М О Т И В И

 

          Към Присъда № 31от 08.07.2014г., постановена

          по НОХД № 239/2014г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора

 

         Обвинението, повдигнато срещу Д.Я.Д., ЕГН **********, е за това, че през периода 01.05.2008г. – 15.11.2010г. в гр. ******, в условията на продължавано престъпление в качеството му на пълномощник на „****, избегнал установяването и плащането на  данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери на „***”, като използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП гр. Пловдив, офис гр.Стара Загора -СД  по ЗДДС изброени по-долу, и съответните дневници за покупки и продажби, и приспаднал неследващ се данъчен кредит по периоди, както следва:

1.    За данъчен период  месец май 2008г. чрез подаване на СД по ЗДДС вх. № 0999163/13.06.2008г. и съответния дневник за покупки приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 9 200,00 лв.

2.    За данъчен период  месец юни 2008г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 24001006226/14.07.2008г. и съответния дневник за продажби при представяне на информация пред органите по приходите, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 7 097,40 лв. 

3.    За данъчен период  месец юли 2008г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 1013299/14.08.2008г. и съответните дневници за покупки и продажби, при представяне на информация пред органите по приходите, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 12 308,32 лв. и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 29 379,84 лв. - общо в размер на 41 688.16 лв.

4.    За данъчен период  месец август 2008г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 24001020087/15.09.2008г. и съответния дневници за продажби, при представяне на информация пред органите по приходите, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 41 138,74 лв. 

5.    За данъчен период  месец септември 2008г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 1026973/14.10.2008г. и съответния дневник за покупки, приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 9 758,00 лв.

6.    За данъчен период  месец ноември 2008г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 1041155/15.12.2008г. и съответния дневник за покупки приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 54 730,00 лв.

7.    За данъчен период  месец декември 2008г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 1048374/14.01.2009г. и съответния дневник за покупки,  приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 77 124,00 лв .

8.    За данъчен период  месец февруари 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 1062997/14.03.2009г. и съответния дневник за покупки,  приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 40 240,00 лв.

9.    За данъчен период  месец март 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 1069884/14.04.2009г. и съответния дневник за покупки,  приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 7 526,00 лв.

10.          За данъчен период  месец април 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 1077696/14.05.2009г. и съответния дневник за покупки, приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 3 000,00 лв.

11.          За данъчен период  месец май 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 1085055/15.06.2009г. и съответните дневници за покупки, приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 25 350,60 лв.

12.          За данъчен период  месец юни 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 1092361/14.07.2009г. и съответния дневник за продажби, при представяне на информация пред органите по приходите, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 10 407,00 лв.

13.          За данъчен период  месец юли 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 24001100331/14.08.2009г. и съответния дневник за покупки, приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 20 856,96 лв.

14. За данъчен период  месец септември 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 24001115268/14.10.2009г. и съответния дневник за покупки, приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 40 004,00 лв.

15. За данъчен период  месец октомври 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 24001123150/16.11.2009г. и съответните дневници за покупки и продажби, при представяне на информация пред органите по приходите, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 40 130,58 лв. и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 2 285,44 лв.- общо в размер на 42 416,02 лв.

16. За данъчен период  месец ноември 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 1130609/14.12.2009г. и съответния дневник за покупки, приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 11 800,80 лв.

17. За данъчен период  месец декември 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх.№ 24001138188/14.01.2010г. и съответните дневници за покупки и продажби, при представяне на информация пред органите по приходите, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 2 970,00 лв. и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 3 822,00 лв.- общо в размер на 6 792,00 лв.

18. За данъчен период  месец септември 2010г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 24001209154/14.10.2010г. и съответния дневник за покупки приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 11 000,20 лв.

19. За данъчен период  месец октомври 2010г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № 24001217482/15.11.2010г. и съответния дневник за покупки, приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 73 702,32 лв., като общо укритите данъчни задължения са в размер на 533 832,20 лв. – престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1 от НК.

 

                       Подсъдимият Д.Я.Д. по реда на чл.371, т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

 

             Въз основа на самопризнанието, направено от подсъдимия, съпоставено със събраните в хода на досъдебното производство доказателства, съдът прие за установено  следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

  Подсъдимият Д.Д.,***, извършвал търговска дейност – търговия със зърнени култури. Той бил собственик и управител на фирма „*****, регистрирана от ОС – Стара Загора.

Фирмата извършвала сделки със зърнени и технически култури от 2005 г.  

През пролетта на 2008г., подс. Д. решил да укрива данъчни задължения чрез фирмата си. Затова и той прехвърлил формално собствеността на „***** на св. А. Д., като го назначил и за управител на фирмата, а убедил след това Д. да го упълномощи с пълномощно.

Цялата търговска дейност на фирмата, счетоводното й оформяне, впоследствие и представянето на счетоводните документи при представяне на информация пред органите по приходите, извършвал подс. Д., видно от показанията на св. Д. (том І, л.144 от ДП).

В началото на м. май 2008г., подс. Д. започнал своята престъпна дейност по избягване установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери на „Д.” ЕООД.

Укриването на данъци подс. Д. извършвал по два начина:

Приспадал неследващ се данъчен кредит на фирмата, като включвал в месечните справки-декларации и дневниците за покупки, покупки, които фирмата не е извършвала. За целта той описвал в дневниците за покупки фактури на реално действащи фирми, които обаче били издавани на други лица, а също така и фактури по покупки на „****, но на различна стойност от действително платената по сделката или на такива, които са анулирани от издателя им чрез данъчно-кредитни известия, поради неплащане от страна на „*****. Такива фактури подс. Д. нямал право да описва като извършени покупки и да ползва по тях данъчно предимство, но след като правил това той приспадал неследващ се данъчен кредит на „**** по смисъла на чл. 255, ал.1, т.7 от НК.

Освен по този начин, подс. Д. укривал ДДС и след като по реално извършени от него продажби на стоки той не включвал тези продажби в месечните СД по ЗДДС и дневниците за продажби и по този начин той не начислявал и не плащал ДДС, каквото е законовото изискване. Представяйки такива СД и дневници за покупки и продажби, които не отразявали реалната търговска дейност на фирмата по извършени от нея покупки и продажби, той използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.

Избягвайки установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери по този начин, той извършвал престъпление по чл.255, ал.1, т.6 от НК.

В различните данъчни периоди подс. Д. осъществил в условията на продължавано престъпление следните деяния:

 

1.    Данъчен период м.05.2008г.

 

За периода, подс. Д.  подал СД №: 0999163/13.06.2008г. с данъчна основа  на покупките – 55 216,01 лв., ДДС покупки – 11 043,21 лв., ДО на продажбите - 54 909,50 лв., ДДС продажби - 10 981,90 лв., с деклариран ДДС за възстановяване – 61,31 лв.– т.3, стр. 45

В дневника за покупки /т.3, стр. 50/ като покупки на «****, Д. включил следните фактури:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

3-51

05

2008

******

628

31

05

2008

брашно

22,000.00

4,400.00

26,400.00

3-51

05

2008

*******

428

31

05

2008

захар

24,000.00

4,800.00

28,800.00

3-50

05

2008

Други доставчици

 

 

05

2008

 

9,216.01

1,843.21

11,059.21

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

55,216.01

11,043.21

66,259.21

3-45

05

2008

СД №: 0999163/13.06.2008

 

 

ДДС продажби

54,909.50

10,981.90

65,891.40

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  за възстановяване

61.31

 

 

За периода, „****  декларирал фактурирани доставки от:

-  „*****” с фактура №: 628/31.05.2008г. с предмет на доставка „Брашно” с ДО – 22 000.00 лв., ДДС – 4 400.00 лв. и обща сума – 26 400,00 лв.

В хода на разследването не е установена фактура оригинал представена от „****.

Приложено е копие на фактура предоставено от „*****– том 5, стр. 222, от което е видно, че „***** е издало фактура №: 628/28.05.2008г. но  с друг получател „***** с ДО – 24 599,17 лв., ДДС – 4 919,83 лв. и обща сума – 29 519,00 лв.

От показанията на свидетеля Д. С. Б. – ***** на „*****, се установява, че фактурата е издадена на „***** и предоставя всички документи за справка – том 5, стр. 198.

Приложени са Дневниците за продажби на „*****, от които е видно, че фактура №: 628/28.05.2008г. е с получател „****** – том 5, стр. 221.

От приложените документи е видно, че по фактурата не е извършена реална облагаема доставка, защото получателят на доставката е „*****, в резултат на което данъкът е начислен неправомерно от подс. Д. и не е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС.

- *******№: 428/31.05.2008г. с предмет на доставка „Захар” с ДО – 24 000.00 лв., ДДС – 4 800.00 лв. и обща сума – 28 800,00 лв.

В материалите на ДП е приложено копие на фактура предоставено от *****”– том 5, стр. 190, от което е видно, че „******” е издало фактура №: 428/30.11.2007г. с получател ******” с ДО – 217.86 лв., ДДС – 43,57 лв. и обща сума – 261,43 лв.

От показанията на свидетеля Ю. Р. Д. – **** на *****”, се установява, че фактурата е издадена на **** и представя документи за справка.

От приложените документи в ДП е видно, че по фактурата не е извършена реална облагаема доставка на «****, защото получателят на доставката е ******, в резултат на което данъкът е начислен неправомерно и не е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС.

За м. 05.2008г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 9 200.00 лв. от „****** по фактури издадени от „****** в размер на 4 400,00лв. и ******* в размер на 4 800,00 лв. /4 400,00 + 4 800,00 лв. = 9 200.00 лв./

С гореописаното деяние  за  този данъчен период подс. Д. укрил данъчни задължения  на ***** в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит.

 

2. Данъчен период м.06.2008г.

 

За периода, подс. Д. подал СД №: 24001006226/14.07.2008г. с ДО на покупките – 204 395,00 лв., ДДС покупки – 40 878.92 лв., ДО на продажбите – 145 602.57лв., ДДС продажби – 29 120,51лв., с деклариран ДДС за възстановяване – 11 758.41 лв.– т.3, стр. 56

В материалите на ДП е приложена фактура №: 218/01.06.2008г. с доставчик ****, получател ****** с предмет на доставка „Царевица” с ДО – 35 487,00 лв., ДДС – 7 097,40 лв. и обща сума – 42 584,40 лв. – том 5, стр. 224.

От показанията на свидетеля П. Г. П. - ***** на *****, се установява, че е имал търговски взаимоотношения с ******, като е закупил царевица 78 860 кг. по фактура №: 218/01.06.2008г.

Фактурата е включена в Дневника за покупки на ****** – том 5, стр. 228.

 При проверка на Дневник продажби м.06.2008г. на *****,  назначената по делото експертиза установила, че фактура №: 218/01.06.2008г. не е включена в дневника за продажби – том 3, стр. 59.

За периода м.06.2008г. не е начислен ДДС съгласно чл.86, ал.1, т. 2 и т.3 от ЗДДС  в размер на 7 097,40 лв. от ***** по фактура №: 218/01.06.2008 г. с получател ******.

Подсъдимият Д. не декларирал извършена от ***** продажба в изискуемите от закона счетоводни документи и по този начин използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП гр. Пловдив, офис гр.Стара Загора - СД  по ЗДДС за периода м. юни, и съответния дневник за продажби, като с деянието си укрил данъчни задължения  на **** в инкриминиран размер  посочен по-горе.

 

3. Данъчен период м.07.2008г.

 

За периода, подс. Д.  подал СД №: 1013299/14.08.2008 г. с ДО на покупките – 302 429.46 лв., ДДС покупки – 60 485.88 лв., ДО на продажбите - 329 076.71лв., ДДС продажби - 65 815.34лв., с деклариран ДДС за внасяне – 5 329,46лв., приспаднат – 5 329,46– т.3,стр. 69

В дневника за покупки /т.3, стр. 69/ като покупки на **** Д. включил следните фактури:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

3-77

07

2008

******

64

28

07

2008

Пшеница

146,899.20

29,379.84

176,279.04

3-75

07

2008

******

 

 

07

2008

 

155,530.26

31,106.04

186,636.31

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

302,429.46

60,485.88

362,915.35

3-69

07

2008

СД №: 1013299/14.08.2008

 

 

ДДС продажби

329,076.71

65,815.34

394,892.05

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  за внасяне

 

5,329.46

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС приспаднат

 

5,329.46

 

 

За периода, ****** декларирал фактурирана доставка от ****** с фактура №: 64/28.07.2008г. с предмет на доставка „Пшеница” с ДО – 146 899,20лв., ДДС – 29 379,84лв. и обща сума – 176 279,04лв.

В материалите на ДП е приложено копие на фактура, предоставено от ****** – том 5, стр. 33, от което е видно, че ДО е 50 899,20 лв., ДДС – 10 179.84 лв. и обща сума – 61 079,04 лв. тоест сумата във фактурата е различна от тази включена в Дневника за покупки на „Д.” ЕООД.

От показанията на свидетеля Р. С. К. – ***** на ****** се установява, че фактурата е издадена на *****, транспортът е за сметка на *****, но до момента няма плащане по фактурата. Липсва облагаема доставка по смисъла на Закона и за  **** не възниква право за приспадане на ДДС.

        ***** не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС.

За м. 07.2008г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 29 379,84лв. от ***** по фактура издадена от „*****.

С гореописаното деяние  за  този данъчен период, подс. Д. укрил данъчни задължения  на **** в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит.

За същия данъчен период м.юли, подс. Д. укривал данъчни задължения на фирмата си и като  не декларирал реално извършени от нея продажби, което по закон бил длъжен да стори като отрази продажбите в съответната СД и дневника за продажби.

 По делото е установена налична Фактура №: 314/31.07.2008г. с доставчик ***** , получател ******  с предмет на доставка „Пшеница” с ДО – 61 541,60 лв., ДДС – 12 308,32 лв. и обща сума – 73 849,92 лв.

От показанията на свидетеля Г. П. Г. - *****на „****, се установява, че е имал търговски взаимоотношения с *****, като е закупил „пшеница и ечемик”  по фактура №: 314/31.07.2008г. Плащането е осъществено по банков път.

Фактурата е включена в Дневника за покупки на ***** за м.07.2008г. – видно от РА – том 2, стр. 63.

 При проверка на Дневник продажби м.07.2008г. на *****, експертизата установила, че фактура № 314/31.07.2008г. не е включена в дневника за продажби – том 3, стр. 72.

За периода м.07.2008г. не е начислен съгласно чл.86, ал.1, т. 2 и т.3  от ЗДДС в размер на 12 308,32 лв. от ***** по фактура № 314/31.07.2008г. с получател ******.

Подсъдимият Д. не декларирал извършена от **** продажба в изискуемите от закона счетоводни документи и по този начин използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП гр. Пловдив, офис гр.Стара Загора - СД  по ЗДДС за периода м.юли, и съответния дневник за продажби, като с деянието си укрил данъчни задължения  на **** в инкриминиран размер  посочен по-горе.

Общо за перида, подс. Д. укрил данъчни задължения на ***** в размер на 41 688.16 лв. /29 379.84 лв. от приспадане на неследващ се данъчен кредит и 12 308.32 лв. от неначислен ДДС по извършени реални доставки от фирмата/.

 

4. Данъчен период м.08.2008г.

 

За периода, подс. Д.  подал СД № 24001020087/15.09.2008г. с ДО на покупките – 241 144.24 лв., ДДС покупки – 48 228.82 лв., ДО на продажбите – 252 378,24 лв., ДДС продажби – 50 475.65 лв., с деклариран ДДС за внасяне – 2 246,83 лв., приспаднат – 2 246,83– том 3, стр. 82 от ДП.

 

По делото са  установени наличие на Фактури с № 331/05.08.2008г., № 332/06.08.2008г., № 338/08.08.2008г., № 383/26.08.2008г. с доставчик *****, получател ***** е с предмет на доставка „пшеница, ечемик, слънчоглед” с обща стойност на ДО – 205 693,70 лв., ДДС – 41 138,74 лв. и обща сума – 246 832,44 лв.

От показанията на свидетеля Г. П. Г. - **** на ***** се установява, че е имал търговски взаимоотношения с ****, като е закупил „пшеница, ечемик и слънчоглед” по горепосочените фактури. Плащането е осъществено по банков път.

Фактурата е включена в Дневника за покупки на ***** за м.08.2008г. – видно от РА – том 2, стр. 66 от ДП.

 При проверка на Дневник продажби м.08.2008г. на ***** експертизата установила, че фактури с № 331/05.08.2008г., № 332/06.08.2008г., № 338/08.08.2008г., № 383/26.08.2008г., не са включени в дневника за продажби – том 3, стр. 90.

За периода м.08.2008г. не е начислен ДДС съгласно чл.86, ал.1, т. 2 и т.3  от ЗДДС в размер на 41 138,74 лв. от „Д.” ЕООД по фактура № 331/05.08.2008г., № 332/06.08.2008г., № 338/08.08.2008г., № 383/26.08.2008г. с получател *****.

Подсъдимият Д. не декларирал извършена от **** продажба в изискуемите от закона счетоводни документи и по този начин използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП гр. Пловдив, офис гр.Стара Загора -СД  по ЗДДС за  този период, и съответния дневник за продажби, като с деянието си укрил данъчни задължения  на ***** в инкриминиран размер  посочен по-горе.

 

 

5. Данъчен период м.09.2008г.

 

За периода, подс. Д.  подал СД № 1026973/14.10.2008г. с ДО на покупките – 246 434,03 лв., ДДС покупки – 49 286,75 лв., ДО на продажбите - 268 509,84 лв., ДДС продажби - 53 701,96 лв., с деклариран ДДС за внасяне – 4 415,21 лв., ДДС приспаднат – 4 182,12 лв. и ДДС ефективно внесен – 233,09 – т.3,стр. 94

В Дневник за покупки – т.3, стр. 99 са посочени следните доставки:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

3-101

09

2008

*****

12

19

09

2008

Слънчоглед

48,790.00

9,758.00

58,548.00

3-99

09

2008

****

 

 

09

2008

 

197,644.03

39,528.75

237,172.78

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

246,434.03

49,286.75

295,720.78

3-94

09

2008

СД №: 1026973/14.10.2008

 

 

ДДС продажби

268,509.84

53,701.96

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  за внасяне

 

4,415.21

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС приспаднат

 

4,182.12

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС ефективно внесен

233.09

 

 

За периода, ******* е декларирал фактурирана доставка от ***** с фактура № 12/19.09.2008г. с предмет на доставка „Слънчоглед” с ДО – 48 790,00 лв., ДДС – 9 758,00 лв. и обща сума – 58 548,00 лв.

В материалите на ДП липсва приложена фактура оригинал представена от *****.

Приложена е оригинална фактура представена от *****– том 5, стр. 180, от което е видно, че фактура № 12 е с дата 16.09.2008г. и е с получател *****, с ДО – 23 790,00 лв., ДДС – 4 758,00 лв. и обща сума – 28 548,00лв.

От показанията на свидетелката С. Й. К. – **** на *****, се установява, че фактурата е издадена на ****** и същата след това е анулирана и затова оригиналът е при тях, с прикачения фискален бон.

**** не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС. От приложените документи в ДП е видно, че по фактурата не е извършена реална облагаема доставка, защото получателят на доставката е *****, в резултат на което данъкът е начислен неправомерно и не е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС, т.е. документите са с невярно съдържание.

За м. 09.2008г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 9 758,00 лв. от „Д.” ЕООД.

С гореописаното деяние за  този данъчен период, подс. Д. укрил данъчни задължения  на ***** в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит.

 

6. Данъчен период м.11.2008г.

 

За периода е подадена от подс. Д. СД № 1041155/15.12.2008г. с ДО на покупките – 362 447,37 лв., ДДС покупки – 72 489,45 лв., ДО на продажбите - 422 273,05 лв., ДДС продажби - 84 454,60 лв., с деклариран ДДС за внасяне – 11 965,15 лв., ДДС приспаднат – 11 965,15 лв. – т.3,стр.118

Дневник за покупки – т.3, стр. 125 са посочени следните доставки:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

3-126

11

2008

*****

806

16

11

2008

Пшеница

221,650.00

44,330.00

265,980.00

3-126

11

2008

******

502

16

11

2008

Слънчоглед

52,000.00

10,400.00

62,400.00

3-125

11

2008

*****

 

 

11

2008

 

88,797.37

17,759.45

106,556.84

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

362,447.37

72,489.45

434,936.84

3-118

11

2010

СД №: 1041155/15.12.2008

 

 

ДДС продажби

422,273.05

84,454.60

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  за внасяне

 

11,965.15

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС приспаднат

 

11,965.15

 

 

За периода, ***** е декларирал фактурирани доставки от:

-  ***** с фактура № 806/16.11.2008г. с предмет на доставка „Пшеница” с ДО – 221 650,00 лв., ДДС – 44 330,00 лв. и обща сума – 265 980,00 лв.

В материалите на ДП е приложено копие на фактура предоставено от ***** – том 5, стр. 176, от което е видно, че фактурата е с дата 16.10.2008г. и е с ДО – 2 456,67 лв., ДДС – 491,33 лв. и обща сума – 2 948,00 лв. с предмет на доставка „Транспортна услуга, тоест фактурата е с различна дата, сума и предмет на доставка от тази, която подс. Д. чрез **** е декларирал в дневника си за покупки м.11.2008г.

От показанията на свидетеля Р. Н. Р. – ***** на „**** се установява, че потвърждава приложените документи от „*****

Приложени са Дневниците за продажби м.10.2008г. на „*****, от които е видно, че фактура № 628/16.10.2008г.е включена. – том 5, стр. 171.

           От приложените документи в ДП е видно, че фактурата е с друг предмет на облагаема доставка  и стойност на покупката, в резултат на което данъкът е начислен неправомерно и не е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС.

- „***** с фактура № 502/16.11.200 г. с предмет на доставка „Слънчоглед” с ДО – 52 000.00 лв., ДДС – 10 400,00 лв. и обща сума – 62 400,00 лв.

От показанията на свидетеля Ц. И. М. – ***** на *****, се установява, че фактура с такъв голям номер и дата не е издавана на ****. Последният пореден номер фактура е с № 37 за отчетната 2008г.

Приложени са дневниците за продажби на ***** м. 11.2008 г., от които е видно, че такава фактура не е включена. – том 5, стр. 151.

*****не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС. Начислен е данък, без да е възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.25 от същия закон т.е. начислен е данък без основание. В тази връзка на основание чл. 70 ал. 5 във връзка с чл. 6 и чл. 9 и разпоредбите на чл. 68, ал. 1 от ЗДДС /сумата на данъка, която регистрираното по ЗДДС лице има право да приспадне от данъчните си задължения за получени от него стоки и услуги по облагаеми доставки/, не е начислен правомерно.

 Съгласно изготвената по делото ССЕ за м. 11.2008 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 54 730.00 лв. от **** по фактури издадени от ***** в размер на 44 330,00 лв. и „***** в размер на 10 400,00 лв. /44 330,00 + 10 400,00 лв = 54 730.00 лв./ и същият е дължим.

С гореописаното деяние  за  този данъчен период подс. Д. укрил данъчни задължения  на ***** в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит.

 

7. Данъчен период м.12.2008г.

 

За периода е  подадена от Д. СД № 1048374/14.01.2009г. с ДО на покупките – 440 775,05 лв., ДДС покупки – 88 154.95 лв., ДО на продажбите - 443 140.22 лв., ДДС продажби - 88 628.03 лв., с деклариран ДДС за внасяне – 473,08 лв., ДДС приспаднат – 315,22 лв. и ДДС ефективно внесен – 157,86 лв.– т.3,стр.130

В Дневник за покупки – т.3,  стр. 136 били декларирани следните покупки:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

3-140

12

2008

*****

711

31

12

2008

аванс

136,000.00

27,200.00

163,200.00

3-138

12

2008

*****

92

29

12

2008

слънч. олио

126,340.00

25,268.00

151,608.00

3-138

12

2008

*****

93

30

12

2008

слънч. олио

123,280.00

24,656.00

147,936.00

3-136

12

2008

*****

 

 

12

2008

 

55,155.05

11,030.95

66,186.00

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

440,775.05

88,154.95

528,930.00

3-130

12

2008

СД №: 1048374/14.01.2009

 

 

ДДС продажби

443,140.22

88,628.03

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  за внасяне

 

473.08

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС приспаднат

 

315.22

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС ефективно внесен

157.86

 

 

За периода „***** е декларирал фактурирани доставки от:

-  ******с фактура № 711/31.12.2008г. с предмет на доставка ***** с ДО – 136 000,00 лв., ДДС – 27 200,00 лв. и обща сума – 163 200,00 лв.

В материалите на ДП липсва приложена фактура оригинал представена от *****.

Приложена е Справката декларация за м.12.2008г. на ******, от която е видно, че за м.12.2008г. няма извършвани продажби – том 5, стр. 137.

От показанията на свидетеля Ц. И. М. – ***** на *****, се установява, че фактура с № 711/31.12.2008г. не е издавана на *****.

        ***** не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС. Начислен е данък без да е възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.25 от същия закон, т.е. начислен е данък без основание. В тази връзка на основание чл. 70 ал. 5 във връзка с чл. 6 и чл. 9 и разпоредбите на чл. 68, ал. 1 от ЗДДС /сумата на данъка, която регистрираното по ЗДДС лице има право да приспадне от данъчните си задължения за получени от него стоки и услуги по облагаеми доставки/ не е начислен правомерно.

 

- ****** с два броя фактури с № 92/29.12.2008г. и № 93/30.12.2008г.  с предмет на доставка „Слънчогледово олио” с обща стойност на ДО – 249 620,00 лв., ДДС – 49 924,00 лв. и обща сума – 299 944,00 лв.

В материалите на ДП липсват приложени фактури оригинал представени от ******.

От показанията на свидетеля А. М. Ц. се установява, че до 29.11.2011г. ***** на дружеството е била Ц. Г., която не е предала на новото ръководство счетоводния архив.

От извършената насрещна проверка в информационните регистри по ЗДДС на НАП ревизиращият орган е установил, че в Дневника за продажби на **** за м.12.2008г. фактури с № 92/29.12.2008г. и № 93/30.12.2008г. са издадени не на *****, а с друг получател и със други стойности– том 2, стр. 78

Съгласно изготвената по делото експертиза ***** не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС. От приложените документи в ДП е видно, че по фактурите не е извършена реална облагаема доставка, защото получателите на доставките са други фирми, в резултат на което данъкът е начислен неправомерно и не е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС, т.е. документите са с невярно съдържание.

За м. 12.2008г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 77 124.00 лв. от „Д.” ЕООД по фактури, издадени от ****** в размер на 27 200,00 лв. и ****** в размер на 49 924,00 лв. /27 200,00 лв,+ 49 924,00 = 77 124.00 лв./.

С гореописаното деяние  за  този данъчен период, подс. Д. укрил данъчни задължения  на ***** в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит.

 

8. Данъчен период м.02.2009г.

 

За периода е подадена от подс. Д. СД № 1062997/14.03.2009г. с ДО на покупките – 308 212,49 лв., ДДС покупки – 61 642,45 лв., ДО на продажбите - 308 210,83 лв., ДДС продажби - 61 642,16 лв., с деклариран ДДС за възстановяване в размер на 0,29 лв. – том 3, стр. 156

В Дневник за покупки – т.3, стр.161 били декрарирани следните покупки:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

3-162

02

2009

*****

877

27

02

2009

брашно

220,400.00

44,080.00

264,480.00

3-161

02

2009

******

 

 

 

 

 

87,812.49

17,562.45

105,374.94

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

308,212.49

61,642.45

369,854.94

3-156

02

2009

СД №: 1062997/14.03.2009

 

 

ДДС продажби

308,210.83

61,642.16

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  за възстановяване

0.29

 

 

За периода, *****е декларирал фактурирани доставки от:

-  ******” с фактура № 877/27.02.2009г. с предмет на доставка „Брашно” с ДО – 220 400.00 лв., ДДС – 44 080,00 лв. и обща сума – 264 480,00 лв.

В материалите на ДП липсва приложена фактура оригинал представена от „Д.” ЕООД.

Приложено е копие на фактура предоставено от ****** – том 5, стр. 212, от което е видно, че ***** е издало фактура № 877/27.02.2009г., но с със съвсем различна стойност:  ДО – 19 200,00 лв., ДДС – 3 840,00 лв. и обща сума – 23 040,00 лв.

От показанията на свидетеля Д. С. Б. – **** на ***** – том 5, стр. 198, се установява, че „брашното” е доставено на два пъти, транспортът е за сметка на *****, с МПС СТ 5825НН с водач Г. Н. Фактурата е платена изцяло: на 04.06.2009г. с банков превод – 1 493,08 лв., на 31.07.2009г.в брой са платени 113,00 лв., на 25.09.2009г. – са платени 10 000,00 лв., на 24.09.2009г. – с банков превод – 8 715,00 лв. и на 07.10.2009г. – с банков превод – 2 718,92 лв. /1 493,08 +113,00+10 000,00+ 8 715,00 + 2 718,92 =23 040.00 лв./

Приложени са Дневниците за продажби м.02.2009г. на *****, от които е видно, че фактура № 877/27.02.2009г. е с получател *****– том 5, стр. 203.

Назначената по делото експертиза е признала за периода ползването на данъчен кредит от ****** в размер на 3 840,00 лв., каквато е била реалната стойност на покупката.

Също според нея за м.02.2009г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 40 240,00 лв. от ***** по фактура издадена от *****./ 44 080,00 лв. – 3 840,00 лв.= 40 240.00 лв./

С гореописаното деяние  за  този данъчен период подс. Д. укрил данъчни задължения  на ***** в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит.

 

9. Данъчен период м.03.2009г.

 

За периода е подадена от подс. Д. СД № 1069884/14.04.2009г. с ДО на покупките – 86 511.69 лв., ДДС покупки – 17 302,35 лв., ДО на продажбите - 77 487,28 лв., ДДС продажби - 15 497,46 лв., с деклариран ДДС за възстановяване в размер на на 1 804,89 лв. – том 3, стр. 166

Дневник за покупки – т.3,  стр. 169 били декрарирани следните покупки:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

3-170

03

2009

*****

889

23

03

2009

брашно

19,200.00

3,840.00

23,040.00

3-170

03

2009

*****

269

25

03

2009

ечемик

18,430.00

3,686.00

22,116.00

3-169

03

2009

******

 

 

03

2009

 

48,881.69

9,776.34

58,658.03

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

86,511.69

17,302.35

103,814.03

3-166

03

2009

СД №: 1069884/14.04.2009

 

 

ДДС продажби

77,487.28

15,497.46

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  за възстановяване

1,804.89

 

 

За периода ***** е декларирал фактурирани доставки от:

- ***** с фактура № 889/23.03.2009г. с предмет на доставка „Брашно” с ДО – 19 200.00 лв., ДДС – 3 840,00 лв. и обща сума – 23 040,00 лв.

В материалите на ДП е приложено е копие на фактура предоставена от ***** – том 5, стр. 217 с получател ****** с ДО – 24 430,00 лв., ДДС – 0 00 лв. и обща сума – 24 430,00 лв.с предмет на доставка „Лихви съгласно договор за заем м.01, м.02, м.03.2009г.

От показанията на свидетеля Д. С. Б. – ****на ****, се установява, че фактурата е с получател ****** – том 5, стр. 198.

Приложени са Дневниците за продажби м.03.2009г. на *****, от които е видно, че фактура № 889/24.03.2009г. е с получател ***** – том 5, стр. 216.

**** не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС. От приложените документи в ДП е видно, че по фактурата не е извършена реална облагаема доставка, защото получателят на доставката е *****, в резултат на което данъкът е начислен неправомерно и не е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС.

- **** с фактура № 269/25.03.2009г. с предмет на доставка „Ечемик” с ДО – 18 430.00 лв., ДДС – 3 686.00 лв. и обща сума – 22 116,00 лв.

Видно от материалите по ревизионното производство при извършена насрещна проверка документирана с Протокол № 24-02 -1000843-3339/26.04.2010г. и с показанията на Д. И., ******, е установено, че фактурата е анулирана, като на ревизиращия орган са представени трите фактури от кочана, с включен надпис „Анулирана”. Фактурата е с получател ***** но стока по фактурата не е доставена. Фактурата е отразена в Дневника за продажби м.03.2009г. с нулева стойност. – том 2, стр. 83,84.

         **** не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС. Начислен е данък без да е възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.25 от същия закон т.е. начислен е данък без основание. В тази връзка на основание чл. 70 ал. 5 във връзка с чл. 6 и чл. 9 и разпоредбите на чл. 68, ал. 1 от ЗДДС данъкът не е начислен правомерно.

За м. 03.2009г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 7 526,00 лв. от „Д.” ЕООД по фактури издадени от **** в размер на 3 840, лв. и ***** в размер на 3 686,00 лв. /3 840 + 3 686,00 = 7 526.00 лв./.

    С гореописаното деяние  за  този данъчен период подс. Д. укрил данъчни задължения  на **** в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит.

 

 

10. Данъчен период м.04.2009г.

 

За периода е подадена от подс. Д. СД № 1077696/14.05.2009г. с ДО на покупките – 22 255,05 лв., ДДС покупки – 4 451,02 лв., ДО на продажбите - 30 613,36 лв., ДДС продажби - 6 122,68 лв., с деклариран ДДС за внасяне в размер на на 1 671,66 лв., приспаднат ДДС – 1 671,66 лв. – том 3, стр. 177

В материалите на ДП е приложена фактура 273/07.04.2009г. с доставчик ***** и с получател ****с  предмет на доставка „САС - 60 тона , с ДО – 30 000,00 лв., ДДС – 6 000,00 лв. и обща сума – 36 000,00лв. – том 5, стр. 125. Към фактурата е приложен Приемно – предавателен протокол с дата 10.04.2009г. за доставка на 30 тона САС – том 5, стр. 126.

Поради недоставяне на останалото количество от стоката, е издадено данъчно кредитно известие /ДКИ/ № 274/10,04,2009г. към фактура № 273/07.04.2009г. с ДО – 15 000,00 лв., ДДС – 3 000,00 лв. и обща сума - 18 000,00 лв. - том 5, стр.125.

Приложени са Дневниците за продажби за м.04.2009г. на ****** – том 5, стр.129, от които е видно, че фактурата и ДКИ са включени.

Приложена е заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ, от която е видно, че **** е длъжен да плати на ****** сумата в размер на 18 000,00 лв. – том 5, стр. 130 и 130 гр.

Приложен е изпълнителен лист с дата 01.10.2009г. – том 5, стр. 131.

След анализ на материалите по делото, експертизата установила, че фактура № 273/07.04.2009г. е включена в Дневниците за покупки на **** за м.03.2009г. – том 3, стр. 170 и е с дата 30.03.2009г., тоест ***** е приспаднал данъчен кредит в размер на 6 000,00 лв. през м.03,2009г., а е трябвало да включи фактурата в Дневниците за покупки м.04,2009г.

 ДКИ не е включено в Дневниците за покупки на ***** м. 04.2009г. – том 3, стр. 180, както и в нито един от следващите данъчни периоди.

Кредитното известие е първичен счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка или се нулира данъчната основа при развалянето на доставка, за която вече е издадена Фактура.

За м. 04.2009г. неправилно е ползван данъчен кредит в размер на 3 000,00 лв. от ***** в резултат на неотразяване в счетоводството и включването в Дневниците за покупки на Кредитно известие № 274/10.04.2009г. към фактура № 273/07.04.2009г.

 С гореописаното деяние  за  този данъчен период подс. Д. укрил данъчни задължения  на ***** в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит

 

11. Данъчен период м.05.2009г.

 

За периода е подадена  от подс. Д. СД № 1085055/15.06.2009г. с ДО на покупките – 178 850,92 лв., ДДС покупки – 35 770,07 лв., ДО на продажбите - 177 713,06 лв., ДДС продажби - 35 542,63 лв., с деклариран ДДС за възстановяване в размер на 227.44 лв.

 В дневника за покупки том 3, стр. 184 са отразени покупки както следва:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ – фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

3-187

05

2009

*****

42

30

05

2009

пшеница

109,986.00

21,997.20

131,983.20

3-187

05

2009

*****

44

30

05

2009

слънчоглед

16,767.00

3,353.40

20,120.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126,753.00

25,350.60

152,103.60

3-186

05

2009

******

 

 

 

 

 

52,097.92

10,419.58

62,517.50

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

178,850.92

35,770.07

214,621.10

3-184

05

2009

СД №:1085055/15.06.2009

 

 

ДДС продажби

177,713.06

35,542.63

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  възстановяване

 

227.44

 

 

За периода, ***** е декларирал фактурирани доставки от ****** с два броя фактури с № 42/30.05.2009г. и № 44/ 30.05.2009г. с предмет на доставка „Пшеница и Слънчоглед” с обща стойност на ДО – 126 753,00 лв., ДДС – 25 350,60 лв. и обща сума – 152 103,60 лв.

В материалите на ДП е приложено  копие на фактура № 42/08.09.2009г. с получател *****, и с доставчик ***** с предмет на доставка „Слънчоглед и пшеница реколта 2008 г.” с ДО – 52 470,00 лв., ДДС – 10 494,00 лв. и обща сума – 62 964,00 лв. – том 5, стр. 146. Копието е предоставено от ****

Приложено е копие на фактура № 44/28.10.2009г. с предмет на доставка „Слънчоглед” с ДО – 59 583,60 лв., ДДС – 11 916,72 лв. и обща сума – 71 500,32 лв. – том 5, стр. 147, с получател ***** и доставчик ****.

Издаването на данъчна фактура и включването на издадената фактура в дневниците за покупки на получателя, съответно в дневника за продажби на доставчика, за сътветните данъчни периоди, както и в счетоводните регистри не води до извода за реално извършване на доставката и по своята същност не е облагаема доставка. За целите на данъчното облагане са необходими придружителни документи и конкретни доказателства, че конкретната доставка на стока или услуга е реално извършена.

Приложени са Дневниците за продажби м.05.2009г. на ***** от които е видно, че фактури № 42/30.05.2009г. и № 44/30.05.2009г. с получател **** не са включени – том 5, стр. 155

**** не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС. Поради не представяне на данъчните органи, а после на досъдебното производство първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС – чл.71, т.1 от ЗДДС и придружителни документи към тях, експертизата установила, че липсва данъчно събитие т.е. липсва доставка съгласно чл. 6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл. 25 от ЗДДС по фактури издадени от доставчика ****.

За м. 05.2009г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 25 350,60 лв. от ***** по фактури издадени от ***** и същият е дължим.

С гореописаното деяние  за  този данъчен период подс. Д. укрил данъчни задължения  на ****** в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит.

 

12.  Данъчен период м.06.2009 г.

 

За периода е подадена от подс- Д. СД № 1092361/14.07.2009г. с ДО на покупките – 183 372.69 лв., ДДС покупки – 36 674.48 лв., ДО на продажбите – 185 292,96 лв., ДДС продажби – 37 058,60 лв., с деклариран ДДС за възстановяване в размер на 384.12 лв., приспаднат – 360,96 лв. и ефективно внесен – 23.16 лв. – том 4, стр. 1

В материалите на ДП е приложена фактура № 672/30.06.2009г. с доставчик **** , получател ***** с предмет на доставка „Пшеница” с ДО – 52 035,00 лв., ДДС – 10 407,00 лв. и обща сума – 62 442,00 лв. – том 5, стр. 226.

От показанията на свидетеля П. Г. П. - **** на *****, се установява, че той е имал търговски взаимоотношения с ****, като е закупил пшеница - 208140 кг по фактура № 672/30.06.2009г.

Фактурата е включена в Дневника за покупки на ***** – том 5, стр. 227.

 При проверка на Дневник продажби м.06.2009г. на *****, експертизата установи, че фактура № 672/30.06.2009г., не е включена в дневника за продажби – том 4, стр.3.

За периода м.06.2009г. не е начислен ДДС съгласно чл.86, ал.1, т. 2 и т.3  в размер на 10 407,00 лв. от ****по фактура № 672/30.06.2009г. с получател *****.

  Подсъдимият Д. не декларирал извършена от ***** продажба в изискуемите от закона счетоводни документи и по този начин използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП гр. Пловдив, офис гр.Стара Загора -СД  по ЗДДС за  този период, и съответния дневник за продажби, като с деянието си укрил данъчни задължения  на **** в инкриминиран размер  посочен по-горе.

 

13.  Данъчен период м.07.2009г.

 

За периода е подадена СД № 24001100331/14.08.2009г. с ДО на покупките – 159 397.75 лв., ДДС покупки – 31 879.59 лв., ДО на продажбите - 159 395.74 лв., ДДС продажби - 31 879.17 лв., с деклариран ДДС за възстановяване в размер на 0,42 лв. – том 4, стр. 11

 В Дневник за покупки – т.4, стр. 12 са посочени следните доставки:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

Предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

4-12гр.

07

2009

*****

43

28

07

2009

пшеница

104,284.80

20,856.96

125,141.76

4-12

07

2009

****

 

 

07

2009

 

55,112.95

11,022.59

66,135.54

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

159,397.75

31,879.59

191,277.30

4-11

07

2009

СД №: 24001100331/14.08.2009

 

 

ДДС продажби

159,395.74

31,879.17

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  за възстановяване

0.42

 

 

За периода, ****е декларирал фактурирана доставка от ***** с фактура № 43/28.07.2009г. с предмет на доставка „Пшеница” с ДО – 104 284,80 лв., ДДС – 20 856,96 лв. и обща сума – 125 141,76 лв.

В материалите на ДП е приложен протокол от извършена насрещна проверка № 904636/14.12.2009г. – том 2, стр. 26, от който е видно, че на 07.12.2009г. е връчено искане на ***** за представяне на фактура № 43/28.07.2009г., която е отговорила, че не е издавана такава фактура на *****

От ***** е поискан оригинал на фактурата, но управителят на фирмата с декларация е декларирал, че е допусната техническа грешка – ****** няма фактура № 43.28.07.2009г.

***** не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС. Начислен е данък без да е възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.25 от същия закон т.е. начислен е данък без основание. В тази връзка на основание чл. 70 ал. 5 във връзка с чл. 6 и чл. 9 и разпоредбите на чл. 68, ал. 1 от ЗДДС данъкът не е начислен правомерно.

За м. 07.2009г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 20 856,96  лв. от „Д.” ЕООД по фактура издадена от ***** и същият е дължим.

С гореописаното деяние  за  този данъчен период, подсъдимият Д. укрил данъчни задължения  на ****** в инкриминиран размер, посочен по-горе, като приспаднал неследващ се данъчен кредит.

 

  14. Данъчен период м.09.2009г.

 

За периода е подадена от подс. Д. СД № 24001115268/14.10.2009г. с ДО на покупките – 1 042 902.90 лв., ДДС покупки – 208 580.57 лв., ДО на продажбите - 1 043 072.13 лв., ДДС продажби - 208 614.41 лв., с деклариран ДДС за внасяне в размер на 

33. 84 лв. – том 4, стр. 26

В Дневник за покупки – т.4, стр. 28 са посочени покупки:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

Получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

4-28

09

2009

*****

2211

08

09

2009

ечемик и пшеница

21,360.00

4,272.00

25,632.00

4-28

09

2009

*****

303

30

09

2009

ам.нитрат

149,100.00

29,820.00

178,920.00

4-28

09

2009

*****

27

02

09

2009

слънчоглед

128,960.00

25,792.00

154,752.00

4-28

09

2009

*****

 

 

09

2009

 

743,482.90

148,696.58

892,179.48

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

1,042,902.90

208,580.57

1,251,483.48

4-26

09

2009

СД №: 24001115268/14.10.2009

 

 

ДДС продажби

1,043,072.13

208,614.41

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  за внасяне

 

33.84

 

 

За периода, ****** е декларирал фактурирани  доставки от:

 ***** с фактура № 2211/08.09.2009г. с предмет на доставка „Ечемик и Пшеница” с ДО – 21 360,00 лв., ДДС – 4 272,00 лв. и обща сума – 25 632,00 лв.

В материалите на ДП е приложено копие  на фактурата представено от ******, от което е видно, че същата е анулирана – том 5, стр. 114.

Приложени са Дневниците за продажби на **** за м.09.2009г., от които е видно, че фактурата не е включена – том 5, стр. 119 до стр. 121.

От показанията на свидетеля В. Б. Б. – **** на ***** , се установява, че фактурата е издадена на *****, стоката е натоварена и предадена на ***** След неплащане на сумата по фактурата от страна на *****, същата е анулирана, а за получената стока, която е предадена на *****, за да може да се отрази в счетоводството, е съставен Договор от дата 29.10.2009г. за съхранение и отговорно пазене между ****** и ***** – том 5, стр. 113. До момента ***** не е извършил плащане за стоката, нито е върната в склада на *****.

***** не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС. Начислен е данък без да е възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.25 от същия закон т.е. начислен е данък без основание. В тази връзка на основание чл. 70 ал. 5 във връзка с чл. 6 и чл. 9 и разпоредбите на чл. 68, ал. 1 от ЗДДС данъкът не е начислен правомерно.

За м. 09.2009г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 4 272,00 лв. от „Д.” ЕООД по фактура издадена от *****.

По декларирана доставка от ******* с фактура № 303/05.10.2009г.с предмет на доставка „Амониев нитрат” с ДО – 149 100,00 лв., ДДС – 29 820,00 лв. и обща сума – 178 920,00 лв.

В материалите на ДП е приложено копие на  фактурата представено от *******, от което е видно, че фактурата е с ДО – 99 400,00 лв., ДДС – 19 880,00 лв. и обща сума – 119,280,00 лв. – том 5, стр. 107.

Приложени са товарителници – том 5, от стр. 108 до стр. 112, за доставка на 280 тона амониев нитрат.

При извършената данъчна ревизия е установено, че фактурата е включена в  Дневника за продажби на ***** за м.10.2009г.

Поради факта че *****е декларирал фактура № 303 с различна дата и стойност, видно от оригинала същият има право на данъчен кредит в размер на 19 880,00 лв., а не на посочената в Дневника за покупки сума в размер на 29 820,00 лв.

Също така ***** неправилно е включил фактурата в Дневника за покупки м.09.2009 г. и е приспаднал данъчния кредит. Фактурата е трябвало да бъде включена в Дневника за покупки за м.10.2009г. и тогава да приспадне данъчния кредит.

Съгласно чл.124 ал.4 от ЗДДС получените данъчни документи по доставки, по които регистрираното лице е получател, се отразяват в „Дневника за покупки” най - късно до третия данъчен период, следващ този през който са издадени. /а не по-рано/

По тази фактура има реална доставка на стока ******” на 280 тона от страна на ******.

***** е трябвало да пусне коригираща СД за м.09,2009г. и да включи фактурата в СД за м.10.2009г. и тогава да ползва данъчния кредит в размер на 19 880,00 лв., а не по-рано.

Въпреки, че неправилно е включена фактурата през м.09,2009г. и неправилно е приспаднат данъчния кредит, експертизата е признала частично правото на данъчен кредит. За това, че е ползвал данъчния кредит в размер на 19 880,00 лв. един месец по-рано,  трябва само да му бъде начислена лихва.

За м.09.2009г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 9 940,00 лв. от **** по фактура издадена от ******. Тази сума е разликата между декларирания данъчен кредит от ***** в дневника за покупки и действителното ДДС по фактурата /29 820,00 лв. – 19 880,00 лв.= 9 940.00 лв.

По декларирана доставка от ***** с фактура № 27/02.09.2009г. с предмет на доставка „ Слънчоглед” с ДО – 128 960,00 лв., ДДС – 25 792,00 лв. и обща сума – 154 752,00 лв.

В материалите на ДП е приложено   копие  на фактурата представено от *****, от което е видно, че фактурата е анулирана том 5, стр. 104.

От показанията на свидетеля Г. Б. И. – **** на *****, се установява, че реална сделка не е имало. Свидетелят заявява дословно: “Фактурата я издадох, защото имаше уговорка за доставяне на стоката. Уговорено беше и сумата по фактурата да се плати по банков път. Изпратих копие на фактурата на ****, за да може да направи плащане и чак тогава да му доставя уговореното количество слънчоглед. След неплащане на сумата по фактурата, същата я анулирах, а стоката - слънчоглед продадох на други клиенти. Оригиналът на фактурата и двата индигирани екземпляра на фактурата са при мен. Не съм доставял слънчоглед на ****, защото не е имало плащане” – том 1, стр. 26.

***** не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС. Начислен е данък без да е възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.25 от същия закон т.е. начислен е данък без основание. В тази връзка на основание чл. 70 ал. 5 във връзка с чл. 6 и чл. 9 и разпоредбите на чл. 68, ал. 1 от ЗДДС данъкът не е начислен правомерно.

За м.09.2009г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 25 792,00 лв. от ***** по фактура издадена от ******.

Общо за м.09.2009г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит от ***** в размер на 40 004,00 лв. по фактури издадени от ******, ***** и ***** / 4 272,00 лв. + 9 940,00 лв. + 25 792,00 лв. = 40 004.00 лв./

С гореописаното деяние  за  този данъчен период подс. Д. укрил данъчни задължения  на ***** в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит.

 

 15. Данъчен период м.10.2009г.

 

За периода е подадена от Д. СД № 24001123150/16.11.2009г. с ДО на покупките – 317 234.94 лв., ДДС покупки – 63 446.96 лв., ДО на продажбите - 289 018.25 лв., ДДС продажби - 57 803.65 лв., с деклариран ДДС за възстановяване в размер на   5 643,31 лв. – том 4, стр. 36

 В  Дневник за покупки – т.4, стр. 40 са отразени следните покупки:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

4-40

10

2009

*****

202

02

10

2009

ечемик

40,000.00

8,000.00

48,000.00

4-40

10

2009

*******

 

 

10

2009

 

277,234.94

55,446.96

332,681.90

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

317,234.94

63,446.96

380,681.90

4-36

10

2009

СД №: 24001123150/16.11.2009

 

 

ДДС продажби

289,018.25

57,803.65

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  за възстановяване

5,643.31

 

 

За периода **** е декларирал фактурирана доставка от ****** с фактура № 202/02.10.2009г. с предмет на доставка *****с ДО – 40 000.00 лв., ДДС – 8 000,00 в. и обща сума – 48 000,00 лв.

В материалите на ДП е приложено   копие на фактурата представено от ***** – том 5, стр. 232.

Приложено е и ДКИ № 209/30.10.2009г. към фактура № 202/02.10.2009г. с  ДО – 11 427.20 лв., ДДС – 2 285,44 лв. и обща сума – 13 712.64 лв., с основание „Неизвозени количества” – том 5, стр. 231.

ДКИ не е включено в Дневника за покупки на ******за м.10.2009г. 

От показанията на свидетеля Н. К. - **** на *****, се установява, че фактурата е издадена, но поради натовареното по–малко количество ечемик /71 420 кг, е издадено и кредитното известие/.

За м.10.2009г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит от ***** в размер на 2 285,44 лв., защото не е включено ДКИ издадено от *****, в Дневника за покупки м.10. 2009г. на *****

С гореописаното деяние  за  този данъчен период подс. Д. укрил данъчни задължения  на *****в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит.

В същия данъчен период фирмата на Д. извършвала и реални продажби, които Д. не отразил в счетоводните й документи:

В материалите на ДП е приложена фактура № 861/30.10.2009г. с доставчик ***** , получател ******с предмет на доставка „Пшеница, царевица” с ДО – 200 652,90 лв., ДДС – 40 130,58 лв. и обща сума – 240 783,48 лв. – том 5, стр. 225.

От показанията на свидетеля П. Г. П. - ***** на **** – том 1, стр. 39, се установява, че е имал търговски взаимоотношения с *****, като е закупил пшеница 680 400 кг и царевица 110 460 кг по фактура № 861/30.10.2009г.

Фактурата е включена в Дневника за покупки на ***** – том 5, стр. 229

 При проверка на Дневник продажби м.10.2009г. на *****, експертизата установи, че фактура № 861/30.10.2009г., не е включена в дневника за продажби – том 4, стр.38.

За периода м.10.2009г. не е начислен ДДС съгласно чл.86, ал.1, т. 2 и т.3  в размер на 40 130,58 лв. от **** по фактура №: 861/30.10.2009г. с получател *****

Подсъдимият Д. не декларирал извършена от **** продажба в изискуемите от закона счетоводни документи и по този начин използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП гр. Пловдив, офис гр.Стара Загора -СД  по ЗДДС за  този период и съответния дневник за продажби, като с деянието си укрил данъчни задължения  на ***** в инкриминиран размер  посочен по-горе.

 

Общо за м. 10.2009г., **** дължи на Републиканския бюджет сума в размер на 42 416,02 лв. /2 285,44 лв. от приспадане на неследващ се данъчен кредит + 40 130,58 лв. от неначислен ДДС по извършени продажби/

 

16. Данъчен период м.11.2009г.

 

За периода е подадена от подс- Д. СД № 1130609/14.12.2009г. с ДО на покупките – 71 652,60 лв., ДДС покупки – 14 330,52 лв., ДО на продажбите - 100 716,51 лв., ДДС продажби - 20 143,31 лв., с деклариран ДДС за внасяне в размер на 5 812,79 лв., приспаднат ДДС – 5 785,70 лв. и ефективно внесен ДДС – 27,09 лв. – т. 4, стр. 45

В Дневник за покупки – т.4, стр. 47 са отразени следните покупки:

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

4-47

11

2009

*****

46

13

11

2009

слънчоглед

59,004.00

11,800.80

70,804.80

4-47

11

2009

*****

 

 

11

2009

 

12,648.60

2,529.72

15,178.32

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

71,652.60

14,330.52

85,983.12

4-45

11

2009

СД №: 1130609/14.12.2009

 

 

ДДС продажби

100,716.51

20,143.31

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  за внасяне

 

5,812.79

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС приспаднат

 

5,785.70

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС ефективно внесен

27.09

 

 

За периода, ***** е декларирал фактурирана доставка от ***** с фактура № 46/13.11.2009г. с предмет на доставка „Слънчоглед” с ДО – 59 004,00 лв., ДДС – 11 800,80 лв. и обща сума – 70 804,80 лв.

В материалите на ДП е приложено копие на фактурата представено от ***** – том 5, стр. 87. От копието е видно, че предмета на доставка е „Ечемик” с ДО – 6 302,00 лв., ДДС – 1 260,40 лв. и обща сума – 7 562,40 лв. Начина на плащане е по сметка.

От показанията на свидетеля П. Е. П. – **** на ******, се установява, че фактурата е издадена, стоката е доставена, но по фактурата няма плащане.

Експертизата по делото констатира, че има съществени различия в декларираното в дневника за покупки м.11.2009г. с фактура №: 46/13.11.2009г. и действителната, а именно:

-         различие в предмета на доставка;

-   различие в данъчната основа и начисления данъчен кредит по фактурата.

          **** не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС. От приложените документи в ДП е видно, че  истинската фактура е с друг предмет на облагаема доставка, в резултат на което данъкът е начислен неправомерно и не е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС.

 За м.11.2009г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит от **** в размер на 11 800,80 лв. по фактура издадена от *****.

 С гореописаното деяние  за  този данъчен период, подс. Д. укрил данъчни задължения  на ***** в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит.

 

17. Данъчен период м.12.2009г.

 

За периода е подадена от подс. Д. СД № 24001138188/14.01.2010г. с ДО на покупките – 85 373,60 лв., ДДС покупки – 17 074,72 лв., ДО на продажбите - 85 184,14 лв., ДДС продажби - 17 038,82 лв., с деклариран ДДС за възстановяване в размер на 35,90 лв. – т. 4, стр. 53

Подадено е заявление от А. Д. до *****,  от което е видно, че съгласно чл.113. ал. 9 от Правилника за прилагане на ЗДДС отчетните регистри ще бъдат подадени само на магнитен носител, без хартиен такъв - том 5, стр. 55

В материалите на ДП липсват приложени Дневници за покупки и Дневници за продажби за м.12.2009г.

От представените от НАП материали е видно следното като покупки за периода:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

 

12

2009

****

1012

28

12

2009

гориво

19,110.00

3,822.00

22,932.00

Дневниците са подадени на само на магн.носител - том 4, стр.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

85,373.60

17,074.72

 

4-53

12

2009

СД №:24001138188/14.01.2010

 

 

ДДС продажби

85,184.14

17,038.82

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  за възстановяване

35.90

 

 

За периода м.12.2009г. **** е декларирал в Дневника за покупки фактурирана доставка от **** с фактура № 1012/28.12.2009г. с предмет на доставка „Гориво” с ДО – 19 110,00 лв., ДДС – 3 822,00 лв. и обща сума – 22 932,00 лв. – том 2, стр. 118, видно от РА

В материалите на ДП е приложено копие на фактурата представено от ***** – том 5, стр. 86. От копието е видно, че получател на фактурата е ****** и фактурата е с дата от 30.09.2012г.

От Дневниците за продажби на ***** за м.09.2009г. е видно, че фактурата е включена с получател ****** – том 5, стр. 84

Приложени са Дневниците за продажби на ****** за м.12.2009г. от които е видно, че фактура № 1012/28.12.2009г. с получател ***** не е включена – том 5, стр. 69.

От показанията на свидетеля Ж. З. К., ******, се установява, че същият не е имал търговски взаимоотношения с ****.

***** не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС. От приложените документи в ДП е видно, че по фактурата не е извършена реална облагаема доставка, защото получателят на доставката е ***** в резултат на което данъкът е начислен неправомерно и не е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС, т.е. документите са с невярно съдържание.

За м.12.2009г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит от **** в размер на 3 822,00 лв. по фактура издадена от *****.

С гореописаното деяние  за  този данъчен период подс. Д. укрил данъчни задължения  на *****в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит.

В същия данъчен период фирмата на Д. извършвала и реални продажби, които Д. не отразил в счетоводните й документи:

В материалите на ДП е приложена фактура № 877/18.12.2009г. с доставчик *****, получател **** с предмет на доставка „Брашно с ДО – 8 370,00 лв., ДДС – 1 674,00 лв. и обща сума – 10 044,00 лв. – том 5, стр. 189.

Приложена е и фактура № 882/23.12.2009г. с доставчик ****** , получател *****с предмет на доставка „Брашно с ДО – 6 480,00 лв., ДДС – 1 296,00 лв. и обща сума – 7 776,00 лв. – том 5, стр. 195.

От показанията на свидетеля Ю.Р.Д.  - **** на *****, се установява, че е имал търговски взаимоотношения с *****, като е закупил „Брашно” по тези две фактури. Плащането е извършено в брой и към фактурите има приложени касови бонове.

Фактурите са включени в Дневника за покупки на *****– том 5, стр. 196

От извършената проверка от органите на НАП – видно от РА – том 2, стр. 118, фактурите са включени в дневника за продажби м.01.2010г. с ДО – 0,00 лв. и ДДС – 0,00 лв. Същите не са включени в Дневник продажби м.12.2009г. на „Д.” ЕООД

За периода м.12.2009г. не е начислен ДДС съгласно чл.86, ал.1, т. 2 и т.3  в размер на 2 970,00 лв. от **** по фактури № 877/18.12.2009г. и № 882/23.12.2009г. издадени на *****.

Подсъдимият Д. не декларирал извършени от ******продажби в изискуемите от закона счетоводни документи и по този начин използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП гр. Пловдив, офис гр.Стара Загора - СД  по ЗДДС за този данъчен период и съответния дневник за продажби, като с деянието си укрил данъчни задължения  на ***** в инкриминиран размер  посочен по-горе.

 

Общо за м. 12.2009г., ***** дължи на Републиканския бюджет сума в размер на 6 792,00 лв. /3 822,00 лв. от приспадане на неследващ се данъчен кредит + 2 970,00  лв. от неначислен ДДС по извършени продажби/

 

18. Данъчен период м.09.2010г.

 

За периода е подадена СД № 24001209154/14.10.2010г. с ДО на покупките – 55 001,00 лв., ДДС покупки – 11 000,20 лв., ДО на продажбите - 38 596,00 лв., ДДС продажби - 7 719,20 лв., с деклариран ДДС за възстановяване в размер на 3 281,00 лв. – т. 4, стр. 99

 Видно от приложени  от НАП Дневник за покупки  м.09.2010г. са извършени следните покупки:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

 

09

2010

****

143

13

09

2010

стр.мат-ли

7,550.00

1,510.00

9,060.00

 

09

2010

******

144

15

09

2010

стр.мат-ли

8,100.00

1,620.00

9,720.00

 

09

2010

*****

145

20

09

2010

стр.мат-ли

7,980.00

1,596.00

9,576.00

 

09

2010

****

146

23

09

2010

стр.мат-ли

13,221.00

2,644.20

15,865.20

 

09

2010

****

147

27

09

2010

стр.мат-ли

11,760.00

2,352.00

14,112.00

 

09

2010

****

148

29

09

2010

стр.мат-ли

6,390.00

1,278.00

7,668.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,001.00

11,000.20

66,001.20

Дневниците са подадени на само на магн.носител - том 4, стр.101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

55,001.00

11,000.20

73,669.20

4-99

09

2010

СД №:24001209154/14.10.2010

 

 

ДДС продажби

38,596.00

7,719.20

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  за възстановяване

3,281.00

 

 

За периода м.09.2010г., ****е декларирал в Дневника за покупки фактурирани доставки от ***** с шест броя фактури с № 143/13.09.2010г., № 144/15.09.2010г., № 145/20.09.2010г., № 146/23.09.2010г., № 147/27.09.2010г., № 148/29.09.2010г. с предмет на доставка „Строителни материали” с обща стойност на ДО – 55 001,00 лв., ДДС – 11 000,20 лв. и обща сума – 66 001,20 лв. – том 2, стр. 40, видно от РА.

В материалите на ДП липсват приложени фактури оригинал представени от *****.

От показанията на свидетеля И.С.И. се установява, че фирмата му е регистрирана на негово име от Б. „Аз съм ниско грамотен. По документи се водя аз управител на фирмата, не съм сключвал сделки с ****. Не съм  издавал фактури от името на ***** – том 1, стр. 23.

*****не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС. Начислен е данък без да е възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.25 от същия закон т.е. начислен е данък без основание. В тази връзка на основание чл. 70 ал. 5 във връзка с чл. 6 и чл. 9 и разпоредбите на чл. 68, ал. 1 от ЗДДС данъкът не е начислен правомерно.

За м.09.2010г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит от **** в размер на 11 000,20 лв. по фактури издадени от *****.

С гореописаното деяние  за  този данъчен период подс. Д. укрил данъчни задължения  на **** в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит.

 

19. Данъчен период м.10.2010г.

 

За периода е подадена СД № 24001217482/15.11.2010г. с ДО на покупките – 368 511,60 лв., ДДС покупки – 73 702,32 лв., ДО на продажбите - 382 800,00 лв., ДДС продажби - 76 560,00 лв., с деклариран ДДС за внасяне – 2 857,68 лв., приспаднат ДДС - 2 857,68 лв. – том 4, стр. 104.

В приложени Дневници за покупки и Дневници за продажби за м.10.2010 г е видно следното:.

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

 

10

2010

***

998

16

10

2010

пшеница

127,908.00

25,581.60

153,489.60

 

10

2010

****

1056

18

10

2010

слънчоглед

100,406.00

20,081.20

120,487.20

 

10

2010

****

1058

22

10

2010

слънчоглед

110,808.00

22,161.60

132,969.60

 

10

2010

****

1061

28

10

2010

царевица

29,389.60

5,877.92

35,267.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368,511.60

73,702.32

442,213.92

Дневниците са подадени на само на магн.носител - том 4, стр.106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

368,511.60

73,702.32

477,481.44

4-104

10

2010

СД №: 24001217482/15.11.2010

 

 

ДДС продажби

382,800.00

76,560.00

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС  за внасяне

 

2,857.68

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС приспаднат

 

2,857.68

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС ефективно внесен

0.00

 

 

За периода м.10.2010г., **** е декларирал в Дневника за покупки фактурирани доставки от ***** с четири броя фактури с № 998/16.10.2010г., № 1056/18.10.2010г., № 1058/22.10.2010г., № 1061/28.10.2010г. с предмет на доставка „Пшеница, слънчоглед, царевица” с обща стойност на  ДО – 368 511,60 лв., ДДС – 73 702,32 лв. и обща сума – 442 213,92 лв. – том 2,  стр. 43 и стр.44, видно от РА.

В материалите на ДП липсват приложени фактури оригинал представени от *****.

От показанията на свидетеля А.Д.Т. – **** на *****, се установява че:

- фактура с № 998 от м.10.2010г. не е издавана на ***** Фактура с такъв номер не е издавана през 2010г.

 - фактура № 1056 от м.10.2010г. не е издавана на *****. Фактура с такъв номер 1056/30.04.2010г. е издадена на *****. Същата е с предмет на доставка „Напитки”.

- фактура 1058 от м.10.2010г. не е издавана на ****. Фактура с такъв номер 1058/31.05.2010г. е издадена на *****. Същата е с предмет на доставка „Напитки”.

- фактура 1061 от м.10.2010г. не е издавана на *****. Фактура с такъв номер 1061/29.06.2010г. е издадена на *****. Същата е с предмет на доставка „Алкохолни и безалкохолни напитки”.

Начислен е данък без да е възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.25 от същия закон т.е. начислен е данък без основание.

Приложени са ксерокопия на фактури № 1056/30.04.2010г., № 1058/ 31.05.2010г. и № 1061/29.06.2010г. – том 5, стр. 39, 50, 60.

От РА е видно, че фактурите не са отразени в Дневниците за продажби м.10.2010г. на ***** при проверка в  информационния масив на НАП – том 2, стр. 45.

**** не притежава декларирания в Дневника за покупки данъчен документ, съгласно чл.71 от ЗДДС. От приложените документи в ДП е видно, че по визираните фактури не е извършена реална облагаема доставка, защото реалният получател на доставката е **** в резултат на което данъкът е начислен неправомерно и не е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС. Начислен е данък по фактура с № 998 от м.10.2010г. без да е възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.25 от същия закон т.е. начислен е данък без основание.

За м.10.2010г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит от **** в размер на 73 702,32 лв. по фактури издадени от ****.

С гореописаното деяние  за  този данъчен период, подс. Д. укрил данъчни задължения  на **** в инкриминиран размер  посочен по-горе като  приспаднал неследващ се данъчен кредит.

 Общо укритите данъчни задължения от подс. Д. на **** чрез приспадане на неследващ се данъчен кредит и неначислен ДДС от „продажби за периода 01.05.2008г. – 15.11.2010г. /деня на подаване на последната инкриминирана СД/, е в размер на 533 832,20 лв. - данъчни задължения в особено големи размери.

     

        Обстоятелството, че през инкриминирания период от време – 01.05.2008г. – 15.11.2010г., включващ деветнадесет данъчни периода,  с цялостната дейност на ”***, се е занимавал подсъдимия Д.Д., вкл. и за счетоводството на привидно извършваната такава /в частност изготвяне и подаване на процесните СД по ЗДДС и прилежащите дневници към тях за покупки и приспадане на неследващ се данъчен кредит/, се установява въз основа на  направеното от същия самопризнание по чл.371, т.2 от НПК, съпоставено с:

 

 - показанията на свидетеля А. Д.;

 - заключението на съдебно-счетоводната експертиза;

 - протоколи от електронните регистри на НАП и подавани СД по ЗДДС за процесното дружество.

 

Събраните в хода на делото доказателства подкрепят в достатъчна степен направеното от подсъдимите самопризнание по чл.371, т.2 от НПК на горепосоченото обстоятелство като част от изложените в обстоятелствената част на обвинителния акт.

 

Свидетелите – Д.Б., Ю.Д., П.П., Р. К., Г.Г., Р.Р., Ц.М., А.Ц., Д. И., В.Б., Г.И., Н.К., Ж.К., И.И. и А.Т. дават показания, че **** не е било клиент на представляваните от тях дружества и не са издавани фактурите, които подс. Д. е вписал в съответната справка декларация по ЗДДС и в прилежащия дневник  за покупки или са били налични такива фактури, но няма реално осъществени сделки.

 

Горепосоченото обстоятелство, че фактурите  с доставчици -  упоменатите по-горе търговски дружества и земеделски кооперации,  включени в дневниците за покупки на ****,  приложени към справките-декларации по ЗДДС, подадени  за данъчните периоди 01.05.2008г. – 15.11.2010г. и приспадналия се  неследващ се данъчен кредит за процесните периоди не осчетоводяват реално осъществени доставки - се установява и чрез заключението на изготвената съдебно-счетоводна експертиза /л. 34-120 от ДП т. І/ -  основано на  анализ на счетоводни документи по делото и извършени проверки там, където е необходимо.

 

 

Гореизложените фактически обстоятелства се признават от подсъдимия Д.Я.Д. по реда на чл.371, т.2 от НПК, като доказателствата по делото – посочени при изложението на установените факти по делото, потвърждават в достатъчна степен направеното от същия самопризнание.

 

Въз основа на гореизложените фактически обстоятелства, съдът прие следното от ПРАВНА СТРАНА:

 

Обект на посегателство на престъплението по чл.255 от НК   е данъчната система – т.е. данъчните обществени отношения във вид на финансови правоотношения, в които Държавата е субект с властническо (надмощно) положение, тъй като  чрез  данъчни нормативни актове – законови и подзаконови –  регламентира възникването, вида и размера на данъчни задължения.  Данъчното задължение представлява  задължение за плащане на установено по вид и  размер  данъчно вземане, възникнало въз основа на закон или акт на данъчен орган, като под “укрити данъци” по смисъла на НК се разбират само данъците – данък върху добавената стойност, данък върху дохода, данък върху печалбата, акцизът като вид косвен данък, местните данъци. 

Субект на престъплението по чл.255 от НК е лицето, което управлява или представлява търговския субект (данъчно задълженото лице) като собственик или по пълномощие. В конкретния случай, през инкриминирания период от време, цялостната дейност на ****,  е осъществявана от  подсъдимия Д.Я.Д., действал  като управител на дружеството.

Като такъв, същият е бил длъжен  да извършва цялата търговска дейност на дружеството и да води отчетността му  в съответствие с действащото законодателство и в частност,  спазвайки разпоредбите на ЗДДС.

Основният състав на чл.255, ал.1 от НК предвижда няколко форми на изпълнителното деяние, изчерпателно посочени  от т.1 до т.7 на нормата, като отделните действия/бездействия – имащи  за резултат избягване установяване и плащане на данъчни задължения в големи размери – могат да бъдат осъществени самостоятелно или в различни комбинации помежду си. 

В конкретния случай, подсъдимият е осъществил състава на чл. 255, ал. 3, тъй като данъчните задължения са в особено големи размери във вр. с чл. 255, ал.1 от НК  -  чрез две от възможните форми на изпълнително деяние, а именно,  като е  използвал счетоводни документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите (т.6, предложение второ и трето) и  като е приспаднал неследващ се данъчен кредит (т.7).

Понятието “невярно съдържание” е изведено по тълкувателен път от Постановление на ВС № 3 от 1982 г., според което “невярно съдържание има, когато изявените обстоятелства, отразени в документа, не отговарят на обективната истина”.

Понятието “счетоводен документ” е дефинирано в чл.6  и 7 от Закона за счетоводство и съгласно него фактурата е първичен счетоводен документ и елемент от счетоводството. Дневниците за покупки и тези за продажби като съдържание представляват хронологичен опис на извършените покупки, респ. продажби на стоки и услуги през даден месечен (данъчен)  период.  Този  счетоводен документ –  наречен регистър в чл.124 от ЗДДС   - възпроизвежда  съдържанието  на първичните счетоводни документи – фактурите, описани в него. Поради това, че първичните счетоводни документи са документи, установяващи истински факти и събития, ако същите са с невярно съдържание, независимо, че при осчетоводяването им  ще бъдат спазени правилата  и изискванията на Националните счетоводни стандарти за съставянето  на вторичните счетоводни документи  (счетоводни регистри) и обобщаващите счетоводни документи (синтетични регистри), всички съставени счетоводни  документи в резултат на осчетоводяването на неверни първични документи  ще бъдат с невярно съдържание, макар и привидно да създават впечатление за редовно водено счетоводство от гледна точка  на изискванията на ЗС.  Посочените регистри – дневници  за покупки и продажби – са неразделна част от справката – декларация по чл.125 от ЗДДС,  изискуема  за всеки данъчен период от регистрираното по ЗДДС лице  до 14-то число на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася. По единия раздел на справката – декларация задълженото лице декларира данъчно задължение, т.е. размера на ДДС, който то  следва да внесе по сделките, по които е доставчик, а в другия раздел декларира данъчния кредит, който има право да получи по фактурираните сделки, по които е получател. На внасяне в Републиканския бюджет подлежи само разликата и то в случай, че начисленият данък надвишава данъчния кредит, който е начислен по доставки към задълженото лице. Единият от механизмите, който е и бил приложен от подсъдимия Д.Д. – подчинен на резултата  за избягване установяването и плащане на  данъчни задължения  по ЗДДС, е чрез  описване на  фактури за доставки/услуги, каквито реално не са били получени,  да  бъде  завишена  в  справката–декларация  общата сума на  данъчния кредит,  в резултат на което да не  бъде платено  или  пък да бъде значително намалено  данъчното задължение по ЗДДС, следващо от декларираната данъчна основа на извършените продажби.

 

От  установените по-горе фактически обстоятелства, отнесени към гореизложеното, е видно, че през  деветнадесетте данъчни периода в рамките на инкриминирания, подсъдимият Д.  избягнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС, дължими от представляваното от него дружество - ****, следващи се от декларираната данъчна основа на извършените продажби. Подсъдимият  използвал при воденето на счетоводството на дружеството фактури с невярно съдържание, включвайки ги в дневника за покупки, който пък  прилагал  към ежемесечно подаваната в ТД на НАП справка-декларация по ЗДДС, по който начин последните документи също придобивали невярно съдържание.  Чрез представянето пред органите по приходите на справката-декларация по чл.125 от ЗДДС с приложените към нея регистри по чл.124 от същия закон (дневник за покупки и дневник за продажби)  отчитал  неверен счетоводен резултат от икономическата дейност на  представлявания от него данъчно задължен субект, като избягвал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС,   декларирайки  силно  занижен по размер ДДС за възстановяване в резултат на  приспаднат от начисления данък по извършените продажби неследващ се данъчен кредит  от фиктивни покупки.

 

Подсъдимият е съзнавал неверността на отразените във фактурите обстоятелства, тъй като е знаел, като единствено лице, ангажирано с цялостната дейност на дружеството, че такива сделки не са извършвани. Подсъдимият не само е знаел, че счетоводното отразяване на посочените фактури ще доведе до неистински резултат в дневниците за покупки и справките-декларации, но и е  искал това.

 

В резултат на горните си действия през периода 01.05.2008г. – 15.11.2010г., подсъдимият Д.Я.Д. е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС с общ размер 533 832.20 лв. Посоченото стойностно изражение на постигнатия общ престъпен резултат ангажира наказателната отговорност на подсъдимия по чл.255, ал.3 от НК, тъй като, поради това, че сумата от  533 832.20 лв. надхвърля дванадесет хиляди лева, същата представлява данъци в особено големи размери  според  дефиницията  на чл.93, т.14 от НК.

 

Извършените от подсъдимия деяния - през 19-те данъчни периода в рамките на инкриминирания - са осъществени през непродължителен период от време (едно след друго),  осъществяват поотделно състави  на  едно  и също престъпление – чл.255, ал.3 във връзка с ал.1, т.6 и т.7 от НК,  извършени са при една и съща обстановка и при еднородност на вината – пряк умисъл,  подчинен на преследвания  и постигнат чрез всяко от деянията краен резултат - избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено  големи размери, общата стойност на които за целия период е  533 832.20 лв.

 

Гореизложеното определя правната квалификация на извършеното от подсъдимия Д.Я.Д. престъпление като такова, осъществено при условията на чл.26, ал.1 от НК.

 

Предвид изложеното, съдът прие за установено, че подсъдимия Д.Я.Д. през инкриминираните период и място от обективна и субективна страна е осъществил престъпния състав на чл. 255, ал. 3 вр. с ал. 1, т. 6 и 7 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

 

ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

 

За извършеното от подсъдимия престъпление по чл.255, ал.3 във връзка с ал.1, т.6 и т.7 във връзка с чл.26, ал.1 НК, законът предвижда наказание лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

 

Съгласно чл.373, ал.2 от НПК, при постановяване на осъдителна присъда от съда при провеждане на съкратено съдебно следствие по чл.372, ал.4 във връзка с чл.371, т.2 от НПК -  каквото бе това, проведено по настоящото дело,  наказанието  се  определя при условията на чл.58а  от НК.

 

При определяне на наказанието за извършеното от подсъдимия Д.Я.Д. престъпление, съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи отговорността му обстоятелства:

 

     - чисто съдебно минало към момента на извършване на деянието, добри характеристични данни, изразено критично отношение към извършеното и оказано съдействие на органите на ДП, като отегчаващи вината обстоятелства, съдът отчете стойността на укритите данъчни задължения, която в значителна степен надвишава размера, дефиниран в чл. 93, т.14 от НК;

 

            Предвид горното, съдът намира, че на подсъдимия следва да бъде определено наказание при условията на чл. 54 НК при значителен превес на смекчаващите вината обстоятелства, а именно “Лишаване от свобода” за срок от три години и три месеца, като в изпълнение на императивната разпоредба на чл. 58а, ал. 1 от НК това наказание бъде намалено с 1/3, поради което съдът наложи на подсъдимия наказание “Лишаване от свобода” за срок от две години и два месеца, като постанови наказанието да бъде изтърпяно в затворническо заведение от открит тип при първоначален общ режим съобразно изискванията на чл. 57, ал. 1 във вр. чл. 59, ал. 1 във вр. чл. 61, т. 3 от ЗИНЗС. При хипотезата на чл.255 ал.3 НК налагането на по-лекото наказание конфискация е задължително при установено имущество на виновния и не подлежи на преценка от съда. На преценка подлежи единствено по отношение на каква част от същото се налага то. В конкретния случай от изисканите служебно справки се установи, че подсъдимият Д.Я.Д. няма недвижимо и движимо имущество, поради което не следва да му се налага наказание “Конфискация”.

 

          Съдът на основание чл. 25, ал. 1 във вр. чл. 23, ал. 1 НК допусна кумулация на наложените на подсъдимия Д.Д. наказания по настоящото НОХД и НОХД № 1961/2009г. по описа на РС – Стара Загора, НОХД № 228/2010г. по описа на РС – Гълъбово и НОХД № 5741/2011г. по описа на РС – Пловдив и НОХД № 524/2012г. по описа на РС – Стара Загора, като му определи едно общо наказание и му го наложи, а именно най-тежкото от тях “Лишаване от свобода” за срок от три години при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. На основание чл. 23, ал. 2 във вр. чл. 25, ал. 1 НК, към така определеното общо наказание “Лишаване от свобода” за срок от три години, съдът присъедини и наказанието пет месеца лишаване от право подсъдимия да заема материално-отчетническа длъжност. Групирането на наказанията бе обусловено от обстоятелството, че деянията, предмет на горепосочените НОХ дела, са извършени преди за което и да е било от тях да е била налице влязла в сила присъда.

 

         На основание чл. 25, ал. 2 НК, съдът приспадна изтърпяната част от горепосочените наказания.

 

         Съдът осъди подсъдимия Д.Я.Д. да заплати на държавата направените по делото разноски общо в размер на 575  лв.

 

 

         Воден от горните съображения, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: