О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер № 158                             14.03.2014 г.                   град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд, наказателно отделение на четиринадесети март 2014  година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията-докладчик Тоньо Тонев чнд № 88 по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на адв.С. Г.С. пълномощник на пострадалата Б. В.К. от с.С., Старозагорска област против постановление на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора от 12.02.2014 год. за прекратяване на досъдебно производство №1546/2013 год. по описа на РУ”Полиция” гр.Казанлък  водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.343,ал.ІV,вр.ал.ІІІ, предл. 4 и 5,б.”а” и “б” във вр. с ал.І, б.”б” и б.”в” вр. чл.342,ал.І от НК.

Според жалбата постановлението за прекратяване на досъдебното производство е необосновано, поради което следва да се отмени и делото се върне за доразследване, защото изводите на наблюдаващия прокурор са направени при неизяснена фактическа обстановка, което го прави неправилно и необосновано. Неизяснеността на фактическата обстановка произтича на позоваването на наблюдаващия прокурор единствено на показанията на св.Н.Х.С., без отчитане на обстоятелството, че е управлявал товарен автомобил “Мерцедес” РВ **** ВН със скорост над допустимата при конкретните пътни условия. Искането е за отмяна на постановлението за прекратяване на досъдебното производство и повдигане на обвинение на Н. Стоянов.

 Окръжният съд, в настоящия състав, след като се запозна с изложеното в жалбата  и материалите на делото намира, че жалбата е подадена в срок, от лице което има право да обжалва прокурорския акт /съпруга  на пострадалия Ю.М./, но разгледана по същество е неоснователна, поради следните съображения: Досъдебното производство е образувано на 16.10.2013 г. по реда на чл.212 ал.2 и ал.З от НПК, срещу неизвестен извършител за това, че на 16.10.2013 г. по първокласен път І-6 на километър 298+450 между град К. и село Д. С., общ.П.б., Старозагорска област, при управление на МПС е нарушил правилата за движение на ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на повече от едно лице-три лица – Ю. К., Г. К. и С.П. - всички от с.Д. С. - престъпление по чл. чл.343, ал.ІV, вр. ал.ІІІ, предл. 4 и 5, б.”а” и “б” във вр. с ал. І, б.”б” и б.”в”  във връзка с чл.342, ал.1 от НК.

След провеждане  на разследване, с  постановление  на ОП - Стара Загора от   16.04.201З г.  досъдебното  производство е  прекратено  на основание  чл.243, ал.1, т.1 вр.чл.24, ал.1, т.4 от НПК.

 

Наблюдаващият прокурор  е приел за установена следната фактическа обстановка:

Сутринта на 16.10.2013 год.  по първокласен път І-6 на километър 298+450 между град К. и село Д. С., общ.П. б. Старозагорска област, е имало много гъста мъгла, която силно затруднявала движението на  превозните средства. В посока изток-запад /всъщност посоката на движение на лекия автомобил е запад-изток/ се движел л.а.м.”***”, с рег. № СТ***АК и водач Ю.М. К.. В автомобила се возили и пострадалите  Г.Д.К.-на предна дясна седалка, както и В.П.К., Д.Г.К., С.М.П.-всички на задната седалка на автомобила. В този участък от пътя, без да има добра видимост и при наличието на пътен знак “В24”/забранено изпреварването/ и непрекъсната линия “М1” ,водачът на лекия автомобил Ю. К. предприел изпреварване да движещите се в южната лента за движение МПС, като преминал в северната лента, предназначена за насрещнодвижещи се превозни средства. В северната лента, в посока изток-запад се движел товарен автомобил м.”Мерцедес 814Д” с рег. № РВ***ВН, управляван от св.Н.Х.С.. Последвал удар между двата автомобила в лентата, по която се движел товарния автомобил. В резултат на ПТП е настъпила смъртта на Ю.М. К., Г. К. и С.М.П., както и средни телесни повреди на В. К. и Д. К..

Според заключението на съдебномедицинските експертизи причините за смъртта на Ю.М. К., Г. К. и С.М.П. са тежките и множествени травматични увреждания, несъвместими с живота.

В резултат на ПТП В. К. е получила счупване на лъчева и лакътна кост в областта на левия лакът с изкълчване на ставата и счупване на тялото на на ІІ-поясен прешлен, а Д. К. – счупване на лявата бедрена кост, контузия на главата и сътресение на мозъка.

В момента на настъпване на ПТП водачът на л.автомобил Ю. К. е бил с 1,03 промила алкохол в кръвта.

По делото е назначена и изготвена авто-техническа експертиза, които заключава, че техническата причина за настъпването на ПТП е неправилно предприетата маневра “Изпреварване на попътно движещи се ПС/превозни средства/” на забранен участък от пътя от страна на водача на л.авт. Ю. К., при това със скорост на движение надвишаваща максимално разрешената и явяваща се технически несъобразена с конкретните пътни условия, при което водачът сам се е поставил в положение да не бъде в състояние да предотврати настъпването на ПТП. Нещо повече. ПТП е било невъзможно да се предотврати от Ю. К., при конкретните пътни условия – намалена/мъгла/ и ограничена/завой/ видимост, дори и при управление на автомобила с технически съобразена  скорост. Дори и водачът на товарния автомобил да бил спрял преди мястото на удара, произшествието пак би настъпило, тъй като към този момент лекият автомобил все още не е бил започнал ефективното си спиране.

С оглед описаната фактическа обстановка наблюдаващият прокурор е приел, че причината за настъпилото ПТП са допуснатите от пострадалия Ю. К. нарушения на правилата за движение, като водач на л. автомобил м.”Фиат Фиорино” с рег. №СТ *** АК.

Съдът споделя изводите на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, по отношение причината за възникване на ПТП и основанието за прекратяване на наказателното производство.

Според жалбоподателя прекратяването на досъдебното производство е необосновоно, защото не е отчетено, че св.Н. С. е управлявал товарния автомобил със скорост, по-висока от разрешената в конкретния участък. Това нарушение е следвало да се отчете от прокуратурата и съответно да обоснове привличане като обвиняем на св.Н. С. за престъпление по “чл.343,ал.І във вр. с чл.342,ал.І НК.

Видно от заключението на автотехническата експертиза скоростта на товарния автомобил “непосредствено преди настъпване на ПТП е възлизала на 90 км/ч/25 м/сек./, а към момента на удара е била 87 км/ч/24 м/сек.”. За МПС категория “С”/в която категория попада тов. автомобил м.”Мерцедес 812Д”, управляван от св.Н. С./ максимално допустимата скорост извън населено място е 80 км/ч. Следователно е налице нарушение на правилата за движение-чл.21 от ЗДвП от страна на водача на товарния автомобил. За да е налице съставомерност на деянието/престъпление/ е задължително наличие на пряка причинна връзка между волевия акт/деянието/ и настъпилите обществено опасни последици. И от теоретична гледна точка, и при трайно наложената практика, се изисква да се установи пряка причинна връзка между допуснатото нарушение от водача на МПС на правилата за движение и престъпния резултат. При конкретната пътна обстановка обществено опасните последици биха настъпили, дори и при движение на товарния автомобил със съобразена със закона скорост. А както по-горе се посочи, вещото лице дава заключение, че ПТП  неизбежно би настъпило дори товарният автомобил да е спрял преди мястото на удара, защото управлявания от Ю. К. лек автомобил до настъпване на удара не е започнал ефективно спиране.   В тази връзка, към момента на удара тов. автомобил е бил в начало на ефективно спиране и се е движел равнозакъснително, вследствие аварийно задействане на спирачната система.

Гореизложеното налага и извода, че настъпилото ПТП е резултат единствено от поведението водача Ю. К., който е предприел маневрата изпреварване на нерегламентиран пътен участък/забрана с пътен знак “В24” и пътна маркировка –единична непрекъсната линия – “М1”/, със скорост 94 км/ч- по-висока  от максимално разрешената от 90 км/ч , и несъобразена с конкретните пътни условия – намалена и ограничена видимост.

Второто възражение за недоказаност на приетата фактическа обстановка е също неоснователно. Според жалбоподателя, прокурорът се е позовал “единствено” на показанията на Н. С., за да приеме, че Ю. К. е предприел маневрата “изпреварване” в нарушение на закона. Освен Н. С., показания са дали и пострадалите В. К. и Д.К.. Това са лицата, които са пътували в управлявания от Ю. К. лек автомобил и заедно с Н. С. са и участници в пътнотранспортното произшествие. Тези две пострадали лица потвърждават показанията на Н. Стоянов, за предприетото изпреварване от Ю. К. и  навлизането в лентата за насрещнодвижещи се автомобили, по която се движел товарния автомобил. Впрочем, ако показанията на тримата свидетели възпроизвеждат субективни възприятия, заключението на автотехническата експертиза, данните от протокола за оглед няма как да бъдат пренебрегнати. При огледа в протокол, при непосредственото наблюдение на района местопроизшествието, се отразява пълна и точна картина на станалото ПТП. Гласните и писмените доказателства налагат еднозночен и категоричен отговор на въпроса за мястото на удара, механизма  и причината за ПТП. Този отговор потвърждава извода на прокурора, че ПТП е резултат от неправомерното поведение на водача на лекия автомобил Ю. К..

Водим от това и на основание чл.243, ал.V, т.1  НПК, съдът  

 

                        О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора от 12.02.2014 год. за прекратяване на досъдебно производство №1546/2013 год. по описа на РУ ”Полиция” гр.Казанлък  водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.343, ал.ІV, вр.ал.ІІІ, предл. 4 и 5, б.”а” и “б” във вр. с ал.І, б.”б” и б.”в” вр. чл.342, ал.І от НК.

 

ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и Окръжна прокуратура гр.Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок от съобщението пред Пловдивски апелативен съд.

 

 

                                 СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

 

                                                              / Т. ТОНЕВ /