П  Р  О  Т  О  К  О  Л      44

 

01.12.2014 година                                                                 гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН  СЪД, наказателно отделение, в открито заседание на  първи декември две хиляди и четиринадесета  година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СОНЯ КАМЕНОВА

       

СЕКРЕТАР:   И.Г.

ПРОКУРОР:  ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

 

сложи за  разглеждане докладваното от съдия КАМЕНОВА НОХД
№ 497  по описа за 2014 година.

        

На именното повикване в  14.00 часа се явиха:

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Стара Загора – явява се прокурор Петър Василев. 

 

ПОДСЪДИМ:

К.Г.К. – лично и със защитника си – адв.С.Ч. (пълн. – л.10 ДП).

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 274  от НПК, а именно правото им на отводи срещу членове от състава на съда, прокурора, защитниците, съдебния секретар.

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК.

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 275 от НПК, а именно правото на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

АДВ. Ч.: Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че няма процесуални пречки за даване ход на делото

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Споразумението, въз основа на което е образувано делото по реда на чл.381 и сл. от НПК, сключено между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия К.Г.К. и защитника му за прекратяване на наказателното производство  по БП № 1142/2014 г. по описа на 01 РУ на МВР -  Стара Загора, с оглед повдигнатото обвинение срещу му за престъпление по чл.354а, ал.2, т.4 във връзка с ал.1, предложение първо във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК се докладва от съдията-докладчик.

 

Провери самоличността на подсъдимия, както следва:

К.Г.К., ****. 

 

На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запита подсъдимия К.Г.К. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.

                               

ПОДСЪДИМИЯТ К.Г.К.: Разбирам обвинението, предявено срещу мен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението и последиците от същото, а именно, че има силата на присъда. Доброволно съм подписал споразумението и декларацията към същото.  

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам направеното предложение от Окръжна прокуратура – Стара Загора за прекратяване чрез споразумение на наказателното производство по БП № 1142/2014 г. по описа на 01 РУ на МВР  – Стара Загора, водено срещу подсъдимия К.Г.К..

 

ПОДСЪДИМИЯТ К.Г.К.: Подписал  съм споразумението и го поддържам.

 

АДВ.Ч.: Като защитник на подсъдимия К.Г.К. съм подписал споразумението, което поддържам.

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът вписва в протокола  постигнатото между страните окончателно споразумение, както следва:

 

Подсъдимият К.Г.К., **** се признава за виновен в това, че на 13.11.2014 г., в град Стара Загора, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение, както следва:

-5.9428 грама марихуана (коноп, канабис) със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол 5.5% (тегловни проценти), на стойност 35.66 лв. (съгл. ПМС № 23/1998 г., Приложение № 2);

-1.2715 грама марихуана (коноп, канабис), със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол 6.0% (тегловни проценти), на стойност 7.63 лв. (съгл. ПМС № 23/1998 г., Приложение № 2);

-5.6844 грама амфетамин, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – амфетамин (база), 12.8% (тегловни проценти), на стойност 170.53 лв. (съгл. ПМС № 23/1998 г., Приложение № 2),

всички наркотични вещества на обща стойност 213.82 лв., поради което и на основание чл.354а, ал.2, т.4 във връзка с ал.1, предложение първо във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б”  във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК се осъжда на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип. 

 

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия К.Г.К. не се налага кумулативно предвиденото за горепосоченото престъпление наказание глоба.

 

ПОДСЪДИМИЯТ К.Г.К. – с посочена по-горе самоличност – се осъжда да заплати по сметка на ОД на МВР – Стара Загора сумата от  148.75  лв. (сто четиридесет и осем лева и 75 ст.)  - разноски по делото.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА на основание чл.354а, ал.6 от НК – горепосочените наркотични вещества, които са и предмет на престъплението, а именно

-5.9428 грама марихуана (коноп, канабис) със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол 5.5% (тегловни проценти), с остатък след анализ – 5.8422 грама;

-1.2715 грама марихуана (коноп, канабис), със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол 6.0% (тегловни проценти), с остатък след анализ 1.1711 грама;

-5.6844 грама амфетамин, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – амфетамин (база), 12.8% (тегловни проценти), с остакът след анализ – 5.6642 грама,

на съхранение при разследващия полицай при 01 РУ на МВР  – Стара Загора, се отнемат в полза на Държавата.

 

 

ПРОКУРОР:                        ПОДСЪДИМ:

     /К.Г.К./

 

ЗАЩИТНИК:

/АДВ.С.Ч./

 

След подписване на споразумението от страните, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал.7 от НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА споразумението между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия К.Г.К. и защитникът му адв.С.Ч., както следва:

Подсъдимият К.Г.К., *** се признава за виновен в това, че на 13.11.2014 г., в град Стара Загора, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение, както следва:

-5.9428 грама марихуана (коноп, канабис), със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол 5.5% (тегловни проценти), на стойност 35.66 лв. (съгл. ПМС № 23/1998 г., Приложение № 2);

-1.2715 грама марихуана (коноп, канабис), със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол 6.0% (тегловни проценти), на стойност 7.63 лв. (съгл. ПМС № 23/1998 г., Приложение № 2);

-5.6844 грама амфетамин, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – амфетамин (база) 12.8% (тегловни проценти), на стойност 170.53 лв. (съгл. ПМС № 23/1998 г., Приложение № 2),

всички наркотични вещества на обща стойност 213.82 лв., поради което и на основание чл.354а, ал.2, т.4 във връзка с ал.1, предложение първо във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” във връзка с чл.55, ал.1, т.1  от НК се осъжда на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип. 

 

ПОДСЪДИМИЯТ К.Г.К. – с посочена по-горе самоличност – се осъжда да заплати по сметка на ОД на МВР – Стара Загора сумата от  148.75  лв. (сто четиридесет и осем лева и 75 ст.)  - разноски по делото.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА на основание чл.354а, ал.6 от НК – горепосочените наркотични вещества, които са и предмет на престъплението, а именно

-5.9428 грама марихуана (коноп, канабис) със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол 5.5% (тегловни проценти), с остатък след анализ – 5.8422 грама;

-1.2715 грама марихуана (коноп, канабис), със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол 6.0% (тегловни проценти), с остатък след анализ 1.1711 грама;

-5.6844 грама амфетамин, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – амфетамин (база), 12.8% (тегловни проценти), с остакът след анализ – 5.6642 грама - 

всички на съхранение при разследващия полицай при 01 РУ на МВР  – Стара Загора,  се отнемат в полза на Държавата.

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД
№ 497/2014 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

Протоколът, изготвен в с.з., което приключи в  14.50   часа.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: