Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 206/19.12.                             Година 2014                            град Стара Загора

 

      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Старозагорски Окръжен съд                                                       наказателен състав

На 19 декември                                                                                Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО Т.

 

Секретар Н.К.

Прокурор МАРГАРИТА ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от  съдия ТОНЬО Т.

АН дело номер 506  по описа за 2014 година

 

Р  Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Е.Т.Г., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********,  за виновен в това, че през неустановен период от време и на неустановено място в Република България, в условията на продължавано престъпление открил  археологически обекти – културни ценности, както следва:

1. Пандатив, бронзов, с форма на фалос, на стойност 20.00лв.;

2. Тракийски конник, бронзов, на стойност 20.00лв.;

3. Енколпион, бронзов, на стойност 30.00лв.;

4. Коленчата фибула, бронзова, на стойност 10.00лв.;

5. Коленчата фибула, бронзова, на стойност 15.00лв.;

6. Арбалетна фибула, бронзова, на стойност 5.00лв.;

7. Пръстен, сребърен, масивен, на стойност 100.00лв.;

8. Пръстен, бронзов, на стойност 7.00лв.;

9. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

10. Пръстен, бронзов, на стойност 20.00лв.;

11. Пръстен, бронзов, на стойност 35.00лв.;

12. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

13. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

14. Пръстен, бронзов, на стойност 10.00лв.;

15. Пръстен, бронзов, на стойност 23.00лв.;

16. Пръстен, бронзов, на стойност 25.00лв.;

17.Пръстен, бронзов, на стойност 19.00лв.;

18. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

19. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 10.00лв.;

20. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 15.00лв.;

21. Пафта, бронзова, единична, с листовидна форма, на стойност 10.00лв.;

22. Пафта, бронзова, единична, с листовидна форма, на стойност 10.00лв.;

23. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 5.00лв.;

24. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 15.00лв.;

25. Пафта, бронзова, с кръгла форма, на стойност 5.00лв.;

26. Пафта, бронзова, с кръгла форма, на стойност 5.00лв.;

27. Пафта, бронзова, единична, с форма на рибя опашка, на стойност 15.00лв.;

28. Пафта, бронзова, с трапецовидна форма, на стойност 10.00лв.;

29. Игла, бронзова, на стойност 10.00лв.;

30. Апликация, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 5.00лв.;

31. Ножче, бронзово, с листовидна форма на тялото, на стойност 3.00лв.;

32. Апликация, бронзова, с листовидна форма, на стойност 5.00лв.;

33. Предмет, бронзов, елемент от юзда, с “S”-овидна форма, на стойност 15.00лв.;

34. Тока, бронзова, от конска сбруя, на стойност 15.00лв.;

35. Закопчалка, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 5.00лв.;

36. Обкови, бронзови, с форма на полуелипса /2бр./, на обща стойност 6.00лв.;

37. Апликация, бронзова, от коланна украса, на стойност 2.00лв.;

38. Апликация, бронзова, с кръгла форма, на стойност 2.00лв.;

39. Апликация, бронзова, с полусферична форма, на стойност 2.00лв.;

40. Апликация, бронзова, с издължена полусферична форма, на стойност 2.00лв.;

41. Апликация, бронзова, с форма на осем листно цвете, на стойност 2.00лв.;

42. Апликация, бронзова, с издължена форма, на стойност 5.00лв.;

43. Апликация, бронзова, с капковидна форма, на стойност 3.00лв.;

44. Апликация, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 1.00лв.;

45. Апликация, бронзова, с полусферична форма, на стойност 1.00лв.;

46. Апликация, бронзова, на стойност 0.50лв.;

47. Копче, бронзово, на стойност 0.50лв.;

48. Калъп, бронзов, с капковидна форма, на стойност 5.00лв.;

49. Висулка, бронзова, с полукръгла форма, на стойност 1.00лв.;

50. Тока, бронзова, с листовидна форма, на стойност 2.00лв.;

51. Тока, бронзова, с елипсовидна форма, на стойност 1.00лв.;

52. Тока, бронзова, с полукръгла форма, на стойност 1.00лв.;

53. Част от фигурка, бронзова, запазена дясна ръка, на стойност 0.50лв.;

54. Украса, бронзова, към обеца-надушник, на стойност 3.00лв.;

55. Част от пръстен, бронзов, запазена касетата, на стойност 0.50лв.;

56. Апликация, бронзова, за колан, на стойност 2.00лв.;

57. Апликация, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 5.00лв.;

58. Апликация, бронзова, с полусферична форма, на стойност 0.50лв.;

59. Мънисто, бронзово, на стойност 1.00лв.;

60. Дръжка, бронзова, с “S”-овидна форма на стойност 2.00лв.;

61. Звънец, бронзов, с цилиндрична форма, на стойност 5.00лв.;

62. Звънец, бронзов, с конична форма, на стойност 3.00лв.;

63. Звънец, бронзов, с пирамидална форма, на стойност 1.00лв.;

64. Предмет, бронзов, част от заключващ механизъм, на стойност 1.00лв.;

65. Калъп, бронзов, единичен, за оловни куршуми, с полусферична форма, на стойност 5.00лв.;

66. Калъп, бронзов, единичен, за оловни куршуми, с издължена форма, на стойност 5.00лв.;

67. Калъп, бронзов, за оловни куршуми, двоен, с триъгълна форма, на стойност 10.00лв.;

68. Фибула, бронзова, луковична, на стойност 1.00лв.;

69. Фибула, бронзова, с правоъгълно сечение, на стойност 1.00лв.,

всички обекти на обща стойност 640.50 лв., и в продължение на седем дни от откриването им не  е  съобщил на властта -  престъпление чл.278, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

 

На основание чл. 278, ал. 7 от НК веществените доказателства,  които се намират на съхранение в РИМ, гр.Стара Загора, предмет на престъплението, а именно:

1. Пандатив, бронзов, с форма на фалос, на стойност 20.00лв.;

2. Тракийски конник, бронзов, на стойност 20.00лв.;

3. Енколпион, бронзов, на стойност 30.00лв.;

4. Коленчата фибула, бронзова, на стойност 10.00лв.;

5. Коленчата фибула, бронзова, на стойност 15.00лв.;

6. Арбалетна фибула, бронзова, на стойност 5.00лв.;

7. Пръстен, сребърен, масивен, на стойност 100.00лв.;

8. Пръстен, бронзов, на стойност 7.00лв.;

9. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

10. Пръстен, бронзов, на стойност 20.00лв.;

11. Пръстен, бронзов, на стойност 35.00лв.;

12. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

13. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

14. Пръстен, бронзов, на стойност 10.00лв.;

15. Пръстен, бронзов, на стойност 23.00лв.;

16. Пръстен, бронзов, на стойност 25.00лв.;

17.Пръстен, бронзов, на стойност 19.00лв.;

18. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

19. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 10.00лв.;

20. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 15.00лв.;

21. Пафта, бронзова, единична, с листовидна форма, на стойност 10.00лв.;

22. Пафта, бронзова, единична, с листовидна форма, на стойност 10.00лв.;

23. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 5.00лв.;

24. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 15.00лв.;

25. Пафта, бронзова, с кръгла форма, на стойност 5.00лв.;

26. Пафта, бронзова, с кръгла форма, на стойност 5.00лв.;

27. Пафта, бронзова, единична, с форма на рибя опашка, на стойност 15.00лв.;

28. Пафта, бронзова, с трапецовидна форма, на стойност 10.00лв.;

29. Игла, бронзова, на стойност 10.00лв.;

30. Апликация, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 5.00лв.;

31. Ножче, бронзово, с листовидна форма на тялото, на стойност 3.00лв.;

32. Апликация, бронзова, с листовидна форма, на стойност 5.00лв.;

33. Предмет, бронзов, елемент от юзда, с “S”-овидна форма, на стойност 15.00лв.;

34. Тока, бронзова, от конска сбруя, на стойност 15.00лв.;

35. Закопчалка, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 5.00лв.;

36. Обкови, бронзови, с форма на полуелипса /2бр./, на обща стойност 6.00лв.;

37. Апликация, бронзова, от коланна украса, на стойност 2.00лв.;

38. Апликация, бронзова, с кръгла форма, на стойност 2.00лв.;

39. Апликация, бронзова, с полусферична форма, на стойност 2.00лв.;

40. Апликация, бронзова, с издължена полусферична форма, на стойност 2.00лв.;

41. Апликация, бронзова, с форма на осем листно цвете, на стойност 2.00лв.;

42. Апликация, бронзова, с издължена форма, на стойност 5.00лв.;

43. Апликация, бронзова, с капковидна форма, на стойност 3.00лв.;

44. Апликация, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 1.00лв.;

45. Апликация, бронзова, с полусферична форма, на стойност 1.00лв.;

46. Апликация, бронзова, на стойност 0.50лв.;

47. Копче, бронзово, на стойност 0.50лв.;

48. Калъп, бронзов, с капковидна форма, на стойност 5.00лв.;

49. Висулка, бронзова, с полукръгла форма, на стойност 1.00лв.;

50. Тока, бронзова, с листовидна форма, на стойност 2.00лв.;

51. Тока, бронзова, с елипсовидна форма, на стойност 1.00лв.;

52. Тока, бронзова, с полукръгла форма, на стойност 1.00лв.;

53. Част от фигурка, бронзова, запазена дясна ръка, на стойност 0.50лв.;

54. Украса, бронзова, към обеца-надушник, на стойност 3.00лв.;

55. Част от пръстен, бронзов, запазена касетата, на стойност 0.50лв.;

56. Апликация, бронзова, за колан, на стойност 2.00лв.;

57. Апликация, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 5.00лв.;

58. Апликация, бронзова, с полусферична форма, на стойност 0.50лв.;

59. Мънисто, бронзово, на стойност 1.00лв.;

60. Дръжка, бронзова, с “S”-овидна форма на стойност 2.00лв.;

61. Звънец, бронзов, с цилиндрична форма, на стойност 5.00лв.;

62. Звънец, бронзов, с конична форма, на стойност 3.00лв.;

63. Звънец, бронзов, с пирамидална форма, на стойност 1.00лв.;

64. Предмет, бронзов, част от заключващ механизъм, на стойност 1.00лв.;

65. Калъп, бронзов, единичен, за оловни куршуми, с полусферична форма, на стойност 5.00лв.;

66. Калъп, бронзов, единичен, за оловни куршуми, с издължена форма, на стойност 5.00лв.;

67. Калъп, бронзов, за оловни куршуми, двоен, с триъгълна форма, на стойност 10.00лв.;

68. Фибула, бронзова, луковична, на стойност 1.00лв.;

69. Фибула, бронзова, с правоъгълно сечение, на стойност 1.00лв.

да се отнемат в полза на държавата.

Веществените доказателства по делото – обектите не представляващи културна ценност - 108 броя монети, 36 броя предмети без качества на движими културни ценности и 9 броя монети без качества на движими културни ценности, до 222 броя от изследваните при археологическата и нумизматична експертиза, на съхранение в РИМ гр.Стара Загора, следва да се върнат на обвиняемия Е.Т.Г..

 

Веществените доказателства - хартиен плик, съдържащ: 8бр. цветни снимки с изображения на предмети; лист хартия, малък формат, с напечатан текст от едната страна ”ФК Кеш експрес сървис”, върху напечатаното има изписан ръкописен текст и нарисувани схеми, а от другата страна има ръкописен текст, започващ с “М/у село Недевци” и завършващ с “със счупен рог”; лист хартия, с напечатан текст от едната страна “Сметка”, а от другата с ръкописна скица и надписи; лист от календар с ръкописен текст, започващ с “М-у селата” и завършващ с “до Езеро”; лист от рекламен тефтер на Евро Булг ЕООД, с ръкописно изписан текст, започващ със “село” и завършващ с “Около”; бял лист, формат А 4, с изписани от двете страни римски и арабски цифри и телефонен номер **** - Н.; лист, формат А 3, със схема, изобразена от едната страна на местност и отбелязани обекти “схема на масива Триглав”; ксерокопие на изображение на местност и животно и ръкописен надпис, започващ с “между” и завършващ с “Саръ дере”; сметка/фактура № 14546/22.12.11 с изписани ръкописно на гърба букви и цифри “****, **** Rai-С.; 5бр. листа “Ръководство инструкции за работа С.SCOPE”; 1бр. лист от тетрадка на редове, наполовина скъсан с ръкописен текст от едната страна започващ с “до село Веселиново”; 2 бр. листи малък формат с изписани ръкописен текст и схеми; 1бр. опаковка хартия от СД с изписан текст; 1бр. тетрадка с надпис “Оffice reoertaoire” в едно с намиращите се в нея бележници “Arda Seramik” и “Berner”; 27 бр. листи с различен формат с ръкописен текст и схеми на местности; схема формат А3; схема формат А4; 3 бр. бележки – една на част от кариран лист с надпис “Богдан балкан”, втора на бордеро на “Райфайзен банк” и трета – част от рекламен бележник “Arda Seramik”; 1бр. квитанция за ВиК 02.03.2010г. с изписан ръкописен и печатен текст; 2 бр. цветни снимки с изображения на часовник,  следва да се унищожат като малоценни вещи.

                  

ОСЪЖДА обвиняемия Е.Т.Г. със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на ОД на МВР, гр.Стара Загора направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 1072 /хиляда седемдесет и два/ лв.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес чрез Окръжен съд гр.Стара Загора пред Апелативен съд гр.Пловдив.

 

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: