Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 61                                           08.05.2014 г.                         град Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд                                                                          ІІ Наказателен състав

На 19.03.                                                                                 Година 2014

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                                                 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Секретар М.  Д.          

Прокурор  ВЕРОНИКА  ГЬОНЕВА            

като разгледа докладваното от  съдия  ИВА СТЕФАНОВА

ВНОХ дело номер 1318 по описа за 2013 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на гл.ХХІ от НПК.

С присъда № 154 от 21.10.2013 г., постановена по н.о.х.д. № 652/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, подсъдимият Б.Г.Б. е признат за виновен в това, че на 31.01.2013 г. в гр. Казанлък, от магазин за хранителни стоки „*****”, находящ се на бул. „*****” № 31, в съучастие като извършител с И.А.Д., чрез използване на техническо средство /кози крак/ и МПС – лек автомобил марка „БМВ 730i” с рег. № СА **** ТМ, собственост на И.А.Д., е отнел чужди движими вещи на обща стойност 2 131, 60 лв. от владението на М.К.К. – управител на „****” ЕООД, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 и чл.54 от НК е осъден на една година и шест месеца „.лишаване от свобода, което да се изтърпи в затворническо общежитие от открит тип, при „общ” режим.

На основание чл.59, ал.1 от НК районният съд е приспаднал времето, през което подсъдимия Б. е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”.

Недоволен от така постановената присъда е останал подсъдимият Б.Г.Б., който я е обжалвал в законния срок. Според жалбоподателя присъдата е неправилна, необоснована и незаконосъобразна, постановена в несъответствие със събраните доказателства по делото. Моли въззивния съд да отмени обжалваната присъда и да го оправдае. Алтернативно – моли да бъде намален размерът на наложеното му наказание и да бъде приложен институтът на условното осъждане по чл.66 от НК. Подробни съображения за това са развити в жалбата, както и в пледоарията на резервния защитник адв. Г.М..

                                                         - 2 -

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че обжалваната присъда е законосъобразна и правилна и като такава следва да бъде потвърдена.

Пред въззивния съд не бяха направени искания за повторен разпит на подсъдимия, свидетелите и експертите, както и искания за допускане на нови доказателства.

Окръжният съд, след като се запозна с направените в жалбата оплаквания, събраните доказателства по н.о.х.д. № 652/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, изразените становища на страните и провери изцяло правилността на обжалваната присъда, намери за установено следното:

Жалбата на Б.Г.Б. е неоснователна.

Първоинстанционният съд при разглеждане на делото и постановяване на присъдата е приложил правилно закона за извършеното престъпление, не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, изяснил е обстоятелствата, имащи съществено значение за правилното решаване на делото, и фактическите положения, приети за установени, се подкрепят от доказателствата по делото.

Жалбоподателят Б. твърди, че не е извършил престъплението, в което е обвинен, като се оплаква от нарушаване на процесуалните правила и на закона, без да конкретизира своите оплаквания. Счита, че обжалваната присъда е постановена при неизяснена фактическа обстановка и непълнота на доказателства.

С оглед събраните по д.п. № ЗМ-157/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък и в хода на съдебното следствие по н.о.х.д. № 652/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд доказателства, първоинстанционният съд обосновано и правилно е приел за доказано, че жалбоподателят Б. е извършил престъплението по чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

Оплакванията за нарушаване на закона и за допускане на съществени процесуални нарушения в хода на съдебното следствие са твърди общи и неконкретизирани, а по същество са необосновани и неоснователни.

На досъдебното производство и пред първоинстанционния съд е спазено изискването на чл.107, ал.3 от НПК да се събират и проверяват както доказателствата, които разобличават подсъдимия Б. или отегчават неговата отговорност, така и доказателства, които го оправдават или смекчават отговорността му. Изяснени са редица обстоятелства, които са от съществено значение за установяване на фактическата обстановка по делото – как е извършено инкриминираното деяние от подсъдимия Б. и свидетеля Д.; как двамата и автомобилът на Д. са били проверени в с. Труд от полицейски служители /свидетелите А. и Ч./; какви вещи са намерени в  автомобила на Д. /”кози крак”, 2 чифта ръкавици и отнетите от магазина на свидетеля Кънев цигари и други вещи/; какви видеозаписи са направили охранителните камери в магазина на свидетеля Кънев и какви следи са намерени на мястото на престъплението.

Старозагорски окръжен съд                          - 3 -                        в.н.о.х.д. № 1318/2013 г.

 

В хода на съдебното производство са разпитани подсъдимият Б.Г.Б., свидетелите И.А.Д., М.К.К., П. Х.А., С. Н. А., Ч.Я.Ч. и Д.Г.К. Приети са заключенията на назначените в хода на досъдебното производство съдебно-оценителна, трасологическа, балистическа и техническа експертизи, възпроизведени са видеозаписите от охранителните камери в магазина на свидетеля Кънев, приобщени са по съответния ред писмените доказателства по делото.

Въззивният съд счита, че районният съд правилно е преценил събраните по делото доказателства и в мотивите към обжалваната присъда подробно ги е анализирал, като е изложил своите логически и правни изводи. Подробно е обсъдена и установената по делото фактическа обстановка.

А именно, че на 31.01.2013 г. през нощта подсъдимият Б.Г.Б. и свидетелят И.А.Д. пристигнали в гр. Казанлък с лекия автомобил на последния – м. „БМВ 730i” с рег. № СА ****. Свидетелят Д. паркирал автомобила на паркинга зад магазин „*****”, находящ  се на бул. „*****” и двамата слезли от колата. Тъй като срещу магазина имало спряло такси, Б. и Д. взели кафе от кафе-автомата, който бил пред магазина.

Подсъдимият Б. и свидетелят Д. си изпили кафетата и влезли в колата, която Д. преместил вляво от входа на магазина. В колата двамата си сложили две платнени шапки с пробити дупки за очите и гумирани текстилни ръкавици. Свидетелят Д. извадил от багажника на автомобила два празни кашона и метален лост тип „кози крак”, приближил се до входната врата на магазина и с помощта на лоста я разбил.

Тъй като магазинът разполагал със СОТ-система, тя се задействала.

Подсъдимият Б. и свидетелят Д. влезли в магазина, до чийто вход имало три каси. Двамата минали поотделно зад две от касите, насочили се към стелажите с цигари и за около 30-40 секунди напълнили кашоните със следните марки и количества цигари: 5 бр. „Малборо фаин тъч”, 2 бр. „Малборо силвър”, 4 бр. „Малборо” /червено 80 мм/, 4 бр. „Малборо” /червено 100 мм/, 1 бр. „Малборо голд тъч”, 3 бр. „Дънхил” /черен 80 мм/, 6 бр. „Дънхил” /черен 100 мм/, 7 бр. “Дънхил” /син 100 мм/, 13 бр. „Дънхил” /бял 80 мм/, 1 бр. „Дънхил” /бял 100 мм/, 5 бр. „Дънхил” /червен 80 мм/, 3 бр. „Дънхил суич” 80 мм, 14 бр. „Карелия блу” 100 мм, 15 бр. „Карелия блу” 80 мм, 9 бр. „Камел” /син 80 мм/, 10 бр. „Камел” /сив 80 мм/, 2 бр. „Уистън” 100 мм, 4 бр. „Уистън” 80 мм, 15 бр. „Карелия слим” /шарена/, 16 бр. „Карелия слим” /бяла/ 6 бр. „Карелия слим” /ментол/, 16 бр. „Карелия слим” /синя/, 2 бр. „Карелия слим парти”, 4 бр. „Давидов евърдей” /черен 80 мм/, 5 бр. „Давидов Шейп” /черен/, 4 бр. „Давидов Шейп” /бял/, 7 бр. „Давидов слим голд”, 2 бр. „Давидов голд”, 1 бр. „Давидов слим уан“, 6 бр. „Парламент аква” /син 80 мм/, 2 бр. „Парламент Аква” /син 100 мм/, 3 бр.

                                                                       - 4 -     

„Парламент супер слим”, 9 бр. „Парламент силвър” /син/, 2 бр. „Малборо силвър”, 7 бр. „ЛМ” /син 80 мм/, 6 бр. „ЛМ” /червен 100 мм/, 5 бр. „ЛМ” /червен 80 мм/, 12 бр. „Ева слим” /лилава/, 16 бр. „Ева слим” /оранжева/, 3 бр. „Кент” /сив/ , 4 бр. „Кент” /син/, 5 бр. „Нюлайн слим” /жълт/, 2 бр. „Булгартабак уан”, 9 бр. „ЛМ” /силвър 80 мм/, 9 бр. „ЛМ вайб” /слимс/, 4 бр. „ЛМ” /син 10 къса/, 1 бр. „ЛМ” /червен 10 къса/, 7 бр.  „Мерелин” /ванилия/, 11 бр. „Мерелин” /коледа син/, 14 бр. „Мерелин” /коледа червен/, 7 бр. „Мерелин премиум слимс” /син/, 8 бр. “Мерелин премиум слимс” /червен/, 6 бр. „Фемина слим сайз” /розова/, 12 бр. „Вайсрой” /червен 100 мм/, 7 бр. „Вайсрой” /червен 80 мм/, 10 бр. „Вайсрой” /син 80 мм/, 4 бр. „Вайсрой” /син 100 мм/, 6 бр. “Вайсрой” /сив 80 мм/, 1 бр. „Вайсрой” /червен 10 къса/, 1 бр. “Вайсрой” /син 10 къса/, 9 бр. „ММ слимс” /класик/, 9 бр. „ЛД” /силвър 80 мм/, 1 бр. „ЛД” /син 80 мм/, 4 бр. „ЛД” /виолет слим/, 6 бр. „Ротманс” /сив 80 мм/, 6 бр. „Ротманс” /жълт 80 мм/, 3 бр. „Пал мал” /оранжев 80 мм/, 3 бр. „Пал мал слим” /оранжев/, 2 бр. „Пал мал слим” /син/, 1 бр. „Пал мал” /син 80 мм/, 1 бр. „Пал мал” /червен 80 мм/, 4 бр. „Лъки страйк” /червено 80 мм/, 2 бр. „Лъки страйк” /черно клик/, 1 бр. „Лъки страйк” /класик синьо/, 2 бр. „Виктори” /синьо 100 мм/, 2 бр. „Виктори делукс” /черно/, 2 бр. „Виктори слим” /бяло/, 1 бр. „Виктори голд” /100 мм/, 1 бр. „Виктори експлузив” /бяло/, 1 бр. „Виктори скай”, 1 бр. „Камел” /10 къса/, 5 бр. „Престиж” /бял слим/, 3 бр. „Севан хил” /слим/, 2 бр. „Уест силвър”, 3 бр. “Мурати” /80мм/, 1 бр. „Мурати супер слим” /сиво/, 3 бр. „Карелия оме” /оранж/, 1 бр. „Карелия оме” /червен/, 1 бр. „Карелия оме” /бяла/. Описаните марки цигари били наредени на стелажите по видове в редица, като при вземане на кутия следващите кутии се избутвали напред от избутвач /пушер/, изработен от плексиглас. Тъй като бързали при вземането на цигарите, подсъдимият Б. и свидетелят Д. счупили 2 бр. парчета плексиглас с дължина около 20 см. /едното с надпис POS/. Б. и Д. взели тези парчета, както и 4 бр. пластмасови стойки, на които стояли цигарите /две – със сив етикет, с надписи „4 лв.”, със зелен кант в долната част на етикета/, и лак за нокти, сив на цвят, с надпис „Фломар”, намиращ се на стелаж до стелажа на цигарите зад касата.

Преди да пристигнат служителите на „СОТ”, подсъдимият Б. и свидетелят Д. пренесли кашоните с отнетите вещи до автомобила, натоварили ги в багажника на автомобила /където сложили и металния лост тип „кози крак”/ и тръгнали за гр. София.

По пътя /пред гр. К./ свидетелят Д. спрял автомобила и преместил отнетите вещи от кашоните в черен сак.

В с. Т., на спирка южно от сградата на полицията, свидетелят Д. отново спрял автомобила по молба на подсъдимият Б..

Автомобилът на Д. бил забелязан от полицейски екип /свидетелите С.Н.А. и Ч.Я.Ч. /. Свидетелите А. и Ч., на които спрелият автомобил им се сторил съмнителен, го проверили. Те забелязали един от празните кашони на задната седалка в колата и при проверка на багажника установили в него тютюневите изделия и лоста.

Старозагорски окръжен съд                          - 5-                        в.н.о.х.д. № 1318/2013 г.

       

Сутринта на 31.01.2013 г. свидетелят П.Х.А. /служител на РУП – Труд/ провел беседа с подсъдимия Б..

Свидетелят М.К.К. /управител на „****” ЕООД, собственик на магазин „*****”/ предал на органите на полицията компакт диск със запис от охранителните камери на магазин „*****” от 31.01.2013 г. с протокол за доброволно предаване от 13.02.2013 г. и протокол за ревизия от 01.02.2013 г., в който били описани липсващите тютюневи изделия /съответно, л.26 и л.104 – л.105 от д.п. № ЗМ-157/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък/.

Свидетелката Д.Г.К. /помощник-управител в магазин „*****”/ потвърждава, че на 30.01.2013 г., преди да заключи магазина и да си тръгне, е пуснала охранителната система.

Отнетите вещи /цигари, лак за нокти, пластмасови стойки с етикети и парчета плексиглас/ били предадени от подсъдимия Б. на свидетеля А. с протокол за доброволно предаване от 31.01.2013 г. и върнати на свидетеля К. с разписка от 11.02.2013 г. /съответно, л.29 – л.31 и л.175 от д.п. № ЗМ-157/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък/.

Видно от заключението на съдебно-оценителната експертиза от 11.02.2013 г. /л.72 – л.78 от д.п. № ЗМ-157/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък/, стойността на отнетите цигари и вещи от магазин „*****”, гр. Казанлък, към 31.01.2013 г. е общо 2 131, 60 лв.

Видно от заключението на трасологическата експертиза от 13.02.2013 г. /л.84 – л.88 от д.п. № ЗМ-157/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък/, представената за изследване следа от обувка /фиксирана с цифров фотоапарат и отразена в протокол за оглед на местопроизшествие от 31.01.2013 г./ е оставена от подметка от обувка, имаща същата конфигурация на грайферите, както на представения чифт мъжки обувки, предадени от И.Д. с протокол за доброволно предаване от 11.02.2013 г.

Видно от заключението на  балистическата експертиза от 18.02.2013 г. /л.91 – л.94 от д.п. № ЗМ-157/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък/, представените за изследване обекти, иззети с протокол за претърсване и изземване от 31.01.2013 г. от дома на Б.Г.Б. ***, са 2 бр. стандартно произведени газови оръжия /пистолет кал. 9 мм. и пистолет кал. 8 мм./ в Република Турция. Същите са годни по предназначение да произвеждат изстрели с газови и халосни патрони. Представените 4 бр. газови патрони кал. 8 мм. се използват от газови пистолети кал. 8 мм. и са годни по предназначение.

Видно от заключението на  техническата експертиза от 19.02.2013 г. /л.99 – л.102 от д.п. № ЗМ-157/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък/, представеният за изследване компакт диск съдържа 2 бр. годни видео файлове, заснети от охранителните камери на магазин „*****” на 31.01.2013 г. Изготвени са фотоалбуми от изследваните файлове.

Междувременно свидетелят Д., по силата на споразумение, одобрено с определение от 09.04.2013 г. по н.о.х.д. № 444/2013 г. по описа на

                                              - 6 -

Казанлъшкия районен съд /л.55 – л.57 от по описа на н.о.х.д. № 652/2013 г. по описа на същия съд/, е осъден за същото престъпление.

А именно, свидетелят Д. е признат за виновен за това, че на 31.01.2013 г. в гр. Казанлък, в условията на опасен рецидив, в съучастие като извършител с подсъдимия Б.Г.Б., чрез използване на техническо средство и моторно превозно средство, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 2131, 60 лв. от владението на М.К.К., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.29, ал.1, б.„а” и б.„б”, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

Районният съд подробно и задълбочено е обсъдил всички събрани по делото доказателства, като ги е съпоставил и е изложил своите съображения кои от тях приема за достоверни и защо. Поради това въззивният съд не възприема оплакването на защитата на подсъдимия Б., че неправилно и необосновано районният съд е постановил осъдителна присъда.

Твърденията на жалбоподателя Б., че е закупил намерените в автомобила на Д. цигари от непознати роми в гр. К. на 30.01.2013 г. за 800 лв., обосновано и правилно са приети от първоинстанционния съд като защитна позиция на подсъдимия. Тези твърдения се опровергават от всички събрани по делото доказателства и от действията на Б., описани по-горе.

Следва да се отбележи, че жалбоподателят Б., в качеството си на обвиняем на досъдебното производство, два пъти разказва подробно за извършеното от него и Д. престъпление /в присъствието на защитник и пред съдия по реда на чл.222 от НПК/. В хода на съдебното следствие и на основание чл.279, ал.1, т.4 от НПК обясненията на Б. са прочетени и приобщени към доказателствената маса по делото.

Тези обяснения на жалбоподателя Б. /които по същността си са самопризнание/ изцяло кореспондират с всички събрани по делото доказателства, съвкупната преценка на които изцяло подкрепя обвинителната теза.

Районният съд детайлно е анализирал установената по делото фактическа обстановка, спазил е основните принципи на НПК за състезателност и равни права на страните, като е взел всички мерки, за да осигури разкриването на обективната истина в хода на съдебното следствие. Предвид на това, въззивният съд намира оплакването на жалбоподателя Б., че е бил лишен от събирането на важни и относими към предмета на делото доказателства, за неоснователно.

Районният съд е коментирал и посоченото по-горе споразумение по н.о.х.д. № 444/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд за същото престъпление, постигнато със свидетеля Д., като е взел предвид разпоредбата на чл.413, ал.1 от НПК.

Поради всички изложено въззивният съд счита за неоснователно твърдението на жалбоподателя Б., че районният съд е следвало да го оправдае. Обжалваната присъда е постановена съгласно изискването на чл.303 от НПК – тя не почива на предположения и подсъдимият Б. признат за виновен, тъй като обвинението е доказано по несъмнен начин.

Старозагорски окръжен съд                          - 7-                        в.н.о.х.д. № 1318/2013 г.

 

Първоинстанционният съд подробно и задълбочено е обсъдил всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства относно деянието по чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК на подсъдимия Б. – чистото съдебно минало, добрите характеристични данни, високата стойност на отнетото имущество, липсата на критичност към извършеното, непоследователното процесуално поведение /двукратно неявяване пред районния съд без уважителни причини/, високата степен на обществена опасност на деянието и това, че същото е извършено чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот /обстоятелство, което не е влязло в правната квалификация на престъплението/. Всичко това е дало основание на първата инстанция обосновано и правилно да приеме, че определянето на размера на наказанието на подсъдимия Б. следва да стане при превес на смекчаващите вината обстоятелства, като районният съд е преценил, че най-справедливо е да му наложи наказание една година и шест месеца лишаване от свобода /за престъпление по чл.195, ал.1 от НК наказанието е от една до десет години лишаване от свобода/.

Настоящият съдебен състав напълно споделя горната преценка по чл.54 от НК на районния съд и счита, че наложеното наказание на жалбоподателя Б. е справедливо, законосъобразно и правилно и с него ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл.36, ал.1 от НК по отношение на подсъдимия.

Относно постановеното от районния съд ефективно изтърпяване – в затворническо общежитие от открит тип, при „общ” режим, въззивният съд споделя и тази преценка на районния съд.

Действително, към момента на извършване на престъплението – 31.01.2013 г., жалбоподателят Б. е бил реабилитиран по право, считано от 17.01.2013 г. /според чл.86, ал.1, т.2 от НК и писмо № 461/28.01.2014 г. от ОС „Изпълнение на наказанията” – Враца/. Но това означава само, че е налице правна възможност за приложение на института на условното осъждане, а не че е налице задължение на решаващия съд да приложи този институт, каквито оплаквания са направени от жалбоподателя Б..

В мотивите към обжалваната присъда районният съд подробно е изложил своите съображения защо счита, че не следва да приложи разпоредбата на чл.66 от НК по отношение на подсъдимия Б., а именно – с оглед посочените отегчаващи вината обстоятелства, високата степен на обществена опасност на деянието и спецификата на неговото извършване. Обосновано, правилно и законосъобразно районният съд е преценил, че в случая целите на наказанието по чл.36, ал.1 от НК /както специалната, така и генералната превенция/ ще се постигнат единствено чрез ефективно изтърпяване на наказанието от подсъдимия Б. в затворническо общежитие от открит тип, при „общ” режим.

Поради това въззивният съд счита, че алтернативното искане, направено в жалбата на подсъдимия Б. – да бъде намален размерът на наложеното му наказание и да бъде приложен институтът на условното осъждане по чл.66 от НК, е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

                                                 - 8 -

Законосъобразно районният съд е приспаднал на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което подсъдимия Б. е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”.

При извършената цялостна служебна проверка на обжалваната присъда, съобразно чл.314, ал.1 от НПК, съдът не констатира основания за нейната отмяна или изменение.

Поради гореизложените съображения съдът счита, че жалбата на Б.Г.Б. е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а постановената присъда следва да бъде потвърдена.

Воден от горните мотиви и на основание чл.334, т.6, и чл.338 от НПК, съдът

 

Р       Е       Ш       И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 154 от 21.10.2013 г., постановена по н.о.х.д. № 652/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                    

                                                                                     2.