П  Р И С Ъ Д А

 

 

№ 8                              27.02.2014                  Стара Загора

 

                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Окръжен съд                                        наказателен състав

На двадесет и седми февруари                        година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: З.М.

Р.Т.

 

 

СЕКРЕТАР: И.Г.

ПРОКУРОР: ХРИСТО МИШОВ

 

като разгледа докладваното от  съдията ТОНЬО ТОНЕВ НОХД № 6 по описа за 2014 година

 

                   П   Р   И   С   Ъ   Д   И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Г.Д. - роден на *** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 13.12.2009 год. до 14.01.2010 год., в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, като посредствен извършител чрез И. Г. Д., ЕГН **********, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери - 408 958,20 лв. /четиристотин и осем хиляди, деветстотин петдесет и осем лева и двадесет стотинки/, от името на ЕТ "И. Т. - Т." - гр. Стара Загора, ЕИК ****, като:

1.На 13.12.2009 г. в подадена по електронен път от името на ЕТ "И. Т. - Т." - гр. Стара Загора, ЕИК ***, в НАП-ТД Пловдив с ИРМ - Стара Загора Справка-декларация по чл.125 от ЗДДС с вх. № ***/***.2009 г., ведно с отчетни регистри по чл.124 от ЗДДС за данъчния период 01.11.2009 г. - 30.11.2009 г., потвърдил неистина - че ЕТ „И. Т. - Т.” – гр. Стара Загора, ЕИК 833047549 е получател на реално осъществени, облагаеми доставки от ЕООД "К." - Сливен, ЕИК ***, по издадени от това дружество данъчни фактури с номера:

-1000000001/04.11.2009 г. с предмет "покупка" с данъчна основа в размер на 13437,90 лв. и 2687,58 лв. ДДС;

-1000000002/04.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 48015 лв. и 9603 лв. ДДС;

-1000000003/05.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 10580,76 лв. и 2116.15 лв. ДДС;

-1000000004/09.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 101963,60 лв. и 20392,72 лв. ДДС;

-1000000005/17.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 31712,64 лв. и 6342,53 лв. ДДС;

-1000000006/18.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 10276,36 лв. и 2055,27 лв. ДДС;

-1000000007/19.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 19900 лв. и 3980 лв. ДДС;

-1000000008/19.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 42522,20 лв. и 8504,44 лв. ДДС;

-1000000009/20.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 45663,30 лв. и 9132,66 лв. ДДС;

-1000000010/20.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 10610,68 лв. и 2122,14 лв. ДДС;

-1000000011/23.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 62394,46 лв. и 12478,89 лв. ДДС;

-1000000012/23.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 84265,20 лв. и 16853,04 лв. ДДС;

-1000000013/25.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 6447,28 лв. и 1289,46 лв. ДДС;

-1000000014/25.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 19320,72 лв. и 3864,14 лв. ДДС;

-1000000015/25.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 20369,60 лв. и 4073,92 лв. ДДС;

-1000000016/25.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 13024,88 лв. и 2604,98 лв. ДДС;

-1000000017/26.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 6111,84 лв. и 1222,37 лв. ДДС;

-1000000018/30.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 243000 лв. и 48600 лв. ДДС;

-1000000019/30.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 11289,70 лв. и 2257,94 лв. ДДС;

-1000000020/30.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 8200,80 лв. и 1640,16 лв. ДДС;

-1000000021/30.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 13167,72 лв. и 2633,54 лв. ДДС;

-1000000022/30.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 16560,96 лв. и 3312,19 лв. ДДС;

-1000000023/30.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 7824,96 лв. и 1564,99 лв. ДДС;

-1000000024/30.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 95850 лв. и 19170 лв. ДДС;

-3000000001/01.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 5318,40 лв. и 1063,68 лв. ДДС;

-3000000002/20.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 3456,96 лв. и 691,39 лв. ДДС;

-3000000003/20.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 13442 лв. и 2688,40 лв. ДДС;

 

и поради това, без основание по посочените фактури неправомерно начислил ДДС и приспаднал в нарушение на чл. 68, чл. 69 и чл. 71 от ЗДДС, неследващ се данъчен кредит по ЗДДС в размер на 192 945,58 лв. /сто деветдесет и две хиляди, деветстотин четиридесет и пет лева и петдесет и осем стотинки/ от дължимия за внасяне през периода на месец ноември 2009 г., ДДС

 2.На 14.01.2010 г. в подадена по електронен път от името на ЕТ "И. Т. - Т." - гр. Стара Загора, ЕИК ***, в НАП - ТД Пловдив, ИРМ - Стара Загора, Справка-декларация по чл.125 от ЗДДС с вх. № ***/****.2010 г., ведно с отчетни регистри по чл.124 от ЗДДС за данъчен период 01.12.2009 г. - 31.12.2009 г., потвърдил неистина:

2.1.Че за ЕТ „И. Т. - Т.” – гр. Стара Загора, ЕИК ***, са настъпили обстоятелства, довели до обезсилване на данъчни събития /разваляне на доставки с обратна сила/ и поради това без основание по чл.115 от ЗДДС, намалил с 42 800 лв. /четиридесет и две хиляди и осемстотин лева/, дължимия за внасяне през този период ДДС, по данъчно кредитно известие /съкратено ДКИ/ - № 2000000021/23.12.2009 г. с данъчна основа 214 000 лв. /двеста и четиринадесет хиляди лева/ и ДДС 42 800 лв. /четиридесет и две хиляди и осемстотин лева/, издадено към ЕООД "Р." – С., ЕИК ****;

2.2.Че ЕТ "И. Т. - Т." - гр. Стара Загора, ЕИК ***, е получател на реално осъществени, облагаеми доставки от ООД „А.” – гр. Варна, ЕИК ***, по издадени от това дружество данъчни фактури с номера:

-74/03.12.2009 г. с предмет "покупка" с данъчна основа в размер на 8016,26 лв. и 1603,25 лв. ДДС;

-75/07.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 23240,59 лв. и 4648,12 лв. ДДС;

-76/07.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 17690,24 лв. и 3538,05 лв. ДДС;

-77/08.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 29070,74 лв. и 5814,15 лв. ДДС;

-78/09.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 96259,62 лв. и 19251,92 лв. ДДС;

-79/09.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 23440,58 лв. и 4688,12 лв. ДДС;

-80/10.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 31904,52 лв. и 6380,90 лв. ДДС;

-81/10.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 5823,35 лв. и 1164,67 лв. ДДС;

-82/11.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 18096,76 лв. и 3619,35 лв. ДДС;

-83/15.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 11678,92 лв. и 2335,78 лв. ДДС;

-84/15.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 242990 лв. и 48598 лв. ДДС;

-85/17.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 213990 лв. и 42798 лв. ДДС;

-87/19.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 11562,34 лв. и 2312,47 лв. ДДС;

-88/23.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 42853,51 лв. и 8570,70 лв. ДДС;

-89/23.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 28445,25 лв. и 5689,05 лв. ДДС;

-90/23.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 11823,89 лв. и 2364,78 лв. ДДС;

-91/28.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 27050,91 лв. и 5410,18 лв. ДДС;

-92/28.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 22125,66 лв. и 4425,13 лв. ДДС,

и поради това, без основание по сочените фактури, неправомерно начислил ДДС и приспаднал в нарушение на чл.68, чл.69 и чл.71 от ЗДДС, неследващ се данъчен кредит по ЗДДС в размер на 173 212,62 лв. /сто седемдесет и три хиляди, двеста и дванадесет лева и шестдесет и две стотинки/ от дължимия за внасяне през периода на м. декември 2009 г., ДДС.

3.При предоставяне на информация за ЕТ "И. Т. - Т." - гр. Стара Загора, ЕИК ***, относно получените в данъчните периоди на м. ноември 2009 г. и м. декември 2009 г. облагаеми по ЗДДС доставки и начисления по тях ДДС, пред органите на приходите - на НАП - ТД Пловдив с ИРМ - Стара Загора, използвал документи с невярно съдържание - като подал по електронен път от името на ЕТ "И. Т. - Т." - гр. Стара Загора, ЕИК ***, в НАП - ТД Пловдив с ИРМ - Стара Загора, Справки-декларации по чл.125 от ЗДДС, с вх. №№ ***/***.2009 г. и ***/***.2010 г., ведно с отчетни регистри за покупки и продажби по чл.124 от ЗДДС, в които невярно било документирано, че ЕТ "И. Т. - Т." - гр. Стара Загора, ЕИК ***, е получател на реално осъществени, облагаеми доставки от:

3.1.ЕООД "К." - Сливен, ЕИК ***, по издадени от това дружество данъчни фактури с номера:

-1000000001/04.11.2009 г. с предмет "покупка" с данъчна основа в размер на 13437,90 лв. и 2687,58 лв. ДДС;

-1000000002/04.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 48015 лв. и 9603 лв. ДДС;

-1000000003/05.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 10580,76 лв. и 2116.15 лв. ДДС;

-1000000004/09.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 101963,60 лв. и 20392,72 лв. ДДС;

-1000000005/17.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 31712,64 лв. и 6342,53 лв. ДДС;

-1000000006/18.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 10276,36 лв. и 2055,27 лв. ДДС;

-1000000007/19.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 19900 лв. и 3980 лв. ДДС;

-1000000008/19.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 42522,20 лв. и 8504,44 лв. ДДС;

-1000000009/20.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 45663,30 лв. и 9132,66 лв. ДДС;

-1000000010/20.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 10610,68 лв. и 2122,14 лв. ДДС;

-1000000011/23.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 62394,46 лв. и 12478,89 лв. ДДС;

-1000000012/23.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 84265,20 лв. и 16853,04 лв. ДДС;

-1000000013/25.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 6447,28 лв. и 1289,46 лв. ДДС;

-1000000014/25.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 19320,72 лв. и 3864,14 лв. ДДС;

-1000000015/25.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 20369,60 лв. и 4073,92 лв. ДДС;

-1000000016/25.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 13024,88 лв. и 2604,98 лв. ДДС;

-1000000017/26.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 6111,84 лв. и 1222,37 лв. ДДС;

-1000000018/30.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 243000 лв. и 48600 лв. ДДС;

-1000000019/30.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 11289,70 лв. и 2257,94 лв. ДДС;

-1000000020/30.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 8200,80 лв. и 1640,16 лв. ДДС;

-1000000021/30.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 13167,72 лв. и 2633,54 лв. ДДС;

-1000000022/30.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 16560,96 лв. и 3312,19 лв. ДДС;

-1000000023/30.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 7824,96 лв. и 1564,99 лв. ДДС;

-1000000024/30.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 95850 лв. и 19170 лв. ДДС;

-3000000001/01.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 5318,40 лв. и 1063,68 лв. ДДС;

-3000000002/20.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 3456,96 лв. и 691,39 лв. ДДС;

-3000000003/20.11.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 13442 лв. и 2688,40 лв. ДДС

 3.2. ООД „А.” – гр. Варна, ЕИК ***, по издадени от това дружество данъчни фактури с номера:

-74/03.12.2009 г. с предмет "покупка" с данъчна основа в размер на 8016,26 лв. и 1603,25 лв. ДДС;

-75/07.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 23240,59 лв. и 4648,12 лв. ДДС;

-76/07.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 17690,24 лв. и 3538,05 лв. ДДС;

-77/08.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 29070,74 лв. и 5814,15 лв. ДДС;

-78/09.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 96259,62 лв. и 19251,92 лв. ДДС;

-79/09.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 23440,58 лв. и 4688,12 лв. ДДС;

-80/10.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 31904,52 лв. и 6380,90 лв. ДДС;

-81/10.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 5823,35 лв. и 1164,67 лв. ДДС;

-82/11.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 18096,76 лв. и 3619,35 лв. ДДС;

-83/15.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 11678,92 лв. и 2335,78 лв. ДДС;

-84/15.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 242990 лв. и 48598 лв. ДДС;

-85/17.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 213990 лв. и 42798 лв. ДДС;

-87/19.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 11562,34 лв. и 2312,47 лв. ДДС;

-88/23.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 42853,51 лв. и 8570,70 лв. ДДС;

-89/23.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 28445,25 лв. и 5689,05 лв. ДДС;

-90/23.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 11823,89 лв. и 2364,78 лв. ДДС;

-91/28.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 27050,91 лв. и 5410,18 лв. ДДС;

-92/28.12.2009 г. с предмет „покупка“ с данъчна основа в размер на 22125,66 лв. и 4425,13 лв. ДДС

 

3.3.Както и за това, че по отношение на ЕТ "И. Т. - Т." - гр. Стара Загора, ЕИК ***, са настъпили обстоятелства, довели до обезсилване на данъчни събития /разваляне на доставки с обратна сила/, съгласно чл.115 от ЗДДС, по данъчно-кредитно известие /съкратено ДКИ/ № ***/***2009 год. с данъчна основа 214 000 лв. /двеста и четиринадесет хиляди лева/ и ДДС 42 800 лв. /четиридесет и две хиляди и осемстотин лева/, издадено към ЕООД "Р." - Свищов, ЕИК **** поради което и на основание чл.255, ал.3 във връзка с ал.1, т.2, т.6 и т.7 във връзка с чл.26, ал.1 във връзка с чл.58а, ал.1 /ред.ДВ бр.27/2009 год./ във връзка с чл.55, ал.1, т.1 във връзка с чл.2, ал.1 от НК и чл.54 НК ГО ОСЪЖДА НА 2 год. и 11 мес./две години и единадесет месеца/ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален “строг” режим в Затворническо общежитие от закрит тип.

 

На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК КУМУЛИРА така определеното общо наказание на подсъдимия Р.Г.Д. с наказанието наложено му с Присъда № 14/18.01.2011 г. по НОХ дело
№ 135/2008 г. по описа на Старозагорския окръжен съд и с наказанието по присъда № 78/01.03.2012 год.  по НОХД № 362/2011 г. по описа на Старозагорски окръжен съд, като му определя едно общо наказание в размера на най-тежкото от тях, а именно 2 г. и 11 мес. /две години и единадесет месеца/ лишаване от свобода, което наказание следва да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

ПРИСПАДА от определеното общо наказание на подсъдимия Р.Г.Д. – две години и единадесет месеца, изтърпяното до момента наказание по НОХД № 135/2008 г. и НОХД № 362/2011 г. – и двете по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Р.Г.Д., с посочена по-горе самоличност, да заплати по бюджетната сметка на ОД на МВР гр. Стара Загора сумата от 260.00 лв. /двеста и шестдесет лева / – разноски по делото направени в хода на досъдебното производство.

 

ПРИСЪДАТА може да  се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес чрез Окръжен съд гр. Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

 

                                                2.