Мотиви към Присъда №20/15.05.2014г.,

постановена по НОХД №141/2014г.

              по описа на Старозагорски окръжен съд             

             

Против подсъдимия С.Ж.Г. е повдигнато обвинение за това, че на 27.10.2013г.,  в землището на с.Мъдрец община Гълъбово при немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – законен ловец със законно притежавана ловна пушка марка „Бърно- К 98”  калибър 30- 06 № 030287   нарушил разпоредбите на:  чл. 59 ал.1 от  ЗОБВВПИ: Лицата,  получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия  и боеприпаси за тях и разрешение за придобиване или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, са длъжни да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица и да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им” и чл.17 от Инструкция за безопасност при боравенето с ловно оръжие  и боеприпаси по време на ловни излети:  „Да не се стреля в посока, където има хора или домашни животни, дори и да са далече”, е  причинил смъртта на Петко Костов Хазъров с ЕГН ********** от
с.Мъдрец, като след деянието е направил всичко, зависещо от него, за спасяване на пострадалия -
престъпление по чл.123 ал.4 във вр. с ал.1 от НК.

 

Съкратеното съдебно следствие се проведе при условията на чл.371 т.2 НПК, като подсъдимият С.Ж.Г. призна изложените в обстоятелствената част на обвинителния акт факти и даде съгласие съдът да не събира доказателства за тяхното установяване.

 

В пледоарията си прокурорът поддържа повдигнатото обвинение досежно фактическата обстановка, изнесена в обвинителния акт, позовавайки се на събраните в хода на досъдебното производство доказателства, подкрепени от направените от подсъдимия самопризнания. Счита, че на подсъдимия следва бъде определено наказание лишаване от свобода при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, каквито са чистото му съдебно минало, фактът, че е направил всичко, зависещо от него за предотвратяване на фаталния изход, не на последно място - близките родствени отношения с пострадалия. Предлага съдът да постанови условно изтърпяване на така определеното наказание, намалено с една трета съгласно чл.58а НК. Според прокурора, оръжието на подсъдимия следва да бъде върнато чрез Служба “КОС”. Предлага направените разноски по делото да бъдат присъдени в тежест на подсъдимия.

 

Защитникът на подсъдимия адв.П.Х.  моли съда  да определи на подзащитния му наказание за срок от девет месеца  лишаване от свобода, което след приложение чл.58а от НК бъде шест месеца, чието изтърпяване се отложи съгласно чл.66 от НК, за минималния срок от три години. Присъединява се към предложението на прокурора  ловната карабина следва да бъде върната на подсъдимия.

 

Подсъдимият С.Г. поддържа изложените доводи от защитника си.

 

В последната си дума подсъдимият С.Ж.Г.  заявява, че съжалява много за случилото се с неговия близък, както и че тази трагедия ще остане у него за цял живот.

 

Съдът, след като обсъди събраните по досъдебното производство доказателства, както и доводите и становищата на страните, намери за установено следното:

 

Подсъдимият С.Ж.Г., законен ловец с разрешение за носене на оръжие серия 209055, издадено от РУП гр.Стара Загора, валидно до 27.02.2017г., е бил определен за ръководител на проведения на 27.10.2013г., в землището на с.Мъдрец, общ.Гълъбово, ловен излет с разрешително за групов лов №0037554/27.10.2013г. Групата пристигнала в местността “Капан дере” в землището на с. Мъдрец – I-во ловно поле, където Г. провел инструктаж и всички участници се подписали в декларация за спазване разпорежданията на ръководителя на лова. По време на лова не се отстрелял дивеч и в 12.10ч. подсъдимият обявил лова за приключен, като отразил часа в разрешителното. Част от  участниците, сред които подсъдимият, брат му Георги Г., пострадалият Петко Костов Хазъров и свидетелите Ганчо Димитров и Неделчо Делчев, седнали на една поляна да починат, докато изчакват останалите. Поляната се намирала на около 3 км южно от главния път, свързващ с. Мъдрец и с. Владимирово общ. Тополовград. Пострадалият Хазъров бил легнал на гръб точно под краката на полегналия С.Г.. По време на почивката подсъдимият държал у себе си ловното си оръжие – ловна пушка марка “Бърно-К 98” калибър 30-06 №030287 – с патрон в цевта. Г. започнал да изпразва оръжието, при което натиснал ударно-спускателния механизъм, произвел изстрел и прострелял лежащия пред него Петко Хазъров в областта на таза. Пострадалият изстенал и всички се събрали около него. Св. Георги Г. вдигнал дрехите му и видял, че в лявата част на хълбока има рана, от която изтичала кръв. Веднага се обадили на тел.112 за лекарска помощ. Хазъров бил придружен от Георги Г. и Живко Ангелов, които до с. Искрица след среща с линейката, го прехвърлили на нея. Подсъдимият също тръгнал след пострадалия. На път за гр. Стара Загора взел и съпругата му – св. П. Хазърова и се обадил на д-р Станимир Андонов от Първо хирургично отделение при МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” гр. Стара Загора, с молба да приемат пострадалия. По-късно бил уведомен от дъщерята на пострадалия – св. Ж. Хазърова, че същият е починал.

 

Изложената фактическа обстановка се установява по безспорен начин от направеното от подсъдимия С.Г. самопризнание, както и от събраните по досъдебното производство доказателства: протокол за оглед на местопроизшествие (л.7-8),  протокол за доброволно предаване (л. 14), фотоалбум (л.9-11), заверено копие от разрешително за групов лов № 0037554 (л.15), заверено копие от разрешение за носене на ловно оръжие (л.16-17), заверено копие на декларация за групово ловуване (л.18), разпeчатка от дрегер (л.20), протокол за химическа експертиза (л.23),  съдебномедицинска експертиза  (л.25-29), балистична експертиза (л.38-42), характеристика - (л.75)  справка  за съдимост - (л.61), декларация за СМПИС (л.62), удостоверение за наследници (л.68).

 

От назначената по делото съдебномедицинска експертиза
№300/2013г., се установява, че пострадалият при произведения изстрел е получил единично сляпо огнестрелно нараняване в областта на таза – входна рана в лява задна поясна област, състояние след хирургична ревизия на раната, кос спрямо оста на тялото раневи канал зад коремницата, многофрагментарно  счупване на тазови кости, разкъсване на лявата обща слабинна вена, разкъсване на ампулата на правото черво, деформиран проектил  в подкожието на седалището вдясно, обезкървяване на трупа. Причината за смъртта на Петко Костов Хазъров е кръвозагуба вследствие огнестрелното нараняване и разкъсване на голям кръвоносен съд – лява обща слабинна вена. Характеристиката на огнестрелната рана в лявата задна поясна област отговаря на входна рана. Формата и отговаря на попадение  под ъгъл спрямо кожната повърхност. Характеристиката на раневия канал позволява преценката,че изстрелът има посока отгоре надолу и отляво надясно, преценено при изправено положение  на тялото. Смъртта не е настъпила бързо, в порядъка на часове. Разкъсването на голям  венозен съд причинява голяма кръвозагуба с умерено бърз темп. При такива наранявания в генезата на смъртта освен кръвозагубата участва и травматичния шок, като смъртният изход има възможност да бъде  избегнат, само ако бъде оказана навреме високоспециализирана медицинска помощ.

От назначената по делото балистическа експертиза е видно, че представеното за изследване ловно оръжие, нарезна  карабина марка „Бърно-К 98” калибър 30-06 №030287 е технически изправна и годна да произвежда изстрели и да поразява живи цели. Представеният за изследване един брой проектил, изваден при аутопсията на Петко Костов Хазъров е изстрелян с представената за изследване  ловна карабина -  „Бърно-К 98” калибър 30-06 №030287. Представената за изследване пушка - „Бърно-К 98 калибър 30-06 №030287 е технически изправна и не е възможно да произведе изстрел, без да бъде натисната спусковата скоба.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО

 

Действайки по гореизложения начин, подсъдимият С.  Ж.Г. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.123 ал.4  във вр. с ал.1 от НК, като на 27.10.2013г., в землището на с.Мъдрец община Гълъбово при немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – законен ловец със законно притежавана ловна пушка марка „Бърно-К 98”  калибър 30-06 №030287,  е нарушил разпоредбите на:

- чл.59 ал.1 от ЗОБВВПИ: Лицата получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и разрешение за придобиване или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия са длъжни да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица и да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им.

-  чл. 17  от Инструкция за безопасност  при боравенето с ловно оръжие  и боеприпаси по време на ловни излети: Да не се стреля в посока, където има хора или домашни животни, дори и да са далече.

 

Престъплението е извършено от подсъдимия Г. виновно под формата на непредпазливост. В случая Г. действително не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици – умъртвяването на пострадалия Петко Хазъров, но с оглед на всички изложени по-горе обстоятелства, е бил длъжен и е могъл да ги предвиди. Задължението за предвиждането на тези последици в случая произтича и от императивните правила на ЗОБВВПИ и Инструкцията за безопасност  при боравенето с ловно оръжие  и боеприпаси по време на ловни излети, чийто адресат се явява подсъдимият като лице, на което по предвидения от закона ред е било признато правото да носи и съхранява огнестрелно оръжие. Оставяйки патрон в цевта на оръжието и предприемайки изпразването му непосредствено до лежащия пред него пострадал, подсъдимият е бил длъжен и е могъл да предвиди, че при тези действия може да натисне ударно-спускателния механизъм и да произведе изстрел в посока точно към Хазъров.

 

ДОСЕЖНО ВИДА И РАЗМЕРА

НА НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ

 

За извършеното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до три години. Производството беше проведено по реда на Глава ХХVІІ НПК – при съкратено съдебно следствие по чл.371 т.2 НПК, поради което, съобразно разпоредбата на чл.373 ал.2 НПК, съдът е задължен при определяне на наказанието да приложи разпоредбата на чл.58а НК.

При определяне размера на наказанието съдът взе предвид като смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства: чистото съдебно минало, добрите характеристични данни и близките родствени връзки с пострадалия. Отегчаващи отговорността му обстоятелства не бяха отчетени.

С оглед на изложеното съдът определи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и, съобразно разпоредбата на чл.58а ал.1 НК, го определи в размер на девет месеца лишаване от свобода. Същото беше намалено с една трета, при което съдът наложи на подсъдимия наказание шест месеца лишаване от свобода, изпълнението на което бе отложено на основание чл.66 от НК за изпитателен срок от три години. Не бяха отделно отчетени като смекчаващо отговорността обстоятелство самопризнанията на подсъдимия, тъй като същите представляват основание за провеждане на диференцираната процедура по Глава Двадесет и седма НПК.

В конкретния случай са налице всички законови условия за прилагане института на условното осъждане: Г. не е осъждан и размерът на наложеното наказание лишаване от свобода е до три години, а освен това с оглед на всички събрани данни за неговата личност съдът прецени, че за поправянето му не е необходимо наказанието да бъде ефективно изтърпяно.

 

Съдът прецени, че следва съобразно разпоредбата на чл.37 ал.1 т.7 НК да лиши подсъдимия С.Г. от правото да носи и съхранява огнестрелно оръжие, като постанови лишаването от това право да бъде за срок от шест месеца с оглед разпоредбата на чл.49 ал.1 НК. 

 

Съдът постанови веществените доказателства - 1 брой пушка марка „Бърно-К 98” калибър 30-06 №030287, 9 патрона кал. 30-06 и един брой калъф за патрони – предадени на съхранение на домакина при РУ „Полиция”  гр. Гълъбово да се върнат на подсъдимия С.Ж.Г. след изтърпяване на наложеното наказание по чл.37 ал.1 т.7 НК, а вещественото доказателство 1 брой гилза  от ловен патрон да се предаде за разпореждане по надлежния ред на служба “КОС” при ОД на МВР Стара Загора.

 

В тежест на подсъдимия бяха възложени направените деловодни разноски – за възнаграждения на вещи лица общо в размер на 497.79 лв. 

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата.

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: