Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 9                                            22.01.2014 г.                град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд                                                               ІІ Наказателен състав

На 22.01.                                                                                     Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА  ХРИСТАКИЕВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                                       КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ        

Секретар Р.  Р.        

Прокурор ХРИСТО МИШОВ

като разгледа докладваното от  съдия ИВА СТЕФАНОВА

ВАН дело номер 1024 по описа за 2014 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.7, ал.2 и ал.3 от Указ № 904 за борба с дребното хулиганство.

С решение № 52 от 14.01.2014 г., постановено по а.н.д. № 75/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, нарушителят Д.И.Д. е признат за виновен в това, че на 09.01.2014 г., около 05.30 часа, в гр. Стара Загора, ул. „***” № **, вх.”Б”, на ет. 4 на етажната площадка пред апартамент № 45 е извършил непристойна проява, изразяваща се в изхвърляне на консервирани хранителни продукти – лютеница, домати и др., на посоченото жилище, които действия са възприети и са предизвикали възмущението на Н.Б.Б. и Ж.Ж..Б., живущи в ап.45, поради което и на основание чл.1, ал.2, във връзка с ал.1 от УБДХ му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв.

Недоволен от горното решение е останал Д.И.Д., който го е обжалвал в срок. Твърди, че горното решение е незаконосъобразно и неправилно и моли въззивния съд да го отмени.

В съдебното заседание пред настоящата инстанция жалбоподателят Д.И.Д. не се явява и не взема становище по жалбата, въпреки дадената му процесуална възможност за това.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора излага съображения, че обжалваното решение е законосъобразно и правилно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Съдът, след като обсъди оплакванията на страните и събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

С решение № 52 от 14.01.2014 г., постановено по а.н.д. № 75/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, нарушителят Д.И.Д. е признат за виновен в това, че на 09.01.2014 г., около 05.30 часа, в гр. Стара

                                                                         - 2 -

Загора, ул. „***” № **, вх.”Б”, на ет. 4 на етажната площадка пред апартамент № 45 е извършил непристойна проява, изразяваща се в изхвърляне на консервирани хранителни продукти – лютеница, домати и др., на посоченото жилище, които действия са възприети и са предизвикали възмущението на Н.Б.Б. и Ж.Ж..Б., живущи в ап.45, поради което и на основание чл.1, ал.2, във връзка с ал.1 от УБДХ му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв.

Въз основа на събраните по делото писмени доказателства /преписка № 261п/2014 г. и  преписка № 239п/2014 г., и двете по описа на Второ РУП – Стара Загора/ и гласни доказателства /обясненията на нарушителя Д. и показанията на свидетелите Б. и Б./, първоинстанционният съд е приел, че Д.Д. е извършил непристойна проява, изразяваща се в изхвърляне на консервирани хранителни продукти – лютеница, домати и др., пред посоченото по-горе жилище, които действия са възприети и са предизвикали възмущението на Н.Б.Б. и Ж.Ж..Б., живущи в ап.45 – дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ.

Приетата за установена фактическа обстановка, изложена в мотивите към обжалваното решение, и направените от нея правни изводи изцяло се споделят от въззивния съд.

А именно, че нарушителят Д.И.Д. и свидетелите Н.Б.Б. и Ж.Ж..Б. са съседи. И тримата живеят в гр. Стара Загора, кв. „Железник”, ул. „***”, бл. **, вх. „Б”, като Д. живее на ет.3, ап.41, а свидетелите – в апартамента, намиращ се непосредствено над него – на ет.4, ап.45.

На 06.01.2014 г. сутринта Д.Д. направил забележка на съседите си от четвъртия етаж, че вдигат шум, и ги заплашил, че ако не престанат, ще съдейства за това да напуснат апартамента, защото са наематели.

През нощта /вече на 07.01.2014 г./, около 1.30 ч. след като чул шум, наподобяващ изливане на течност, свидетелят Н.Б. отворил вратата на ап.45, в който живеел. Тогава видял в профил нарушителя Д., който бягал по стълбите, прибрал се в ап.41, в който живеел, и заключил вратата. След това свидетелят Б. видял, че пред вратата на апартамента му е изсипано съдържанието на консерва с мариновани краставици. Богданов се обадил на майка си – свидетелката Ж. Б., и й разказал за станалото.

През следващите няколко дни Н.Б. и Ж. Б. станали свидетели и на други подобни прояви – на 09.01.2014 г. /около 5.30 ч./ пред вратата на ап.45 били намазани лютеница и чушки; на 10.01.2014 г. /около 6.20 ч./ вратата на ап.45 била отново намазана с лютеница; на 11.01.204 г. пред вратата на ап.45 имало изсипан буркан с праскови и счупен буркан с домати.

Във връзка с описаните прояви свидетелите Н.Б. и Ж. Б. подали сигнали до органите на полицията.

Били извършени проверки на място, при които полицейските служители констатирали, че действително пред вратата на ап.45 са изхвърлени консервирани хранителни продукти – лютеница, домати и др.

 

Старозагорски окръжен съд                        - 3 -                         в.а.н.д. № 1024/2014 г.

        

Били образувани преписка № 261п/2014 г. и  преписка № 239п/2014 г., и двете по описа на Второ РУП – Стара Загора, на нарушителя Д. били съставени протокол за предупреждение и АУАН.

Въпреки че отрича да е извършвал описаните по-горе действия, районният съд правилно е преценил, че обясненията на нарушителя Д. са изолирани и представляват негова защитна позиция, тъй като не се подкрепят от събраните по делото доказателства.

Въз основа на цялостната и задълбочена преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, районният съд обосновано и законосъобразно е приел, че действията на нарушителя Д. осъществяват състава на нарушението дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ и че извършеното не съставлява престъпление по чл.325 НК.

Справедливо е индивидуализирано наложеното на нарушителя Д. наказание – глоба в размер на 100 лв. /чл.1, ал.1, т.2 от УБДХ предвижда наказание глоба в размер от 100 лв. до 500 лв./, тъй като са налице само смекчаващи вината му обстоятелства – чисто съдебно минало и добри характеристични данни. Размерът на глобата е съобразен и с целите на закона – чл.12 от ЗАНН, и с тежестта и степента на обществена опасност на нарушението, както и с имотно състояние на нарушителя.

Предвид всичко гореизложено, съдът счита, че обжалваното решение, с което жалбоподателят Д. признат за виновен, че е извършил дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2, във връзка с ал.1 от УБДХ и му е наложена глоба в размер на 100 лв., е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Не са налице предпоставки за отмяна на това решение в искания от жалбоподателят Д. смисъл, а именно – да бъде оправдан.

Воден от горните мотиви и на основание чл.7, ал.3 от УБДХ, съдът

 

Р       Е       Ш       И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 52 от 14.01.2014 г., постановено по а.н.д. № 75/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               

 

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                          2.