П  Р  О  Т  О  К  О  Л - № 27

03.07.2014 година, град Стара Загора

ОКРЪЖЕН СЪД,                                                       ГРАД СТАРА ЗАГОРА

На трети юли 2014 год.                                       наказателно  отделение

В публично заседание,  в следния състав:

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ 

                     

секретар Н.К.

Прокурор АЛЕКСЕЙ АНГЕЛОВ

сложи за разглеждане  докладваното от зам. председателя  КР. РАЧЕВ НОХД  № 273 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:            

 

ПОДСЪДИМИЯТ  Г.В.Р. - лично и със защитника си адв. Г.С. от по - рано.

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА – прокурор Ангелов.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид становищата на страните и на основание чл. 382, ал. 2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл. 382, ал. 1 от НПК сме внесли споразумение, с което сме постигнали съгласие по всички въпроси визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК, по отношение на подсъдимият Г.В.Р.. Моля, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК да приемете същото, впишете и го одобрите, след което на основание чл. 24, ал. 3 от НПК моля да прекратите наказателното производство.

 

АДВ. С.: Съгласна съм с представеното споразумение и го поддържам. Моля съдът да го одобри и прекрати наказателното производство.

 

ПРОВЕРИ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯТ:

 

Г.В.Р. ЕГН  **********.

 

Съдът разясни на подсъдимия Г.В.Р. последиците от споразумението.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Г.В.Р.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът като взе предвид внесеното от Окръжна прокуратура гр. Стара Загора споразумение и процесуалните изявления на подсъдимият Г.В.Р., защитникът му и представителят на ОП в съдебно заседание по чл. 382, ал. 4 от НПК и декларираният отказ от разглеждане на делото по общия ред, съгласно чл. 381, ал. 6 от НПК, приема за установено следното:

Обвинението срещу подсъдимият Г.В.Р. е по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. ”а” и б. ”б”, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, т. е. за престъпление извън случаите посочени в чл. 381, ал. 2 от НПК. Споразумението е внесено незабавно след изготвянето му в първоинстанционния съд заедно с материалите от досъдебното производство, съгласно разпоредбата на чл. 382, ал. 1 от НПК. Причинените имуществени вреди са напълно възстановени. Подсъдимият направи процесуални изявления, съгласно разпоредбите на чл. 382, ал. 4 и чл. 381, ал. 6 от НПК, поради което съдът приема, че споразумението е допустимо.

Съдът намира, че представеното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което следва да се впише и одобри съгласно изискванията на чл. 382, ал. 7 от НПК, като на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по делото следва да бъде прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 384 във връзка чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

Подсъдимият Г.В.Р. - роден на *** ***, българин, български  гражданин,  с начално образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес ***, понастоящем в Затвора - гр. Стара Загора, ЕГН  ********** виновен за извършено престъпление по чл. 199, ал.1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. ”а” и б. ”б”, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК ЗА ТОВА, че на 29.05.2012 год. в гр. Стара Загора в съучастие с Н.Г.П., ЕГН **********, като съизвършител отнел чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка „Samsung”, модел „S 5230”, на стойност 67 лева, 1 бр. СИМ – карта за мобилен телефон,  на стойност 12,00 лева, 1 бр. черна дамска чанта от изкуствен велур с размери 30 см./20 см, с две дръжки, на стойност  15 лева, тъмен кожен портфейл, цвят бордо, с множество прегради, на стойност 8 лева, 1 брой лична карта на името на Ю.М.Д., ЕГН **********, СУМПС на името на Ю.М.Д., ЕГН **********, на стойност 25 лева, 1 бр. кафяв несесер за лекарства, на стойност 8 лева, паричната сума от 110 лева, два броя секретни ключове, всеки от тях на стойност 2 лева, общо на стойност 4 лева, 1 бр. тефтерче, на стойност 1 лев, 1 бр. сгъваем черен чадър, на стойност 4 лева, всичко на обща стойност 272 (двеста седемдесет и два) лева от владението на Ю.М.Д., ЕГН **********, като е употребил затова сила и деянието е извършено в условията на опасен рецидив по чл. 29, ал. 1, б. ”А” и б. ”Б”от НК.

 

Вид и размер на наказанието, с приложение на разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ, което наказание да изтърпи при първоначален „Строг” режим, в затворническо общежитие от закрит тип.

 

Разноските по делото, направени в хода на досъдебното  производство в размер на 45 лв., да бъдат заплатени от подсъдимият Г.В.Р., след одобряване на споразумението от съда, по бюджетната сметка  на ОД на МВР – Стара Загора.

 

 

 

Адв. Г.С.: . . . . . . . . .       Подс.Г.Р.:. . . . . . . .

 

 

 

Прокурор: . . . . . . . . .          

 

 

 

На основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Одобрява постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимият Г.В.Р..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело
№ 273/2014 год. от описа на Старозагорския окръжен съд.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.30 часа.

 

 

                                                            Съдия:

 

 

Секретар: