О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер 281                                  16.05.2014 г.                              град Стара Загора

 

Окръжен съд                                                                    Наказателен състав

На 16.05.                                                                                                Година 2014

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА  СТЕФАНОВА

 

Секретар …. ……                   

Прокурор ……….

като разгледа докладваното от  съдия ИВА СТЕФАНОВА

ЧН дело номер 131 по описа за 2014 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.5 от НПК.

С постановление № 940/2012 г. от 12.03.2014 г. Окръжна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. 170к/2013 г. по описа на ОСлО при ОП – Стара Загора, водено с оглед престъпление по чл.123, ал.1 от НК, при което на 18.01.2012 г. в гр. Стара Загора да е причинена смъртта на С.П.П..

Недоволни от това постановление са останали пострадалите Л.П.П. и К.С. П., които са го обжалвали в законния срок. Според жалбоподателите постановлението е неправилно, необосновано и незаконосъобразно, тъй като събраните по делото доказателства не са обсъдени всестранно и задълбочено. Твърдят, че не са уважени техните доказателствени искания и не са изпълнени дадените от съда указания при двукратното връщане на делото за продължаване на наказателното производство. Молят съда да отмени обжалваното постановление, като делото бъде върнато на прокурора със задължителни указания за събиране на нови писмени доказателства и са назначаване на нова съдебноелектротехническа експертиза /с други вещи лица, по посочени от жалбоподателите задачи/. Подробни съображения в подкрепа на направените възражения и искания са развити в жалбата на пострадалите Л.П.П. и К.С. П..

Окръжният съд, след като се запозна с направените в жалбите оплаквания, събраните доказателства по д.п. № 170к/2013 г. по описа на ОСлО при ОП – Стара Загора, с постановление № 940/2012 г. от 12.03.2014 г. на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с изразеното становище на жалбоподателите и провери изцяло правилността на обжалваното постановление, намери за установено следното:

Постановление № 940/2012 г. от 12.03.2014 г. на Окръжна прокуратура – Стара Загора следва да бъде отменено, но на основание, което не е посочено в жалбите на Л.П.П. и на К.С. П..

                                                     - 2 -

Първоначално разследването по случая е образувано и водено под № 109/2012 г. по описа на Първо РУП – Стара Загора – досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител за това, че по какъвто и да е начин е подпомогнал или склонил С.П.П. към самоубийство и на 18.01.2009 г. е последвало такова – престъпление по чл.127, ал.1 от НК.

От 29.02.2012 г. досъдебното производство е водено за престъпление по чл.123, ал.1 от НК /съгласно постановление № 940/2012 г. от 29.02.2012 г. на Районна прокуратура – Стара Загора – л.20 – л.21, т.І от д.п. № 109/2012 г. по описа на Първо РУП – Стара Загора/.

С постановление № 940/2012 г. от 09.12.2013 г. на Окръжна прокуратура – Стара Загора разследването е възложено на следовател от ОСлО при ОП – Стара Загора, където същото е заведено под № 170к/2013 г. /л.2, т.V от д.п./. Тъй като само т.V се води под № 170к/2013 г. /а т.І – т.ІV, включително, са под № 109/2012 г. на Първо РУП – Стара Загора/, по-долу съдът ще посочва само тома на д.п., в който се намира обсъжданият документ, а не и номера на д.п.

По делото са разпитани свидетелите Л.П.П., П.К.К., В.М.Б., М.Г.К., Д.М.М., Н.П.Д., М.К.Х., Р.И.Р., извършени са два огледа на местопроизшесвието, при които са изготвени фотоалбуми, назначени са тройна съдебномедицинска експертиза на труп, физико-химична, графологична и три съдебноелектротехнически експертизи /първоначална, повторна тройна и допълнителна тройна/, събрани са обилни писмени доказателства /договори, протоколи, удостоверения, справки, указания, инструкции, заповеди, длъжностни характеристики, дипломи, писма, акт за смърт, удостоверение за наследници, становища, сертификати и др./.

Наказателното производство по делото два пъти прекратявано на основание чл.243, ал.1, т.1, във връзка с чл.24, ал.1 от НК – поради това, че липсват данни за извършено престъпление от общ характер, като постановленията на Окръжна прокуратура – Стара Загора за това са отменени и делото е връщано за продължаване на процесуалноследствените действия.

Разследването по досъдебното производство и този път е приключило с мнение на водещия разследването за прекратяване на наказателното производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК – тъй като липсват данни за извършено престъпление от общ характер.

С обжалваното постановление № 940/2012 г. от 12.03.2014 г. Окръжна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. 170к/2013 г. по описа на ОСлО при ОП – Стара Загора, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.123, ал.1 от НК, на основание чл.243, ал.1, т.1, във връзка с чл. 24, ал.1, т.1 от НПК.

В хода на предварителното производство е установена фактическа обстановка, изложена подробно в обжалваното постановление. Тъй като същата е подкрепена от събрания доказателствен материал по делото, съдът изцяло я споделя.

Пострадалият С.П.П. и свидетелката Л.

Старозагорски окръжен съд                            - 3 -                          ч.н.д. № 131/2014 г.

 

П.П. били съпрузи. Те живеели в гр. Стара Загора на ул.”****” ****. 

На 18.01.2012 г., около 14.00-14.30 ч., на свидетелката П. й се обадила по телефона съседка /ползваща апартамента под този на сем. П./, която й съобщила, че от жилището й изтича вода.

По същото време свидетелката П. се прибирала от работа и действително заварила жилището си наводнено. А именно – коридорът бил наводнен, а от банята се чувал шум от течаща вода.

Според свидетелката П., още при влизане в апартамента усетила удар от ел.ток. Поради това отвила бушоните на ел.таблото, което се намирало непосредствено зад входната врата на жилището.

 На пода в банята свидетелката П. намерила  безжизнено тялото на пострадалия П.. Тъй като единият му крак бил върху отводнителния сифон и го запушвал, водата от душа не  можела да се оттече и изтичала извън банята – в коридора и оттам – през входната врата на апартамента.

Свидетелката П. спряла водата, подала съобщение за случилото се на тел.112 и се обадила на личния лекар на съпруга си и на брат си /свидетелите д-р М.Г.К. и Н.П.Д./.

Пристигналите екипи на полицията и спешна медицинска помощ, както и д-р К. констатирали смъртта на С. П..

Свидетелката д-р К., с оглед минали заболявания на пострадалия П. /хипертония, мозъчносъдова болест и преживян инсулт/ и тъй като не констатирала видими травматични увреждания по тялото му, издала съобщение за смърт № 3 от 18.01.2009 г. с диагноза „хеморагия церебри” /л.10, т.І от д.п./.

Свидетелите П. и Д. започнали да подсушават жилището и да организират погребението на С. П..

Малко по-късно през деня свидетелката П. завила свалените бушони на ел.таблото и установила, че като ползва водата в банята и кухнята я удря ел.ток.

На 19.01.2012 г. /на следващия ден/ Л.П. потърсила помощта на свидетеля Д.М.М., който работел като ел.монтьор и бил приятел на пострадалия.

Свидетелят М. отишъл в дома на сем. П., където бил и свидетелят Д.. Бушоните били сложени на ел.таблото и свидетелят М. извършил проверка с фазомер и волтметър. При тази проверка М. установил, че корпусът на бойлера е „офазен”, т.е. – по него протичал ел.ток.

Поради възникналото съмнение, че смъртта на пострадалия П. може да има връзка с офазяването на бойлера, на 20.01.2012 г. свидетелката П. подала заявление до Районна прокуратура – Стара Загора с искане да се извърши съдебномедицинска експертиза, която да установи причината за смъртта на С. П. /л.8 – л. 9, т.І от д.п./.

На 20.01.2012 г. бил извършен оглед по реда на НПК в апартамента на сем. П., в който участвали вещо лице, съдебен лекар и двама служители от

                                                                        - 4 -

от „****” ЕООД – Стара Загора /инж. П.И.П. и инж. И.Н.Ш./. Били съставени протокол за оглед на местопроизшествие от 20.01.2012 г., фотоалбум и констативен протокол от 20.01.2012 г. /съответно, л.25 – л.26, л.27 – л.31 и л.108, т.І от д.п./.

Тялото на пострадалия П. било иззето за извършване на аутопсия.

Бил извършен подробен оглед и на монтирания в банята вертикален ел.бойлер марка „****”. Бил отворен пластмасовият капак, затварящ ел.част на бойлера и с волтметър бил измерен потенциалът на фазовия проводник. При изключен бойлер уредът отчел стойност от 213 волта напрежение. При включен бойлер уредът отчел 52 волта напрежение. При огледа видимо не се намерило защитно зануляване. На вътрешната част на пластмасовия капак имало изрисувана на лепенка схема за включване на бойлера към ел.инсталация по т.нар. „трипроводна схема”. При огледа се констатирало, че изпълнението е с „двупроводна схема”. След допълнителни измервания било констатирано, че по водосъдържателя на бойлера тече електрически ток. Измереното с ****омметър 500 волта /със скала от 0 до безкрайност/ изолационно съпротивление между нагревателя и водосъдържателя на бойлера е със стойност 0. Тези измервания били отразени, както в огледния протокол, така и в констативния протокол, съставен от инж. П. и инж. Ш. от „****” ЕООД – Стара Загора.

На 27.03.2012 г. бил извършен допълнителен оглед на ел.бойлера в жилището на сем. П., в който участвали ел. експертите инж. Ж.Ч. и инж. С.В.. На огледа присъствали и свидетелите Н. Д. и П.К.К. /управител на „****” ЕООД – Стара Загора/. Бил съставени протокол за оглед на местопроизшествие от 23.03.2012 г. и фотоалбум, били иззети като веществени доказателства скобата за придържане на фланеца, гуменото уплътнение на фланеца и нагревателя /л.32 – л.33 и л.34 – л.37, т.І от д.п./.

Видно от заключението на назначената тройна съдебномедицинска експертиза на труп № 28/2012 г. от 20.01.2012 г. /л.81 – л.84, т.І от д.п./, при огледа и аутопсията на С.П.П. е установено: електрически знаци /електрометки/ по кожата на гръдния кош отпред вдясно, тъмна течна кръв на трупа, оток на ложето на жлъчния мехур, оток на мозъка и белия дроб; охлузване и кръвонасядане на кожата на дясната подмишница, кръвонасядане на лявата мишница, точковидно охлузвана на ІV пръст на дясната ръка; липса на алкохол в кръвта. Причината за смъртта е поражение от техническо електричество. Електрическата верига е протекла между предната част на гръдния кош, където се намериха специфичните електрически знаци, и някои от крайниците, по-вероятно долните. Електрически знаци по крайниците не се установиха, което може да се обясни с ниското съпротивление на кожата, ако е била мокра. Електрометките на гръдния кош са подредени във фигура, наподобяваща форма на душ-слушалка. Установените кръвонасядания и охлузвания са в резултат от действието на твърди тъпи предмети и е възможно да са получени при падането върху пода от удари в околни предмети. Към момента на настъпване на смъртта П. не е бил повлиян от алкохол.

Старозагорски окръжен съд                            - 5 -                          ч.н.д. № 131/2014 г.

 

Свидетелката П. предала на разследващия орган заверено от нея ксероксно копие от гаранционната карта на закупения от нея на 09.01.2009 г. бойлер /л.41 – л.43, т.І от д.п./.

В гаранционната карта бойлерът е описан така: Електрически битов водонагревател, модел 72268А, фабр. № 0100239136, произведен от „****” ООД на 25.08.2008 г., закупен на 09.01.2009 г. от магазин „****” на „****” ООД – Стара Загора от Л.П.. Посочен е следният адрес на купувача: „гр. Стара Загора, ул. „****” № ***”.

В  гаранционния талон е направено вписване, че на 16.01.2009 г. уредът е свързан с водопроводната и електрическата инсталации и е извършена и функционална проба от ****, служител на ЕТ „****” Стара Загора /посочен в списъка на сервизните бази, обслужващи продуктите на „****” ООД – Варна/.

Свидетелят В.М.Б. е разпитван многократно, като същият не отрича, че е изпълнил ръкописния текст и подписа в правоъгълника след бланковия текст „Уредът е свързан с водопроводната и електрическата инсталации и е извършена и функционална проба от”, над реквизитите „име на фирмата, телефон, адрес”, „дата”, „име и фамилия на правоспособното лице” и „подпис и печат на фирмата” са изпълнени от него.

Това се потвърждава и от заключението на графологичната експертиза – протокол за извършена съдебно-почеркова експертиза № 24 от 14.01.2014 г. /л.24 – л.28, т.V от д.п./.

Но свидетелят Б. при всеки свой разпит твърди, че не си спомня дали той е свързал бойлера на адреса на свидетелката П. ***/ или само е проверил как електроуредът вече е свързан с водопроводната и електрическата инсталации, направил е функционална проба и е попълнил гаранционната карта. Свидетелят Б. е категоричен, че към момента на попълване полето за монтаж на гаранционната карта – 16.01.2009 г., свързването на ел.уреда е било извършено правилно и съгласно нормативните изисквания за това. Свидетелят Б. уточнява, че когато ел.инсталацията  на сградата е двупроводна, включването на ел.бойлер, предвиден за трипроводна схема, се извършва като се поставя допълнителен кабел от нулата, което не се отразява никъде в гаранционната карта. Б.твърди, че ако той е извършил монтажа на бойлера в апартамента на пострадалия П., то задължително го е занулил, тъй като задължително в практиката си, при монтаж на бойлери, винаги проверява захранващия кабел, клапана и зануляването.

Свидетелят П. /собственик на ЕТ „**** – **** П.Т.” и в последствие – на „****” ЕООД/, като работодател на свидетеля Б., обяснява как последният е назначен във фирмата му /длъжност, квалификация и последващи обучения/ и как се справя с работата си. Тъй като е присъствал на огледа на бойлера в жилището на сем. П., свидетелят П. изразява съмнение, че електрическият уред е монтиран от негови работници, тъй

                                                   - 6 -

като поставените гъвкави връзки /към водопроводната мрежа/ са различни по дължина от тези, които се използват във фирмата му. Според П., бойлерът вероятно е имал зануляване, което впоследствие е премахнато /преди огледите след 18.01.2012 г./, тъй като болтът за зануляването бил „наполовина отвит”.

По делото са представени писмени доказателства за:

-трудовите правоотношения между свидетеля Б. и ЕТ „**** – **** П.Т.”, гр. Стара Загора, и „****” ЕООД, гр. Стара Загора /копие от трудовото досие на Б. – л.349 – л.367, т.ІІІ от д.п./;

-за задълженията на свидетеля Б. по длъжностна характеристика и за неговата професионална квалификация /трета квалификационна група по ел.безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V – протокол № 1056/18.10.2008 г. – л.136, т.І от д.п./;

-за отношенията между ЕТ „**** – **** П.Т.”, гр. Стара Загора, и „****” ООД – Варна /договор за следпродажбено обслужване на продукти № 20 от 06.04.2006 г. и регистър на сключените договори – съответно, л.339 –л.341 и л.342, т.ІІІ от д.п./;

-за това, че „****” ЕООД , гр. Стара Загора, е правоприемник на ЕТ „**** – **** П.Т.”, гр. Стара Загора /договор за покупко-продажба на предприятие на едноличен търговец от 13.04.2009 г. – л.139, т.І от д.п. /.

В хода на досъдебното производство са назначени три съдебноелектротехнически експертизи – първоначална, повторна тройна и допълнителна тройна /съответно, л.89 – л.104 от т.І, л.404 – л.425 от т.ІІІ и л.11 – л.16 от т.V от д.п./. Експертите са извършили оглед и замервания на място и след като са се запознали с техническата документация и материалите по делото, са дали своите подробни отговори на поставените въпроси.

И трите експертизи /въпреки участието на различни експерти и многообразието от поставени въпроси/ се обединяват около няколко основни извода по случая. А именно, че:

-на 18.01.2012 г. ключът на бойлера е бил оставен включен, когато пострадалият П. се е къпал;

-конкретната неизправност на бойлера се състои в пробив на външната тръбна обвивка на електрическия нагревател, разрушаване на част от тръбата и директен допир на проводника на нагревателя до металната тръба, като по този начин се осъществява електрическа верига тоководещ проводникводопроводна инсталация и се получава опасно висок електрически потенциал.;

-тъй като липсва предпазен обезопасяващ контур /защитно зануляване на бойлера/, се получава опасно висок електрически потенциал – корпусът на бойлера и водопроводната инсталация се „офазяват”, и така тялото на  къпещия се пострадал П. попада под напрежение с недопустима стойност;

-вледствие на това пострадалият П. получава токов удар, който причинява смъртта му;

-в случая са нарушени установените правила за свързване на стационарен електрически уред – бойлер към електрическата инсталация – чл.3 от

Старозагорски окръжен съд                            - 7 -                         ч.н.д. № 131/2014 г.

 

Наредба № 4 от 14 август 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради; чл.179 от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, въпросите свързани с безопасността на монтажа и експлоатацията на електрическите уреди /Раздел IV Общи изисквания за прилагане на защита срещу от електрическо ток/ и др. Според всичка експерти, главното е липсата на проводна връзка между зануляващата клема и неутралата.

-причините за трагичния случай са:

1.Липса   на   предпазен   контур   „корпус   неутрала,   поради   което   при съществуваща електрическа връзка корпус водопроводна инсталация се създава опасен електрически потенциал на водопроводната инсталация и душа.

2.Пробив и възникване на електрически контакт в електрическия нагревател на бойлера;

-при наличие на предпазен контур „корпус неутрала”, дори при настъпване на описаните повреди и „офазяване на корпуса, ще се предизвика „изгаряне на предпазител и прекъсване на електрическата верига;

-на видимата лицева страна на клемната кутия на бойлера /снимка № 7 от фотоалбум от 20.01.2012 г. л.29, т.І от д.п./ не се забелязва осигурителен елемент срещу въздействие на капака и монтираните в него елементи. Подобна фиксация на капака на бойлера /с цел да не се осъществява некомпетентна намеса на важни и опасни възли и да се обезпечат гаранционните условия и нормални технически параметри/ при монтажа му на 16.01.2009 г. не е била осъществена;

-тъй като първият оглед на местопроизшествието е извършен на 20.01.2012 г. /три години и четири дни след монтажа на бойлера/ и след това са извършвани ремонтни работи, вещите лица не са в състояние  да дадат категоричен отговор на въпроса по какъв начин е бил монтиран и присъединен към електроразпределителната мрежа процесният бойлер на 16.01.2009 г., тъй като няма данни за това.

Видно от заключението на физико-химичната експертиза – протокол № 12/ФЗХ-439 от 16.11.2012 г. /л.330 – л.333, т.ІІІ от д.п./, бялото вещество, намиращо се във вътрешността на металната тръба на нагревателя, представлява магнезиев оксид. Бледожълтото вещество, отложено по външната повърхност на металната тръба на нагревателя, представлява смес от калциев и магнезиев карбонат, или т.нар. „котлен камък”.

След като се запозна с доказателствата по д.п. 170к/2013 г. по описа на ОСлО при ОП – Стара Загора, съдът констатира, че не е установена идентичността между бойлера, който се намира в банята на сем. П. в гр. Стара Загора, ул.”****” **** /предмет на описаните по-горе огледи, експертизи и изводи/, и бойлера, за който се отнася представеното от свидетелката П. /заверено от нея/ ксероксно копие от гаранционна карта № 01100100239136 на „****” ООД за закупен от нея бойлер на 09.01.2009 г. /л.41 – л.43, т.І от д.п./.

                                                  - 8 -

В гаранционна карта № 01100100239136 на „****” ООД бойлерът е описан така: Електрически битов водонагревател, модел 72268А, фабр. № 0100239136, произведен от „****” ООД на 25.08.2008 г., закупен на 09.01.2009 г. от магазин „****” на „****” ООД – Стара Загора от Л.П..

Като адрес на купувача /а не адрес, на който е монтиран бойлерът/ е посочен: „гр. Стара Загора, ул. „****” № ***”.

В  гаранционния талон е направено вписване, че на 16.01.2009 г. уредът е свързан с водопроводната и електрическата инсталации и е извършена и функционална проба от ****, служител на ЕТ „****” – Стара Загора /посочен в списъка на сервизните бази, обслужващи продуктите на „****” ООД – Варна/.

На л.41, т.І от д.п. смътно се вижда, че към гаранционната карта е закачена с телбод, най-вероятно, касовата бележка от покупката на бойлера. Но нито този документ, нито оригиналът на гаранционната карта са изискани и представени /дори само за сравнение/ в хода на досъдебното производство.

При справка за продукт „електрически битов водонагревател, модел 72268А”, направена от съда в Интернет, на адрес http://www.eldominvest.com/bg/product/203.html се оказва, че става дума за бойлер, 80 л., 3 кW, с аноден тестер, номинално налягане 0,8 мРа и тегло 27 кг., марка „****”, с  пет години пълна гаранция, произведен от „****” ООД.

Докато на бойлерът, находящ се в банята на сем. П. в гр. Стара Загора, ул.”****” ****, и предмет на обследване в настоящото наказателно производство, е описан навсякъде само като бойлер, тип „****” /което се вижда и от направените снимки при огледите/. Единствено на л.407, т.ІІІ от д.п. /в заключението на повторната тройна съдебноелектротехническа експертиза от 20.01.2013 г./ електроуредът е описан така: „бойлер с електрически нагревател „****” серия Classic 80 L”.

Т.е. – процесният бойлер не е индивидуализиран по никакъв друг начин, като по делото няма данни дори за фабричния му номер и сравняването на същия с посочения фабричен номер в гаранционната карта № 01100100239136 на „****” ООД, представена от свидетелката П..

Още повече, че в патримониума на сем. П. /С., Л. и К./ има и друго жилище в гр. Стара Загора – на ул. „****” № ***, вх. „Б”, ет.7, ап.***. На този адрес пострадалият С. П. е бил регистриран при личния си лекар д-р К. /л.62 – л.69, т.І от д.п./ и този адрес е посочен като постоянен адрес на жалбоподателката К. П..

 Следва да се отбележи, че към 09.01.2009 г. /датата на покупката на бойлера, за който се отнася горната гаранционна карта/ фирма „****” ООД е произвеждала и двете марки бойлери – „****” и „****”, които /и двете марки/ са се продавали в магазин „****” на „****” ООД – Стара Загора и са били следпродажбено обслужвани от ЕТ „****” – Стара Загора /според показанията на свидетелите П. и Б. и обективните данни за това/.

Старозагорски окръжен съд                            - 9 -                         ч.н.д. № 131/2014 г.

 

Видно от съобщение на „****” ООД – Варна към клиентите на фирмата /на адрес http://eu.eldominvest.com/ /, дружеството е произвеждало електроуреди под различни търговски марки /„****”, „****”, „Термо”, „Термототал”, „Аква” и други/, но с оглед обстановката на българския пазар, от лятото на 2010 г. фирмата вече представя продукция си под търговската марка „****” –В.Б..

Собственик на търговската марка **** е „**** ****” ООД – Луковит.

В Държавния регистър на марките към Патентното ведомство на Република България са регистрирани, както следва, търговската марка „****” – от „****” ООД – Варна, а търговската марка **** – от „**** ****” ООД – Луковит.

От всичко изложено е видно, че не са налице данни за установена идентичност между бойлера, който на 18.01.2012 г. се е намирал в банята на сем. П. в гр. Стара Загора, ул.”****” **** /предмет на описаните по-горе огледи, експертизи и изводи/, и бойлера, за който се отнася гаранционна карта № 01100100239136 на „****” ООД, представена от свидетелката П., закупен на 09.01.2009 г., и свързан на 16.01.2009 г. от свидетеля Б..

Тъй като установяването на горното обстоятелство е от изключително значение за по-нататъшния ход на наказателното производство, съдът счита, че този факт следва да бъде изяснен. А именно – да се установи по безспорен и категоричен начин дали става дума за един и същи бойлер или за два различни електроуреда.

Това следва да стане с пореден оглед в дома на сем. П. в гр. Стара Загора, ул.”****” ****, при който да се сравнят фабричният номер и техническите данни, посочени в гаранционна карта № 01100100239136 на „****” ООД, с фабричния номер и техническите данни на процесния бойлер тип „****”, предмет на огледа.

Следва да се изискат от свидетелката П. оригиналите на гаранционна карта № 01100100239136 на „****” ООД  и на касовата бележка от покупката на бойлера /за прилагане към делото или само за сравнение/, както и ясно ксероксно копие на касовата бележка.

Едва след провеждането на горните процесуалноследствени действия би могъл да се коментира въпросът за развитието на наказателното производство и начина, по който то би могло да продължи.

Поради това съдът понастоящем не може да вземе окончателно становище по същността на делото и по направените от жалбоподателките Л.П. и К. П. доказателствени искания.

Поради това съдът счита, че обжалваното постановление № 940/2012 г. от 12.03.2014 г. на Окръжна прокуратура – Стара Загора следва да бъде отменено,  а делото следва да бъде върнато на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона, а именно – продължаване на наказателното

                                                   - 10 -  

производство за изясняване на посочените по-горе факти и разкриване на обективната истина по делото по реда и със средствата, предвидени в НПК, както беше изложено по-горе.

Воден от горните мотиви и на основание 243, ал.4 и ал.5, т.3 от НПК, съдът

О     П     Р     Е     Д     Е     Л     И  :

 

ОТМЕНЯ постановление № 940/2012 г. от 12.03.2014 г. на Окръжна прокуратура – Стара Загора.

ВРЪЩА д.п. 170к/2013 г. по описа на ОСлО при ОП – Стара Загора на Окръжна прокуратура – Стара Загора за продължаване на наказателното производство и разкриване на обективната истина по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Пловдивския апелативен съд в седемдневен срок, считано от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: