Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 216                                          04.12.2013 г.                     град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд                                                              ІІ Наказателен състав

На 23.10.                                                                     Година 2013

 

В публично заседание в следния състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                                                   КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Секретар  М.Д.    

Прокурор ПЕТЪР ВАСИЛЕВ      

като разгледа докладваното от  съдия ИВА СТЕФАНОВА

ВНОХ дело номер 1192 по описа за 2013 година,

за да се произнесе, намери за установено следното:

 

Производството е по реда на гл.ХХІ от НПК.

С присъда № 99 от 30.05.2013 г., постановена по н.о.х.д. № 2147/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, подсъдимият В.П.К. е признат за виновен в това, че на 16.09.2012 г. в гр. Стара Загора извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в сбиване с непознато лице на публично място, използване на обидни думи и изрази срещу служители на ОД на МВР – Стара Загора и неизпълнение на полицейски разпореждания, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта – служител на ОД на МВР – Стара Загора, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред във връзка с провеждане на футболна среща, поради което на основание чл.325, ал.2, пр.1, във връзка с ал.1, във връзка с чл.54 от НК е осъден на три месеца лишаване от свобода, като е признат за невинен и оправдан по обвинението за използване на нецензурни думи и изрази срещу служители на ОД на МВР– Стара Загора.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание на подсъдимия К. е отложено с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Недоволен от така постановената присъда е останал подсъдимият В.П.К., който я е обжалвал в законния срок. Според жалбоподателя присъдата е неправилна, незаконосъобразна и необоснована, като обвинението не е доказано по несъмнен начин. Моли въззивния съд да я отмени, като го оправдае изцяло по повдигнатото обвинение. Подробни съображения за това развива в пледоарията си защитникът му адв. Д.Д..

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че обжалваната присъда следва да бъде потвърдена като законосъобразна и правилна.

                                                 - 2 -

Окръжният съд, след като се запозна с направените в жалбата оплаквания, събраните доказателства по н.о.х.д. № 2147/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, изразените становища на страните и провери изцяло правилността на обжалваната присъда, намери за установено следното:

Жалбата на В.П.К. е неоснователна.

Първоинстанционният съд при разглеждане на делото и постановяване на присъдата е приложил правилно закона за извършеното престъпление, не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, изяснил е обстоятелствата, имащи съществено значение за правилното решаване на делото, и фактическите положения, приети за установени, се подкрепят от доказателствата по делото.

С оглед доказателствата, събрани по б.п. № з.м. 890/2012 г. по описа на 02 РУП – Стара Загора и в хода на съдебното следствие по н.о.х.д. № 2147/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, първоинстанционният съд обосновано и правилно е приел за доказано, че жалбоподателят К. е извършил престъплението по чл.325, ал.2, пр.1, във връзка с ал.1 от НК.

Жалбоподателят К. твърди, че няма доказателства по делото за това, че е извършил инкриминираното деяние. Счита, че районният съд превратно е тълкувал събраните по делото доказателства, които са противоречиви и от които не може да се направи обоснован извод за неговата вина. Излага съображения, че не е изследвано как и от кого е нанесена леката телесна повреда на полицейския служител, за което на него /на К./ не му е повдигнато обвинение. Моли съда да отмени осъдителната присъда и да го оправдае.

Районният съд подробно и задълбочено е обсъдил твърдението на подсъдимия К., че не е осъществил от обективна и от субективна страна съставомерните признаци на престъплението по чл.325, ал.2, пр.1, във връзка с ал.1 от НК. Обосновано и правилно първоинстанционният съд е приел горното твърдение за защитна позиция на подсъдимия К., тъй като то се опровергава от събраните в хода на наказателното производство гласни и писмени доказателства, преценени в тяхната съвкупност.

Районният съд е направил подробен и задълбочен анализ на посочените по-горе доказателства, като е изложил защо и на кои свидетелски показания дава вяра, като изчерпателно е обсъдил гледната точка на всяка една от страните.

Въз основа на всестранното и прецизно обсъждане на доказателствената маса, районният съд е приел за установена фактическата обстановка по делото. Въззивният съд изцяло споделя както нея, така и изложените от първата инстанция логически и правни изводи за инкриминираното деяние.

На 16.09.2012 г. подсъдимият К. *** в гр. Стара Загора, за да посети  футболната среща между отборите на ПФК „****” и ПФК „****”.

Около 19.30 ч. подсъдимият К. и група привърженици на ПФК „****” приближили кръговото кръстовище до стадион „****”, движейки се от запад по ул.„Спортна”. По същото време от изток по ул.„****” към кръстовището приближили и група фенове на ПФК „****”. Навлизайки в кръстовището двете агитки започнали да се движат успоредно една на друга.

Старозагорски окръжен съд                        - 3 -                      в.н.о.х.д. № 1192/2013 г.

 

Между тях бил сформиран кордон от полицейски служители.

Подсъдимият К. и приятелят му /свидетелят Й.К.Н./ се отделили от групата привърженици на ПФК „****” и започнали словесни пререкания с феновете на ПФК „****”. След като привърженик на ПФК „****” хвърлил  срещу тях ПВЦ-бутилка с минерална вода от литър и половина, те го замерили с металните кутийки с бира, които държали в ръцете си.

Подсъдимият К. и привърженикът на ПФК „****” успели да преодолеят полицейския кордон и започнали да си разменят удари, но бързо били разделени от свидетеля Г.С.И. /служител в звено „ООР Община Стара Загора” към ОД на МВР – Стара Загора/. Към тях се приближили и други полицейски служители, при което привърженикът на ПФК „****” побягнал по ул.„Спортна” в посока юг, последван от част от полицейските служители, а свидетелят Г.И. разпоредил на К. да престане да нарушава обществения ред, като отправя предизвикателни реплики към  привържениците на ПФК „****”, за да не се стигне до по-сериозен конфликт между двете агитки.

Подсъдимият К. не се съобразил с това разпореждане и  продължил да отправя провокативни и нецензурни реплики към привържениците на ПФК „****” /„*********!”/, както и провокативни жестове, показвайки им „среден  пръст”.

Въпреки че свидетелят Г.И. отново разпоредил на подсъдимия да престане и да се отдалечи, опитвайки се да го избута по-далеч  от  привържениците  на  „****”, К. отново не се подчинил. Той се опитал да заобиколи свидетеля Г.И., като го нарекъл „прост полицай” и му казал, че няма право да му казва какво да прави и няма право да го пипа дори с пръст. Тогава свидетелят Г.И. извадил носените от него белезници, хванал подсъдимия за лявата ръка, обърнал го с гръб към себе си и се опитал да му сложи белезниците, но К. не позволил, като оказал съпротива, движейки непрекъснато дясната си ръка и не позволявайки същата да бъде закопчана с тях.

След като успял да сложи белезниците на лявата ръка на подсъдимия, свидетелят Г.И. посегнал да закопчае и дясната му ръка, но К. я движел непрекъснато и хаотично. При тези движения бил ударен десният палец на Г.И..

След като била закопчана с белезниците и дясната ръка на подсъдимия, от нея изпаднал метален бокс. Свидетелят Г.И. накарал подсъдимия К. да седне до паркиран на тротоара лек автомобил, след като му сложил белезниците.

Междувременно към тях се присъединили и свидетелите П.Д.Д. /служител в звено „ООР Община Стара Загора” към ОД на МВР – Стара Загора/ и Т. П. Ж. /полицейски инспектор в ОД на МВР – Стара Загора/. Последният разпоредил да бъде изпратен автомобил на СОД да отведе подсъдимия К. във 02 РУП – Стара Загора за установяване на самоличността му.

                                                - 4 -

До пристигането на полицейския автомобил подсъдимият К. продължил да отправя обидни реплики към  полицейските служители, викайки на висок глас, че са „прости  полицаи”, и да се държи агресивно.

Това поведение на подсъдимия К. било наблюдавано от свидетеля Т.Г.Т., до чиято кола бил сложен да седне подсъдимият К.. Свидетелят Т. излязъл от дома си, тъй като чул, че се е задействала алармената инсталация на лекия му автомобил.

Свидетелят И.Р.И. също излязъл от дома си, за да премести колата си, която била паркирана на ул. „Спортна”, на пътя на привърженици на ПФК „****”. Свидетелят И.И. също видял всички събития, описани по-горе.

Полицаите сложили белезници и на свидетеля Й.Н., който също участвал в пререканието с привърженика на ПФК „****”.

Тъй като бил в явно нетрезво състояние, от 02 РУП – Стара Загора подсъдимият К. бил отведен и настанен в заведение за отрезвяване.

Според заповед за настаняване на лице в заведение за отрезвяване № 440 от 16.09.2013 г. /л.19 от б.п. № з.м. 890/2012 г. по описа на 02 РУП – Стара Загора/, подсъдимият К. е отказал да бъде тестван за алкохол с техническо средство, но е признал за употребата на 100 мл. уиски.

Горните действия на подсъдимия К. законосъобразно и правилно са квалифицирани от районния съд като непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в сбиване с непознато лице на публично място, използване на обидни думи и изрази срещу служители на ОД на МВР – Стара Загора и неизпълнение на полицейски разпореждания, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта – служител на ОД на МВР – Стара Загора, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред във връзка с провеждане на футболна среща.

Всичко това се установява по категоричен начин от събраните по делото доказателства – както гласни /показанията на свидетелите Г. И., Д., Ж., Т. и И. И./, така и писмени /заповед за настаняване на лице в заведение за отрезвяване№ 440 от 16.09.2013 г. и съдебномедицинска експертиза на живо лице № 375-2012 от 17.09.2012 г./.

Районният съд е обсъдил обясненията на подсъдимия К. и показанията на свидетелите Н., К. и Л. /приятели на К./, като правилно е преценил че не може да ги кредитира в частта им относно случилото се на 16.09.2012 г. при сблъсъка между двете агитки, поради това, че посочените свидетели са заинтересовани от изхода на делото, а К. има право на защитна позиция.

Въззивният съд не възприема като основателни възраженията на жалбоподателя К., че от обжалвания съдебен акт не става ясно какви точно непристойно действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, е извършил той и какво точно полицейско разпореждане не е изпълнил.

Действията на подсъдимия К., в които той е обвинен и с които е

Старозагорски окръжен съд                        - 5 -                      в.н.о.х.д. № 1192/2013 г.

 

е осъществил изпълнителното деяние на престъплението по чл.325, ал.2, пр.1, във връзка с ал.1 от НК са ясно и точно описани в обвинителния акт. Това е сторено и в мотивите на обжалваната присъда.

А именно – подсъдимият К. се е сбил с непознато лице на публично място /с привърженик на ПФК „****”, задържан по същото време от свидетеля Ж. и отведен от други полицаи също във 02 РУП – Стара Загора/; използвал е обидни думи и изрази срещу служители на ОД на МВР – Стара Загора /казал на свидетеля Г.И., че е „прост полицай”, а на колегите му – „прости полицаи”/; не е изпълнил полицейски разпореждания /свидетелят Г.И. му разпоредил да се оттегли и да преустанови агресивните си действия, както и отправянето на обидни и нецензурни думи и провокативни жестове към привържениците на ПФК „****”/; съпротивлявал се е срещу орган на властта – служител на ОД на МВР – Стара Загора, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред във връзка с провеждане на футболна среща /оказал съпротива при задържането си, като движел хаотично лявата и дясната си ръка, пречел на свидетеля Г.И. да му сложи белезници и по този начин причинил на последния лека телесна повреда/.

Възраженията на защитата, че на К. не му е повдигнато обвинение за нанесената лека телесна повреда на полицейския служител, а районният съд коментира този факт, не следва да бъдат обсъждани. Основание за това въззивният съд намира в чл.127, т.3 от Конституцията на Република България и чл.46, ал.1 от НПК, според които прокурорът привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер. Т.е. – става дума за правомощия и преценка на прокурора срещу кого и какво обвинение ще повдигне.

Що се отнася до твърдението на жалбоподателя К., че не е изследван въпросът как и от кого е нанесена леката телесна повреда на полицейския служител, това не отговаря на действителността. Налице са показанията на свидетелите Г. Иванов, Динев и Желязков и съдебномедицинска експертиза на живо лице № 375-2012 от 17.09.2012 г., от които могат да се направят единни и безпротиворечиви изводи за поведението на подсъдимия К. и за вида на нанесената от него травма на свидетеля Г.И..

Относно носения от подсъдимия К. метален бокс, свидетелите Г.И., П. Д., Т. Ж. и Т. Т. са категорични. Това обстоятелство е отразено и в протокол за доброволно предаване от 17.09.2013 г. /л.14 от б.п. № з.м. 890/2012 г. по описа на 02 РУП – Стара Загора/.

Обосновано и законосъобразно, въз основано на установената фактическа обстановка по делото, районният съд е приел, че подсъдимият К. не е използвал нецензурни думи и изрази срещу служители на ОД на МВР– Стара Загора. Правилен е изводът на районния съд, че използваните от подсъдимия К. нецензурни думи и изрази са били отправени към привържениците на ПФК „****”, а не към полицейските служители. Поради това и районният съд е приел, че подсъдимият К. не е осъществил този елемент от обвинението.

                                                   - 6 -

Предвид гореизложените съображения, районният съд е квалифицирал деянието на подсъдимия К. по чл.325, ал.2, пр.1, във връзка с ал.1 от НК и е приел, че са налице обективните и субективните съставомерни признаци на престъплението. Поради това въззивният съд счита, че са несъстоятелни съображенията на защитата в подкрепа на становището, че районният съд е нарушил разпоредбите на чл.303, ал.1 и ал.2 и на чл.305, ал.3 от НПК.

Правилно и законосъобразно районният съд е признал подсъдимия К. за невинен и го е оправдал по обвинението за използване на нецензурни думи и изрази срещу служители на ОД на МВР– Стара Загора.

Първоинстанционният съд подробно и задълбочено е обсъдил всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства относно деянието на подсъдимия К. по чл.325, ал.2 от НК – отчел е чистото му съдебно минало, добрите му характеристични данни, това, че упражнява общественополезен труд и има семейство и деца. Всичко това е дало основание на първата инстанция обосновано и правилно да приеме, че определянето на размера на наказанието на подсъдимия К. следва да стане при превес на смекчаващите вината обстоятелства.

Настоящият съдебен състав напълно споделя горната преценка по чл.54 от НК на районния съд и счита, че с наказание от три месеца лишаване от свобода /законът предвижда наказание до пет години лишаване от свобода за престъплението по чл.325, ал.2 от НК/ ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл.36, ал.1 от НК.

Съдът счита, че така наложеното наказание е справедливо и за постигане на целите му /поправяне на подсъдимия/ не е наложително подсъдимият К. да изтърпи наказанието ефективно. Поради това въззивният съд споделя преценката на районния съд, че в случая е най-справедливо да се приложи институтът на условното осъждане. Счита, че правилно и законосъобразно първоинстанционният съд на основание чл.66, ал.1 от НК е отложил изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

При извършената цялостна служебна проверка на обжалваната присъда, съобразно чл.314, ал.1 от НПК, въззивният съд не констатира основания за отмяна или изменение на присъдата.

Поради гореизложените съображения съдът счита, че жалбата на В.П.К. е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а постановената присъда следва да бъде потвърдена.

Воден от горните мотиви и на основание чл.334, т.6 и чл.338 от НПК, съдът

Р      Е      Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 99 от 30.05.2013 г., постановена по н.о.х.д. № 2147/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                         2.