П  Р  О  Т  О  К  О  Л    №14

 

Година 2014                                                          Град СТАРА ЗАГОРА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                                НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На  17  м а р т                                                                  Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

СЕКРЕТАР М.Д.

ПРОКУРОР ЮЛИАНА СТАНЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от  СЪДИЯ ХРИСТАКИЕВА

нохд  114 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА – прокурор СТАНЕВА.

 

ПОДСЪДИМИЯТ К.С.С. – лично и със защитник адв. П.К.П..

 

ПОДСЪДИМАТА Т.Г.П. – лично и с със защитник адв.П.К.П..

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.П.: Да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид на което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРОКУРОРЪТ: Постигнато е споразумение на 11.03.2014 г. на основание чл.381 от НПК по досъдебно производство  №7 -с/2014 г. по описа на ОСлО при ОП - Стара Загора, което поддържам. Същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Не правя искане за събиране на нови доказателства.

 

АДВ. П.: Поддържам споразумението, което сме постигнали на 11.03.2014 г. Нямам искания за внасяне на изменения и допълнения.  

Моля да одобрите внесеното споразумение.  

 

ПОДСЪДИМИЯТ К.С.С.: Не желая разглеждане на делото по общия ред. Съгласен съм със споразумението. Моля да го одобрите.

 

На основание чл.382 ал.4 от НПК, съдът запитва подсъдимия С.:  

 

Разбирате ли обвинението? Признавате ли се за виновен? Разбирате ли последиците от споразумението? Съгласен ли сте с тях и доброволно ли сте подписал споразумението?

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Прочел съм споразумението, което е представено пред съда. Съжалявам много за извършеното от мен. Разбирам последиците от споразумението, а именно, че със същото ме осъждате. Съгласен съм с последиците от споразумението. Доброволно подписах споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля съда да одобри споразумението.  

 

ПОДСЪДИМАТА Т.Г.П.: Не желая разглеждане на делото по общия ред. Съгласна съм със споразумението. Моля да го одобрите.

 

На основание чл.382  ал.4 от НПК, съдът запитва подсъдимата П.:

 

Разбирате ли обвинението? Признавате ли се за виновна? Разбирате ли последиците от споразумението? Съгласна ли сте с тях и доброволно ли сте подписала споразумението?

 

ПОДСЪДИМАТА П.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Прочела съм споразумението, което е представено пред съда. Съжалявам много за извършеното от мен. Разбирам последиците от споразумението, а именно, че със същото ме осъждате. Съгласна съм с последиците от споразумението. Доброволно подписах споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля съда да одобри споразумението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам допълнение към така представеното споразумение. Поддържам същото, така както е представено.

 

АДВ.П.: Поддържам споразумението. Няма да внасям изменения и допълнения в така внесеното споразумение.

 

Съдът намира, че внесеното в Окръжен съд Стара Загора споразумение следва да се впише, съгласно изискването на чл.382 ал.6 от НПК, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, сключено в гр.Стара Загора на 11.03.2014 г. по досъдебно производство №7-с/2014 г. по описа на ОСлО при ОП - Стара Загора, между:

 

1. Юлияна Станева - прокурор при ОП гр. Стара Загора 

 

2.Адвокат П.П. *** - защитник на подсъдимите  по ДП № 7-с/2014 г. по описа на ОСлО при ОП – Стара Загора

 

3. Подсъдимият К.С.С. - роден на ***, ЕГН **********.

 

 4. Подсъдимата Т.Г.П. - родена на *** ЕГН **********.

 

  СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ  ЗА СЛЕДНОТО:

 

Страните след като констатираха, че са налице процесуалните предпоставки на чл.381 и следващите от НПК постигнаха споразумение касаещо следните въпроси:

 

І. Подсъдимият К.С.С. се признава за виновен затова, че на 17.10.2013 г. в гр. Стара Загора,   в съучастие с Т.Г.П., като съизвършител, отнел  чужди движими вещи  – лична карта и свидетелство за управление на МПС, издадени на името на Н.Х.П.; дебитна карта, издадена от банка „Прокредит Банк” на името на Н.Х.П.; пластмасова карта за БУЛСТАТ регистрация на ЕООД „Ясмин” – Стара Загора; пластмасова карта за регистрация по ЗДДС на ЕООД „Ясмин” – Стара Загора; кожена чанта на стойност 28 лева; 19 бр. метални ключа за брави, на обща стойност 63,18 лева; пари в размер на 15 051,50 лева; ваучери за храна на обща стойност 401 лева; мобилен телефон, марка „Нокиа – С7”, на 480 лева; 2 бр. дистанционни управления за врати, на обща стойност 30,24 лева; 2 бр. дистанционни управления за сигнално-охранителна техника, на обща стойност 57,60 лева; мокър печат с надпис ЕООД „Ясмин” – Стара Загора, на стойност 15,75 лева; кожен визитник на стойност 1,80 лева, всичко на обща стойност 16 129,07 лева, от владението на Н.Х.П., с  намерение противозаконно да ги присвои, като употребил  за това сила и грабежът е придружен със средна телесна повреда, изразяваща се във вътреставно непълно счупване на дясна лъчева кост, причинило трайно затруднение на движенията на дясната ръка за срок по-голям от един месец - престъпление по чл.199 ал.1 т.3, предл.2  вр. чл.198 ал.1 вр.чл.20  ал.2 от  НК. 

Подсъдимата Т.Г.П. се признава за виновна затова, че на 17.10.2013 г. в гр. Стара Загора,   в съучастие с К.С.С., като съизвършител, отнела  чужди движими вещи  – лична карта и свидетелство за управление на МПС, издадени на името на Н.Х.П.; дебитна карта, издадена от банка „Прокредит Банк” на името на н.х.п.; пластмасова карта за БУЛСТАТ регистрация на ЕООД „Ясмин” – Стара Загора; пластмасова карта за регистрация по ЗДДС на ЕООД „Ясмин” – Стара Загора; кожена чанта на стойност 28 лева; 19 бр. метални ключа за брави, на обща стойност 63,18 лева; пари в размер на 15 051,50 лева; ваучери за храна на обща стойност 401 лева; мобилен телефон, марка „Нокиа – С7”, на 480 лева; 2 бр. дистанционни управления за врати, на обща стойност 30,24 лева; 2 бр. дистанционни управления за сигнално-охранителна техника, на обща стойност 57,60 лева; мокър печат с надпис ЕООД „Ясмин” – Стара Загора, на стойност 15,75 лева; кожен визитник на стойност 1,80 лева, всичко на обща стойност 16 129,07 лева, от владението на Н.Х.П., с  намерение противозаконно да ги присвои, като употребила  за това сила и грабежът е придружен със средна телесна повреда, изразяваща се във вътреставно непълно счупване на дясна лъчева кост, причинило трайно затруднение на движенията на дясната ръка за срок по-голям от един месец - престъпление по чл.199 ал.1 т.3 предл.2 вр. чл.198 ал.1  вр. чл.20 ал.2 от  НК. 

 

ІІ. С деянието си К.С.С. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на престъпление по чл.199 ал.1 т.3 предл.2  вр. чл.198 ал.1  вр. чл.20 ал.2 от  НК.

С деянието си Т.Г.П. е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на престъпление по чл.199 ал.1 т.3 предл.2  вр. чл.198 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от  НК.

 

                   ІІІ. Това деяние е извършено от двамата подсъдими умишлено, под формата на пряк  умисъл.

             

ІV. На подсъдимия К.С.С. да бъде наложено наказание на основание чл.199 ал.1 т.3 предл.2 вр. чл.198 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК вр. чл.55 ал.1 т.1 НК, а именно - наказание „Лишаване от свобода”  за срок от 3 години, което на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от 5 години.

 

На подсъдимата Т.Г.П. да бъде наложено наказание на основание чл.199 ал.1 т.3 предл.2 вр. чл.198 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК вр. чл.55 ал.1 т.1 НК, а именно наказание „Лишаване от свобода”  за срок от 2 години и 6 месеца, което на основание чл.66 ал.1 НК да бъде отложено с изпитателен срок от 4 години и 6 месеца.

 

        V. Разноските по делото в размер на 803,74  лв. да бъдат заплатени солидарно от двамата подсъдими.

 

VІ. В хода на разследването имуществените вреди в размер на 15 962,30 лева са възстановени.

 

VІІ. Веществените доказателства – 19 бр. метални ключа, 1  бр. мокър печат, 4 бр. дистанционни управления, 1 бр. черна кожена чанта, 29 бр. ваучера за храна и 12 бр. касови разписки за разплащане с банкови карти – да се възстановят на пострадалия  Н.Х.П..

 

                     С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С Е:

 

            

                                            ПРОКУРОР В ОП:..........................

 

                                                                 /Ю.Станева/

 

 

ЗАЩИТНИК:......................                ПОДСЪДИМ: ..........................

                 /П. П./                                      /К.С./

                    

 

                                                           ПОДСЪДИМА: .......................

                                                           /Т. П./

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено и производството по делото следва да бъде прекратено.

С оглед постигнатото споразумение, съдът счита, че на основание чл.309 ал.1 от НПК следва да се произнесе по мярката за  нетклонение “Задържане под стража” на подсъдимия К.С.С.. Тъй като по силата на постигнатото споразумение подсъдимият К.С.С. е осъден условно и споразумението влиза в сила незабавно, на основание чл.309 ал.2 от НПК мярката му за неотклонение “Задържане под стража” по ДП №7-с/2014 г. по описа на ОСлО при ОП-Стара Загора следва да бъде отменена и същият следва да бъде освободен в съдебната зала.

Водим от гореизложеното и на основание чл.382 ал.7 и чл.309 ал.2 от НПК,  съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Юлиана Станева - прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, адв. П.П. – защитник на подсъдимите К.С.С. и Т.Г.П.  и подсъдимите К.С.С. и Т.Г.П. по силата на което:

 

    ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.С. - роден на *** ***, ***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че  на 17.10.2013 г. в гр. Стара Загора,   в съучастие с Т.Г.П., като съизвършител, отнел  чужди движими вещи  – лична карта и свидетелство за управление на МПС, издадени на името на Н.Х.П.; дебитна карта, издадена от банка „Прокредит Банк” на името на Н.Х.П.; пластмасова карта за БУЛСТАТ регистрация на ЕООД „Ясмин” – Стара Загора; пластмасова карта за регистрация по ЗДДС на ЕООД „Ясмин” – Стара Загора; кожена чанта на стойност 28 лева; 19 бр. метални ключа за брави, на обща стойност 63,18 лева; пари в размер на 15 051,50 лева; ваучери за храна на обща стойност 401 лева; мобилен телефон, марка „Нокиа – С7”, на 480 лева; 2 бр. дистанционни управления за врати, на обща стойност 30,24 лева; 2 бр. дистанционни управления за сигнално-охранителна техника, на обща стойност 57,60 лева; мокър печат с надпис ЕООД „Ясмин” – Стара Загора, на стойност 15,75 лева; кожен визитник на стойност 1,80 лева, всичко на обща стойност 16 129,07 лева, от владението на Н.Х.П., с  намерение противозаконно да ги присвои, като употребил  за това сила и грабежът е придружен със средна телесна повреда, изразяваща се във вътреставно непълно счупване на дясна лъчева кост, причинило трайно затруднение на движенията на дясната ръка за срок по-голям от един месец, поради което и на основание на основание чл.199 ал.1 т.3 предл.2 вр. чл.198 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК вр. чл.55 ал.1 т.1 НК МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода”  за срок от ТРИ ГОДИНИ, което на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

 

   ПРИЗНАВА подсъдимата Т.Г.П. - родена на *** ***, ЕГН **********, ЗА  ВИНОВНА в това, че на 17.10.2013 г. в гр. Стара Загора,  в съучастие с К.С.С., като съизвършител, отнела  чужди движими вещи  – лична карта и свидетелство за управление на МПС, издадени на името на Н.Х.П.; дебитна карта, издадена от банка „Прокредит Банк” на името на Н.Х.П.; пластмасова карта за БУЛСТАТ регистрация на ЕООД „Ясмин” – Стара Загора; пластмасова карта за регистрация по ЗДДС на ЕООД „Ясмин” – Стара Загора; кожена чанта на стойност 28 лева; 19 бр. метални ключа за брави, на обща стойност 63,18 лева; пари в размер на 15 051,50 лева; ваучери за храна на обща стойност 401 лева; мобилен телефон, марка „Нокиа – С7”, на 480 лева; 2 бр. дистанционни управления за врати, на обща стойност 30,24 лева; 2 бр. дистанционни управления за сигнално-охранителна техника, на обща стойност 57,60 лева; мокър печат с надпис ЕООД „Ясмин” – Стара Загора, на стойност 15,75 лева; кожен визитник на стойност 1,80 лева, всичко на обща стойност 16 129,07 лева, от владението на Н.Х.П., с  намерение противозаконно да ги присвои, като употребила  за това сила и грабежът е придружен със средна телесна повреда, изразяваща се във вътреставно непълно счупване на дясна лъчева кост, причинило трайно затруднение на движенията на дясната ръка за срок по-голям от един месец, поради което и на основание чл.199 ал.1 т.3 предл.2 вр. чл.198 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК вр. чл.55 ал.1 т.1 НК Й НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода”  за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл.66 ал.1 НК да бъде отложено с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

        ОСЪЖДА подсъдимите К.С.С. и Т.Г.П., с посочени данни ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО в полза на Държавния бюджет по бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора  сумата от 803,74 лв./осемстотин и три лева и седемдесет и четири стотинки/ - разноски, направени в хода на досъдебното производство.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.111 ал.2 от НПК ПОСТАНОВЯВА  веществените доказателства -  19 бр. метални ключа, 1  бр. мокър печат, 4 бр. дистанционни управления, 1 бр. черна кожена чанта, 29 бр. ваучера за храна и 12 бр. касови разписки за разплащане с банкови карти ДА СЕ ВЪРНАТ  на пострадалия Н.Х.П.

 

ОТМЕНЯ мярка за неотклонение “Задържане под стража”, взета по отношение на  К.С.С. по ДП №7-с/2014 г. по описа на ОСлО при ОП-Стара Загора.

 

ОСВОБОЖДАВА К.С.С. с ЕГН********** в съдебната зала.

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №114/2014 г. по описа на Окръжен съд  Стара Загора.

 

        Настоящото споразумение не подлежи на обжалване и протестиране и влиза в сила незабавно.

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.50 часа.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       СЕКРЕТАР: