначално от РП - Казанлък. В хода на провежданото разследване пострадалият У. е починал и с постановление от 15.10.2012 г. досъдебното производство е изпратено по компетентност на осн. чл.35, ал.2 от НПК на ОП - Стара Загора, с оглед на данни за престъпление по чл. 343, ал.1, б."в" вр.чл.342, ал.I от НК.

След провеждане  на разследване, с  постановление  на ОП - Стара Загора от   16.04.201З г.  досъдебното  производство е  прекратено  на основание  чл.243, ал.1, т.1 вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

С  Определение   по   ЧНД     261/ 2013 г.   ОС - Стара  Загора  е  отменил постановлението и е дал указание за изясняване на обстоятелството дали е било възможно предотвратяване на ПТП по предвидените в чл.20, ал.2 от ЗДП начини от водача на лек автомобил м."***" при възникване на опасността за движението - „момента, в който велосипедиста - постр. У., без да подаде сигнал с ръка, е предприел завой на ляво". По делото е проведено допълнително разследване - с назначаване и извършване на допълнителна тройна съдебна авто-техническа експертиза. Разследването е предявено на постр.У.    и    повереника  й,    при    което   същите   са   направили множество искания.   По тези искания на осн.чл.229, ал.З от НПК ОП - Стара Загора се е произнесла, оставяйки ги без уважение, с постановление от 19.09.2013 г.

Прокуратурата  е приела за установена следната фактическа обстановка:

На 26.09.2012 г. в около 18:10 часа, в град Казанлък, по бул."****" в посока изток-запад, със скорост от около 50 км/ч се движел лек автомобил м."***" с рег. № СТ *** ВА, управляван от св.С.Г.. Булевард "***" е ориентиран в посока изток-запад и представлява прав равнинен пътен участък, покрит с асфалтова пътна настилка, състои се от две ленти за движение, разделени помежду си с единична непрекъсната линия. Атмосферните условия били благоприятни - сухо време и нормална видимост. Управлявания от св.Г. л.а."***" се движел в северната лента за движение, приближавайки участък от пътя, северно от който се намирал хипермаркетКауфланд" с вход и изход на същия към булеварда, а южно от булеварда - портали на предприятия, между които и на „Сила Пласт" ЕООД. В същия участък от пътя лекия автомобил „***" застигнал движещ се с около 12 км/ч в северния край на същата лента за движение - северната, в същата посока - запад, велосипед. Велосипедът бил управляван от пострадалия Л. У. - работник в „Сила Пласт" ЕООД. При приближаване портала на „Сила Пласт" ЕООД - намиращ се южно от булеварда, от лявата страна на движещите се на запад л.а. "***" и велосипед, пострадалият У. внезапно променил посоката на движение на велосипеда - на югозапад, предприемайки с маневра завой на ляво пресичане на северното полуплатно, в което в същия момент се движел управлявания от св.Г. лек автомобил. Св.Г. реагирал на действията на велосипедиста, като задействал спирачната система и също променил посоката на движение на автомобила, отклонявайки движението на управлявания автомобил също на ляво - в посока югозапад, при което навлязъл в южната лента, предназначена за насрещно движещите се автомобили. Въпреки това, на около 0,5-1 м. южно от осевата линия, управляваният от пострадалия велосипед се ударил в предното дясно огледало и предната дясна врата на автомобила. В резултат на сблъсъка и инерционните сили, пострадалият и управляваният от него велосипед паднали на пътното платно. Управляваният от св.Г. автомобил спрял в южната лента за движение - предназначена за насрещно движещите се МПС, след което на заден ход се върнал до мястото на инцидента и спрял в южната лента, ориентиран в посока запад. Св.Г. и намиращия се в близост свидетел - А.П., веднага отишли при пострадалия. Св.П. се обадил на тел.112 и на място пристигнал екип на Спешна медицинска помощ, както и на МВР. Св.Г. бил тестван за употреба на алкохол, като резултат бил отрицателен. Междувременно постр.У. бил откаран в здравно заведение, но въпреки оказаната му медицинска помощ, няколко дни по-късно – на 04.10.2012 г. пострадалият У. починал в ОАРИЛ на МБАЛ – Стара Загора.

Според заключението на назначената при разследването съдебно-медицинска експертиза на труп № 300/2012 г. на ОСМ при МБАЛ – Стара Загора, по отношение на пострадалия, са констатирани следните  увреждания - черепно-мозъчна травма /кръвонасядане на меките черепни покривки, счупване на черепния покрив, кръвоизлив под твърдата и в меките мозъчни обвивки, контузии на мозъка/, двустранна гнойна бронхо-пневмония, оток на мозъка и белите дробове, кръвонасядания на лицето и тялото, счупване на VI ребро в ляво, като причината за смъртта е тежката черепно-мозъчна травма, усложнена с двустранна гнойна бронхопневмония.

Видно от експертното заключение на протокола за химическа експертиза № 667/29.09.2012г. на БНТЛ при ОД на МВР, по време на настъпване на произшествието постр.У. е бил под влияние на консумиран алкохол, като е констатираното наличие на алкохол в кръвта му е значително - в концентрация 3,25 промила.

По делото са разпитани няколко свидетели, като св.Г. излага приетата фактическа обстановка, а други очевидци на случилото се не са установени. Единственият, освен св.Г., възприел пряко, макар и частично обстоятелствата е св.П.. В разпита си св.П. сочи, че се е намирал на западния изход на магазин „Кауфланд", излизащ на булеварда. Св.П. чул звук от удар и поглеждайки към посоката на издаването му, видял велосипедист - постр.У., да пада на пътното платно в близост до осевата линия. В непосредствена близост видял и движещия се в същата посока лек автомобил „***”, който спрял на около 50 метра и на заден ход се върнал до мястото на удара. От автомобила излязъл водача - св.Г., който заедно с св.П. отишли при пострадалия. Последният нямал видими следи от травматични увреждания, но бил неконтактен и св.П. телефонирал на тел. 112 за инцидента. Той заедно с водача св.Г. изчакали на място пристигането на екипа за спешна помощ и служителите на МВР. Видно от показанията на св.П., той не е възприел самият сблъсък, тъй като е реагирал на звука от настъпване на същия и е възприел последващите обстоятелства-падането на платното на велосипедиста, спирането и връщането до мястото на инцидента на автомобила, положението на пострадалия на пътното платно.

По делото е назначена и изготвена авто-техническа експертиза, както и тройна авто-техническа експертиза, които заключават, че ударът между двете превозни средства е страничен - кос, и е реализиран последователно с дясно странично огледало и дясна вертикална странична част на лекия автомобил в областта на предната дясна врата и лявата странична част на тялото на велосипедиста. По характер ударът между автомобила и велосипеда е приплъзващ, като надлъжните оси на превозните средства са сключвали помежду си малък ъгъл. Експертизите са категорични в горните си изводи, основаващи се на обективните находки - липсата на деформации по каплите, рамката и калниците на велосипеда, изключващи вероятността за директен удар, местоположението на деформациите по лекия автомобил, посукване на кормилото на велосипеда на дясно по направление на получения ударен импулс, местоположението на разпилените предмети и отломки, местоположението на травматичните  увреждания по тялото на пострадалия.  В резултат на извършената от водача Г. спасителна маневра с цел избягване на навлизащия в опасната му зона от дясно на ляво велосипедист чрез отклоняване на автомобила наляво в насрещната лента за движение, удара е настъпил в последната - на около 0,5-1 метър южно от осевата линия. По отношение на техническата възможност за предотвратяване настъпване на произшествието, експертизите сочат, че за водача на лекия автомобил „***" - св.Г. не е съществувала техническа възможност при управление с установената скорост от 50 км/ч - разрешена и съобразена с пътните условия, да спре чрез аварийно задействане на спирачната система и предотврати сблъсъка. Такава техническа възможност е съществувала за пострадалия - да възприеме наличието на лекия автомобил и съобрази с движението на същия пресичане на пътното платно.

В изпълнение на даденото от ОС - Стара Загора указание, по делото е изготвена допълнителна тройна авто-техническа експертиза, видно от заключението, на която ако водачът на лекия автомобил не бе предприел спасителна маневра -навлизане в насрещното платно за движение, а бе запазил траекторията си на движение в своята лента и бе задействал своевременно спирачната система от момента на възникване на опасността, то велосипедиста - постр.У., би попаднал в опасната зона на спиране на автомобила и би настъпил удар между тях, като скоростта на движение на автомобила към този момент би била 35,7 км/ч.

От заключението на експертизата се установява, че и при правомерно поведение на водача на лекия автомобил - св.Г., съгл. чл.20, ал.2 от ЗДвП намаляване на скоростта и спиране от момента на възникване на опасност за движението, същият не би имал нито техническа възможност да пропусне велосипедиста  - постр.У. пред фронта на автомобила, нито да избегне сблъсъка между превозните средства, тъй като велосипедистът би попаднал в опасната зона на спиране на автомобила и удар би настъпил - при скорост на движение на автомобила с 35,7 км/ч и с място на удара в лентата за движение на автомобила, отразено в обстоятелствената част на експертизата и съгласно приложената скица.

С оглед описаната фактическа обстановка наблюдаващия прокурор е приел, че причината за настъпилото ПТП е внезапно предприетото от велосипедиста пресичане от северния край на северната лента в посока юг на пътното платно ориентирано в посока изток-запад, пред движещия се в същия момент в тази лента в посока запад лек автомобил „Ситроен". След предприетото пресичане по горния начин, ударът който е настъпил е страничен - кос в южната лента, при предприетата от св.Г. спасителна маневра. От експертните заключения се установява, че и при неизвършване на спасителната маневра, а изпълнение на правилата по чл.20, ал.2 от ЗДвП от страна на св.Г., удар отново е щял да настъпи, но на различно място - не в южната, а в северната лента за движение и с различен интензитет – не страничен – кос и приплъзващ в дясно странично огледало и дясна вертикална странична част на лекия автомобил в областта на предната дясна врата, а челен – с предна централна част на автомобила в задна лява част на велосипеда.

Според заключенията на авто-техническите експертизи, за водача на лекия автомобил не е съществувала техническа възможност да предотврати ПТП и чрез вмененото му от закона аварийно спиране в северната лента за движение, при което велосипедиста попада в опасната зона на спиране на лекия автомобил „***

Като споделя изводите на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора съдът намира за уместно да отбележи, че двете превозни средства са се движили в една посока/изток-запад/, в северната лента за движение, която е с ширина 6,10 метра. Ширината на лентата за движение дава възможност за безпроблемно извършване на маневрата изпреварване от страна на лекия автомобил, който е настигал велосипеда и реално се е отклонил и движел в близост до непрекъснатата линия, за да изпревари велосипеда. И това би било факт, ако пострадалият велосипедист не е предприел внезапно завиване наляво – на югозапад.

По отношение на жалбата съдът счита, че оплакванията са неоснователни и необосновани. Съдът прие за мотивирани отговорите, които прокурорът е дал в постановлението от 19.09.2013 год., касаещи направени искания при предявяване на разследването от пострадалата В.У., както по отношение лекия автомобил/регистрация, техническо състояние и т.н./, така и провеждане на следствен експеримент.  Новото във въззивната жалба, във връзка с “проверка показанията на св.П.” и св.Г., е искането за извършване на оглед на местопроизшествието. По принцип огледът на местопроизшествието винаги се третира като неотложно следствено действие и това го определя като първоначален, но при необходимост се извършва повторен и допълнителен оглед. Необходимостите при разследването налагат извършването на  последващ оглед. Огледът представлява отражение в протокол от разследващия орган   на местопрестъплението, за да се разкрият и запазят следи от престъплението и други данни , които са необходими за изясняване на обстоятелства от делото/чл.155 НПК/. Или казано по друг начин, при огледа  лицата, провеждащи разследването, непосредствено изучават местопроизшествието, с цел откриване на следи от престъплението и веществени доказателства и изясняване обстановката на произшествието. При първоначалния оглед, който се прави при неотложност на ситуацията, разследващия орган има пряк поглед на местопроизшествието, докато при повторния оглед тази неотложност отпада и последващия оглед вече е оглед на местност, а не на местопроизшествие. В тази връзка направеното искане във въззивната жалба за провеждане на нов/повторен/ оглед за проверка показанията на разпитаните свидетели е недопустим. Смисълът на искането във въззивната жалба е с огледа да се изследват свидетелски показания. Провеждането на изследване/по същество опитно действие/ е елемент от друго следствено действие – следствен експеримент, но не и оглед. Ако се допусне, че опитни действия/изследвания/ могат да се проведат в процеса на огледа, тогава ще се заличи границата между оглед и следствен експеримент.

Водим от това и на основание чл.243,ал.V,т.1  НПК, съдът   

 

                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора от 31.10.2013 год. за прекратяване на досъдебно производство №1691/2012 год. по описа на РУ”Полиция” гр.Казанлък  водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.343,ал.І,б.”б” във вр. с чл.342,ал.І НК.

 

ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и Окръжна прокуратура гр.Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок от съобщението пред Пловдивски апелативен съд.

 

 

                                                  СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

 

                                                                               / Т. ТОНЕВ /