П Р И С Ъ Д А

 

Номер 11/18.03.                  година  2014                     Град   Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски окръжен  съд                                          наказателен състав

На осемнадесети март                                                   2014 година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:Д.В.

Д.Г.

 

СЕКРЕТАР:  Н.К.

ПРОКУРОР: РУМЕН АРАБАДЖИКОВ

като разгледа докладваното от съдия КРАСИМИР РАЧЕВ НОХ дело № 341 по описа за 2011  година.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  З.М.,  роден  на *** г. в гр. ****, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода 01.02.2008 год. - 13.12.2008 год. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, като управляващ и представляващ „**** - импорт” ЕООД гр. Стара Загора, Булстат ****, със седалище и адрес ***, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери – 98 178,77 лева, като съставил и използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП – Стара Загора - и потвърдил неистина в подадена декларация - СД по ЗДДС и дневници за покупки и фактури на „****- импорт” ЕООД гр. Стара Загора, Булстат ****, както следва:

1.За данъчен период 01.02.2008 год. - 28.02.2008 год. изготвил СД по ЗДДС вх.№ ****/14.03.2008 год. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

№ по

Факту-

Дата

ДОСТАВЧИК

ОСНОВАНИЕ

Дан. основа

ДДС

ред

ра №

 

 

 

лв.

лв.

1

413

22.02.2008

„***”ЕООД

плочки

63 440,00

12 688,00

2

414

25.02.2008

„****”ЕООД

Оградна мрежа

27 000,00

5 400,00

 

 

 

ОБЩО

 

90 440,00

18 088,00

 

в резултат, на което приспаднал неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки в размер на 18 088,00 лева.

2.За данъчен период 01.11.2008 год. - 30.11.2008 год. изготвил  СД по ЗДДС вх.№ 24001040313/13.12.2008 год. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

№ по

Факту-

Дата

ДОСТАВЧИК

ОСНОВАНИЕ

Дан. основа

ДДС

ред

ра №

 

 

 

лв.

лв.

1

2446

03.11.2008

„***”ЕООД

Nokia, Samsung

38 001.80

7 600.36

2

2451

05.11.2008

„***”ЕООД

Nokia, Sony, LG,

40 651.90

8 130.38

3

2456

06.11.2008

„***”ЕООД

Sony, Samsung

34 422.90

6 884.58

4

2458

07.11.2008

„***”ЕООД

Samsung

36 534.80

7 306.96

5

2461

10.11.2008

„***”ЕООД

Nokia  Sony

35 478.90

7 095.78

6

2464

11.11.2008

„***”ЕООД

Nokia Samsung

34 823.20

6 964.64

7

2468

12.11.2008

„***”ЕООД

Nokia  Sony

30 488.90

6 097.78

8

2402

20.11.2008

„***”ЕООД

Nokia

37 307.55

7 461.51

9

2496

25.11.2008

„***”ЕООД

Nokia  Sony

35963.89

7 192.78

10

2507

27.11.2008

„***”ЕООД

Nokia

36 891.18

7 378.24

11

2514

28.11.2008

„****”ЕООД

Nokia

39 888.84

7 977.77

 

 

 

ОБЩО

 

400 453.86

80 090.77

 

в резултат, на което приспаднал неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки в размер на 80 090.77 лева, поради което и на основание чл. 255, ал. 3, във вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7 във вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип, съгласно чл. 61, т.3 във вр. чл. 59 от ЗИНЗС, като ПОСТАНОВЯВА конфискация на основание чл. 255, ал. 3 във вр. с ал.1 от НК на 1/4 ид.част от апартамент намиращ се в гр.Стара Загора ул.”****” №**** със застроена площ от 140,43 кв.м., състоящ се от трети етаж мансарден и четвърти тавански етаж, с принадлежащо мазе  №5 с полезна площ 9,38 кв.м., заедно с 14,958 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж с индификатор 68850.514.121.1.8, имотна партида № 48427 и ¼ ид.част от земеделска земя - парцел 10 с площ от 4630 кв.м. в с. Т*, местността „Марашите”, общ. М., обл. Стара Загора, придобит с постановление за възлагане на недвижим имот от 22.12.2006 год. чрез Съдебен изпълнител на РС - Казанлък вписан с нот акт № 135 т.8  рег.8594/ 10.11.2006 г. и на ½ от дружествените дялове притежавани от подсъдимия М. *** и „**** – Импорт” ООД- Стара Загора.

 

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия З. М. със снета по-горе самоличност за виновен в това, че през периода 01.06.2008 год. - 10.02.2009 година, в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление,  като  управляващ и представляващ  на „*** - импорт” ЕООД гр. Стара Загора, Булстат ***, чрез използване на документи с невярно съдържание:

 

1.СД по ЗДДС вх.№ 240001007264/14.07.2008 г. и дневник за продажби за периода 01.06.2008 г.- 30.06.2008 г.  на „***** - импорт” ЕООД гр. Стара Загора, булстат ***, фактури  и инвоиси с номера:

фактура № **/26.06.2008 г.  с инвоис 179/25.06.2008 г.,

фактура № **/27.06.2008 г. с инвоис 180/ 27.06.2008г.,

фактура № **/28.06.2008 г. с инвоис 181/28.06.2008 г.,

фактура №  **/19.06.2008 г. с инвоис  178/19.06.2008 г.,

фактура № **/11.06.2008 г. с инвоис  177/11.06.2008 г., 

издадени от „**  * - импорт” ЕООД гр. Стара Загора, булстат ** на „**” ООД Словения и  неистински документи - ЧМР към горепосочените фактури № **/25.06.2008г., **/27.06.2008 г., ***/28.06.2008г., **/19.06.2008г., **/11.06.2008 г. пред ТД на НАП – Стара Загора е получил от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери – 63 601,75 лева / АПВ  ***/04.08.2008 г./,

 

2.СД по ЗДДС вх.№ ***/13.08.2008 г. и дневник за продажби за периода 01.07.2008 г.- 31.07.2008 г. на „* ** - импорт” ЕООД гр. Стара Загора, булстат **, фактури и инвоиси с номера:

-фактура № **.07.07.2008 г. с инвоиси **/03.07.2008 г., **/03.07.2008г., **/03.07.2008г., **/03.07.2008 г., **/03.07.2008 г., **/03.07.2008 г.,  г.,  **/27.06.2008 г.

- фактура № **/04.07.2008 г. с инвоис 190/04.07.2008 г.,

- фактура № **/08.07.2008 г. с инвоис 191/08.07.2008 г.,

- фактура № **/12.07.2008 г. с инвоис 192/12.07.2008 г.,

- фактура № **/18.07.2008 г. с инвоис 193/18.07.2008 г.,

- фактура №  **/21.07.2008 г., с инвоис 194/21.07.2008 г.,

- фактура № **/25.07.2008 г., с инвоис 195/25.07.2008 г.,

- фактура №  **/28.07.2008 г. с инвоис 196/28.07.2008г.,

- фактура № **/30.07.2008 г.с инвоис № 197/30.07.2008 г.,

- фактура № **/31.07.2008 г. с инвоис 198/31.07.2008 г.,

 


издадени от „**  ** - импорт” ЕООД гр. Стара Загора, булстат ** на „**” ООД Словения  и неистински документи - ЧМР към горепосочените фактури № **/03.07.2008 г., **/03.07.2008 г., **/03.07.2008 г., **/03.07.2008 г., **/03.07.2008 г., **/03.07.2008 г., **/04.07.2008 г., 0220315/08.07.2008 г., **/12.07.2008 г., **/18.07.2008 г., **/21.07.2008 г.,**/25.07.2008 г., **/25.07.2008 г., **/30.07.2008 г., **/31.07.2008 г., пред ТД на НАП – Стара Загора е получил от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери – 55 512,96 лева / АПВ **/05.09.2008 г/,

3.СД по ЗДДС вх.№ **/15.09.2008 г. и дневник за продажби за периода 01.08.2008 г.- 31.08.2008 г. на „** * - импорт” ЕООД гр. Стара Загора, булстат **, фактури  и инвоиси с номера:

- фактура №   **/02.08.2008 г.  с инвоис 200/02.08.2008 г.

- фактура № **/04.08.2008 г. с инвоис 201/04.08.2008 г.,

- фактура № **/12.08.2008 г. с инвоис 202/12.08.2008 г.,

- фактура № **/16.08.2008 г. с инвоис  203/16.08.2008 г.,

- фактура № **/19.08.2008 г. с инвоис  204/19.08.2008 г.,

- фактура №  **/21.08.2008 г., с инвоис 205/21.08.2008 г.,

- фактура № **/25.08.2008 г., с инвоис 206/25.08.2008 г.,

- фактура №  **/27.08.2008 г. с инвоис 207/27.08.2008г.,

- фактура № **/29.08.2008 г.с инвоис № 208/29.08.2008 г.,

 издадени от „** * - импорт” ЕООД гр. Стара Загора, булстат ** на „**” ООД **  и неистински документи - ЧМР към горепосочените фактури  № ./02.08.2008 г., **/04.08.2008 г., **/12.08.2008 г., **/16.08.2008 г., **/19.08.2008 г., **/21.08.2008 г., **/25.08.2008 г., **/27.08.2008 г., **/29.08.2008 г. пред ТД на НАП – Стара Загора е получил от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери – 69 151,69 лева / АПВ ***/10.10.2008 г./,

 

4.СД по ЗДДС вх.№ **/13.12.2008 г. и дневник за продажби за периода  01.11.2008 г.- 30.11.2008 г. на „**  * - импорт” ЕООД гр. Стара Загора, булстат **, фактури  и инвоиси с номера:

- фактура № **/07.11.2008 г.  с инвоиси **/05.11.2008 г. и 227/07.11.2008 г.

 издадени от „*  ** - импорт” ЕООД гр. Стара Загора, булстат ** на „**” ООД Словения и неистински документи - ЧМР към горепосочената фактура № **/05.11.2008 г., **/07.11.2008 г., пред ТД на НАП – Стара Загора е получил от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери – 108 712,40 лева / АПВ  900058/10.01.2009 г/,

 

5.СД по ЗДДС вх.№ **/14.01.2009 г. и дневник за продажби за периода 01.12.2008 г.- 31.12.2008 г. на „* ** - импорт” ЕООД гр. Стара Загора, булстат ***, фактури  и инвоиси с номера:

-фактура № **/17.12.2008 г.  с инвоис 239/17.12.2008 г.

-фактура № **/23.12.2008 г. с инвоиси 242/23.12.2008 и 241/20.12.2008 г.,

- фактура № **/27.12.2008 г. с инвоис 243/27.12.2008 г.,

 издадени от „*** - импорт” ЕООД гр. Стара Загора, булстат ** на „**” ООД **  и неистински  документи - ЧМР към горепосочените фактури № **/17.12.2008 г.,**/23.12.2008 г., **/20.12.2008 г., **/27.12.2008 г.,  пред ТД на НАП – Стара Загора е получил от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери – 39 940,65 лева / АПВ  ***/02.02.2009 г./,

 

6.СД по ЗДДС вх.№ 24001050623/10.02.2009 г. и дневник за продажби за периода 01.01.2009 г.- 31.01.2009 г. на „**  експорт - *” ЕООД гр. Стара Загора, булстат **, фактури  и инвоиси с номера:

-фактура № **/07.01.2009 г.  с инвоис 244/07.01.2009 г.

-фактура № **/14.01.2009 г. с инвоис 245/14.01.2009 г.,

-фактура № **/19.01.2009 г. с инвоис 246/19.01.2009 г.,

-фактура №**/29.01.2009 г. с инвоис  247/29.01.2009 г.,

 издадени от „**  * - импорт” ЕООД гр. Стара Загора, булстат ** на „**” ООД Словения  и неистински документи - ЧМР към горепосочените фактури № **/07.01.2009 г., **/14.01.2009 г., **/19.01.2009 г., **/29.01.2009 г., пред ТД на НАП – Стара Загора е получил от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери – 40 510,86 лева /АПВ **/13.03.2009 г./ и със шестте деяния е получена от държавния бюджет неследваща се парична  сума в  особено големи размери – 377 430,31 лева, поради което и на основание чл. 256, ал. 2, във вр. ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип, съгласно чл. 61, т.3 във вр. чл. 59 от ЗИНЗС, като ПОСТАНОВЯВА конфискация на основание чл. 255, ал. 3 във вр. с ал.1 от НК на 1/4 ид.част от апартамент намиращ се в гр.Стара Загора ул.”***” №** със застроена площ от 140,43 кв.м., състоящ се от трети етаж мансарден и четвърти тавански етаж,  с  принадлежащо  мазе   № 5  с  полезна  площ  9,38 кв.м., заедно с 14,958 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж с индификатор 68850.514.121.1.8, имотна партида № 48427 и ¼ ид.част от земеделска земя - парцел 10 с площ от 4630 кв.м. в с. Т*, местността „Марашите”, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, придобит с постановление за възлагане на недвижим имот от 22.12.2006 год. чрез Съдебен изпълнител на РС - Казанлък вписан с нот акт № 135 т.8  рег.8594/ 10.11.2006 г. и на ½ от дружествените дялове притежавани от подсъдимия М. *** и „*** – Импорт” ООД- Стара Загора.

 

На основание чл. 256, ал. 2 във вр. с чл. 256 ал. 1, във връзка с чл. 37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия З.М. с ЕГН ********* от правото да упражнява търговска дейност за срок от 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

На основание 23, ал.1 от НК КУМУЛИРА така определените наказания на подсъдимия З.М. с ЕГН ********* като определя едно общо най- тежко наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ТРИ ГОДИНИ, което да изтърпи при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие от „открит” тип на основание чл. 61 т.3 вр. с чл. 59 от ЗИНЗС.

 

ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо най- тежко наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, наказанието конфискация на 1/4 ид.част от апартамент намиращ се в гр.Стара Загора ул.”***” №**** със застроена площ от 140,43 кв.м., състоящ се от трети етаж мансарден и четвърти тавански етаж, с принадлежащо мазе  №5 с полезна площ 9,38 кв.м., заедно с 14,958 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж с индификатор 68850.514.121.1.8, имотна партида № 48427 и ¼ ид.част от земеделска земя - парцел 10 с площ от 4630 кв.м. в с. Т., местността „Марашите”, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, придобит с постановление за възлагане на недвижим имот от 22.12.2006 год. чрез Съдебен изпълнител на РС - Казанлък вписан с нот акт № 135 т.8  рег.8594/ 10.11.2006 г. и на ½ от дружествените дялове притежавани от подсъдимия М. *** и „*** – Импорт” ООД- Стара Загора.

 

На основание чл. 256, ал. 2 във вр. с чл. 256 ал. 1, във връзка с чл. 37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия З.М. с ЕГН ********* от правото да упражнява търговска дейност за срок от 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

 

ОСЪЖДА подсъдимия З.М., с посочена по-горе самоличност, да заплати  по бюджетната сметка на ОД на МВР гр. Стара Загора сумата от 780 лв. /седемстотин и осемдесет лева/ – разноски по делото направени в хода на досъдебното производство.

 

ОСЪЖДА подсъдимия З.М., с посочена по-горе самоличност, да заплати по сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 4 266,27 /четири хиляди двеста шестдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки/.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред Апелативен съд гр. Пловдив.

                 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                      СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                           2.