П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 20

 

 

Година 2014                                                                ГРАД  СТАРА ЗАГОРА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД           НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На двадесет и седми май                                                                 Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                                                         

Секретар   Д.Х.

Прокурор  ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

сложи за разглеждане  докладваното от съдия ГЬОНЕВА

НОХД  212 по описа за 2014 година,

На именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА се явява прокурор Василев.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ М.И.Д. - лично и със служебния си защитник адв.Е.Ч..

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма процесуални пречки  за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Представяме споразумение, подписано от страните. Да се даде ход на делото. Нямам искания за отводи на съдебния състав и на секретаря.

 

АДВ.Ч.: Няма пречки да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание. Нямам искания за отводи на прокурора, съдебния състав и на секретаря.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ М.Д.: Да се гледа делото днес. Нямам искания за отводи.

 

Съдът, след съвещание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и на основание чл.271 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемия.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ М.И.Д. - ЕГН **********,
роден на ***г. в гр.Чирпан, живущ ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, в момента в Затвора Стара Загора.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ М.И.Д.: Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен. Доброволно подписах споразумението. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът на основание чл.382 ал.5 НПК предложи на страните да се допълни внесеното споразумение, като на основание чл.59 ал.1 НК се приспадне предварителното задържане на обвиняемия М.И.Д., считано от 24.02.2014г. до влизане на определението в сила.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам по предложеното допълнение на споразумението.

 

АДВ.Ч.: Съгласна съм с допълнението на споразумението.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ М.Д.: Съгласен съм да ми се приспадне задържането.

 

Съдът намира, че представеното от страните споразумение, включващо и предложеното от съда допълнение, следва да бъде вписано в съдебния протокол, тъй като същото е изчерпателно, съдържа съгласие по всички въпроси, които следва да бъдат обсъдени във връзка с повдигнатото обвинение и касаещи наказателната отговорност на обвиняемия. Ето защо и на основание чл.382 ал.6 НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство, както следва:    

  

 ОБВИНЯЕМИЯТ М.И.Д. се признава за виновен за това, че на 23.02.2014г. в с.Свобода, обл.Стара Загора е отнел чужди движими вещи - 2,5 литра бира марка „Наздраве” на стойност 2,15 лева, 1 кг. кренвирши на стойност 4,00 лева, 1 бр. връзка луканков салам – пръчици „Разядка” на стойност 1,30 лева, 1 бр. тарелка сладки на стойност 1,60 лева или всичко на обща стойност  9,05 лева,  от владението на Радко Жечев Иванов от същото село, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила (удари с крак и ръка), като деянието е извършено в условията на опасен рецидив престъпление  по чл.199 ал.1 т.4  вр. чл.198 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б.”а” от НК.

 ІІ. С деянието си обвиняемият М.И.Д. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на престъпление  по чл.199 ал.1 т.4  вр. чл.198 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б.”а” от НК.

                        ІІІ. Това деяние е извършено от обвиняемия умишлено, под формата на пряк умисъл.

ІV. От деянието са нанесени имуществени щети в размер на 09,05 лева, които са възстановени на пострадалия Радко Жечев Иванов.

V. На обвиняемия М.И.Д. да бъде наложено наказание на основание чл.199 ал.1 т.4  вр. чл.198 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б.”а” от НК и чл.55 ал.1 т.1 НК, а именно наказание лишаване от свобода за срок от три години, което да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

VI. На основание чл.59 ал.1 НК следва да се приспадне предварителното задържане на обвиняемия М.И.Д., считано от 24.02.2014г. до влизане на определението в сила.

I. На основание чл.53 ал.2 б.”б” от НК веществените доказателства по делото (жълта найлонова торбичка със скъсани дръжки и надпис със син цвят „Най-яката чантичка” и скъсани дръжки от жълта найлонова торбичка), да се отнемат в полза на държавата и поради своята малозначителност да се унищожат.

          VІІI. Разноски по делото – не са направени.

 

 М.И.Д.: Декларирам, че съзнавам написаното, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

 

ОБВИНЯЕМ: ...........................

/М. Д./

 

 

 

ПРОКУРОР В ОП:........................

 /П.ВАСИЛЕВ/

 

 

 

СЛ. ЗАЩИТНИК:......................                  ОБВИНЯЕМ: …………

/ЕМ. Ч./                                /М. Д./

 

 

Съдът намира, че така вписаното в съдебния протокол споразумение за прекратяване на наказателното производство, подписано от страните, не противоречи на закона и на морала, поради което следва да бъде одобрено от съда, а наказателното производство – прекратено.

 

По тези съображения и на основание чл.382 ал.7 НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

                ОДОБРЯВА постигнатото от страните споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от тях, по силата на което:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия М.И.Д. -
ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Чирпан, живущ ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, в момента в Затвора Стара Загора, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2014г. в с.Свобода, обл.Стара Загора е отнел чужди движими вещи - 2,5 литра бира марка „Наздраве” на стойност 2,15 лева, 1 кг. кренвирши на стойност 4,00 лева, 1 бр. връзка луканков салам – пръчици „Разядка” на стойност 1,30 лева, 1 бр. тарелка сладки на стойност 1,60 лева или всичко на обща стойност 9,05 лева,  от владението на Радко Жечев Иванов от същото село, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила (удари с крак и ръка), като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.199 ал.1 т.4  вр. чл.198 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”а” от НК и чл.55 ал.1 т.1 НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.     

 

На основание чл.59 ал.1 НК ПРИСПАДА предварителното задържане на обвиняемия М.И.Д., считано от 24.02.2014г. до влизане на определението в сила.

 

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства: жълта найлонова торбичка със скъсани дръжки и надпис със син цвят „Най-яката чантичка” и скъсани дръжки от жълта найлонова торбичка, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи с малозначителна стойност.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №212/2014г. по описа на Старозагорски окръжен съд.

 

Определението е окончателно.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в  10.50 часа.

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                         

                  

                              СЕКРЕТАР: