П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 19

 

Година 2014                                                                    Град Стара Загора

Старозагорски окръжен съд                                      Наказателен състав

На  23 май                                                                                           Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

                           

СЕКРЕТАР: Н.К.

ПРОКУРОР: МИТКО ИГНАТОВ

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ТОНЬО ТОНЕВ
НОХД № 201 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

………………………..

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

ПОДСЪДИМИЯТ А.К.К. – роден на *** год. в гр. К.,  българин, български гражданин, със средно образование,  неженен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за виновен за извършено престъпление  по чл. 246, ал. 1 от НК за това, че в периода м. септември 2010 г. до 17.11.2010 г. в гр. К. се сдружил с Х.И.К., П.И.П., И. М.К., К.А.К., И.П.Ц., Й.С.В. и други неустановени в хода на разследването лица, с цел подправяне на платежни инструменти по чл.243, ал.2, т.3 от НК.    

 

Деянието е извършено от подсъдимия А.К.К. умишлено, под формата на пряк умисъл.

 

Вид и размер на наказанието, с приложение на чл.55, ал.1, т.2, б.Б от НК и чл.42а, ал.3, т.1, вр. с ал.2, т.1 и т.2 от НК - „пробация” със следните пробационни мерки:

“Задължителна регистрация по настоящ адрес” два пъти седмично за срок от 19 месеца.

“Задължителни периодични срещи с пробационен служител”  за срок от 19 месеца.

 

ПОДСЪДИМИЯТ П.И.П. - роден на *** г. в гр. Д.,  българин, български гражданин, със средно образование,  неженен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за виновен за извършени  престъпления:

1.По чл.246, ал.1 от НК за това, че в периода м. септември 2010 г. до 17.11.2010 г. в гр. К. се сдружил с Х.И.К., И.П.Ц., И. М.К., К.А.К., А.К.К., Й.С.В. и други неустановени в хода на разследването лица, с цел подправяне на платежни инструменти по чл.243, ал.2, т.3 от НК.

 

ВИД  И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО, с приложение на чл.54 от НК -  „лишаване от свобода” в размер  на 8 /осем/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

2. По чл. 246, ал. 3 от НК за това, че на 17.11.2010 г. в гр. Д., укривал предмети изследвани и описани в техническа експертиза, изготвена от експерти при Института за специална техника – гр. София, като обект № 5.9, както и обект № 6.2 от техническа експертиза на Института за компютърни технологии при МВР – София, за които знаел, че са предназначени за подправка на платежни инструменти по чл.243, ал.2, т.3 от НК

 

ВИД  И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО, с приложение на чл.54 от НК -  „лишаване от свобода” в размер  на 8 /осем/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

3. По чл.354а, ал..3, т.1 от НК за това, че  на 17.11.2010 г. в гр. Д., държал високорисково наркотично вещество – марихуана, както следва: Обект № 1 – 1,1382 грама марихуана, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент ТХК – 0,13 теглови %, Обект № 2 – 0,3995 грама марихуана, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент ТХК – 0,13 теглови %, Обект № 3 – 0,5112 грама марихуана, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент ТХК – 0,13 теглови %, всичко с общо тегло 2,0489 грама, на обща стойност 12,29 лева, без да има надлежно разрешение.

 

ВИД  И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО, с приложение на чл. 55, ал.1, т.1 от НК -  „лишаване от свобода” в размер  на 11/ единадесет/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подсъдимия П.И.П. по-лекото наказание глоба предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.

 

Деянията са извършени от подсъдимия  П.И.П. виновно, при пряк умисъл.

 

На основание чл. 23, ал. 1 от НК КУМУЛИРА така определените наказания на подсъдимият П.И.П. и му определя едно общо наказание в размера на най-тежкото от тях, а именно ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.П.Ц. роден на *** ***,  българин, български гражданин, със средно образование,  женен, неосъждан, ЕГН **********  се признава за  виновен за извършени престъпления:

1.По чл.246, ал.1 от НК затова, че в периода м. септември 2010 г. до 17.11.2010 г. в гр. К. се сдружил с Х.И.К., П.И.П., И. М.К., К.А.К., А.К.К., Й.С.В. и други неустановени в хода на разследването лица, с цел подправяне на платежни инструменти по чл.243, ал.2, т.3 от НК

 

ВИД  И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО, с приложение на чл.54 от НК -  „лишаване от свобода” в размер  на 8 /осем/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

2. По чл.246, ал.3 от НК затова, че на 17.11.2010 г. в гр. К. и гр. Г., укривал предмети изследвани и описани в техническа експертиза, изготвена от експерти при Института за специална техника – гр. София, като обект № 4.50, обект № 4.51, обект № 4.43, обект № 4.45, обект № 4.47, обект № 4.48, обект № 4.49, обект № 4.46, както и обект № 4.5.2 от техническа експертиза на Института за компютърни технологии при МВР – София, за които знаел, че са предназначени за подправка на платежни инструменти по чл.243, ал.2, т.3 от НК.

 

ВИД  И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО, с приложение на чл.54 от НК -  „лишаване от свобода” в размер  на 8 /осем/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

3. По чл.249, ал.4, вр. ал.3 от НК затова, че на 17.11.2010 г. в гр. К. и гр. Г., съхранявал информация за съдържанието на 77 бр. платежни инструменти (банкови карти) ведно с ПИН кодовете към тях на неустановени в хода на разследването лица, изследвани и описани в техническа експертиза на Института за компютърни технологии към МВР – гр. София, като обект № 4.5.1, 95 бр. платежни инструменти (банкови карти) ведно с ПИН кодовете към тях на неустановени в хода на разследването лица, изследвани и описани в техническа експертиза на Института за компютърни технологии към МВР – гр. София, като обект № 4.6.3 и 3 бр. платежни инструменти - магнитни карти със записана върху тях информация за банкови сметки, представляващи банкови електронни средства за разплащане обекти на експертиза, изготвена от експерти при ИСТ – София с № 4.38.9, № 4.38.12 и № 4.38.42.

 

ВИД  И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО, с приложение на чл. 54 от НК -  „лишаване от свобода” в размер  на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

Деянията са извършени от подсъдимия  И.П.Ц. виновно, при пряк умисъл.

 

На основание чл. 23, ал. 1 от НК КУМУЛИРА така определените наказания на подсъдимият И.П.Ц. и му определя едно общо наказание в размера на най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

Разноските по делото, направени в хода на досъдебното  производство в размер на 7 738.95 лева / седем хиляди седемстотин тридесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки/, да се заплатят съразмерно от подсъдимите А.К.К., П.И.П. и И.П.Ц. след одобряване на споразумението от съда, по бюджетната сметка  на ОД на МВР – Стара Загора.

 

 

Адв. С. А.:…………   Подс. А.К.:………………

 

 

Адв.Д.Г.:………………         Подс. П.П.………………..

 

 

Адв. М.Д.………………        Подс. И.Ц.………………….

 

 

Прокурор М.И.: ………………………………..

На основание чл. 382, ал. 7 и чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

 

                            О П Р ЕД Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия А.К.К..

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия П.И.П..

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия И.П.Ц..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 201/2014 год. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11.00 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                   СЕКРЕТАР: