П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 149

 

Година 2014                                                                                  град  Стара Загора

Старозагорски окръжен съд                                           наказателен състав

На дванадесети март                                                                    година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

                                                                

Секретар К.Ц.

Прокурор АЛЕКСЕЙ А.

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ДОНЧЕВА

НОХД № 107 по описа за 2014 година.

 

………………………………………………………………….

 

Съдът, като изслуша становищата на представителя на ОП – Стара Загора – вносител на споразумението от 05.03.2014 г. и на назначения на обвиняемия И. служебен защитник адв. А.А. намира, че към настоящият момент, въпреки всички положени усилия от съда, прокуратурата и разследващия орган - следовател М.С., не е възможно обвиняемият И. да бъде открит за да бъде редовно призован за съдебно заседание за разглеждане на внесеното споразумение, тъй като е напуснал местата, на които пребивава /същият е бездомник/ и се е разпоредил с притежавания от него мобилен телефон, посочен за връзка в хода на досъдебното производство.

С оглед на характера на производството по настоящото дело, от една страна, е задължително присъствието на обвиняемото лице в съдебно заседание, а от друга страна законодателят изисква бързина при разглеждане на дела по реда на Глава ХХІХ от НПК, като споразумението следва да бъде насрочено и разгледано в 7-дневен срок от постъпването му в съда. Поради това, че обвиняемият И. е неоткриваем към настоящия момент и е невъзможно редовното му призоваване за съдебно заседание, в което е задължително присъствието му, още повече с оглед намерената от съда необходимост да се обсъжда договореното между страните наказание, ход на делото не следва да бъде даден. Следва да се уважи искането на прокурор А. производството по настоящото дело да бъде прекратено и върнато на ОП – Стара Загора  за провеждане на действия по издирването и евентуалното задържане на обвиняемия, както и за изготвяне на обвинителен акт и внасянето му в съда за разглеждане по общия ред.

Предвид гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 107/2014 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

ВРЪЩА делото на Окръжна прокуратура – Стара Загора за изготвяне на обвинителен акт.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: