П  Р  О  Т  О  К  О  Л    №45

 

Година 2014                                                          Град СТАРА ЗАГОРА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                                НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На  03 декември                                                               Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

СЕКРЕТАР М.Д.

ПРОКУРОР НЕЙКА ТЕНЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от  съдия ХРИСТАКИЕВА

нохд  498 по описа за 2014 година.

        На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

        Председателят на състава докладва, че поради служебна ангажираност на двама от защитниците, съдебното заседание ще започне в 15.00 часа, за който час страните уведомени.

 

        На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА – Зам. Окръжен прокурор ТЕНЕВА.

 

ПОДСЪДИМИЯТ М.И.М.  - лично и с адв. С.Ч..

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.Р.И. –лично ис адв. Д.М..

 

ПОДСЪДИМИЯТ Р.П.Ц. – лично и с адв. Р.К..

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.Ч.: Да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание.

 

АДВ.К.: Да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид на което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРОКУРОРЪТ: Постигнато е споразумение на 20.11.2014 г.   по  ДП №СЗ-ДП-7/2014 г.  по описа на ДАНС – Н21 – Стара Загора, на основание чл.381 от НПК, което поддържам. Същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Не правя искане за събиране на нови доказателства.

 

АДВ.Ч.: Поддържам споразумението, което сме постигнали на 20.11.2014 г. Нямам искания за внасяне на изменения и допълнения. Моля да одобрите внесеното споразумение.  

 

ПОДСЪДИМИЯТ М.И.М. : Не желая разглеждане на делото по общия ред. Съгласен съм със споразумението. Моля да го одобрите.

 

На основание чл.382 ал.4 от НПК, съдът запитва подсъдимия М.:

Разбирате ли обвинението? Признавате ли се за виновен? Разбирате ли последиците от споразумението? Съгласен ли сте с тях и доброволно ли сте подписал споразумението?

 

ПОДСЪДИМИЯТ М.М.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Прочел съм споразумението, което е представено пред съда. Съжалявам много за извършеното от мен. Разбирам последиците от споразумението, а именно, че със същото ме осъждате. Съгласен съм с последиците от споразумението. Доброволно подписах споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля съда да одобри споразумението.  

 

АДВ.М.: Поддържам споразумението, което сме постигнали на 20.11.2014 г. Нямам искания за внасяне на изменения и допълнения.  Моля да одобрите внесеното споразумение.  

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.Р.И.: Не желая разглеждане на делото по общия ред. Съгласен съм със споразумението. Моля да го одобрите.

 

На основание чл.382 ал.4 от НПК, съдът запитва подсъдимия И.:

Разбирате ли обвинението? Признавате ли се за виновен? Разбирате ли последиците от споразумението? Съгласен ли сте с тях и доброволно ли сте подписал споразумението?

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.И.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Прочел съм споразумението, което е представено пред съда. Съжалявам много за извършеното от мен. Разбирам последиците от споразумението, а именно, че със същото ме осъждате. Съгласен съм с последиците от споразумението. Доброволно подписах споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля съда да одобри споразумението.  

 

АДВ.К.: Поддържам споразумението, което сме постигнали на 20.11.2014 г. Нямам искания за внасяне на изменения и допълнения. Моля да одобрите внесеното споразумение.  

 

ПОДСЪДИМИЯТ Р.П.Ц.: Не желая разглеждане на делото по общия ред. Съгласен съм със споразумението. Моля да го одобрите.

 

На основание чл.382 ал.4 от НПК, съдът запитва подсъдимия Ц.:

Разбирате ли обвинението? Признавате ли се за виновен? Разбирате ли последиците от споразумението? Съгласен ли сте с тях и доброволно ли сте подписал споразумението?

 

ПОДСЪДИМИЯТ Р.Ц.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Прочел съм споразумението, което е представено пред съда. Съжалявам много за извършеното от мен. Разбирам последиците от споразумението, а именно, че със същото ме осъждате. Съгласен съм с последиците от споразумението. Доброволно подписах споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля съда да одобри споразумението.  

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам допълнение към така представеното споразумение. Поддържам същото, така както е представено.

 

АДВ.Ч.: Поддържам споразумението. Няма да внасям изменения и допълнения в така внесеното споразумение.

 

АДВ.М.: Поддържам споразумението. Няма да внасям изменения и допълнения в така внесеното споразумение.

 

АДВ.К.: Поддържам споразумението. Няма да внасям изменения и допълнения в така внесеното споразумение.

 

Съдът намира, че внесеното в Окръжен съд Стара Загора споразумение следва да се впише, съгласно изискването на чл.382 ал.6 от НПК, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

        ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, сключено в гр.Стара Загора на 20.11.2014 г.  в гр.Стара Загора,  по  ДП №  СЗ-ДП-7/2014г.  по описа на ДАНС – Н21 – Стара Загора, на основание чл.381 от НПК  се сключи настоящото споразумение между:    

        1.Нейка Тенева - Зам.окръжен прокурор на ОП-Стара Загора.

        2.Адв. С.Ч. *** - защитник на подс.М.И.М.. 

        3. Подсъдимият М.И.М.  - роден на *** г. в гр.Казанлък, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, работи в „Българска роза – Севтополис” ЕАД – гр. Казанлък, неосъждан, ЕГН**********.

        4.Адв. Д.М. *** - защитник на подс.И.Р.И..

        5.Подсъдимият И.Р.И. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, съдружник в заложна къща „Аладин инвест” ООД – гр. Казанлък, неосъждан, ЕГН**********.

        6. Адв. Р.К. *** – защитник на подс. Р.П.Ц..

        7. Подсъдимия Р.П.Ц. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи в строителството без договор, неосъждан, ЕГН**********.

 

  СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ  ЗА СЛЕДНОТО:

 

Страните след като констатираха, че са налице процесуалните предпоставки на чл.381 и следващите от НПК постигнаха споразумение касаещо следните въпроси:

 

        1. Подсъдимият М.И.М. се признава за виновен  за това, че:

        - от неустановена дата през 2013 г. в съучастие с И.Р.И., ЕГН**********, като съизвършители в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително придобил и до 12.08.2014 г. в село Бузовград, общ. Казанлък, ул.”9-ти септември” №19 държал високорисково наркотично вещество амфетамин в особено големи размери 112895,00 грама /112,89 кг/ със съдържание на активно действащо вещество амфетамин база 9,8 %/тегл. на обща стойност в размер на 3 386 850,00 лева /три милиона триста осемдесет и шест хиляди и осемстотин и петдесет лева/ с цел разпространение  - престъпление по чл. 354а ал.2 изречение второ предожение 4, вр. ал.1 предложение 3 и предложение 4, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК;

        - на 12.08.2014 г. в село Бузовград, общ. Казанлък, ул.”9-ти септември” №19 като извършител в съучастие с Р.П.Ц. ЕГН**********, като помагач и И.Р.И. ЕГН ********** като извършител държал високорисково наркотично вещество амфетамин в особено големи размери 112895,00 грама /112,89 кг/ със съдържание на активно действащо вещество амфетамин база 9,8 %/тегл. на обща стойност в размер на 3 386 850,00 лева /три милиона триста осемдесет и шест хиляди и осемстотин и петдесет лева/ с цел разпространение - престъпление по чл. 354а ал.2, вр. ал.1 предложение 4, вр. чл.20 ал.2 от НК.

 

        2. Подсъдимият И.Р.И. се признава за виновен за това, че:

        -от неустановена дата през 2013 г. в съучастие с М.И.М., като съизвършител и в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително придобил и до 12.08.2014 г. в село Бузовград, общ. Казанлък, ул.9-ти септември №19 държал високорисково наркотично вещество амфетамин в особено големи размери 112895,00 грама /112,89 кг/ със съдържание на активно действащо вещество амфетамин база 9,8 %/ тегл. на обща стойност в размер на 3 386 850,00 лева /три милиона триста осемдесет и шест хиляди и осемстотин и петдесет лева/ с цел разпространение - престъпление по чл. 354а ал.2 изречение второ предложение 4, вр. ал.1 предложение 3 и предложение 4, вр. чл.20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК ;

        - на 12.08.2014 г. в село Бузовград, общ. Казанлък, ул.”9-ти септември” №19 като извършител в съучастие с Р.П.Ц. ЕГН********** като помагач и М.И.М. ЕГН********** като извършител държал високорисково наркотично вещество амфетамин в особено големи размери 112895,00 грама /112,89 кг/ със съдържание на активно действащо вещество амфетамин база 9,8 %/ тегл. на обща стойност в размер на 3 386 850,00 лева /три милиона триста осемдесет и шест хиляди и осемстотин и петдесет лева/ с цел разпространение - престъпление по чл. 354а ал.2, вр. ал.1 предложение 4, вр. чл.20 ал.2 от НК.

 

        3. Подсъдимият Р.П.Ц. се признава за виновен за това, че:

        -на 12.08.2014 г. в село Бузовград, общ. Казанлък, ул.”9-ти септември” №19 като помагач в съучастие с И.Р.И. ЕГН ********** като извършител и М.И.М. ЕГН ********** като извършител държал високорисково наркотично вещество амфетамин в особено големи размери 112895,00 грама /112,89 кг/ със съдържание на активно действащо вещество амфетамин база 9,8 %/ тегл. на обща стойност в размер на 3 386 850,00 лева /три милиона триста осемдесет и шест хиляди и осемстотин и петдесет лева/ с цел разпространение-престъпление по чл. 354а ал.2, вр. ал.1 предложение4, вр. чл.20 ал.4 от НК.

        Страните приемат, че от деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди.

        Страните се съгласяват на подсъдимия М.И.М. за извършеното престъпление да бъде наложено наказание на основание чл.354а ал.2, изречение второ, предложение 4, вр. ал.1 предложение 3 и предложение 4, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК – 2 /две/ години  „лишаване от свобода“, изпълнението на което наказание на основание чл.60, ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим и „Глоба” в размер на 30 000 / тридесет хиляди/ лева.

        Страните се съгласяват на подсъдимия М.И.М. за извършеното престъпление да бъде наложено наказание на основание  чл. 354а ал.2, вр. ал.1 предложение 4, вр. чл.20 ал.2 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК – 1 /една/ година и  /осем/ месеца  „Лишаване от свобода“, изпълнението на което наказание на основание чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим и „Глоба” в размер на 10 000 / десет хиляди/ лева.

        На осн. чл. 23, ал.1 от НК на подсъдимия М.И.М. да бъде наложено едно общо наказание до размера на най – тежкото, а именно 2 /две/ години  лишаване от свобода“, изпълнението на което наказание на основание чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим и „Глоба” в размер на 30 000 / тридесет хиляди/ лева.

        На основание чл.59 НК да бъде приспаднато времето, през което подс. М. е бил с МН”Задържане под стража”, считано от  13.08.2014 г.

        Страните се съгласяват на подсъдимия И.Р.И. за извършеното престъпление да бъде наложено наказание на основание чл. 354а ал.2 изречение второ предложение 4, вр. ал.1 предложение 3 и предложение 4, вр. чл.20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК – 3 /три / години „Лишаване от свобода“, изпълнението на което наказание на основание чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим и „Глоба” в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

        Страните се съгласяват на подсъдимия И.Р.И. за извършеното престъпление да бъде наложено наказание на основание чл. 354а ал.2, вр. ал.1 предложение 4, вр. чл.20 ал.2 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК – 2  /две / години и 8 /осем/ месеца „Лишаване от свобода“, изпълнението на което наказание на основание чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим и „Глоба” в размер на 30 000 / тридесет хиляди/ лева.

        На основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия И. да бъде наложено едно общо наказание до размера на най-тежкото, а именно: 3 /три/ години „Лишаване от свобода“, изпълнението на което наказание на основание чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим и „Глоба” в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

        На основание чл.59 НК да бъде приспаднато времето, през което подс. И. е бил с МН ”Задържане под стража”, считано от 13.08.2014 г.

        Страните се съгласяват на подсъдимия Р.П.Ц. за извършеното престъпление да бъде наложено наказание на основание – чл. 354а ал.2, вр. ал.1 предложение 4, вр. чл.20 ал.4 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК - 3 / три/ години „Лишаване от свобода“, изпълнението на което наказание на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от 5 /пет/ години и „Глоба” в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева. 

        На осн. чл. 354 ал.6 от НК предметът на престъплението - амфетамин 112 895,00 грама /112,89 кг/ със съдържание на активно действащо вещество амфетамин база 9,8 %/тегл. на обща стойност в размер на 3 386 850,00 лева, оставен на съхранение в ТД ДАНС – Стара Загора да бъде отнет в полза на държавата.

        Страните заявяват, че направените по делото разноски в размер общо на 149,90 лева ще бъдат заплатени от  подсъдимите след одобряване на споразумението от съда.

        Веществените доказателства – мобилен телефон „Нокия” с ИМЕЙ 353406049111430 със СИМ карта на „Глобул”, СИМ карта с № 087032110534 и мобилен телефон „Нокия” с ИМЕЙ 358121050602269 със СИМ карта „БОБ”, оставени на съхранение в ТД ДАНС – Стара Загора на осн. чл. 111 от НПК да бъдат върнати на подсъдимия Р.Ц..

        Веществените доказателства -  ел. везна, марка „Тефал” с № 79898021262-4004 и ел. везна, марка „Елит” модел KS505, пластмасова кофичка с надпис  „IСE”, тъмносиня картонена кутия с надпис „ STADIUM”, 30 броя прозрачни полиетиленови пликчета, 33 броя прозрачни полиетиленови пликчета, червен леген, оставени на съхранение в ТД ДАНС – Стара Загора на осн. чл.53 ал.1 б.”а” от НК да бъдат отнети в полза на държавата.

 

 

                     С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С Е:

 

            

                          ЗАМ.ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОП:..........................

 

                                                                     /Н.ТЕНЕВА/

 

 

ЗАЩИТНИК:......................                ПОДСЪДИМ: ..........................

                 /Ст.Ч./                                  /М..М./

                    

 

 

 ЗАЩИТНИК:…………………..                   ПОДСЪДИМ: .......................

   /Д.М./                                 /И.И./

 

 

 

ЗАЩИТНИК:…………………..                   ПОДСЪДИМ: .......................

   /Р.К./                                        /Р.Ц./

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено и производството по делото следва да бъде прекратено.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.382 ал.7  от НПК,  съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Нейка Тенева – зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, адв. С.Ч. – защитник на подсъдимия М.М. и подсъдимия М.И.М.; адв.Д.М. – защитник на подсъдимия И.И. и подсъдимия И.Р.И., адв.Р.К. – защитник на подсъдимия Р.Ц. и подсъдимия Р.П.Ц. по силата на което:

 

        І. ПРИЗНАВА подсъдимия  М.И.М. - роден на *** ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:

        - от неустановена дата през 2013 г. в съучастие с И.Р.И., ЕГН**********, като съизвършители в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително придобил и до 12.08.2014 г. в село Бузовград, общ. Казанлък, ул.”9-ти септември” №19 държал високорисково наркотично вещество амфетамин в особено големи размери 112895,00 грама /112,89 кг/ със съдържание на активно действащо вещество амфетамин база 9,8 %/тегл. на обща стойност в размер на 3 386 850,00 лева /три милиона триста осемдесет и шест хиляди и осемстотин и петдесет лева/ с цел разпространение, поради което и на основание чл. 354а ал.2 изречение второ предложение 4, вр. ал.1 предложение 3 и предложение 4, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ 2/две/ години „лишаване от свобода“, изпълнението на което наказание на основание чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим и „Глоба” в размер на 30 000 / тридесет хиляди/ лева;

        - на 12.08.2014 г. в село Бузовград, общ. Казанлък, ул.”9-ти септември” №19 като извършител в съучастие с Р.П.Ц. ЕГН**********, като помагач и И.Р.И. ЕГН ********** като извършител държал високорисково наркотично вещество амфетамин в особено големи размери 112895,00 грама /112,89 кг/ със съдържание на активно действащо вещество амфетамин база 9,8 %/ тегл. на обща стойност в размер на 3 386 850,00 лева /три милиона триста осемдесет и шест хиляди и осемстотин и петдесет лева/ с цел разпространение, поради което и на основание  чл. 354а ал.2, вр. ал.1 предложение 4, вр. чл.20 ал.2 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ  1/една/ година и  /осем/ месеца  „Лишаване от свобода“, изпълнението на което наказание на основание чл.60, ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим и „Глоба” в размер на 10 000 / десет хиляди/ лева.

 

        НА ОСНОВАНИЕ чл. 23 ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия М.И.М. едно общо наказание до размера на най – тежкото, а именно 2/две/ години  „лишаване от свобода“, изпълнението на което наказание на основание чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим и „Глоба” в размер на 30 000 / тридесет хиляди/ лева.

 

        НА ОСНОВАНИЕ чл.59 НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият М. е бил с МН ”Задържане под стража”, считано от  13.08.2014 г.

 

        ІІ. ПРИЗНАВА подсъдимия И.Р.И. - роден на ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:

        -от неустановена дата през 2013 г. в съучастие с М.И.М., като съизвършител и в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително придобил и до 12.08.2014 г. в с. Бузовград, общ. Казанлък, ул. „9-ти септември” №19 държал високорисково наркотично вещество амфетамин в особено големи размери 112895,00 грама /112,89 кг/ със съдържание на активно действащо вещество амфетамин база 9,8 %/ тегл. на обща стойност в размер на 3 386 850,00 лева /три милиона триста осемдесет и шест хиляди и осемстотин и петдесет лева/ с цел разпространение, поради което и на основание на основание чл. 354а ал.2 изречение второ предложение 4, вр. ал.1 предложение 3 и предложение 4, вр. чл.20 ал.2 вр. чл.26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ 3/три/ години „Лишаване от свобода“, изпълнението на което наказание на основание чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим и „Глоба” в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева;

        - на 12.08.2014 г. в с. Бузовград, общ. Казанлък, ул.”9-ти септември” №19 като извършител в съучастие с Р.П.Ц. ЕГН********** като помагач и М.И.М. ЕГН********** като извършител държал високорисково наркотично вещество амфетамин в особено големи размери 112895,00 грама /112,89 кг/ със съдържание на активно действащо вещество амфетамин база 9,8 %/ тегл. на обща стойност в размер на 3 386 850,00 лева /три милиона триста осемдесет и шест хиляди и осемстотин и петдесет лева/ с цел разпространение, поради което и на основание - чл. 354а ал.2, вр. ал.1 предложение 4, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 55 ал.1, т.1 от НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ  2  /две/ години и 8/осем/ месеца „Лишаване от свобода“, изпълнението на което наказание на основание чл.60, ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим и „Глоба” в размер на 30 000 / тридесет хиляди/ лева.

 

        НА ОСНОВАНИЕ чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия И.Р.И.  едно общо наказание до размера на най-тежкото, а именно: 3/три/ години „Лишаване от свобода“, изпълнението на което наказание на основание чл.60, ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „открит” тип при първоначален „общ” режим и „Глоба” в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

 

        НА ОСНОВАНИЕ чл.59 НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият И.Р.И. е бил с МН ”Задържане под стража”, считано от 13.08.2014 г.

 

        ІІІ. ПРИЗНАВА подсъдимия Р.П.Ц. - роден на *** ***,  ЕГН **********  ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2014 г. в с. Бузовград, общ. Казанлък, ул.”9-ти септември” №19 като помагач в съучастие с И.Р.И. ЕГН ********** като извършител и М.И.М. ЕГН********** като извършител държал високорисково наркотично вещество амфетамин в особено големи размери 112895,00 грама /112,89 кг/ със съдържание на активно действащо вещество амфетамин база 9,8 %/ тегл. на обща стойност в размер на 3 386 850,00 лева /три милиона триста осемдесет и шест хиляди и осемстотин и петдесет лева/ с цел разпространение, поради което и на основание чл. 354а ал.2, вр. ал.1  предложение 4, вр. чл.20 ал.4 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ  3/три/ години „Лишаване от свобода“ , изпълнението на което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от 5/пет/ години и „Глоба” в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева. 

 

        ОСЪЖДА подсъдимите М.И.М., И.Р.И. и Р.Н.К., с посочени данни ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО в полза на Държавния бюджет по бюджетната сметка на Държавна агенция „Национална сигурност”- Териториална дирекция „Национална сигурност” - Стара Загора сумата от 149.90 лева - разноски, направени в хода на досъдебното производство.

 

        НА ОСНОВАНИЕ чл. 354 ал.6 от НК ПОСТАНОВЯВА предмета на престъплението - амфетамин 112 895,00 грама /112,89 кг./ със съдържание на активно действащо вещество амфетамин база 9,8 %/тегл. - на обща стойност в размер на 3 386 850,00 лева, оставен на съхранение в ТД ДАНС – Стара Загора ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на държавата.

 

        НА ОСНОВАНИЕ чл.111 ал.2 от НПК ПОСТАНОВЯВА  веществените доказателства – мобилен телефон „Нокия” с ИМЕЙ 353406049111430 със СИМ карта на „Глобул”, СИМ карта с № 087032110534 и мобилен телефон „Нокия” с ИМЕЙ 358121050602269 със СИМ карта „БОБ”, оставени на съхранение в ТД ДАНС – Стара Загора на осн. чл. 111 от НПК ДА СЕ ВЪРНАТ  на подсъдимия Р.Ц..

 

        НА ОСНОВАНИЕ чл. 53, ал.1 буква”а” от НК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства -  ел. везна, марка „Тефал” с № 79898021262-4004 и ел. везна, марка „Елит” модел KS505, пластмасова кофичка с надпис  „IСE”, тъмносиня картонена кутия с надпис „ STADIUM”, 30 броя прозрачни полиетиленови пликчета, 33 броя прозрачни полиетиленови пликчета, червен леген, оставени на съхранение в ТД ДАНС – Стара Загора ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по нохд №498/2014 г. по описа на Окръжен съд  Стара Загора.

 

        Настоящото споразумение не подлежи на обжалване и протестиране и влиза в сила незабавно.

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.30 часа.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       СЕКРЕТАР: