О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер 694                                           23.10.2014 г.                          град Стара Загора

 

Окръжен съд                                                                         Наказателен състав

На 23.10.                                                                                            Година 2014

 

В закрито заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА  СТЕФАНОВА

Секретар …. ……                   

Прокурор ……….

като разгледа докладваното от  съдия ИВА СТЕФАНОВА

ЧН дело номер 416 по описа за 2014 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.4 от НПК.

С постановление за прекратяване на наказателно производство № 4307/2013 от 17.09.2014 г. Окръжна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.123, ал.1 от НК.

Недоволна от това постановление е останала пострадалата Х.Г.Л., която го е обжалвала в законния срок. Според жалбоподателката постановлението е незаконосъобразно и необосновано, като изложената преценка на доказателствата е едностранна. Жалбоподателката твърди, че Окръжна прокуратура – Стара Загора е направила неправилни правни изводи, не е изяснила всички обстоятелства по случая и обективната истина е останала неразкрита. Моли съда да отмени обжалваното постановление за прекратяване на наказателно производство, като върне делото на Окръжна прокуратура – Стара Загора за продължаване на следствените действия на досъдебната фаза. Подробни съображения в този смисъл развива в жалбата си.

Окръжният съд, след като се запозна с направените в жалбата оплаквания, събраните доказателства по д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора, с постановление за прекратяване на наказателно производство № 4307/2013 от 17.09.2014 г., с изразеното становище на жалбоподателката и провери изцяло правилността на обжалваното постановление, намери за установено следното:

Жалбата на пострадалата Х.Г.Л. е основателна.

Д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора е образувано срещу неизвестен извършител за това, че на 23.10.2013 г. в гр. Стара Загора поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност, е причинил смъртта на С.К. Л. – престъпление по чл.123, ал.1 от НК.

В хода на досъдебното производство няма привлечен обвиняем.

                                                  - 2 -

Със заключително постановление /мнение за прекратяване на наказателното производство/ от 09.08.2014 г. по д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора разследващият полицай е предложил делото да се изпрати на Окръжна прокуратура – Стара Загора с мнение да бъде прекратено на основание чл.243, ал.1 т.1, във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НК – поради това, че деянието не съставлява престъпление.

С постановление за прекратяване на наказателно производство № 4307/2013 от 17.09.2014 г. Окръжна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.123, ал.1 от НК, като е приела, че са налице предпоставките за това по чл.243, ал.1 т.1, във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НК – поради това, че деянието не съставлява престъпление.

В хода на досъдебната фаза са разпитани свидетелите Х.Г.Л. /съпруга на пострадалия Л./, П.И.С. /управител на „****” ООД – Стара Загора/, Н.Ц.Р. /управител на „****” ООД – Стара Загора/, В.С. Л. /син на пострадалия Л./, Й.И.Й. /оперативен работник във Второ РУП – Стара Загора/, М.Д.М. /колега на пострадалия Л./, Л.С.Т. /клиент на „****” ООД – Стара Загора/, В.К.С. /придружил свидетеля Т. в автосервиза/, Д.Г.Д. /автомонтьор в „****” ООД – Стара Загора/, назначена е техническа експертиза, събрани са писмени доказателства /медицинска документация, аутопсионен протокол, удостоверение за наследници и др./.

Съдът счита, че изводът на Окръжна прокуратура – Стара Загора, изложен в постановление за прекратяване на наказателно производство № 4307/2013 от 17.09.2014 г., че не са налице данни за извършено престъпление по чл.123 от НК, е необоснован.

Този извод е направен въз основа на събраните по делото доказателства /гласни и експертно заключение на техническата експертиза/, които са недостатъчни и фактическата обстановка по делото е останала неизяснена.

В хода на разследването е установено следното:

На 23.10.2013 г. пострадалият С.К. Л. посетил с личния си лек автомобил „Рено Сценик”, рег. № СТ **** АР, автосервиз „****” ООД, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „****” № 2а. Поводът за посещението му бил отстраняване на неизправност по автомобила.

Автосервизът се намирал в голяма сграда, разделена на отделни клетки със стени, в горната част на които имало прозорци. Във всяка от клетките се влизало през врата отвън. В едното помещение, което се използвало за диагностика, имало и канал.

Според свидетелите С., Р. и Д., на всички врати в автосервиза имало предупредителни табели /вкл. и светещи/, които забранявали на клиентите да влизат в работните помещения.

Старозагорски окръжен съд                           - 3 -                            ч.н.д. № 416/2014г.

 

В помещението с канала имало две „плаващи плочи”, по които минавали автомобилите. Придвижването им било в зависимост от габаритите на колелата. Поради тази причина работещите в автосервиза забранявали външни лица да влизат в това помещение. Свидетелите С., Р. и Д. твърдят, че когато нямало кола в помещението с канала, „плаващите плочи” се застопорявали. Освобождавали „плаващите плочи”, когато влизала кола и работили по нея, или като излизала. Когато не работили по автомобил, но имало такъв на канала, също ги застопорявали.

На 23.10.2013 г. на работа в сервиза били двамата собственици Н.Ц.Р. и П.И.С., както и автомонтьорът Д.Г.Д..

Тъй като свидетелите Д. и Р. работили по две коли в едно от помещенията на сервиза /в което имало крик/, а свидетелят И. разговарял със свой приятел на двора /на около 10-15 м. от сградата/, Р. казал на Л. да изчака, за да приключат с работата и да вкарат автомобила му в помещението за диагностика.

В подемното помещение били и свидетелите Т. и С., тъй като Т. бил закарал автомобила си на ремонт.

Според свидетеля Т., „в началото на канала, до стълбичките, имало надписи „Моля не влизай в канала” /л.140 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/.

Свидетелят С.твърди, че не обърнал внимание дали в автосервиза е имало надписи, забраняващи на външни лица да влизат в канала /л.142 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/.

Пострадалият Л. започнал сам да вкарва автомобила си в халето за ремонт на преден мост.

Докато свидетелите Д. и Р. били в подемното помещение, чули силен шум от падащо желязо, идващ от съседното помещение. То било специализирано за диагностика и ремонт на окачването на автомобилите и там бил каналът с двете „плаващи плочи”.

Свидетелите Д. и Р. веднага изтичали в съседното помещение и видели, че водачът на лек автомобил „Рено Сценик” е паднал в канала. Състоянието му било лошо, дишането било тежко, от главата му течала кръв. Дясната метална подвижна плоча от канала била паднала на стълбите, водещи към него /според Р., Д. Т. и С./. Дошъл и свидетелят С..

Свидетелят Д. твърди, че предните гуми на лекия автомобил „Рено Сценик” били до началото на подвижните метални плочи /л.143, стр.2 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/.

След като веднага сигнализирали на тел. 112, пристигнал екип от ЦСМП. Свидетелите Д., Р. и С. помогнали пострадалият Л. да бъде качен на носилката.

Пострадалият бил откаран с линейката и тогава Р. и С.

                                                                  - 4 -

намерили мобилния му телефон и се обадили на близките му, за да съобщят за инцидента.

Пострадалият Л. бил приет в МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” с тежка черепно-мозъчна травма и била извършена спешна оперативна интервенция. Тъй като бил в тежко общо състояние, след това той бил стациониран в КАИЛ.

Било проведено медикаментозно лечение, но подобрение в състоянието на пострадалия Л. не настъпило.

На 02.11.2013 г. пострадалият Л. починал.

На 23.10.2013 г. в автосервиз „****” ООД отишли оперативните работници от Второ РУП – Стара Загора Й.И.Й. /разпитан като свидетел в хода на досъдебното производство/, И. Н. и Д.Д. Те установили, че местопроизшествието не е запазено – пострадалият е откаран в болницата, каналът е измит, а лекият автомобил „Рено Сценик” е изкаран от помещението за диагностика. Свидетелят С. обяснил на полицейските служители, че тъй като гледката била травмираща за клиентите на сервиза, той направил снимки на местопроизшествието и почистил кръвта от канала.

Свидетелят Й. заявява, че не е обърнал внимание дали в автосервиза има надписи „Влизането забранено”, отнасящи се за работните помещения /л.138 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/.

В автосервиз „****” ООД на 23.10.2013 г. следобед отишъл и свидетелят  М.Д.М. /колега на пострадалия Л./. Той говорил с двама мъже, работещи в сервиза /вероятно Р. и Д./, които обсъдили с него случилото се, показали му помещението с канала и движещата се ламарина над него. Свидетелят М. не обърнал внимание дали в автосервиза има предупредителни надписи клиентите да не влизат в работните помещения /л.134 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/.

Няколко дни по-късно в автосервиз „****” ООД отишли и съпругата и синът на пострадалия Л. – Х.Г.Л. и В.С. Л., за да приберат лекия автомобил „Рено Сценик”, собственост на семейството.

Относно наличието на предупредителни надписи, според впечатленията си при това посещение, свидетелката Л. твърди, че е нямало такива /л.103 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/, а свидетелят В.Л. заявява: „Не съм забелязал предупредителни надписи. Може и да е имало такива, но със сигурност не са били достатъчно видими и привличащи внимание” /л.134 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/.

Видно от аутопсионен протокол № 306/02.11.2013 г. /л.19 – л.22 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/, при огледа и аутопсията на С.К. Л. е установено: ЧЕРЕПНОМОЗЪЧНА ТРАВМА – охлузване и разкъсноконтузна рана в лявата теменна област на главата, кръвонасядане на меките черепни покривки, счупване на черепния

Старозагорски окръжен съд                           - 5 -                            ч.н.д. № 416/2014г.

 

покрив и основа, кръвоизлив в меките мозъчни обвивки, масивни контузии на мозъчното вещество, състояние след остеопластична трепанация на черепа и евакуиране на кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка в дясно и пластика на твърдата мозъчна обвивка. Оток на мозъка и белите дробове. Остри циркулаторни разстройства на вътрешните органи. Двустранно гнойна възпаление на белите дробове. Причината за смъртта на С.К. Л. е тежката черепномозъчна травма, усложнена с гнойно възпаление на белите дробове. Описаните травматични увреждания са от действието на твърди тъпи предмети и отговарят да са получени по време и начин, отразени в предварителните сведения – при падане от собствен ръст в канал на автосервиз. Всички травматични увреждания са прижизнени. Налице е пряка причинно-следствена връзка между получените травматични увреждания при инцидента на 23.10.2-13 г. и настъпилия смъртен изход на 02.11.2013 г.

В хода на разследването не е назначена съдебномедицинска експертиза относно причината за смъртта на пострадалия Л..

Видно от заключението на техническата експертиза от 18.04.2014 г. /л.109 – л.124 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/, най-вероятно, пострадалият Л., с цел да отвори предния капак на автомобила си, от където може да се установи повредата на „меката връзка” на ауспухната система на автомобила /както е казал на свидетеля Р./, е преминал /прескочил/ от лявата /по посока на вкарване на автомобила/ платформа /плоча/ от рифелова ламарина, на дясната такава. При неправомерното прескачане и предизвиканото трептене на плочата от ламарина, най-вероятно, фиксиращият болт е изскочил /излязъл/ от гнездото си, при което платформата, заедно с тялото на пострадалия, се е придвижила в посоката изток. При това придвижване пострадалият Л. е загубил равновесие и е паднал заедно с платформата от височина 1,80 м. /от собствен ръст/ на дъното на канала на халето, с дълбочина 1,65 м. При падането си пострадалият Л. се е ударил в някои от острите ръбове на канала или директно в циментовия под на канала, при което е получил тежка черепномозъчна травма, довела до смъртта му на 02.11.2013 г.

Според експертите инж. С.В. и инж. К.К., при злополуката на 23.10.2013 г. в автосервиз на „****” ООД, гр. Стара Загора, са нарушени следните нормативни документи по безопасност на труда:

1.Чл. 11, ал.1, т.2 от Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили:Не се допуска в помещенията, където се работи с автомобили присъствието на неангажирани в извършваните работи или дейности лица”.

2.Чл.16, ал.1, т.7 от 3акон за здравословни и безопасни условия на труд: „При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят е длъжен да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани”.

                                                  - 6 -

Разпоредбата на чл. 11, ал.1, т.2 от Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили е нарушена както от пострадалия Л. /който сам е вкарал автомобила си в халето за ремонт на преден мост/, така и от управителите на сервиза на „****” ООД – С. и Р. – особено от втория, бил в непосредствен контакт с пострадалия /които не са упражнили достатъчен контрол и са позволили вкарването на автомобила в халето и на канала за диагностика на преден мост от водача Л., клиент на сервиза/.

Въпреки изводите в горното заключение, в обжалваното постановление за прекратяване на наказателното производство Окръжна прокуратура – Стара Загора е приела, че единствено поведението на пострадалия Л. е причина за инцидента на 23.10.2013 г. в автосервиз на „****” ООД, гр. Стара Загора, предмет на настоящото производство.

По този начин и при установената и изложена фактическа обстановка, Окръжна прокуратура – Стара Загора е пропуснала да обсъди описаното по-горе експертно мнение относно констатираните съществени нарушения на трудовото законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от страна на свидетелите С. и Р.

Изводите на Окръжна прокуратура – Стара Загора, че липсва виновно поведение на собствениците на автосервиза и че не е осъществен състава на чл.123 от НК, са необосновани и се разминават със събраните до този момент данни по делото.

Поради това съдът приема за основателно възражението на жалбоподателката Л., че в обжалваното постановление е направена едностранчива преценка на събраните по делото доказателства.

Основателни са и възражениата на жалбоподателката Л., че е налице непълнота на доказателствата, които са от съществено значение за изясняването на случая.

 А именно – не са изяснени и обсъдени въпросите, свързани с поведението на свидетелите С. и Р. непосредствено преди инцидента /какво точно са казали на пострадалия Л. относно вкарването на лекия му автомобил в помещението за ремонт/ и с наличието /поставянето/ на предупредителните и забранителни табели на вратите на работните помещения.

В обжалваното постановление изобщо не са споменати и не са обсъдени показанията на свидетелите Й. /оперативен работник във Второ РУП – Стара Загора/, Т. /клиент на „****” ООД – Стара Загора/ и С. /придружил свидетеля Т. в автосервиза/, нито са описани подробно помещението с канала и конструкцията на т.нар. „плаващи плочи”.

Следва да се отбележи, че по делото липсва протокол за оглед на местопроизшествие /обстоятелството, че местопроизшествието не е било запазено, не е пречка за извършването на това процесуалноследствено действие/.

Тази липса донякъде се компенсира с изготвеното заключение на

Старозагорски окръжен съд                           - 7 -                            ч.н.д. № 416/2014г.

 

техническата експертиза от 18.04.2014 г. и приложените към него скица и фотоалбум /л.109 – л.124 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/, които отразяват състоянието на помещението за регулиране на преден мост и на автосервиза към датата на посещението на вещите лица – 30.03.2014 г.

По делото има данни, че свидетелят С. е направил няколко /две-три/ снимки, преди да почисти канала /л.9, л.12, л.13, л.135, стр.2 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/. Към заключението на техническата експертиза от 18.04.2014 г. е приложена само една снимка /л.116 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/.

Съдът счита, че е необходимо да бъдат издирени и приложени към делото всички снимки, направени от свидетеля С. на 23.10.2014 г. непосредствено след инцидента, с оглед изясняване на фактическата обстановка.

Със същата цел е необходимо да се приложат и доказателства за актуалното състояние на фирма „****” ООД към 23.10.2013 г. /предмет на дейност, съдружници, управители, представляващи и др./, трудови договори, длъжностни характеристики  и др. документи, от които да бъде установено в какво качество свидетелите С., Р. и Д. са били в автосервиза и каква правно регламентирана дейност всеки един от тях е изпълнявал там.

Следва подробно да се преразпитат свидетелите С., Р., С., Т. /въпреки твърдението му, че не е поглеждал в помещението с канала след инцидента/ и Д за това къде и как точно е било разположено падналото в канала тяло на пострадалия Л. и къде и как е била разположена падналата метална плоча /на кои точно стълби на канала и защо се е наложило да я отместят, за да извадят пострадалия/.

При необходимост и с цел изясняване на делото от фактическа страна /относно горните обстоятелства и как и докъде и била вкарана колата на Л. в помещението с канала/ разследващият орган би могъл извърши следствен експеримент с участието на  свидетелите, присъствали на инцидента на 23.10.2013 г. – С., Р., С., Т. и Д.

В аутопсионен протокол № 306/02.11.2013 г. /л.19 – л.22 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/ е посочено, че причината за смъртта на пострадалия Л. е тежката черепномозъчна травма, усложнена с гнойно възпаление на белите дробове; че получените от  пострадалия Л. травматични увреждания са от действието на твърди тъпи предмети и отговарят да са получени при падане от собствен ръст в канал на автосервиз; че е налице е пряка причинно-следствена връзка между получените травматични увреждания при инцидента на 23.10.2-13 г. и настъпилия смъртен изход на 02.11.2013 г.

Но тъй като в хода на разследването не е назначена съдебномедицинска експертиза, с оглед разпоредбата на чл.144, ал.2, т.1 от НПК и за да няма никакво съмнение относно наличните травматични увреждания по пострадалия Л., механизма на получаването им и дали е налице причинно-следствена връзка между тях и смъртта на пострадалия, съдът счита, че следва да бъда назначена

                                                                    - 8 -

съдебномедицинска експертиза. На експерта, освен горните въпроси, следва да се постави и задачата да отговори дали е налице твърдяното от жалбоподателката Л. счупване на левия палец на крака и на левия крак под коляното на съпруга й /л.150 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/, за което няма данни в приложените по делото медицински документи.

По преценка на разследващия орган и след събирането на данни за това къде и как е било паднало точно тялото на пострадалия Л. и къде и как е била разположена падналата метална плоча на стълбите на канала /след допълнителния разпит на свидетелите С., Р., С., Т. и Д/, за доуточняване на фактическата обстановка и ако новоизяснените обстоятелства налагат това, има процесуална възможност за назначаване на комплексна съдебномедицинска и техническа експертиза.

Видно от удостоверение за наследници № 5791/05.11.2013 г. /л.145 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/, наследниците на пострадалия С.К. Л. са съпругата му Х.Г.Л. и низходящите Т.С. Л. и В.С. Л..

 Пострадалият В.С. Л. е заявил, че не желае да бъде информиран за хода на досъдебното производство и да бъде призоваван за предявяване на материалите по разследването.

Но пострадалата Х.Г.Л. веднъж се е явила пред органа на досъдебното производство /разследващ полицай П./ с адв. М.М., а при предявяване на разследването на 08.08.2014 г. е заявила, че дъщеря й Т.С. Л. е в Германия и я е упълномощила да я представлява пред всички институции /съответно, л.129 и л.157 от д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/.

С оглед на това, при поредно явяване на Х.Г.Л. с повереник на досъдебното производство, следва да бъде представено и приложено към делото пълномощното на последния.

Следва да бъде изискано и приложено към делото и пълномощното /в заверено от Х.Л. ксероксно копие/, с което Т.С.Л. упълномощава майка си Х.Г.Л. да я представлява пред всички институции, с цел защита правата на пострадалата Т.С. Л..

В изпълнение на задължението си по чл.13, ал.1 от НПК, прокурорът е бил длъжен да вземе всички мерки за разкриване на обективната истина, като при наличието на описаните по-горе писмени и гласни доказателства е следвало да продължи наказателното производство по делото до пълно и всестранно изясняване на фактическата обстановка по него.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че са налице основанията по чл.243, ал.5, т.3 от НПК по отношение на обжалваното постановление за прекратяване на наказателно производство № 4307/2013 от 17.09.2014 г. на Окръжна прокуратура – Стара Загора и същото следва да бъде отменено изцяло като необосновано и незаконосъобразно.

Старозагорски окръжен съд                           - 9 -                            ч.н.д. № 416/2014г.

 

Делото следва да бъде върнато на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона, а именно – продължаване на наказателното производство за изясняване на фактическата обстановка и разкриване на обективната истина по делото по реда и със средствата, предвидени в НПК, както беше изложено по-горе.

Воден от горните мотиви и на основание 243, ал.4 и ал.5, т.3 от НПК, съдът

О     П     Р     Е     Д     Е     Л     И  :

 

ОТМЕНЯ постановление за прекратяване на наказателно производство № 4307/2013 от 17.09.2014 г., с което Окръжна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.123, ал.1 от НК.

ВРЪЩА д.п. № 1043/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора на Окръжна прокуратура – Стара Загора за продължаване на наказателното производство и разкриване на обективната истина по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Пловдивския апелативен съд в седемдневен срок, считано от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: